A- A A+
Drukuj

Kobieta

Książki:

1. Anioł czy piekielnica? : obraz kobiety w piśmiennictwie śląskim XIX wieku / Krystyna Kossakowska-Jarosz ; Uniwersytet Opolski. Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. -
Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, - 276 s. ; 24 cm. - (Studia i Monografia / Uniwersytet Opolski ; ISSN 1233-6408 ; nr 414 )
ISBN 978-83-7395-333-8 M 201858

2. Beatrycze i inne : mity kobiet w literaturze i kulturze / pod red. Grażyny Borkowskiej i Lidii Wiśniewskiej. - Gdańsk : "Słowo/Obraz Terytoria", cop. 2010. - 232, [3] s. ; 24 cm. -(Portrety Kobiet. )
ISBN 978-83-7453-983-8
M 044063 M 204312

3. Biblijne twarze i maski. Młodopolski portret kobiety / Dariusz Trześniowski // W : Modernizm i feminizm : postacie kobiece w literaturze polskiej i obcej / red. nauk. Eugenia Łoch. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. – S. 135-151
060042 M 182811

4. Ciało i seksualność w kinie polskim / pod red. Sebastiana Jagielskiego i Agnieszki Morstin-Popławskiej. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. - 298, [1] s. ; 23 cm.
ISBN 978-83-233-2642-7
I 202187

5. Ciało i tekst : feminizm w literaturoznawstwie - antologia szkiców / red. Anna Nasiłowska. -
Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, 2001. - 290 s. ; 21 cm. - ( Biblioteka "Tekstów Drugich" / Komitet Redakcyjny ; T. 1 )
ISBN 83-87456-69-1
M 042414

6. Ciąża w „Trylogii" Henryka Sienkiewicza. Próba lektury feministycznej / Ryszard Koziołek // W : Modernizm i feminizm : postacie kobiece w literaturze polskiej i obcej / red. nauk. Eugenia Łoch. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. – S. 61-74
060042 M 182811

7. Czy kino ma płeć? : kobiety w filmach Andrzeja Wajdy : szkice, studia, analizy / Anita Benisławska. - Warszawa : Wydawnictwo Stakroos / Arkteyon, 2008. - 272 s. ; 18 cm.

8. Diabeł jest kobietą : z historii filmowego wampa / Zbigniew Pitera. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1989. - 328,[7] s. : il., fot., portr. ; 21 cm.
ISBN 83-221-0378-6
M 044093 M 158750

9. Eliza z Branickich Krasińska w polskiej poezji romantycznej / Maciej Szargot // W : Kobiety w literaturze : materiały z II Międzyuczelnianej Sesji Studentów i Naukowców z cyklu "Świat jeden, ale nie jednolity", Bydgoszcz, 3-5 listopada 1998 / red. i wstęp Lidia Wiśniewska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna. - Bydgoszcz : WSP, 1999. – S. 83-91
M 182839

10. Emancypacja i emancypantki w powieściach Marii Rodziewiczówny / Barbara Szargot // W : Kobiety w literaturze : materiały z II Międzyuczelnianej Sesji Studentów i Naukowców z cyklu "Świat jeden, ale nie jednolity", Bydgoszcz, 3-5 listopada 1998 / red. i wstęp Lidia Wiśniewska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna. - Bydgoszcz : WSP, 1999. – S. 101-113
M 182839

11. Idealizacja kobiecego ciała w „Terminalu" Marka Bińczyka / Kamila Budzowska // W : Kobiety w literaturze : materiały z II Międzyuczelnianej Sesji Studentów i Naukowców z cyklu "Świat jeden, ale nie jednolity", Bydgoszcz, 3-5 listopada 1998 / red. i wstęp Lidia Wiśniewska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna. - Bydgoszcz : WSP, 1999. – S. 175-189
M 182839

12. Kobiecość jako źródło cierpień. Matki i córki w polskim kinie / Elżbieta Karolczuk // W : Ciało i seksualność w kinie polskim / pod red. Sebastiana Jagielskiego i Agnieszki Morstin-Popławskiej. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. – S. 155-172
I 202187

13. Kobiecość w tekście homoerotycznym / Inga Iwasiów // W : Kobiety w literaturze : materiały z II Międzyuczelnianej Sesji Studentów i Naukowców z cyklu "Świat jeden, ale nie jednolity", Bydgoszcz, 3-5 listopada 1998 / red. i wstęp Lidia Wiśniewska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna. - Bydgoszcz : WSP, 1999. – S. 193-204
M 182839

14. Kobieta jako rekwizyt w dramatach Sławomira Mrożka / Monika Kaczmarczyk // W : Kobiety w literaturze : materiały z II Międzyuczelnianej Sesji Studentów i Naukowców z cyklu "Świat jeden, ale nie jednolity", Bydgoszcz, 3-5 listopada 1998 / red. i wstęp Lidia Wiśniewska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna. - Bydgoszcz : WSP, 1999. – S. 223-230
M 182839

15. Kobieta w kabarecie metafizycznym Manueli Gretkowskiej / Barbara Gutkowska // W : Modernizm i feminizm : postacie kobiece w literaturze polskiej i obcej / red. nauk. Eugenia Łoch. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. – S. 237-246
060042 M 182811

16. Kobieta w polskim filmie socrealistycznym / Magdalena Piechota // W : Socrealizm : fabuły-komunikaty-ikony / red. Krzysztof Stępnik , Magdalena Piechota ; Zakład Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UMCS, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. -
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. – S. 297-313
C 193848

17. Kobieta w przestrzeni wizualnej / pod red. Anny Barskiej i Kamilli Biskupskiej ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012. - 286 s. : il. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
ISBN 978-83-7395-495-3
M 207612

18. Kobiety i duch inności / Maria Janion . - Wyd. 2. - Łódź : "Sic!", cop.2006. - 351,[4] s. : fot., portr. ; 21 cm. - ( Stanowiska/Interpretacje ; t. 3 )
ISBN 83-86056-22-3
M 193346 M 044971

19. Kobiety w literaturze / Magdalena Goik. - Bielsko-Biała : "Park", cop. 2009. - 328 s. : fot. ; 25 cm. - ( Literatura i kontrowersje )
ISBN 978-83-262-0214-8
C 050683 C 052555 I 202265

20. Kobiety w literaturze (i mężczyźni) / Lidia Wiśniewska // W : Kobiety w literaturze : materiały z II Międzyuczelnianej Sesji Studentów i Naukowców z cyklu "Świat jeden, ale nie jednolity", Bydgoszcz, 3-5 listopada 1998 / red. i wstęp Lidia Wiśniewska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna. - Bydgoszcz : WSP, 1999. – S. 9-26
M 182839

21. Kobiety w literaturze : materiały z II Międzyuczelnianej Sesji Studentów i Naukowców z cyklu "Świat jeden, ale nie jednolity", Bydgoszcz, 3-5 listopada 1998 / red. i wstęp Lidia Wiśniewska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna. - Bydgoszcz : WSP, 1999. - 230,[6] s. ; 21 cm.
ISBN 83-7096-294-7
M 182839

22. Kobiety w twórczości Tadeusza Konwickiego / Judith Arlt // W : Kobiety w literaturze : materiały z II Międzyuczelnianej Sesji Studentów i Naukowców z cyklu "Świat jeden, ale nie jednolity", Bydgoszcz, 3-5 listopada 1998 / red. i wstęp Lidia Wiśniewska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna. - Bydgoszcz : WSP, 1999. – S. 163-174
M 182839

23. Kopciuszek, Frankenstein i inne : feminizm wobec mitu / Kazimiera Szczuka. - Kraków : "eFKa", 2001. - 216 s. ; 21 cm.
ISBN 83-915460-0-4
M 200928

24. Kreacje postaci kobiecych matek w wybranych tekstach literackich i paraliterackich okresu Młodej Polski / Eugenia Łoch // W : Modernizm i feminizm : postacie kobiece w literaturze polskiej i obcej / red. nauk. Eugenia Łoch. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. – S. 75-111
060042 M 182811

25. Kwestia kobieca w świetle „Kądzieli" Marii Rodziewiczówny / Maria Wojtak // W : Modernizm i feminizm : postacie kobiece w literaturze polskiej i obcej / red. nauk. Eugenia Łoch. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. – S. 153-166
060042 M 182811

26. „Lepsza" kobiecość w tekstach Marii Komornickiej / Krystyna Kralkowska-Gątkowska // W : Modernizm i feminizm : postacie kobiece w literaturze polskiej i obcej / red. nauk. Eugenia Łoch. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. – S. 113-133
060042 M 182811

27. Magia, hipnoza, obłęd : rzecz o interakcjach między kobietą a mężczyzną w powieści B. Prusa "Lalka" / Anna Janke // W : Świat "Lalki" : 15 studiów / red. Jakub A. Malik. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2005. - S. 127-146    M 196208

28. Marie romantyków : metafizyczne wizje kobiecości : Mickiewicz, Malczewski, Krasiński / Jarosław Ławski. - Białystok : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, 2003. - [2], 764 s., [24] s.. tabl. : il., rys. ; 25 cm. – (Czarny Romantyzm)

29. Miłość, przemoc, władza : świat postaci kobiecych w dramatach Juliusza Słowackiego / Agnieszka Palicka. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. - 252 s. ; 21 cm. – (Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 3373)

30. Miłość staropolska : wzory, uczuciowość, obyczaje erotyczne XVI-XVIII wieku / Zbigniew Kuchowicz . - Wyd. 2. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1983. - 595,[1] s. : il., portr. ; 24 cm.
ISBN 83-218-0132-3
M 029515 M 029033 M 132825

31. Modernizm i feminizm : postacie kobiece w literaturze polskiej i obcej / red. nauk. Eugenia Łoch.- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. - 276 s. ; 24 cm.
ISBN 83-227-1682-6
060042 M 182811

32. O nieważności bycia kobietą (w powieściach Parnickiego) / Mirosław Goduński // W : Kobiety w literaturze : materiały z II Międzyuczelnianej Sesji Studentów i Naukowców z cyklu "Świat jeden, ale nie jednolity", Bydgoszcz, 3-5 listopada 1998 / red. i wstęp Lidia Wiśniewska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna. - Bydgoszcz : WSP, 1999. – S. 205-211
M 182839

33. Obraz kobiety w powieści socrealistycznej / Magdalena Piekara // W : Kobiety w literaturze : materiały z II Międzyuczelnianej Sesji Studentów i Naukowców z cyklu "Świat jeden, ale nie jednolity", Bydgoszcz, 3-5 listopada 1998 / red. i wstęp Lidia Wiśniewska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna. - Bydgoszcz : WSP, 1999. – S. 147-161
M 182839

34. Od kobiety do mężczyzny i z powrotem : rozważania o płci w kulturze / red. Jolanta Brach-Czaina. - Białystok : "Trans Humana", 1997. - 351,[1] s. : fot.,pl. ; 21 cm.
ISBN 83-86696-23-0
C 179405

35. Od kochanki do psalmistki... : sylwetki, tematy i konwencje liryki kobiecej / Anna Legeżyńska. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2009. - 346, [2] s. ; 21 cm. - ( Obszary Literatury i Sztuki )
ISBN 978-83-7177-648-9
M 203016

36. Płeć w literaturze i filmie XX wieku : materiały studenckiej konferencji naukowej, Łódź, 13-15 maja 2002 roku / red. Tomasz Cieślak , Marzena Woźniak-Łabieniec , Filologiczne Koło Naukowe przy Katedrze Literatury, Romantyzmu, Dwudziestolecia Międzywojennego i Literatury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego.
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005. - 191 s. ; 21 cm.
ISBN 83-7171-904-3
M 195431 M 195432

37. Poetyka cielesności w utworach dramatycznych Tadeusza Różewicza / Lilianna Dorak-Wojakowska. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2007. - 301, [3] s. ; 21 cm. - ( Dramat Współczesny. Interpretacje ; 27 )
ISBN 978-83-7188-074-2
M 199023

38. Portret, postać, autorka : kobieta a literatura europejskiego średniowiecza. T. 1 / Magdalena Sakowska. - Warszawa : "Neriton", 2006. - 393 s. ; 24 cm.
ISBN 83-89729-52-0
M 197621/I

39. Postać kobieca we francuskim dramacie XX wieku / Krystyna Modrzejewska .
Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 1999. - 257 s. ; 24 cm. - ( Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, ISSN 1233-6408 ; nr 265 )
ISBN 83-87635-29-4
M 183316

40. Salome modernistów : malarska i poetycka wersja kobiety fatalnej / Piotr Siemaszko / W : Kobiety w literaturze : materiały z II Międzyuczelnianej Sesji Studentów i Naukowców z cyklu "Świat jeden, ale nie jednolity", Bydgoszcz, 3-5 listopada 1998 / red. i wstęp Lidia Wiśniewska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna. - Bydgoszcz : WSP, 1999. – S. 115-127
M 182839

41. Seksualność kobiet w kinie polskich reżyserek filmowych po roku 1989 / Magdalena Podsiadło // W : Ciało i seksualność w kinie polskim / pod red. Sebastiana Jagielskiego i Agnieszki Morstin-Popławskiej. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. – S. 79-96
I 202187

42. Ślązaczka : pomiędzy rustica grossa i Pallas Silesiae - portret kobiety w literaturze łacińskiego Śląska / Beata Gaj. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2010. - 332 s., [2] s. tabl. : il. kolor. ; 24 cm. -- (Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, : ISSN 1233-6408 ; nr 441 )
ISBN 978-83-7395-407-6
M 205357

43. "Tyle naraz świata..." : szkice o poezji Wisławy Szymborskiej / Małgorzata Burzka-Janik ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012. - S. 15-39 : Poetyckie portrety kobiet   M 208354

44. Wizerunki mężczyzn i kobiet w najnowszym filmie europejskim / pod red. Krzysztofa Arcimowicza i Katarzyny Citko. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2009. - 173 s. ; 21 cm.

45. Wytwarzanie kobiety : poetyki rodzaju, rodzaje poetyki / Agnieszka Pantuchowicz, Tadeusz Rachwał // W : Kobiety w literaturze : materiały z II Międzyuczelnianej Sesji Studentów i Naukowców z cyklu "Świat jeden, ale nie jednolity", Bydgoszcz, 3-5 listopada 1998 / red. i wstęp Lidia Wiśniewska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna. - Bydgoszcz : WSP, 1999. – S. 39-52
M 182839

 

Artykuły z czasopism:

46. Agnieszka, Angela, Anielica... : nie/obecność kobiet w filmie polskim: 1976-2006 (wstępne rozpoznania) / Justyna Beinek // Postscriptum Polonistyczne. - 2008, nr 1, s. 69-79

47. Akt kobiecy w sztuce rosyjskiej przełomu XIX i XX wieku / Izabella Malej // Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia. - Nr 143, cz. 1 (2007), s. 127-134

48. "Autoportret" Tamary Łempickiej / Dorota Nosowska // Cogito. - 2010, nr 17, s. 39

49. Backlash po polsku - czyli jak wiedźmy znad rozlewisk polują na męża / Magdalena Bednarek // Czas Kultury. - 2010, nr 5, s. 26-33

50. Balladyna: "cudny, chociaż trujący kwiat" / Anna Gemra // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. - Nr 49 (2009), s. 101-114

51. Beaty Obertyńskiej zachody miłości / Agnieszka Rydz // Polonistyka. - 2011, nr 1, s. 12-17

52. Bez wątpliwości : piękno kobiety w pieśni II Jana Gawińskiego i pieśniach VI i IX "Fragmentów" Jana Kochanowskiego - szkic problematyki / Ewa Rot // Terminus. - 2008, z. 2, s. 153-160

53. Białogłowy, wiedźmy i rusałki, czyli kreacje kobiet w "Starej baśni" Kraszewskiego. Powieść i film: analiza porównawcza / Agnieszka Ogonowska // Ruch Literacki. - 2007, z. 2, s. 161-174

54. Biblijne kobiety na lekcjach języka polskiego / Dorota Bator // Polski w Praktyce. - 2011, nr 2, s. 32-34
* Tematy lekcji: 1. Dlaczego żona Lota obejrzała się za siebie?; 2. "Zwykłe i niezwykłe" biblijne bohaterki; 3. Symbol wiernej żony, czyli historia biblijnej Zuzanny w różnych tekstach kultury

55. Biblijny archetyp matki / Ewa Mickiewicz // Przegląd Powszechny. - 2011, nr 7/8, s. 170-178

56. "Biegnące kobiety na plaży" Picassa / Dorota Nosowska // Cogito. - 2010, nr 13, s. 50-51
* Obraz znany również pod tytułem "Wyścig"

57. Carmen : portrety filmowe / Alicja Helman // Kino. - 2008, nr 1, s. 60-63

58. Ciało kobiece - ikona modlitewna Rafała Wojaczka. Między sakralizacją a deformacją / Grzegorz Czerwiński // Topos. - 2011, nr 6, s. 20-32

59. Cora Smith : portrety filmowe / Alicja Helman // Kino. - 2011, nr 6, s. 62-67
* Wizerunek femme fatale

60. Córki Penelopy : kobiety wobec baśni i mitu / Grażyna Lasoń-Kochańska // Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska. - Nr 3 (2004), s. 173-182

61. Czas a tożsamość w perspektywie kulturowej - na przykładzie powieści Lisy See "Kwiat Śniegu i sekretny wachlarz" / Dorota Brzozowska // Stylistyka. - [T.] 16 (2007), s. 235-245

62. 4 [Cztery] kobiety / Iwona Cegiełkówna // Kino. - 2008, nr 7/8, s. 86-87
* Zawiera rec. filmu: 4 kobiety / reż. Adoor Gopalakrishnan, 2007

63. Czy Bruno Schulz był masochistą? : odcienie kobiecości w "Xsiędze bałwochwalczej" / Urszula Gorzelak // Akcent. - 2007, nr 2, s. 13-20

64. Czy feministki mogą się stroić, czyli o semiotyce stroju kobiecego w literaturze / Małgorzata Gromadzińska // Teksty Drugie. - 1995, nr 3/4, s. 173-180

65. Czy surrealistyczna muza była brunetką? / Agnieszka Taborska // Teksty Drugie. - 2001, nr 1, s. 176-189
* Postacie kobiece w sztuce i literaturze

66. Damskie strategie czyli Mickiewicza i Prusa zdanie o kobietach / Danuta Górniak // Warsztaty Polonistyczne. - 1998, nr 4, s. 51-56

67. Dualizm natury kobiecej i schematy inicjacyjne w "Złodziejce pamięci" Krystyny Kofty jako przykłady wielopłaszczyznowości dyskursu artystycznego we współczesnej polskiej prozie kobiecej / Agnieszka Zytka // Dyskursy o Kulturze. - [T.] 1 (2009), s. 121-136

68. Dwie kobiety Orzeszkowej / Justyna Jagiełło // Akant. - 2009, nr 4, s. 43-46

69. Dytyramb czyli o sztuce (portretowania) kobiet / Piotr Kajewski // Odra. - 1995, nr 12, s. 106-107

70. Dziewczynka, macocha, czarownica : obraz kobiety w baśni / Grażyna Lasoń-Kochańska // Literatura Ludowa. - 2011, 4/5, s. 15-26

71. "Ewa z żebra", "Wenus z piany", "Minerwa z głowy Jowisza" : trzy oblicza jeden portret czyli obraz kobiety w poezji Wisławy Szymborskiej : ref. / Małgorzata Burzka // Kwartalnik Opolski. - 2003, nr 4, s. 73-82

72. Fałsz kobiety / Dorota Nosowska // Cogito. - 2007, nr 5, s. 82-83

73. Femme fatale / Marta Wiatrzyk-Iwaniec // Twórczość. - 2010, nr 12, s. 149-153

74. Femme fatale / Zbigniew Jan Żółciński // Akant. - 2007, nr 3, s. 13-14
* Kobieta w mitologii

75. Femme fatale jako byt fantazmatyczny : o demonicznych postaciach kobiecych w filmie w pierwszej połowie XX wieku i ich późniejszych reminiscencjach / Zofia Hadamik // Kwartalnik Filmowy. - Nr 41/42 (2003), s. 114-139

76. "Femme fatale" w literaturze chorwackiej XIX i XX wieku / Jolanta Supińska // Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. - Z. 4 (2007), s. 117-133

77. "Femme fatale" w tekstach Jerzego Żuławskiego / Dariusz Trześniowski // Acta Humana. - 2010, nr 1, s. 23-39

78. Femme fatale w twórczości Iwana Turgieniewa / Aneta Gądek // Studia Słowianoznawcze. - T. 2 (2001), s. 257-279

79. Fenomen kobiecości w wyobraźni poetyckiej Bolesława Leśmiana na tle europejskiej refleksji antropologicznej / Marzena Karwowska // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. - T. 16 (2009), s. 51-61

80. "Fenomen nadnaturalny" : o kreacjach kobiet - artystów w powieściach Józefa Ignacego Kraszewskiego / Kazimierz Maciąg // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Historia Literatury. - Z. 2 (2004), s. 143-155

81. Franka i Wiryneja : Madame Bovary inspiracją portretów kobiecych w literaturze wybranych epok / Natalia Pietkiewicz // Acta Polono-Ruthenica. - T. 13 (2008), s. 349-366

82. Głupota ponad płciami / Marek Radziwon // Dialog. - 1998, nr 12, s. 128-134
* Kobieta w twórczości Gabrieli Zapolskiej i Willy'ego Russella

83. Gry Manueli : o motywie kobiecości w prozie Manueli Gretkowskiej / Joanna Chłosta-Zielonka // Media, Kultura, Komunikacja Społeczna. - Nr 3/4 (2007/2008), s. 125-133

84. Historia i kobiety : ciche bohaterki naszych czasów / Katarzyna Taras // Kino. - 2010, nr 12, s. 12-16

85. Ideał kobiecej urody w malarstwie i literaturze baroku / Anna Janus-Sitarz // Język Polski w Szkole Średniej. - 2000/2001, nr 1, s. 24-32
* Scenariusz lekcji

86. Infantki Don Pedra / Alicja Sikoń // Kino. - 2009, nr 9, s. 28-30
* Kobieta w filmach Almodóvara

87. Izabela Łęcka bohaterka "Lalki" // Cogito. - 2007, nr 6, s. 52-53

88. Izabeli Łęckiej nieznane oblicze / Izabela Stachowiak // Polonistyka. - 2003, nr 8, s. 477-480

89. Język bohaterek wybranych utworów Joanny Chmielewskiej / Ewa Kaptur // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. - T. 10 (2003), s. 109-142

90. Językowy obraz kobiety w tekstach piosenek nurtu disco polo / Rafał Sidorowicz // Studia Językoznawcze. - T. 2 (2003), s. 327-335

91. Justyna Orzelska / Anna Wojtasik // Cogito. - 2005, nr 4, s. 50-51

92. "Już o twej płci wiémy" : kobieta i pożądanie w poezji Jana Andrzeja Morsztyna / Ireneusz Szczukowski // Litteraria Copernicana. - 2008, nr 2, s. 129-139

93. Kilka uwag do obrazu rodziny i kobiety w "Pogance" Narcyzy Żmichowskiej / Joanna Jagodzińska // Prace Polonistyczne. - Ser. 61, t. 1 (2006), s. 205-220
* Materiały z konferencji "Problematyka rodzinna w literaturze drugiej połowy XIX wieku", Łódź

94. Kobieca perspektywa w poezji Szymborskiej - próba postfeministycznej refleksji / Bożena Karwowska // Teksty Drugie. - 2004, nr 3, s. 79-90

95. Kobiecość w cieniu grzechu : o "Dziejach grzechu" Waleriana Borowczyka / Anna Prędka // Images. - Vol. 6, nr 11/12 (2008), s. 103-108

96. Kobieta / Dorota Nosowska. - (Motyw i dzieło) // Cogito. - 2011, nr 5, s. 40

97. Kobieta dawnej Rusi / Urszula Wójcicka // Slavia Orientalis. - 2003, nr 4, s. 487-496
* Wizerunek literacki

98. Kobieta, demon czy anioł? / Agnieszka Durejko // Litteraria. - 1999, nr 30, s. 67-74    *M. in. w twórczości Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego, Seweryna Goszczyńskiego

99. Kobieta fatalna : bohater literacki / Józef Zelda // Cogito. - 1999, nr 3, s. 38-39

100. Kobieta fatalna w mitach i legendach / Ewa M. Wierzbowska // Akcent. - 2001, nr 1-2, s. 97-104

101. Kobieta fatalna w twórczości Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego / Danuta Jastrzębska-Golonkowa // Zeszyty Naukowe WSP w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. - Z. 30/31 (1991), s. 45-67

102. Kobieta fatalna wobec zła w prozie Młodej Polski / Ewa M. Wierzbowska // PAL Przegląd Artystyczno-Literacki. - 2000, nr 5, s. 65-72

103. "Kobieta i świat" : kobiece kreacje w społeczno-obyczajowych powieściach Kraszewskiego / Magdalena Sadlik // Prace Komisji Filologicznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - T. 47 (2006), s. 321-333

104. Kobieta in blanco : Gustaw Flaubert, Jeanette Winterson / Justyna Zimna // Czas Kultury. - 2010, nr 5, s. 70-74

105. Kobieta jako negatyw poezji / Paweł Mazur // Poezja Dzisiaj. - Nr 7/8 (2000), s. 65-70

106. Kobieta jako towar luksusowy - pornograficzna sztuka Helmuta Newtona / Agnieszka Marek // Fragile. - 2009, nr 2, s. 58-61

107. Kobieta jako "twór" uprzedmiotowiony w obrazie filmowym / Katarzyna Reizer // Colloquia Communia. - 2008, t. 1/2, s. 208-217

108. Kobieta, miłość i małżeństwo w przemyśleniach Norwida / Alina Merdas // W Drodze. - 1982, nr 5, s. 22-30

109. Kobieta na ekranie / Urszula Biełous // Życie Literackie. - 1973, nr 33, s. 6, 10

110. Kobieta na marginesie : kobieta w prozie Andrzeja Stasiuka / Kamila Budrowska // Test. -1997, nr 3, s. 60-77

111. Kobieta po staropolsku / Władysław Błachut // Tygodnik Kulturalny. - 1974, nr 10, s. 8

112. Kobieta upadła : na ulicy / Ewa Małgorzata Tatar // Czas Kultury. - 2008, nr 1, s. 56-65
* Kobieta w sztuce polskiej

113. Kobieta w Biblii / Michał Czajkowski // Ateneum Kapłańskie. - T. 142, z. 2 (2004), s. 343-347

114. Kobieta w "Dworzaninie" Baldassare'a Castiglione, Luisa Milana, Łukasza Górnickiego / Hanna Dziechcińska // Pamiętnik Literacki. - 2000, z. 3, s. 69-81

115. Kobieta w liryce miłosnej Kazimierza Przerwy-Tetmajera / Anna Drobina // Akant. - 2007, nr 3, s. 34

116. Kobieta w poezji Badra Szakira as-Sajjaba : ref. / Adnan Abbas // Przegląd Orientalistyczny. - 1995, nr 1/2, s. 67-72

117. Kobieta w poezji Leśmiana / Krystyna Walc // Poezja. - 1988, nr 10, s. 48-56

118. Kobieta w przysłowiach polskich / Jan Piotrowski // Literatura Ludowa. - 1997, nr 6, s. 23-31

119. Kobieta w starożytności chrześcijańskiej / Marek Starowieyski // W drodze. - 1995, nr 3, s. 17-31

120. Kobieta w twórczości Jana Brzechwy - przekleństwo czy natchnienie / Anna Szóstak // Filologia Polska. - [T.] 3 (2007), s. 197-206

121. Kobieta według Petrarki / Katarzyna Droga // Cogito. - 2007, nr 1, s. 54

122. Kobiety Bacona / Ewa Sonnenberg // Kwartalnik Artystyczny. - 2005, nr 4, s. 125-137

123. Kobiety Don Kichota / Iwona Krupecka // Przegląd Filozoficzno-Literacki. - 2010, nr 1, s. 235-254

124. Kobiety i emancypacja w "Księdze tysiąca i jednej nocy" / Katarzyna Andrejuk // Albo albo. - 2008, z. 1, s. 111-130

125. Kobiety i mężczyźni w filmach Agnieszki Holland / Sławomir Bobowski // Studia Filmoznawcze. - [T.] 21 (2000), s. 113-125

126. Kobiety portret wielokrotny / Kamila Paprocka // Teatr. - 2010, nr 2, s. 52-55

127. Kobiety w dramatach Władysława Orkana / Krystyna Latawiec // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - Nr 1 (2002), s. 203-211

128. Kobiety w komediach greckich i rzymskich. Cz. 1, Kobiety w komediach Arystofanesa / Lidia Winniczuk // Meander. - 1991, z. 3/4, s. 87-112

129. Kobiety w komediach greckich i rzymskich : kobiety w komediach Plauta / Lidia Winniczuk // Meander. - 1992, nr 11-12, s. 565-581

130. Kobiety w poezji Czesława Miłosza / Anna Nasiłowska // Teksty Drugie. - 2001, nr 3/4, s. 72-90

131. Kobiety w prozie Reymonta / Jadwiga Zacharska // Przegląd Humanistyczny. - 2000, nr 4, s. 59-69

132. Kreacje bohaterek szalonych w "Makbecie" i "Nie-Boskiej komedii" / Dorota Nosowska. - (Tekst pod lupą) // Cogito. - 2011, nr 24, s. 42-43

133. Kurwa i Madonna : Marka Hłaski widzenie kobiet i miłości : fragm. książki / Olga Dębicka // Tytuł. - 1996, nr 3, s. 118-135

134. Kwestie kobiece w czesko-słowackiej refleksji filmowej po 1989 roku / Dobrochna Dabert // Porównania. - Nr 6 (2009), s. 179-195

135. La Poupée i inne lalki / Aleksandra Skrabek // Kresy. - 2007, nr 1/2, s. 209-217
* Ciało kobiece w malarstwie i fotografii

136. Laury i Beatrycze : przyczynek do estetyki Sienkiewiczowskiego portretu kobiecego / Jolanta Sztachelska // Prace Komisji Filologicznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - T. 54 (2008), s. 197-215

137. Leontyna, Fanny, Zonia... [Cz.] 1 / Anna Głuszek // Akant. - 2009, nr 13, s. 30
* Kobieta w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego

138. Leontyna, Fanny, Zonia... [Cz.] 2 / Anna Głuszek // Akant. - 2010, nr 1, s. 14-15
* Kobieta w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego

139. "Leżący akt" / Dorota Nosowska // Cogito. - 2010, nr 21, s. 39

140. Lidka, Alicja i inne : kreacje postaci kobiecych w wybranych utworach poetów roczników sześćdziesiątych i siedemdziesiątych / Piotr Wiktor Lorkowski // Topos. - 2001, nr 6, s. 56-61

141. Łaźnia gdańska : kobiety w "Krótkiej historii pewnego żartu" Stefana Chwina / Marta Cuber // Fa-Art. - 2002, nr 2, s. 74-82

142. Magiczna siła poetyckiego słowa : o językowej dominacji nad kobietą w poezji Stanisława Grochowiaka / Magdalena Jażdziewski // Teksty Drugie. - 2011, nr 4, s. 185-194

143. Maria Dąbrowska "Noce i dnie" // Cogito. - 2008, nr 1, s. 72-79
* Zawiera m. in. wypracowanie: Analizując fragmenty "Nad Niemnem" i "Nocy i dni" porównaj ze sobą dwa wizerunki kobiet: Emilii Korczyńskiej i Barbary Niechcic. Określ ich stosunek do życia na prowincji, odwołując się również do całości utworów

144. Maska amazonki / Dobrochna Ratajczakowa // Prace Komisji Filologicznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - T. 45 (2002), s. 53-68

145. Maskarady-kobiecości / Sarah Wilson ; tł. Marek Wilczyński // Artium Quaestiones. - [T.] 9 (1998), s. 157-184
* Kobieta w sztuce

146. Matka Polka wiecznie żywa : warianty kobiecości w serialu "M jak miłość" / Barbara Smoczyńska // Colloquia Communia. - 2008, t. 1/2, s. 218-237

147. Matki, przywódczynie, prorokinie - kobiety w Starym Testamencie / Dariusz Brzeziński // Alma Mater. - Nr 79 (2006), s. 16-18

148. Męskimi oczami czyli klasyczne obrazy kobiety w kinie / Łukasz Dębski // Cywilizacja. - Nr 21 (2007), s. 122-130

149. "Mężczyzna i kobieta patrzący na księżyc" Caspara Davida Friedricha / Dorota Nosowska // Cogito. - 2010, nr 14, s. 50-51

150. "Miasto Dam" : Christine de Pizan / Małgorzata Wrześniak // Saeculum Christianum. - R. 16, nr 2 (2009), s. 33-50

151. Między apoteozą a mizoginizmen : o kreacjach postaci kobiecych w twórczości Olgi Tokarczuk / Liliana Wickowska-Maciąg // Fraza. - 2002, nr 1/2, s. 170-188

152. Między feminizmem a Wallenrodem : o kobiecej lekturze antykobiecych tekstów kultury / Barbara Smoleń // Res Publica Nowa. - 1997, nr 9, s. 51-58
* Kobiety w sztuce i literaturze

153. Między kulturą a naturą : wizja fenomenu kobiecości w twórczości Jerzego Żuławskiego / Lilianna Antonik // Litteraria. - [T.] 34 (2004), s. 49-61

154. Miotłą i mieczem - postacie kobiece w bajkach dla dzieci / Justyna Truskolaska // Cywilizacja. - Nr 21 (2007), s. 131-139

155. Mizoginia i uwielbienie kobiety w aforyzmach francuskich i polskich drugiej połowy XIX wieku / Małgorzata Kita // Stylistyka. - [T.] 6, (1997), s. 473-487

156. Motyw "kobiety fatalnej" w literaturze / Joanna Krajewska // Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny. - 2014, nr 2, s. 16-24

157. Motyw kobiety w literaturze śląskiej w XIX wieku / Krystyna Kossakowska-Jarosz // Literatura Ludowa. - 2000, nr 4-5, s. 29-47

158. Na poetyckich tropach kobiety - śladami metaforyki myśliwskiej w poezji Stanisława Grochowiaka / Magdalena Jażdziewska // Pamiętnik Literacki. - 2010, z. 1, s. 143-151

159. (Nie)cała prawda o kobiecie / Magdalena Boczkowska // Twórczość. - 2014, nr 5, s. 106-108   *Zawiera rec. książki: Córki Rozbójniczki / Grażyna Plebanek. - Warszawa, 2013

160. Niewinna grzesznica w "Chłopach" Władysława St. Reymonta / Barbara Koc // Literatura Ludowa. - 2006, nr 6, s. 19-23
* Jagna Borynowa

161. Nowy świat i dawny wizerunek kobiety : polska awangarda po 1918 roku a kulturowe aspekty płci / German Ritz ; tł. Małgorzata Łukasiewicz // Kresy. - 1997, nr 3, s. 11-26

162. O Norwidowskiej "istotnej i całej" postaci kobiecej / Mariola Wiater // Ruch Literacki. - 1998, z. 6, s. 753-762

163. O wizerunkach kobiet w powieściach i w poezji dwudziestolecia międzywojennego / Renata Pomarańska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Historia Literatury. - Z. 5 (1999), s. 197-205

164. O zmienności szekspirowskich kobiet / Waldemar Howil // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 3, s. 27-33

165. Oblicza Joanny Podborskiej / Leszek Barszcz // Polonistyka. - 2001, nr 10, s. 595-600

166. Obraz kobiety i jej rola w Biblii / Monika Wróblewska // Tekst. - 1997, nr 3, s. 7-14

167. Obraz kobiety i wizja miłości w poetyckim świecie Antoniego Langego / Magdalena Kot // Akant. - 2008, nr 4, s. 18-22

168. Obraz "kobiety" utrwalony w polskich przysłowiach / Katarzyna Długosz // Rozprawy Komisji Językowej / Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. - [T.] 26 (2000), s. 113-122

169. Obraz kobiety w polskim filmie fabularnym lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych / Barbara Sęczkowska // Powiększenie. - 1991, nr 1-2, s. 107-114

170. Obraz kobiety w sztuce średniowiecza / Małgorzata Kempa // Spotkania z Zabytkami. - 2003, nr 12, s. 8-10

171. Obraz macierzyństwa w "Rodzinie Połanieckich" Henryka Sienkiewicza i "Annie Kareninie" Lwa Tołstoja / Alicja Berger // Kwartalnik Opolski. - 2007, nr 1, s. 97-117

172. Obraz Matki Polki w kinie polskim - mit czy stereotyp? / Elżbieta Ostrowska // Kwartalnik Filmowy. - Nr 17 (1997), s. 131-140

173. Obraz Polki w niemieckiej literaturze XIX wieku / Arno Will // Prace Polonistyczne. - Seria 25 (1969), s. 165-184

174. Obrazy i role kobiet w greckiej literaturze romantycznej na tle polskiego romantyzmu / Anastasia Chatzigiannidi // Slavia Occidentalis. - T. 64 (2007), s. 15-23

175. Obrazy zachowań komunikacyjnych kobiet i mężczyzn we współczesnej literaturze / Bożena Witosz // Stylistyka. - [T.] 13 (2004), s. 7-26

176. Oczami kobiet o kobiecych scenach : (na przykładzie wybranych powieści G. Zapolskiej i Z. Nałkowskiej) / Ewa Biłas, Katarzyna Sujkowska // Język Artystyczny. - T. 12 (2003), s. 90-99

177. Od biblijnej Ewy po kobietę współczesną : wizerunek bohaterek literackich na przestrzeni epok / Anna Samulak // Zeszyty Szkolne. - 2005, nr 4, s. 103-109

178. Od miłości do nienawiści : studium nad postacią kobiety - femme fatale w tragedii greckiej / Małgorzata Włodarczyk-Kucab // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury. - Z. 10 (2006), s. 183-217

179. Od panoptykonu do homotopii : kobiece ciało i związki w przestrzeni więzienia na przykładzie serialu "Bad Girls" / Agata Stasińska // Przegląd Filozoficzno-Literacki. - 2011, nr 4, s. 193-213

180. „Odnalazłam się w pieśni". Postacie kobiecie w dramatach Karola Wojtyły / Anna Karoń // Więź. - 1993, nr 1, s. 87-97

181. Odzyskiwanie ciała. Problem kobiecej tożsamości na przykładzie literatury polskiej i rosyjskiej / Urszula Chowaniec // Ruch Literacki. - 2008, z. 4-5, s. 501-516

182. „Ona – sztuka" : funkcje postaci kobiecych w „Próchnie" Wacława Berenta / Izabella Kaluta // Pamiętnik Literacki. - 1994, z. 2, s. 36-61

183. Osobne światy córki mistrza / Malwina Grochowska // Kino. - 2007, nr 3, s. 46-48
* Kobieta w filmach Sofii Coppoli

184. Palimy kosmiczne biustonosze / Małgorzata Wieczorek // Nowa Fantastyka. - 2005, nr 10, s. 2-4
* Kobiety w filmach i serialach science fiction

185. Perwersje dekadentów : akt w malarstwie i literaturze : (ze studiów nad wizerunkami kobiet w prozie rosyjskiej przełomu XIX i XX wieku) / Monika Rzeczycka // Studia Litteraria Polono-Slavica. - T. 7 (2002), s. 305-315

186. Phyllis, Cora, Laura, Gilda... / Patrycja Włodek // Kwartalnik Filmowy. - R. 33, nr 74 (2011), s. 94-106
* Kobieta w filmie

187. Piękna i niebezpieczna, czyli motyw: femme fatale / Joanna Wysłowska. - (Zmotywuj się) // Cogito. - 2009, nr 3, s. 54-55

188. Piękne i straszne / Piotr Mańkowski // Nowa Fantastyka. - 2002, nr 4, s. 57-58
* Kobiety w filmach grozy

189. Piękne panny, grzeczne wdowy i herbowe baby - postaci kobiece w "Poczcie herbów" oraz "Odejmku od Herbów szlacheckich" Wacława Potockiego / Dariusz Dybek // Napis. - Ser. 14 (2008), s. 139-152
* Materiały z konferencji naukowej "Krzywe zwierciadło na gościńcu. Literacka satyra, karykatura, groteska", Kielce

190. "Pisałam sercem i krwią". Poetyka kobiecych autobiografii holokaustowych / Aleksandra Ubertowska // Ruch Literacki. - 2008, z. 6, s. 617-630

191. Podróż donikąd : o Barbarze z "Nocy i dni" / Joanna Więckowska, Andrzej Kuśmierczyk // Prace Polonistyczne. - Ser. 58 (2003), s. 203-215

192. "Polskie Bridget Jones" - kreacje bohaterek powieści Katarzyny Grocholi i Barbary Kosmowskiej wobec pierwowzoru / Magdalena Bartoszewicz // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 1 Nauki Filologiczne. - Z. 2 (2003), s. 141-155

193. Portret kobiety w "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza - leksykalne i stylistyczne środki opisu postaci / Anna Serwicka-Kapała // Linguodidactica. - T. 10 (2006), s. 189-194

194. Portret współczesnej kobiety w poezji Wisławy Szymborskiej / Nell Buczyńska // Test. - 1997, nr 3, s. 43-59

195. Portrety kobiet w "Balladach i romansach" / Alicja Baluch // Warsztaty Polonistyczne. - 1998, nr 1, s. 75-78

196. Postaci kobiece w twórczości Jerzego Nowosielskiego i Tadeusza Różewicza : ikoniczny wymiar sztuki / Justyna Siemienowicz // Ruch Literacki. - 2010, z. 3, s. 285-303

197. Postacie kobiet w powieści Moniki Szwai "Gosposia prawie do wszystkiego" / Ewa Wojno-Owczarska // Studia Niemcoznawcze. - T. 45 (2010), s. 401-410

198. Postacie kobiet w prozie Stanisława Rogali / Anna Wzorek // Rocznik Świętokrzyski. Seria A, Nauki Humanistyczne. - T. 30 (2008), s. 103-114

199. Postać "femme fatale" w późnej prozie Iwana Turgieniewa / Krystyna Galon-Kurkowa // Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia. - Nr 146 (2008), s. 7-22

200. Postfeministyczny obraz kobiety w literaturze kobiecej a rodzina - studium pedagogiczne / Beata Ecler-Nocoń // Chowanna. - T. 1 (2008), s. 71-82

201. Poza celą Konrada / Weronika Szczawińska // Dialog. - 2003, nr 10, s. 130-141
* Bohaterki "Ślubów panieńskich", "Moralności pani Dulskiej" i "Białego małżeństwa"

202. Pozytywistyczne Arkadie emancypacji - czyli świat ogrodów i kobiet w powieści Elizy Orzeszkowej "Nad Niemnem" / Beata Patrycja Klary // Znaj. - Nr 8 (2010), s. 24-27

203. Pół szklanki wody : o feminizmie w twórczości Virginii Woolf / Katarzyna Byrt // Polonistyka. - 2006, nr 1, s. 21-27

204. Przestraszeni i zalęknieni, czyli kobieta w oczach (polskiego) mężczyzny / Aneta Górnicka-Boratyńska // Res Publica Nowa. - 1998, nr 10, s. 21-30
* Obraz kobiety w polskiej literaturze

205. "Przez kobietę śmierć, przez kobietę życie" : symbolika kobiety w chrześcijaństwie na przykładzie Ewy / Elżbieta Adamiak // Katedra. - 2004, nr 5, s. 37-50

206. Psychologia kobiety skrzywdzonej : (na przykładzie "Idioty" Fiodora Dostojewskiego) / Wioletta Pomorska // Przegląd Rusycystyczny. - 2010, nr 3, s. 7-25

207. Rodowód demonicznej kobiety / Marta Skwara, Marek Skwara // Dialog. - 1994, nr 12, s. 3-123

208. Rola kobiet w komedii greckiej i rzymskiej : kobiety w komediach Menandra / Lidia Winniczuk // Meander. - 1997, z. 7/8, s. 287-300

209. Romans nowoczesny a konstrukcja kobiecości : o ewolucji gatunkowej powieści z serii Harlequin / Katarzyna Smyczyńska // Kultura Popularna. - 2003, nr 2, s. 79-85

210. Romantyczny wizerunek kobiety w poezji zaklęty / Jadwiga Kulig // Modelowe Nauczanie. - 2005, nr 9, s. 32-39

211. Różne twarze kobiety w ujęciu Elizy Orzeszkowej / Dominika Chuda // Studia Pedagogiczno-Artystyczne. - T. 5 (2005), s. 245-252

212. Rycerz i kucharka : gender dla nastolatków / Paulina Małochleb // Dekada Literacka. - 2011, nr 4, s. 6-11

213. Sekrety kobiecego ciała czyli przymierze ze światem : kobieta w literaturze kobiecej dwudziestolecia międzywojennego / Bogdan Rogatko // Magazyn Kulturalny. - 1974, nr 4, s. 33-36

214. Seksbomby i marudne żony : komiksowe wizerunki kobiet / Patryk Wasiak // Kultura Popularna. - 2008, nr 2, s. 57-66

215. Shakespeare nie był kobietą / Krystyna Duniec, Joanna Krakowska-Narożniak // Dialog. - 2000, nr 11, s. 149-159
* Kobieta w dramaturgii współczesnej

216. Sienkiewiczowski ideał kobiety-Marynia Połaniecka / Jadwiga Zacharska // Przegląd Humanistyczny. - 1996, nr 6, s. 71-82

217. Silne kobiety Barbary Sass / Iwona Kurz // Dialog. - 2009, nr 3, s. 56-61

218. Spojrzenie Bretonki / Piotr Śniedziewski // Twórczość. - 2007, nr 8, s. 115-117
* Motyw kobiety bretońskiej w malarstwie polskim i francuskim

219. Staropolskie spotkania bab z diabłami / Anna Czepik // Mówią Wieki. - 2009, nr 3, s. 20-23
* Kobieta jako motyw barokowych przysłów i facecji

220. Staropolskie wzorce rodziny i kobiety - żony i matki / Andrzej Wyrobisz // Przegląd Historyczny. - 1992, z. 3, s. 405-421

221. Strażniczki tradycji w powieściach Kraszewskiego o Warszawie końca XVIII wieku / Jadwiga Zacharska // Prace Komisji Filologicznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - T. 47 (2006), s. 119-126

222. Strojenie się kobiet w ocenie starożytnych pisarzy chrześcijańskich / Leokadia Małunowiczówna // Roczniki Humanistyczne - T. 17, z. 3 (1969), s. 95-114

223. Suczka, Cycofon, Faustyna i inne : kobiety w polskim filmie lat 90. / Grażyna Stachówna // Kino. - 2001, nr 7/8, s. 38-43

224. Świat "na opak" - ironia, przestroga, rzeczywistość : literackie wyobrażenie kobiet aspirujących do kierowania państwem / Barbara Obtułowicz // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica. - [Nr] 4 (2005), s. 68-83

225. Świat wewnętrzny kobiety w utworach rosyjskich pisarek "srebrnego wieku" / Maria W. Michajłowa // Przegląd Humanistyczny. - 1996, nr 5, s. 75-85

226. Tamary Łempickiej wizja kobiecości / Monika Mańkowska // Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia. - Nr 143, cz. 1 (2007), s. 173-179

227. Tradycyjny etos czy refleksyjny projekt tożsamości? : obrazy ról społecznych kobiet w serialach telewizyjnych i w dyskusjach internetowych / Marta Juza // Societas Communitas. -2008, nr 2, s. 233-248

228. Transgresje wczesnej twórczości Józefa Chełmońskiego : o przedstawieniach kobiet w obrazach z Pracowni w Hotelu Europejskim w Warszawie / Maria Gołąb // Biuletyn Historii Sztuki. - 2014, nr 4, s. 583-598

229. Typy kobiet w literaturze polskiej a ich stereotypy zawarte w warstwie językowej : (na podstawie wybranych dzieł) / Urszula Tatur // Białostockie Archiwum Językowe. - Nr 8 (2008), s. 205-222

230. "Ukryte" i "nagie" : nowe formy kobiecości w XX wieku / Marta Cywińska-Dziekońska // Albo albo. - 2003, z. 1, s. 121-126
* Kobieta w literaturze i w sztuce

231. Uwarunkowania kulturowe literackiego obrazu kobiet w polskiej i szwedzkiej prozie o tematyce wiejskiej z pierwszej połowy XX wieku / Małgorzata Anna Packalen // Pamiętnik Literacki. - 1999, z. 3, s. 59-70

232. Werbalne interakcje pomiędzy kobietami w najnowszej prozie polskiej / Beata A. Kraszewska // Język Artystyczny. - T. 13 (2007), s. 91-106

233. Widzieć jak kobieta / Grażyna Stachówna // Opcje. - 1995, nr 4, s. 55-57
* Sposoby prezentacji kobiety i mężczyzny w filmie

234. Wilczyca, kocica, kwoka - kobieta w jednym wierszu Haliny Poświatowskiej / Bernadetta Żynis // Ruch Literacki. - 2007, z. 6, s. 605-612

235. Wizerunki kobiet w kinie Maghrebu / Ewa Linek // Między Wschodem a Zachodem. - T. 1 (2008), s. 133-144

236. Wojenne kobiety w prozie Krystyny Siesickiej / Magdalena Kulus // Guliwer. - 2009, nr 1, s. 39-45

237. "Wszystko o Ewie" : "kobiecość" w roli głównej / Kinga Gałuszka // Kwartalnik Filmowy. - R. 25, nr 47/48 (2004), s. 146-154

238. Wzorce kobiecej religijności w polskim pisarstwie historyczno-dydaktycznym 1763-1863 / Mariola Hoszowska // Kresy Południowo-Wschodnie. - R. 3/4, z. 1 (2005/2006), s. 45-60

239. Zbuntowane anioły kina. Poczet kobiet zabójczych / Sebastian Jakub Konefał // Kino. - 2006, nr 3, s. 24-26

240. Zła kobieta a punkt widzenia / Joanna Miczałowska // Język Polski. - 2006, z. 4, s. 251-259
* "Zła kobieta" w poezji Tadeusza Różewicza.

241. "Złe białogłowy" w utworach Jana Andrzeja Morsztyna / Halina Wiśniewska // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - [Nr] 3 (2008), s. 353-366

242. Zmysłowa nieobecność : mit kobiety utraconej i straceńczej w powieściach Stefana Chwina "Hanemann" i "Esther" / Bernadetta Darska // Media, Kultura, Komunikacja Społeczna. - Nr 3/4 (2007/2008), s. 117-124

243. Zniewolenie i ślady buntu - czyli autoportrety kobiet : od Claricii do Olgi Boznańskiej / Alina Kowalczykowa // Pamiętnik Literacki. - 2006, z. 1, s. 141-158

244. Zrodzone aby cierpieć : poetycka kreacja kobiety w twórczości Wisławy Szymborskiej / Artur Rejter // Opcje. - 1996, nr 2, s. 21-25

245. Żywioł kobiecości w twórczości Brunona Schulza / Justyna Sikorska // Wyspa. - 2010, nr 3, s. 54-65

 

Oprac. Anna Zacłona

PBW w Opolu, Wydział Informacji i Bibliografii

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu
ul. Kościuszki 14
45-062 OPOLE
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: +48 77 453-66-92, 77 454-12-40, fax wew.: 102

Na ten nr czytelnicy mogą wpłacać kary:  

98116022020000000041534634

SPONSORZY

6216a8c00786e231de51d393c63bd692

FACEBOOK

f12

PARTNERZY

 • 1aw.png
 • chrobry_logo_tekst.png
 • e3.png
 • ee.png
 • helios.png
 • logo_II_LO.png
 • nn.png
 • PCK.png
 • v.png
 • zse.png

AKCJE

 • 3232kl.png
 • kino1.png
 • Kolberg2014_logo_04A_rgb.png
 • logo-bez-ramki.png
 • mlodzi1.png
 • rok1.png
 • teczka1.png
 • v23.png
 • zaczytani.png