A- A A+
Drukuj

Szkolnictwo za granicą

 

Bibliografia "Szkolnictwo za granicą" dotyczy współczesnych problemów edukacyjnych w różnych krajach świata. Zawiera publikacje dotyczące m. in. takich zagadnień, jak: cele oświaty, struktura systemu oświaty, obowiązek szkolny, finansowanie oświaty, status nauczycieli, programy nauczania, reformy szkolne, kształcenie dorosłych, kształcenie specjalne itp.

 

Niniejsza bibliografia liczy 226 opisów bibliograficznych i obejmuje wydawnictwa zwarte i ciągłe wydane w latach 2001-2006 (przy czym uwzględniono kilka publikacji opublikowanych w roku 2000).

 

Zestawienie bibliograficzne sporządzone zostało na podstawie automatycznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu.

 

 

 

AFRYKA

1. SYSTEMY edukacyjne cywilizacji przełomu XX i XXI wieku / Urszula Świętochowska. -
Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2000. - 142 s. : il., mapy ; 24 cm.
Sygn. C 183373, M 183383, M 183384

 

ARGENTYNA

 

2. OŚWIATOWE tango - reformowanie edukacji po argentyńsku / Grażyna Gurnik. - Bibliogr. //Edukacja. - 2002, nr 4, s. 91-96

 

AUSTRALIA

 

3. ASYMILACJA czy pluralizm? Zmiany w polityce edukacyjnej w zakresie nauczania języków mniejszości narodowych w Australii / Jerzy J. Smolicz, Margaret J. Secombe. - Bibliogr. //Kultura i Społeczeństwo. - 2004, nr 3, s. 41-60

 

4. EDUKACJA dzieci w Outback w Australii / Mieczysław Sprengel //Kultura i Edukacja. - 2005, nr 4, s. 98-103

 

5. EDUKACJA zawodowa w Australii / Wiesław Karpiński //Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 5, s. 14-16

 

6. KSZTAŁCENIE dorosłych w Australii / Zofia Szarota, Steven Wallet //Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 1-2, s. 183-190

 

Zob. poz. 119, 131

 

AUSTRIA

 

7. KSZTAŁCENIE zawodowe w Austrii / Hanna Franczak //Nowy Biuletyn Szkolny. - 2003, nr 2, s. 12,13,14,15

 

8. MIĘDZYNARODOWE doświadczenia w edukacji niepełnosprawnych / Małgorzata Satoła // Polityka Społeczna. - 2001, nr 4, s. 37-41

9. PRACA szkół i przedszkoli w Austrii i Niemczech / Elżbieta Matyjaszczyk //Nowe w Szkole. - 2004, nr 5, s. 16, 17, 18

 

10. PRACA z uczniem uzdolnionym w Austrii / Irena Koszyk //Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 5, s. 25-28

 

11. SYSTEM szkolnictwa podstawowego i średniego w Austrii / Barbara Lubojemska. - Tab., wykr. //Kwartalnik Edukacyjny. - 2002, nr 2, s. 3-18

 

12. ZNAD modrego Dunaju : bliżej Unii Europejskiej / Halina Drachal, Beata Igielska // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 35, s. 8-9

BELGIA

 

13. BYĆ nauczycielem we Flandrii / Ryszard Mosakowski //Przegląd Oświatowy. - 2005, nr 17, s. 6-

 

14. CHARAKTERYSTYKA społeczna nauczycieli szkół elementarnych w Belgii i w Polsce w XX wieku / Marc Depaepe, Franc Simon, Adam Fijałkowski //Kwartalnik Pedagogiczny. - 2002, nr 3-4, s. 215-239

 

15. EDUKACJA w krajach Unii Europejskiej : jak to robią we Flandrii? : kształcenie ustawiczne w Belgii / Małgorzata Marciszewska, Agnieszka Rzymska //Nowa Edukacja Zawodowa. - 2004, nr 4, s. 10-14

 

16. JAKIE nauczanie w Brukseli? / Dorota Walczak-Delanois //Polonistyka. - 2002, nr 4, s. 238-240

 

17. KSZTAŁCENIE nauczycieli w Belgii / Barbara Petkowicz, Zygmunt Wyroślak. // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 11, s. 36-37

 

18. KSZTAŁCENIE zawodowe we Flandrii - spostrzeżenia z wizyty studyjnej do Belgii / Anetta Jurkowska // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 4, s. 10-13

19. ZNAD Mozy : bliżej Unii Europejskiej / Maria Aulich, Anna Wojciechowska //Głos Nauczycielski. - 2004, nr 50, s. 8-9

 

Zob. poz. 8, 20

 

BIAŁORUŚ

 

20. WIELOWYMIAROWOŚĆ integracji w teorii i praktyce edukacyjnej / pod red. Marii Chodkowskiej. - Wyd. 2 popr. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003. - 334 s. : il. ; 24 cm. Sygn. C 191927, M 192243

 

ZOB. POZ. 27

 

BRAZYLIA

 

ZOB. POZ. 107

 

BUŁGARIA

 

21. STAN i perspektywy szkolnictwa w Bułgarii : nauczanie języka angielskiego w krajach kandydujących do Unii Europejskiej / Ewa Pająk //Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 2, s. 54-58

 

CHINY

 

22. POLITYKA władz państwowych wobec upowszechniania nauki w wybranych krajach - USA, Anglii i Chinach / Jerzy Kubin //Ruch Pedagogiczny. - 2000, nr 3/4, s. 67-79

ZOB. POZ. 107

 

 

CHORWACJA

 

23. TAK daleko, tak blisko / Anna Wojciechowska // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 44, s. 6-7

CZECHY

 

24. NAUCZYCIEL i kształcenie nauczycieli : zmiany i wyzwania / pod red. Wolfganga Hörnera i Mirosława S. Szymańskiego ; teksty niem. w tł. Mirosława S. Szymańskiego i Doroty Sztobryn ; [aut. Oskar Anweiler et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2005. - 289, [1] s. : il. ; 21 cm. Sygn. M 192090, M 193061, M 193062

 

25. OBECNA polityka oświatowa w Republice Czeskiej / Bożena Himmel //Kwartalnik Pedagogiczny. - 2002, nr 1, s. 97-118

 

26. SZKOŁA podstawowa w Czechach / Irena Adamek, Agata Vlasakova //Życie Szkoły. - 2005, nr 6, s. 58-59

27. TRADYCJE i perspektywy edukacji / pod red. Zenona Jasińskiego ; Uniwersytet Opolski ; Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2003. - 254, [1] s. : rys., tab. ; 24 cm. - (Czesko-Polskie Studia Pedagogiczne ; t. 5) Sygn. I 187025, M 186778

 

 

 

DANIA

 

28. EDUKACJA w krajach Unii Europejskiej : duńskie reminiscencje / Witold Woźniak //Nowa Edukacja Zawodowa. - 2004, nr 3, s. 13-16

 

29. SYSTEM edukacji w Danii / Maria Skup. - Fot. //Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 6, s. 33-34

 

30. SYSTEM edukacyjny Danii - szkoła średnia / Małgorzata Franciszkowska //Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 1-2, s. 191-197

 

31. SZKOLNICTWO ponadpodstawowe w Danii / Maria Skup // Nowa Szkoła. - 2001, nr 5, s. 53-55

32. SZKOŁA duńska jako miejsce rozwoju kreatywności dziecka / Irena Żywno //Życie Szkoły. - 2003, nr 9, s. 568-569

 

33. W DUŃSKICH przedszkolach / Teresa Parczewska //Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 2, s. 21-25

 

34. ZNAD Gudeny : bliżej Unii Europejskiej / Iza Kujawska, Maciej Kułak // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 42, s. 6-7

EGIPT

 

35. REFORMA edukacji i systemu nauczania w arabskiej myśli społecznej czasów najnowszych / Hassan A. Jamsheer. -  Streszcz. w jęz. ang. // Dzieje Najnowsze. - 2004, nr 2, s. 11-20

Zob. poz. 107

 

ESTONIA

 

36. POLITYKA oświatowa Litwy, Łotwy i Estonii w dobie integracji z Unią Europejską / Renata Runiewicz-Jasińska. - Bibliogr. //Edukacja Dorosłych. - 2003, nr 2, s. 131-137

 

Zob. poz. 125

 

EUROPA

 

37. AUTONOMIA szkół w Europie / Bogusław Śliwerski //Nowa Szkoła. - 2000, nr 2, s. 45-53

38. CO KRAJ to obyczaj / Anna Wojciechowska //Głos Nauczycielski. - 2004, nr 32, s. 8

39. DORADZTWO zawodowe w systemach szkolnych krajów UE / Anna Paszkowska-Rogacz // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2001, nr 4, s. 11-13

 

40. EDUKACJA wczesnoszkolna w wybranych krajach Unii Europejskiej / Elżbieta Zyzik //Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 1, s. 17-22

 

41. EUROPEJSKI obszar szkolnictwa wyższego : antologia dokumentów i materiałów / wybór i oprac. Ewa Kula, Marzena Pękowska. - Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2004. - 293 ; 21 cm. - (Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej ‘ ISNN 1234-7604 ; nr 80) Sygn. 187472

 

42. EUROPEJSKIE tendencje oświatowe a polskie działania reformatorskie - wybrane aspekty porównawcze / Renata Nowakowska-Siuta //Kwartalnik Pedagogiczny. - 2002, nr 3/4, s. 241-260

43. INTEGRACYJNE kształcenie niepełnosprawnych : sens i granice zmiany edukacyjnej / Grzegorz Szumski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - 290, [2] s. : il., wykr. ; 21 cm Sygn. M 193017

 

44. JAK doskonalą się w Europie / EM //Głos Nauczycielski. - 2003, nr 45, s. 12

 

45. JAKIEJ edukacji potrzebuje Europa? / Hermann Josef Schuster ; tł. Kornelia Śmigielska //Polonistyka. - 2002, nr 4, s. 196-200

 

46. KLUCZOWE dane o edukacji w Europie / [aut.] Arlette Delhaxhe, Annick Sacre ; tł. [z ang.] Ewa Kolanowska ; Komisja Europejska. - Wyd. 4. - Warszawa : „Eurydice”, 2001. - 261 s. : mapy, wykr. ; 30 cm Sygn. C 182944

47. KSZTAŁCENIE i dokształcanie nauczycieli w krajach Unii Europejskiej / Marzena Pękowska //Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 1, s. 29-35

 

48. MOSTY oświatowe : systemy edukacyjne państw europejskich / Małgorzata Wrzal, Włodzimierz Lamek //Dolnośląskie Ścieżki. - 2005, nr 8/9, s. 141-151

 

49. NAUCZYCIEL we współczesnej Europie w świetle międzynarodowych badań i raportów edukacyjnych / Ewa Kula //Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 1, s. 23-28

 

50. NAUCZYCIELE w Unii Europejskiej // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 9, s. 17-20

 

51. OPIEKA pozalekcyjna w Europie / Janina Zawadowska //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 1, s. 48-49,60

52. POLITYKA edukacyjna Unii Europejskiej / Magdalena Mazińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , cop. 2004. - 68 s. ; 21 cm. - (Biblioteczka Dobrego Nauczyciela)  Sygn. M 189565

 

53. POLITYKA oświatowa Unii Europejskiej : poradnik / Anna Wankiewicz-Heise, Monika Joras, Dorota Obidniak. - Warszawa : Biuro ds. Referendum Europejskiego KPRM, 2003. - 44 s. ; 24 cm Sygn. M 185563

54. PROGRAMY edukacyjne i zawodowe w Unii Europejskiej / Mariola Iwanowska-Maćkowiak. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. - 247 s. ; 21 cm Sygn. C 192922

 

55. REFORMY kształcenia nauczycieli w państwach UE. Cz. 1 / Ryszard Pachociński. - Bibliogr. //Nowe w Szkole. - 2002, nr 6, s. 14, 15, 16, 17

56. RYNEK i kultura neoliberalna a edukacja / red. Alicja Kargulowa, Stefan M. Kwiatkowski, Tomasz Szkudlarek ; Uniwersytet Zielonogórski w zielonej Górze. - Kraków : "Impusl", 2005. - 343, [2] s.; 24 cm  Sygn. M 192183

 

 

57. STRUKTURY wspierające edukację dorosłych w Europie / Hanna Solarczyk //Edukacja Dorosłych. - 2001, nr 4, s. 75-83

 

58. SYSTEMY edukacyjne krajów Europy Środkowej i Wschodniej / Beata Śliwa //Nowa Szkoła. - 2002, nr 7, s. 49-54

 

59. SZKOLNICTWO podstawowe w krajach Unii Europejskiej / Krystyna Kamińska //Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 7, s. 404-408

 

60. SZKOLNICTWO wyższe w Europie i w Polsce w świetle założeń i realizacji procesu bolońskiego / wybór i oprac. Ewa Kula, Marzena Pękowska. - Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2004. - 312 s. : wykr. ; 21 cm Sygn. M 189337

 

61. SZKOLNICTWO zawodowe w niektórych krajach Unii Europejskiej : wybrane aspekty / Maria Matlak //Modelowe Nauczanie. - 2003, nr 4, s. 126-129

 

62. SZKOLNICTWO zawodowe w świetle wzorców Unii Europejskiej / Adam Grzeszczak //Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 7-8, s. 52-55

 

63. TENDENCJE oświatowe w rozwiniętych krajach Zachodu / Andrzej Janowski //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 2, s. 6-11

 

64. UCZEŃ niepełnosprawny i kształcenie nauczycieli w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych w wybranych krajach Unii Europejskiej / Laura Jurga //Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 5, s. 49-51

65. UNIA Europejska : państwa – gospodarka – szkolnictwo / Ludwik Malinowski. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, 2005. - 328 s. ; 24 cm Sygn. M 192508

 

66. UWARUNKOWANIA i kreatorzy reform edukacyjnych / Andrzej M[ichał] Tchorzewski //Edukacja. - 2002, nr 1, s. 5-15

67. W EUROPIE lepiej liczą / Ewa Miłoszewska. - Tab. //Głos Nauczycielski. - 2002, nr 13, s. 6-7

68. WALKA z niepowodzeniami w państwach Unii Europejskiej / Joanna Kwiatkowska //Życie Szkoły. - 2005, nr 5, s. 21-23

 

 

69. ZATRUDNIENIE i edukacja osób niepełnosprawnych w Polsce oraz Unii Europejskiej / Jerzy Stochmiałek // Pedagogika Pracy. - [Nr] 39 (2001), s. 13-23 Sygn. M 100626/XXXIX

70. ZAWÓD nauczyciela w Europie : profil, wyzwania, kierunki zmian : raport I : kształcenie i początki pracy zawodowej : poziom gimnazjum / Komisja Europejska. - Warszawa : "Eurydice", 2004. - 136 s. : mapy, wykr., 23 cm. - (Kluczowe Problemy Edukacji w Europie ; T. 3)  Sygn. M 189861

 

FINLANDIA

 

71. FIŃSCY uczniowie najlepsi / Ludwik Malinowski. // Nowa Szkoła. - 2005, nr 6, s. 52-53

 

72. JAK robią to Finowie / Joanna Gańcza-Pawełczyk. - Fot. //Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 3, s. 52-53

 

73. PRAKTYKA czyni mistrza / Kari Nuuttile, Kauko Ovaska ; rozm. przepr. Krystyna Strużyna // Głos Nauczycielski. - 2002, nr 3, s. 5

74. REFORMA dokonana... w Finlandii / Dorota Michułka //Polonistyka. - 2006, nr 9, s. 6-11

 

75. SYSTEM edukacyjny w Finlandii / Małgorzata Bartoszewicz, Hanna Gulińska //Chemia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 57-59

 

76. SZKOŁA w Finlandii / Kuba Bennewicz //Twórcza Szkoła. - 2004, nr 6, s. 30-32

 

77. ZNAD Tysiąca Jezior : bliżej Unii Europejskiej / Maria Aulich, Anna Wojciechowska //Głos Nauczycielski. - 2004, nr 30, s. 6-7

 

Zob. poz. 8

FRANCJA

 

 

78. EDUKACJA ustawiczna we Francji / Maria Rudowski //Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, nr 2, s. 47-51

 

79. FRANCUSKI system edukacji i poradnictwa / Janusz Och // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 1, s. 19-22

80. NAUCZANIE fizyki we Francji / Jan Domin // Fizyka w Szkole. - 2000, nr 5, s. 272-273

 

81. PODOBIEŃSTWA i różnice / Wojciech Wegner //Przegląd Oświatowy. - 2003, nr 1, s. 17-18

 

82. "TWOJE niepowodzenia mnie interesują". O przeciwdziałaniu niepowodzeniom szkolnym we Francji /Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 10, s. 592-595

 

83. ULECZYĆ szkołę ze szkoły / Marek Rapacki. // Dialog. - 2004, nr 6, s. 76-82
Upadek autorytetu nauczyciela we francuskiej szkole

84. WYRÓWNYWANIE szans edukacyjnych we Francji / Wiktor Rabczuk // Nowa Szkoła. - 2006, nr 9, s. 49-53

 

85. ZNAD Sekwany : bliżej Unii Europejskiej / Anna Wojciechowska //Głos Nauczycielski. - 2004, nr 18, s.8-9

 

Zob. poz. 1, 107, 131, 209

 

GRECJA

 

86. PARTNERSTWO społeczne w edukacji zawodowej w Grecji / Wiesław Karpiński. - Bibliogr. //Nowa Edukacja Zawodowa. - 2002, nr 5, s. 33-34

 

87. POD Akropolem / Krystyna Strużyna //Głos Nauczycielski. - 2004, nr 32, s. 7-8

 

GWATEMALA

 

88. SZKOLNICTWO podstawowe w Gwatemali / Danuta Mucha //Życie Szkoły. - 2006, nr 8, s. 56-60

 

HISZPANIA

 

89. ASPEKTY aktualnej reformy szkolnictwa w Hiszpanii i jej wpływ na nauczycieli / Wolfgang J. Lippke //Kwartalnik Pedagogiczny. - 2005, nr 3, s. 133-152

 

90. EDUKACJA przedszkolna w Hiszpanii / Krystyna Lubomirska //Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 1, s. 26-30

 

91. ZNAD Ebro : bliżej Unii Europejskiej / Maria Aulich, Krystyna Strużyna //Głos Nauczycielski. - 2004, nr 20, s. 8-9

 

ZOB. POZ. 107

 

HOLANDIA

 

92. EDUKACJA nauczycieli w Europie / Ludwik Malinowski // Nowa Szkoła. - 2004, nr 5, s. 43-45

93. EDUKACJA w krajach Unii Europejskiej : partnerstwo społeczne w edukacji zawodowej w Holandii / Wiesław Karpiński //Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 5, s. 8-11

 

94. HOLENDERSKA zawodówka / Krystyna Strużyna // Głos Nauczycielski. - 2002, nr 48, s. 9

95. HOLENDERSKI przepis na nowe nauczanie / Sylwia Maria Falińska //Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 133-146

 

96. KSZTAŁCENIE nauczycieli w Holandii : program studiów oparty na rozwijaniu kompetencji przyszłego nauczyciela / oprac. J. Zawadowska. // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 10, s. 32-34

97. POZNAWAĆ świat, wychodząc mu naprzeciw : z praktyki waldorfskich szkół w Holandii / Barbara Kowalewska //Twórcza Szkoła. - 2005, nr 9, s. 26-28

 

98. SZKOLNICTWO podstawowe w Holandii / Sylwia Grzegorzewska //Życie Szkoły. - 2001, nr 2, s. 120-124

99. SZKOŁY waldorfskie w Holandii : historia i dzień dzisiejszy / Barbara Kowalewska //Twórcza Szkoła. - 2005, nr 8, s. 27-31

 

100. W KRAINIE wiatraków, kanałów i (...) nowoczesnych technologii / Mariusz Zyngier // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 6, s. 11-16

101. WIADOMO co, jak i kiedy. Nadzór nad szkołami w Holandii / KS //Głos Nauczycielski. - 2003, nr 1, s. 7

 

102. WIZERUNEK nauczyciela w wyobrażeniach uczniów szkół średnich w Polsce i w Holandii / Grażyna Świder //Edukacja. - 2002, nr 2, dod. s. 28-29

103. WYJAZD studyjny do Holandii / Dorota Kamińska //Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 10, s. 23-25

 

104. Z WIZYTĄ w Holandii / Ewa Zielińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 2, s. 48-49

105. ZMIANY w systemie kształcenia i szkolenia zawodowego w Holandii / Marian Piotrowski. - Tab. //Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2001, nr 4, s. 70-76

 

106. ZNOWU razem do szkoły : integracja w holenderskich szkołach podstawowych / Harold Smits //Twórcza Szkoła. - 2004, nr 3, s. 21-22

 

Zob. poz. 81

 

INDIE

107. WSPÓŁCZESNE systemy edukacyjne / Ryszard Pachociński. - Warszawa : IBE [Instytut Badań Edukacyjnych], 2000. - 181 s. : il. ; 21  Sygn. C 183574

 

IRAK

 

108. SZKOLNICTWO w Iraku po wojnie / Jacek Potocki //Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 11, s. 38-40

 

IRAN

 

Zob. poz. 107

 

IRLANDIA

 

109. EDUKACJA artystyczna w Republice Irlandii na przykładzie Dun Laoghaire Institiute of Art, Design and Technology / Agata Oleksiak //Edukacja Dorosłych. - 2001, nr 4, s. 85-95

 

110. NA ZIELONEJ wyspie / Agata Markowicz-Szarejko // Głos Nauczycielski. - 2002, nr 35, s. 7

111. SYSTEM edukacji w Republice Irlandii / Agata Oleksiak //Edukacja Dorosłych. - 2002, nr 1, s. 149-158

 

112. ZNAD Shannon : bliżej Unii Europejskiej / Witold Salański, Maciej Kułak //Głos Nauczycielski. - 2004, nr 28, s. 8-9

 

IZRAEL

113. EDUKACJA wielokulturowa w Izraelu / Wita Szulc //Edukacja i Dialog. - 2003, nr 8, s. 21-25

 

114. JĘZYKI obce w Izraelu / Ewa Rysińska //Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 2, s. 58-60

 

Zob. poz. 107, 119

 

JAPONIA

 

115. CZYM się różnimy? Badania porównawcze - lekcje matematyki w Japonii, Stanach Zjednoczonych oraz w Niemczech //Edukacja. - 2002, nr 2, dod. s. 32

 

116. JAPONIA - patologie szkolne / Elżbieta Potocka //Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 10, s. 50-52

 

117. JAPONIA - wychowanie dla społeczeństwa / Elżbieta Potocka. - Fot. //Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 9, s. 50-54

 

Zob. poz. 1, 107, 131

 

KAMERUN

 

118. TRADYCYJNA społeczność afrykańska a szkoła : systemy wychowawcze i edukacyjne w pluralistycznym społeczeństwie Kamerunu / Ryszard Vorbrich // Lud. - T. 86 (2002), s. 105-130

KANADA

 

119. SZKICE z teorii i praktyki zmiany oświatowej : praca zbiorowa / pod red. Eugenii Potulickiej ; Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : "Eruditus", 2001. - 198, [1] s. ; 21 cm. Sygn. 185312

 

Zob. poz. 131

 

KATAR

 

120. KAGANIEC oświaty [korespondencja z Doha ] / Magdalena Rostron // Polityka. - 2003, nr 24, s. 50-51

LIBAN

121. PRZEDSZKOLE w Bejrucie / Ewa Tytke //Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 1, s. 21-22

 

LITWA

 

122. MĄDRZY przed szkodą / Anna Wojciechowska // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 24, s. 7

123. WSPIERANIE rozwoju dziecka na Litwie / Danuta Al-Khamisy //Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 5, s. 24-28

 

Zob. poz. 36, 125

 

LUKSEMBURG

 

124. EDUKACJA w krajach Unii Europejskiej : rozwój edukacji zawodowej w Luksemburgu / Wiesław Karpiński. - Bibliogr. //Nowa Edukacja Zawodowa. - 2004, nr 2, s. 11-13

 

ŁOTWA

125. POLITYKA oświatowa państw nadbałtyckich : (Litwy, Łotwy, Estonii) / Renata Runiewicz-Jasińska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2005. - 138 s., [1] k. tabl. złoż. kolor. : il. ; 21 cm. Sygn. C 192625

 

Zob. poz. 36

 

MACEDONIA

 

126. EDUKACJA dorosłych w Europie - przykład bałkański / Ewa Przybylska //Edukacja Dorosłych. - 2005, nr 4, s. 65-79

 

NIEMCY

 

127. AKTUALNE reformy w niemieckim szkolnictwie / Małgorzata Grundmann //Nowa Edukacja Zawodowa. - 2004, nr 6, s. 13-15

 

128. DUALNY system kształcenia zawodowego w RFN / Małgorzata Skiert. - Bibliogr. //Edukacja Dorosłych. - 2002, nr 4, s. 123-133

 

129. EDUKACJA dorosłych / kształcenie ustawiczne - perspektywa narodowa i międzynarodowa / Joachim H. Knoll ; tł. Barbara Ozimek. - Streszcz. w jęz. niem. ang. //Edukacja Dorosłych. - 2003, nr 4, s. 83-100

130. EDUKACJA w krajach Unii Europejskiej : system egzaminowania i nadawania kwalifikacji zawodowych w Niemczech / Tadeusz Popowicz // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2001, nr 1, s. 20-22

131. KIERUNKI reform szkolnictwa wyższego na świecie / Ryszard Pachociński ; Instytut Badań Edukacyjnych. - Warszawa : IBE, 2004. - 142 s. : tab. ; 21 cm. Sygn. C 187062

132. KSZTAŁCENIE na odległość w Niemczech / Aldona Więch //Nowa Edukacja Zawodowa. - 2004, nr 4, s. 14-18

 

133. KSZTAŁCENIE zawodowe w Niemczech na szczeblu średnim i wyższym / Renata Nowakowska. - Rys., tab. //Kwartalnik Pedagogiczny. - 2001, nr 2, s. 121-135

 

134. NIEMIECKI system oświaty wobec wyzwań globalizacji / Brunon Bartz //Przegląd Edukacyjny. - 2005, nr 5, s. 6-10

 

135. POSTINDUSTRIALNE dylematy niemieckiej oświaty / Brunon Bartz //Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, nr 3, s. 7-15

 

136. PROBLEMY i perspektywy szkolnictwa wyższego w Niemczech / Renata Nowakowska-Siuta. - Bibliogr. //Ruch Pedagogiczny. - 2003, nr 3-4, s. 69-79

 

137. RODZICE i ich prawa w systemie edukacyjnym Niemiec na europejskim tle porównawczym / Renata Nowakowska-Siuta. - Bibliogr. //Ruch Pedagogiczny. - 2004, nr 1-2, s. 87-96

 

138. SPOŁECZNE aspekty edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Bawarii / Arkadiusz Żukiewicz //Edukacja. - 2002, nr 2, s. 108-112

 

139. SYSTEM kształcenia w Niemczech / Jarosław Sochacki //Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2006, nr 2, s. 58-64

 

140. SYSTEM kształcenia zawodowego w Niemczech / Małgorzata Skiert //Nowa Szkoła. - 2002, nr 3, s. 42-47

 

141. SYSTEM oświatowy Niemiec / Sylwia Grzegorzewska //Życie Szkoły. - 2001, nr 1, s. 48-52

 

142. SYSTEM oświatowy w Berlinie / Jarosław Kucharczyk //Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 4, s. 53-58

 

143. SZKOLNICTWO średnie w Bawarii - wielość ofert edukacyjnych / Arkadiusz Żukiewicz. - Bibliogr. //Ruch Pedagogiczny. - 2003, nr 3-4, s. 91-90

 

144. SZKOŁA bez dyrektora, ocen i... stresu / Elżbieta Lipar-Piechocka //Życie Szkoły. - 2002, nr 8, s. 509-510
Szkoła waldorfska w Lüneburgu

145. SZKOŁA dla Niewidomych i Słabo Widzących w Soest / Kornelia Czerwińska // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 2, s. 121-122

146. SZKOŁA w RFN i NRD wobec idei zjednoczenia Niemiec / Jerzy Centkowski //Wiadomości Historyczne. - 2003, nr 2, s. 93-106

 

147. SZKOŁA zmieniająca się od wewnątrz - berliński model szkół o poszerzonej odpowiedzialności / Inetta Nowosad. - Bibliogr. //Edukacja. - 2002, nr 2, s. 104-108

 

148. SZKOŁY alternatywne w Niemczech wschodnich. Bilans dekady i perspektywy / Irina Mchitarjan. - Bibliogr. // Edukacja. - 2001, nr 2, s. 97-106

 

149. U SĄSIADÓW zza Odry / Halina Drachal, Krystyna Strużyna //Głos Nauczycielski. - 2004, nr 9, s. 6-7

 

150. ZAWODOWE kształcenie ustawiczne w Republice Federalnej Niemiec ze szczególnym uwzględnieniem firm symulacyjnych / Norbert F. B. Greger. - Warszawa : Akademickie Towarzystwo Andragogiczne ; Radom : współpr. Instytut Technologii Eksploatacji, 2002. - 192 s. : il. ; 24 cm.- (Biblioteka Edukacji Dorosłych ; t. 26) Sygn. C 188214

 

151. ZNACZENIE szkoły w niemieckiej debacie publicznej / Inetta Nowosad //Edukacja. - 2005, nr 3, s. 59-70

ZOB. POZ. 1, 9, 24, 27, 81, 92, 115, 202, 209

 

 

NIGERIA

 

ZOB. POZ. 107

 

NORWEGIA

 

ZOB. POZ. 119

 

PORTUGALIA

 

152. ...LEKCJĘ przyrody po portugalsku... raz, proszę! / Ewa Arciszewska //Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. - 2003, nr 1/2, s. 11-15

 

153. WYBRANE aspekty kształcenia i dokształcania nauczycieli w Portugalii na tle przemian oświatowych / Elżbieta Gorloff. - Bibliogr. // Edukacja. - 2001, nr 4, s. 92-98

 

154. WYZWANIA oświaty portugalskiej / Elżbieta Gorloff //Kultura i Edukacja. - 2001, nr 1, s. 124-134

ROSJA

 

155. MEANDRY rozwoju edukacji w Rosji / Marian Bybluk //Nowa Szkoła. - 2005, nr 8, s. 45-50

 

156. POSZUKIWANIE nowych form pedagogicznego kształcenia na Syberii / Tatiana W. Szadrina ; tł. Anna E. Wesołowska // Edukacja Dorosłych. - 2001, nr 1, s. 79-83

157. PRZEMIANY demokratyczne edukacji w Rosji : studia i szkice historyczno-pedagogiczne / Marian Bybluk. - Wyd. 2 uzup. - Kraków : "Impuls", 2003. - 230 s. ; 24 cm.  Sygn. C 185661

158. ROSYJSKA szkoła przetrwania / Andrzej Malinowski //Przegląd Oświatowy. - 2003, nr 1, s. 21-22

 

Zob. poz. 1, 27

 

RUMUNIA

 

159. STAN i perspektywy szkolnictwa w Rumunii : nauczanie języka angielskiego w krajach kandydujacych do Unii Europejskiej / Ewa Pająk. - Bibliogr. //Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 4, s. 58-63

 

 

STANY ZJEDNOCZONE

160. AMERYKAŃSKIE ujęcie edukacji dorosłych - wybrane aspekty teoretyczne i badawcze / Anna Frąckowiak. - Streszcz. w jęz. niem. ang. //Edukacja Dorosłych. - 2003, nr 3, s. 43-54

161. BRONIĘ amerykańskiej szkoły. [Cz. 1] / Joanna Skawińska. - (Widok z Manhattanu) //Więź. - 2002, nr 5, s. 91-93

 

162. BRONIĘ amerykańskiej szkoły. Cz. 2 / Joanna Skawińska. - (Widok z Manhattanu) //Więź. - 2002, nr 6, s. 65-67

 

163. DLACZEGO Amerykanie są ignorantami / Joanna Skawińska. - (Widok z Manhattanu) //Więź. - 2002, nr 10, s. 88-90

164. EDUKACJA domowa w USA / Steven Wallett //Nowa Szkoła. - 2006, nr 7, s. 48-54

 

165. EDUKACJA przedszkolna i wczesnoszkolna w USA / Ewa Zawidniak, Agata Majewicz, Piotr Majewicz. // Życie Szkoły. - 2005, nr 9, s. 53-58

166. EDUKACJA społeczna : partnerstwo rodziny, szkoły i gminy w perspektywie amerykańskiej / Maria Mendel. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001. - 323 s. : il., rys., wykr. ; 24 cm Sygn. C 183396

 

167. INNA, ale nie gorsza / Cecylia Radzikowska //Głos Nauczycielski. - 2002, nr 36, s. 7

Szkolnictwo średnie w Stanach Zjednoczonych

168. KOMU vouchery? [tł. ] / Elizabeth Collins //Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 1, s. 30
Kupony edukacyjne w szkolnictwie USA

169. MENTORZY / Elizabeth Collins. - Fot. //Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 3, s. 20-21

Kadra nauczycielska w Stanach Zjednoczonych

170. MNIEJ uczniów w klasie? / Ronald G. Ehrenberg, Dominic J. Brewer, Adam Gamoran, J. Douglas Willms ; tł. z ang. Krzysztof Kwaśniewicz //Świat Nauki. - 2002, nr 4, s. 73-79
Program organiczenia liczebności klas szkolnych w USA

171. PAMIĘTAJMY o każdym dziecku. Reforma edukacji w Polsce i w Stanach Zjednoczonych / Mirosław Sawicki //Tygodnik Powszechny. - 2002, nr 19, s. 7

 

172. PATRZĘ inaczej / Wojtek Radzikowski // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 39, s. 8

173. PRACA z uczniami zdolnymi w amerykańskiej szkole / Magdalena Szmyd-Skórczewska // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 9, s. 67-72

 

174. PROBLEMY nauczania historii powszechnej w USA / Gordon R. Mork. - Il. //Wiadomości Historyczne. - 2005, nr 1, s. 7-14

 

175. PROGRAM bonów edukacyjnych w Stanach Zjednoczonych / Marek Jurzyk //Katecheta. - 2002, nr 10, s. 71-73

 

176. PRZECIWKO szkole : jak oświata publiczna upośledza nasze dzieci i dlaczego? / John Taylor Gatto ; tł. z ang. Marek Budajczak. // Kultura i Edukacja. - 2005, nr 4, s. 23-31

177. ROK szkolny w USA / Joanna Jankiewicz ; oprac. Anna Majewska // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 5, s. 54-55
Relacja z pobytu w Hollis Brookline Highschool

178. RÓŻNICE pomiędzy polską a amerykańską edukacją / William Cochran ; tł. Dagmara Pluta //Katecheta. - 2002, nr 12, s. 65-69

179. SZKOLNY system odpowiedzialności / Szymon Więsław //Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 7/8, s. 18-20
SALT - system poprawy wyników nauczania

180. SZKOŁY domowe w USA / Joanna Rudkowska, Natalia Banach //Edukacja. - 2002, nr 1, dod. s. 28-30

181. UTRUDNIONY start / Elżbieta Leszczyńska // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 4, s. 26-27
Program AVID w szkołach amerykańskich

182. ZARZĄDZANIE oświatą - z doświadczeń szkół amerykańskich / Stefania Szczurkowska // Nowa Szkoła. - 2003, nr 5, s. 48-52

ZOB. POZ. 1, 22, 107, 115

 

SZWAJCARIA

 

183. EDUKACJA zawodowa w Szwajcarii / Thomas Buser. - Bibliogr. //Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, nr 3, s. 22-29

 

184. GENEWSKA mozaika / Teresa Dziurzyńska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 8, s. 21-24

185. O SZWAJCARII i jej oświacie słów kilka / Krystyna Zaufal // Kwartalnik Edukacyjny. - 2006, nr 3, s. 68-72

 

SZWECJA

 

186. CENNY grant : system szkolnictwa w Szwecji / Joanna Gańcza-Pawełczyk //Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 10, s. 48-49

 

187. EDUKACJA po szwedzku / Ilona Kość //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 1, s. 50-57

 

188. EDUKACJA w Szwecji / Renata Janik, Monika Gronkiewicz //Życie Szkoły. - 2003, nr 8, s. 498-502

 

189. JAK uczą w Szwecji? [Cz. 1] / Elkhan Ismailov //Przegląd Oświatowy. - 2003, nr 9, s. 9-10

 

190. JAK uczą w Szwecji? Cz. 2 / Elkhan Ismailov //Przegląd Oświatowy. - 2003, nr 10, s. 17-18

 

191. JAK uczą za granicą : szkoła w Szwecji / Wanda Kozielewska-Kałka //Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 12, s. 49-52

 

192. KSZTAŁCENIE i szkolenie zawodowe w Szwecji / Mats Lindell. - Tab. - Bibliogr. //Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2002, nr 4, s. 37-54

 

193. NAUCZANIE dzieci młodszych w Szwecji / Monika Gronkiewicz //Życie Szkoły. - 2005, nr 5, s. 54-59

 

194. NAUCZANIE początkowe w Szwecji / Monika Gronkiewicz //Życie Szkoły. - 2004, nr 6, s. 50-53

 

195. PO SZWEDZKU / Maria Aulich //Głos Nauczycielski. - 2005, nr 47, s. 11

 

196. SZKOŁA życia czy przetwarzanie informacji? / Antoni Orzech // Nowa Polszczyzna. - 2001, nr 1, s. 42-44

Zob. poz. 107, 119, 131, 202

 

UKRAINA

 

197. PODNOSZENIE kwalifikacji - awans zawodowy - płace pracowników oświaty na Ukrainie / Małgorzata Zybert // Edukacja Dorosłych. - 2002, nr 2/3, s. 19-30

198. ROZWIJANIE zainteresowania fizyką u uczniów szkół średnich Ukrainy i Polski / Krystyna Zembrowska, Lidia Pochekailowa, Petro Smertenko, Marian Kuźma // Fizyka w Szkole. - 2001, nr 4, s. 243-245

 

199. WSPIERANIE rozwoju dziecka na Ukrainie / Danuta Al-Khamisy //Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 6, s. 28-31

 

WĘGRY

 

200. KILKA uwag o szkolnictwie specjalnym na Węgrzech / Maria Kowalczyk, Barbara Krauzowicz // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 3, s. 176-178

 

Zob. poz. 1

 

WIELKA BRYTANIA

 

201. ANGIELSKIE szkoły - moje wrażenia i obserwacje / Jolanta Stanek //Języki Obce w Szkole. - 2003, nr 3, s. 175-177

202. DYREKTOR przedszkola / Mirela Nawrot //Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 12, s. 18-21

Przedszkola w krajach Unii Europejskiej (Wielka Brytania, Szwecja, Niemcy)

 

203. ELASTYCZNA edukacja zawodowa w Anglii / Wiesław Karpiński //Nowa Edukacja Zawodowa. - 2002, nr 4, s. 11-13

 

204. INTERDYSCYPLINARNA edukacja środowiskowa w szkole angielskiej / Elżbieta Ryba //Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2006, nr 1, s. 54-60

Sprawozdanie z kursu dla nauczycieli z Unii Europejskiej

205. JAK zaplanować pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych : opracowanie metodyczne dla nauczycieli / Richard Byers, Richard Rose ; [tł. tekstu na jęz. pol. Michał Kamionka ; przygot. wersji w jęz. pol. Joanna Głodkowska, Stefan Przybylski]. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2002. - 140 s. : il. ; 24 cm. Sygn. C 192338, M 192540

 

206. KSZTAŁCENIE nauczycieli w Wielkiej Brytanii - przyczynek do dyskusji / Małgorzata Multańska //Języki Obce w Szkole. - 2003, nr 4, s. 68-70

207. MATEMATYKA w szkole angielskiej / Tomasz Gliszczyński //Matematyka. - 2003, nr 6, s. 329-334

 

208. O ROZWIĄZANIACH edukacyjnych w szkołach London Borough of Merton / Liliana Budkowska //Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 10, s. 52-54

 

209. ODMIENNE kultury, odmienne matematyki, odmienne znaczenia, odmienne nauczanie? : kultura nauczania matematyki w Anglii, Francji i w Niemczech / Birgit Pepin //Edukacja. - 2005, nr 3, s. 95-104

 

210. PARTNERSTWO społeczne w edukacji zawodowej w Wielkiej Brytanii / Wiesław Karpiński //Nowa Edukacja Zawodowa. - 2004, nr 1, s. 15-18

 

211. PRYWATNA szkoła Yarlet Hall w Anglii / Przemysław Totoń //Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 10, s. 44-47

 

212. STANDARDY kierowania szkocką szkołą / Małgorzata Falkiewicz //Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 6, s. 30-32

 

213. WPROWADZANIE dzieci w świat komputerów / Marzenna Nowicka // Życie Szkoły. - 2001, nr 4, s. 250-251

214. ZAJĘCIA praktyczno-techniczne w Wielkiej Brytanii / Stanisław Mickiewicz //Wychowanie Techniczne w Szkole z Plastyką. - 2004, nr 2, s. 8-9

 

215. ZARZĄDZANIE zmianą w małych szkołach podstawowych w Szkocji / Joanna McPake ; tł. z ang. Ilona Chodorowska //Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 9, s. 22-24

216. ZNAD Tamizy : bliżej Unii Europejskiej/ Iza Kujawska, Beata Igielska //Głos Nauczycielski. - 2004, nr 13, s. 6-7

 

ZOB. POZ. 1, 22, 81, 92, 107, 131

 

WŁOCHY

 

217. EDUKACJA w krajach Unii Europejskiej : partnerstwo społeczne w edukacji zawodowej we Włoszech / Wiesław Karpiński. - Bibliogr. //Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 3, s. 13-14

 

218. KLASY wielokulturowe we Włoszech / Sabina Sawicka-Wilgusiak //Nowa Szkoła. - 2002, nr 5, s. 51-52

 

219. NAUCZANIE religii katolickiej w szkole gimnazjalnej wielokulturowej. Problemy i perspektywy na gruncie kultury włoskiej / Bogdan Stańkowski. - Bibliogr. //Ruch Pedagogiczny. - 2004, nr 1-2, s. 97-104

 

220. NOWE instytucje oświaty dorosłych we Włoszech / Olga Czerniawska //Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 1-2, s. 169-181

 

221. PAŃSTWOWA Szkoła Podstawowa w Caronno Pertusella (Włochy - prowincja Varese) / Laura Jurga //Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 5, s. 52-53

 

222. PRZYKŁADY "dobrej praktyki" : czyli co jeszcze można zmienić w polskiej szkole? / Laura Jurga // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 7/8, s. 88-90

223. SYSTEM edukacyjny we Włoszech / Katarzyna Kobos //Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2006, nr 3, s. 31-35

 

224. SZKOŁA a obywatelstwo europejskie. Cz. 1 / Laura Jurga. // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 7/8, s. 72-74

225. WIELOKULTUROWOŚĆ w szkole włoskiej / Bogdan Stańkowski //Edukacja i Dialog. - 2004, nr 3, s. 68-72

 

226. ZNAD Tybru : bliżej Unii Europejskiej / Maciej Kułak //Głos Nauczycielski. - 2004, nr 15, s. 8-9

ZOB. POZ. 107

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Promocji

PBW w Opolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu
ul. Kościuszki 14
45-062 OPOLE
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: +48 77 453-66-92, 77 454-12-40, fax wew.: 102

Na ten nr czytelnicy mogą wpłacać kary:  

98116022020000000041534634

SPONSORZY

6216a8c00786e231de51d393c63bd692

FACEBOOK

f12

PARTNERZY

 • 1aw.png
 • chrobry_logo_tekst.png
 • e3.png
 • ee.png
 • helios.png
 • logo_II_LO.png
 • nn.png
 • PCK.png
 • v.png
 • zse.png

AKCJE

 • 3232kl.png
 • kino1.png
 • Kolberg2014_logo_04A_rgb.png
 • logo-bez-ramki.png
 • mlodzi1.png
 • rok1.png
 • teczka1.png
 • v23.png
 • zaczytani.png