A- A A+
Drukuj

Regulamin konkursu na najlepszą gazetkę szkolną i blog szkolny

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ GAZETKĘ SZKOLNĄ ORAZ NA NAJLEPSZY BLOG SZKOLNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Organizator konkursu:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu
ul. Kościuszki 14
45-062 Opole
www.pedagogiczna.pl

Cele konkursu:
- wyłonienie najlepszych gazetek szkolnych i blogów szkolnych województwa opolskiego, które ukazały się w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014,
- popularyzacja i kultywowanie tradycji wydawania gazetek szkolnych oraz popularyzacja blogów szkolnych,
- doskonalenie warsztatu oraz rozwijanie zainteresowań dziennikarskich i kulturalnych,
- kształcenie kompetencji medialnych, umiejętności wykorzystania nowych mediów w praktyce szkolnej,
- kształcenie umiejętności pozyskiwania i segregowania informacji z różnych źródeł,
- kształcenie krytycznej analizy przekazów informacyjnych,
- promocja szkoły i środowiska lokalnego,
- rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia oraz prezentowania własnych opinii,
- rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i umiejętności literacko-publicystycznych,
- dbałość o poprawność językową,
- umożliwienie szkolnym zespołom redakcyjnym konfrontacji ich dokonań.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie zespoły redakcyjne szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z województwa opolskiego. Gazetki będą oceniane w następujących kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. Blogi szkolne będą oceniane w jednej kategorii.

Do 9 maja 2014 roku należy złożyć lub przesłać pocztą od trzech do pięciu datowanych numerów gazetek za lata szkolne 2012/2013, 2013/2014. Każdy numer powinien być dostarczony w dwóch egzemplarzach. W przypadku gazetek publikowanych tylko w Internecie należy wytypować od trzech do pięciu numerów oraz podać adres www do przeglądania lub przesłać materiały na płycie CD lub innym nośniku pamięci. W przypadku blogów szkolnych należy podać adres bloga. Ocenie zostaną poddane wpisy za rok szkolny 2013/2014.

Do zgłaszanych prac należy dołączyć informacje o nazwie i adresie szkoły, nazwisku nauczyciela opiekuna, okresie wydawania gazetki lub bloga oraz ewentualnych zmianach tytułu gazetki szkolnej.

Kryteria oceny gazetek szkolnych oraz blogów szkolnych:

- merytoryczna zawartość tekstów, podejmowanie istotnych dla szkoły i środowiska uczniowskiego problemów,
- obiektywizm w prezentowanych poglądach,
- poprawność stylistyczna, gramatyczna i ortograficzna,
- różnorodność form wypowiedzi dziennikarskiej,
- oryginalna twórczość uczniowska,
- estetyka, styl szaty graficznej (nie ocenia się możliwości edytorskich redakcji gazetki szkolnej, dzięki którym np. gazetka wydana jest profesjonalnie, na dobrym papierze i w kolorze),
- w przypadku gazetek szkolnych profesjonalizm formalny: strona tytułowa, numeracja pisma, paginacja, stopka redakcyjna.
- w przypadku blogów szkolnych ocenia się również ich profesjonalizm formalny, czytelność, a dodatkowo ich społeczny zasięg i stopień współuczestnictwa społeczności klasowej i szkolnej (komentarze, polubienia) oraz aktualnośc i regularność wpisów i umiejętność wykorzystania w blogu różnorodnych typów materiałów multimedialnych: filmów, fotografii, materiałów audio i tekstów.

Finał konkursu:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23 maja 2014 r. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora telefonicznie. Ponadto wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Internecie na stronie biblioteki www.pedagogiczna.pl.
Najlepsze zespoły redakcyjne gazetek szkolnych i blogów zostaną wyróżnione dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Opiekunowie redakcji szkolnych otrzymają dyplomy uznania.
Nagrodzone gazetki szkolne zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, która będzie prezentowana w siedzibie PBW w Opolu w terminie od 23.05.2014 do 30.10.2014 r. Nagrodzone blogi będziemy promować na stronie internetowej PBW oraz na jej profilu facebook'owym.

Uwagi końcowe:
Komisja Konkursowa zastrzega sobie wyłączne prawo interpretacji niniejszego regulaminu. Od jej werdyktu nie przysługuje odwołanie.
Nadesłane komplety gazetek nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu
ul. Kościuszki 14
45-062 OPOLE
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: +48 77 453-66-92, 77 454-12-40, fax wew.: 102

Na ten nr czytelnicy mogą wpłacać kary:  

98116022020000000041534634

SPONSORZY

6216a8c00786e231de51d393c63bd692

FACEBOOK

f12

PARTNERZY

 • 1aw.png
 • chrobry_logo_tekst.png
 • e3.png
 • ee.png
 • helios.png
 • logo_II_LO.png
 • nn.png
 • PCK.png
 • v.png
 • zse.png

AKCJE

 • 3232kl.png
 • kino1.png
 • Kolberg2014_logo_04A_rgb.png
 • logo-bez-ramki.png
 • mlodzi1.png
 • rok1.png
 • teczka1.png
 • v23.png
 • zaczytani.png