sesja31

  

Samorządność uczniowska

Zestawienie bibliograficzne „Samorządność uczniowska” zostało opracowane na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu i Biblioteki Narodowej. Bibliografia składa się z 95 opisów uporządkowanych alfabetycznie, z podziałem na książki i artykuły w czasopismach. Wydawnictwa zwarte dostępne w PBW w Opolu i filiach oznaczone zostały sygnaturą.

 

Książki:

1. Aktywizacja i uspołecznianie uczniów w szkole podstawowej / Aleksander Kamiński. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1960. - 199,[1] s. ; 21 cm.

Sygn. M 003804 (Grodków), M 004721 (Kluczbork), M 004116, M 012594 (Namysłów), M 003979, M 006093 (Olesno), M 028399 (Opole), M 003904 (Prudnik), M 007180, M 007100 (Brzeg), M 007749 (Głubczyce), M 10663 (Kędzierzyn-Koźle), M 013843, M 013844 (Kluczbork), M 052325, M 052326, M 052327, M 052328, M 052329 (Opole), M 007061, M 006991 (Krapkowice), M 009676 (Namysłów), M 007680, M 007679, M 007943 (Prudnik)

2. Funkcje samorządu uczniowskiego : założenia i rzeczywistość / Maryla Sowisło. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe WSP, 1996. - 107,[1] s. : wykr. ; 21 cm. - ( Prace Monograficzne / WSP w Krakowie, ISSN 0239-6025 )

Sygn. M 041243 (Głubczyce), M 177479, M 177480, M 177481 (Opole)

3. Jakim być ? Kim być ? czyli O samorządności w Szkołach Twórczych : 10-lecie Towarzystwa Szkół Twórczych 1983-1993 / Danuta Nakoneczna. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Towarzystwo Szkół Twórczych, 1993. - 240 s. ; 21 cm.

Sygn. M 54291 M 54292 (Kędzierzyn-Koźle)

4. Klasa szkolna jako zespół wychowawczy / Halina Sowińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974. - 163,[1] s. ; rys. ; 21 cm.

Sygn. M 017229, M 017230, M 017231, M 017232, M 017233 (Brzeg), M 020521, M 020522, M 020828 (Głubczyce), M 020715, M 020716, M 020717 (Grodków),   M 025114, M 025116 (Kluczbork), M 015810 (Krapkowice), M 016275, M 016276, M 023134 (Namysłów), M 020939, M 020941, M 020942, M 020943, M 020944 (Olesno), A 092993, M 092989, M 092990, M 092991, M 093341, M 112349,  M 169398 (Opole), M 015240, M 015241, M 015242, M 015243, M 015244 (Prudnik), M 023762, M 023763, M 023764 (Strzelce Opolskie)

5. O samorządności uczniów w procesie wychowania szkolnego / Julian Radziewicz , Maria Miros. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1988. - 143,[1] s. : il., rys. ; 21 cm. - ( Wychowanie ; [8] )

Sygn. M 043337, M 043338, M 043339, M 043340, M 043341, M 043342, M 043343, M 043344 (Brzeg), M 038229, M 038230, M 038231 (Głubczyce), M 037688 (Grodków), M 51439, M 51440, M 51441 (Kędzierzyn-Koźle), M 043907, M 043908, M 043909, M 044925 (Kluczbork), M 031823 (Krapkowice), M 034332, M 034334 (Namysłów), M 051443, M 051444, M 051445, M 051446, M 051447, M 051448, M 051878, M 051879 (Nysa), A 157352, M 157263, M 157348, M 157349, M 157351, M 188472 (Opole), M 038042, M 038043, M 038044 (Strzelce Opolskie), M 031859 (Olesno), M 030636, M 030637, M 030638 (Strzelce Opolskie)

6. Ochrona prawna dziecka. T. 3, Dziecko w szkole / Lucyna Bojarska , Krzysztof Brzeziński, Tomasz Rek. - Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2006. - 140 s. ; 17 cm.

Sygn. C 051697/III, M 051698/III (Kluczbork), M 193733 M, 193734 (Opole)

7. Opieka i wychowanie : tradycja i problemy współczesne / pod red. nauk. Danuty Apanel. - Kraków : "Impuls", 2009. - 419, [5] s. : tab. ; 24 cm

Sygn. M 042583 (Grodków), M 035339 (Olesno), M 036280 (Prudnik)

8. Organizowanie i dokumentowanie pracy gimnazjum : praktyczne rozwiązania / Bożena Fronckiewicz, Jolanta Kołodziejska. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna : ABC a Wolters Kluwer Business, 2009. - 88 s. ; 21 cm

Sygn. C 203830 (Opole)

9. Po co szkole regulamin : zasady projektowania, wdrażania i realizacji uregulowań wewnątrzszkolnych / Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. - 42 s. ; 21 cm. - ( Biblioteczka Dobrego Nauczyciela )

Sygn. M 038069 (Krapkowice), C 186856 (Opole)

10. Poznaj Janusza Korczaka - aktywizuj samorząd uczniowski : scenariusze lekcji dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej / [aut. Julia Sienkiewicz, Piotr Sienkiewicz]. - Warszawa : Fundacja Civis Polonus, 2012. - 32 s. ; 28 cm.

11. Rozwój samorządności młodzieży na tle edukacyjnych i społecznych potrzeb modernizacji kształcenia pedagogów kultury fizycznej / red. Julian Jonkisz. - Wrocław : Wydawnictwo AWF, 1999. - 236, [4] s., [8] s. tabl. : il. ; 24 cm. – ( Studia i Monografie/Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ISSN 0239-6009 ; 56 )

Sygn. M 062094 (Nysa)

12. Równi wśród równych czyli O samorządzie uczniowskim / Julian Radziewicz ; il., Jerzy Flisak. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1985. - 188,[4] s. : rys. ; 17 cm

Sygn. M 027513 (Krapkowice), M 030541 (Olesno), M 144243, M 144244 (Opole), M 028002, M 028003, M 028004 (Prudnik),M 038133, M 038134 (Brzeg), M 48255, M 48652, M 48653, M 046867 (Kędzierzyn-Koźle), M 046868, M 062463 (Nysa)

13. Samorząd młodzieży jako metoda wychowawcza / Aleksander Kamiński. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1965. - 180 s. ; 21 cm.

Sygn. M 005691, M 006182, M 012430, M 018157, M 039113 (Brzeg), M 005370, M 018684 (Głubczyce), M 007358, M 007399, M 007551, M 010687, M 010688 (Grodków), C 012041, M 010616, M 010666, M 010780, M 018188 (Kluczbork),  M 0006880, M 006881, M 007014, M 007015, M 007056, M 007058, M 007686,  M 024336 (Namysłów), M 007310, M 007347, M 007650, M 009680, M 012909,  M 012910, M 012911 ,M 024476 (Nysa), M 005371, M 005384, M 005776 (Olesno), A 045563, M 045560, M 045561, M 045562, M 056199, M 056200, M 056201, M 056202, M 164616 (Opole), M 006253, M 006679, M 032757 (Prudnik)

14. Samorząd młodzieży jako metoda wychowawcza / Aleksander Kamiński. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1973. - 246,[2] s. ; 21 cm.

Sygn. M 015238, M 015239 (Brzeg), M 018852 (Głubczyce), M 019683, M 019684 (Grodków), M 26127 (Kędzierzyn-Koźle), M 023634, M 023635 (Kluczbork), M 019340 (Olesno), M 088104, M 088107, M 101087 (Opole), M 013466 (Prudnik), M 022492, M 022493 (Strzelce Opolskie)

15. Samorząd szkolny i uczelniany : (założenia, rzeczywistość, postulaty) / Krzysztof Dziurzyński, Janusz Gęsicki ; Centrum Badań Problemów Młodzieży. - Warszawa : CBPM, 1988. - 42 s. ; 21 cm.

Sygn. M 158919 (Opole)

16. Samorząd szkolny : zbiór przepisów z zakresu zakładania, utrzymania i budowy publicznych szkół powszechnych / Kazimierz Jakubowski. - Katowice : [s. n.], 1946. - 152, [2] s. ; 21 cm.

Sygn. M 033940 (Opole)

17. Samorząd uczniowski / Jan Bohucki. - Katowice : Józef Nawrocki, 1947. - 175 s. ; 21 cm.

Sygn. M 074813 (Opole)

18. Samorząd uczniowski a wychowanie / [red. Bożena Dzitkowska, Dorota Zimnoch] ; Kuratorium Oświaty w Białymstoku. - Białystok : KO, 2000. - 63 s., [4] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.

19. Samorząd uczniowski jako czynnik wychowania społecznego : teoria, praktyka, zalety, wady, wskazania / Rudolf Taubenszlag. - Warszawa : Dom Książki Polskiej, 1932. - 135,[1] s. ; 21 cm.

Sygn. ZP 048716 (Opole)

20. Samorząd uczniowski : materiały do ćwiczeń / wybór tekstów i oprac. Anna Załucha ; Uniwersytet Wrocławski. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego,1988. - 120 s. ; 24 cm.

21. Samorząd uczniowski nie bibelot : ściągawka dyrektora gimnazjum / Lucyna Bojarska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. - 373 s. : il. ; 21 cm

Sygn. M 035517 (Olesno), M 206268 (Opole)

22. Samorząd uczniowski w klasie i szkole : opinie, wskazówki i materiały metodyczne / Maryla Sowisło. - Kraków : "Piga", 1993. - 78 s. : il. ; 21 cm. - ( Biblioteczka Wychowawcy ; Z. 6 )

Sygn. M 056242, M 056271 (Nysa), M 169005, M 169013, M 169014, M 170311,  M 170312 (Opole)

23. Samorząd uczniowski w Polsce w latach 1918-1939. Cz. 1, Z doświadczeń nauczycieli : praca zbiorowa / pod red. Heleny Kasperowiczowej. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1960. - 285, [3] s. ; 20 cm. - ( Biblioteczka Samorządu Uczniowskiego )

Sygn. M 003668/I, M 003718/I, M 007020/I (Brzeg), M 002544/I (Głubczyce), M 004390/I, M 004514/I (Kluczbork), M 003608/I, M 003653/I (Namysłów), M 025801/I, M 025803/I (Opole), M 003268/I, M 003691/I (Prudnik), M 005576/I (Strzelce Opolskie)

24. Samorząd uczniowski w Polsce w latach 1918-1939. Cz. 2, Samorząd uczniowski jako czynnik wychowania społecznego : teoria - praktyka, zalety - wady, wskazania / red. Rudolf Taubenszlag. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1960. - 184, [3] s. ; 20 cm. - ( Biblioteczka Samorządu Uczniowskiego )

Sygn. M 003668/II, M 003718/II, M 003720/II (Brzeg), M 002544/II (Głubczyce),  M 003609, M 003654/II (Kluczbork), M 025801/II, M 025803/II (Opole), M 003268/II, M 003691/II (Prudnik), M 004391/II, M 004515/II (Kluczbork),    M 005576/II (Strzelce Opolskie)

25. Samorząd uczniowski w polskiej pedagogice Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939) / Danuta Koźmian. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1991. - 299 s. ; 24 cm. - ( Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-2751 ; t. 104 )

Sygn. M 165005 (Opole)

26. Samorząd uczniowski w praktyce / Michał Stefanowski. - Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze "Bluszcz", [19-]. - 63,[1] s. ; 20 cm.

Sygn. ZP 082369 (Opole)

27. Samorząd uczniowski w systemie wychowawczym Korczaka / Igor Newerly , Aleksander Kamiński , Władysław Żelazko. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1962. - 230,[2] s. : rys. ; 20 cm. - ( Biblioteczka Samorządu Uczniowskiego )

Sygn. M 004337 (Brzeg), M 017252 (Grodków), M 4762 (Kędzierzyn-Koźle), M 007112 (Kluczbork), M 005226 (Namysłów), M 004369 (Olesno), M 035191,  M 035193 (Opole)

28. Samorząd uczniowski we wspólnotach młodzieżowych / Adolphe Ferriere ; tłum. z franc. Natalia Nekraszowa. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1962. - 174,[2] s. ; 20 cm. - ( Biblioteczka Samorządu Uczniowskiego )

Sygn. M 004149 (Brzeg), M 011050, M 016792, M 016889 (Głubczyce), M 005317 (Grodków), M 006723, M 006724 (Kluczbork), M 004962 (Namysłów), M 004253 (Olesno), A 034677, M 034676 (Opole)

29. Samorząd w szkole powszechnej / Władysław Przanowski , M. Szczawińska , J. Wójcik. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1928. - 160 s. ; 17 cm. - ( Biblioteka Dzieł Pedagogicznych ; nr 17 )

Sygn. ZP 082347 (Opole)

30. Samorządna i organizacyjna działalność dzieci i młodzieży w szkole / Zofia Prywer, Zofia Ziarko ; Instytut Pedagogiki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu. - Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. - 249, [1] s. ; 21 cm. - (System Wychowawczy Szkoły Podstawowej : materiały metodyczne ; z. 7 )

Sygn. M 027636, M 027637 (Brzeg), M 030381, M 030382 (Głubczyce), M 029960, M 029961 (Grodków), M 38695 (Kędzierzyn-Koźle), M 022364, M 022365 (Krapkowice), M 025028 (Namysłów), M 032599 (Olesno), A 121563, M 121564,     M 121565, M 121566 (Opole), M 022549, M 022550 (Prudnik), M 030496,  M 030497 (Strzelce Opolskie), M 036666, M 036657 (Nysa)

31. Samorządność wczoraj i dziś : wychowanie do społeczeństwa obywatelskiego / pod red. nauk. Andrzeja Murzyna. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. - 197 s. : il. ; 24 cm.

32. Samorządy uczniowskie : poradnik dla praktyków / [zespół pod kier. Krzysztofa Stanowskiego ; oprac. Anna Bentyn et al.]. - Warszawa : Fundacja Edukacja dla Demokracji, 1996 ([s. l. : s. n.]). - 70 s. : rys. ; 30 cm.

33. Szkoła jako środowisko wychowawcze / Henryk Smarzyński. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. - 476 s. : il., 1 wykr. ; 21 cm

Sygn. M 041212, M 041213 (Brzeg), M 037932 (Głubczyce), M 036690 (Grodków), , M 49717, M 49718, M 49967, M 49968 (Kędzierzyn-Koźle),  M 042169, M 042170 (Kluczbork), M 029545 (Krapkowice), M 033334, M 033338 (Namysłów), M 049446, M 049447 (Nysa), M 031115, M 031116 (Olesno),C 153288, M 153340, M 153341, M 153343, M 153347, M 153348 (Opole), M 029440 (Prudnik), M 036680 (Strzelce Opolskie)

34. Szkoła miejscem (nie) (do) rozwoju : studium empiryczne na przykładzie gimnazjum "wirtualnego" / Anita Famuła-Jurczak. - Kraków : "Impuls", 2010. - 193, [3] s. : il. ; 24 cm

Sygn. M 61410 (Kędzierzyn-Koźle), M 052688 (Kluczbork), M 203436, M 203437 (Opole), M 045862 (Strzelce Opolskie)

35. Szkoła uspołeczniona / Ludwik Bandura. - Bydgoszcz : "Nauka", 1947. - 122, [1] s. ; 20 cm.

Sygn. M 007863 (Głubczyce), M 040906 (Strzelce Opolskie)

36. Żyć w szkole i przetrwać czyli Rzecz o prawach ucznia / Maciek Osuch. - Katowice : Górnośląska Oficyna Wydawnicza, 1998. - 104 s. : rys. ; 24 cm

Sygn. C 179919, M 179929, M 179930 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

37. Aspekty wychowawcze samorządności uczniowskiej w szkolnictwie śląskim w dwudziestoleciu międzywojennym / Lidia Kaczmarzyk-Kiełb // Prace Pedagogiczne. - [T.] 26, (1995), s. 66-74

38. Czy w szkole potrzebny jest samorząd uczniowski? / Magdalena Wardyńska // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 3, s. 3-4

39. Czy współczesny samorząd uczniowski może hamować aktywność społeczną młodzieży? : kilka refleksji na podstawie badań toruńskich gimnazjalistów / Violetta Kopińska // Pampaedia. - Nr 4/5 (2007/2008), s. 123-131

40. Delikatna sprawa / Józef Pieluchowski // Głos Nauczycielski. - 1997, nr 9, dod. s. 1,2
Udział samorządu uczniowskiego w ocenie pracy nauczycieli

41. Demokratyczna szkoła? / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 3, s. 8-11

42. Demokratyzacja życia w szkole na przykładzie szkół szczecińskich / Jolanta Kroczak // Pedagogika Pracy. - [Nr] 33 (1998), s. 131-136

43. Drugi oddech "ŻYRAFY" / Lucyna Bojarska // Gimnazjum. - 2000, nr 4, s. 29-36

44. Duże ego chowamy do kieszeni, czyli samorządność według płockich uczniów / Małgorzata Gasik // Meritum. - 2012, nr 2, s. 44-46

45. Friedrich Wilhelm Foerster versus Adolphe Ferrière, czyli o dwóch koncepcjach samorządności uczniowskiej w Drugiej Rzeczypospolitej / Mirosław S. Szymański // Ruch Pedagogiczny. - 2011, nr 3-4, s. 11-16

46. Instytucja "sądów uczniowskich" w Niemczech jako alternatywne rozwiązanie przeciwdziałania przestępczości nieletnich / Anna Maria Chomiuk-Żywalewska // Prokuratura i Prawo. - 2008, [nr] 3, s. 139-145

47. Jak osiągnąć duże cele przy danym nakładzie pracy? : efekty pracy w grupach na przykładzie pracy w Samorządzie uczniowskim i Szkolnym Klubie Europejskim / Urszula Wierzbowska, Bożena Dopierała // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 3, s. 31-34

48. Jak rozwijać samorządność w klasach I-III? / Alina Sarzyńska // Życie Szkoły. - 2001, nr 3, s. 179-180

49. Jak uczyć demokracji w szkole? / Teresa Szymczyk // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 3, s. 19-21

50. Koncepcja samorządu dziecięcego Janusza Korczaka we współczesnej szkole / Iwona Błaszczak // Meritum. - 2012, nr 2, s. 13-19

51. Modele samorządności uczniowskiej w różnych krajach / oprac. Małgorzata Gasik // Meritum. - 2012, nr 2, s. 39-40

52. Nasz Samorząd Uczniowski / Dorota Dziubek // Nowe w Szkole. - 2004, nr 1, s. 14, 15, 16

53. O samorządzie szkolnym / Alina Wróblewska // Życie Szkoły. - 2008, nr 2, s. 55-57

54. Opiekun samorządu uczniowskiego / Lucyna Bojarska // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 1, s. 31-34

55. Opiekun samorządu uczniowskiego, czyli litości dyrektorzy... / Maciej Osuch // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 6, s. 8-9

56. Organizowanie i funkcjonowanie samorządu uczniowskiego w opinii uczniów i nauczycieli / Maria Kocór // Edukacja i Dialog. - 2011, nr 9-10, s. 42-47

57. Parlament Uczniowski - nowa forma działalności samorządu uczniów / Leszek Pawelski // Rocznik Edukacji Alternatywnej. - 2003, nr 1, s. 191-199

58. Prawa człowieka prawami szkoły. O szkolnej (nie)wiedzy w praktyce / Maciej Osuch // Głos Pedagogiczny. - 2008, nr 2, s. 8-11

59. Program "ŻYRAFA" - coś dla samorządów uczniowskich / Lucyna Bojarska // Gimnazjum. - 2000, nr 1, s. 28-33

60. Przygoda z samorządem uczniowskim / Iwona Krzemińska // Meritum. - 2012, nr 2, s. 49-51

61. Przykład planu pracy samorządu uczniowskiego (zespół szkół - gimnazjum i liceum) / Barbara Padula, Grażyna Szynol // Wychowawca. - 2007, nr 11, s. 20-22

62. "Ruch samorządów uczniowskich" w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939) / Mirosław S. Szymański // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2003, nr 3, s. 5-49

63. Samorząd a samorządność w nowej, zreformowanej szkole / Alina Babczyńska, Mieczysław Niemczyk // Szkoła Specjalna. - 1999, nr 5, s. 298-299

64. Samorząd czy samorządność? : refleksje nad pracą z samorządem w internacie szkoły zawodowej specjalnej / Elżbieta Urbańska // Szkoła Specjalna. - 1997, nr 2, s. 101-106

65. Samorząd oświatowy okresu II Rzeczypospolitej w świetle podstawowych aktów prawnych / Jerzy Mizgalski // Prace Naukowe. Pedagogika / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. - Z. 5 (1994), s. 77-101

66. Samorząd szkolny - dryfujący okręt? / Anita Famuła // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 2, s. 41-44

67. Samorząd szkolny jako kłopot? / Maria Dudzikowa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 9, s. 43-50

68. Samorząd szkolny na II etapie edukacji / Urszula Nosal // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 7-8, s. 30-32

69. Samorząd - teatr - wolontariat / Mariola Zawal // Nowe w Szkole. - 2004, nr 2, s. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

70. Samorząd uczniowski, czyli szkoła działania / Michał Tragarz // Meritum. - 2012, nr 2, s. 7-12

71. Samorząd uczniowski jako narzędzie rozwijania kluczowych kompetencji obywatelskich, a szczególnie udziału w podejmowaniu decyzji / Joanna Pietrasik // Meritum. - 2012, nr 2, s. 2-6

72. Samorząd uczniowski nie może być fikcją / Anna Stolarska // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 2, s. 68-72

73. Samorząd uczniowski : raczej szansa niż kłopot / Tomasz Talaczyński // Wychowawca. - 2007, nr 11, s. 5-7

74. Samorząd Uczniowski - teoria "urzędowania" / Lucyna Bojarska // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 4, s. 40-43

75. Samorząd uczniowski w praktyce. Co wiemy o jego kondycji na podstawie badań / Olga Napiontek // Meritum. - 2012, nr 2, s. 24-27

76. Samorząd uczniowski - w stronę postaw prospołecznych? : refleksje na podstawie badań toruńskich gimnazjalistów / Violetta Kopińska // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 4/5, s. 24-28

77. Samorząd uczniowski w szkole / Marlena Fidos // Głos Pedagogiczny. - 2011, nr 28, s. 29-31

78. Samorząd uczniowski w szkole specjalnej - twórcza działalność czy bierne uczestnictwo? / Anita Wieloch // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2003, nr 3, s. 69-73

79. Samorząd uczniowski w szkolnictwie powszechnym w poglądach polskich pedagogów II Rzeczypospolitej / Danuta Koźmian // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 1994, nr 1/2, s. 29-45

80. Samorząd uczniowski w świetle przepisów władz oświatowych / Anna Załucha // Prace Pedagogiczne. Uniwersytet Wrocławski. - T. 72 (1991), s. 277-286

81. Samorząd uczniowski w ujęciu Rudolfa Taubenszlaga / Bożena Tomanek, Aldona Król // Roczniki Nauk Społecznych. - 1995, z. 2, s. 77-86

82. Samorządność klasowa oparta na pracy w grupach / Małgorzata Czarnota, Saturnina Zarzycka // Wychowawca. - 2007, nr 11, s. 24-25

83. Samorządność szkolna drogą do demokracji w ujęciu historycznym / Włodzimierz Goriszowski // Nauczyciel i Szkoła. - 2010, nr 1/2, s. 83-92

84. Samorządność uczniowska : zestawienie bibliograficzne (w wyborze) / Elżbieta Trojan // Wychowawca. - 2007, nr 11, s. 23

85. Samorządy uczniowskie aktywizują się / Bożena Jankowska // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 3, s. 18-19

86. Sejmiki uczniowskie / Maria Królikowska, Barbara Karwowska, Elżbieta Pomykała // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 10, s. 16-18

87. Styl pracy wychowawczej nauczycieli a poziom zaangażowania uczniów w realizację samorządnie podejmowanych zadań / Wiesława Kogut // Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Pedagogiczne / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. - Z. 16 (1995), s. 191-199

88. Środki finansowe organów wewnętrznych szkoły / Antoni Jeżowski // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 4, s. 14-16

89. Uczniowie oceniają // Dyrektor Szkoły. - 1997, nr 5, s. 15-18
Udział samorządu szkolnego w ocenie pracy nauczyciela

90. Uczyć się demokracji : wykorzystane i niewykorzystane szanse udziału młodzieży w szkolnej demokracji na przykładzie wybranych szkół średnich / Elżbieta Papiór, Martyna Roszkowska// Rocznik Lubuski. - T. 34, cz. 1 (2008), s. 77-90

91. Wybory do samorządu uczniowskiego - wielka szansa na naukę demokracji! / Martyna Michalik // Meritum. - 2012, nr 2, s. 28-33

92. Wychowanie ku zaangażowaniu społecznemu jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom wśród młodzieży / Ewa Tłuczek-Tadla // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 10-11, s. 17-21

93. Wyzwania stojące przed samorządem uczniowskim w szkole podstawowej / Piotr Sienkiewicz // Meritum. - 2012, nr 2, s. 34-38

94. Z historii samorządów szkolnych / Teresa Kukołowicz, Bożena Tomanek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 3, s. 35-40

95. Z moich doświadczeń opiekuna samorządu szkolnego / Urszula Donath // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 2, s. 117-119
Praca z dziećmi w Szkole Specjalnej w Głogówku

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Promocji

PBW w Opolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZASOPISMA PEDAGOGICZNE

Przedszkolne ABC. Magazyn dla wychowawców i rodziców.

Przedszkolne ABCPrzedszkolne ABC jest czasopismem, które stawia sobie za cel promowanie aktualnej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej i przykładów dobrej praktyki dotyczących wspierania rozwoju dzieci od urodzenia do rozpoczęcia przez nie nauki w szkole.

Więcej…

NOWOŚCI KSIĄŻKOWE

Co z tą szkołą?

Co z t szkoCo z tą szkołą? : siedem perspektyw dla uczniów, nauczycieli i rodziców / Joachim Bauer ; przeł. Andrzej Lipiński. Słupsk :Wydawnictwo Dobra Literatura, 2015.

Więcej…

PARTNERZY

Odsłon artykułów:
3328644