UWAGA!


  31
października 2016

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu i filie

będą czynne do godz. 15:00


Za utrudnienia przepraszamy

Praca z uczniem w młodszym wieku szkolnym

Praca z uczniem w młodszym wieku szkolnym

Książki:

1. Cyfrowe słowa... : nowoczesne aplikacje multimedialne w kształceniu polonistycznym (etap wczesnoszkolny) / Anna Wileczek, Izabela Jaros. - Bibliogr. // W : Polonistyka dziś - kształcenie dla jutra. T.2 / red. Krzysztof Biedrzycki [et al.] ; współpraca red. Agnieszka Kania, Ewelina Strawa. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2014. - S. 123-133
Sygn. M 213295/II Opole

2. Diagnostyka pedagogiczna : wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne / Barbara Skałbania. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2013. - 308, [3] s. : il. ; 24 cm.
Sygn. C 053118, Kluczbork, M 211278, M 211279, M 211280 Opole

3. Dziecko sześcioletnie w szkole : praca zbiorowa / pod red. Joanny Karczewskiej, Małgorzaty Kwaśniewskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2009. - 267 s. : il.
Sygn. M 203515, M 208746 Opole

4. Dziecko w szkolnej rzeczywistości : założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej / pod red. Haliny Sowińskiej. - Wyd. 2. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013. - 593, [1] s. : il. - (Seria Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, : nr 156 )
Sygn. C 210878, M 210896 Opole

5.  Dziecko w świecie edukacji : podstawy uczenia się kompleksowego - nowe kształty i wymiary edukacji / Bronisława Dymara. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. - 276 s. - (Nauczyciele - Nauczycielom ; t. 18 )
Sygn. M 053994 Brzeg, M 62774 Kędzierzyn-Koźle, C 210626, M 210674, M 210675, M 210676 Opole

6. Dziecko w świecie edukacji : przykłady zajęć kompleksowych : bliżej integracji osoby i pedagogiki współbycia / Bronisława Dymara. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. - 175 s. : il. (gł. Kolor.) ; (Nauczyciele - Nauczycielom ; t. 19 )
Sygn. M 052315 Kluczbork, C 201509 Opole

7.  Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi / Mariola Jąder. - [Wyd. 3]. - Kraków : "Impuls", 2013. - 131 s. : il., rys.
Sygn. M 054056 Brzeg, C 210824, M 210855, M 210856 Opole

8.  Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki : rozwojowe testy przesiewowe INPP oraz Program Ćwiczeń Integrujących INPP dla szkół / Sally Goddard Blythe ; il. Luca Papp ; tł. Magdalena Macińska. - Tyt. oryg.: Assessing neuromotor readiness for learning : the INPP developmental screening test and school intervention programme, 2012. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - 132 s. : il.
Sygn. C 210882, M 210907, M 210908 Opole

9. Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka / pod red. nauk. Ireny Adamek i Józefy Bałachowicz. - Kraków : "Impuls", 2013. - 292 s. : il.
Sygn. M 053994 Brzeg, M 62774 Kędzierzyn-Koźle, C 210626, M 210674, M 210675, M 210676 Opole

10. Kontekstowy model oceny efektywności nauczania po pierwszym etapie edukacyjnym / [aut. RM Roman Dolata et al.]Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2014. - 44 s. :il. ; 24 cm +płyta (CD)
Sygn. M 213382 Opole

11.  Mały uczeń w szkole / pod red. Anety Jegier. - Gdańsk : "Harmonia", 2010. - 180 s.
Sygn. C 204021, M 208445, M 208446 Opole

12. Na progu : ile w dziecku ucznia, a w nauczycielu mistrza? : o co chodzi w pierwszej klasie? / Małgorzata Skura, Michał Lisicki. - Wyd. 2 zm.Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014. -  87, [1] s. ;24 cm.
Sygn. M 63492, Kędzierzyn-Koźle, M 067404 Nysa, M 212559 Opole

13.  Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej : jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2011. - 115 s. : il.
Sygn. M 211119, M 211120 Opole

14. Pedagogika wczesnej edukacji : dyskursy, problemy, otwarcia / red. nauk. Dorota Klus-Stańska, Dorota Bronk, Anna Malenda. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, cop. 2011. - 639, [1] s.
Sygn. C 62727, Kędzierzyn-Koźle, C 053273, M 053274 Kluczbork , C 207712, M 207726, M 211306, M 211307 Opole

15. Pozwólmy dzieciom uczyć się / Ewa Wiatrak. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2013. - 95 s. : il.
Sygn. M 211829 Opole

16.  Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji małego dziecka / pod red. Teresy Parczewskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. -205, [2] s. : il.
Sygn M 205758 Opole

17. Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej / red. nauk. Janina Uszyńska-Jarmoc, Barbara Dudel, Małgorzata Głoskowska-Sołdatow. - Kraków :Białystok : "Impuls" ; Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 2013. - 257 s. : il.
Sygn. C 210638, M 210734, M 210735, M 210736 Opole

18.  Rozwój dziecka a metody nauczania czytania i pisania / Anna Jurek. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012. - 238, [1] s. : il.
Sygn. M 210985 Opole

19. Różnicowanie kształcenia w klasach początkowych / Sylwia Grzegorzewska. - Kraków : "Impuls", 2009. - 310 s. : il.
Sygn. M 052412 Kluczbork, M 203623 Opole

20.Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych : między uprzedmiotowieniem a podmiotowością / Józefa Bałachowicz ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2009. - 335 s. : il.
Sygn. M 212131 Opole

21.  Teoria rozwiązywania innowacyjnych zadań w pracy z uczniem klas I-III szkoły podstawowej : (w świetle badań eksperymentalnych) / Irena Stańczak. - Kraków : "Impuls", 2013.-209 s.
Sygn. M 62793, Kędzierzyn-Koźle, M 210953, M 210954 Opole

22. Tutoring dziecięcy w procesie nauczania-uczenia się dzieci siedmioletnich i ośmioletnich / Agnieszka Pawlak. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009.- 99, [2] s.
Sygn. M 052497 Kluczbork, C 066075 Nysa, M 202799 Opole

23. Wspieranie rozwoju dzieci w procesie wczesnej edukacji : praca zbiorowa / red. nauk. Władysław Puślecki ; Dolnośląska Szkoła Wyższa, Komitet Nauk Pedagogicznych PAN w Warszawie. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2008. - 338 s. : il.
Sygn. M 199479 Opole

Artykuły z czasopism:

24. Ćwiczenia rozwijające kompetencję językową dziecka we wczesnej edukacji. Przygotowanie do nauki czytania i pisania /Patrycja Jakubczyk, Alicja Giermakowska. - Bibliogr. // Nauczanie Początkowe.2014/2015, nr 2, s. 78-88

25. Dzieci chcą się uczyć! – wykorzystanie multimedialnych programów edukacyjnych do wspomagania funkcjonowania poznawczego dzieci / Natalia Minge, Krzysztof Minge // Życie Szkoły. – 2013, nr 10, s. 10

26. Dziecko 6-letnie w szkole / Zdzislaw Ratajek // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, s. 82-89

27. Indywidualność ucznia i szanse jej rozwoju w procesie kształcenia zintegrowanego / Józefa Bałachowicz // Nauczanie Początkowe. - 2012/2013, nr 3, s. 7-18

28. Innowacja czy iluminacja... :twórcza aktywność dziecka w szkole / Anna Wileczek . - Bibliogr. // Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 4, s. 7-19

29. Jak wspieram aktywność i wspomagam rozwój moich uczniów / Anna Magdalena Glinka. - Fot. // Życie Szkoły. - 2013, nr 5, s. 26-29

30.  Kiedy zabawa, kiedy nauka? / Aleksandra Ratajczyk // Psychologia w Szkole. - 2014, nr 1, s. 37-43

* Różne korzyści z nauczania zintegrowanego

31. Kompetencje dziecka na progu szkoły określone nową podstawą programową / Małgorzata Kwaśniewska // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 2, s. 69-80

32. Metoda stacji : jak przydzielać zadania o różnym poziomie trudności / Anna Lewandowska – Muller // Życie Szkoły. – 2012, nr 7, s. 8 – 9

33.  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej kreatorem wszechstronnego rozwoju umysłowego wychowanków / Urszula Tyluś // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 2, s. 17-22

34. Pokonywanie barier społecznych przez uczniów klas pierwszych / Anna Winiarczyk // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 3, s. 58-64

35. Program zajęć adaptacyjno-integracyjny dla klasy I / Anna Jaworska [et al.] // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 83-92

36. Razem, czyli pomysł na pracę z sześciolatkami w klasie I / Anna I. Brzezińska, Joanna Matejczuk, Monika Mielcarek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 4, s. 12-17

37. Rola nauczyciela w procesie adaptacji dziecka do szkoły / Agnieszka Kaczmarczyk // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 21-28

38./Szkoła przestrzenią dla twórczej aktywności dzieci / Anna Łojek // Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 4, s. 107-109
*Zestawienie bibliograficzne

39.  Uczeń w wieku wczesnoszkolnym - człowiekiem sukcesu (?). Mity i fakty / Teresa Neckar-Ilnicka // Problemy Wczesnej Edukacji. - 2010, nr 2, s. 157-171
* Kariera medialna dzieci w młodszym wieku szkolnym

40. Wielointeligentne odkrywanie świata / Aldona Kopik, Monika Zatorska. - Bibliogr. // Nauczanie Początkowe. - 2012/2013, nr 3, s. 30-38
* Autorska koncepcja pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym - Wielointeligentna edukacja dla dziecka

41. Wzbogacanie przestrzeni edukacyjnej uczniów w młodszym wieku szkolnym / Mirosława Parlak // Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 1, s. 7-15

42.  Zadania problemowe jako szansa nauczycielskiego rozpoznawania jakości myślenia matematycznego najmłodszych uczniów / Alina Kalinowska // Problemy Wczesnej Edukacji. - 2009, nr 2, s. 214-220

43. . Zróżnicowany rozwój uczniów po obniżeniu wieku obowiązku szkolnego / Mirosław Z. Babiarz . - Bibliogr. // Nauczanie Początkowe. - 2013/2014, nr 4, s. 7-11

Oprac. Iwona Kowalska
Wydział Informacji i Bibliografii, PBW Opole

« poprz.

GALERIA

Jako tako czyli jak to po japońsku ... - warsztaty czytelnicze


image009   28 września  br. uczniowie z klasy III a z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 16 w Opolu uczestniczyli w pierwszych zajęciach czytelniczych z cyklu ,,Bajkopodróżowanie świata poznawanie". Podróż literacka odbyła się do Japonii, następna będzie do Włoch.

Więcej…

PARTNERZY

Odsłon artykułów:
3362437