Drukuj

  Zdrada

  Książki:

  1. Bo insza jest rzecz zdradzić, insza dać się złudzić : problem zdrady w Polsce przełomu XVIII i XIX w. : praca zbiorowa / pod red. Anny Grześkowiak-Krwawicz ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : IBL, 1995. - 206, [2] s. ; 20 cm.

  2. Ikonografia zdrady i śmierci Judasza : starożytność chrześcijańska i średniowiecze / Stanisław Kobielus. - Ząbki : Apostolicum Wydawnictwo Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla, 2005. - 216 s. [80] s. tabl. (w tym kolor.) : il. ; 20 cm.

  3. Judasz : historia, legenda, mity / Marek Starowieyski. - Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha, cop. 2006. - 73, [1] s. ; 19 cm.

  4. Judasz Iskariota - legenda i prawda : Judasz w Ewangeliach i w Ewangelii Judasza / Horacio E. Lona ; [tł. Ryszard Zajączkowski]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2008. - 159 s. ; 22 cm.

  5. Judasz : misterium zdrady : światłość w ciemności / Sergio Stevan ; przedm. opatrzył. Ennio Apeciti ; z jęz. wł. tł. Barbara Bochenek. - Kraków : Wydawnictwo OO. Franciszkanów "Bratni Zew", cop. 2007. - 102 s. : il. kolor. ; 19 cm.

  6. Literatura a zdrada : od Konrada Wallenroda do Małej Apokalipsy / Stefan Chwin. - Kraków : Oficyna Literacka, 1993. - 456, [1] s. ; 20 cm. M 166589 (Opole)

  7. Obraz zdrajcy i szpiega w kulturach słowiańskich / pod red. Teresy Dąbek-Wigrowej i Andrzeja Z. Makowieckiego. - Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki. – 1999. - 198 s.

  8. "Płyną godziny pomiędzy nadzieją i bojaźnią czułą" : polityczne i egzystencjalne rany Polaków epoki porozbiorowej : studia i teksty / Marek Nalepa. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. - 300 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

  9. Poetycka reinterpretacja zdrady : (Wacław Oszajca, "Juda przyjdzie ostatni") / Krzysztof Obremski // W : Przedziwne światy : prace z historii i teorii literatury ofiarowane dr. hab. Jerzemu Z. Maciejewskiemu / pod red. Krzysztofa Ćwiklińskiego, Rafała Moczkodana i Radosława Siomy. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2010. - S. 173-182    M 205071 (Opole)

  10. Postać Judasza w dramacie polskim XX wieku : potyczki z referencją / Beata Popczyk-Szczęsna. - Kraków : "Rabid", 2003. - 155 s. : fot. ; 21 cm. ISBN 83-88668-55-2
  M 196433 (Opole)

  11. Postać Judasza w literaturze, teologii i sztuce / teksty zebr. i wstępem opatrzył Jacek Sieradzan. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2007. - 193 s. : il. ; 24 cm.

  12. Siedem twarzy Judasza : kochałbym Cię, Boże, ale mi się nie chce... / Stefan Radziszewski. - Kraków : Wydawnictwo Zmartwychwstańców Alleluja, 2012. - 197, [2] s. ; 22 cm.

  13. Śmierć Judasza w Biblii i tradycji chrześcijańskiej / Ewelina Drzewiecka. - Warszawa : Polska Prowincja Pasjonistów : Wydawnictwo Verbinum, 2012. - 236 s. ; 20 cm. – (Biblioteka Słowa Krzyża ; 2)

   

  Artykuły z czasopism:

  14. A tam jest noc, przyjacielu : problem zdrady w wybranych powieściach Władysława Terleckiego / Paulina Małochleb // Dekada Literacka. - 2006, nr 5, s. 29-35

  15. Apostoł Judasz : szkic o winie, sumieniu i karze / Bernard Nowak // Twórczość. - 2010, nr 10, s. 54-75

  16. Boskie figury zła : o Chrystusowych obliczach Kaina, Barabasza i Judasza / Marek Szladowski // Kwartalnik Opolski. - 2008, nr 2-3, s. 55-68

  17. Chleb maczany w winie / Adam Krzemiński // Polityka. - 1985, nr 14, s. 3

  18. Co Pismo Święte mówi o zdradzie Judasza? / Jan B. Szlaga // Ethos. - 2004, nr 65-66, s. 89-97

  19. Dzieje człowieka - misterium prawdy / Marian Grabowski // W Drodze. - 2001, [nr] 3, s. 24-32
  *Zdrada Judasza i zaparcie się św. Piotra - typy postaw religijnych

  20. Eros bez łuku / Marta Cuber. - Fot. // Polityka. - 2004, nr 46, s. 76-78

  21. Gdzie jest Judasz : teologiczne spory wokół apostoła zdrajcy / Józef Majewski // Więź. - 2007, nr 2, s. 53-63

  22. Interpretacja postaci Judasza / Krystyna Gieryszewska // Konteksty. - 1992, nr 2, s. 39-42

  23. Iskariota, zdrajca i męczennik : (trzy fragmenty na temat pewnego apostolstwa) / Zbigniew Mikołejko // Twórczość. - 2001, nr 5, s. 54-78

  24. Języki zdrady / Przemysław Czapliński // Krytyka Polityczna. - [Nr] 16/17 ([2008]), s. 416-424

  25. Judasz - apostoł wyobcowany / Dariusz Jastrząb // Pastores. - 2010, nr 3, s. 89-96
  *Literacki obraz osobowości apostoła w powieści "Judasz" Lanzo Del Vasto

  26. Judasz w malarstwie nowożytnym / Bożena Fabiani // Ethos. - 2004, nr 65-66, s. 140-141

  27. Judasz w sztuce : w kręgu obrazowania zdrady w malarstwie europejskim / Małgorzata U. Mazurczak. - Il. // Ethos. - 2004, nr 65-66, s. 123-139

  28. Judasz z końca wieku / Krystyna Czerni // Tygodnik Powszechny. - 1984, nr 16, s. 6

  29. Judaszowe zdrady, srebrniki i apokryfy / Marcin Gugulski // Głos. - 2006, nr 15/16, s. 14-15

  30. Kanon na trzy głosy. O "Zdziczeniu obyczajów pośmiertnych" Bolesława Leśmiana / Barbara Kołosowska // Ruch Literacki. - 2008, z. 4-5, s. 439-470

  31. Kilka uwag na temat teorii zdrady / Magnus Hans Enzensberger // Twórczość. - 1992, nr 7-8, s. 100-110

  32. Literackie profile Judasza / Ryszard Zajączkowski // Ethos. - 2004, nr 65-66, s. 314-334

  33. Motyw Judasza w literaturze polskiej przełomu XIX i XX wieku / Jan Rybicki // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - [Nr] 10 (2010), s. 110-131

  34. Nazywanie i określanie Judasza w wybranych tekstach staropolskich / Dorota Rojszczak // Studia Językoznawcze. - T. 5 (2006), s. 167-179

  35. Okruchy judaszologii (Jakub de Voragine - Borges - kardynał Etchegaray) / Bogusław Bednarek // Literatura Ludowa. - 1988, nr 3, s. 13-26

  36. Paradygmat Jezusa i Judasza w "Parafrazie pewnej myśli Jorge Luisa Borgesa" / Anna Warakomska // Studia Niemcoznawcze. - T. 34 (2007), s. 147-157

  37. Pocałunek Judasza / Jan Kordys // Teksty Drugie. - 2009, nr 1/2, s. 57-76

  38. Problem zdrady w życiu małżeńskim w utworze Ireneusza Iredyńskiego "Wszyscy zostali napadnięci" / Ewa Wojno-Owczarska // Studia Niemcoznawcze. - T. 35 (2007), s. 297-303

  39. Pytać o Judasza, pytać o wartości / Dorota Rojszczak // Polonistyka. - 2005, nr 3, dod. „Matura - Egzamin Wewnętrzny", nr 4, s. 11-14

  40. Role semantyczne Judasza - na materiale dawnego piśmiennictwa pasyjnego / Ewa Woźniak // Prace Filologiczne. - T. 50 (2005), s. 203-225

  41. Święty zdrajca / Jacek Zychowicz // Wiadomości Kulturalne. - 1997, nr 12/13, s. 15
  *Postać Judasza

  42. Wariacje z mężatkami / Ludwik Bohdan Grzeniewski // Twórczość. - 1991, nr 7, s. 135-136     *Motyw zdrady w literaturze polskiej i obcej, felieton

  43. Według ucznia / Artur D[aniel] Liskowacki // Twórczość. - 2001, nr 5, s. 79-96
  *Postać Judasza

  44. Wierna zdrada / Magdalena Rostron // Res Publica Nowa. - 1999, nr 10, s. 57-59

  45. Z dziejów postaci Kaina, Barabasza i Judasza w literaturze / Marek Szladowski // Scriptura Sacra. - R. 8/9 (2004/2005), s. 249-263

  46. Za trzydzieści srebrników / Zbigniew Mikołejko // Newsweek Polska. - 2006, nr 16, s. 30

  47. Zdrada / Piotr Podziomek-Zakrzewski // Powściągliwość i Praca. - 1996, nr 3, s. 22
  *W literaturze polskiej

  48. Zdrada Judasza i niewierność Piotra w świadectwie Ewangelii Marka i Mateusza / Artur Malina // Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne. - T. 42, z. 2 (2009), s. 5-23

  49. Zdrada ojczyzny - przestępstwo nieukarane : na podstawie powieści Iwana Wazowa i Stefana Diczewa / Wojciech Jóźwiak // Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia. - Nr 143, cz. 2 (2007), s. 95-101

  50. Zdrada po staropolsku / Janusz Tazbir // Res Publica Nowa. - 1995, nr 2, s. 14-20

  51. Zdrada: w jaki sposób i w jakich kontekstach pisarze, malarze, reżyserzy ukazywali zdradę? / Dorota Nosowska // Cogito. - 2012, nr 4, s. 46-47

  52. Zdrada : wierność i niewierność na kartach Biblii / Andrzej Kiejza // Zeszyty Karmelitańskie. - 2008, nr 4, s. 29-34

  53. Zdrajcy i bohaterowie / Janusz Tazbir // Tygodnik Powszechny. - 1998, nr 20, s. 1, 8
  *Wątek zdrady i wallenrodyzmu m.in. w biografiach i twórczości pisarzy XIX w.; obszerniej o Józefie Ignacym Kraszewskim i Adamie Mickiewiczu

   

  Oprac. Anna Zacłona

  Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

  SPONSORZY

  6216a8c00786e231de51d393c63bd692

   

  FACEBOOK

  f12

  PARTNERZY

  • 1aw.png
  • chrobry_logo_tekst.png
  • e3.png
  • ee.png
  • helios.png
  • logo_II_LO.png
  • nn.png
  • PCK.png
  • v.png
  • zse.png

  AKCJE

  • 3232kl.png
  • kino1.png
  • Kolberg2014_logo_04A_rgb.png
  • logo-bez-ramki.png
  • mlodzi1.png
  • rok1.png
  • teczka1.png
  • v23.png
  • zaczytani.png