A- A A+
Drukuj

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy

Zestawienie bibliograficzne „Osoby niepełnosprawne na rynku pracy" gromadzi piśmiennictwo z lat 2000-2014 i zawiera 171 opisów bibliograficznych. Opracowane zostało na podstawie Przewodnika Bibliograficznego i Bibliografii Zawartości Czasopism oraz elektronicznej bazy danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu. Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie według tytułów publikacji, wyróżniając wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach, zachowano numerację ciągłą. Wydawnictwa zwarte dostępne w PBW w Opolu oznaczone są sygnaturą.

 

Książki:

1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce i w wybranych krajach europejskich w świetle rozporządzeń unijnych / Izabela Bieńkowska. - Gliwice ; Kraków : Wydawnictwo "Scriptum" Tomasz Sekunda, 2012. - 215 s. : il. ; 23 cm.

2. Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością : bariery i koszty / Marcin Garbat. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013. - 394 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.

3. Analiza udziału osób niepełnosprawnych w rynku pracy na przykładzie województwa zachodniopomorskiego / [red. nauk. Józef Hozer ; aut. Józef Hozer et al.]. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe US, 2003. - 263, [2] s. : il. ; 24 cm. - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. 455)

4. Badanie mobilności edukacyjno-zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie dolnośląskim : diagnoza zapotrzebowania na pracę : raport z badań / Adam Kubów, Jolanta Radkowska, Krzysztof Radkowski. - Legnica : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona "Wspólnota Akademicka", 2008. - 145, [1] s. : il. ; 24 cm.

5. Bariery i możliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie wielkopolskim : raport z badań / [aut. Adriana Niedoszewska, Łukasz Kutyło]. - Warszawa : WYG International, 2010. - 112 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.

6. Bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeby / Janusz Kirenko, Ewa Sarzyńska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. - 291 s. : il. ; 24 cm.
Sygn. M 203575 C 203551 (Opole), C 050831 (Brzeg), M 61683 (Kędzierzyn-Koźle)

7. Determinanty samodzielności osób niepełnosprawnych ruchowo w latach 1945-2001 w Polsce na przykładzie Dolnego Śląska / Katarzyna Kokot. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. - 248 s., [5] s. tabl. : il. kolor. ; 23 cm. - ( Medicina Historia )

8. Dobre praktyki bez barier - ekonomia społeczna dla niepełnosprawnych / aut. Jerzy Kawa, Piotr Raźniewski, Dariusz Śledź. - Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Biznesu, 2008. - 103 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.

9. Doradca zawodowy w procesie kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych / pod red. Marioli Wolan-Nowakowskiej i Elżbiety Wojtasiak. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, cop. 2010. - 74, [1] s. ; 24 cm.

10. Edukacja, praca, prawo w życiu osób niepełnosprawnych / red. nauk. Andrzej Szyszko-Bohusz ; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. - Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2009. - 131 s. : il. ; 24 cm. - (Pedagogika w Życiu)

11. Edukacja, wsparcie, praca w życiu osób niepełnosprawnych : wybrane aspekty / pod red. nauk. Daniela Kukli, Łukasza Bednarczyka ; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydział Nauk Humanistycznych. Instytut Pedagogiki im. Św. Jana Bosko. Katedra Pedagogiki Pracy. - Warszawa ; Częstochowa : Mała Poligrafia Redemptorystów, 2008. - 176 s. : il. ; 24 cm.

12. Efektywność społeczno-ekonomiczna zatrudnienia osób niepełnosprawnych w spółdzielniach socjalnych i organizacjach komercyjnych / Anna Monika Kruk ; Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2006. - 162 s. ; 23 cm.

13. Ergonomia osób niepełnosprawnych / Aleksandra Jasiak, Dariusz Swereda. - Wyd. 2 rozsz. i popr. - Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2009. - 192 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

14. Formy aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych / Krystyna Sulczewska. - Chojnice : Urszula Czyż, 2013. - [1], 72 s. ; 21 cm.

15. Godność pracy ludzkiej : praca zbiorowa / pod red. Jana Cymbały. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2010. - 110 s. ; 24 cm.

16. Identyfikacja przyczyn niskiej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych : możliwości przełamywania barier zatrudniania : materiały konferencyjne. - Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, 2008. - 168 s. : il. ; 25 cm.
Sygn. M 050482 M 050483 (Brzeg)

17. Identyfikacja przyczyn niskiej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych : raport z badań przeprowadzonych w ramach realizacji Partnerskiego Projektu "Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych" / oprac. Andrzej Barczyński, Piotr Radecki. - Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, 2008. - 164 s. : il. ; 24 cm.
Sygn. M 050483 (Brzeg)

18. Integracja społeczna osób niepełnosprawnych : ocena działań instytucji / Stanisława Golinowska. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2004. - 165, [1] s. : mapa, rys., tab., wykr. ; 24 cm. - (Raport IPiSS,1230-2872 ; z. 25)

19. Jak zatrudniać osoby niepełnosprawne? : poradnik dla pracodawców / Tadeusz Majewski. - Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, 2007. - 93 s. ; 24 cm.
Sygn. C 050484 (Brzeg)

20. Koszty zatrudniania osób niepełnosprawnych / Andrzej Barczyński. - Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, 2008. - 263, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

21. Młodzi niepełnosprawni : aktywizacja zawodowa i nietypowe formy zatrudnienia / pod red. Ewy Giermanowskiej ; [wprow. Ewa Giermanowska] ; Instytut Spraw Publicznych. - Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2007. - 422 s. : il. ; 24 cm.

22. Moje przywileje na rynku pracy : materiały dydaktyczne / [red. Bartosz Kowalczyk, Marta Wysocka]. - Łódź : Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych, 2012. - 66 s. : il. ; 24 cm.

23. Moje przywileje na rynku pracy : materiały edukacyjne / [red. Marta Wysocka, Katarzyna Skierska-Pięta]. - Łódź : Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych, 2012. - 83, [1] s. : il. ; 24 cm.

24. Niepełnosprawni : edukacja, rynek pracy / Joanna Truszkowska. - Łomża : Wydawnictwo Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, 2009. - 124 s. : il. ; 24 cm.

25. Niepełnosprawni, rehabilitacja zawodowa 1997-2002 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac., Alina Kulesza. - Warszawa : GBPiZS, 2003. - 127 s. ; 21 cm. ( Bibliografie / Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczeni Społecznego ; 86 )
Sygn. I 188038 (Opole)

26. Niepełnosprawni, rehabilitacja zawodowa 2003-2008 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. Alina Kulesza. - Warszawa : GBPiZS, 2009. - 162 s. ; 21 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
( Bibliografie / Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczeni Społecznego ; 117 )
Sygn. I 202630 (Opole)

27. Niepełnosprawni - sprawni i pełnoprawni na rynku pracy i w edukacji : materiały konferencji naukowej, Lublin, 25 maja 2010 r. / red. Małgorzata Jedynak, Emilia Żerel, Magdalena Podstawka ; Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie. - Lublin : Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, 2011. - 310 s. : il. ; 21 cm.

28. "Niepełnosprawni w systemie oświaty i na rynku pracy" : II debata z cyklu Edukacja bez barier, Warszawa, 27-28 września 2007 r. : materiały pokonferencyjne / Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP : [2008]. - 99 s. : il. ; 21 cm. - (Wydaw. Pedagogiczne ZNP)
Sygn. 199488 (Opole)

29. Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych : możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym / [aut. Andrzej Klimczuk et al.]. - Białystok ; Warszawa : Fundacja Aktywizacja, 2013. - 226 s. : il. ; 24 cm.

30. Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy : przygotowanie zawodowe = Peole [!] with disabilities on the present labour market : vocational preparation : opracowanie zbiorowe / pod red. Bogusława Pietrulewicza, Marii Agnieszki Paszkowicz, Heleny Ochonczenko ; [Uniwersytet Zielonogórski]. - Zielona Góra : Fundacja Wydawnicza "JM" : Uniwersytet Zielonogórski, 2008. - 221 s. : il. ; 25 cm.

31. Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy : portret środowiska / red. nauk. Wojciech Łukowski. - Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", 2008. - 340 s. : il. ; 24 cm. - (Osoby Niepełnosprawne)

32. Osoby z upośledzeniem umysłowym w sytuacji pracy : psychologiczne korelaty poziomu kompetencji zawodowej osób z lekkim i umiarkowanym upośledzeniem umysłowym / Wojciech Otrębski. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2001. - 259 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - ( Prace Wydziału Nauk Społecznych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 65 )
Sygn. M 190492 (Opole)

33. Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych : ku możliwościom przeciw ograniczeniom / pod red. Marioli Wolan-Nowakowskiej. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", cop. 2009. - 198 s. ; 24 cm.

34. Praca dla osób niepełnosprawnych w zwalczaniu ich wykluczenia społecznego : ocena polskiego systemu wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych / Jacek Jaworski. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2009. - 178, [1] s. : il. ; 30 cm.

35. Praca - normalna sprawa : model pracy trenera zatrudnienia wspieranego z osobami z niepełnosprawnością / [oprac. i red. Aneta Wiśniewska]. - Kraków : Wojewódzki Urząd Pracy, 2010. - 119, [1] s. : il. ; 21 cm.

36. Problemy osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Turowskiego, Piotra Paluszkiewicza, Stanisławy Spisackiej ; [aut. Marta Arendarczyk et al.]. - Biała Podlaska : Instytut Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Papieża Jana Pawła II, 2007. - 267 s. : il. ; 24 cm.

37. Program Centra Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych jako modelowe wsparcie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych / [aut. Agata Gawska et al. ; red. merytoryczna Agata Gawska]. - Warszawa : Fundacja Aktywizacja, 2013. - 96 s. : il. kolor. ; 24 cm.

38. Projektowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / pod red. Ewy Górskiej ; [współaut. monografii Aleksander Kabsch et al.]. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2002. - 146 s. : il. ; 24 cm.

39. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną - od bierności do aktywności / pod red. Joanny Głodkowskiej, Andrzeja Giryńskiego. - Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2006. - 178 s. : il. ; 24 cm.

40. Społeczne korzyści zatrudniania osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Barczyńskiego. - Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, 2008. - 447 s. : il. ; 21 cm.

41. Społeczno-edukacyjne uwarunkowania startu zawodowego młodych osób niepełnosprawnych : studium empiryczne z regionu łódzkiego / Beata Jachimczak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. - 242 s. : il. ; 24 cm.

42. Sprawni niepełnosprawni na rynku pracy : możliwości i szanse zawodowe osób z niepełnosprawnością / [red. tekstów Agnieszka Lewko]. - (Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2013 r.). - Katowice ; Chorzów : BringMore Advertising Włodzimierz Rajczyk, 2013. - 97 s. : il. kolor. ; 24x25 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).

43. System zawodowego kształcenia specjalnego osób niepełnosprawnych : zatrudnianie młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów : poradnik praktyczny dla pracodawców, dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów specjalnych w ośrodkach szkolno-wychowawczych, instruktorów praktycznej nauki zawodu, pracowników młodocianych oraz wszystkich zainteresowanych / Grzegorz Władysław Nycz. - Stan prawny na 31.12.2011 r. - Gdańsk : Wydawnictwo Galan : Ośrodek Obsługowo-Szkoleniowy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej "Herkules" Grzegorz Nycz, 2012. - 124 s. ; 30 cm.

44. Szkolenia z udziałem osób niepełnosprawnych / red. nauk. Konrad Maj ; aut. Katarzyna Gusztyła [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", 2007. - 70 s. : il. ; 24 cm.- (Przeciw Wykluczaniu z Rynku Pracy ; t. 2)

45. Szkolenie zawodowe i zatrudnianie osób niepełnosprawnych (w tym młodzieży szkolnej) na otwartym rynku pracy (dydaktyka prowadzenia szkoleń zawodowych) / Grzegorz Władysław Nycz. - (Stan prawny na 31.12.2010 r.). - Gdańsk : Ośrodek Obsługowo-Szkoleniowy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej "Herkules" Grzegorz Nycz : Wydawnictwo Galan, 2010. - 158, [52] s. : il. ; 30 cm.

46. Ułatwianie wchodzenia i powrotu osób niepełnosprawnych na rynek pracy : podręcznik Związkowej Promocji i Ochrony Równouprawnienia Osób Niepełnosprawnych w Zatrudnienu / [pod red. Henryka Waszkowskiego]. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, 2006. - 301 s. : il. ; 24 cm.

47. Wiem, kim jestem, i działam aktywnie : kompetentni (nie)pełnosprawni na śląskim rynku pracy : poradnik dla uczestników projektu / [red. Marta Wysocka]. - Łódź : Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych, 2013. - 102, [1] s. : il. kolor. ; 24 cm.
*Zrealizowano w ramach projektu: "niePełnosprawni Społecznie i Zawodowo - wsparcie niepełnosprawnych w wieku 18-27 lat na śląskim rynku pracy"

48. Wsparcie na drodze do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością / pod red. Barbary Olszewskiej. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, cop. 2012. - 217, [1] s. : il. ; 24 cm.

49. Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku / pod red. nauk. Hanny Liberskiej, Alicji Maliny, Doroty Suwalskiej-Barancewicz. - Warszawa : "Difin", 2014. - 400 s. : il. ; 23 cm. - (Engram ) ISBN 978-83-7930-299-4
Sygn. M 212727 (Opole)

50. Wybrane aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością / Maria Agnieszka Paszkowicz. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2009. - 348 s. : il. ; 25 cm.

51. Wybrane problemy aktywizacji społeczno-zawodowej młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych na rynku pracy / red. nauk. Konrad Rokoszewski ; Stowarzyszenie Oświatowe Edukator w Łodzi. - Łódź : Stowarzyszenie Oświatowe Edukator, 2010. - 99 s. : il. kolor. ; 26 cm.

52. Wybrane zagadnienia z aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych / red. nauk. Marek Piasecki, Jacek Śliwak ; Fundacja Fuga Mundi. - Lublin : Norbertinum Wydawnictwo - Drukarnia - Księgarnia, 2008. - 170 s. : il. ; 25 cm.

53. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy / Iwona Poliwczak. - Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, 2007. - 310, [1] s. : il. ; 24 cm.
Sygn. C 050486 (Brzeg)

54. Zarządzanie niepełnosprawnością w miejscu pracy : MOP kodeks postępowania / Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych, Międzynarodowe Biuro Pracy - Genewa. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych, 2013. - X, 38 s. ; 21 cm.

55. Zatrudniając niepełnosprawnych : dobre praktyki pracodawców w Polsce i innych krajach Europy / pod red. Ewy Giermanowskiej. - Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, 2014. - 318 s. : il. ; 24 cm.

56. Zatrudnianie i rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością w Europie / Marcin Garbat. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012. - 577 s. ; 25 cm.

57. Zatrudnianie niepełnosprawnych / Mateusz Brząkowski. . - Stan prawny wrzesień 2014. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. . - VIII, 322 s. ; 24 cm. - (Beck Info Biznes)

58. Zatrudnianie niepełnosprawnych : poradnik zawodowy / Anna Graczyk . - Stan prawny na dzień 30.04.2000 r. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 2000. - 161 s. ; 20 cm. - ( Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej ; z.170 )
Sygn. M 188166 (Opole)

59. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych / Lesław Grzonka. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, cop. 2010. - IX, [1], 65 s. ; 21 cm. - (Biblioteka Monitora Prawa Pracy)

60. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych, w tym osób z niepełnosprawnością psychiczną, na stanowisku pracowników ochrony w zakładach pracy chronionej po 01 stycznia 2011 r. : poradnik dla pracodawców, osób niepełnosprawnych i wszystkich zainteresowanych / Grzegorz Władysław Nycz. - Stan prawny na 01.01.2011 r. - Gdańsk : Wydawnictwo Galan: Ośrodek Obsługowo-Szkoleniowy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej "Herkules" Grzegorz Nycz, 2011. - 162, [63] s. ; 30 cm.

61. Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością : pozyskiwanie utalentowanych pracowników i ich adaptacja w środowisku pracy / red. Jim Hasse ; przeł. Magdalena Shaw ; Lighthouse International. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. - 257, [2] s. ; 24 cm.

62. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce : uwarunkowania i skutki / Bożena Kołaczek. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2006. - 134, [1] s. ; 24 cm. - (Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)

63. Związkowa promocja i ochrona równouprawnienia osób niepełnosprawnych
w zatrudnieniu : raport z realizacji Projektu EQUAL-ZORON 2005-2008 : praca zbiorowa / pod red. Adama Jarosińskiego [et al. ; aut. Piotr Błędowski et al. ; tł. Magdalena Majchrzyk]. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem (TWK), 2008. - 284 s. : il. ; 25 cm.

 

Artykuły w czasopismach:

64. "Aby uwolnić rozum od barier" / Mirosław Cholewiński // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 12, s. 27-28
*Międzynarodowa konferencja naukowa "Edukacja, rynek pracy i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych", Łódź

65. Aktualne poglądy na możliwości zawodowe osób niewidomych / Tadeusz Majewski // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 4, s. 245-251

66. Aktywacja zawodowa osób niepełnosprawnych a doświadczenia urzędów pracy / Robert Choma // Polityka Społeczna. - 2001, nr 4, s. 41-42

67. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych : problemy i wyzwania / Daria Becker-Pestka. - Bibliogr., netogr. // Colloquium. - 2012, nr 4, s. 29-50

68. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w powiecie starogardzkim / Alicja Czarna // Przegląd Naukowy / Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku. - Nr 5 (2006), s. 189-195

69. Aktywność osób niepełnosprawnych w poszukiwaniu zatrudnienia / Krystyna Leszczewska // Polityka Społeczna. - 2005, nr 2, s. 17-19

70. Analiza ergonomiczna i modernizacja stanowisk użytkowanych przez osoby niepełnosprawne / Olga Bryk, Wiesław Grzybowski // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. - Nr 42 (2006), s. 21-28

71. Bariery rozwoju kapitału ludzkiego osób niepełnosprawnych / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - Z. 7 (2005), s. 111-119

72. Bezrobocie osób niepełnosprawnych w Polsce w latach 1999-2006 / Adriana Politaj // Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. - Nr 16 (2008), s. 278-288

73. Budowanie kompetencji organizacji osób niepełnosprawnych : projekt Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych / John Clark // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2004, nr 2, s. 86-92

74. Czy polski system rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych jest zgodny z uchwałami Międzynarodowej Organizacji Pracy? / Katarzyna Łasak // Gdańskie Studia Prawnicze. -T. 13 (2005), s. 505-526

75. Czynniki różnicujące szanse znalezienia pracy przez osoby niepełnosprawne / Dorota Banaszkiewicz, Olga Komorowska. - Bibliogr. // Wiadomości Statystyczne. - 2014, nr 2, s. 40-47

76. Determinanty aktywności osób niepełnosprawnych na rynku pracy / Piotr Frączek // Polityka Społeczna. - 2003, nr 11-12, s. 10-14

77. Determinanty bierności zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce / Beata Bieszk-Stolorz // Optimum. - 2012, nr 1, s. 143-153

78. Dochody osób niepełnosprawnych ze świadczeń społecznych i z pracy / Bożena Kołaczek // Polityka Społeczna. - 2005, nr 2, s. 5-8

79. Doradztwo zawodowe dla osób niewidomych i słabo widzących w projekcie "Per linguas mundi ad laborem" / Kornelia Czerwińska, Michał Żejmis // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2007, nr 3, s. 76-86

80. Doskonalenie zawodowe osób niepełnosprawnych w aspekcie zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę w małych i średnich przedsiębiorstwach / Anna Michna, Katarzyna Burzyńska // Ekonomia i Zarządzanie. - T. 6, nr 2 (2014), s. 157-168

81. Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność w zakresie dostępu do zatrudnienia / Agata Ludera-Ruszel. - Bibliogr. // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2014, nr 8, s. 21-27

82. Edukacyjne i społeczne uwarunkowania bezrobocia dorosłych osób niepełnosprawnych / Dorota Świątek // Edukacja Dorosłych. - 2006, nr 3, s. 35-42

83. Europejskie systemy wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych / Jolanta Borek // Praca Socjalna. - 2011, nr 5, s.55-68

84. Elastyczne formy pracy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych / Marian Niedźwiedziński, Anna Maria Bąkała // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - [Z.] 211 (2007), s. 143-154

85. Formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych w organizacjach pozarządowych - wyniki badań empirycznych / Ewa Bogacz-Wojtanowska // Trzeci Sektor. - Nr 4 (2005/2006), s. 18-25

86. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej narzędziami aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych / Radosław Miążek // Zeszyty Naukowe. Studia Europejskie / Politechnika Opolska. - Z. 1 (2006), s. 77-88

87. Integracja zawodowa osób niepełnosprawnych w prawie polskim / Mirosław Karpiuk // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2009, nr 3, s. 19-39

88. Jaką szansę na rynku pracy mają osoby niesłyszące? / Łukasz Haromszeki // Nauki Humanistyczne. - Nr 8 (2003), s. 358-367

89. Kariery zawodowe osób niepełnosprawnych jako samodzielnych przedsiębiorców / Agnieszka Woźniak // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - Nr 4 (2006), s. 187-198

90. Kierunek i poziom wykształcenia oraz aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością / Renata Śleboda // Niepełnosprawność : zagadnienia, problemy, rozwiązania. - 2012, nr 2, s. 107-130

91. Kompensacyjna i terapeutyczna rola pracy w rehabilitacji osób niepełnosprawnych / Beata Nitecka // Kwartalnik Edukacyjny. - 2002, nr 2, s. 47-50

92. "Kroki ku pracy" - program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych / Marzena Dycht // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2009, nr 4, s. 122-132

93. Kształcenie ustawiczne jako szansa na podjęcie zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne / Agnieszka Miklewska. - Bibliogr., netogr. // Podstawy Edukacji. - T. 7 (2014), s. 317-344

94. Metody aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej / Bożena Kołaczek // Polityka Społeczna. - 2000, nr 7, s. 7-10

95. Mobilność osób niepełnosprawnych a ich aktywność zawodowa / Dominika Pazik. - Bibliogr., netogr. // Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. - 2009, nr 2, s. 103-114

96. Musimy bardziej udostępnić otwarty rynek pracy niepełnosprawnym / Roman Sroczyński ; rozm. przepr. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 4, s. 196-203

97. Niepełnosprawni na rynku pracy / Paulina Albińska // Przegląd Edukacyjny. - 2007, nr 1, s. 16-18

98. Niepełnosprawni na rynku pracy : (wybrane problemy) / Anna Nowak // Auxilium Sociale. - 2000, nr 3/4, s. 51-58

99. Niepełnosprawność jako problem społeczny / Halina Misiewicz // Chowanna. - T. 1 (2004), s. 9-35

100. Niepełnosprawny na rynku pracy - standardy międzynarodowe / Hanna Bogus // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2004, nr 3, s. 62-72

101. Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - informacje dla organizacji pozarządowych / Urszula Kurowska // Trzeci Sektor. - Nr 16 (2009), s. 63-71

102. Ocena projektu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych / Marzanna Farnicka // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2008, nr 1, s. 62-66

103. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Bariery w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych" : Łódź, 26 października 2006 r. / Maria Agnieszka Paszkowicz // Problemy Profesjologii. - 2006, nr 1, s. 207-210

104. Osoba niepełnosprawna na rynku pracy / Arkadiusz Kapelski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2002, nr 4, s. 82-86

105. Osoby niepełnosprawne jako zasoby pracy / Witold Ratajczyk // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - [Z.] 199 (2006), s. 43-68

106. Osoby niepełnosprawne na rynku pracy - sytuacja kobiet i mężczyzn pozostających bez pracy / Elżbieta Turska // Chowanna. - T. 1 (2007), s. 53-62

107. Osoby z niepełnosprawnością wobec konieczności nagłej zmiany roli zawodowej / Jolanta Lipieńska-Lokś // Problemy Profesjologii. - 2007, nr 1, s. 111-118

108. Osoby z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy : (na przykładzie rozwiązań Badenii-Wirtembergii) / Jerzy Wolny // Niepełnosprawność. - Nr 9 (2013), s. 136-153

109. Poczucie własnej skuteczności i nadzieja podstawowa a percepcja sytuacji poszukiwania pracy za pośrednictwem metody zatrudnienia wspomaganego w grupie osób z niepełnosprawnością słuchową / Kamila Bargiel-Matusiewicz, Ewa Matuszkiewicz // Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo. - 2014, nr 1, s. 61-73

110. Podstawy prawne polityki zatrudnienia osób niepełnosprawnych / Anna Nowak // Auxilium Sociale. - 2003, nr 2, s. 141-154

111. Pomiędzy polityką życia, emancypacją i jej pozorowaniem : pytania o nowy model polityki społecznej wobec zatrudnienia osób niepełnosprawnych / Ewa Giermanowska, Mariola Racław . - Bibliogr. // Studia Socjologiczne. - 2014, nr 2, s. 107-127

112. Praca chroniona a prawa gospodarki rynkowej : artykuł dyskusyjny / Andrzej Barczyński // Polityka Społeczna. - 2004, nr 4, s. 16-19

113. Praca i rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Polsce / Andrzej Barczyński // Polityka Społeczna. - 2002, nr 9, s. 11-14

114. Praca - niewykorzystana szansa integracji społecznej osób niepełnosprawnych / Barbara Gąciarz. - Bibliogr. // Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - 2010, nr 4, s. 29-43

115. Praca osób niepełnosprawnych / Arkadiusz Przybyłka // Polityka Społeczna. - 2001, nr 4, s. 43-46

116. Praca ukazana jako radość życia / Joanna Skura // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s. 55-58

117. Praca w życiu osób niepełnosprawnych jako jedna z forma terapii / Karolina Karbownik // Niepełnosprawność. - Nr 9 (2013), s. 124-135

118. Praca zawodowa a osoby niepełnosprawne / Agata Migas // Pedagogika Pracy. - T. 49 (2006), s. 37-44

119. Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dostęp do edukacji i zatrudnienia. Polska : raport 2005 / Beata Dubińska // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 2, s. 157-158

120. Problem pracy osób niepełnosprawnych / Beata Szluz // Saeculum Christianum. - R. 12, nr 2 (2005), s. 213-225

121. Problematyka zatrudnienia osób niepełnosprawnych na przykładzie województwa zachodniopomorskiego / Małgorzata Matlegiewicz // Europa Regionum. - T. 13 (2010), s. 213-221

122. Projekt "Pomocna Dłoń" jako innowacyjny sposób wprowadzania osób z zespołem Downa na rynek pracy w sektorze socjalnym / Elżbieta Zakrzewska-Manterys // Praca Socjalna. - 2014, nr 3, s. 83-99

123. Przewodnik po nietypowych formach zatrudnienia / Agata Obłączek // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2010, nr 1, s. 31-46

124. Przystosowanie społeczne a strategie radzenia sobie z obciążeniem psychicznym w sytuacji pracy u osób niepełnosprawnych / Katarzyna Mariańczyk, Wojciech Otrębski. - Bibliogr. // Studia z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. - T. 15 (2008), s. 125-155

125. Refleksje nad zmianami w prawie pracy na przykładzie czasu pracy pracowników niepełnosprawnych / Arkadiusz Sobczyk // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2012, nr 2, s. 14-17

126. Regulacyjna funkcja temperamentu w adaptacji pracowników niewidomych
do różnych środowisk pracy / Tomasz Sękowski // Przegląd Psychologiczny. - T. 43, nr 3 (2000), s. 339-350

127. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych / Magdalena Bindek // Pedagogika Pracy. - T. 49 (2006), s. 148-151

128. Rehabilitacja zawodowa oraz zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami w XX i XXI wieku / Marcin Garbat. - Bibliogr., netogr. // Niepełnosprawność : zagadnienia, problemy, rozwiązania. - 2014, nr 2, s. 130-154

129. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych - szanse i zagrożenia / Marek Zarębski // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia. - Z. 40 (2009), s. 205-213

130. Rozmiar zjawiska niepełnosprawności i aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych w Polsce / Anna Iwanek // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2001, nr 1, s. 40-56

131. Rozwój zawodowy osób niepełnosprawnych - wybrane zagadnienia / Agata Migas // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - R. 8, nr 1 (2008), s. 20-35

132. Rozwój zawodowy pracowników sprawnych i niepełnosprawnych : wyniki badań / Sylwia Gąsiorek-Madzia // Przegląd Organizacji. - 2014, nr 3, s. 24-29

133. Rynek pracy osób niepełnosprawnych / Małgorzata Król, Arkadiusz Przybyłka // Polityka Społeczna. - 2000, nr 2, s. 7-13

134. Satysfakcja z pracy u osób niepełnosprawnych o różnym poziomie identyfikacji z zawodem / Stanisława Byra, Monika Parchomiuk // Polityka Społeczna. - 2011, nr 4, s. 20-26

135. Satysfakcja z pracy zawodowej a przystosowanie do życia z niepełnosprawnością / Stanisława Byra, Monika Parchomiuk // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2011, nr 2, s. 65-82

136. Społeczno-poznawcze determinanty satysfakcji z pracy wyrażanej przez osoby niepełnosprawne / Stanisława Byra, Monika Parchomiuk. - Bibliogr. // Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo. - 2011, nr 2, s. 35-52

137. Stanowiska pracy dla niepełnosprawnych - od projektowania indywidualnego
do integralnego / Joanna Lecewicz-Bartoszewska, Aleksandra Polak-Sopińska // Zastosowania Ergonomii. - 2006, nr 1/3, s. 307-319

138. Status osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej / Gustaw Dębniewski, Dorota Michowska // Nierówności Społeczne
a Wzrost Gospodarczy. - Z. 1 (2003), s. 325-335

139. System zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce / Dominika Pazik. - Bibliogr., netogr. // Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. - 2010, nr 1, s. 170-188

140. Sytuacja bezrobotnych osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich / Agnieszka Smarzewska, Jarosław Żbikowski, Agnieszka Siedlecka. - Bibliogr., netogr. // Humanities and Social Sciences. - Vol. 18, [t.] 20, [nr] 4 (2013), s. 159-168

141. Sytuacja osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy w czasie spowolnienia gospodarczego / Piotr Frączek. - Bibliogr. // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Ekonomia i Nauki Humanistyczne. - Z. 18 (2011), s. 37-52

142. Szanse na rynku pracy młodzieży niepełnosprawnej / Ewa Giermanowska // Remedium. - 2007, nr 8, s. 21-23

143. Szczególne uprawnienia pracowników niepełnosprawnych / Franciszek Małysz // Polityka Społeczna. - 2002, nr 7, s. 16-19

144. Telepraca i zdalna edukacja osób niepełnosprawnych wzrokowo / Anna Sroczyńska, Zdzisław Sroczyński // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska. - Z. 35 (2006), s. 183-192

145. Telepraca osób niepełnosprawnych - element strategii rozwoju firmy / Marek Piasecki // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2001, nr 1, s. 73-80

146. Telepraca osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy w Polsce / Bożena Kurkus-Rozowska // Bezpieczeństwo Pracy. - 2005, nr 1, s. 14-17

147. Telepraca szansą na zwalczanie nierówności i dyskryminacji na rynku pracy : konferencja w Szczecinie / Łukasz Arendt // Polityka Społeczna. - 2008, nr 4, s. 36-37

148. Telepraca - wykorzystanie potencjału pracowników niepełnosprawnych / Sławomir Ziółkowski // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. - T. 49, z. 3 (2004), s. 341-347

149. Uwarunkowania aktywności zawodowej osób z ograniczeniami sprawności : czynniki społeczno-demograficzne / Anna Izabela Brzezińska [et al.] // Nauka. - 2008, nr 1, s. 129-10

150. Uwarunkowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych intelektualnie w otwartym rynku pracy / Ilona Fajfer-Kruczek . - Bibliogr. // Chowanna. - T. 1 (2012), s. 93-107

151. W kierunku nowych rozwiązań systemowych? : nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych / Włodzimierz Sobczak // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2003, nr 2, s. 21-40

152. Warto pracować / Piotr Frączek // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2010, nr 1, s. 4-12

153. Wiedza o sposobach poszukiwania pracy przez osoby niepełnosprawne jako element wspomagający zarządzanie zasobami ludzkimi / Iwona Bąbiak, Krzysztof Dziurzyński // Zarządzanie i Edukacja. - Nr 59/60 (2008), s. 245-266

154. Wsparcie osób niepełnosprawnych w sytuacji bezrobocia / Dorota Świątek // Auxilium Sociale. - 2005, nr 3/4, s. 320-326

155. Wybrane problemy bezrobocia niepełnosprawnych / Elżbieta Trafiałek // Praca Socjalna. - 2000, nr 1, s. 33-39

156. Wykształcenie szansą awansu zawodowego osób niepełnosprawnych / Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - Z. 7 (2005), s. 483-490

157. Wymiar czasu pracy i urlopy osób niepełnosprawnych / Wojciech Gonet // Przegląd Legislacyjny. - R. 13, nr 2 (2006), s. 9-18

158. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w zakresie dostępu do zatrudnienia na otwartym rynku pracy / Marzena Szabłowska . - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2013, nr 10, s. 20-25

159. Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych / Franciszek Małysz // Prawo Pracy. - R. 11, nr 10 (2005), s. 17-24

160. Zakłady aktywności zawodowej / Franciszek Małysz // Prawo Pracy. - R. 11, nr 7/8 (2005), s. 28-33

161. Zatrudnianie niepełnosprawnych - biznes czy filantropia? / Olgierd Konieczny. - Tekst również w jęz. ang. // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2007, nr 3, s. 61-76

162. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych / Franciszek Małysz // Prawo Pracy. - R. 11, nr 5 (2005), s. 3-16

163. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy / Piotr Żukowski // Prawo Pracy. - R. 12, nr 7/8 (2006), s. 13-30

164. Zatrudnianie wspomagane osób niepełnosprawnych / Tadeusz Majewski // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 2, s. 86-94

165. Zatrudnienie i edukacja osób niepełnosprawnych w Polsce oraz Unii Europejskiej / Jerzy Stochmiałek // Pedagogika Pracy. - [Nr] 39, (2001), s. 13-23

166. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych - czy warto zatrudniać? / Katarzyna Wojewódzka // Lider. - 2011, nr 9, s. 28-30

167. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych jako podstawa ich ekonomicznej niezależności / Stanisław Kotowski // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2002, nr 4, s. 54-58

168. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle obowiązujących przepisów / Joanna Szymanowska // Polityka Społeczna. - 2003, nr 4, s. 5-9

169. Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce w świetle rozwiązań unijnych / Ewa Wapiennik // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 1, s. 23-34

170. Zatrudnienie z... orzeczoną niepełnosprawnością? : call center w Urzędzie Miasta Poznania (UMP) : efektywność zatrudnienia osób niepełnosprawnych / Konrad Zawadzki // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2011, nr 3/4, s. 77-88

171. Zawód czy kompetencje (kwalifikacje?) : ścieżki karier osób niepełnosprawnych w kontekście przemian legislacyjnych w edukacji Unii Europejskiej / Agnieszka Piasecka. - Bibliogr., netogr. // Niepełnosprawność. - Nr 9 (2013), s. 93-112

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

aktualizacja: grudzień 2014 r.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu
ul. Kościuszki 14
45-062 OPOLE
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: +48 77 453-66-92, 77 454-12-40, fax wew.: 102

Na ten nr czytelnicy mogą wpłacać kary:  

98116022020000000041534634

SPONSORZY

6216a8c00786e231de51d393c63bd692

FACEBOOK

f12

PARTNERZY

 • 1aw.png
 • chrobry_logo_tekst.png
 • e3.png
 • ee.png
 • helios.png
 • logo_II_LO.png
 • nn.png
 • PCK.png
 • v.png
 • zse.png

AKCJE

 • 3232kl.png
 • kino1.png
 • Kolberg2014_logo_04A_rgb.png
 • logo-bez-ramki.png
 • mlodzi1.png
 • rok1.png
 • teczka1.png
 • v23.png
 • zaczytani.png