A- A A+
Drukuj

Biblioteka i biblioterapia wobec osób niepełnosprawnych

Zestawienie bibliograficzne „Biblioteka i biblioterapia wobec osób niepełnosprawnych” zawiera 78 pozycji,
w tym 32 pozycje zwarte. Bibliografia powstała w oparciu o bazę Biblioteki Narodowej oraz katalog elektroniczny wraz z bibliograficzną bazą "Omnibus" Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu. Książki dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej i filiach zostały opatrzone sygnaturami (
C oznacza książki w czytelni, M dostępne
w wypożyczalni.) Materiał został uszeregowany alfabetycznie według tytułów publikacji, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Zakres chronologiczny sięga roku 2000.

 

Książki:

 1. Arteterapia : narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki /Wita Szulc. - Warszawa : Difin , 2011. - 219 s. ; 23 cm. Sygn. C 044190  (filia Głubczyce), C 066436 (filia Nysa), C 206428, M 206444, M 206445 (Opole),  M 036570 (filia Prudnik)

 2. Arteterapia : od rozważań nad teorią do zastosowań praktycznych /red. Wiesław Karolak, Barbara Kaczorowska. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej, 2011 . - 418 s. : il. ; 21 cm. Sygn. C 044149 (filia Głubczyce), C 066170 (filia Nysa), M 205658 (Opole)

 3. Bajki dla dyslektyków : bajki dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania /Kamila Waleszkiewicz ; [rys. Agata Fuks]. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - 38 s. : il. ; 24 cm. Sygn. M 043448 (filia Głubczyce)

 4. Bajki, które leczą. Cz. 1 / Doris Brett ; przekł. Małgorzata Trzebiatowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne 2003. - 234, [1] s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. M 050125/I, M 050257/I (filia Brzeg), M 038762/I (filia Namysłów), M 035136/I (filia Olesno),  M 59815/I (filia Kędzierzyn-Koźle), C 051289/I (filia Kluczbork), M 191273/I, M 191548/I,
  M 191549/I (Opole), M 034851/I (filia Prudnik)

 5. Bajki, które leczą. Cz. 2 / Doris Brett ; przekł. Hanna Dankiewicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. - 218, [1] s. ; 21 cm.
  Sygn. M 59815/II (filia Kędzierzyn - Koźle), M 038763/II (filia Namysłów), M 191273/II,
  M 191548/II, M 191549/II (Opole), M 034851/II, (filia Prudnik),
  Sygn. M 050125/II, M 050257/II 048650/II (filia Brzeg), C 051289/II (filia Kluczbork)

 6. Bajki rymowane w biblioterapii / Agnieszka Łaba. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. - 116, [1] s. :il. ; 24 cm. Sygn. C 050829 (filia Brzeg), M 203640 (Opole), M 036265 (filia Prudnik)

 7. Bajkowe mosty, czyli całkiem inne bajki rodzinne : terapeutyczne opowiadania / Ewa Zelenay . - Kielce : "Jedność" 2007. -153 s. :il. ; 21 cm. Sygn. M 051904 (filia Kluczbork)

 8. Biblioteka, człowiek niepełnosprawny, środowisko lokalne : materiały z konferencji, Poznań 13-15 października 2003 r. / red. Krystyna Dąbrowska, Anna Sabiłło, Iwona Smarsz ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. - Poznań : WPB, 2004. - 244 s. : tab. ; 21 cm.

 9. Biblioteka szkolna w dyskursie edukacyjnym / red. Jolanta Gwioździk ; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. - Mysłowice: Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej imienia Kardynała Augusta Hlonda, 2005. - 348 s. ; 24 cm. Sygn. C 196234 (Opole)

 10. Biblioterapia formą terapii pedagogicznej : skrypt dla studentów pedagogiki / Irena Borecka. - Wałbrzych : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2001. - 96, [1] s. : il. ; 24 cm.

 11. Biblioterapia i bajkoterapia : rola literatury w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie / Maria Molicka. - Poznań : Harbor Point Media Rodzina, 2011. - 381 s. ; 21 cm. Bibliogr. s. 369-379. Sygn. M 61978   (filia Kędzierzyn-Koźle),  M 038548 (filia Krapkowice), C 206144, M 206178, M 206179, M 206180 (Opole), M 036572 (filia Prudnik)

 12. Biblioterapia i czytelnictwo w środowiskach osób niepełnosprawnych : zbiór studiów / pod red. Bronisławy Woźniczki-Paruzel ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : Wydawnictwo UMK, 2001. - 125 s. : il. ; 24 cm.

 13. Biblioterapia : teksty terapeutyczne, konspekty i scenariusze zajęć / Irena Borecka. - Gorzów Wielkopolski:Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 2002. - 88 s. ; 21 cm. Bibliogr. s. 27-28.

 14. Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie : materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy / Irena Borecka, Sylwia Wontorowska - Roter. - Wałbrzych : Unus, 2003. - 243 s. : il. ; 21 cm.

 15. Biblioterapia w edukacji czytelniczej i medialnej w szkole podstawowej i gimnazjum : materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy / Irena Borecka ; [Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne we Wrocławiu]. Wałbrzych : Unus, 2002. - 165, [3] s. ; 21 cm.

 16. Biblioterapia w praktyce : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów / pod red. Eweliny J. Koniecznej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005. - 263, [3] s. ; 24 cm. Bibliogr. s. [265]. Sygn. C 041845 (filia Grodków),   C 044317 (filia Strzelce Opolskie) , M 049624 (filia Brzeg), C 60312 (filia Kędzierzyn-Koźle), C 051576, M 051577 (filia Kluczbork), C 038767 (filia Namysłów), C 063593 (filia Nysa), M 034627 (filia Olesno), C 193567, I 195761, M 195238, M 195239, M 195776, M 195777 (Opole)

 17. Biblioterapia : z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki / pod red. Małgorzaty Fedorowicz i Tomasza Kruszewskiego. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. - 182, [1] s. : wykr. ; 24 cm.

 18. Człowiek chory i niepełnosprawny w literaturze : bibliografia adnotowana, opracowana na podstawie zbiorów Legnickiej Biblioteki Publicznej / [oprac. materiałów Jolanta Kaszewska, Celina Słabkowska ; przy współpr. bibliotekarzy LBP]. - Legnica : Legnicka Biblioteka Publiczna, 2004.- 198 s. : err. ; 21 cm.

 19. Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik - Kawali, Teresy Zubrzyckiej – Maciąg. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. - 248 s. : il. ; 24 cm. Sygn. C 044249 (filia Grodków),
  M 038596 (Filia Krapkowice), C 066265 (filia Nysa), M 035438, M 035553 (filia Olesno), C 206156,
  M 206215, M 206216, M 206980 (Opole), M 046190 (filia Strzelce Opolskie)

 20. Książka ponad podziałami / pod red. Antoniego Krawczyka. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - 494 s., [7] s. tabl. Kolor. : il. ; 24 cm. Sygn. M 198096 (Opole)

 21. Miejsce literatury i teatru w przestrzeniach terapeutycznych : werbalne i niewerbalne aspekty wsparcia rozwoju : praca zbiorowa / pod red. nauk. Jana Malickiego i Katarzyny Krasoń ; Biblioteka Śląska . - Katowice : Biblioteka Śląska, 2005. - 275 s. : il. kolor. ; 21 cm.

 22. Pogranicza - literatura, teatr i psychiatria : polsko - niemiecki bilans badań naukowych i doświadczenia praktycznego / pod red. Anny Radzik. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej 2001. - 149, [1] s. ; 21 cm.

 23. Scenariusze zajęć biblioterapeutycznych : nie tylko dla uczniów z dysleksją / Mirosława Wójtowicz. Gdańsk : "Harmonia", 2010. - 206 s. : il. ; 24 cm.
  Sygn. M 042784(filia Grodków), M 61762 (filia Kędzierzyn-Koźle), C 204531, M 204566, M 204567 (Opole), C 046061, M 046033 (filia Strzelce Opolskie)

 24. Sztuka w edukacji i terapii / pod red. Mirosławy Knapik i Wiesławy Aleksandry Sacher; Uniwersytet Śląski. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Zakład Arteterapii. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004. - 270, [2] s. : fot., rys., tab., wykr. ; 24 cm.

 25. Teoretyczne podstawy biblioterapii / Wiktor Czernianin. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2008. - 142, [1] s. ; 24 cm. Sygn. M 050466 (filia Brzeg)

 26. Terapia zajęciowa / Ewa Baum. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2008. - 92 s. : il. ; 24 cm. Sygn.
  M 043507 (filia Głubczyce), M 61244 (filia Kędzierzyn-Koźle), M 039186 (filia Namysłów), C 065071 (Nysa), C 200250 (Opole), M 045248 (filia Strzelce Opolskie)

 27. Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian /pod red. nauk. Grażyny Miłkowskiej, Bożeny Olszak-Krzyżanowskiej ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - 406 s. : il. ; 24 cm. Sygn. C 050181 (filia Brzeg), C 60910
  (filia Kędzierzyn-Koźle), M 039349 (filia Namysłów)

 28. Vademecum nauczyciela bibliotekarza 2007 / Danuta Saniewska. - Warszawa : "Sukurs", 2007. - 167 s. : ; il. ; 21 cm. Sygn. C 043552 (filia Głubczyce), M 037641(filia Krapkowice), C 064097 (filia Nysa)

 29. W poszukiwaniu sensu życia : program wychowawczo-terapeutyczny dla osób niepełnosprawnych ruchowo /Ewelina J. Konieczna. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. - 118 s. : il. ; 24 cm. Sygn. M 052696 (filia Kluczbork), M 203265 (Opole), M 045865 (filia Strzelce Opolskie)

 30. Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls",2010. - 270 s. : il. ; 24 cm. Sygn. C 044051 (filia Głubczyce), M 046047 (filia Strzelce Opolskie)

 31. Zaczarowane bajki, które leczą : dla dzieci i dorosłych /Anna Kozłowska . - Warszawa : "Żak", 2007. - 30 s. : rys. ; 21 cm. Sygn. M 042089(filia Grodków), M 60606 (filia Kędzierzyn-Koźle), M 195664, M 195665, M 195666 (Opole), M 045034 (filia Strzelce Opolskie)

 32. Zastosowanie biblioterapii w kształtowaniu zachowań przystosowawczych uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim / Agnieszka Łaba. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. - 224 s. : il. ; 24 cm. Sygn. M 62135 (filia Kędzierzyn-Koźle)

   

  Artykuły z czasopism:

 33. Bajki szczególne, bajki terapeutyczne / Ewa Kramarczyk // Życie Szkoły. - 2007, nr 10, s. 10 -13

 34. Biblioterapia, biblioteki a niepełnosprawni / Andrzej Dudziak // Poradnik Bibliograficzno - Metodyczny. - 2003, nr 4, s. 39-46

 35. Bibliograficzny warsztat biblioterapeuty / Genowefa Surniak // Biblioterapeuta. - 2003, nr 2, s. 8-15

 36. Biblioterapeuta w świecie ciszy : o specyfice pracy z niesłyszącymi użytkownikami biblioteki /Bronisława Woźniczka - Paruzel // Biblioterapeuta. - 2003, nr 4,
  s. 12-19

 37. Biblioterapia jako jedna z metod kształtowania osobowości dziecka z upośledzeniem umysłowym na lekcjach języka polskiego/ Maria Niedźwiecka // Szkoła Specjalna 2000. - nr 4, s. 211-214

 38. Biblioterapia może pomóc : program autorski / Zyta Chachowska. - Bibliogr. // Biblioterapeuta. - 2005, nr 1, s. 6-12

 39. Biblioterapia pedagogiczna /Ewelina Konieczna//Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, nr 1, s. 30-33

 40. Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie / Emilia Wyględowska // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 6, s. 12-14

 41. Biblioterapia w ICIM /Katarzyna Pytlakowska// Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 5, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji", nr 2, s. 14-16

 42. Biblioterapia w podmiotowym podejściu do osób niepełnosprawnych/ Agnieszka Andrzejewska // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, nr 1, s. 29 - 31

 43. Biblioterapia w terapii pedagogicznej / Ewelina Konieczna. - Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. - 2003, nr 4, s. 103-109

 44. Biblioterapia : (zestawienie bibliograficzne) / Agnieszka Graczyk // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 2, s. 23-24

 45. Chory i niepełnosprawny jako podmiot działań biblioterapeutycznych / Danuta Szymanowska-Waligóra // Biblioterapeuta. - 2005, nr 2, s. 5-8

 46. Dziecko niepełnosprawne i jego potrzeby czytelnicze/ Irena Borecka// Biblioterapeuta. - 2001, nr 2, s. 1-5

 47. Kiedy muszę nauczyć się żyć - biblioterapia dzieci niepełnosprawnych intelektualnie / Lidia Ippoldt // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 3, s. 33-37

 48. Potrzeba biblioterapii w środowisku bibliotekarzy i nauczycieli - analiza badań ankietowych / Lidia Ippoldt// Biblioterapeuta. - 2009, nr 3, s. 24-28

 49. "Każdy z nas jest inny" : (scenariusze zajęć biblioterapeutycznych) / Edyta Lachowska // Poradnik Bibliotekarza.- 2010, nr 10, s. 39-41

 50. Książka prostuje kręte ścieżki życia : program biblioterapeutyczny dla uczniów klas VI - VI szkoły podstawowej/ Grazyna Gajek . - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 4, s. 10-12

 51. Lecznicza moc lektury. Słowo o biblioterapii /Agnieszka Jakutajć - Zalewska // Guliwer. - 2008, nr 2, s. 118-128

 52. Kształcenie bibliotekarzy - biblioterapeutów w Polsce /Lidia Ippoldt// Biblioterapeuta. - 2002, nr 4, s. 3-5

 53. Niepełnosprawni są wśród nas : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów gimnazjum /Anna Jaroszewska // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 10, s. 17

 54. Oswoić emocje /Ewa Skwarka// Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 3, s. 30-34

 55. Osoba niepełnosprawna czytelniczo a książka / Lidia Ippoldt//Biblioterapeuta. - 2005, nr 4, s. 5-8

 56. Koło biblioteczne w szkole podstawowej / Urszula Karczewska, Iwona Peplińska // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 1, s. 10

 57. Potrzeba biblioterapii w środowisku bibliotekarzy i nauczycieli - analiza badań ankietowych / Lidia Ippoldt // Biblioterapeuta. - 2009, nr 3, s. 24-28

 58. "Łapanie za słowa" czyli o biblioterapii w pracy z pacjentami psychiatrycznymi. Cz. 2 / Agnieszka Pilch // Arteterapia. - 2009, nr 2, s. 11-15

 59. Mam prawo odnaleźć własne imię :scenariusz zajęć biblioterapii / Joanna Maria Laskowska //Arteterapia. - 2009, nr 4, s. 16-18

 60. Obcy w naszym świecie, czyli obraz dziecka niepełnosprawnego w literaturze / Edyta Izabela Rudolf // Biblioterapeuta. - 2009, nr 2, s. 5-11

 61. Program biblioterapeutyczny - oswajanie straszaków. Cz. 1 /Agata Widzowska - Pasiak //Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 1, s. 34-36

 62. Program biblioterapeutyczny - oswajanie straszaków Cz. 2 / Agata Widzowska - Pasiak //Poradnik Bibliotekarza.- 2009, nr 2, s. 35-39

 63. Program "Jak dobrze być razem" - wybrane scenariusze biblioterapeutycznych zajęć integracyjnych w klasie pierwszej szkoły podstawowej / Marta Franaszczuk - Truszkowska // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 1 - 2, dod. "Wkładka Metodyczna" s. I-VI

 64. Potrzeby osób wymagających szczególnej pomocy i możliwości ich realizacji w bibliotece szkolnej / Renata Aleksandrowicz// Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 5,
  s. 2-5

 65. Scenariusze / Mirosława Wójtowicz// Biblioterapeuta. - 2010, nr 3, s. 7-11

 66. Tendencje rozwojowe biblioterapii w niemieckim obszarze językowym w XXI wieku /Tomasz Kruszewski // Roczniki Biblioteczne. - T. 51 (2007), s. 257-270

 67. Terapia słowa / Tomasz Kruszewski // Problemy Alkoholizmu. - 2001, nr 1, s. 12-13

 68. Terapeutyczna rola biblioteki szkolnej / Beata Nowaczyk // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 3, s. 14-15

 69. Terapeutyczny charakter materiałów czytelniczych / Tomasz Kruszewski // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2000, nr 1, s. 45-47

 70. Terapia czytelnicza / Iwona Konopnicka // Życie Szkoły. - 2007, nr 5, s. 12-16

 71. Umysłowy stymulator życia / Keith Oatley // Charaktery. - 2008, nr 12, s. 42-43

 72. Warsztat biblioterapeuty : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Urszula Zybura //Biblioterapeuta. - 2011, nr 4, s. 10-12

 73. "Wiosenna bajka" - warsztaty z elementami biblioterapii /Anna Dziełak, Anita Bałas // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 4, s. 41-43

 74. Wpływ zajęć bibliotecznych na rozwój dziecka z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym : studium indywidualnego przypadku / Arleta Tuleya // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Bibliologia. - Z. 4, (2000), s. 425-445

 75. Wykorzystanie fragmentów powieści Josteina Gaardera do tworzenia warsztatów biblioterapeutycznych / Magdalena Cyrklaff // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 6, dod. Wkładka Metodyczna nr 6, s. I-III

 76. Z warsztatu biblioterapeuty / Gabriela Berke // Biblioterapeuta. - 2009, nr 4, s. 17-20

 77. Zajęcia biblioterapeutyczne : opis i analiza przypadku /Renata Zawadzka // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 5, s. 16

 78. Zastosowanie biblioterapii dla dzieci i młodzieży /Małgorzata Kowalska // Biblioterapeuta. - 2009, nr 4, s. 14-17

 

 

Opracowała Barbara Bagińska

PBW filia Kędzierzyn - Koźle

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu
ul. Kościuszki 14
45-062 OPOLE
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: +48 77 453-66-92, 77 454-12-40, fax wew.: 102

Na ten nr czytelnicy mogą wpłacać kary:  

98116022020000000041534634

SPONSORZY

6216a8c00786e231de51d393c63bd692

FACEBOOK

f12

PARTNERZY

 • 1aw.png
 • chrobry_logo_tekst.png
 • e3.png
 • ee.png
 • helios.png
 • logo_II_LO.png
 • nn.png
 • PCK.png
 • v.png
 • zse.png

AKCJE

 • 3232kl.png
 • kino1.png
 • Kolberg2014_logo_04A_rgb.png
 • logo-bez-ramki.png
 • mlodzi1.png
 • rok1.png
 • teczka1.png
 • v23.png
 • zaczytani.png