Drukuj

  Programy edukacyjne w Unii Europejskiej

  Zestawienie bibliograficzne " Programy edukacyjne w Unii Europejskiej" opracowano na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej. Zestawienie obejmuje 74 pozycje, numerowanych łącznie wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism wydanych i obejmuje swym zakresem lata 1993-2011. Zestawienie uporządkowano alfabetyczne według tytułu publikacji. Przy wydawnictwach zwartych podano sygnaturę oznaczoną symbolem M (udostępniane na zewnątrz).


  Książki:

  1. A New beginning : Leonardo da Vinci, community vocational training programme, second phase (2000-2006) / European Commission. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2000. 15 s. : il. ; 21 cm

  2. Activities in the fields of education, training, and youth, 1994-96 / European Commission. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 1998. - 86 s. ; 30 cm

  3. Dissemination and commercialisation of training products : guidelines for promoters of training products / European Commission. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 1998. -   37 s. ; 30 cm

  4. ERASMUS & LINGUA Action II : guide to good practice / Task Force Human Resources, Education, Training, Youth. - Brussels : Published for the Commission of the European Communities Task Force for Human Resources, Education, Training and Youth by Erasmus Bureau, 1993. -  19 s. : il. ; 30 cm

  5. Erasmus w 16 smakach, czyli Studenckie wyprawy po edukacyjne przyprawy = Erasmus in 16 flavours, expeditions in search of educational seasoning / red. Aleksandra Szadok-Bratuń, Marek Bratuń. - Kobierzyce : Semata, 2009. - 313 s. : il. kolor. ; 24 cm

  6. Europejski program Erasmus na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1998-2010 / pod red. Tomasza Kaczmarka, Justyny Wiórki. -  Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2011. - 187, [1] s. : il. kolor. ; 24 cm

  7. Europejski wymiar edukacji w świetle projektu OBSER-Erasmus : polscy studenci w uczelniach Europy / pod red. Stefanii Szczurkowskiej, Mariusza Łopacińskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2007. -  206 s. : il., fot., mapy, wykr. (w tym kolor.) ;  24 cm
  M 198798 (PBW Opole)

  8. Intercultural dialogue / European Commission. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2004. - 15 s. ; 30 cm

  9. Leonardo da Vinci : analysis of the results of studies on vocational training in Europe : findings of the Comett, Eurotecnet, FORCE, Lingua, and PETRA programmes / European Commission, Education, Training, Youth. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 1998. -  69 s. ; 30 cm

  10. Leonardo da Vinci : distance learning / European Commission, Directorate-General for Education and Culture. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2002. - 11 s. ; 30 cm

  11. Leonardo da Vinci : impact compendium. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 1998. 106 s. : il. ; 30 cm

  12. Leonardo da Vinci : meeting the training needs of European SMEs / European Commission. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 1997. - 15 s. ; 21 cm

  13. Leonardo da Vinci programme : vade-mecum. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 1996. - 22 s. : il. ; 30 cm

  14. Leonardo da Vinci : Social and occupational integration of disadvantaged people / European Commission, Directorate-General for Education and Culture. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2003. - 13 s. ; 30 cm

  15. Leonardo da Vinci : Studying and working abroad / European Commission. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2002. - 13 s. ; 30 cm

  16. Leonardo da Vinci : woman and technical professions / European Commission. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2002. - 14 s. ; 30 cm

  17. Multilingualism in vocational training / European Commission. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 1998. - 15 s. ; 21 cm

  18. Polityka edukacyjna Unii Europejskiej / Magdalena Mazińska. -  Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. -  68 s. ; 21 cm  
  M 189565,  M 193653 (PBW Opole)

  19. Polityka edukacyjna Unii Europejskiej : na tle przemian w szkolnictwie krajów członkowskich / Wiktor Rabczuk .  Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1994. -  211 s. ; rys. ; 24 cm   
  M 171602 (PBW Opole)

  20. Polska szkoła w europejskim projekcie Comeniusa : podsumowanie obserwacji stanu i przebiegu realizacji partnerskich projektów Comeniusa w Polsce w latach 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 na podstawie raportów wojewódzkich /  Ewa Kolasińska. -  Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji : Narodowa Agencja Programu Socrates, 2006. -70, [1] s. :  il. ;  20 cm
  M 197011, M 197012, M 197013, M 197014, M 197015 (PBW Opole), M 064561, M 064562, M 064563 (Filia Nysa)

  21. Poradnik koordynatora uczelnianego Programu Socrates/Erasmus / oprac. Sylwia Salamon. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji : na zlec. Krajowej Agencji Programu Socrates, 2001. - 50 s. ; 30 cm

  22. Socrates : Comenius language assistantships : A good practice guide for host schools and language assistants / European Commission, Directorate-General for Education and Culture. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2004. - 60 s. ; 30 cm

  23. Socrates : Guidelines for applicants : June 2000 edition/ European Commission, Directorate-General for Education and Culture. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2000. - 158 s. ; 30 cm

  24. Socrates : manual of good practice on ERASMUS under the Socrates programme : where to find information, which persons to involve, which steps to take / European Commission, Directorate-General XXII for Education, Training and Youth ; Socrates & Youth Technical Assistance Office. - Bruxelles : Socrates & Youth Technical Assistance Office ; - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 1996. - 35 s. ; 30 cm

  25. The ERASMUS experience : major findings of the ERASMUS Evaluation Research Project / by Ulrich Teichler, Friedhelm Maiworm ; European Commission, Directorate-General XXII, Education, Training, and Youth. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 1997. - 209 s. : il. ; 30 cm

  26. Transparency of vocational qualifications : the Leonardo da Vinci approach / Jens Bjornåvold, Sten Pettersson. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2001. - 86 s. : 30 cm

  27. Wspieranie rozwoju uczniów zdolnych : specjalne rozwiązania stosowane w szkołach w Europie / EURYDICE ; [tł. Ewa Kolanowska]. - Warszawa : Eurydice. Europejska Sieć Informacji o Edukacji, 2008. -  48 s. : wykr. ; 30 cm

  Artykuły z czasopism:


  28. Centra Kompetencji - idea w praktyce flandryjskiego rynku pracy / Marta Jacyniuk, Krzysztof Symela // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2002, nr 4, s. 107-111

  29. Co kraj, to obyczaj... O wspieraniu rozwoju ucznia zdolnego w Europie / Krystyna Szymankiewicz  // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 1, s. 25-27

  30. Czy znają Państwo Socratesa? / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 10, s. 22-24

  31. Comenius odkrywa talenty / Anna Śledzińska // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 2, s. 32-33

  32. Dzień Europy w Achim / Mirosława Świniarska, Hanna Woźniak // Nowe w Szkole. - 2002, nr 6, s. 12-13

  33. Early language learning: meeting multicultural and multilingual Europe through national stories : międzynarodowy projekt realizowany w ramach programu Socrates-Comenius / Elżbieta Kalinowska // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2006, nr 3, s. 147-160

  34. Edukacja regionalna i europejska poprzez internet / Krystyna Salitra // Dolnośląskie Ścieżki. - 2001, nr 1, s. 119-120

  35. Euromobilem przez programy edukacyjne Wspólnoty Europejskiej / Włodzimierz Lamek // Dolnośląskie Ścieżki. - 2004, nr 7, s. 111-118

  36. Europejski Bank Rozwoju Modułowych Programów i Technologii Edukacyjnych - baza danych w projekcie Leonardo da Vinci / Krzysztof Symela, Wojciech Oparcik. - Wykr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2003, nr 1, s. 84-87

  37. Europejski bank rozwoju modułowych programów edukacyjnych - projekt pilotażowy Leonardo da Vinci / Krzysztof Symela // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2001, nr 2, s. 24-29

  38. eTwinning - droga do partnerstwa / Agnieszka Prokop // Życie Szkoły. - 2009, nr 9, s. 36-39

  39. Ewaluacja w programie Comenius / Ewa Kędracka // Meritum. - 2007, nr 2/3, s. 104-106

  40. Gazetka szkolna Franco-fans - sposobem na zainteresowanie uczniów językiem francuskim : pomysł na realizację projektu edukacyjnego połączonego z wymianą młodzieży w ramach programu Comenius 1 / Agata Piątek, Magdalena Pikuzińska // Języki Obce w Szkole. - [R.] 50 (2006), nr 4, s. 113-116

  41. GRUNDTVIG - kształcenie dorosłych w programie edukacyjnym Socrates / Grażyna Klimowicz // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2001, nr 2, s. 19-20

  42. Im wcześniej, tym lepiej? / Julia Płachecka // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 10, s. 30-33

  43. Instytucjonalne formy kształtowania orientacji proeuropejskiej u młodzieży / Agnieszka Cybal-Michalska  // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 10/11, s. 20-24

  44. Jak wybrać cel i temat projektu współpracy europejskiej / Julia Płachecka, Anna Śledzińska // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 11, s. 28-30

  45. Jak zaplanować działania w projekcie Comeniusa. Plany ogólne i szczegółowe / Julia Płachecka // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 12, s. 34-35

  46. Jak zorganizować projekt edukacyjny Socrates-Comenius w szkole gimnazjalnej / Dorota Krzyśko, Magdalena Przerwa // Języki Obce w Szkole. - [R.] 50 (2006), nr 2, s. 176-177

  47. "Je te parle de chez moi, et comment est - ce chez toi".Refleksje na temat realizacji Projektu Edukacyjnego Unii Europejskiej SOCRATES-COMENIUS / Jadwiga Sztaba // Gimnazjum. - 2000, nr 1, s. 81-88

  48. Kształtowanie przedsiębiorczości w społecznościach wiejskich : projekt programu Leonardo da Vinci / Jarosław Sitek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2002, nr 2, s. 147-151

  49. Leonardo da Vinci - europejski program współpracy w dziedzinie kształcenia zawodowego / Jolanta Religa // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2003, nr 4, s. 58-63

  50. Leonardo da Vinci - program edukacyjny Unii Europejskiej / Beata Puszczewicz // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2000, nr 2, s. 19-21

  51. Międzynarodowa przestrzeń w nauczaniu języków obcych - asystentura językowa, projekt eTwinning / Ewa Dobija // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 2, s. 29-33

  52. Międzynarodowe projekty naukowo-badawcze jako czynnik rozwoju edukacji ustawicznej / Henryk Bednarczyk, Jolanta Religa. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2001, nr 2, s. 17-23

  53. Moje korzenie. Projekt biuletynu informującego o zadaniach zrealizowanych w ramach programu Socrates Comenius / Elżbieta Milczarska, Grażyna Bartczak. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 4, s. 12-13

  54. "Nauczyciel jako osoba umożliwiająca uczniom uczenie się poprzez działanie (aktywne)" - projekt rozwoju szkół realizowany w Publicznym Gimnazjum nr 10 w Radomiu w ramach programu Socrates Comenius / Leszek Pożyczka, Jolanta Zając-Szymczak // Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. - 2004, nr 1, s. 19-22

  55. O współpracy z Socratesem / Mariola Piekar // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 10, s. 15, 16, 17

  56. Poradnictwo zawodowe na odległość (Distance Counselling) / Paulina Bogdańska -Wykr. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2003, nr 1, s. 97-104

  57. Program Leonardo da Vinci w szkole zawodowej / Zbigniew Niedbała // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2001, nr 2, s. 24-25

  58. Program Leonardo da Vinci w zespole Szkól Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wielkopolskim / Małgorzata Ratajczak, Wojciech Łukomski // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 2, s. 26-30

  59. Program Socrates-Comenius : inspiracje do nowych działań dla nauczycieli i szkół / Magdalena Wasilenko. // Forum Europejskie. - 2005, nr 9, s. 85-93

  60. Program Socrates-Comenius w szkole / Danuta Myczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 5, s. 36-38

  61. SOCRATES. Poczucie jedności z Europą. COMENIUS "Europa w szkole - szkoła w Europie // Gimnazjum. - 1999, nr 1, s. 69-75

  62. Socrates Arion - sposób na poznanie systemów edukacyjnych Europy /  Leszek Pawelski // Nowa Szkoła .-1999 , nr 7 , s. 16-19

  63. SOCRATES-COMENIUS. Współpraca międzynarodowa szkół - wyzwanie i szansa / Tadeusz Wojciechowski // Gimnazjum. - 1999, nr 2, s. 67-76

  64. System edukacji w Szwecji. Wizyta studyjna w ramach programu Unii Europejskiej ARION / Tadeusz Michałkiewicz // Dyrektor Szkoły. - 1998, nr 7-8, s. 43-45

  65. Upowszechnianie projektu czyli czym możemy się pochwalić w ramach programu Comenius / Anna Śledzińska // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 1, s. 38-39

  66. W dążeniu do doskonałości... / Kamila Mazurek. // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 1, s. 20-22

  67. Wpływ międzynarodowych projektów programu Comenius na kształtowanie postaw autonomicznych w szkole / Liliana Budkowska. -  Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - [R.] 52 (2008), nr 6, s. 116-120

  68. Wrażenia z pobytu w Austrii / Wiesława Czerwiec // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 9, s. 19-22

  69. Wspólnotowe programy edukacyjne / Lidia Pokrzycka //Nowa Szkoła. - 2011, nr 5, s. 38-41

  70. Wyjazd studyjny do Holandii / Dorota Kamińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 10, s. 23-25

  71. Z Socratesem po Europie / Ewa Jonkisz // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 10, s. 18, 19

  72. Zawsze na kursie - platforma e-learning dla doradców zawodowych pracujących z młodzieżą / Arleta Zwolińska, Tomasz Sułkowski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, nr 3, s. 109-112

  73. Zapewnienie jakości w kształtowaniu kwalifikacji zawodowych - doskonalenie kadr w ramach Programu LEONARDO da VINCI / Marian Piotrowski // Edukacja Dorosłych. - 1999, nr 1, s. 41-45

  74. Zarządzanie projektem (COMENIUSA) / Tadeusz Wojciechowski // Gimnazjum. - 2000, nr 4, s. 61-68

  Oprac. Katarzyna Kamińska
  Wydział Udostępniania Zbiorów
  PBW w Opolu

  PARTNERZY

  • ipn

  • ee

  • nn

  • helios

  • e3

  • v
  • logo II LO
    
  • chrobry logo tekst
    
  • zse
    

  • logo 1 kolor

  SPONSORZY

  6216a8c00786e231de51d393c63bd692

   

  FACEBOOK

  f12

  AKCJE

  • v23
    
  • mlodzi1
  • zaczytani
  • 3232kl
  • kino1
  • Kolberg2014 logo 04A rgb
  • logo-bez-ramki
  • rok1
  • teczka1