Drukuj

  Grzech

  Książki:

  1. Biblijny traktat o grzechu / Dariusz Adamczyk. - Szczecin : Print Group, 2012. - 779 s. ; 24 cm.

  2. Grzech / [red. odpowiedzialni Anna Czekanowicz, Stanisław Rosiek]. - Gdańsk : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział : "Słowo/Obraz Terytoria", 2003. - 236, [4] s., [2] k. tabl., [16] s. tabl. : fot., nuty ; 27 cm. – (Punkt po Punkcie r. 4 z. 4)

  3. Peccata capitalia : pisarze staropolscy o naturze ludzkiej i grzechu / Janusz K. Goliński. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2002. - 326 s. , [1] k. tabl. kolor. : il. ; 21 cm. – (Z Prac Zakładu Literatury Dawnej Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego)

  4. Świadomość grzechu, cierpienia i śmierci w "Hymnach" Jana Kasprowicza / Grzegorz Igliński. - Olsztyn : WSP. Wydaw., 1996. - 258, [3] s. : il. ; 24 cm. – (Studia i Materiały WSP [Wyższej Szkoły Pedagogicznej] w Olsztynie, 0860-7273 ; nr 101)

   

  Artykuły z czasopism:

  5. Biblijny zarys anatomii grzechu i winy / Stanisław Ormanty // Kaliskie Studia Teologiczne. - T. 3 (2004), s. 305-317

  6. "Confessiones" pozytywisty : o "Grzechach dzieciństwa" Bolesława Prusa / Beata K. Obsulewicz // Pamiętnik Literacki. - 2009, z. 4, s. 7-22

  7. Grzech i łaska w literaturze: Graham Greene i Evelyn Waugh / Giorgio Montefoschi ; tł. Lucjan Balter // Communio. - R. 26, nr 3 (2006), s. 68-76

  8. Grzech pierworodny w literackiej aluzji Norwida / Antoni Dunajski // Ethos. - 1992, nr 4, s. 51-56

  9. Idea grzechu w poezji Czesława Miłosza / Renata Gorczyńska // Kwartalnik Artystyczny. - R. 19, [nr] 2 (2012), s. 84-91

  10. Kobiecość w cieniu grzechu : o "Dziejach grzechu" Waleriana Borowczyka / Anna Prędka // Images. - Vol. 6, nr 11/12 (2008), s. 103-108

  11. Małość, grzeszność i marność Norwidowskiego człowieka / Barbara Kowalczyk // Poezja Dzisiaj. - Nr 19/20 (2001), s. 23-28

  12. Modlitwa do złotego cielca / Piotr Kletowski . - Fot. // Dialog. - 2013, nr 2, s. 170-174
  *Chciwość pokazana w filmach kina amerykańskiego

  13. Motyw winy i grzechu w literaturze polskiej i czeskiej XX wieku / Hana Voisine-Jechova // Ruch Literacki. - 1993, z. 4, s. 401-416

  14. Niewinna grzesznica w "Chłopach" Władysława St. Reymonta / Barbara Koc // Literatura Ludowa. - 2006, nr 6 , s. 19-23
  *Jagna Borynowa

  15. Obraz grzechu w powieści Stefana Żeromskiego / Grażyna Filip, Maria Krauz // Studia Językoznawcze. - T. 6 (2007), s. 27-40

  16. Pan Bóg, pisarz i diabeł. Cz. 1 / Andrzej Turczyński // Twórczość. - 2002, nr 2, s. 20-57

  17. Peccata capitalia : ze staropolskich dziejów motywu / Janusz K. Goliński // Pamiętnik Literacki. - 2002, z. 3, s. 69-86
  *Motyw grzechu i natury ludzkiej

  18. Przypowieść o siedmiu grzechach głównych / Wiesław Felski // W Drodze. - 2006, [nr] 4, s. 28-36
  *Ewangelia o synu marnotrawnym

  19. Strój i grzech : w świetle barokowych egzemplów / Renata Ryba // Terminus. - R. 12, z. 1 (2010), s. 135-150

  20. "Szczyrze się kającemu grzech jest odpuszczony" : o poetyckim rachunku sumienia / Jacek Głażewski // Barok. - 2004, nr 2, s. 23-36

  21. Święty grzesznik / Jan Pniewski // Przegląd Powszechny. - 2009, nr 1, s. 124-127
  *Zawiera rec. filmu: Wyspa / reż. Pavel S. Lungin

  22. W cieniu rajskiej jabłoni : motyw grzechu pierworodnego i obraz raju w literaturze XIX i XX wieku / Joanna Warońska // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury. - Z. 10 (2006), s. 171-181

  23. "W grzechach srogich ponurzony..." : peccator i nauka o grzechu w staropolskich dziełach dramatyczno-teatralnych / Agnieszka Raubo // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. - T. 12 (2005), s. 253-270

  24. Zakazany owoc / Wojciech Przybyszewski // Spotkania z Zabytkami. - 1999, nr 6, s. 7-11
  *Motyw "grzechu pierworodnego" w malarstwie i rzeźbie

  25. Zbrodnia i kara - motyw siedmiu grzechów głównych w kulturze / Krzysztof Piłat // Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 2, s. 58-74

  26. Zło i grzech w Biblii / Ryszard Kempiak. // Zeszyty Karmelitańskie. - 2011, nr 1, s. 9-14

   

  Oprac. Anna Zacłona

  Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

  SPONSORZY

  6216a8c00786e231de51d393c63bd692

   

  FACEBOOK

  f12

  PARTNERZY

  • 1aw.png
  • chrobry_logo_tekst.png
  • e3.png
  • ee.png
  • helios.png
  • logo_II_LO.png
  • nn.png
  • PCK.png
  • v.png
  • zse.png

  AKCJE

  • 3232kl.png
  • kino1.png
  • Kolberg2014_logo_04A_rgb.png
  • logo-bez-ramki.png
  • mlodzi1.png
  • rok1.png
  • teczka1.png
  • v23.png
  • zaczytani.png