UWAGA!

W okresie od 26 czerwca do 1 września

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu czynna:

Poniedziałek – piątek 8.00-15.00,

soboty – nieczynne

 

 


 

Starość. Ludzie starzy. Gerontologia. Geriatria.

Zestawienie bibliograficzne „STAROŚĆ. LUDZIE STARZY. GERONTOLOGIA. GERIATRIA" zostało opracowane na podstawie baz danych PBW w Opolu oraz Biblioteki Narodowej. Bibliografia zawiera 500 opisów bibliograficznych, w tym 192 opisów wydawnictw zwartych za lata 2000-2012. Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie według tytułów publikacji, wyróżniając wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach, zachowano numerację ciągłą. Wydawnictwa dostępne w PBW w Opolu oraz filiach oznaczone są sygnaturą.

 

Gerontologia

1. Biogerontologia / pod red. nauk. Ewy Sikory, Grzegorza Bartosza, Jacka Witkowskiego. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. 196 s. : il.

2.Biologiczne i kulturowe uwarunkowania zachowania sprawności ruchowej polskich kobiet stuletnich / Romana Pawlińska-Chmara . - Uniwersytet Opolski. - Opole : [Agencja Wydawniczo-Reklamowa K&R], 2010. - 108 s. : il. (w tym kolor.).

3. Drogi i bezdroża andragogiki i gerontologii : szkice i rozprawy / Olga Czerniawska. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2000. - 206, [2] s.

4. Holistic care of the elderly / ed. by Agnieszka Saracen ; [Radomska Szkoła Wyższa]. - Radom : Radomska Szkoła Wyższa, 2009. 361 s. : il.

5. Kondycja biologiczna ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej polskich kobiet stuletnich = Biological fitness with some special emphasise on physical activity of Polish centenarian women / Romana Pawlińska-Chmara. - Opole : Agencja Wydawniczo-Reklamowa K&R, 2009.

6. Leksykon gerontologii / Adam A. Zych. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. 278, [1] s.

7. Leksykon gerontologii / Adam A. Zych. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. 276, [1] s.

8. Molekularne uwarunkowania życia w kontekście strategii redukcjonistycznej / Wiesław Dyk. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2005. 226 s. : rys.
9. Nowe drogi w andragogice i gerontologii / Olga Czerniawska. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2011. - 194, [1] s. ; 21 cm.

10.Obszary zainteresowań pedagogów społecznych : księga poświęcona pamięci Wiesława Andrzeja Ciczkowskiego / red. Dorota Zaworska-Nikoniuk ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Katedra UNESCO. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002. - 390 s. : il., fot., wykr.
C 043309 (Strzelce Opolskie), M 185450 (Opole)

11. Ograniczenia poznawcze : starzenie się i psychopatologia / red. nauk. W. Randall Engle . - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - 494,[2] s. : il., fot., rys., wykr. -- (Nowe Tendencje w Psychologii ; t.12 )
C 051972 (Kluczbork), M 034853 (Olesno), M 194606 (Opole), M 194903 (Opole), M 194904 (Opole), M 194905 (Opole), M 194906 (Opole), C 045057 (Strzelce Opolskie)

12. Pielęgniarstwo geriatryczne / Josefa Schiefele, Ilse Staudt, M. Margarete Dach ; z niem. tł. Helena Filipek-Wender. - Wyd. polskie pod red. Krzysztofa Galusa. - Wrocław : Urban & Partner, 2007. - 268 s. : ; 111 il., 7 tab.
C 064040 (Nysa)

13. Podstawy gerontologii i wybrane zagadnienia z geriatrii / Leon Jabłoński, Joanna Wysokińska-Miszczuk ; [Akademia Medyczna w Lublinie. Katedra Epidemiologii]. - Lublin : "Czelej", 2000.

14. Podstawy gerontologii społecznej / Barbara Szatur-Jaworska, Piotr Błędowski, Małgorzata Dzięgielewska. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, 2006. - 322 s. : il.

15. Praca socjalna w teorii i praktyce życia społecznego / pod red. Elżbiety Trafiałek. -- Social Work in the Theory and Practice of Social Life. - Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2009. -177 s. - ( Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. Polityka Społeczna i Praca Socjalna )
M 202607 (Opole)

16. Przekraczając smugę cienia : szkice z gerontologii i tanatologii / Adam A. Zych. - Katowice : "Śląsk", 2009. -280 s. : il. - ( Biblioteka Pracownika Socjalnego )
M 042352 (Grodków), C 065328 (Nysa), C 203972 (Opole), M 201398 (Opole), M 204005 (Opole), M 045774 (Strzelce Opolskie)

17. Przestrzeń życiowa i społeczna ludzi starszych / red. Małgorzata Dzięgielewska ; Uniwersytet Łódzki. - Łódź : Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, 2000. - 374 s. - ( Biblioteka Edukacji Dorosłych, ISSN 1230-929X ; t.18 )
C 188211 (Opole)

18. Przygotowanie do starości : Polacy wobec starzenia się / pod red. Piotra Szukalskiego. - Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2009. - 248 s.
M 201694 (Opole)

19. Rozwój biologiczny człowieka : podstawy auksologii, gerontologii i promocji zdrowia / Napoleon Wolański . - Wyd.7 zm. - 1 dodr. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2006. - 573,[1] s. : il., mapy, rys., wykr.
C 49971 (Brzeg), M 60843 (Kędzierzyn –Koźle), M 197635 (Opole), M 197636 (Opole), M 197637 (Opole), C 045065 (Strzelce Opolskie)

20. Słownik gerontologii społecznej / Adam A. Zych. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2001. - 326 s.
C 041103 (Grodków), C 035916 (Krapkowice), C 191917 (Opole), I 191937 (Opole), C 034995 (Olesno)

21. Starość - obawy, nadzieje, oczekiwania : wybrane zagadnienia z gerontologii / pod red. Bożeny Zboiny, Grażyny Nowak-Starz ; [aut. Amantius Akimjak et al.]. - Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie "Nauka Edukacja Rozwój", 2009. 173 s. : il.

22. Starzenie się i starość : wybór tekstów z gerontologii społecznej / Elżbieta Trafiałek. - Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2006. - 275 s. - (Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej)
M 197825 (Opole)

23. Starzenie się jako zjawisko biologiczne i społeczne : I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Legnica 2011 / [red. nauk. Edyta Kędra] ; Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy, Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy. - Legnica : Towarzystwo Przyjaciół Nauk : Wyższa Szkoła Medyczna, 2011. 136 s. : il. ; 25 cm.

24. Starzenie się ludności Polski : między demografią a gerontologią społeczną / pod red. Jerzego T. Kowaleskiego i Piotra Szukalskiego ; [aut. Dorota Kałuża et al.]. - Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008. 188 s. : il.

25. Szanse rozwoju w okresie późnej dorosłości / red. nauk. Anna Izabela Brzezińska [et al.]. - Poznań : Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2007. - 235 s.
C 198227 (Opole), M 198332 (Opole)

26. Szkice z androgogiki i gerontologii / Olga Czerniawska. - Wyd. 1 (dodr.). Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. 228, [1] s.

27. U progu starości : (studium socjopedagogiczne) / Astrid Tokaj ; Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : "Eruditus", 2000. - 153,[1] s. : wykr. ; 21 cm. ISBN 83-86142-34-0
C 182176 (Opole)

28. Wspomaganie osób starszych w domach pomocy społecznej / Anna Leszczyńska-Rejchert. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. - 332 s.
M 042363 (Grodków), M 038400 (Krapkowice), C 066076 (Nysa), M 200511 (Opole)

29. Współczesne wyzwania edukacji dorosłych : obszary współpracy gerontologii i andragogiki : praca zbiorowa / pod red. Lucyny Frąckiewicz i Elżbiety Górnikowskiej-Zwolak. - Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. kard. Augusta Hlonda, 2008. - 202 s.

30. Wybrane problemy osób starszych / pod red. nauk. Agnieszki Nowickiej ; [aut. Jarosław Bąbka et. al.]. - ;Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Wyd. 2. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - 298 s. :il.
C 050191 (Brzeg), M 050192 (Brzeg)

31. Wybrane problemy osób starszych / pod red. nauk. Agnieszki Nowickiej ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. - 298 s. : il.
M 034824 (Olesno)

32. Wybrane problemy osób starszych / pod red. nauk. Agnieszki Nowickiej. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. - 298 s. : il.
M 042543 (Grodków)

33. Wyzwania ochrony zdrowia : pielęgniarstwo, geriatria, sekretariat medyczny w aspekcie etyki, opieki medycznej i zarządzania : praca zbiorowa / pod red. Ewy Baum, Rafała Staszewskiego. - Poznań : Agrainvest, 2009. 283, [1] s. : il. (w tym kolor.).

34. Zarys gerontologii / pod red. Katarzyny Sygit ; Uniwersytet Szczeciński. - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008. - 120 s. : il.

35. Zarys medycyny geriatrycznej / Bogna Żakowska-Wachelko. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2000. 208, [1] s.

36. Zdrowie publiczne / Marian Sygit. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. - 631, [1] s. : il.
C 065999 (Nysa)

37. Adamczyk Beata : Zmiany demograficzne a konieczność nowej organizacji wsparcia ludzi starych na przykładzie Łodzi // W : Rodzina jako środowisko pracy socjalnej : teoria i praktyka / red. Bożena Matyjas, Jolanta Biała. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2007. - s. 199-203

 

Geriatria

38. Anestezja geriatryczna / red. nauk. Laura Wolowicka, Iwona Trojanowska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010. - XIV, [2], 343, [1] s. : il.

39. Aspekty medyczne starzenia się człowieka / red. Michał Karasek. - Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2008. [4], VIII, 336 s. : il. (w tym kolor.).

40. Edukacja dorosłych w sytuacji samotności i osamotnienia / Elżbieta Dubas. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000. - 524 s. : 61 tab.
M 042540 (Strzelce Opolskie)

41. Fizjoterapia w geriatrii / red. nauk. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Tomasz Kostka, Adrianna Maria Borowicz ; [aut. Adrianna Maria Borowicz et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2011. [8], 191 s. : il.

42. Fizjoterapia w wybranych schorzeniach geriatrycznych / Helena Bartyzel-Lechforowicz, Eugeniusz Jandziś. - Kraków [etc.] : Konsorcjum Akademickie - Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie i WSZiA w Zamościu, 200

43. Geriatria z elementami gerontologii ogólnej : podręcznik dla lekarzy i studentów / red. Tomasz Grodzicki ; red. Józef Kocemba ; red. Anna Skalska ; aut. Wojciech Pędich . - Gdańsk : Via Medica, 2007. - 440 s. : fot., rys.
C 196492 (Opole), M 196531 (Opole), M 196532 (Opole), M 196533 (Opole)

44. Leksykon gerontologii / Adam A. Zych. - Kraków : "Impuls", 2007. - 276, [1] s.
C 050090 (Brzeg), C 043332 (Głubczyce), C 042154 (Grodków), C 61642 (Kędzierzyn –Koźle), C 052168 (Kluczbork), C 039098 (Namysłów), C 64734 (Nysa), C 035287 (Olesno), C 198578 (Opole), I 198588 M (Opole), 198622 M (Opole), M 201876 (Opole), C 035784 (Prudnik), C 045180 (Strzelce Opolskie)

45. Ludzie starsi w trzecim tysiącleciu : szanse, nadzieje, potrzeby : [praca zbiorowa / pod red. Walentyny Wnuk] ; Uniwersytet Trzeciego Wieku. - Wrocław : Uniwersytet Trzeciego Wieku, 2002. - 191, [1] s., [7] s. tabl. : il.
C 048632 (Brzeg), M 048633 (Brzeg), M 048634 (Brzeg)

46. Ludzie starzy w warunkach transformacji ustrojowej / red. Brunon Synak . - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2000. - 135,[1] s.
C 57719 (Kędzierzyn-Koźle), M 035870 (Krapkowice), C 060067 (Nysa), M 182925 (Opole), M 033566 (Prudnik)

47. Medycyna ratunkowa na dyżurze / red. Samuel M. Keim ; tł. Franciszek Kokot. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 2006. - XXXVIII,595 s.
C 49909 (Brzeg), C 61722 (Kędzierzyn-Koźle), C 065038 (Nysa)

48. Pielęgniarstwo geriatryczne / Josefa Schiefele, Ilse Staudt, M. Margarete Dach ; z niem. tł. Helena Filipek-Wender. - Wyd. polskie pod red. Krzysztofa Galusa. - Wrocław : Urban & Partner, 2007. - 268 s. : 111 il., 7 tab. ISBN 83-85842-43-8
C 064040 (Nysa)

49. Postępowanie usprawniające w geriatrii : podstawy, wskazania, przeciwwskazania / Wirginia Cytowicz-Karpiłowska, Barbara Kazimierska, Agnieszka Cytowicz. - Warszawa : Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2009. 101 s. : il.

50. Starzenie się i starość : wybór tekstów z gerontologii społecznej / Elżbieta Trafiałek. - Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2006. - 275 s. - (Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej )
M 197825 (Opole)

51. Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa geriatrycznego / Teresa Niechwiadowicz-Czapka, Anna Klimczyk ; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu. - Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2010. – 137 s.

 

Starość, starzenie się

52. Adaptacja w przebiegu życia jednostki / red. nauk. Renata Michalak. - Poznań : Wyższa Szkoła Zawodowa "Kadry dla Europy", 2010. - 187 s.
M 039384 (Namysłów) , M 203109 (Opole)

53. Aktywizacja, integracja, spójność społeczna : w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze polityki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. Kazimiera Wódz, Krystyna Faliszek. - Toruń : "Akapit", 2009. -288 s. : il. (Problemy Pracy Socjalnej)
M 204379 (Opole), M 046012 (Strzelce Opolskie)

54. Chcieć i mieć : samowiedza obyczajowa w Polsce czasu przemian / Małgorzata Szpakowska. - Warszawa : "W.A.B.", 2005. - 392 s.
M 192983 (Opole)

55. Czas naszego życia : co wiemy o starzeniu się człowieka / Tom Kirkwood ; przeł. Monika Kowaleczko-Szumowska. - Kielce : Charaktery, 2005. - 310 s. : rys.
C 051893 (Kluczbork)

56. Człowiek starszy i jego wspomaganie : w stronę pedagogiki starości / Anna Leszczyńska-Rejchert. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2010. - 245, [1] s.
C 050883 (Brzeg), M 038293 (Krapkowice), C 065931 (Nysa), M 203917 (Opole)

57. Człowiek starszy i jego wspomaganie : w stronę pedagogiki starości / Anna Leszczyńska-Rejchert. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2007. -245, [1] s.
C 037824 (Krapkowice)

58. Człowiek stary w domu pomocy społecznej : z perspektywy polityki społecznej i pracy socjalnej / Andrzej Mielczarek. - Toruń : Akapit, 2010. - 420 s. - (Problemy Pracy Socjalnej )
C 050884 (Brzeg), M 052725 (Kluczbork), C 065932 (Nysa), M 203918 (Opole), C 046013 (Strzelce Opolskie), M 038334 (Krapkowice)

59. Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej : wokół zagadnień teoretycznych / red. nauk. Katarzyna Białobrzeska, Stanisław Kawula ; [wstęp Katarzyna Białobrzeska, Stanisław Kawula]. - Toruń : "Akapit", 2006. - 257 s. : il. - ( Problemy Pracy Socjalnej)
C 200868 (Opole)

60. Depresja - leczyć skuteczniej : praktyczne zastosowanie zaleceń klinicznych / Sidney H. Kennedy [et al. ; tł. z ang. Karol Grabowski]. - Wyd. 1 pol. - Gdańsk : Via Medica, 2010. - [8], 176 s.
M 039724 (Namysłów)

61. Dorastanie, dorosłość i starość człowieka w kontekście działalności i kariery zawodowej / Zygmunt Wiatrowski. - Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2009. - 232 s. : il. - (Biblioteka Pedagogiki Pracy ; t. 201)
C 201931 (Opole), M 201953 (Opole)

62. Dlaczego życie płynie szybciej gdy się starzejemy : o pamięci autobiograficznej / Douwe Draaisma ; tł. z jęz. niem., Ewa Jusewicz-Kalter. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2006. - 342,[2] s. : fot. - ( Biblioteka Myśli Współczesnej )
M 193316 (Opole)

63. Dojrzałość : odpowiedzialność bycia sobą / Osho ; przekł. z jęz. ang. Bogusława Jurkevich, Magdalena Stefańczuk. - Warszawa : "Garmond", 2006. - 224 s. - ( Nowy Horyzont )
M 052229 (Kluczbork)

64. Dojrzewanie do pełni życia : starość w literaturze polskiej i obcej / red. Stefan Kruk ; red., Elżbieta Flis-Czerniak . - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. - 659 s., 1 k.tabl. : il., fot, 1 portr.
C 196095 (Opole)

65. Egzystencjalne doświadczenie starości w literaturze / pod red. Adriana Glenia, Ireny Jokiel, Marka Szladowskiego ; Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008. - 317 s.
M 200749 (Opole)

66. Etyczne aspekty bezpieczeństwa w starości / Krzysztof Drabik. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2011. 220 s. Bibliogr. s. 210-220

67.Faces of aging / Nader Robert Shabahangi. - Warszawa : Elders Academy Press, cop. 2002. XV, [1], 80, [1] s.

68. Genetyka zachowania / Robert Plomin [et al.] ; tł. Ewa Czerniawska, Kamila Duniec. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. - 459, [1] s.
M 042343 (Strzelce Opolskie)

69.Geriatria z elementami gerontologii ogólnej : podręcznik dla lekarzy i studentów / red. Tomasz Grodzicki ; red. Józef Kocemba ; red. Anna Skalska ; aut. Wojciech Pędich . - Gdańsk : Via Medica, 2007. - 440 s. : fot., rys.
C 196492 (Opole), M 196531 (Opole), M 196532 (Opole), M 196533 (Opole)

70. Gerontologia społeczna i oświatowa : zarys problematyki / Zofia Szarota. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, cop. 2004. - 106, [1] s. - ( Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN 0239-6025 ; nr 396 )
M 190371(Opole), M 192380 (Opole)

71. Hasło feminizm / Agnieszka Gajewska. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2008. - 358 s.
M 037886 (Krapkowice), C 065017 (Nysa)

72. Jak szczęśliwie przeżyć drugą połowę życia / Fritz Riemann, Wolfgang Kleespies ; przeł. Ewa Łukaszyk. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2006. 169, [1] s. Bibliogr. s. 169-[170].

73. Kapitał społeczny a nierówności - kumulacja i redystrybucja / red. Krystyna Marzec-Holka ; współpr. Halina Guzy-Steinke. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2009. - 489 s.
C 050897 (Brzeg), M 203924 (Opole)

74. Kreatywność oporu w edukacji / pod red. Ewy Bilińskiej - Suchanek. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009. - 416 s.
M 039400 (Namysłów), M 035148 (Olesno), C 203091 (Opole), M 203135 (Opole), M 203136 (Opole), M 203137 (Opole), M 203138 (Opole), M 205002 (Opole)

75. Księga życia kobiety : ciało, psychika, duchowość / Joan Borysenko ; tł. z ang., Sylwia Pikiel. - Gdańsk : Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. - 292 s. - ( Seria Płeć i Rodzaj )
M 191357 (Opole)

76. Kultura grup mniejszościowych i marginalnych / red. Leon Dyczewski ; aut. Roman Dzwonkowski . - Lublin : Wydawnictwo KUL, cop. 2005. - 329 s.
M 196012 (Opole), M 196013 (Opole)

77. Leksykon gerontologii / Adam A. Zych. - [Wyd. 2 popr. i uzup.]. - Kraków : "Impuls", 2010. - 278, [1] s.
M 205129 (Opole)

78. Leksykon gerontologii / Adam A. Zych. - Kraków : "Impuls", 2007. - 276, [1] s.
C 050090 (Brzeg), C 043332 (Głubczyce), C 042154 (Grodków), C 61642 (Kędzierzyn-Koźle), C 052168 (Kluczbork), C 039098 (Namysłów), 64734 (Nysa), C 035287 (Olesno), C 198578 (Opole), I 198588 (Opole), M 198622 (Opole), M 201876 (Opole), C 035784 C 045180

79. Ludzie starsi w perspektywie socjologicznej : problemy uczestnictwa społecznego / Marek Niezabitowski. - Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, 2007. - 187 s. - (BPS Biblioteka Pracownika Socjalnego)
M 042334 (Grodków), C 201585 (Opole), M 045758 (Strzelce Opolskie)

80. Ludzie starsi w trzecim tysiącleciu : szanse, nadzieje, potrzeby : [praca zbiorowa / pod red. Walentyny Wnuk] ; Uniwersytet Trzeciego Wieku. - Wrocław : Uniwersytet Trzeciego Wieku, 2002. - 191, [1] s., [7] s. tabl. : il.
C 048632 (Brzeg), M 048633 (Brzeg), M 048634 (Brzeg)

81. Ludzie starzy w polskim społeczeństwie w pierwszych dekadach XXI wieku / red. Jerzy T. Kowaleski ; aut., Jerzy T. Kowaleski ; aut., Milena Pietruszek. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006. - 234 s.
C 195921 (Opole), M 196016 (Opole)

82. Ludzie starzy w warunkach transformacji ustrojowej / red. Brunon Synak. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2000. - 135,[1] s.
C 57719 (Kędzierzyn-Koźle), M 035870 (Krapkowice), C 060067 (Nysa), M 182925 (Opole), M 033566 (Prudnik)

83. Medycyna behawioralna podana w sposób śmiesznie prosty / Frank C. Seitz ; tł.[z ang.], Łukasz Święcicki. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000. - 180,[1] s. ; 24 cm.
M 60548 (Kędzierzyn-Koźle), M 039054 (Namysłów), M 061630 (Nysa), M 063225 (Nysa), M 065182 (Nysa) C 189004 (Opole), M 196470 (Opole), M 035465 (Prudnik), M 044739 (Strzelce Opolskie)

84. Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa / red. Zbigniew Jethon ; red. Andrzej Grzybowski. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2000. - 470, [1] s. - ( Podręczniki Akademickie )
C 063377 (Nysa), M 063610 (Nysa)

85. Młodość i starość : integracja pokoleń / red. nauk. Beata Bugajska. - Szczecin : Zapol, 2010. - 295, [3] s. : il.

86. Najlepsza reszta życia / Mark Victor Hansen, Art Linkletter ; przeł. Michał Filipczuk. - Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, 2007. - 353, [1] s.

87. Nauczyciel andragog we współczesnym społeczeństwie / pod red. Wojciecha Horynia i Jana Maciejewskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. - 392 s. : il. (w tym kolor.) . - (Acta Universitatis Wratislaviensis, : ISSN 0239-6661 ;, no 3216. )
C 203556 (Opole)

88. Nauczyciel i kształcenie nauczycieli : zmiany i wyzwania / red. Wolfgang Hörner, Mirosław S. Szymański ; tł. z niem. Dorota Sztobryn, Mirosław S. Szymański. - Warszawa : "Żak", 2005. - 289, [1] s. : rys.
M 051654 (Kluczbork), C 201820 (Opole), M 193061 (Opole), M 192090 (Opole), M 193062 (Opole), C 044424 (Strzelce Opolskie), M 61589 (Kędzierzyn-Koźle), M 038963 (Namysłów), M 034851 (Olesno), C 063616 (Nysa), M 036460 (Prudnik)

89. Niezwykła terapia : techniki terapeutyczne Miltona H. Ericksona : startegiczna terapia krótkoterminowa / Jay Haley ; przekł. Małgorzata Majchrzak ; przekł. Mirosław Przylipiak . - Wyd. 2 w j. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. - 268, [2] s.
M 047579 (Brzeg)

90. Obszary zainteresowań pedagogów społecznych : księga poświęcona pamięci Wiesława Andrzeja Ciczkowskiego / red. nauk. Dorota Zaworska-Nikoniuk ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Katedra UNESCO. -Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002. - 390 s. : fot.
M 185450 (Opole), C 043309 ( Strzelce Opolskie)

91. O pedagogice nadziei : fascynacje i asocjacje aksjologiczne / Tadeusz Frąckowiak. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2007. - 310,[1] s. - ( Seria Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 136 )
C 197474 (Opole)

92. O starzeniu się : bunt i rezygnacja ; Podnieść na siebie rękę : dyskurs o dobrowolnej śmierci / Jean Améry ; przeł. [z niem.] i przedm. poprzedził Bogdan Baran. - Warszawa : "Czytelnik", 2007. - 256,[4] s. - ( Nowy Sympozjon)
M 198296 (Opole)

93. Ograniczenia poznawcze : starzenie się i psychopatologia / red. nauk., W. Randall Engel. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - 494,[2] s. : il., fot., rys., wykr. - ( Nowe Tendencje w Psychologii ; t.12 )
C 051972 (Kluczbork), M 034853 (Olesno), M 194606 (Opole), M 194903 (Opole), M 194904 (Opole), M 194905 (Opole), M 194906 (Opole), C 045057 (Strzelce Opolskie)

94. Opieka i wychowanie : tradycja i problemy współczesne / pod red. nauk. Danuty Apanel. - Kraków : "Impuls", 2009. - 419, [5] s. : tab.
M 042583 (Grodków), M 035339 (Olesno), M 036280 (Prudnik)

95. Patrząc na starość / pod red. Honoraty Jakubowskiej, Alicji Raciniewskiej, Łukasza Rogowskiego. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2009. 389 s. : il.

96. Pedagog wobec osoby chorego / Elżbieta Jundziłł, Róża Pawłowska. - Gdańsk : "Harmonia", 2010. -- 196, [3] s. :il.
M 050852 (Brzeg), C 065757 (Nysa), M 202665 (Opole), M 036171 (Prudnik), M 042675 (Grodków), M 035481 (Olesno)

97. Pedagogika specjalna / red. Władysław Dykcik . - Wyd. 5. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2005. - 458 s.
M 049244 (Brzeg), M 049245 (Brzeg), M 049348 (Brzeg), C 042738 (Głubczyce), M 038782 (Namysłów), C 044350 (Namysłów), M 044351 (Namysłów), M 191038 (Opole)

98. Pedagogika społeczna : dokonania, aktualność, perspektywy : podręcznik akademicki dla pedagogów / koncep. i red. nauk., Stanisław Kawula . - Wyd. 2. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop.2005. - 669 s.
M 190508 (Opole), M 190509 (Opole), M 191039 (Opole), M 192121 (Opole), M 192122 (Opole)

99. Pedagogika społeczna : dokonania, aktualność, perspektywy : podręcznik akademicki dla pedagogów / koncep. i red. nauk., Stanisław Kawula. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2003. - 669 s.
C 59300 (Kędzierzyn-Koźle), M 034120 (Olesno), C 188803 (Opole), M 188829 (Opole)

100. Pedagogika społeczna i jej współczesne konteksty / red. nauk. Grażyna Orzechowska. - Toruń : "Akapit", 2008. - 215 s., [6] s. tabl. : il.
C 050573 (Brzeg)

101. Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej : podręcznik dla studiów medycznych / red. nauk. Kornelia Kędziora-Kornatowska, Marta Muszalik, Edyta Skolmowska ; [aut. Monika Biercewicz et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010. - XI, [1], 397, [1] s. : il.
C 61383 (Kędzierzyn-Koźle)

102. Pod wieczór życia : rozważania i modlitwy dla osób starszych / Danuta Mastalska. Wyd. 2. - Licheń Stary : Centrum Formacji Maryjnej "Salvatoris Mater", 2011. 111, [2] s.

103. Pomoc społeczna, praca socjalna : teoria i praktyka. T.2 / red. Krystyna Marzec-Holka. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. - 391-747 s. : rys.
M 035401/II (Olesno),M 187712/II (Opole)

104. Postawy osób starszych wobec edukacji : studium teoretyczno-diagnostyczne / Magdalena Pakuła. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. -- 214 s. : il.
M 039750 (Namysłów), C 204647 (Opole), M 204245 (Opole)

105. Pozytywne starzenie się : młodzi duchem w jesieni życia / Robert D. Hill ; tł. Michał Lipa. - Warszawa : Laurum, 2010. -- 312 s. -- (Panaceum )
M 043969 (Głubczyce), M 038399 (Krapkowice)

106. Praca socjalna - wielość perspektyw : rodzina - multikulturowość - edukacja / red. Józefa Brągiel ; red. Piotr Sikora ; aut. Józefa Anna Pielkowa ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2004. - 342 s. : il., rys., wykr.
C 049876 (Brzeg), C 59634 (Kędzierzyn-Koźle), C 188883 (Opole), M 191057 (Opole)

107. Praca socjalna wobec rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń człowieka / red. Józefa Brągiel ; red. Piotr Sikora ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005. - 266 s.
C 049469 (Brzezg), M 189960 (Opole)

108. Problemy teoretyczno-metodologiczne pedagogiki społecznej i pracy socjalnej : z warsztatów badawczych polsko-słowackich / red. Ewa Marynowicz-Hetka , Jacek Piekarski , Dariusz Śmierzyński. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001. - 237 s.
M 050668 (Brzeg), M 195471 (Opole)

109. Psychologia i życie / Philip G. Zimbardo ; red. Ida Kurcz, Bogdan Wojciszke. -- Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. - 819, [5] s. : il.
M 183352 (Opole), M 183362 (Opole), M 183361 (Opole), C 060352 (Nysa), M 060353 (Nysa), C 042277(Strzelce Opolskie)

110. Psychologia i życie / Philip G. Zimbardo ; red. nauk. Ida Kurcz, Bogdan Wojciszke ; przekł. Ewa Czerniawska [et al.]. - Wyd. 2, 3 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. -- XIV, 820 s. : il. (w tym kolor)
C 051439 (Kluczbork), C 038676 (Namysłów)

111. Psychologia i życie / Philip Zimbardo ; red. nauk. Ida Kurcz, Bogdan Wojciszke ; przekł. Ewa Czerniawska [et al.]. - Wyd. 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. - 819, [7] s. : ; fot., rys.
M 048701 (Brzeg)

112. Psychologia rozwojowa w zarysie : od niemowlęctwa do dorosłości / Ann Bich ; przeł. Jan Łuczyński, Marian Olejnik. - Wyd. 1 nowe - 2 dodr. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 305, [1] s. : il. – ( Krótkie wykłady z psychologii)
C 043833 (Głubczyce), M 036186 (Prudnik), M 036187 (Prudnik)

113. Psychologia rozwoju człowieka / Helen Bee ; przeł. z ang. Aleksander Wojciechowski. - Poznań : "Zysk i S-ka", cop. 2004. - 723 s. : fot., wykr.
C 049550 (Brzeg), C 042604 (Głubczyce), M 60715 (Kędzierzyn –Koźle), C 051449 (Kluczbork), C 038688 Namysłów), C 062997 (Nysa), C 034873 (Olesno), C 190226 (Opole), C 034982 (Prudnik)

114. Psychologia rozwoju człowieka. T. 2, Charakterystyka okresów życia człowieka / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. - Wyd. 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. - 303, [1] s. : il.
C 180487/II (Opole)

115. Psychologia rozwoju człowieka. T. 2, Charakterystyka okresów życia człowieka / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - 297, [3] s. : il.
C 060326/II (Nysa), M 063201/II (Nysa)

116. Psychologia rozwoju człowieka. [T. 2], Charakterystyka okresów życia człowieka / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. - Charakterystyka okresów życia człowieka - Wyd. 3 - 5 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 303, [1] s. : il.
M 043828/II (Głubczyce), M 039497/II (Namysłów)

117. Psychologia rozwoju człowieka. [T. 2], Charakterystyka okresów życia człowieka / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. - Charakterystyka okresów życia człowieka - Wyd. 3, 4 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. -- 303, [1] s. : il.
C 043627/II (Głubczyce), M 042229/II (Grodków), M 036016/II (Prudnik)

118. Psychologia rozwoju człowieka. T. 2, Charakterystyka okresów życia człowieka / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. - Wyd. 3, 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - 303, [1] s. :il.
M 034165/II (Krapkowice), C 199157/II (Opole), M 199236/II (Opole), M 199239/II (Opole), M 199242/II (Opole), M 199245/II (Opole)

119. Psychologia rozwoju człowieka : T. 2, Charakterystyka okresów życia człowieka / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. - Wyd. 3., 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - 303, [1] s. : ryc.
C 051620/II (Kluczbork)

120. Psychologia rozwoju człowieka. [T. 2], Charakterystyka okresów życia człowieka / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. - Wyd. 3-1 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - 303, [1] s. : fot., rys., tab., wykr.
M 042601/II (Głubczyce), C 041760/II (Grodków), C 038684/II (Namysłów), M 038683/II (Namysłów), M 049526/II (Brzeg), M 034978/II (Prudnik)

121. Psychologia starzenia się: wprowadzenie / Ian Stuart-Hamilton. - Poznań : "Zysk i S-ka", 2006. - 303 s.
M 050166 (Brzeg), M 60353 (Kędzierzyn-Koźle)

122. Przekraczając smugę cienia : szkice z gerontologii i tanatologii / Adam A. Zych. - Katowice : "Śląsk", 2009. - 280 s. : il. ; 21 cm. - ( Biblioteka Pracownika Socjalnego )
M 042352 (Grodków), C 065328 (Nysa), C 203972 (opole), M 201398 (Opole), M 204005 (Opole), M 045774 (Strzelce Opolskie), M 066677 (Nysa)

123. Przemoc i marginalizacja : patologie społecznego dyskursu / red. Przemysław Piotrowski. - Warszawa : "Żak", 2004. - 274 s. : il.
M 61595 (Kędzierzyn-Koźle), C 064188 (Nysa), M 200607 (Opole), M 200608 (Opole), M 200609 (Opole), M 200610 (Opole), M 200611 (Opole), M 200612 (Opole)

124. Przemoc wobec osób starszych / pod red. Beaty Tobiasz-Adamczyk. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. - 279, [5] s. : ryc., tab.
C 043729 (Głubczyce), M 039832 (Namysłów), C 065550 (Nysa), C 202835 (Opole), M 202928 (Opole), M 036100 (Prudnik), M 036358 (Prudnik)

125. Przestrzeń życiowa i społeczna ludzi starszych / red. Małgorzata Dzięgielewska ; Uniwersytet Łódzki. - Łódź : Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, 2000. - 374 s. - ( Biblioteka Edukacji Dorosłych,
C 188211 (Opole)

126. Przygotowanie do starości : Polacy wobec starzenia się / pod red. Piotra Szukalskiego. - Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2009. - 248 s.
M 201694 (Opole)

127. Pytania i odpowiedzi na temat śmierci i umierania : odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące śmierci / Elizabeth Kübler-Ross ; przekł. Katarzyna Sobiepanek-Szczęsna. - Warszawa : MT Biznes, cop. 2010. - 171 s. - (Laurum )
M 61756 (Kędzierzyn-Koźle)

128. Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej. - Kraków : Gdańsk : "Impuls" ; 2008. Uniwersytet Gdański. - 283, [1] s. : il.
C 043844 (Głubczyce), M 044042 (Głubczyce), M 039841 (Namysłów), M 035309 (Olesno)

129. Scenariusze zajęć biblioterapeutycznych : nie tylko dla uczniów z dysleksją / Mirosława Wójtowicz. - Gdańsk : "Harmonia", 2010. - 206 s. : il. - (Terapia - zabawa - nauka )
M 61762 (Kędzierzyn-Koźle), C 204531 (Opole), M 204566 (Opole), M 204567 (Opole), C 046061 (Strzelce Opolskie), M 046033 (Strzelce Opolskie), M 042784 (Grodków)

130. Seksualność w cyklu życia człowieka / red. nauk., aut. Maria Beisert ; aut. Ewa Anna Kucz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - 259,[1] s. : il., wykr. - ( Krótkie Wykłady z Psychologii )
M 195721 (Opole), M 045206 (Strzelce Opolskie)

131. Sens życia i umierania : antropologiczno-tanatologiczne aspekty myśli Antoniego Kępińskiego / Beata Kolek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. - 175 s.
M 202514 (Opole)

132. Słownik gerontologii społecznej / Adam A. Zych. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2001. - 326 s.
C 041103 (Grodków), C 035916 (Krapkowice), C 191917 (Opole), I 191937 (Opole), C 034995 (Prudnik)

133. Socjologia / Anthony Giddens ; tł. [z ang.] Alina Szulżycka. - Wyd. 2 uzup. - 5 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. - 765, [1] s. : mapy, portr., wykr.
M 052747 (Kluczbork), M 052748 (Kluczbork)

134. Socjologia / Anthony Giddens ; tł. Alina Szulżycka. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. - 747, [1] s. : mapy, portr., wykr.
C 042186 (Głubczyce)

135. Socjologia / Anthony Giddens ; tł. [z ang.] Alina Sulżycka. - Wyd. 2 uzup. (dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - 765, [1] s. : il.
C 038701 (Namysłów), C 063021 (Nysa), M 063756 (Nysa), M 064203 (Nysa) C 044211 (Strzelce Opolskie) M 044212 (Strzelce Opolskie), M 044589 (Strzelce Opolskie), M 045017 (Strzelce Opolskie), M 049480 (Brzeg)

136. Starość czasem nadziei / Alessandro Pronzato ; przeł. [z wł.] Agata Ryndak-Laciuga. - Kraków : "Salwator", cop. 2005. - 237, [3] s.
M 203177 (Opole)

137. Starość i osobowość : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Obuchowskiego. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, 2002. - 153 s. : tab., wykr.

138. Starzenie się a satysfakcja z życia / red. Stanisława Steuden, Mieczysław Marczuk ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Psychologii ; Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej. Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2006. - 440 s. : il.
M 60722 (Kędzierzyn-Koźle)

139. Starzenie się i starość : wybór tekstów z gerontologii społecznej / Elżbieta Trafiałek. - Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2006. - 275 s. - (Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej, : ISSN 1234-7604 ; nr 104)
M 197825 (Opole)

140. Starzy ludzie w Polsce : społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa / pod red. Janusza Halika ; Instytut Spraw Publicznych. - Warszawa : ISP, 2002. -- 173 s. : mapy, tab., wykr.
C 58465 (Kędzierzyn-Koźle)

141. Suicydologia / Brunon Hołyst. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis" 2001. - 1206, [1] s. ; 168 tab.
C 042353 (Strzelce Opolskie)

142. Systemy wartości a procesy demograficzne. T.15 / red. Krystyna Slany ; red., Agnieszka Małek ; red. Izabela Szczepaniak-Wiecha ; Rządowa Rada Ludnościowa ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii ; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. - Kraków : "Nomos", 2005. - 406 s. : wykr.
M 190658 (Opole), M 195542 (Opole)

143. Szanse rozwoju w okresie późnej dorosłości / red. nauk. Anna Izabela Brzezińska [et al.]. - Poznań : Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2007. - 235 s. : il.
C 198227 (Opole), M 198332 (Opole)

144. Szczęśliwi po pięćdziesiątce / Stanisława Steuden. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne : cop. 2009. Przedsiębiorstwo Wydawnicze "Rzeczpospolita", - 112, [4] s. ; il. - (Plus 50)
M 042636 (Grodków)

145. Szkice z andragogiki i gerontologii / Olga Czerniawska. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. - 229 s.
M 042188 (Grodków), C 199320 (Opole), M 199416 (Opole)

146. Trzeci wiek bez starości : Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kielcach w latach 1985-2000 / red. Andrzej Jopkiewicz ; red., Elżbieta Trafałek ; Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kielcach. - Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2000. - 188 s. : il. -- ( Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej, ISSN 1234-7604 ; nr 44 )
M 182230 (Opole)

147. "Trzeci wiek" : szanse - możliwości - ograniczenia / pod red. Andrzeja M. de Tchorzewskiego i Aldony Chrapkowskiej-Zielińskiej. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2000.

148. U brzegów jesieni : antologia poezji polskiej o schyłku życia. T. 1 / wstęp Mieczysław Rusiecki ; wybór i oprac. Zofia Korzeńska ; bibliogr. Elżbieta Durlik. - Kielce : "Jedność", 2000. - 198 s.

149. U progu starości : (studium socjopedagogiczne) / Astrid Tokaj ; Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : "Eruditus", 2000. - 153,[1] s. : wykr.
C 182176 (Opole)

150. W stronę socjologii zdrowia / red. Włodzimierz Piątkowski, Anna Titkow. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. - 316 s.
C 042936 (Strzelce Opolskie), C 58243 (Kędzierzyn-Koźle)

151. Wiktymologia / Brunon Hołyst . - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2000. - 658 s.: tab., wykr.
M 060362 (Nysa)

152. Wiktymologia / Brunon Hołyst . - Wyd. 3 zm. i posz. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "Lewis Nexis", 2006. - 1271, [1] s. : ; tab., wykr.
C 049487 (Brzeg), C 052058 (Kluczbork), C 044634 (Strzelce Opolskie)

153. Wprowadzenie do polityki społecznej : praca zbiorowa / pod red. Renaty Gabryszak i Dariusza Magierka. -
Warszawa : Difin, 2009. - 270 s. : il. - ( Engram. )
C 050539 (Brzeg), C 037972 (Krapkowice), M 035053 (Olesno), M 201090 (Opole)

154. Wprowadzenie do socjologii kultury / pod red. Mariana Filipiaka. - Lublin : Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - 326 s.
C 050633 (Brzeg), C 043635 (Głubczyce), C 61200 (Kędzierzyn-Koźle), D 201595 (Opole)

155. Współczesne problemy pedagogiki społecznej i pracy socjalnej : wybrane zagadnienia w świetle analiz i badań / pod red. Bożeny Matyjas. -  Contemporary problems of social pedagogy and work : selected issues in the light of analysis and research. - Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2007. - 253 s. : il., fot., wykr. - ( Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej, ISSN 1234-7604 ; 110)
C 197706 (Opole)

156. Wybrane aspekty komunikacji społecznej / pod red. Mirosławy Wawrzak-Chodaczek. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. - 215 s. : il.
M 201989 (Opole)

157. Wybrane obszary badawcze andragogiki / red. Barbara Juraś-Krawczyk. -- Wyd. 2. - Łódź : Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, 2007. -- 222 s.
C 201427 (Opole)

158. Wybrane problemy osób starszych / red. nauk., Agnieszka Nowicka ; aut. Agnieszka Nowicka ; aut. Adam A. Zych ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : "Impuls", 2006. - 298 s.
C 60604 (Kędzierzyn-Koźle), C 051874 (Kluczbork), M 052502 (Kluczbork), C 038137 (Krapkowice), M 037563 (Krapkowice), C 063989 (Nysa), C 196116 (Opole), M 196219 (Opole), M 196220 (Opole),M 196221 (Opole), M 196222 (Opole), C 044716 (Strzelce Opolskie)

159. Wybrane problemy osób starszych / red. nauk. Agnieszka Nowicka ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - 298 s. : il.
C 043028 (Głubczyce), M 043510 (Głubczyce), M 042305 (Grodków), C 038939 (Namysłów)

160. Wybrane problemy osób starszych / pod red. nauk. Agnieszki Nowickiej ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. - 298 s. : il.
M 034824 (Olesno)

161. Wybrane problemy osób starszych / pod red. nauk. Agnieszki Nowickiej ; [aut. Jarosław Bąbka et. al.] ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - 298 s. : il.
C 050191 (Brzeg), M 050192 (Brzeg)

162. Wybrane problemy osób starszych / pod red. nauk. Agnieszki Nowickiej. -- Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. - 298 s. : il.
M 042543 (Grodków)

163. Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa geriatrycznego / Teresa Niechwiadowicz-Czapka, Anna Klimczyk ; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu. - Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2010. - 137 s.
M 61551 (Kędzierzyn-Koźle)

164.Wychowanie w perspektywie starości : personalistyczne podstawy geragogiki / Katarzyna Uzar. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2011. - 269, [2] s.

165. Zdrowie publiczne / Marian Sygit. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. - 631, [1] s. : il.
C 065999 (Nysa)

166. Życie intymno-emocjonalne osób starszych / Anna Kowgier. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. - 226 s. : il.
M 042621 (Grodków), M 205259 (Opole)

167. Życie w starości / red. nauk. Beata Bugajska. - Szczecin : Zapol, 2007. 417, [5] s. : il. Uniwersytet Trzeciego Wieku

168. "Aktywność pozazawodowa 50+" : konferencja naukowa : jubileusz X lecia UTW : biuletyn / [zespół red. w skł. Barbara Kaczmarek et al.] ; Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie. - Leszno : Uniwersytet Trzeciego Wieku, 2008. - 119 s. : il. kolor.

169. Andragogika : podręcznik dla studentów szkół wyższych / Tadeusz Aleksander. - Ostrowiec Św[iętokrzyski] : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości, 2002. - 432 s.
C 186193 (Opole)

170. Brücken verbinden Europa = Mosty łączą Europę / [redaktionelle Bearb. Karin Eberhardt ; Übers. Elisabeth Paschke]. - Gorzów Wielkopolski : Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, [2003]. - 94 s. : il.

171. Człowiek starszy i jego wspomaganie : w stronę pedagogiki starości / Anna Leszczyńska-Rejchert. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2010. - 245, [1] s.
C 050883 (Brzeg), M 038293 ( Krapkowice), C 065931 (Nysa), M 203917(Opole)

172. Drogi edukacyjne i ich biograficzny wymiar / red. Elżbieta Dubas ; red. Olga Czerniawska. - Warszawa : Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, 2002. - 341,[2] s. - ( Biblioteka Edukacji Dorosłych, ISSN 1230-929X ; t. 27 )
C 190771 (Opole), M 190339 (Opole)

173. Edukacja dorosłych w Wielkiej Brytanii / Alina Matlakiewicz. - Warszawa : "Żak", cop. 2003. - 333, [1] s. : il.
C 045170 (Strzelce Opolskie)

174. Edukacja seniorów w aspekcie teorii kompetencyjnej : studium historyczno-porównawcze / Jerzy Halicki. - Białystok : "Trans Humana", 2000. - 184 s.
M 182699 (Opole)

175. Gerontologia społeczna i oświatowa : zarys problematyki / Zofia Szarota. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, cop. 2004. - 106, [1] s. - ( Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN 0239-6025 ; nr 396 )
M 190371 (Opole), M 192380 (Opole)

176. Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej / red. Józefa Brągiel ; red. Sylwia Badora ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005. - 595 s.
C 049627 (Brzeg), M 050010 (Brzeg), M 050011 (Brzeg), M 051063 (Brzeg), C 042714 (Głubczyce),
M 043421 (Głubczyce), M 043452 (Głubczyce), C 041849 (Grodków), M 042149 (Grodków), C 60687(Kędzierzyn-Koźle), M 61699 (Kędzierzyn-Koźle), M 61700 (Kędzierzyn-Koźle), C 037289 (Krapkowice), M 037403 (Krapkowice), M 037846 (Krapkowice), M 039147(Namysłów), C 063364 (Nysa), M 034946 (Olesno), C 192293 (Opole), M 192374 (Opole), M 193557 (Opole), M 201837 (Opole), M 035157 (Prudnik), M 035488 (Prudnik), M 035561 (Prudnik)

177. Księga pamiątkowa XX-lecia działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Rzeszowskim 1983-2003 / pod red. Józefa Półćwiartka. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003.

178. Księga pamiątkowa XXV-lecia działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Rzeszowskim 1983-2008 / pod red. Genowefy Kruczek-Kowalskiej, Zofii Prokop. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. - 151 s. : il. (gł. kolor.)

179. Kultura fizyczna słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Sączu / Waldemar Makuła ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. - Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011. - 57 s. : il. (w tym kolor.)

180. Ludzie starsi w trzecim tysiącleciu : szanse, nadzieje, potrzeby : [praca zbiorowa / pod red. Walentyny Wnuk] ; Uniwersytet Trzeciego Wieku. - Wrocław : Uniwersytet Trzeciego Wieku, 2002. - 191, [1] s., [7] s. tabl. : il.
C 048632 (Brzeg), M 048633 (Brzeg), M 048634 (Brzeg)

181. Nasze pasje literackie i artystyczne : almanach wydany z okazji XV-lecia UTW (1994-2009) / [red. Irena Rząca, Krystyna Szewczyk, Alicja Temler] ; Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo Prymat, 2009. - 123 s. : il. kolor.

182. Socjologia jako społeczna terapia / red. nauk. Anna Wachowiak ; Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2008. - 272 s. : il.

183. Starzenie się a satysfakcja z życia / red. Stanisława Steuden, Mieczysław Marczuk ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Psychologii ; Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej. Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2006. - 440 s. : il.
M 60722 (Kędzierzyn-Koźle)

184. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie 1978-1998 : zbiór wybranych wspomnień i refleksji oraz inne materiały dwudziestoletniej działalności UTW Szczecin / pod red. Urszuli Rosłaniec. - Szczecin : Drukarnia Artdeco : na zlec. Szczecińskiego Towarzystwa Kultury, 2001. - 99 s. : il.

185. Szkice z andragogiki i gerontologii / Olga Czerniawska. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. - 229 s.
M 042188 (Grodków), C 199320 (Opole), M 199416 (Opole)

186. Trzeci wiek bez starości : Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kielcach w latach 1985-2000 / red. Andrzej Jopkiewicz ; red. Elżbieta Trafałek ; Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kielcach. - Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2000. - 188 s. : il. - ( Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej, ISSN 1234-7604 ; nr 44 )
M 182230 (Opole)

187.Uniwersytet ludzi dojrzałych : dziesięciolecie (1993-2003) / oprac. Krystyna Kamińska ; Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp. - Gorzów Wlkp. : Wydawnictwo Artystyczno Graficzne "Arsenał" : na zlec. Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 2003. - 80 s. : il. kolor.

188. Uniwersytet Trzeciego Wieku we Wrocławiu w latach 1976-2007 / Aleksandra Bilewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. - 86, [2] s. : il. (gł. kolor.)

189. Wartości, polityka, społeczeństwo / red. nauk. Marta Zahorska i Ewa Nasalska ; Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : "Scholar", 2009. - 476 s.
M 202541 (Opole)

190. Wybrane problemy osób starszych / pod red. nauk. Agnieszki Nowickiej. -- Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. - 298 s. : il.
M 042543 (Grodków)

191. Wybrane problemy osób starszych / pod red. nauk. Agnieszki Nowickiej ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. - 298 s. : il.
M 034824 (Olesno)

192. Wybrane problemy osób starszych / red. nauk. Agnieszka Nowicka ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - 298 s. : il.
C 043028 (Głubczyce), M 043510 (Głubczyce), M 042305 (Grodków), C 038939 (Namysłów)

 

Artykuły z czasopism

 

Geriatria, gerontologia

193. Aktywność kulturalna i społeczna pensjonariuszy domu "Złota Jesień" w Opolu : (komunikat z badań) / Joanna Janik // Edukacja Dorosłych. - 2000, nr 4, s. 31-36

194. Alkohol a starzenie się // Świat Problemów. - 2000, nr 3, s. 4-31
* Cykl artykułów poświęconych problemom alkoholizmu wśród osób starszych

195. Andragogika i gerontologia wobec procesu starzenia się i śmierci / Jerzy Stochmiałek . - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 1, s. 48-59

196. Brytyjski plan na starość / Paulina Gotfryd // Niebieska Linia. - 2010, nr 2, s. 14-16

197. Co jest we współczesnej andragogice i gerontologii ważne, a co najważniejsze? / Olga Czerniawska // Edukacja Dorosłych. - 2006, nr 3, s. 15-18

198. Depresje schyłku życia / Tadeusz Parnowski // Charaktery. - 2002, nr 11, s. 20-21

199. Dlaczego nie możemy żyć wiecznie? / Thomas Kirkwood // Świat Nauki. - 2010, nr 10, s. 32-39

200. Długowieczni i zadowoleni / Alicja Głębocka // Niebieska Linia. - 2006, nr 6, s. 3-5

201. Doświadczenia w prowadzeniu muzykoterapii dla pacjentów oddziału psychogeriatrycznego / Agnieszka Turkot // Psychoterapia. - 2001, nr 2, s. 55-60

202. Dziadek dziadzieje, babcia mądrzeje / Agnieszka Niezgoda // Polityka. - 2002, nr 27, s. 85-88
* Uniwersytety Trzeciego Wieku

203. Edukacyjne przesłania kongresów AIUTA / Olga Czerniawska // Edukacja Dorosłych. - 2001, nr 2, s. 9-20
* Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku

204. Godność starości w opinii Jeana Vaniera / Janusz Tomczak // Edukacja Dorosłych. - 2000, nr 1, s. 59-62

205. Jak się starzejemy? / Joanna Skommer. - Rys. // Wszechświat. - 2002, z. 4-6, s. 118-121

206. Jesień świata / Marcin Rotkiewicz. - Mapka, tab. // Polityka. - 2002, nr 20, s. 76-77
* Starzenie będzie jednym z największych problemów XXI w.

207. Kreowanie wizerunku polskiej starości - wsparcie, opieka, pomoc i edukacja / Elżbieta Trafiałek // Pedagogika Społeczna. - 2002, nr 4, s. 13-22

208. Luźniej na planecie. Nie ma już groźby przeludnienia Ziemi, najgroźniejsze są starość i nędza / Marek Ostrowski, Adam Szostkiewicz. - Rys., tab. // Polityka. - 2002, nr 28, s. 36-39

209. Metoda warsztatowa - metodą wyjścia z kryzysu osób starszych, zamieszkujących dom pomocy społecznej / Anna Piluś // Arteterapia. - 2010, nr 4, s. 32-35

210. Młodzi do późnej starości / S. Jay Olshansky, Bruce A. Carnes, Robert N. Butler. - Rys. // Świat Nauki. - 2001, nr 5, s. 38-43

211. Moc siwych włosów, czyli jak się dobrze zestarzeć / Joanna Podgórska // Polityka. - 2003, nr 15, s. 3-10
* Raport "Polityki"

212. Najpiękniejszy wiek to ten, w którym się jest - starość jako pozytywny etap zycia / Monika Molicka // Praca Socjalna. - 2010, nr 1, s. 107-117

213. Niebezpieczna starość / Jacek J. Prószyński, Anita Gębska-Kuczerowska // Niebieska Linia. - 2006, nr 5, s. 8-10

214. Nordic Walking w programowaniu aktywności fizycznej osób starszych / Monika Stefaniak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 11, s. 43-48

215. Nowe podejście do starszego pokolenia / Józefa Anna Pielkowa. - Bibliogr. // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 3, s. 8-12

216. O potrzebie kształcenia gerontologicznego wśród dzieci i młodzieży / Anna Zawada // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 4-5, s. 8-11

217. O wyższości starości / Aneta Łosiewicz // Charaktery. - 2004, nr 1, s. 31-32

218. Oblicza starości / Urszula Lehr. - Bibliogr. // Etnografia Polska. - 2003, z. 1-2, s. 71-102

219.Obowiązki fachowo pomagających w domach pomocy społecznej dla seniorów / // Praca Socjalna. - 2009, nr 5, s. 47-57

220. Obraz czytelnika-seniora w literaturze gerontologicznej i badaniach czytelniczych / Renata Aleksandrowicz // Roczniki Biblioteczne. - R. 49 (2005), s. 515-533

221. Ochrona prawna przed dyskryminacją ze względu na wiek / Karolina Kędziora // Niebieska Linia. - 2010, nr 2, s. 6-8

222. Ochrona zdrowia ludzi starszych w Polsce wyzwaniem dla polityki społecznej / Barbara Bień. - Tab., wykr. // Praca Socjalna. - 2003, nr 2, s. 93-107

223. Opinie seniorów o jakości i zadowoleniu z życia / Bronisława Dudziak // Praca Socjalna. - 2010, nr 4, s. 69-85

224. Osoby najstarsze w Polsce / Piotr Szukalski. - Tab. - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2001, nr 9, s. 30-34

225. Oświata dorosłych a aktywność ludzi starszych / Elżbieta Trafiałek. - Bibliogr. // Edukacja Dorosłych. - 2000, nr 2, s. 43-49

226. Pigułka na starość / Mark A. Lane, Donald K. Ingram, George S. Roth. - Rys. // Świat Nauki. - 2002, nr 10, s. 28-33

227. Praca zawodowa jako czynnik rzutujący na poziom życiowej aktywności ludzi dorosłych / Zdzisław Wołk // Edukacja Dorosłych. - 2001, nr 2, s. 27-37

228. Prawa osób starszych / Zofia Szarota . - Bibliogr. // Niebieska Linia. - 2008, nr 4, s. 8-10

229. Problematyka starości, śmierci i żałoby w refleksji teoretycznej / Jerzy Stochmiałek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2010, nr 1, s. 54-63

230. Problemy zdrowotne ludzi starych : wybrane zagadnienia / Arkadiusz Przybyłka // Polityka Społeczna. - 2002, nr 8, s. 12-16

231. Polska starość - próba zarysowania diagnozy i kierunki przemian / Brunon Synak // Praca Socjalna. - 2003, nr 2, s. 12-23

232. Poradnictwo gerontologiczne / Małgorzata Malec. - Bibliogr. // Edukacja Dorosłych. - 2002, nr 4, s. 43-51

233. Poza genetyczne czynniki kształtujące proces korzystnego starzenia - spojrzenie geriatry / Anna Witiuk-Misztalska, Tomasz Misztalski . - Bibliogr. // Chowanna. - T. 2 (2009), s. 247-261

234. Przeciw ageizmowi. O potrzebie wzmacniania społecznej pozycji człowieka starego / Sabina Pawlas-Czyż // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 7-8, s. 32-36

235. Przemoc na Podlasiu / Małgorzata Halicka // Niebieska Linia. - 2010, nr 2, s. 9-13

236. Przemoc wobec osób starszych / Adrianna Staręga // Niebieska Linia. - 2003, nr 5, s. 5-6

237. Przemoc wobec starszych w Niemczech / Maria Burek // Niebieska Linia. - 2006, nr 5, s. 13-14

238. Przygotowanie do starości / Grażyna Orzechowska // Edukacja Dorosłych. - 2003, nr 3, s. 16-23

239. Rozwój strategii pamięciowych na lektoratach Uniwersytetu Trzeciego Wieku / Monika Grotek. - Wykr. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2003, nr 2, s. 42-50

240. Rozwój w wieku podeszłym / Piotr Szczukiewicz. - Fot. // Remedium. - 2001, nr 11, s. 6-7

241. Samotność i osamotnienie ludzi starszych w placówkach opiekuńczych / Andrzej Mielczarek // Praca Socjalna. - 2006, nr 4, s. 24-40

242. Siwe włosy ludzkości. Raport "Polityki" / Marek Oramus, Barbara Pietkiewicz // Polityka. - 2001, nr 20, s. 3-6, 8-9

243. Spojrzenie praktyka na terapię w domach pomocy społecznej / Mariusz Kuskowski // Praca Socjalna. - 2009, nr 35-46

244. Społeczne aspekty starzenia się demograficznego ludności i ich wymiar instytucjonalny / Eugeniusz Rydz, Wioletta Szymańska. - Tab. // Praca Socjalna. - 2003, nr 3, s. 3-16

245. Społeczny wymiar kształcenia gerontologicznego - aspekt teoretyczno-praktyczny / Agata Chabior . - Bibliogr. // Chowanna. - T. 2 (2009), s. 235-246

246. Starość jako ostatni etap życia człowieka / Dorota Zawadzka, Dawid Misiak // Edukacja Dorosłych. - 2006, nr 3, s. 23-33

247. Starość na wsi / Piotr Błędowski // Niebieska Linia. - 2006, nr 5, s. 10-13

248. Starość nie radość? / Urszula Nowakowska // Edukacja Dorosłych. - 2006, nr 4, s. 117-121

249. Starość w zainteresowaniach badawczych pedagogiki społecznej - stan i zadania na przyszłość / Elżbieta Trafiałek // Pedagogika Społeczna. - 2001, nr 1, s. 56-66

250. Starzenie się społeczeństw wyzwaniem dla solidarności międzypokoleniowej / Janusz Balicki // Ethos. - 2001, nr 55, s. 86-96

251. Statystyczna starość / Katarzyna Michalska // Niebieska Linia. - 2003, nr 5, s. 3-4

252. Wiek średni a postawy wobec starości / Dominika Skowrońska // Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 2, s. 109-122

253. Więcej dziadków niż wnuków. Polska się wyludnia / Marek Henzler. - Rys. // Polityka. - 2002, nr 49, s. 20-22

254. Wokół edukacji osób starszych / Olga Czerniawska. - Bibliogr. // Edukacja Dorosłych. - 2001, nr 3, s. 31-39

255. Wpływ zmian strukturalnych społeczeństwa na gospodarstwa domowe i rodziny / Anna Wachowiak // Edukacja Humanistyczna. - 2002, nr 1-2, s. 115-119

256. Wprowadzenie do zagadnień biblioterapii / Lidia Ippoldt // Biblioterapeuta. - 2000, nr 2, s. 6-10

257. Wybrane aspekty polityki ludnościowej w odniesieniu do populacji osób starszych / Krystyna Slany, Małgorzata Krywult. - Bibliogr. // Problemy Rodziny. - 2001, nr 4-6, s. 27-32

258. Wydarzenia globalne i osobiste starszego pokolenia Polaków w świetle badań biograficznych / Olga Czerniawska // Edukacja Dorosłych. - 2006, nr 1-2, s. 17-23

259. Wygrać starość / Hanna Dąbrowiecka // Niebieska Linia. - 2003, nr 5, s. 9-10

260. Wypoczynek fizyczny seniorów wspólnie zamieszkałych z rodziną / Anna Zawadzka // Kultura i Edukacja. - 2000, nr 1-2, s. 132-137
* Oddziaływanie dziadków na wypoczynek wnuków

261. Zabierzcie ode mnie starość / Ewa Winnicka. - Fot. // Polityka. - 2001, nr 45, s. 100-105

262. Zmierzch życia po norwesku / Joanna Kwiatkowska // Niebieska Linia. - 2010, nr 2, s. 17-18

 

Starość, starzenie się

263. Ageizm i dyskryminacja ze względu na wiek / Joanna Nicole-Urbanowicz // Niebieska Linia. - 2006, nr 6, s. 6-8

264. Aktywizowanie mieszkańców domów pomocy społecznej / Anna Zawada // Praca Socjalna. - 2007, nr 1, s. 90-96

265. Aktywność ruchowa - to zdrowa jesień życia / Urszula Parnicka // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 4, s. 38-40

266. Alkoholizm ludzi starszych w stacjonarnych placówkach opiekuńczych / Andrzej Mielczarek // Praca Socjalna. - 2007, nr 4, s. 56-74

267. Andragogika i gerontologia wobec procesu starzenia się i śmierci / Jerzy Stochmiałek . - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 1, s. 48-59

268. Babcia, dziadek i ja / Jolanta Bot // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 1, s. 43-45

269. Babcia z ogłoszenia / Monika Stelmach // Polityka. - 2007, nr 34, s. 78-79

270. Bezpieczeństwo społeczne ludzi trzeciego wieku w Polsce / E. Anna Wesołowska // Edukacja Dorosłych. - 2006, nr 1-2, s. 25-31

271. Biblioteka - przyjaznym miejscem dla starszego człowieka / Mirosława Dobrowolska // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 6, dod. "Bblioteka dla Seniorów" nr 1, s. 1-2

272. Biblioteki otwarte na współpracę z Uniwersytetami Trzeciego Wieku / Beata Walczak // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 6, dod. "Biblioteka dla Seniorów" nr 1, s. 4-7

273. Buddyzm a kształtowanie postaw życiowych - perspektywa wychowawczo-społeczna / Karolina Slovenko . - Bibliogr. // Kultura i Edukacja. - 2009, nr 4, s. 63-83

274. Choroby neurodegeneracyjne wieku podeszłego / Anna Cabaj // Biologia w Szkole z Przyrodą. – 2009, nr 1, s. 28-34

275. Ciało biologiczne w interakcjach społecznych - pomiędzy napiętnowaniem a akceptacją / Honorata Jakubowska // Kultura i Społeczeństwo. - 2008, nr 3, s. 195-212

276. Czesław Miłosz : moment i wieczność / Piotr Śliwiński // Polonistyka. - 2005, nr 1, s. 45-47
* Czesław Miłosz - "Uczciwe opisanie samego siebie nad szklanką whisky na lotnisku, dajmy na to w Minneapolis" z tomu "To"

277. Człowiek stary w środowisku lokalnym / Elżbieta Trafiałek // Praca Socjalna. - 2003, nr 4, s. 17-24

278. Demograficzny obraz województwa śląskiego na tle przemian ludnościowych w Polsce - szanse, zagrożenia, prognozy / Agata Zygmunt // Studia Socjologiczne. - 2009, nr 4, s. 213-229

279. Depresje schyłku życia / Tadeusz Parnowski // Charaktery. - 2002, nr 11, s. 20-21

280. Długowieczna osobowość / Aleksandra Postoła // Wprost. - 2009, nr 20, s. 52-55

281. Długowieczni i zadowoleni / Alicja Głębocka // Niebieska Linia. - 2006, nr 6, s. 3-5

282. Dom pomocy społecznej - wolny wybór czy konieczność? / Teresa Zbyrad // Praca Socjalna. - 2010, nr 6, s. 42-54

283. Domy dziennego pobytu jedną z form pomocy środowiskowej dla ludzi starych / Andrzej Mielczarek // Praca Socjalna. - 2006, nr 1, s. 58-70

284. Domy pomocy społecznej - konieczność czy może luksus? / Agnieszka Jachowicz // Polityka Społeczna. - 2006, nr 5-6, s. 16-20
* Sytuacja domów pomocy społecznej w świetle zmian ustawy o pomocy społecznej

285. Domy społecznej niemocy / Elżbieta Isakiewicz // Tygodnik Powszechny. - 2010, nr 43, s. 13-15

286. Doświadczenia w prowadzeniu muzykoterapii dla pacjentów oddziału psychogeriatrycznego / Agnieszka Turkot // Psychoterapia. - 2001, nr 2, s. 55-60

287. Działanie bibliotek publicznych w Polsce na rzecz grup wykluczonych społecznie / Iwona Smarsz // Biblioterapeuta. - 2009, nr 3, s. 9-12

288. Dydaktyka biograficzna w budowaniu pozytywnego bilansu życia seniorów / Magdalena Wnuk-Olenicz . - Bibliogr. // Edukacja Dorosłych. - 2009, nr 2, s. 55-64

289. Dyskretny urok pamięci utajonej / Beata Daniluk, Piotr Markiewicz // Charaktery. - 2007, nr 6, s. 44-47

290. Dyskryminacja osób starszych w Polsce / Justyna Stypińska // Niebieska Linia. - 2010, nr 2, s. 3-6

291. Edukacja dorosłych na Malcie / Anna Frąckowiak // Edukacja Dorosłych. - 2007, nr 1-4, s. 149-159

292. Edukacja i samorealizacja w procesie przygotowań do starości i wizji starości osób w wieku średnim - sprawozdanie z badań / Dominika Skowrońska . - Bibliogr. // Chowanna. - T. 2 (2009), s. 63-75

293. Edukacja przeciw marginalizacji seniorów / Maria Kuchcińska . - Bibliogr. // Chowanna. - T. 2 (2009), s. 173-186
* Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku

294. Edukacja seniorów - odpowiedź na wymagania współczesności / Artur Fabiś. - Bibliogr. // Edukacja Dorosłych. - 2006, nr 1-2, s. 33-44

295. Edukacja seniorów priorytetem krajowym / Małgorzata Kacprzak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 2, s. 59-62

296. Edukacja (seniorów?) w procesie rewalidacji społecznej starzejącego się społeczeństwa / Agnieszka Majewska-Kafarowska . - Bibliogr. // Chowanna. - T. 2 (2009), s. 213-224

297. Edukacja trzeciego wieku jako czynnik procesu kształcenia i wychowania dorosłych / Beata Boczukowa // Edukacja Dorosłych. - 2005, nr 3, s. 57-61

298. Edukacja w starości jako działanie poprawiające jakość życia seniorów / Jerzy Halicki . - Bibliogr. // Chowanna. - T. 2 (2009), s. 203-212

299. Edukacja zawodowa i zarobkowanie a satysfakcja życiowa ludzi starszych / Małgorzata Halicka // Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 4, s. 83-93

300. Geragogika jako subdyscyplina pedagogiczna - założenia i formy realizacji / Anna Leszczyńska-Rejchert . - Bibliogr. // Chowanna. - T. 2 (2009), s. 225-233

301. Główne cechy procesu starzenia się ludności - świat i Polska / Beata Samoraj. - Bibliogr. // Praca Socjalna. - 2003, nr 2, s. 116-128

302. Inne spojrzenie na odkrywanie sensu życia w starości / Marek Kluz // Praca Socjalna. - 2010, nr 1, s. 93-106

303. Jak promować pomyślnie starzenie się? / Agata Andruszkiewicz, Agnieszka Bołdak // Kultura Fizyczna. - 2008, nr 3-4, s. 23-27

304. Jak się starzejemy? / Joanna Skommer. - Rys. // Wszechświat. - 2002, z. 4-6, s. 118-121

305. Jak zapobiegać depresji u osób w starszym wieku? / Andrzej Mielczarek // Praca Socjalna. - 2007, nr 2, s. 66-78

306. Jesień życia kobiety - aspekty edukacyjne / Monika Sulik . - Bibliogr. // Chowanna. - T. 2 (2009), s. 143-154

307. Kiedy dzieci biją rodziców / Edyta Gietka // Polityka. - 2007, nr 24, s. 4-6, 8, 10

308. Klara i Bogusław : przemoc wśród starszych i wobec nich / Anna Maria Węgierek // Niebieska Linia. - 2009, nr 3, s. 9-11

309. Kłopotliwy problem - przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych / Renata Durda // Świat Problemów. - 2011, nr 1, s. 27-29

310. Komunikowanie się ludzi dorosłych / Beata Boczukowa // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 2, s. 44-51

311. Kraj dla starych ludzi / Zdzisław Pietrasik // Polityka. - 2008, nr 16, s. 62-65
* Starość w filmie

312. Kreatywna arteterapia / Anna Grudzień // Arteterapia. - 2008, nr 2, s. 34-37

313. Kreatywne zajęcia - kreatywni seniorzy / Anna Grudzień // Arteterapia. - 2009, nr 2, s. 2-5

314. Kreowanie wizerunku polskiej starości - wsparcie, opieka, pomoc i edukacja / Elżbieta Trafiałek // Pedagogika Społeczna. - 2002, nr 4, s. 13-22

315. Kochani, dopuszczam się przestępstwa / Jerzy Danilewicz // Polityka. - 2009, nr 29, s. 26-27
* Samobójstwa osób w wieku powyżej 60 lat

316. Kultura starzenia się jako socjalno-psychologiczny problem / Galina Suchobskaja, Natasza Bożko // Edukacja Dorosłych. - 1999, nr 3, s. 19-25

317. Licealiści o osobach starszych / Małgorzata Brzezińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 2, s. 26-31

318. Lokalna polityka społeczna wobec osób starszych / Piotr Błędowski // Praca Socjalna. - 2003, nr 2, s. 66-92
Ludzkie życie wobec trywializacji starości / Wojciech Kułak // Forum Oświatowe. - 2007, nr 1, s. 125-133

319. Ludzie starzy i starość w polityce społecznej / Dorota Wojtczak // Praca Socjalna. - 2005, nr 2, s. 15-37

320. Luźniej na planecie. Nie ma już groźby przeludnienia Ziemi, najgroźniejsze są starość i nędza / Marek Ostrowski, Adam Szostkiewicz. - rys., tab. // Polityka. - 2002, nr 28, s. 36-39

321. Metafory starości - interpretacja tematu starości w dziełach malarstwa / Urszula Tabor . - Bibliogr. // Chowanna. - T. 2 (2009), s. 33-47

322. Metoda warsztatowa - metodą wyjścia z kryzysu osób starszych, zamieszkujących dom pomocy społecznej / Anna Piluś // Arteterapia. - 2010, nr 4, s. 32-35

323. Metodyka zajęć Tai Chi z osobami starszymi / Monika Sufinowicz [et al.] // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 2, s. 38-41

324. Młodość a wartość starości / Jadwiga Mizińska // Chowanna. - T. 1 (2008), s. 111-130

325. Młodzi do późnej starości / S. Jay Olshansky, Bruce A. Carnes, Robert N. Butler. - Rys. // Świat Nauki. - 2001, nr 5, s. 38-43

326. Moc siwych włosów, czyli jak się dobrze zestarzeć / Joanna Podgórska // Polityka. - 2003, nr 15, s. 3-10
* Raport "Polityki"

327. "Moje komputerowe boje" : rzecz o sopockim kursie komputerowym dla seniorów / Mirosława Dobrowolska // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 12, s. 7-12

328. Na tropie matuzalema / Grażyna Mosieniak // Charaktery. - 2009, nr 2, s. 80-83

329. Najpiękniejszy wiek to ten, w którym się jest - starość jako pozytywny etap zycia / Monika Molicka // Praca Socjalna. - 2010, nr 1, s. 107-117

330. Narodowa strategia spójności a profilaktyka wykluczenia społecznego ludzi starych / Elżbieta Trafiałek . - Bibliogr. // Chowanna. - T. 2 (2009), s. 187-202

331. Nasza przyszłość jest stara / Joanna Derkaczew // Dialog. - 2008, nr 9, s. 190-205

332. Nauczyciele kończący karierę zawodową / Bohumira Lazarova ; tł. Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 3, s. 14-18

333. Niebezpieczna starość / Jacek J. Prószyński, Anita Gębska-Kuczerowska // Niebieska Linia. - 2006, nr 5, s. 8-10

334. Niepełnosprawni w społeczeństwie / Marlena Kilian . - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2007, nr 11-12, s. 14-18

335. Nordic Walking w programowaniu aktywności fizycznej osób starszych / Monika Stefaniak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 11, s. 43-48

336. Nowa rewolucja seksualna / Adam Leszczyński // Wiedza i Życie. - 2004, nr 8, s. 18-21

337. Nowe podejście do starszego pokolenia / Józefa Anna Pielkowa. - Bibliogr. // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 3, s. 8-12

338. Nowe technologie a biblioteka. Niepokoje czytelników trzeciego wieku / Piotr Nowak // Przegląd Biblioteczny. - 2008, z. 3, s. 418-428

339. Nowi starzy / Martyna Bunda // Polityka. - 2008, nr 7, s. 80-83

340. O agresji w domach pomocy społecznej dla seniorów / Andrzej Mielczarek // Praca Socjalna. - 2007, nr 6, s. 40-53

341. O odpychaniu i przyciąganiu się młodości i starości / Joanna Cieśla // Polityka. - 2009, nr 51/52, s. 46-49

342. O potrzebie kształcenia gerontologicznego wśród dzieci i młodzieży / Anna Zawada // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 4-5, s. 8-11

343. O potrzebie kształtowania kompetencji międzykulturowej wśród seniorów / Anna Jaroszewska . - Bibliogr. // Edukacja Dorosłych. - 2009, nr 2, s. 65-73

344. O problemie zdrowej starości / Marcin Golec // Polityka Społeczna. - 2008, nr 1, s. 5-7

345. O starości okiem psychologa / Grażyna Płachcińska // Niebieska Linia. - 2008, nr 4, s. 17-20

346. O śmierci i przemijaniu - bez patosu : scenariusz wieczoru poetyckiego przy świecach / Elżbieta Maszner, Elżbieta Książyk // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 9, s. 19-21

347. O wyższości starości / Aneta Łosiewicz // Charaktery. - 2004, nr 1, s. 31-32

348. O zadaniach domów pomocy społecznej raz jeszcze / Anna Zawada // Praca Socjalna. - 2010, nr 5, s. 63-74

349. Oblicza starości / Urszula Lehr. - Bibliogr. // Etnografia Polska. - 2003, z. 1-2, s. 71-102

350. Obowiązki fachowo pomagających w domach pomocy społecznej dla seniorów // Praca Socjalna. - 2009, nr 5, s. 47-57

351. Obowiązki pracownika socjalnego wobec rodziny / Józef Młyński // Praca Socjalna. - 2010, nr 5, s. 24-46

352. Obraz czytelnika-seniora w literaturze gerontologicznej i badaniach czytelniczych / Renata Aleksandrowicz // Roczniki Biblioteczne. - R. 49 (2005), s. 515-533

353. Obraz najstarszego pokolenia w percepcji małych dzieci / Paulina Sutor-Głodzik, Joanna A. Wnęk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 6, s. 33-37

354. Ochrona prawna przed dyskryminacją ze względu na wiek / Karolina Kędziora // Niebieska Linia. - 2010, nr 2, s. 6-8

355. Ochrona zdrowia ludzi starszych w Polsce wyzwaniem dla polityki społecznej / Barbara Bień. - Tab., wykr. // Praca Socjalna. - 2003, nr 2, s. 93-107

356. Opieka nad osobami starszymi. Historia i współczesność / Aneta Jesionek-Khadka, Mieczysław Sędzicki // Praca Socjalna. - 2010, nr 5, s, 75-94

357. Opieka jako proces zrozumienia / Maria Kuźmicz // Niebieska Linia. - 2009, nr 3, s. 3-5
* Pomoc ludziom starszym

358. Opinie seniorów o jakości i zadowoleniu z życia / Bronisława Dudziak // Praca Socjalna. - 2010, nr 4, s. 69-85

359. Osoby najstarsze w Polsce / Piotr Szukalski. - Tab. - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2001, nr 9, s. 30-34

360. Osoby starsze w domu opieki społecznej - doświadczenia niemieckie / Karolina Wojciechowska // Praca Socjalna. - 2005, nr 2, s. 96-100

361. Osoby starsze w reklamie i w opiniach studentów / Daniela Dzienniak-Paulina, Sabina Pawlas-Czyż // Praca Socjalna. - 2004, nr 2, s. 66-78

362. Osoby starsze w systemie pomocy społecznej / Krystyna Wyrwicka. - Tab. // Praca Socjalna. - 2003, nr 2, s. 108-115

363. Oświata dorosłych a aktywność ludzi starszych / Elżbieta Trafiałek. - Bibliogr. // Edukacja Dorosłych. - 2000, nr 2, s. 43-49

364. Permanentna edukacja jako zadanie starości w XXI wieku / Olga Czerniawska // Edukacja Dorosłych. - 2003, nr 2, s. 15-22

365. Pigułka na starość / Mark A. Lane, Donald K. Ingram, George S. Roth. - Rys. // Świat Nauki. - 2002, nr 10, s. 28-33

366. Postawy wobec osób starszych : różnice międzypokoleniowe / Janusz Trempała, Ludmiła Zając-Lamparska . - Bibliogr. // Przegląd Psychologiczny. - T. 50, nr 4 (2007), s. 447-462

367. Polska starość / Elżbieta Trafiałek . - Bibliogr. // Niebieska Linia. - 2008, nr 4, s. 3-7

368. Polska starość - próba zarysowania diagnozy i kierunki przemian / Brunon Synak // Praca Socjalna. - 2003, nr 2, s. 12-23

369. Polska staruszków, czyli jak żyją emeryci / Maciej Szopa, Sebastian Stodolak // Wprost. - 2010, nr 12, s. 37-46

370. Poradnictwo gerontologiczne / Małgorzata Malec. - Bibliogr. // Edukacja Dorosłych. - 2002, nr 4, s. 43-51

371. Portret seniora : warsztaty biblioterapeutyczne / Irena Borecka // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 1, s. 41-42

372. Postawy ludzi starych wobec śmierci. Relacja z badań / Dorota Zawadzka // Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 4, s.95-104

373. Późna dorosłość / Marta Marchow. - Bibliogr. // Remedium. - 2004, nr 6, s. 10-11
* Ostatni okres życia, trwający około 40 lat, określany bywa jako późna dorosłość, wiek podeszły, senioralny czy po prostu starość

374. Prawa osób starszych / Zofia Szarota . - Bibliogr. // Niebieska Linia. - 2008, nr 4, s. 8-10

375. Prawne aspekty funkcjonowania domów pomocy społecznej / Grzegorz Skórka // Praca Socjalna. - 2008, nr 4, s. 63-92

376. Problematyka starości, śmierci i żałoby w refleksji teoretycznej / Jerzy Stochmiałek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2010, nr 1, s. 54-63

377. Problemy alkoholowe u osób starszych / Paweł Bronowski, Sylwia Kluczyńska, Maryla Sawicka . - Bibliogr. // Niebieska Linia. - 2008, nr 4, s. 15-16

378. Problemy zdrowotne ludzi starych : wybrane zagadnienia / Arkadiusz Przybyłka // Polityka Społeczna. - 2002, nr 8, s. 12-16

379. Program e-kształcenie "Promowanie znajomości technologii cyfrowych wśród osób starszych zamieszkujących tereny wiejskie" / Ludmiła Łopacińska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 2, s. 62-67

380. Próba optymalizacji edukacji seniorów w niesystematycznych (doraźnych) formach kształcenia / Agata Chabior // Edukacja Dorosłych. - 1999, nr 1, s. 47-55

381. Przeciw ageizmowi. O potrzebie wzmacniania społecznej pozycji człowieka starego / Sabina Pawlas-Czyż // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 7-8, s. 32-36

382. Przeciwdziałanie skutkom starzenia się społeczeństw w krajach wysoko rozwiniętych / Małgorzata Sulmicka. - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2003, nr 4, s. 24-29

383. Przemoc finansowa wobec osób starszych ; doświadczenia brytyjskie / Paulina Gotfryd // Niebieska Linia. - 2009, nr 3, s. 13-15

384. Przemoc na Podlasiu / Małgorzata Halicka // Niebieska Linia. - 2010, nr 2, s. 9-13

385. Przemoc wobec osób starszych / Adrianna Staręga // Niebieska Linia. - 2003, nr 5, s. 5-6

386. Przemoc wobec starszych w Niemczech / Maria Burek // Niebieska Linia. - 2006, nr 5, s. 13-14

387. Przemoc wobec osób starszych w Wielkiej Brytanii / Edyta Skwarzyńska // Niebieska Linia. - 2005, nr 4, s. 29-31

388. Przestępstwa na tle majątkowym popełniane na szkodę osób starszych / Zygmunt Kukuła // Praca Socjalna. - 2009, nr 3, s. 94-114

389. Przygotowanie do starości / Grażyna Orzechowska // Edukacja Dorosłych. - 2003, nr 3, s. 16-23

390. Radosna jesień życia / DUT // Gazeta Wyborcza, dod. Gazeta w Opolu. - 2001, nr 33, s. 5
* Opolski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

391. Rehabilitacja w zakresie poruszania się i wykonywania codziennych czynności wobec potrzeb osób w starszym wieku z niepełnosprawnością wzrokową / Marlena Kilian . - Bibliogr. // Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo. - 2009, nr 1, s. 21-31

392. Rodzice i dziadkowie jako "prawzory"/ Małgorzata Mann // Wychowawca. - 2008, nr 1, s. 24-25

393. Rola aktywności w adaptacji do emerytury / Joanna Wawrzyniak // Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 4, s. 105-114

394. Rola babci i dziadka w opinii młodzieży / Agnieszka Biela // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 6, s. 38-39

395. Rola biblioteki w edukacji czytelniczej osób starszych / Katarzyna Dettlaff-Lubiejewska // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 6, s. 3-7

396. Rozwój w wieku podeszłym / Piotr Szczukiewicz. - Fot. // Remedium. - 2001, nr 11, s. 6-7

397. Samotność i osamotnienie ludzi starszych w placówkach opiekuńczych / Andrzej Mielczarek // Praca Socjalna. - 2006, nr 4, s. 24-40

398. Są takie ogrody : program terapeutyczny dla seniorów / Irena Borecka // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 6, s. 29-32

399. Seminarium Trzeciego Wieku / Tadeusz Płóciennik // Echo Gmin. - 2000, nr 47, s. 5
* Inauguracja zajęć Seminarium W Domu Dziennego Pobytu w Kędzierzynie-Koźlu.

400. Seniorzy jako odbiorcy informacji / Monika Kosowiec-Placek . - Bibliogr. // Przegląd Biblioteczny. - 2010, z. 3, s. 322-332

401. Seniorzy w bibliotekach publicznych / Mirosława Dobrowolska // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 12, dod. "Biblioteka dla Seniorów", s. 1-4

402. Seniorzy w mediach / Paulina Gotfryd // Niebieska Linia. - 2008, nr 4, s. 23-25

403. Seniorzy w Polsce. Podstawowe dane statystyczne / Dorota Głogosz // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 4, s. 17-21

404. Seniorzy w przestrzeni kulturalno-edukacyjnej społeczeństwa wiedzy / Zofia Szarota . - Bibliogr. // Chowanna. - T. 2 (2009), s. 77-96

405. Siwe włosy ludzkości. Raport "Polityki" / Marek Oramus, Barbara Pietkiewicz // Polityka. - 2001, nr 20, s. 3-6, 8-9

406. Spojrzenie dwóch generacji na starość i proces starzenia się / Sabina Pawlas-Czyż, Daniela Dzienniak-Pulina // Praca Socjalna. - 2008, nr 4, s. 93-115

407. Spojrzenie praktyka na terapię w domach pomocy społecznej / Mariusz Kuskowski // Praca Socjalna. - 2009, nr 35-46

408. Społeczne aspekty starzenia się demograficznego ludności i ich wymiar instytucjonalny / Eugeniusz Rydz, Wioletta Szymańska. - Tab. // Praca Socjalna. - 2003, nr 3, s. 3-16

409.Społeczny wymiar kształcenia gerontologicznego - aspekt teoretyczno-praktyczny / Agata Chabior . - Bibliogr. // Chowanna. - T. 2 (2009), s. 235-246

410. Sprawczość - bierność. Dzieci jako aktorzy polityki społecznej / Mariola Racław-Markowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 8, s. 3-9

411. Stacjonarna opieka społeczna. Spojrzenie na przyszłość / Łukasz Jurek. - Tab. - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2007, nr 5-6, s. 15-22

412. Starość a przemiany więzi społecznych / Joanna Zalewska . - Bibliogr. // Kultura i Społeczeństwo. - 2010, nr 3, s. 131-150

413. Starość jako ostatni etap życia człowieka / Dorota Zawadzka, Dawid Misiak // Edukacja Dorosłych. - 2006, nr 3, s. 23-33

414. Starość na wsi / Piotr Błędowski // Niebieska Linia. - 2006, nr 5, s. 10-13

415. Starość nie radość? / Urszula Nowakowska // Edukacja Dorosłych. - 2006, nr 4, s. 117-121

416. Starość w zainteresowaniach badawczych pedagogiki społecznej - stan i zadania na przyszłość / Elżbieta Trafiałek // Pedagogika Społeczna. - 2001, nr 1, s. 56-66

417. Stary człowiek i morze bezradności / Mariusz Kuskowski . - Bibliogr. // Niebieska Linia. - 2009, nr 3, s. 5-8

418. Stary człowiek w Polsce / Elżbiet Tarkowska // Więź. - 2005, nr 10, s. 8-14

419. Stary poeta odchodzi / Agnieszka Czyżak // Polonistyka. - 2005, nr 5, s. 4-7
* Tadeusz Różewicz.

420. Starzenie się ludności jako wyznacznik dla polityki zdrowotnej / Marek Bryła, Irena Maniecka-Bryła . - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2009, nr 8, s. 14-17

421. Starzenie się na Śląsku w perspektywie socjologicznej. Problemy teoretyczne i potrzeby badań / Marek Niezabitowski // Studia Socjologiczne. - 2009, nr 4, s. 231-249

422. Starzenie się społeczeństw wyzwaniem dla solidarności międzypokoleniowej / Janusz Balicki // Ethos. - 2001, nr 55, s. 86-96

423. Starzenie się społeczeństw wyzwaniem dla współczesnego świata / Marlena Kilian // Praca Socjalna. - 2010, nr 1, s. 21-34

424. Statystyczna starość / Katarzyna Michalska // Niebieska Linia. - 2003, nr 5, s. 3-4

425. Strategie zaspokajania potrzeb rehabilitacyjnych wśród seniorów z niepełnosprawnością wzrokową w dziedzinie wykonywania codziennych czynności / Marlena Kilian . - Bibliogr. // Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo. - 2007, nr 2, s. 39-50

426. Szczęśliwa góra mięsa / Tomasz Walat // Polityka. - 2011, nr 8, s. 48-49

427. Środowisko lokalne w przeciwdziałaniu ekskluzji społecznej osób starszych / Anna Zawada // Praca Socjalna. - 2009, nr 3, s. 17-27

428.Świadczenia emerytalne osób starszych w liczbach / Władysława Łuczka-Bakuła, Lidia Jabłońska-Porzuczek // Praca Socjalna. - 2009, nr 5, s. 58-65

429. Tożsamość wieku dojrzałego jako suma dokonań wcześniejszych etapów życia / Małgorzata Mogielnicka. - Bibliogr. // Edukacja. - 2006, nr 4, s. 77-82

430.Trochę cierpliwości dla starości / Anna Jastrzębska // Wychowawca. - 2005, nr 1, s. 24-25

431. Trzeci wiek twórczy i uśmiechnięty / Agnieszka Mączyńska-Dilis // Gazeta Szkolna. - 2008, nr 3-4, s. 8-9

432. "Trzeci wiek" w społeczeństwie informacyjnym / Renata Aleksandrowicz // Zagadnienia Informacji Naukowej. - 2008, nr 2, s. 94-107

433. Twórczość ludzi w podeszłym wieku oraz jej pozytywny wpływ na starzenie się / Joanna Wilgosiewicz-Begińska, Justyna Chrobak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2010, nr 1, s. 38-45

434. Ubóstwo ludzi w wieku podeszłym - przyczynek empiryczny / Barbara Szatur-Jaworska. Tab. - Bibliogr. // Problemy Polityki Społecznej. - [Nr] 2. - (2000), s. 137-152

435. Uczestnictwo seniorów w kulturze / Irena Borecka // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 1, s. 3-6

436. Udział ludzi starszych w edukacji nieformalnej / Renata Konieczna-Woźniak . - Bibliogr. // Chowanna. - T. 2 (2009), s. 127-141

437. Uniwersytet Trzeciego Wieku szansą na lepszą starość - spojrzenie młodego człowieka / Izabela Senkowska // Edukacja Dorosłych. - 2002, nr 2-3, s. 93-97

438. Uniwersytet Trzeciego Wieku, 30 lat działania. Przemiany, dylematy i oczekiwania w epoce ponowoczesnej / Olga Czerniawska . - Bibliogr. // Chowanna. - T. 2 (2009), s. 97-113

439. Uniwersalia kulturowe w opiniach seniorów / Elżbieta Dubas // Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 1, s. 13-29

440. Urok siwych gołąbków / Barbara Pietkiewicz // Polityka. - 2008, nr 34, s. 82-84
* Miłość i seks w życiu starszych ludzi

441. Uwarunkowania aktywności osób w podeszłym wieku / Katarzyna Popiołek, Agata Chudzicka-Czupała . - Bibliogr. // Chowanna. - T. 2 (2008), s. 203-215

442. Uzależnienie od alkoholu ludzi starszych w domu pomocy społecznej / Andrzej Mielczarek . - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 10-11, s. 29-32

443. W jaki sposób uniwersytety moga wspierać uczenie się osób starszych? Funkcjonowanie Instytutu Studiów dla Seniora w Szkocji / Alina Matlakiewicz // Edukacja Dorosłych. - 2006, nr 3, s. 135-145

444. W trosce o godną starość / Anna Zawada // Problemy Alkoholizmu. - 2006, nr 3, s. 19-20

445. Wartości życiowe i ich bilans u osób starszych / Ryszard Cibor // Chowanna. - T. 1 (2008), s. 97-110

446. Wiek długowiecznych / Paweł Walewski // Polityka. - 2008, nr 8, s. 74-76

447. Wiek średni a postawy wobec starości / Dominika Skowrońska // Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 2, s. 109-122

448. Wielki konkurs plastyczny / Ewa Ir // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 6, s. 376
* Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży "Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie", przeprowadzony w roku 1999 w Krakowie

449. Więcej dziadków niż wnuków. Polska się wyludnia / Marek Henzler. - Rys. // Polityka. - 2002, nr 49, s. 20-22

450. Wokół edukacji osób starszych / Olga Czerniawska. - Bibliogr. // Edukacja Dorosłych. - 2001, nr 3, s. 31-39

451. Wolność i prawo do godnego życia w opiniach ludzi starych / Andrzej Mielczarek // Praca Socjalna. - 2005, nr 2, s. 38-50

452. Wpływ zmian strukturalnych społeczeństwa na gospodarstwa domowe i rodziny / Anna Wachowiak // Edukacja Humanistyczna. - 2002, nr 1-2, s. 115-119

453. Wprowadzenie do zagadnień biblioterapii / Lidia Ippoldt // Biblioterapeuta. - 2000, nr 2, s. 6-10

454. Wsparcie i praca socjalno-wychowawcza w systemie pomocy społecznej w Danii / Ewa Kantowicz. - Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. - 2003, nr 2, s. 99-108

455. Wybiórczy wolontariat / Daniela Becelewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 7, s. 23-27
* Opieka wolontariuszy nad ludźmi starymi

456. Wybrane aspekty polityki ludnościowej w odniesieniu do populacji osób starszych / Krystyna Slany, Małgorzata Krywult. - Bibliogr. // Problemy Rodziny. - 2001, nr 4-6, s. 27-32

457. Wydarzenia globalne i osobiste starszego pokolenia Polaków w świetle badań biograficznych / Olga Czerniawska // Edukacja Dorosłych. - 2006, nr 1-2, s. 17-23

458. Wygrać starość / Hanna Dąbrowiecka // Niebieska Linia. - 2003, nr 5, s. 9-10

459. Wypoczynek fizyczny seniorów wspólnie zamieszkałych z rodziną / Anna Zawadzka // Kultura i Edukacja. - 2000, nr 1-2, s. 132-137
* Oddziaływanie dziadków na wypoczynek wnuków

460. Z młodzieżą o starości / Anna Grabowska // Polonistyka. - 2004, nr 3, s. 40-44
* Motyw w literaturze i sztuce

461. Zabezpieczenie własnej starości na tle innych potrzeb Polaków / Małgorzata Rószkiewicz. - Tab., wykr. - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2003, nr 9, s. 7-13

462. Zabierzcie ode mnie starość / Ewa Winnicka. - Fot. // Polityka. - 2001, nr 45, s. 100-105

463. Zależność i osłabione możliwości obrony jako potencjalne źródła przemocy wobec osób niepełnosprawnych i starszych / Joanna Słowińska, Ewa Sygit . - Bibliogr. // Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo. - 2009, nr 2, s. 7-20

464. Zmierzch życia po norwesku / Joanna Kwiatkowska // Niebieska Linia. - 2010, nr 2, s. 17-18

'Uniwersytet Trzeciego Wieku

465. Aktywizowanie mieszkańców domów pomocy społecznej / Anna Zawada // Praca Socjalna. - 2007, nr 1, s. 90-96

466. "Aktywne starzenie się" jako paradygmat w polityce społecznej / Łukasz Jurek . - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2012, nr 3, s. 8-12

467. Aktywność przez całe życie / Lidia Pokrzycka // Nowa Szkoła. - 2012, nr 2, s. 36-39
* Aktywność ludzi starszych

468. Biblioteka - przyjaznym miejscem dla starszego człowieka / Mirosława Dobrowolska // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 6, dod. "Bblioteka dla Seniorów" nr 1, s. 1-2

469. Biblioteki otwarte na współpracę z Uniwersytetami Trzeciego Wieku / Beata Walczak // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 6, dod. "Biblioteka dla Seniorów" nr 1, s. 4-7

470. Dydaktyka biograficzna w budowaniu pozytywnego bilansu życia seniorów / Magdalena Wnuk-Olenicz . - Bibliogr. // Edukacja Dorosłych. - 2009, nr 2, s. 55-64

471. Dziadek dziadzieje, babcia mądrzeje / Agnieszka Niezgoda // Polityka. - 2002, nr 27, s. 85-88
* Uniwersytety Trzeciego Wieku

472. Edukacja seniorów - odpowiedź na wymagania współczesności / Artur Fabiś. - Bibliogr. // Edukacja Dorosłych. - 2006, nr 1-2, s. 33-44

473. Edukacja seniorów priorytetem krajowym / Małgorzata Kacprzak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 2, s. 59-62

474. Edukacja seniorów w Wielkiej Brytanii : Uniwersytety Trzeciego Wieku / Alina Matlakiewicz // Edukacja Dorosłych. - 2003, nr 2, s. 123-129

475. Edukacja trzeciego wieku jako czynnik procesu kształcenia i wychowania dorosłych / Beata Boczukowa // Edukacja Dorosłych. - 2005, nr 3, s. 57-61

476. Edukacyjne przesłania kongresów AIUTA / Olga Czerniawska // Edukacja Dorosłych. - 2001, nr 2, s. 9-20
* Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku

477. Kultura fizyczna słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku / Waldemar Makuła // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 11, s. 29-33

478. Nauki nigdy za wiele : portret / Tomasz Wróblewski // Nowa Trybuna Opolska. - 2000, nr 252, dod. Tydzień u Nas, nr 37, s. 2
* Zofia Wolosek - studentka Studium Trzeciego Wieku

479. Nowe tendencje w uniwersytetach III wieku / Olga Czerniawska // Edukacja Dorosłych. - 2006, nr 3, s. 67-71

480. "Nowy" czy "tradycyjny" uniwersytet trzeciego wieku? / Grażyna Orzechowska . - Bibliogr. // Edukacja Dorosłych. - 2009, nr 1, s. 61-70

481. Nowy rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku / Renata Migała // Namysłowski Powiatowy Magazyn Samorządowy. - 2002, nr 8, s. 10

482. Permanentna edukacja jako zadanie starości w XXI wieku / Olga Czerniawska // Edukacja Dorosłych. - 2003, nr 2, s. 15-22

483. Przygotowanie do starości / Grażyna Orzechowska // Edukacja Dorosłych. - 2003, nr 3, s. 16-23

484. Radosna jesień życia / DUT // Gazeta Wyborcza, dod. Gazeta w Opolu. - 2001, nr 33, s. 5
* Opolski Uniwersytet Trzeciego Wieku

485. Rośnie zainteresowanie... / Tadeusz Płóciennik // Echo Gmin. - 2000, nr 48, s. 4
* Studium Trzeciego Wieku w Kędzierzynie-Koźlu

486. Rozwój strategii pamięciowych na lektoratach Uniwersytetu Trzeciego Wieku / Monika Grotek. - Wykr. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2003, nr 2, s. 42-50

487. Seminarium Trzeciego Wieku / Tadeusz Płóciennik // Echo Gmin. - 2000, nr 47, s. 5
* Inauguracja zajęć Seminarium W Domu Dziennego Pobytu w Kędzierzynie-Koźlu

488. Seniorzy w przestrzeni kulturalno-edukacyjnej społeczeństwa wiedzy / Zofia Szarota . - Bibliogr. // Chowanna. - T. 2 (2009), s. 77-96

489. Starość nie radość? / Urszula Nowakowska // Edukacja Dorosłych. - 2006, nr 4, s. 117-121

490.Trzeci wiek twórczy i uśmiechnięty / Agnieszka Mączyńska-Dilis // Gazeta Szkolna. - 2008, nr 3-4, s. 8-9

491. Uniwersytet Trzeciego Wieku / JC // Gazeta Ziemi Namysłowskiej. - 2002, nr 3, s. 3

492. Uniwersytet III wieku / JC // Namysłowski Powiatowy Magazyn Samorządowy. - 2002, nr 1, s. 7
* Z inicjatywy starosty Adama Maciąga organizowany jest w Namysłowie Uniwersytet Trzeciego Wieku

493. Uniwersytet Trzeciego Wieku, 30 lat działania. Przemiany, dylematy i oczekiwania w epoce ponowoczesnej / Olga Czerniawska . - Bibliogr. // Chowanna. - T. 2 (2009), s. 97-113

494. Uniwersytet Trzeciego Wieku szansą na lepszą starość - spojrzenie młodego człowieka / Izabela Senkowska // Edukacja Dorosłych. - 2002, nr 2-3, s. 93-97

495. Uniwersytety III wieku - fenomen współczesności / Stanisław Turowski // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 1-2, s. 32-33

496. Uniwersytety trzeciego wieku jako jedna z form kształcenia osób starszych / Helena Hrapkiewicz . - Bibliogr. // Chowanna. - T. 2 (2009), s. 115-126

497. Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce / Tadeusz Aleksander. - Bibliogr. // Rocznik Pedagogiczny.- T. 24 (2001), s. 101-123

498. Uniwersytety trzeciego wieku wobec ekskluzji społecznej ludzi starych - stan i perspektywy w ujęciu porównawczym / Elżbieta Trafiałek // Edukacja Dorosłych. - 2003, nr 3, s. 24-30

499. Uniwersytety trzeciego wieku - wybrane aspekty funkcjonowania organizacji / Beata Ziębińska . - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2009, nr 3, s. 21-26

500. Wychowanie fizyczne ucznia późnej dorosłości / Andrzej Pawłucki // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 7, s. 4-11

Oprac. Iwona Kowalska i Katarzyna Hermasz
Wydział Informacji i Promocji

GALERIA

Jako tako czyli jak to po japońsku ... - warsztaty czytelnicze


image009   28 września  br. uczniowie z klasy III a z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 16 w Opolu uczestniczyli w pierwszych zajęciach czytelniczych z cyklu ,,Bajkopodróżowanie świata poznawanie". Podróż literacka odbyła się do Japonii, następna będzie do Włoch.

Więcej…

PARTNERZY

Odsłon artykułów:
3837421