3cSX   CZASOPISMA PEDAGOGICZNE MOŻNA PRZEGLĄDAĆ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W BIBLIOTECE

  Drukuj

  Ruch Pedagogiczny 2013 nr 3

  ruch

  Zawartość „Ruchu Pedagogicznego" została wypełniona treściami opracowań przygotowanych przez pracowników naukowych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
  Numer otwiera tekst nestora polskiej pedagogiki – profesora Czesława Kupisiewicza – przypominający datę arcyważnego dla edukacji polskiej wydarzenia, jakim było powołanie Komisji Edukacji Narodowej. Dalej znalazły się wypowiedzi naukowe znakomitych naukowców reprezentujących średnie pokolenie pedagogów, którym towarzyszą artykuły badaczy najmłodszych, będące zapowiedzią możliwości kontynuacji i rozwoju nauk pedagogicznych, takich autorów jak : Mirosław J. Szymański, Stefan M. Kwiatkowski, Bogusław Śliwerski, Danuta Uryga, Joanna Głodkowska.
  Duże znaczenie, jakie przypisuje się we współczesnych teoriach pedagogicznych promowaniu i wdrażaniu idei podmiotowości w wychowaniu, nie jest przypadkowe. Idea ta jest ważnym składnikiem tak znaczących dla ludzkości nurtów, jak humanizm, nowoczesność i demokracja, pisze profesor Mirosław J. Szymański w tekście „Podmiotowość – dryfująca idea polskiej edukacji".

  PARTNERZY

  • ipn
  • ee
  • nn
  • helios
  • e3
  • v
  • logo II LO
    
  • chrobry logo tekst
    
  • zse
    

  SPONSORZY

  6216a8c00786e231de51d393c63bd692

   

  FACEBOOK

  f12

  AKCJE

  • v23
    
  • mlodzi1
  • zaczytani
  • 3232kl
  • kino1
  • Kolberg2014 logo 04A rgb
  • logo-bez-ramki
  • rok1
  • teczka1