A- A A+
Drukuj

Czasopiśmiennictwo polskie

 

Zestawienie bibliograficzne „Czasopiśmiennictwo polskie" zostało sporządzone na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz na podstawie „Bibliografii Zawartości Czasopism". Bibliografia składa się z 526 opisów bibliograficznych (w tym 77 opisów wydawnictw zwartych) obejmujących swoim zakresem czasowym lata 1986-2006.
Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Bibliografię uzupełnia indeks przedmiotowy.

Książki:

1. ADAMCZYK MIECZYSŁAW
Prasa Kielecczyzny - tradycje i współczesność / Mieczysław Adamczyk ; Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego w Warszawie. - Warszawa ; Kielce : IKN ODN, 1987. - 410, 19, [1] s. : wykr. ; 21 cm.
Sygn. M 152630

2. ADAMCZYK MIECZYSŁAW
Prasa Kielecczyzny w latach 1811-1989 : bibliografia. T.2, 1945-1989 / Mieczysław Adamczyk, Jolanta Dzieniakowska. - Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 1996. - 167 s. ; 21 cm
(Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej, ISSN 1234-7604 ; T.2)
Sygn. I 179551/II

3. ADAMCZYK MIECZYSŁAW
Prasa Kielecczyzny w latach 1811-1989 : bibliografia. T.1, 1811-1945 / Mieczysław Adamczyk, Jolanta Dzieniakowska. - Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 1995. - 106 s. ; 21 cm
(Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej, ISSN 1234-7604 ; T.1)
Sygn. I 179551/I

4. ANTY-KULTURA : [wybór tekstów o paryskiej "Kulturze" / wstęp Leopold Unger]. - Warszawa : "Pomost", cop. 1992. - 263, [1] s. ; 21 cm.
Sygn. M 165325

5. BAJKA ZBIGNIEW
Czytelnictwo prasy w Polsce w 1986 roku / Zbigniew Bajka. - Kraków : OBP, 1987. - 97 s. : wykr.
(Materiały / Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW „Prasa-Książka-Ruch" w Krakowie ; z. 44)
Sygn. M 152578

6. BERBERYUSZ EWA
Książę z Maisons-Laffitte / Ewa Berberyusz. - Gdańsk : "Marabut", 1995. - 195,[2] s.: il., faks., fot., portr. ; 20 cm
Sygn. M 171224

7. BIBLIOGRAFIA niezależnych wydawnictw ciagłych z lat 1976 - 1990 / red. Stefania Skwirowska ; Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny ; oprac. materiału Stefania Skwirowska, Joanna Podurgiel. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2001. - 593 s. ; 30 cm
Sygn. I 185433

8. BIBLIOGRAFIA niezależnych wydawnictw ciagłych z lat 1976 - 1990 : indeksy / red. Stefania Skwirowska ; Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny ; oprac. materiału Stefania Skwirowska, Joanna Podurgiel. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2001. - 131,[1] s. ; 30 cm
Sygn. I 185434

9. BUDNIEWSKA ANNA
Bibliografia zawartości czasopisma "Odrodzenie i Reformacja w Polsce" t. I-XLIII / Anna Budniewska, Agnieszka Mitura-Karwowska. - Warszawa : "Semper", cop. 2000. - 118 s. ; 25 cm
Sygn. I 007340"P"

10. CIEĆWIERZ MIECZYSŁAW
Polityka prasowa 1944-1948 / Mieczysław Ciećwierz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Naukowe. - 1989. - 303, [1] s. ; 21 cm.
Sygn. M 158819

11. CIEPŁOWSKI STANISŁAW
Warszawskie czasopisma poligrafów 1897-1939 / Stanisław Ciepłowski ; Muzeum Historyczne m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1995. - 188 s. ; 21 cm.
Sygn. C 175514

12. CYTOWSKA EWA
Szkice z dziejów prasy pod okupacją niemiecką 1939-1945 / Ewa Cytowska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. Pracownia Historii i Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX wieku. - Warszawa; Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. - 250,[1] s. ; 20 cm
(Materiały i Studia do Historii Prasy i Czasopiśmiennictwa Polskiego ; z. 24)
Sygn. M 145629

13. CZEREPANIAK-WALCZAK MARIA
Niepokoje współczesnej młodzieży w świetle korespondencji do czasopism młodzieżowych / Maria Czerepaniak-Walczak, Maria Czerepaniak Walczak. - Kraków : "Impuls", 1997. - 101,[1] s. ; 27 cm
Bibliogr. s. 101-[102]
Sygn. C 179953

14. CZERWIŃSKA MAŁGORZATA
Pismo i książka w systemie L.Braille'a w Polsce : historia i funkcje rewalidacyjne / Małgorzata Czerwińska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 1999. - 172 s.: 3 fot.,1 pl., portr. ; 21 cm
(Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 28)
Sygn. C 180300

15. 40 [ CZTERDZIEŚCI] lat ze "Słowem" : praca zbiorowa / pod red. Józefa Wójcika ; "Słowo Powszechne". - Warszawa : "Pax", 1987. - 381, [3] s., [64] s. tabl. : faks., fot., portr., err. ; 25 cm.
Sygn. M 149480

16. DAWID DOROTA
Księstwo w Maisons-Laffitte : rzeczywistość i legenda paryskiej "Kultury" / Dorota Dawid ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Filologii Polskiej. - Kraków : "Impuls", 2000. - 77 s. ; 23 cm
Sygn. M 182544

17. DŁUGAJCZYK EDWARD
Oblicze polityczne i własnościowe prasy polskiej w województwie śląskim : 1922-1939 / Edward Długajczyk. - Katowice : Muzeum Śląskie, 1990. - 266,[1] s.: faks., rys. ; 24 cm
Sygn. C 166693

18. 200 [ DWIEŚCIE] lat prasy polskiej na Śląsku : materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Opolu 12 i 13 grudnia 1989 r. / pod red. Joachima Glenska. - Opole : Instytut Śląski, 1992. - 185 s. ; 24 cm.
Sygn. C 165946, M 166029, M 166030

19. DZIKI SYLWESTER
Warsztat dokumentacyjny prasoznawcy : problemy teoretyczno-metodologiczne, tradycje, stan, postulaty / Sylwester Dziki ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - Wrocław ; Kraków [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. - 188 s., [1] k. tabl. ; 24 cm.
Sygn. I 166539

20. FABER-CHOJNACKA ANNA
Czasopisma krakowskie dla dzieci i młodzieży w dwudziestoleciu międzywojennym / Anna Faber-Chojnacka. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe WSP, 1995. - 169,[2] s. : rys. ; 24 cm
(Prace Monograficzne / WSP w Krakowie, ISSN 0239-6025)
Sygn. C 177462 , M 177517 , I 177468

21. FRANKE JERZY
Polska prasa kobieca w latach 1820-1918 : w kręgu ofiary i poświęcenia / Jerzy Franke ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 1999. - 342,[1] s.: il. ; 24 cm
(Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 35)
Sygn. C 180302

22. GLENSK JOACHIM
Diariusz prasy polskiej na Śląsku. T. 2, 1945-1989 / Joachim Glensk ; Stowarzyszenie Instytut Śląski. - Opole : Wydaw. Instytut Śląski, 1994. - 295 s. ; 23 cm.
Sygn. C 170648/II

23. GLENSK JOACHIM
Diariusz prasy polskiej na Śląsku. T. 1, do 1945 roku / Joachim Glensk ; Stowarzyszenie Instytut Śląski. - Opole : Wydaw. Instytut Śląski,1993. - 187 s. ; 23 cm.
Sygn. C 170648 / I

24. GLENSK JOACHIM
Ograniczenia wolności prasy polskiej na Górnym Śląsku (na przełomie XIX i XX wieku) / Joachim Glensk, Śląski Instytut Naukowo-Badawczy w Opolu. - Opole : Instytut Śląski, 1989. - 554,[2] s. ; 24 cm
Sygn. C 161112 , M 161111

25. GLENSK JOACHIM
Pitaval prasy polskiej na Śląsku w XIX stuleciu : redaktorzy i wydawcy przed sądem / Joachim Glensk. - Opole : Instytut Śląski, 1992 (Opole : "Silesian Consulting"). - 246, [1] s. ; 24 cm.
Sygn. C 165945, M 166024

26. GÓRA BARBARA
Regionalne czasopisma bibliotekarskie wydawane w Polsce : (1953-1985) / Barbara Góra. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe WSP, 1996. - 141 s. ; 24 cm
(Prace Monograficzne / WSP w Krakowie, ISSN 0239-6025)
Sygn. C 177682 , M 177719 , I 177688

27. GRABOWSKI STANISŁAW
Na przyszły pożytek : z dziejów polskiej prasy dla dzieci 1824-1939 / Stanisław Grabowski. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2001. - 267 s.: il., fot., portr. ; 21 cm
Sygn. M 183311

28. GRABSKI WITOLD
Prasa powstania warszawskiego 1944 / Witold Grabski. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1994. - 97,[3] s.: faks., fot., pl., portr. ; 27 x 27 cm
Sygn. C 171119

29. HABIELSKI RAFAŁ
Niezłomni, nieprzejednani : emigracyjne "Wiadomości" i ich krąg : 1940-1981 / Rafał Habielski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1991. - 241,[3] s. ; 21 cm
(Historia Najnowsza / PIW)
Sygn. M 163814

30. HENDZEL WŁADYSŁAW
"Głos"(1886-1894) : literatura - krytyka - teatr / Władysław Hendzel ; Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2000. - 227 s., [16] s. tabl.: il. ; 24 cm
(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, ISSN 1233-6408 ; nr 278)
Sygn. M 181064 , M 189221 , M 181992

31. HENDZEL WŁADYSŁAW
Z problemów czasopiśmiennictwa Młodej Polski : (w kręgu krakowskiego "Życia", "Krytyki" i "Chimery") / Władysław Hendzel, Piotr Obrączka. - Opole : WSP,1988. - 105 s. ; 23 cm.
( Studia i Monografie / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu, 0239-6718 ; nr 134 )
Sygn. M 154397, M 154398, M154399

32. HERTZ ZOFIA
Była raz Kultura... : rozmowy z Zofią Hertz / Zofia Hertz ; red. Iza Chruślińska ; sł. wstępne Czesław Miłosz. - Warszawa : "Most", 1994. - 151 s.: il., faks., fot., portr. ; 21 cm
Sygn. M 169882

33. HOFMAN IWONA
Ukraina, Litwa, Białoruś w publicystyce paryskiej "Kultury" / Iwona Hofman. - Poznań : "Forum Naukowe", 2003. - 322 s. ; 22 cm
Sygn. C 188993

34. JAKUBOWSKA URSZULA
Lwów na przełomie XIX i XX wieku : przegląd środowisk prasotwórczych / Urszula Jakubowska. - Warszawa : Wydawnictwo IBL, 1991. - 212 s. ; 21 cm
Sygn. M 165390

35. JAROCKI ROBERT
Czterdzieści pięć lat w opozycji : (o ludziach „Tygodnika Powszechnego"). - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1990. - 315, [4] s. : for., portr. ; 24 cm
Sygn. M 162190

36. JAZOWSKA-GUMULSKA MARIA
Oswajanie z kulturą : w kręgu inspiracji folklorystycznych w literaturze dla dzieci i młodzieży / Maria Jazowska-Gumulska. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP, 2001. - 133,[2] s. ; 21 cm
(Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN 0239-6025 ; nr 307)
Sygn. M 192454

37. KARPIŃSKA GRAŻYNA EWA
Bibliografia zawartości "Ludu" za lata 1895-1985 / Grażyna Ewa Karpińska, Maria Niewiadomska ; [red. nauk. i wstęp Bronisława Kopczyńska-Jaworska]. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze,1988. - 385, [9] s. ; 24 cm.
(Archiwum Etnograficzne, 0066-6858 ; 35)
Sygn. C 156657, M 156658

38. KONDERAK ADAM
Bibliografia prasy opozycyjnej w PRL do wprowadzenia stanu wojennego / Adam Konderak. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998. - 298,[3] s. ; 24 cm
Sygn. I 182863

39. KONOPNICKA IWONA
Czasopisma dziecięce w kształceniu wczesnoszkolnym / Iwona Konopnicka ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2006. - 196 s. ; 24 cm
(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, ISSN 1233-6408 ; nr 359)
Sygn. C 192569 , M 193622 , M 192717

40. KOSSAKOWSKA-JAROSZ KRYSTYNA
Śląsk znany, Śląsk nie znany : o kulturze literackiej na Górnym Śląsku przed pierwszym progiem umasowienia / Krystyna Kossakowska-Jarosz. - Opole : Wydaw. UO,1999. - 244 s., [32] s. tabl. : il., err. ; 24 cm.
(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, 1233-6408 ; nr 273)
Sygn. C 175336

41. KOWALCZYK ANDRZEJ STANISŁAW
Giedroyc i "Kultura" / Andrzej Stanisław Kowalczyk. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1999. - 312,[1] s. : faks.,fot.,portr.,rys. ; 20 cm
(A to Polska Właśnie)
Sygn. M 179897

42. LIZAK JADWIGA
Język czasopism dla dzieci : wybrane zagadnienia / Jadwiga Lizak. - Rzeszów : Wydawnictwo WSP, 1999. - 180,[1] s. ; 21 cm
Sygn. C 180251 , M 181096

43. ŁOJEK JERZY
Dzieje prasy polskiej / Jerzy Łojek, Jerzy Myśliński, Wiesław Władyka. - Warszawa : "Interpress", 1988. - 234, [2] s., [60] s. tabl. : faks., fot., portr., 1 wykr. ; 24 cm.
Sygn. C 157562, M 157644

44. MALINOWSKA ELŻBIETA
Problematyka literacka "Kłosów" / Elżbieta Malinowska. - Katowice : UŚ, 1992. - 160 s. ; 24 cm.
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,0208- 6336 ; nr 1321)
Sygn. M 167016

45. MARECKI PIOTR
Pospolite ruszenie : czasopisma kulturalno-literackie w Polsce po 1989 roku : rozmowy z redaktorami / Piotr Marecki. - Kraków : Korporacja Halart, 2005. - 386,[5] s.: portr. ; 23 cm
Sygn. M 192472

46. MASNYK MAREK
Polska prasa w województwie śląskim wobec ruchu polskiego na Śląsku Opolskim : (1922-1933) / Marek Masnyk. - Opole : Instytut Śląski, 1988. - 216,[4] s.: err. ; 24 cm
Sygn. M 155836 , M 155873 - M 155874

47. MEDIA wyznaniowe w Polsce : 1989-2004 / red. nauk. Elżbieta Kossewska, Janusz Adamowski. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, cop. 2004. - 168 s.; wykr. ; 24 cm
Sygn. M 190439

48. MYŚLIŃSKI JERZY
Kalendarium polskiej prasy, radia i telewizji / Jerzy Myśliński. - Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2001. - 193 s. ; 21 cm
(Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej, ISSN 1234-7604 ; nr 47)
Sygn. I 182229

49. NATANSON JACEK
Tygodnik "Odrodzenie" (1944-1950) / Jacek Natanson. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. - 236,[3] s. ; 20 cm
Sygn. M 152210

50. NOWE słownictwo polskie : materiały z prasy lat 1972-1981. Cz. 2, P-Z / pod red. Danuty Tekiel ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989 (Wroc. : WDNSK). - 178, [2] s ; 24 cm.
(Prace Instytutu Języka Polskiego, 0208-4074 ; 69)
Sygn. C 154763 / II

51. NOWE słownictwo polskie : materiały z prasy lat 1972-1981. Cz. 1, A - O / pod red. Danuty Tekiel ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988. - 197, [2] s ; 24 cm.
(Prace Instytutu Języka Polskiego, 0208-4074 ; 66)
Sygn. C 154763 / I

52. OBRĄCZKA PIOTR
Literatura niemiecka w czasopismach polskich początku XX w[ieku] : (1901-1914) / Piotr Obrączka. - Opole : WSP, 1990. - 174 s. ; 24 cm.
(Studia i Monografie / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu, 0239-6718 ; nr 166)
Sygn. I 162045

53. PEPLIŃSKI WIKTOR
Prasa pomorska w Drugiej Rzeczypospolitej 1920-1939 : system funkcjonowania i oblicze społeczno-polityczne prasy polskiej / Wiktor Pepliński. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1987. - 466,[1] s.,[48] s.tabl.: faks.,fot.,portr.,rys.,err. ; 25 cm
(Seria Monografii Pomorskich)
Sygn. M 156027

54. PIĄTKOWSKA-STEPANIAK WIESŁAWA
Dziennikarze polscy na emigracji : wspomnienia z lat 1937-1989 / oprac. Bolesław Wierzbiański, Wiesława Piątkowska-Stepaniak ; Uniwersytet Opolski ; Wiesława Piątkowska Stepaniak. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2001. - 288 s. : il., faks., fot., portr. ; 24 cm
Sygn. M 183509

55. PIĄTKOWSKA-STEPANIAK WIESŁAWA
"Nowy Dziennik" w Nowym Świecie / Wiesława Piątkowska-Stepaniak. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2000. - 503 s.,[22]s. tabl. : faks.,fot. ; 24 cm
(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, ISSN 1233-6408 ; nr 282)
Sygn. C 181660 , M 181991

56. PIETRZYK BOŻENA
Problemy kultury w prasie konspiracyjnej w latach 1939-1945 / Bożena Pietrzyk. - Kraków : WSP w Krakowie : Wydawnictwo Naukowe WSP, 1995. - 141[2]s. ; 24 cm
(Prace Monograficzne / WSP w Krakowie, ISSN 0239-6025)
Sygn. M 177529 - M 177530

57. PILCH ANDRZEJ
Prasa studencka w Polsce 1918-1939 : zarys historyczny, bibliografia / Andrzej Pilch. - Kraków : UJ, 1990. - 187, [1] s. ; 24 cm
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ; 1571. Prace Historyczne ; z. 96)
Sygn. I 166842

58. PISAREK WALERY
Współczesna prasa polska na tle prasy innych krajów : studium porównawcze / Walery Pisarek. - Kraków : OBP. RSW "PKR",1987. - 77, [2] s. : wykr. ; 21 cm.
(Materiały / Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW [Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej] "Prasa-Książka-Ruch" ; z. 46)
Sygn. M 152581, M 152582

59. PRASA okresu plebiscytu i powstań śląskich : w 65 rocznicę plebiscytu / red., wstęp Joachim Glensk. - Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, 1987. - 179,[1] s. ; 24 cm
Sygn. C 152639

60. PRASA, radio i telewizja w Polsce : zarys dziejów / aut. Danuta Grzelewska. - Warszawa : "Elipsa", 2000. - 250,[2] s. ; 24 cm
Sygn. C 181556

61. PRASA regionalna w 40[czterdziesto]-leciu Polski Ludowej : materiały z Ogólnopolskiego Sympozjum Historyków Prasy, Kielce-Cedzyna, 9-11 listopada 1984 r. / pod red. Mieczysława Adamczyka ; Kielecki Oddział Instytutu Kształcenia Nauczycieli, Kieleckie Wydawnictwo Prasowe, Słowo Ludu, Echo Dnia, Tygodnik Radomski, Seminarium z Historii Prasy PRL [Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej] przy Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. - Kielce : KOIKN,1987. - 343, [1] s. ; 24 cm.
Sygn. M 152632

62. PRASA regionalna w Wielkopolsce : praca zbiorowa / red. Marceli Kosman. - Poznań : "Terra", 2000. - 203 s. ; 21 cm
(Studia i Monografie / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu ; t.15)
Sygn. M 188954

63. PYSZNY Joanna
Nie wszyscy byli odwróceni : wizerunek Marka Hłaski w prasie PRL / Joanna Pyszny. - Wrocław : nakł. autora, 1992. - 167, [4] s. ; 20 cm.
Sygn. M 164902, M 164903

64. SOCHA IRENA
Czasopisma dla dzieci i młodzieży, literatura piękna, wychowanie literackie : (1918-1939) / Irena Socha. - Katowice : UŚ, 1990. - 171,[1] s. ; 24 cm
W serii głównej: Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; 1179. - Streszcz. fr.,ang. . - (Historia Literatury Polskiej / Uniwersytet Śląski)
Sygn. M 163806

65. SOKÓŁ ZOFIA
Prasa kobieca w Polsce 1945-1995 / Zofia Sokół. - Rzeszów : Wydawnictwo WSP, 1998. - 458,[1] s. ; 21 cm
Sygn. C 181082

66. W KULTURZE pierwszych stron / red. Igor Borkowski, Aleksander Woźny. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005. - 242 s.: fot.,rys. ; 23 cm
W serii gł.: Acta Ubiversitatis Wratislaviensis; nr 2780. - Bibliogr. przy art. . - (Nowe Media, Nowe w Mediach ; 1)
Sygn. M 192827

67. WIERSZYŁOWSKA BEATA
Literatura i krytyka na łamach "Życia" (1887-1891) / Beata Wierszyłowska. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2003. - 183,[4] s.,[6] s. tabl.: faks.,portr. ; 24 cm
(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, ISSN 1233-6408 ; nr 328)
Sygn. M 186908

68. WIŚNIEWSKA MARIA
Harcerz, żołnierz, obywatel... szkice o prasie Szarych Szeregów / Maria Wiśniewska. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1987. - 325,[3] s.,[32] s. tabl.: faks., fot.,1 mapa, portr. ; 21 cm
Sygn. M 153856 - M 153857

69. WODNIAK KATARZYNA
Współczesna prasa kobieca a sprawy książki : treści literackie w czasopismach "Przyjaciółka", "Twój styl", "Cienie i Blaski" / Katarzyna Wodniak ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2004. - 233,[1] s. ; 24 cm
(Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 66)
Sygn. C 186913

70. WOLIŃSKA OLGA
Język XIX [dziewiętnasto]wiecznych wiadomości prasowych / Olga Wolińska. - Katowice : UŚ, 1987. - 171, [1] s. : err. ; 24 cm.
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 892)
Sygn. M 153715

71. ZAHRADNIK STANISŁAW
Czasopiśmiennictwo w języku polskim na terenach Czechosłowacji w latach 1848-1938 / Stanisław Zahradnik. - Opole : WSP,1989. - 256 s. : faks. ; 24 cm.
(Studia i Monografie / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu, 0239-6718 ; nr 146)
Sygn. M 159782

72. ZAŁUBSKI JAN
Media i medioznawstwo : studia i szkice / Jan Załubski. - Toruń : "Adam Marszałek", cop. 2006. - 191 s. ; 21 cm
Sygn. M 193367

73. ZAŁUBSKI JAN
Prasa wielkopolska II połowy XX wieku. T.1, 1945-1970 / Jan Załubski. - Poznań : "Forum Naukowe", 2004. - 213 s. ; 21 cm
Sygn. M 188990/I

74. ZAWADZKI KONRAD
Początki prasy polskiej : gazety ulotne i seryjne XVI-XVIII wieku / Konrad Zawadzki. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2002. - 440 s.: faks. ; 24 cm
Sygn. C 185403

75. ZOSTAŁO tylko słowo... : wybor tekstów o "Kulturze" paryskiej i jej twórcach. - Lublin : "Fis", 1990. - 148,[2] s. ; 21 cm
Sygn. M 162336 , M 173841 , M 162338

76. ŻMICHROWSKA MARIA JOLANTA
Problematyka religijna i dydaktyczno-wychowawcza polskich czasopism dla dzieci i młodzieży szkolnej w latach 1918-1939 (studium z historii oświaty) / Maria Jolanta Żmichrowska. - Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1992. - 143,[1] s.: faks. ; 24 cm
Sygn. M 165456

77. ŻMICHROWSKA MARIA JOLANTA
Wybrane zagadnienia czasopiśmiennictwa pedagogicznego w Polsce w latach 1918-1939 / Maria Jolanta Żmichrowska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie. - Olsztyn : WSP, 1992. - 56,[1] s. ; 20 cm
Sygn. I 165454

 

Artykuły z czasopism:

78. AKTYWNOŚĆ czytelnicza Polaków przełomu wieków / Ryszard Filas // Zeszyty Prasoznawcze. - 2001, nr 3/4, s. 7-36

79. ANALIZA bibliometryczna cytowań w "Bibliotekarzu" / Jolanta Sobielga // Bibliotekarz. - 2001, nr 3, s. 3-5

80. ANALIZA i ocena stylu gazetowego / Józef Ambroszko // Polonistyka. - 2000, nr 4, s. 231-233

81. ANALIZA pedagogiczna dostępnej na rynku popularnej prasy młodzieżowej / Anna Pietrzykowska // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2004, nr 3/4, s. 35-38

82. ANALIZA tytułów czasopism polskich / Joanna Chłądzyńska // Onomastica. - R. 45 (2000), s. 231-267

83. ANALIZA zawartości miesięcznika "Bibliotekarz" - komentarz / Agnieszka Korycińska-Huras // Bibliotekarz . - 2005, nr 7-8, s. 26-29

84. ANALIZA zawartości "Poradnika Bibliotekarza" za rok 2004 - komentarz / Dariusz Grygorowski // Poradnik Bibliotekarza . - 2005, nr 12, s. 14-19

85. ANTOLOGIA tekstów "Przeglądu Zachodniego" (1945-1990) //Przegląd Zachodni. - 1995, nr 2, s. 3-415

86. "ANTROPOMOTORYKA" - po pięciu latach. Kilka refleksji / Zbigniew Drozdowski // Wychowanie Fizyczne i Sport . - 1994, nr 4, s. 133-134

87. „ARKA" : błąd w konstrukcji / Grażyna Borkowska // Res Publica Nowa. - 1993, nr 12, s. 35-37

88. "AUXILIUM" Sociale - Wsparcie Społeczne" - nowe czasopismo polskich pedagogów / Adam Roter // Chowanna. - 2003, nr 1, s. 217-222

89. BABSKA przyjaźń / Barbara Pietkiewicz // Polityka. - 2003, nr 13, s. 92-93

90. BADANIA czytelnictwa prasy - deklaracje a rzeczywistość : szkic metodologiczny / Henryk Siwek // Zeszyty Prasoznawcze. - 1997, nr 3/4, s. 7-25

91. BALANGA, seks, kac / Krystyna Lubelska // Polityka. - 1999, nr 26, s. 52-53
Pisma dla mężczyzn

92. BAŚNIOWE zmagania z "Guliwerem" [ref. ] / Maria Marjańska-Czernik // Guliwer. - 2003, nr 2, s. 108-111

93. BECZKA miodu z odrobiną dziegciu / Tomasz Wołek // Czas Kultury. - 1999, nr 3, s. 71-73
Niezależność prasy polskiej

94. BEZ historii ani rusz... Nasze wczoraj i przedwczoraj / Henryka Witalewska // Głos Nauczycielski . - 1992, nr 42, s. 1, 4

95. BEZ ostatniego argumentu. O "Zeszytach Literackich" / Marek Zaleski // Res Publica . - 1990, nr 9, s. 15-25

96. BEZINTERESOWNA sztuka słowa : 50 lat "Twórczości" / Andrzej Mencwel // Polityka . - 1995, nr 31, s. 17

97. BIBLIOGRAFIA prasy harcerskiej na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939 / Adam Winiarz // Harcerstwo . - 1987, nr 11-12, s. 37-41

98. BIBLIOTEKARZ współtwórcą swojego czasopisma / Barbara Wanda Jachimczak // Poradnik Bibliotekarza . - 1990, nr 7-8, s. 14-17

99. BIEDNY chrześcijanin czyta "Frondę" / Marek Wedemann // Czas Kultury. - 1997, nr 1, s. 7-9

100. BIEG przez plotki / Agnieszka Filas, Magda Mazur // Wprost. - 1996, nr 13, s. 54-55
Prasowe informacje z życia sławnych ludziach

101. "BIOLOGIA w Szkole" w ocenie dydaktyków / Janina Grzegorek, Ewa Fleszar, Halina Hłuszyk, Alina Stankiewicz, Wiesław Stawiński ; rozm. przepr. Danuta Cichy // Biologia w Szkole. - 1997, nr 5, s. 281-285

102. BLONDYNA na motorze, czyli wizerunek kobiety w "Playboyu" / Iwona Chmura-Rutkowska // Rocznik Pedagogiczny. - T. 24 (2001), s. 243-256

103. "BORUSSIA" - próba wykreowania nowej tradycji regionu / Maria Tomczak // Przegląd Zachodni. - 1996, nr 4, s. 164-170

104. BRANŻOWCE / Jan F. Lewandowski // Śląsk. - 1996, nr 3, s. 45
Prasa filmowa w Katowicach

105. "BRAVO" - wizje ludzkiej płciowości / Franciszek Adamski // Wychowawca. - 1998, nr 5, s. 34-36

106. "BRULION" - fenomen skutecznej działalności w kulturze / Marcin Wieczorek // Przegląd Humanistyczny. - 1996, nr 3, s. 131-153

107. BRULION (1987-1992) - próba deklaracji pokoleniowej w sztuce / Paweł Płaneta // Zeszyty Prasoznawcze. - 1994, nr 3-4, s. 41-67

108. BRULIONOWCY - ekstrawagancja czy konsekwencja? / Stanisław Piskor // Twórczość. - 1996, nr 2, s. 136-139
Środowisko literackie czasopisma "Brulion"

109. CENZURA czasopism w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku / Marek Tobera // Przegląd Historyczny. - 1989, z. 1, s. 41-67

110. CIĄGŁOŚĆ i zmiana w "Ruchu Pedagogicznym" - czasopiśmie polskich pedagogów : (refleksje w dziewięćdziesiątą rocznicę powstania periodyku) / Andrzej Radziewicz-Winnicki // Edukacja. - 2002, nr 4, s. 109-113

111. CO się czyta / Jerzy Baczyński // Polityka. - 1997, nr 24, s. 62,64
Najpopularniejsze polskie dzienniki i tygodniki

112. CO się dzieje z czasopismami kulturalnymi? / Konrad C. Kęder // Znak. - 2004, nr 2, s. 5-10

113. CZAS wspomnień / Bolesław Gleichgewicht // Matematyka. - 1998, nr 5, s. 261-265
50-lecie "Matematyki"

114. CZASOPISMA dla dzieci i młodzieży w latach 1990-1996 / Jerzy Kumiega // Guliwer. - 1997, nr 2, s. 47-50

115. CZASOPISMA dla dzieci starszych (1990-1995) / Zofia Sokół // Poradnik Bibliotekarza. - 1996, nr 10, s. 5-8

116. CZASOPISMA dla młodzieży : ich rola w życiu pokolenia wstępującego / Iwona Migniewicz, Małgorzata Machoń // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 6, s. 57-58

117. CZASOPISMA dla młodzieży szkolnej (1990-1995) / Zofia Sokół // Poradnik Bibliotekarza. - 1996, nr 11, s. 10-13

118. CZASOPISMA dziecięce / Iwona Konopnicka // Życie Szkoły. - 2003, nr 5, s. 267-271

119. CZASOPISMA elektroniczne / Krzysztofa Klanowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 10, s. 6-7

120. CZASOPISMA elektroniczne: charakterystyka i próba klasyfikacji / Wiktor Gawarecki // Przegląd Biblioteczny. - 1999, z. 3, s. 141-147

121. CZASOPISMA elektroniczne dla nauczycieli / Renata Kozłowska // Ergo . - 2006, nr 9, s. 22-24

122. CZASOPISMA elektroniczne w bibliotekach polskich wyższych uczelni / Teresa Górniak, Urszula Kowalewska // Bibliotekarz. - 2003, nr 7/8, s. 21-25

123. CZASOPISMA feministyczne w Polsce na przykładzie "Zadry" i "Ośki" oraz "Pełnym Głosem" / Agnieszka Bińczycka // Edukacja Dorosłych . - 2003, nr 1, s. 51-65

124. CZASOPISMA Instytutu Śląskiego w Opolu / Jerzy Duda // Modelowe Nauczanie. - 2006, nr 12, s. 105-106

125. CZASOPISMA katolickie dla dzieci i młodzieży w okresie transformacji ustrojowej / Jerzy Jarowiecki // Studia Bibliologiczne. - T. 12 (2000), s. 157-171

126. CZASOPISMA muzułmańskie w Polsce / Piotr Borawski // Res Publica . - 1988, nr 6, s. 135-138

127. CZASOPISMA pedagogiczne a reforma edukacji / Beata Walczak // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 2, s. 19-20

128. CZASOPISMA pedagogiczne w pracy dyrektora szkoły / Piotr Kowolik // Nauczyciel i Szkoła. - 1999, nr 2, s. 79-88

129. CZASOPISMA poświęcone problematyce uzależnień i promocji zdrowia / D. Sz. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1993, nr 9, wkł. s. 158-160

130. CZASOPISMA traktujące o sprawach osób niepełnosprawnych : (wybór) / oprac. Krystyna Hrycyk // Biblioterapeuta. - 2003, nr 3, s. 16-17

131. CZASOPISMO przedmiotowo-metodyczne "Przysposobienie Obronne - Obrona Cywilna w Szkole" i jego wpływ na doskonalenie nauczycieli / Ryszard Stępień // Przysposobienie Obronne w Szkole. - 1996, nr 2, s. 69-72

132. CZASOPISMO "Przysposobienie Obronne - Obrona Cywilna w Szkole" w służbie nauczycieli / Tadeusz Siuda // Przysposobienie Obronne w Szkole. - 1998, nr 4, s. 249-254

133. CZASOPISMO społeczno-kulturalne "Nowa Kultura" (1950-1963). Studium historyczno-prasoznawcze / Tomasz Chrząstek // Dzieje Najnowsze. - 2005, nr 1, s. 175-182

134. CZASOPISMO w służbie nauczycieli / Tadeusz Siuda // Przysposobienie Obronne w Szkole. - 2000, nr 2-3, s. 76-83

135. CZASOPISMO "Życie Szkoły" ma pięćdziesiąt lat... / Ryszard Więckowski // Życie Szkoły. - 1996, nr 9, s. 515-518

136. CZTERDZIEŚCI lat "Pamiętnika Teatralnego" / Edward Krasiński // Dialog. - 1992, nr 11, s. 114-123

137. CZTERDZIEŚCI lat temu / Stanisław Żak // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII . - 1994/1995, z. 4, s. 5-19

138. CZTERDZIEŚCI lat "Wojskowego Przeglądu Historycznego" / Czesław Szafran // Wojskowy Przegląd Historyczny . - 1996, nr 4, s. 7-32

139. CZTERDZIEŚCI pięć lat "Przeglądu Historyczno-Oświatowego" / Teresa Gumuła // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 2003, nr 3/4, s. 5-10

140. 40 [Czterdzieści] roczników „Nauki Polskiej" : 1953-1992 / E.H. // Nauka Polska. - 1993, nr 5, s. 136-155

141. CZYNNIKI popularności wybranych gazet regionalnych. Analiza na przykładzie wybranych dzienników / Zbigniew Bajka // Zeszyty Prasoznawcze. - 2002, nr 1-2, s. 34-48

142. CZYTAJMY "Poznaj Świat" / Danuta Jędrusik // Geografia w Szkole. - 1996, nr 3, s. 186-188

143. CZYTAM, więc jestem / Lech Mergler // Polonistyka. - 2002, nr 2, s. 82-86

144. CZYTELNICTWO czasopism wśród młodzieży szkół średnich / Grażyna Gazdowicz // Nowe w Szkole. - 2002, nr 1, s. 11-16

145. CZYTELNICTWO prasy u progu roku 2000 / Ryszard Filas // Zeszyty Prasoznawcze. - 2000, nr 1/2, s. 206-222

146. CZYTELNICTWO prasy w 1997 roku / Ryszard Filas // Zeszyty Prasoznawcze. - 1998, nr 1/2, s. 168-182

147. CZYTELNICY o "Geografii w Szkole" - podsumowanie ankiety / (A.T.) // Geografia w Szkole. - 1998, nr 5, s. 305-308

148. CZYTELNICY o "Geografii w Szkole" : wyniki ankiety / Andrzej Tarasiewicz // Geografia w Szkole. - 2004, nr 1, s. 58-61

149. CZYTELNICY o swoich Zeszytach : ankieta "Zeszytów Literackich" / Ireneusz Krzemiński // Zeszyty Literackie. - 1996, nr 1, s. 134-139

150. CZYTELNIK uwiedziony : forma językowa tytułów "Gazety Wyborczej". [Cz. 1] / Dobrochna Dabert // Odra. - 1999, nr 2, s. 7-14

151. CZYTELNIK uwiedziony : forma językowa tytułów "Gazety Wyborczej". Cz. 2 / Dobrochna Dabert // Odra. - 1999, nr 3, s. 17-24

152. ĆWIERĆ wieku "Polityki Społecznej" / Antoni Rajkiewicz // Polityka Społeczna. - 1999, nr 1, s. 5-6

153. DEKADA "Warsztatów Polonistycznych" / Gertruda Wichary // Warsztaty Polonistyczne. - 2001, nr 4, s. 5-13

154. DOBRO, zło i wartości w czasopismach młodzieżowych / Jacek Kołodziej // Zeszyty Prasoznawcze. - 2000, nr 1-2, s. 59-80

155. DRUGA twarz prasy pedagogicznej / Jarosław Kordziński // Nowa Szkoła. - 1995, nr 9, s. 57-60

156. DUCH zabawy w mediach / Andrzej Magdoń // Zeszyty Prasoznawcze. - 1995, nr 3/4, s. 7-16

157. DWA lata "Śląska" / Tadeusz Kijonka // Śląsk. - 1997, nr 10, s. 5

158. XX [DWADZIEŚCIA] lat "Zeszytów Literackich" / Barbara Toruńczyk, Adam Michnik, Wojciech Karpiński // Zeszyty Literackie. - 2003, nr 1, s. 119-124

159. 25 [DWADZIEŚCIA pięć] lat i 300 numerów "Delty" / Marek Kordos // Matematyka. - 1998, nr 3, s. 181-184

160. DWUMIESIĘCZNIK "Arcana" // Dzieje Najnowsze. - 1997, nr 3, s. 253-254

161. DYSKRETNY urok burżuazji / Magda Gawin //Res Publica Nowa. - 1998, nr 1, s. 2-4
Publicystyka magazynów kobiecych

162. DZIAŁALNOŚĆ wydawnicza i badawcza a polityczne "zawirowania" w socjalizmie : w związku z losami "Kultury i Społeczeństwa" w latach 1960-1968 - relacja z "obserwacji uczestniczącej" / Andrzej Siciński // Kultura i Społeczeństwo. - 1996, nr 3, s. 99-104

163. DZIEJE jednego czasopisma : przyczynek do historii nauki w Polsce Ludowej / Antonina Kłoskowska // Kultura i Społeczeństwo. - 1996, nr 3, s. 3-14
Kwartalnik "Kultura i Społeczeństwo"

164. "DZIEJE Najnowsze" 1999-2000 / Tomasz Schramm , Włodzimierz Suleja // Dzieje Najnowsze. - 2001, nr 3, s. 281-289

165. "DZIEJE Najnowsze" 1995-1996 / Tomasz Wituch // Dzieje Najnowsze. - 1997, nr 3, s. 251-252

166. DZIENNIK jest Zachodni : od 60 lat / Grzegorz Sztoler // Śląsk. - 2005, nr 2, s. 54-55

167. DZIENNIKI katolickie w Polsce do 1939 roku / Ewa Banaś // Kwartalnik Historii Prasy Polskiej. - 1986, nr 1, s. 47-68

168. DZIEWIĘĆDZIESIĘCIOLECIE "Języka Polskiego" / Marian Kucała //Język Polski. - 2003, z. 4/5, s. 359-360

169. "...DZIĘKI "Polonistyce" nauczyciel nie czuje się bezradny..." - ta i inne opinie na temat pisma / Małgorzata Marek // Polonistyka. - 1995, nr 7, s. 508-509

170. "EDUKACJA dla Bezpieczeństwa" w szkolnictwie / Urszula Zimińska // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 3, s. 19-21

171. EDUKACYJNY charakter prasy dziecięcej / Mariusz Bugara // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 4, s. 62-68

172. ELITARNY z wyboru / Agnieszka Woźnicka //Głos Nauczycielski. - 1997, nr 28, s. 12
80-lecie miesięcznika "Płomyczek"

173. EPOS historyczno-ideologiczny : gazetowa historia w służbie stanu wojennego / Janusz Barański //Konteksty. - 1997, nr 1/2, s. 94-104

174. FENOMEN "Karty" / Krzysztof Kosiński // Więź. - 2004, nr 4, s. 34-37

175. FENOMEN "Państwa i Prawa" / Jan Baszkiewicz //Państwo i Prawo. - 2001, z. 6, s. 9-16

176. FIZYKA w Szkole : pięćdziesięciolecie czasopisma / Witold Dróżdż // Fizyka w Szkole. - 2005, nr 1, s. 6-9

177. FLEGMATYCY i postmoderniści, czyli o osobowościach pism literackich / Wiesław Ratajczak, Jerzy Borowczyk // Czas Kultury. - 1995, nr 3, s. 42-48

178. "FRONDA" czyli igraszki z granatem / Jerzy Czech //Twórczość. - 1995, nr 12, s. 123-127
Prawicowe poglądy prezentowane na łamach pisma

179. FUNKCYJNA i semantyczna wartość związków frazeologicznych w czasopismach dla dzieci / Jadwiga Lizak // Poradnik Językowy. - 1996, z. 4, s. 58-64

180. GALICYJSKIE dodatki tygodniowe XIX wieku / Jan Bujak // Roczniki Biblioteczne. - 1990, z. 1-2, s. 115-142

181. GARŚĆ wspomnień i refleksji / Maciej Demel // Wychowanie i Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 5, s. 7-10
Siedemdziesięciolecie czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"

182. GENEZA prasy sensacji - pojawienie się prasy komercyjnej / Mateusz Nieć // Kultura i Społeczeństwo. - 2004, nr 1, s. 143-169

183. "GŁOS Nauczycielski" - 80 lat // Głos Nauczycielski. - 1997, nr 20, s. 3

184. "GOŚĆ" w dom / Edward Kabiesz // Śląsk. - 2003, nr 11, s. 11
Jubileusz tyodnika "Gość Niedzielny"

185. GOŚĆ w Niedzielę / Cezary Gmyz // Więź. - 1998, nr 12, s. 94-103
Katolickie pisma "Gość Niedzielny" i "Niedziela"

186. "GULIWER" - czasopismo oczekiwane i wielce przydatne / Jadwiga Andrzejewska // Poradnik Bibliotekarza. - 1992, nr 4, s. 10-12

187. "GULIWER" - dwumiesięcznik o książce dla dziecka / Teresa Dziurzyńska // Wychowanie w Przedszkolu . - 1992, nr 3, s. 186-187

188. GWIAZDY, idole, autorytety / Piotr Tomasz Nowakowski // Wychowawca . - 2004, nr 9, s. 10-11

189. HISTORIA harcerstwa na łamach "Harcerza Rzeczypospolitej" : bibliografia za lata 1982-1990 / Janusz Wojtycza // Harcerstwo. - 1997, nr 11/12, s. 37-44

190. HOROSKOPY w ilustrowanych czasopismach i ich czytelnicy, czyli o współczesnym dążeniu do świata symulakrum / Krystyna Kossakowska-Jarosz // Zeszyty Prasoznawcze. - 2001, nr 1/2, s. 19-32

191. ILUSTROWANE szczęście - ilustrowany kicz / Joanna Łagoda // Przegląd Humanistyczny. - 2004, nr 3, s. 87-102

192. INTEGRACJA europejska na łamach "Rzeczypospolitej", "Gazety Wyborczej" i "Gazety Polskiej" / Katarzyna Szymańska // Zeszyty Prasoznawcze. - 1998, nr 3/4, s. 64-73

193. INTERPUNKCJA w czasopismach dla dzieci / Katarzyna Nowak // Guliwer. - 2003, nr 2, s. 75-86

194. JAK minęło 50 lat : kalendarium "Chemii w Szkole" / Barbara Parcińska-Wywiałek // Chemia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 4-6

195. JAK powstawała "Kultura i Społeczeństwo" [fragm. dzienników ] / Józef Chałasiński // Kultura i Społeczeństwo. - 1996, nr 3, s. 157-163

196. JAK problem wykorzystywania seksualnego dzieci przedstawia polska prasa? / Monika Sajkowska // Niebieska Linia . - 2004, nr 3, s. 13-17

197. JAKIE czasopisma czytają uczniowie? / Bożena Nowak, Małgorzata Łata // Poradnik Bibliotekarza . - 2004, nr 7-8, s. 13-14

198. JĘZYK nagłówków prasowych / Jolanta Malczewska // Język Polski w Szkole Średniej . - 1999/2000, nr 2, s. 25-42

199. JĘZYK "Nie"nawiści / Zbigniew Nosowski // Więź. - 1997, nr 2, s. 34-41
Tygodnik "Nie"

200. JĘZYK w prasie / Alicja Zagrodnikowa // Zeszyty Prasoznawcze. - 1991, nr 1-2, s. 138-148

201. JĘZYK wchodzi w grę - o grach językowych na przykładzie sloganów reklamowych, nagłówków prasowych i tekstów graffiti / Bartłomiej Guz // Poradnik Językowy . - 2001, z. 10, s. 9-20

202. JĘZYK wiadomości prasowych przed rokiem 1989 i po roku 1989 / Irena Kamińska-Szmaj // Poradnik Językowy. - 2001, z. 1, s. 31-40

203. JĘZYK współczesnej publicystyki politycznej / Maria Cyran // Język Polski w Liceum. - 2004/2005, nr 4, s. 66-81

204. JĘZYKOWE środki wyrażania ocen w filmowych recenzjach prasowych / Elżbieta Sękowska // Poradnik Językowy. - 2002, z. 7, s. 50-61

205. JUBILEUSZ "Państwa i Prawa" // Państwo i Prawo. - 2001, z. 6, s. 3-8

206. JUBILEUSZ u przyjaciół / Teresa Dziurzyńska // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 3, s. 228-231
50-lecie "Wychowania w Przedszkolu"

207. JUBILEUSZ "Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego" / Krzysztof Zuchora // Kultura Fizyczna. - 2003, nr 5/6, s. 6

208. KALENDARIUM "Biologii w Szkole" // Biologia w Szkole. - 1998, nr 1, s. 4-11

209. KAMELEONA żywot krótki / Adam Rusek //Guliwer. - 2002, nr 1, s. 5-14
Tygodniki "Świat Przygód i "Nowy Świat Przygód" wydawane w latach 40-tych

210. KAMIENIE i prasa : z dziejów kultury politycznej międzywojennego Krakowa / Czesław Brzoza // Zeszyty Prazoznawcze. - 1996, nr 1/2, s. 105-116

211. KAMPANIA wyborcza do parlamentu RP 1997 roku w prasie : na przykładzie "Gazety Wyborczej" i "Życia" / Joanna Sadzik-Jasiówka // Zeszyty Prasoznawcze. - 1998, nr 3/4, s. 53-63

212. KATOLICKIE czasopisma dla dzieci i młodzieży / Iwona Podlasińska // Guliwer. - 1997, nr 2, s. 51-52

213. KATOLICKIE media w Polsce po roku 1989. Agencja informacyjna, radiofonia, telewizja / Marek Glogier // Zeszyty Prasoznawcze. - 1994, nr 3-4, s. 68-83

214. KIEDYŚ - koło ratunkowe, dziś - ciekawa lektura / Marta Hebda //Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 9, s. 680-683
Miesięcznik "Wychowanie w Przedszkolu"

215. KŁOPOTY z pamięcią : dyskusje prasowe o historii PRL / Paweł Śpiewak // Res Publica Nowa . - 2001, nr 3, s. 13-23

216. KOFRET / Magdalena Ujma // Twórczość. - 2005, nr 6, s. 147-149
Język artykułów "Twojego Stylu"

217. KOGO wychowują czasopisma dla miłośników gier komputerowych : (o wartościowaniu w recenzjach i opisach) / Wojciech Kajtoch // Zeszyty Prasoznawcze . - 1998, nr 1-2, s. 7-20

218. KONTEKSTY. Polska Sztuka Ludowa : pół wieku istnienia / Zbigniew Benedyktowicz // Konteksty . - 1996, nr 1-2, s. 141-148

219. KONWULSJE i wzloty: rytualizm a ponowoczesność / Karol Maliszewski //Odra. - 1996, nr 9, s. 67-69
Środowisko literackie czasopisma "Brulion"

220. "KOSMOPOLITANIZACJA" kobiet polskich / Katarzyna Buczek // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 2, s. 51-55
Polska edycja czasopisma "Cosmopolitan"

221. KRAKOWSKIE czasopisma dla dzieci / Anna Faber-Chojnacka // Guliwer. - 1998, nr 2, s. 51-54
Fragm. pracy "Czasopisma krakowskie dla dzieci i młodzieży w dwudziestoleciu międzywojennym"

222. KRAKÓW na polityczno-prasowej mapie Polski w latach 1918-1926 / Alfred Toczek // Studia Historyczne . - 1992, z. 3, s. 363-384

223. "KRASNOGRUDA" - pismo wielu wspólnot / Tadeusz Seweryn Wróblewski // Przegląd Zachodni. - 1996, nr 4, s. 170-175

224. KRESY - pomysł na pismo / Arkadiusz Bagłajewski // Znak . - 1994, nr 1, s. 137-140

225. KRONIKA zmian oświatowych / Mirosław Szymański // Nowa Szkoła. - 2004, nr 5, s. 4-8
Przegląd artykułów publikowanych w "Nowej Szkole" w latach 1945-2004

226. KRÓTKI kurs historii "Odry" (XL) / Mariusz Urbanek // Odra. - 2001, nr 5, s. 10-13

227. KRYTYKA literacka w tygodniku "Głos" (1895-1899) / Elżbieta Łucka-Zając // Kwartalnik Opolski . - 2006, nr 203, s. 65-83

228. "KTO jest kim?" wśród czasopism z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej / Jolanta Sobielga // Poradnik Bibliotekarza . - 2002, nr 7-8, s. 19-20

229. KTO w Polsce czyta prasę, jaką i czego w niej szuka : z doświadczeń lat dziewięćdziesiątych / Ryszard Filas // Zeszyty Prasoznawcze. - 1997, nr 3/4, s. 26-46

230. "KULTURA i Wychowanie" (1933-1939) - nowy typ czasopisma pedagogicznego / Beata Paździerska-Sołtysiak // Kultura i Edukacja . - 1992, nr 2, s. 59-69

231. "KULTURA " paryska i jej środowisko. W pięćdziesiątą rocznicę powstania pisma / Andrzej Dudziak // Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny . - 1997, nr 3, s. 29-34

232. "KURIER Warszawski" w latach 1821-1868 / Zbigniew Anculewicz // Kwartalnik Historii Prasy Polskiej . - 1992, nr 1, s. 5-58

233. "KWARTALNIK Historyczny" - zarys dziejów czasopisma naukowego / Wojciech Kriegseisen // Kwartalnik Historyczny . - 2005, nr 2, s. 27

234. KWESTIE etyczno-obyczajowe w prasie kobiecej przełomu XIX i XX wieku (na łamach "Steru" i "Nowego Słowa") / Anna Pawłowska // Studia Historyczne . - 1987, z. 4, s. 571-588

235. LABORATORIA kultury / Aneta Wiatr // Polonistyka. - 2002, nr 2, s. 75-76
Miesięcznik literacki "Twórczość"

236. LEON Schiller założyciel i pierwszy redaktor / Anna Chojnacka // Pamiętnik Teatralny. - 2002, z. 1/2, s. 13-94
Kwartalnik "Pamiętnik Teatralny"

237. "LITERATURA Ludowa" wobec problemów i dylematów współczesnej folklorystyki / Jolanta Ługowska // Lud. - T. 87 (2003), s. 45-62

238. LOKALNE zwierciadło / Anna Hejman // Wiedza i Życie. - 1999, nr 8, s. 56-60

239. LOT trzmiela / Mariusz Urbanek // Res Publica Nowa. - 2001, nr 1, s. 60-65
Prasa lokalna

240. LUBELSKI Akcent - 25 lat / Łukasz Marcińczak // Akcent. - 2005, s. 87-93

241. LUBELSKIE środowisko dziennikarskie - stan obecny i perspektywy / Lidia Pokrzycka // Zeszyty Prasoznawcze. - 2003, nr 3/4, s. 176-184

242. ŁÓDZKI Tygiel Kultury / Leszek Bugajski //Twórczość. - 1997, nr 6, s. 141-142

243. MADAME Redaktor / Krystyna Lubelska // Polityka. - 2002, nr 14, s. 79-80

244. MAŁA stabilizacja i krążenie elit (1963-1970) : (tygodniki społeczno-kulturalne lat sześćdziesiątych) / Marek Grzelewski // Zeszyty Prasoznawcze . - 1990, nr 1, s. 33-44

245. MAŁOWIERNI? / Krzysztof Burnetko, Adam Szostakiewicz // Polityka . - 2005, nr 42, s. 82, 84

246. MANIPULACJA językowa dla osiągnięcia sukcesu medialnego (na przykładzie pewnego wywiadu prasowego) / Irena Bajerowa // Poradnik Językowy . - 2005, z. 4, s. 3-8

247. MATEMATYKA w "Matematyce" w 50-leciu / Agnieszka Wojciechowska //Matematyka. - 1998, nr 5, s. 265-269

248. MEDIALNY opis tragedii : o relacjach prasowych na temat ataku na WTC / Zbigniew Kloch // Pamiętnik Literacki . - 2006, z. 1, s. 159-188

249. MIESIĘCZNIK "Opole" 1982-1985 / Bogusław Sławomir Kunda // Zeszyty Prasoznawcze . - 1986, nr 4, s. 79-88

250. MIĘDZY "Bluszczem" a "Cosmopolitan" : tytuły polskich czasopism kobiecych XX wieku / Katarzyna Skowronek //Onomastica. - R. 45 (2000), s. 269-289

251. MIĘDZYNARODOWE czasopisma młodzieżowe w Polsce (1990-1995) / Zofia Sokół // Poradnik Bibliotekarza . - 1997, nr 2, s. 8-11

252. "MINERWA Polska" (1927-1929) - jako pismo poświęcone historii wychowania / Jan Hellwig // Przegląd Historyczno-Oświatowy . - 1988, nr 3-4, s. 223-228

253. MŁODZI zapaleńcy : z dziejów "Po prostu" (1947-1957) / Tomasz Mielczarek // Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. - Z. 10 (1999), s. 41-71

254. MODEL mieszkania w magazynie "Cztery kąty" / Katarzyna Górniak // Kultura i Społeczeństwo. - 1999, nr 3, s. 121-149

255. MODELE kobiecości we współczesnej kobiecej prasie polskiej / Monika Rutkowska // Kultura i Społeczeństwo. - 2001, nr 2, s. 121-139

256. MOJE inicjacje pedagogiczne / Jadwiga Lubowiecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 9, s. 683-688
Rola miesięcznika "Wychowanie w Przedszkolu"

257. MOTYWACJA związków frazeologicznych w czasopismach dla dzieci / Jadwiga Lizak // Zeszyty Prasoznawcze. - 1998, nr 3/4, s. 161-168

258. MÓJ "Pamiętnik Teatralny" / Jan Michalik // Pamiętnik Teatralny. - 2003, z. 1/2, s. 376-382

259. NA dnie historii : program kulturalny "Płomieni"1942-1944 / Andrzej Mencwel // Przegląd Humanistyczny. - 1991, nr 5-6, s. 25-43

260. NA 50-lecie "Nauki Polskiej" - "Nauki" / Edward Hałoń. - Tab. // Nauka. - 2003, nr 4, s. 129-181

261. NA początku była "Jawnutka" / Stanisław Grabowski // Poezja i Dziecko. - 2005, nr 4, s. 48-58
Pisma dziecięce wydawane w czasie Powstania Warszawskiego

262. NA urodziny "Cogito" / Anna Iwicka-Okońska // Biblioteka w Szkole. - 1997, nr 3, s. 17

263. NAD starymi numerami / Jolanta Kowalczykówna // Guliwer. - 1999, nr 5, s. 14-16
Tygodniki dla dzieci "Płomyczek" i "Płomyk" w okresie międzywojennym

264. NAJNOWSZE zapożyczenia angielskie w polskiej prasie / Elżbieta Mańczak-Wohlfeld. - (Objaśnienia wyrazów i zwrotów ) // Poradnik Językowy. - 1997, z. 3, s. 84-86

265. "NASZ Dziennik" : czyj problem? / Tomasz Królak // Więź. - 1998, nr 12, s. 84-93

266. "NASZ Przegląd" : między "hajntyzmem" a "mechesyzmem" / Janina Katarzyna Rogozik // Zeszyty Prasoznawcze. - 1997, nr 1/2, s. 123-138

267. NASZ "Zen Duży" : w pięćdziesiątą rocznicę "Świerszczyka" / Barbara Lewandowska // Guliwer. - 1995, nr 5, s. 56-57

268. "NATIONAL Geographic" po polsku / Florian Plit // Geografia w Szkole. - 2000, nr 1, s. 53-54

269. NAUCZANIE początkowe na łamach "Wychowania Fizycznego i Higieny Szkolnej" / Jadwiga Cyganiuk // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1995, nr 2, s. 73-77

270. NAZWY własne w czasopiśmie dla dzieci na przykładzie "Ciuchci" / Anna Łobos // Język Polski. - 2000, z. 3/4, s. 245-250

271. NIC nowego? / Jan Woleński // Znak. - 1998, nr 5, s. 114-116
Miesięcznik "Zły"

272. NIE mieszać porządków / Marcin Król ; rozm. przepr. Marek A. Cichocki, Dariusz Gawin // Res Publica Nowa. - 1997, nr 1/2, s. 2-5
Historia pism "Res Publica" i "Res Publica Nowa"

273. NIBEZPIECZNE związki / Agnieszka Graff // Res Publica Nowa. - 1997, nr 9, s. 18-24
Stereotypy związków między kobietą i mężczyzną propagowane w popularnych poradnikach dla kobiet

274. NIERZYMSKOKATOLICKA prasa wyznaniowa w PRL / Jacek Dyrlaga // Zeszyty Prasoznawcze. - 1988, nr 3, s. 71-79

275. NIEWIERNE kobiety : kryzys w świecie kolorowych magazynów / Krystyna Lubelska // Polityka. - 2000, nr 7, s. 70-71

276. NIEZALEŻNOŚĆ "Kultury" / Leszek Szaruga // Przegląd Polityczny. - 2001, nr 51, s. 108-114

277. NOTATKI i wspominki redaktora / Paweł Dubiel // Zeszyty Prasoznawcze. - 1997, nr 3/4, s. 165-191
Jubileusz 40-lecia "Zeszytów Prasoznawczych"

278. "NOWA Szkoła" i nowa szkoła / Inetta Nowosad, Ewa Zawisza-Masłyk, Joanna Abramowicz, Dorota Glina, Małgorzata Kulig // Nowa Szkoła. - 2004, nr 5, s. 10-17

279. "NOWINY" opolskie w świetle niemieckich represji (w 75-lecie założenia zasłużonej gazety i 40-lecie jej reaktywowania) / Joachim Glenks // Kwartalnik Opolski. - 1986, nr 3, s. 8-28

280. O CZASOPISMACH i jednoniówkach harcerstwa górnośląskiego 1920-1939 / Janusz Michułowicz // Harcerstwo. - 1991, nr 4-5, s. 32-33

281. O CZASOPIŚMIENNICTWIE naukowym w Polsce na tle wielkości mierzalnych / Jerzy A. Gąsiorowski. - Wykr. // Nauka. - 2003, nr 4, s. 55-67

282. O CZYM pisze męska prasa? / Alicja Głębocka, Anna Hełka // Niebieska Linia. - 2005, nr 5, s. 17-20

283. O FENOMENIE "Życia Szkoły" / Maria Mendel // Życie Szkoły. - 2005, nr 5, s. 6-7

284. O FOLKLORYSTYCE polskiej w stulecie "Ludu" / Violetta Krawczyk-Wasilewska // Lud. - T. 78 (1995), s. 69-80

285. O JĘZYKU naszej prasy w latach przełomu (1987-1990) / Jadwiga Puzynina // Przegląd Humanistyczny. - 1992, nr 3, s. 21-31

286. O MECHANIZMIE ironii w felietonach Michała Ogórka / Mariusz Jochemczyk // Poradnik Językowy. - 1997, z. 5, s. 32-41

287. O "MIESIĘCZNIKU Literackim i Artystycznym" Józefa Hieronima Retingera / Roman Taborski // Przegląd Humanistyczny. - 1991, nr 3-4, s. 169-175

288. O STYLU popularnych pism młodzieżowych / Wojciech Kajtoch // Polonistyka. - 2002, nr 9, s. 531-536

289. OBAWY, krytyka, obrona - "Wielki Brat" w tekstach prasowych / Monika Spławska-Murmyło // Zeszyty Prasoznawcze. - 2002, nr 3/4, s. 137-153

290. OBRAZ adopcji w czasopismach polskich / Andrzej Krzysztof Ładyżyński // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 3, s. 47-52

291. OBRAZ pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny w prasie polskiej / Marcin Brzeziński // Ethos. - 2002, nr 1/2, s. 395-410

292. OBRAZ pracy w horoskopach "Trybuny" / Ewa Bobrowska // Zeszyty Prasoznawcze . - 2001, nr 1/2, s. 32-41

293. OBRAZ sytuacji w Polsce na łamach tygodnika "Nie" / Ewa Bobrowska // Zeszyty Prasoznawcze. - 2002, nr 1/2, s. 164-178

294. OD "Odry" do "Śląska" : czasopiśmiennictwo na Śląsku po 1945 / Paweł Lekszycki // Śląsk. - 2001, nr 3, s. 67

295. OD "Trybuny Robotniczej" do "Polish News Bulletin Online" : o polskim nazewnictwie medialnym / Katarzyna Skowronek // Nowa Polszczyzna . - 2004, nr 2, s. 37-44

296. ODLOTOWE bez dwóch zdań! Kultura języka, stylu, perswazji w czasopismach dla młodzieży / Wojciech Kajtoch // Zeszyty Prasoznawcze . - 1999, nr 3-4, s. 79-102

297. "ODRA" ma już 35 lat / Krzysztof Krasuski // Śląsk. - 1996, nr 2, s. 61

298. "OJCZYZNA-Polszczyzna" / Bolesław Faron // Głos Nauczycielski. - 1991, nr 18-19, s. 9

299. "OJCZYZNA-Polszczyzna" - nowe czasopismo dla nauczycieli / Elżbieta Szefler // Nowa Szkoła. - 1994, nr 2, s. 122-123

300. OKIEM, szkiełkiem, czuciem : ankieta : czytelnicy o „Polityce" / Jan Bijak // Polityka. - 1995, nr 31, s. 14-15

301. OPINIA o miesięczniku "Życie Szkoły. Edukacja wczesnoszkolna" / Maria Mendel // Życie Szkoły. - 1996, nr 9, s. 524-525

302. OPOWIEŚCI dziennikarskie : na przykładzie Guardiana i Gazety Wyborczej / Ian Connell, Dariusz Galasiński ; tł. z ang. Jacek Kołodziej // Zeszyty Prasoznawcze. - 1995, nr 3/4, s. 50-73

303. 80-LECIE [Osiemdziesięciolecie] "Bibliotekarza" / Andrzej Jopkiewicz, Jan Wołosz // Bibliotekarz. - 2000, nr 2, s. 2-5

304. OSIEMDZIESIĘCIOLECIE "Zarania Śląskiego" / Krystyna Heska-Kwaśniewicz // Kwartalnik Historii Prasy Polskiej . - 1988, nr 4, s. 133-135

305. PAPKA nie jest dla smakoszy : 25 lecie "Akcentu" / Agnieszka Przytuła // Akcent. - 2005, s. 94-98

306. PARTYJNI fachowcy : "Polityka" w latach 1970-1981 / Tomasz Mielczarek // Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. - Z. 13 (2001), s. 59-86

307. PERSWAZJA i sposoby jej wyrażania w miesięczniku "Twój Styl" / Aldona Siwek // Poradnik Językowy. - 2002, z. 1, s. 29-42

308. 5 [PIĘĆ] lat "Śląska" / Wiesława Konopelska // Śląsk. - 2001, nr 1, s. 6-9

309. PIĘĆ po dwunastej : epitafium dla czasopism / Przemysław Czapliński // Odra. - 2004, nr 5, s. 57-62

310. 50 [PIĘĆDZIESIĄT] lat // Teatr. - 1996, nr 9, s. 3-63
Materiały z okazji jubileuszu 50-lecia miesięcznika "Teatr"

311. PIĘĆDZIESIĄT lat "Kultury i Społeczeństwa" : elementy ciągłości i zmiany / Elżbieta Tarkowska // Kultura i Społeczeństwo. - 2006, nr 3, s. 3-23

312. PIĘĆDZIESIĄT lat pracy dla nauczycieli i z nauczycielami / Elżbieta Stójowa // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 2, s. 144-148
Jubileusz miesięcznika "Wychowanie w Przedszkolu"

313. PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE "Życia Szkoły" - wybrane problemy, fakty i refleksje / Edmund Stucki // Życie Szkoły. - 1996, nr 9, s. 518-523

314. PISMA pod specjalnym nastrojem / Eugenia Mandal // Charaktery. - 2005, nr 10, s. 29-30

315. PISMA społeczno-kulturalne w latach 1989-2000 / Ignacy S. Fiut // Zeszyty Prasoznawcze. - 2000, nr 3-4, s. 64-81

316. "PŁOMYCZEK" i poezja / Janusz Sapa ; rozm. przepr. Jędrzej Konieczka //Poezja i Dziecko. - 2003, nr 1, s. 26-31

317. "PŁOMYCZKU", trzymaj się! / Anna Horodecka // Guliwer. - 2002, nr 4, s. 73-75

318. POCZĄTKI polskiego piśmiennictwa psychologicznego / Ryszard Stachowski // Czasopismo Psychologiczne. - 1995, nr 1/2, s. 65-78

319. POCZĄTKI polskiej prasy geograficzno-podróżniczej (1827-1829) / Andrzej Kotecki // Zeszyty Prasoznawcze. - 1996, nr 1/2, s. 131-139

320. POETA internauta / Anna Borzeskowska, Karol Francuzik // Polonistyka. - 2002, nr 2, s. 90-93

321. POLAK drugiego piętra / Ewa Berberyusz // Tygodnik Powszechny. - 1993, nr 27, s. 1,5,6,7

322. POLITYKA 40 lat : 1957-1997 / Jerzy Giedroyć, Karol Modzelewski, Aleksander Paszyński, Krzysztof Pomian // Polityka. - 1997, nr 11, s. 60-62,64-65

323. "POLITYKA" i jej czytelnicy // Polityka. - 2001, nr 13, s. 82-84
Podsumowanie wyników ankiety

324. POLONIA i prasa polonijna w Kanadzie - zarys dziejów / Joanna Szych // Przegląd Humanistyczny. - 2004, nr 6, s. 83-95

325. "POLONISTYKA" - pismo redagowane przy otwartej kurtynie" / Tadeusz Budrewicz // Ojczyzna-Polszczyzna. - 1995, nr 1, s. 65-67

326. "POLONISTYKA" po latach, czyli tajemnica wolności / Barbara Kryda // Polonistyka. - 2005, nr 7, s. 4-10

327. POLSKA dzielnicowa / Julia Hartwig. - (Miejsce przy oknie ) // Więź. - 2003, nr 2, s. 170-173
Tematyka literacka w tygodnikach kulturalnych i czasopismach społeczno-politycznych

328. POLSKA prasa codzienna 1990-1991 / Zbigniew Bajka // Zeszyty Prasoznawcze. - 1991, nr 3-4, s. 29-41

329. POLSKA prasa dla ludu i prasa ludowa w XIX i na początku XX wieku (do 1918) / Józef Szocki // Zeszyty Prasoznawcze. - 1995, nr 3/4, s. 80-93

330. POLSKA prasa filmowa do 1939 roku / Marek Halberda // Kwartalnik Historii Prasy Polskiej. - 1989, nr 4, s. 23-32

331. POLSKA prasa polityczna na Śląsku Cieszyńskim w latach 1848-1920 / Andrzej Stępniak // Kwartalnik Historii Prasy Polskiej . - 1988, nr 1, s. 5-22

332. POLSKA prasa sportowa na Górnym Śląsku : od plebiscytu do transformacji ustrojowej po 1989 r. / Tomasz Bohdan // Śląsk Opolski. - 2005, nr 1/2, s. 107-114

333. POLSKA prasa zakładowa : (funkcje, charakterystyka, klasyfikacja i periodyzacja) / Marian Babaszek // Kwartalnik Historii Prasy Polskiej . - 1993, nr 2, s. 53-58

334. POLSKIE czasopisma historyczne w latach 1918-1939 / Grażyna Wrona // Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. - Z. 5 (1997), s. 25-44

335. POLSKIE czasopisma matematyczno-dydaktyczne i ich funkcje (1911-1939) / Władysław Dubiel // Kwartalnik Historii Prasy Polskiej. - 1989, nr 4, s. 33-48

336. POLSKIE czasopisma naukowe, popularno-naukowe, fachowe (według stanu z I kwartału 1998 r.) / Sylwester Dziki // Zeszyty Prasoznawcze. - 2000, nr 1-2, s. 115-133

337. POLSKIE czasopisma nutowe i dodatki do czasopism w okresie zaborów / Hanna Kowalska // Roczniki Biblioteczne. - 1990, z. 1-2, s. 143-164

338. POLSKIE czasopiśmiennictwo dla niewidomych w latach 1945-1988 / Małgorzata Czerwińska // Roczniki Biblioteczne. - 1989, z. 1-2, s. 217-241

339. POLSKIE czasopiśmiennictwo wojskowe w latach 1914-1939 / Tadeusz Urbańczyk // Wojskowy Przegląd Historyczny. - 1991, nr 3-4, s. 3-20

340. POLSKIE media lokalne i sublokalne 1989-1999 / Włodzimierz Chorązki // Zeszyty Prasoznawcze. - 1999, nr 1/2, s. 59-82

341. "POMERANIA" - kaszubsko-pomorskie zwierciadło / Cezary Obracht-Prondzyński // Przegląd Zachodni. - 2001, nr 1, s. 151-163

342. PONAD pół wieku z "Geografią w Szkole" / Jan Kądziołka // Geografia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 9-11

343. "PORADNIK Bibliotekarza w służbie bibliotekarskiego środowiska (na czterdziestolecie czasopisma) / Jadwiga Andrzejewska // Poradnik Bibliotekarza. - 1990, nr 1-3, s. 24-28

344. POSZUKIWANIE granic odpowiedzialności zbiorowej. Debata o Jedwabnem na łamach "Gazety Wyborczej" / Paweł Ciołkiewicz // Kultura i Społeczeństwo. - 2004, nr 1, s. 123-141

345. POWOJENNA prasa naukowa w Polsce. Rozmiary produkcji i wybrane czynniki rozwoju / Piotr Nowak // Zeszyty Prasoznawcze. - 1999, nr 1-2, s. 129-142

346. POWSPOMINAJMY... / Barbara Zarzecka // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1995, nr 4, s. 196-199
35-lecie czasopisma „Wychowanie Techniczne w Szkole"

347. POWSTANIE i dalsze losy „Języka Polskiego" / Stanisław Urbańczyk // Język Polski. - 1995, nr 3, s. 161-168

348. PÓŁWIECZE "Kwartalnika Opolskiego" / Jerzy Pośpiech // Kwartalnik Opolski. - 2006, z. 2-3, s. 157-166

349. PRACA z "Gazety" / Sergiusz Kowalski, Nina Kraśko // Res Publica Nowa . - 2003, nr 7, s. 19-31

350. PRASA bezpłatna w Polsce w latach 1999-2001 / Ignacy S. Fiut // Zeszyty Prasoznawcze. - 2003, nr 1-2, s. 69-83

351. PRASA codzienna w Polsce pod koniec lat 90. / Zbigniew Bajka // Zeszyty Prasoznawcze. - 2000, nr 3/4, s. 136-148

352. PRASA dla dzieci i młodzieży : czytelnictwo i funkcja / Józef Szocki // Zeszyty Prasoznawcze. - 1996, nr 3/4, s. 117-123

353. PRASA drukowana Lubelszczyzny w latach 1989-1997 / Lidia Pokrzycka // Zeszyty Prasoznawcze. - 1998, nr 3/4, s. 108-123

354. PRASA filmowa i teatralna w Polsce w latach 1918-1939 : (stan ilościowy, rozmieszczenie, próba wstępnej charakterystyki) / Barbara Gierszewska // Kwartalnik Historii Prasy Polskiej. - 1992, nr 2, s. 15-24

355. PRASA górnicza na Śląsku / Stanisław Michalczyk // Zeszyty Prasoznawcze. - 1998, nr 1-2, s. 156-167

356. PRASA katolicka w systemie prasowym Polski Ludowej 1945-1953 / Janusz Stefaniak // Zeszyty Prasoznawcze. - 1996, nr 1/2, s. 140-153

357. PRASA kielecka w latach 1989-1997 / Maria M[ałgorzata] Siuda // Zeszyty Prasoznawcze. - 1998, nr 3/4, s. 90-107

358. PRASA lokalna i sublokalna w Polsce 1989-1991 / Włodzimierz Chorązki // Zeszyty Prasoznawcze. - 1991, nr 3-4, s. 32-51

359. PRASA młodzieżowa w latach 1944-1948. Cz. 1 / Andrzej Zieliński // Prasa Polska. - 1986, nr 2, s. 41-43

360. PRASA młodzieżowa w latach 1944-1948. Cz. 2 / Andrzej Zieliński // Prasa Polska. - 1986, nr 4, s. 42-45

361. PRASA młodzieżowa w Polsce w latach 1944-1948 / Wiesław Magiera // Kwartalnik Historii Prasy Polskiej. - 1987, nr 3, s. 89-106

362. PRASA niepełnosprawnych w Polsce : (zarys problemu i historii) / Arkadiusz Myszkowski // Kwartalnik Historii Prasy Polskiej. - 1991, nr 2, s. 37-50

363. PRASA okresu międzywojennego wobec problemów opieki nad dzieckiem / Hanna Markiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 8, s. 40-43

364. PRASA polonijna w Szwajcarii. Problemy badawcze i zarys dziejów / Marek Andrzejewski // Kwartalnik Historii Prasy Polskiej. - 1986, nr 4, s. 69-94

365. PRASA polska w Niemczech / Antoni Stefan Koper // Zeszyty Historyczne. - Z. 105 (1993), s. 3-37

366. PRASA Powstania Warszawskiego (sierpień - październik 1944) / Witold Grabski // Kwartalnik Historii Prasy Polskiej. - 1992, nr 2, s. 69-82

367. PRASA Śląska Opolskiego w czterdziestoleciu PRL / Joachim Glenks // Kwartalnik Historii Prasy Polskiej. - 1986, nr 3, s. 117-131

368. PRASA w okresie transformacji 1989-1995 / Wiesława Piątkowska-Stepaniak // Kwartalnik Opolski. - 1996, nr 2, s. 16-27

369. PRASA w okupowanym Lwowie 1939-1944 / Agnieszka J. Cieślik // Dzieje Najnowsze. - 1997, nr 3, s. 171-177

370. PRASA we Lwowie w okresie dwudziestolecia międzywojennego (wprowadzenie do tematu) / Jerzy Jarowiecki // Kwartalnik Historii Prasy Polskiej. - 1994, nr 4, s. 41-56

371. PRASA województwa lubuskiego / Andrzej Konrad Piasecki // Przegląd Zachodni. - 2001, nr 1, s. 188-201

372. PRASA wyznaniowa - jaka i dla kogo? / Jacek Dyrlaga // Zdanie. - 1989, nr 1, s. 30-36

373. PRASA żydowska w II Rzeczypospolitej / Andrzej Paczkowski // Kwartalnik Historii Prasy Polskiej. - 1991, nr 2, s. 51-67

374. PRASOWE kontaminacje leksykalne : (analiza strukturalna) / Donata Ochmann // Język Polski. - 1997, z. 2/3, s. 131-144

375. PRASOWE sondaże opinii publicznej w Polsce w połowie lat pięćdziesiątych / Joanna Kozłowska // Kultura i Społeczeństwo. - 1999, nr 4, s. 139-150

376. PRAWICOWA kontrreformacja / Marek Zaleski // Res Publica Nowa. - 1995, nr 11, s. 3-8
Środowisko konserwatystów wokół czasopism "Debata" i "Fronda"

377. PRIMA Aprilis w prasie polskiej / Joanna Pyszny // Literatura Ludowa . - 1989, nr 2, s. 37-53

378. PRL w gorszym wydaniu / Tomasz Wiścicki //Więź. - 1997, nr 2, s. 23-29
Tygodnik "Nie"

379. PRL w zwierciadle ogłoszeń prasowych / Sebastian Ligarski // Mówią Wieki. - 2005, nr 6, s. 32-35

380. PROBLEM higieny w warszawskiej prasie kobiecej lat 1880-1918 / Dagmara Fleming-Cejrowska // Dzieje Najnowsze. - 2006, nr 1, s. 187-193

381. PROBLEMATYKA oświatowa na łamach tygodnika "Polityka" w 2002 roku / Sylwia Tuliszka-Lipiec // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 12, s. 30-31

382. PROBLEMATYKA pedagogiki specjalnej na łamach "Ruchu Pedagogicznego" w latach 1945-2003 / Małgorzata Kupisiewicz // Ruch Pedagogiczny. - 2004, nr 3/4 , s. 89-106

383. PROBLEMY kultury i literatury na łamach "Bluszczu" w latach 1918-1939 / Jolanta Chwastyk-Kowalczyk // Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. - Z. 12 (2000), s. 83-108

384. PROBLEMY pedagogiki wczesnoszkolnej na łamach "Chowanny" / Alina Budniak // Chowanna. - 1996, nr 6-7, s. 21-28

385. PROBLEMY polityki literackiej warszawskich czasopism kobiecych w latach 1905-1918 / Jerzy Franke // Kwartalnik Historii Prasy Polskiej. - 1988, nr 2, s. 5-33

386. PROFILE pojęcia "ciało" w dzisiejszej prasie kobiecej / Mariola Kłosiewicz-Lepianka // Poradnik Językowy. - 2004, z. 7, s. 30-44

387. PRÓBA czytana / Janusz Majcherek // Teatr. - 1995, nr 9, s. 36
40-lecie "Pamiętnika Teatralnego"

388. "PRZEDSZKOLE" - czasopismo ruchu wychowania przedszkolnego w okresie międzywojennym / Jan Hellwig // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 1990, nr 1, s. 96-104

389. "PRZEDSZKOLE" - czasopismo wychowania przedszkolnego w okresie międzywojennym / Jan Hellwig // Wychowanie w Przedszkolu. - 1990, nr 2-3, s. 78-85

390. "PRZELAD Biblioteczny" tradycja i współczesność (75 lat czasopisma) / Barbara Sordylowa // Przegląd Biblioteczny. - 2002, z. 1-2, s. 67-87

391. "PRZEGLĄD Biblioteczny" w przededniu swego 70-lecia / Barbara Sordylowa // Przegląd Biblioteczny. - 1996, z. 2/3, s. 169-175

392. PRZEKAZY prasowe na temat wykorzystywania seksualnego dzieci - "stare" i "nowe" historie / Monika Sajkowska // Dziecko Krzywdzone. - 2003, nr 5, s. 103-114

393. PRZEKONAŁAM się, że warto coś robić... / Danuta Cwetsch ; rozm. przepr. Maria Kulik // Guliwer. - 2002, nr 2, s. 33-34
45 lat czasopisma dla dzieci "Miś"

394. "PRZEMIANY" czasu przemian / Tadeusz Kijonka // Śląsk. - 1996, nr 10, s. 3
Śląski tygodnik kulturalny

395. PRZYGODA z "Tygodnikiem" / Jacek Woźniakowski ; rozm. przepr. Michał Bardel, Janusz Poniewierski, Stefan Wilkanowicz // Znak. - 2005, nr 4, s. 110-127
60-lecie "Tygodnika Powszechnego"

396. "PRZYJACIEL Młodzieży" (1909-1939) jako źródło w badaniach nad dziejami wychowania katolickiego w początkach XX wieku / Jan Pacyno // Biuletyn Historii Wychowania. - 2001, nr 1-2, s. 35-39

397. PRZYKŁADY edukacyjnych czasopism elektronicznych / oprac. Zbigniew Kramek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, z. 1, s. 89-91

398. RAPORT wewnętrzny : "Polityka" 40 lat (1957-1997) / Joanna Podgórska, Ewa Wilk // Polityka. - 1997, nr 10, s. 3-11

399. RECENZJE powieści w wybranych tytułach katolickich czasopism kulturalnych w okresie II Rzeczypospolitej / Magdalena Rzadkowolska // Zeszyty Prasoznawcze. - 2001, nr 3-4, s. 119-130

400. REDAKTORZY naczelni / Stanisław Frycie, Czesław Banach, Julian Radziewicz // Nowa Szkoła. - 2002, nr 2, s. 5-9
Wypowiedzi z okazji wydania 600. numeru "Nowej Szkoły"

401. REDAKTORZY naczelni czasopism kobiecych w Polsce w latach 1944-1982 : (portret zbiorowy) / Zofia Sokół // Kwartalnik Historii Prasy Polskiej . - 1991, nr 1, s. 87-98

402. REDAKTORZY naczelni prasy PZPR w latach 1949-1957 : (portret zbiorowy) / Andrzej Kozieł // Kwartalnik Historii Prasy Polskiej. - 1991, nr 1, s. 43-49

403. REFLEKSJE na marginesie nowego czasopisma naukowego "Człowiek i Ruch" / Zbigniew Drozdowski // Wychowanie Fizyczne i Sport. - 2000, nr 4, s. 105-106

404. REFLEKSJE na pięćdziesięciolecie "Matematyki" / Olga Stande // Matematyka. - 1998, nr 3, s. 131-133

405. REFLEKSJE nad czterdziestoleciem... / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 8, s. 4-11
Miesięcznik „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze"

406. REFLEKSJE o "Biologii w Szkole" jako inspiracji działań edukacyjnych / Julian Piotr Sawiński // Biologia w Szkole. - 1998, nr 1, s. 30-33

407. "REGION Śląsk Opolski" - nowe czasopismo społeczno-gospodarcze / Bogdan Cimała // Śląsk Opolski. - 1999, nr 4, s. 74-80

408. REGUŁA Tiny / Andrzej Topolski // Polityka. - 1997, nr 34, s. 24,26
Polskie wersje zagranicznych czasopism kobiecych

409. RELATYWIZACJA wartości w czasopismach młodzieżowych / Beata Kurdybacha // Pedagogika Społeczna. - 2002, nr 3, s. 55-66

410. RES Publica 1987-1996. Spis autorów i tytułów // Res Publica Nowa . - 1997, nr 3, s. 66-130

411. RODZICE o "Wychowaniu w Przedszkolu" / Bożena Zwierzyńska //Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 10, s. 743-746

412. ROLA czasopisma "Katecheta" w procesie formacji katechetów : z okazji 45-lecia ukazywania się czasopisma / Stanisław Walewicz // Katecheta. - 2002, nr 10, s. 8-14

413. ROLA czasopisma "Wychowanie w Przedszkolu" w pracy pedagogicznej nauczyciela / Jadwiga Lubowiecka, Małgorzata Suświłło // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 1, s. 29-35

414. ROLA gazet opolskich w kształtowaniu życiu kulturalnego i literackiego regionu na przykładzie funkcjonowania "Trybuny Opolskiej" w latach 1952-1962 / Krzysztof Raczyński // Materiały i Studia Opolskie . - T. 59 (1986), s. 221-228
Sygn. M 3999"P"

415. ROLA środków stylistycznych w kreowaniu obrazu rzeczywistości w prasie z 1989 roku / Joanna Smól //Język Polski. - 2001, z. 1/2, s. 24-31

416. ROLA wybranych czasopism w edukacji dla bezpieczeństwa / Tadeusz Siuda // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2001, nr 4, s. 24-28

417. "ROZRYWKI dla Dzieci" Klementyny Tańskiej / Irena Zawistowska // Poradnik Bibliotekarza. - 1992, nr 3, s. 32-35

418. RZECZ o "Kwartalniku Nauczyciela Opolskiego" / Jerzy Duda // Oświata i Wychowanie. - 1986, nr 35, s. 8-9

419. RZEKA poetów, czyli jubileusz czterdziestolecia "Odry" / Grażyna Solecka // Warsztaty Polonistyczne. - 2001, nr 2, s. 113-114

420. SAMORZĄD terytorialny a media lokalne (1990-2002) - próba syntezy / Andrzej K[onrad] Piasecki //Zeszyty Prasoznawcze. - 2003, nr 1/2, s. 141-155

421. SETKA! / Tadeusz Kijonka // Śląsk. - 2004, nr 2, s. 4-5
Setny numer miesięcznika "Śląsk"

422. SLAVICA literackie i artystyczne w miesięczniku "Opole" (1970-1993) / Stefania Jagło // Kwartalnik Opolski. - 2003, nr 2/3, s. 123-137

423. SŁOWA sztandarowe czytelników różnych gazet i czasopism / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. - 2001, nr 1/2, s. 7-18

424. SŁOWNICTWO i frazeologia okresu przemian : (na przykładzie "Gazety Wyborczej", "Trybuny" i "Tygodnika Solidarność" - styczeń-marzec 1991) / Alicja Zagrodnikowa // Zeszyty Prasoznawcze. - 1991, nr 3-4, s. 82-98

425. SŁOWO o "Ruchu Pedagogicznym" / Tadeusz Lewowicki // Ruch Pedagogiczny. - 1998, nr 1/2, s. 7-9

426. SOCJOMACHIA : kilka uwag / Piotr Śliwiński // Czas Kultury. - 1996, nr 2, s. 18-21
Czasopisma młodej literatury

427. SOFT-porno dla młodzieży? / Piotr Tomasz Nowakowski // Wychowawca. - 2006, nr 5, s. 24-26

428. SPIS tytułów prasy harcerskiej 1950-1991 / Jadwiga Szmigiel, Paweł Zarembski // Harcerstwo. - 1992, nr 3, s. 43-46; nr 4-5, s. 42-47; nr 6, s. 40-43

429. SPOŁECZNE i techniczne zaplecze prasy krakowskiej w okresie międzywojennym / Czesław Brzoza // Studia Historyczne. - 1995, nr 4, s. 521-534

430. SPOSOBY powstawania prasowych okazjonalizmów politycznych / Barbara Kudra //Poradnik Językowy. - 1996, z. 8, s. 35-44

431. SPOTKANIA z czasopismem / Antonina Sawicka //Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 9, s. 672-679
"Wychowanie w Przedszkolu"

432. STEREOTYPY związane z płcią w reklamie telewizyjnej i prasowej / Eugenia Mandal // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1996, nr 3-4, s. 93-103

433. STRATEGIE konstruowania obrazu papieża Jana Pawła II w prasie polskiej / Jolanta Krokowska // Kultura i Społeczeństwo. - 1990, nr 4, s. 107-126

434. SULIMCZYK - Bemak : prasa naszych drużyn / Kazimierz Koźniewski // Harcerstwo. - 1996, nr 9, s. 22-24

435. SYLWETKI redaktorów naczelnych "Wszechświata" / Małgorzata Musiał // Wszechświat. - 2005, nr 7-9, s. 194-198

436. SZANSE niezależnej prasy lokalnej w Polsce / Monika Agopsowicz // Więź. - 1994, nr 2, s. 96-101

437. SZCZEGÓLNE więzi Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy z "Bibliotekarzem" - w 80-lecie pisma / Jan Wołosz // Bibliotekarz. - 1999, nr 4, s. 3-8

438. SZCZUPŁA, chuda, chudsza... kulturowe uwarunkowania anoreksji i bulimii : o jedzeniu i niejedzeniu w czasopismach kobiecych / Renata Bożek, Irena Rychłowska // Kultura i Społeczeństwo. - 2001, nr 2, s. 141-155

439. SZELEST legendy / Jagienka Wilczak. - Fot. // Polityka. - 2005, nr 3, s. 36-39

440. SZKIC do monografii "Polonistyki" (refleksje nie tylko historyczne) / Barbara Kryda // Polonistyka. - 1995, nr 2, s. 69-79

441. ŚLIZG we fluid : nowe pisma dla młodzieży: koniec buntu, czas na rozrywkę / Mirosław Pęczak // Polityka. - 2001, nr 28, s. 52-53

442. ŚRODKI gramatyczne w funkcji perswazyjnej : (na materiale z "Twojego Stylu") / Aldona Siwek // Poradnik Językowy. - 2002, nr 2, s. 25-33

443. ŚRODKI stylistyczne w funkcjach perswazyjnych (na materiale z "Twojego Stylu") / Aldona Siwek // Poradnik Językowy. - 2002, nr 3, s. 43-55

444. ŚWIAT jako nieustająca balanga / Alina Petrowa-Wasilewicz // Więź. - 1997, nr 2, s. 54-62
Czasopisma młodzieżowe

445. "ŚWIAT Nauki" - przydatne źródło wiedzy o współczesnej biologii / Krystyna Biskup // Biologia w Szkole. - 2003, nr 5, s. 311-313

446. ŚWIAT przedstawiony w czasopismach młodzieżowych / Paweł Płaneta // Zeszyty Prasoznawcze. - 2000, nr 1-2, s. 81-103

447. ŚWIATŁO Tradycji / Grzegorz Luterek // Polonistyka. - 2002, nr 2, s. 80-81
Pismo "Czas Kultury"

448. "ŚWIERSZCZYK" czasopismem edukującym młode pokolenie / Beata Szymerowska // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 2/3, s. 9-12

449. TEMATY naszych czasów / Paweł Śpiewak // Res Publica Nowa. - 2000, nr 7, s. 62-66
Scena polityczna na łamach prasy

450. TEMATYKA penitencjarna na łamach "Opieki - Wychowania - Terapii" : analiza krytyczna i rekomendacje / Paweł Szczepaniak // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, nr 4, s. 30-40

451. TEMATYKA śląska na łamach "Płomyka" (1917-1939) / Małgorzata Kucharska // Kwartalnik Opolski. - 2004, nr 4, s. 137-153

452. TEORIA i praktyka krytyki literackiej w "Tygodniku Ilustrowanym" za redakcji Jenikego / Ewa Ihnatowicz // Kwartalnik Historii Prasy Polskiej. - 1987, nr 3, s. 5-25

453. TO już rok / Tadeusz Kijonka // Śląsk. - 1996, nr 10, s. 5
Rocznica powstania miesięcznika "Śląsk"

454. TO nie panegiryk / Dorota Kostorz // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 9, s. 688-690
Ocena czasopisma "Wychowanie w Przedszkolu"

455. TO samo, a inne : wstęp do porównawczej analizy zawartości "Gazety Wyborczej" / Sebastian Wierny // Zeszyty Prasoznawcze. - 2003, nr 3-4, s. 52-70

456. TRADYCJA i nowoczesność : "Przeglądowi Bibliotecznemu" zamiast laurki / Joanna Kopacz // Bibliotekarz. - 1998, nr 7/8, s. 4-6

457. TRANSFORMACJA prasy byłej PZPR / Elżbieta Ciborska // Zeszyty Prasoznawcze. - 1992, nr 1-2, s. 88-101

458. TRANSFORMACJA prasy młodzieżowej w latach 1990-1991 / Zofia Sokół // Poradnik Bibliotekarza. - 1996, nr 7/8, s. 5-7

459. TRYBUNA lewicy / Sergiusz Kowalski // Res Publica Nowa. - 2002,nr 7, s. 27-35
Publicystyka dziennika "Trybuna"

460. TRZECHSETNY numer "Przeglądu Zachodniego" / Hanka Dmochowska // Przegląd Zachodni. - 2001, nr 3, dod. s. I-VII

461. TRZY oblicza "Filipinki" / Anna Piwowarska // Zeszyty Prasoznawcze. - 2003, nr 3-4, s. 127-146

462. 30 [TRZYDZIEŚCI] lat "Kina" / Tadeusz Sobolewski, Andrzej Werner // Kino. - 1996, nr 2, s. 4-8
Krytyka filmowa

463. 30 [TRZYDZIEŚCI] lat "Kina" / Jerzy Płażewski, Bożena Janicka // Kino. - 1996, nr 3, s. 4-7
Krytyka filmowa

464. XXX [TRZYDZIEŚCI] lat "Kwartalnika Nauczyciela Opolskiego" w służbie nauczyciela i postępu pedagogicznego / Franciszek Antoni Marek // Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego. - 1989, nr 2, s. 7-13

465. 30 [TRZYDZIEŚCI] lat "Plastyki w Szkole" // Plastyka w Szkole. - 1991, nr 1, s. 3-7

466. TWÓRCY, dziennikarze czy "politrucy"? Polskie tygodniki społeczno-kulturalne 1944-1985 / Tadeusz Jasiński // Zeszyty Prasoznawcze. - 1990, nr 1, s. 19-32

467. "TYGODNIK Ilustrowany" a pozytywizm (1859-1886) / Ewa Ihnatowicz // Kwartalnik Historii Prasy Polskiej. - 1988, nr 1, s. 23-38

468. "TYGODNIK Ilustrowany" 1859-1886 jako czasopismo integrujące / Ewa Ihnatowicz // Kwartalnik Historii Prasy Polskiej. - 1987, nr 2, s. 5-31

469. VIVANT sequentes - 40 lat w służbie nauczycieli i 200 numerów czasopisma / Ryszard Golec // Języki Obce w Szkole. - 1996, nr 5, s. 387-394

470. W KRĘGU "Przeglądu Humanistycznego" / Bazyli Białokozowicz // Przegląd Humanistyczny. - 2006, nr 5/6, s. 317-327

471. W SETNĄ rocznicę założenia "Gazety Opolskiej" / Maria Kalczyńska // Kalendarz Opolski. - 1990, s. 55-58

472. W TYM świństwie jest metoda / Jacek Borkowicz // Więź. - 1997, nr 2, s. 29-34
Tygodnik "Nie"

473. "W TYM znaku zwyciężysz" : krótka historia miesięcznika "Znak". Cz. 1 / Janusz Poniewierski // Znak. - 2006, nr 6, s. 5-21

474. "W TYM znaku zwyciężysz" : krótka historia miesięcznika "Znak". Cz. 2 / Janusz Poniewierski // Znak. - 2006, nr 7-8, s. 14-23

475. "W TYM znaku zwyciężysz" : krótka historia miesięcznika "Znak". Cz. 3 / Janusz Poniewierski // Znak. - 2006, nr 9, s. 5-13

476. WARSZAWSKI "Głos" (1886-1894) wobec problemów "beletrystyki ludowej" / Władysław Hendzel // Literatura Ludowa. - 1998, nr 2, s. 29-37

477. "WARSZTATY Polonistyczne" - po raz ostatni? / Izabela Zeller //Nowa Polszczyzna. - 2002, nr 2, s. 63-64

478. WCZORAJ i dziś czasopisma "Wszechświat" / Małgorzta Musiał // Wszechświat. - 2005, nr 7-9, s. 190-194

479. "WFiZ" [Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne] - na straży wartości podstawowych, czyli rola czasopisma w praktycznych działaniach nauczyciela / Alicja Romanowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 5, s. 35-37

480. WIADOMOŚCI Matematyczne - 100-lecie czasopisma / Stanisław Domoradzki // Matematyka. - 1997, nr 6, s. 323-336

481. WILEŃSKI "Goniec Codzienny" / Zdzisław A. Siemaszko // Zeszyty Historyczne. - Z. 106 (1993), s. 3-24

482. WIWAT "Pamiętnik Teatralny"! / Janusz Majcherek // Teatr. - 2002, nr 4/,6 s. 104
50-lecie czasopisma

483. WIZERUNEK kobiety jako matki, pracownika i działaczki społecznej prezentowany na łamach prasy kobiecej w latach 1948-1956 / Małgorzata Hajdo // Dzieje Najnowsze. - 2006, nr 3, s. 55-72

484. WOLNOŚĆ słowa a wolność prasy / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. - 2002, nr 1-2, s. 7-17

485. WPŁYW czasopism pedagogicznych na doskonalenie zawodowe nauczycieli / Krystyna Marczewska // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 12, s. 53-54

486. WPŁYW prasy hipologicznej na mentalność i zdrowie psychiczne jej czytelników / Michał Wierusz-Kowalski // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 4/5, s. 27-32

487. WSPOMNIENIA z lat redakcyjnych w "Matematyce" / Ryszard Nowakowski // Matematyka. - 1998, nr 4, s. 195-199

488. WSPOMNIENIE o Profesorze Stefanie Kieniewiczu jako Redaktorze Naczelnym „Przeglądu Historycznego" w latach 1952-1992 / Andrzej Wyrobisz // Przegląd Historyczny. - 1992, z. 1, s. I-IV

489. WSPÓLCZESNA prasa młodzieżowa / Agata Arkabus // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 4, s.8-11

490. WYBRANE aspekty pedagogiki kultury w świetle "Kultury i Wychowania" / Władysława Szulakiewicz // Kultura i Edukacja. - 1995, nr 4, s. 73-79

491. "WYCHOWANIE Fizyczne i Zdrowotne" sprzymierzeńcem w pracy metodycznej / Danuta Kraszewska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 5, s. 37-38

492. "WYCHOWANIE Muzyczne w Szkole" na przestrzeni 50 lat / Ewa Hoffman-Lipska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 1995, nr 2, s. 51-54

493. "WYCHOWANIE w Przedszkolu" - pół wieku / Hanna Ratyńska // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 9, s. 663-672

494. "WYCHOWANIE w Przedszkolu" w kształceniu nauczycieli / Emilia Mendyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 10, s. 747-750

495. WYCHOWAWCZA rola prasy dziecięcej / Danuta Żebrowska // Edukacja i Dialog. - 1997, nr 7, s. 85-90

496. WYKORZYSTANIE środków pozaleksykalnych w celach perswazyjnych w prasie / Joanna Smól //Język Polski. - 2000, z. 3/4, s. 233-244

497. WYTRWAŁY „Świerszczyk" // Guliwer. - 1995, nr 5, s. 46-49
50-lecie czasopisma

498. WYZYSKIWACZE czy wyzyskiwani? Obraz rzemieślnika w prasie lat 1945-1948 / Anna Landau-Czajka // Dzieje Najnowsze. - 1992, nr 3, s. 55-66

499. Z ARCHIWUM jubileuszowego : Zdzisław Jastrzębski w "Pamiętniku Teatralnym" / oprac. Edward Krasiński // Pamiętnik Teatralny. - 2003, z. 1/2, s. 398-404

500. Z DZIEJÓW czasopism dla dziewcząt w Polsce 1918-1939 / Zofia Sokół // Poradnik Bibliotekarza. - 1989, nr 7/9, s. 17-18

501. Z DZIEJÓW polskiej prasy dziecięcej w latach 1824-1939. Spojrzenie na redaktorów / Stanisław Grabowski // Przegląd Historyczno-Oświatowy . - 1986, nr 4, s. 470-495

502. Z DZIEJÓW polskiej prasy w Anglii. Formowanie się prasy emigracyjnej / Hanna Świderska // Zeszyty Historyczne. - Z. 128 (1999), s. 75-81

503. Z IDZIKOWIC na wyspy Hula-Gula droga niedaleka... : funkcja nazw geograficznych w czasopismach dla kobiet / Katarzyna Skowronek // Onomastica . - R. 46 (2001), s. 31-61

504. Z KORESPONDENCJI jubileuszowej // Pamiętnik Teatralny. - 2003, z. 1/2, s. 383-397
Dotyczy czasopisma "Pamiętnik Teatralny"

505. Z KORESPONDENCJI redakcyjnej 1950-1992 / oprac. Jarosław Komorowski, Edward Krasiński // Pamiętnik Teatralny. - 2002, z. 1/2, s. 111-152
Dotyczy czasopisma "Pamiętnik Teatralny"

506. Z PERSPEKTYWY 70 lat / Tadeusz Maszczak // Kultura Fizyczna. - 2003, nr 5/6, s. 1-4
Jubileusz czasopisma Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"

507. Z TRADYCJI polskiej pedagogiki kultury. "Kultura i Wychowanie" - kwartalnik 1933-1939 / Irena Wojnar // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 1998, nr 3-4, s. 159-167

508. Z "WARSZTATAMI..." raźniej / Edward Kula // Warsztaty Polonistyczne. - 2001, nr 4, s. 14-16

509. ZA nami 7 lat / Tadeusz Kijonka // Śląsk. - 2002, nr 11, s. 4-5
Miesięcznik społeczno-literacki "Śląsk"

510. ZAGADNIENIA kultury muzycznej na łamach "Wychowania Muzycznego w Szkole" / Marzena Wasil // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 1995, nr 5, s. 195-199

511. ZAGADNIENIA metodyczne na łamach naszego kwartalnika / Adam Szecówka // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 4, s. 53-55

512. ZAGROŻENIA katolicyzmu płynące ze strony faszystowskich Niemiec w świetle "Gościa Niedzielnego" / Andrzej Szczepaniak // Zeszyty Naukowe WSP Opole. Historia . - Z. 28 (1992), s. 79-102
Sygn. M 40137/ XXVIII, M 40138/XXVIII, M 40139/XXVIII

513. ZAINTERESOWANIA "Gościa Niedzielnego" faszyzmem włoskim w latach 1929-1939 / Andrzej Szczepaniak // Zeszyty Naukowe UO. Historia . - Z. 31 (1994), s. 91-118
Sygn. M 40137/ XXXI, M 40138/XXXI, M40139/XXXI

514. ZAJĄC bulwersujący opinię publiczną / Jarosław J. Szczepański // Więź. - 2004, nr 5, s. 90-97
Cenzura lat osiemdziesiątych

515. ZAŁOŻENIA programowe "Gazety Literackiej" (1821-1822) / Janusz Śniadecki // Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. - 1988, nr 4, s. 27-43

516. ZAMKNĄŁ jej usta kluczem pocałunku / Ewa Nowakowska // Polityka. - 1997, nr 24, s. 30,32,34
Prasa dla dzieci i młodzieży

517. ZAWARTOŚĆ prasy lat osiemdziesiątych / Jacek Kołodziej, Bogusław Sławomir Kunda, Maciej Pawłowski // Zeszyty Prasoznawcze. - 1991, nr 11, s. 111-137

518. ZAWSZE pozostanie niedosyt / Jan Malicki ; rozm. przepr. Dominik Grabowski //Poezja i Dziecko. - 2003, nr 3, s. 61-64
Czasopismo "Guliwer" poświęcone literaturze dziecięcej i młodzieżowej

519. ZŁOTY jubileusz dwumiesięcznika "Chrońmy Przyrodę Ojczystą" / Zygmunt Denisiuk // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1994, z. 5, s. 5-14

520. "ZŁY" śpi spokojnie / Bartłomiej Dobroczyński // Znak. - 1998, nr 5, s. 105-113

521. ZMIANY w czytelnictwie prasy w latach 1995-1996 [fragm. pracy ] / Ryszard Filas // Zeszyty Prasoznawcze. - 1997, nr 1/2, s. 156-167

522. ZNAK zwycięstwa, znak sprzeciwu, znak jedności / Stefan Wilkanowicz. - (Ludzie "Znaku" ) // Znak. - 1996, nr 6, s. 167-169

523. ŻYCIE na tęczowo / Iwona Hałgas // Tygodnik Powszechny. - 2001, nr 27, s. 4
Czasopisma kobiece

524. "ŻYCIE Szkoły" - przebyta droga i plany na przyszłość / Elżbieta Marek // Życie Szkoły. - 2002, nr 8, s. 451-452

525. ŻYWE metafory w języku dzisiejszej prasy. Cz. 1 / Małgorzata Choromańska // Poradnik Językowy. - 2000, z. 2, s. 49-61

526. ŻYWE metafory w języku dzisiejszej prasy. Cz. 2 / Małgorzata Choromańska // Poradnik Językowy. - 2000, z. 3, s. 27-37

 

INDEKS PRZEDMIOTOWY:

„Arcana" 160
„Akcent" 240, 305
„Antropomotoryka" 86
„Arka" 87
„Auxilium Socjale" 88

„Bibliotekarz" 79, 83, 303, 437
„Biologia w Szkole" 101, 208, 406
„Bluszcz" 21, 383
„Borussia" 103
„Bravo" 105, 188
„Brulion" 106-108, 219
„Bunt Młodych" 41

„Chemia w Szkole" 194
„Chimera" 31
„Chowanna" 384
„Chrońmy Przyrodę Ojczystą" 519
„Cienie i Blaski" 69
„Ciuchcia" 270
„Cogito" 262
„Cosmopolitan" 220
„Czas Kultury" 447
„Człowiek i Ruch" 403
„Cztery kąty" 254

„Debata" 376
„Delta" 159
„Dobra Gospodyni" 21
„Dzieje Najnowsze" 164-165
„Dziennik Domowy" 21
„Dziennik Mód Paryskich" 21
„Dziennik Zachodni" 166

„Edukacja dla Bezpieczeństwa" 170

„Filipinka" 461
„Fizyka w Szkole" 176
„Fronda" 99, 178, 376

„Gazeta Literacka" 515
„Gazeta Opolska" 471
„Gazeta Polska" 192
„Gazeta Wyborcza" 150-151, 192, 211, 302, 344, 349, 424, 455
„Geografia w Szkole" 147-148, 342
„Głos" (1886-1905) 30, 227, 476
„Głos Kobiet" 21
„Głos Nauczycielski" 94, 183
„Goniec Codzienny" 481
„Gość Niedzielny" 184-185, 512-513
„Guardian" 302
„Guliwer" 92, 186-187, 518

„Harcerz Rzeczypospolitej" 189

„Język Polski" 168, 347
„Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII" 137
„Języki Obce w Szkole" 469

„Karta" 174
„Katecheta" 412
„Kino" 462-463
„Kłosy" 44
„Konteksty" 218
„Krasnogruda" 223
„Kresy" 224
„Krytyka" (1899-1914) 31
„Kultura" 4, 6,16, 32-33, 41, 75, 231, 276, 321
„Kultura i Społeczeństwo" 163-163, 195, 230, 311, 490, 507
„Kultura i Wychowanie" 230, 490, 507
„Kurier Warszawski" 232
„Kwartalnik Historyczny" 233
„Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego" 418, 464
„Kwartalnik Opolski" 348

„Literatura Ludowa" 237
„Lud" 37, 284

„Mały Płomyczek" 27
„Mały Światek" 27
„Matematyka" 113, 247, 404, 487
„Miesięcznik Literacki i Artystyczny" 287
„Minerwa Polska" 252
„Miś" 393
„Młody Zawodowiec" 27
„Moje Pisemko" 27

„Nasz Dziennik" 265
„Nasz Przegląd" 266
„Nasza Księgarnia" 27
„National Geographic" 268
„Nauka" 260
„Nauka Polska" 140, 260
„Nie" 199, 293, 378, 472
„Niedziela" 185
„Nowa Kultura" 133
„Nowa Szkoła" 225, 278, 400
„Nowe Słowo" 21, 234
„Nowiny" 279
„Nowy Dziennik" 55, 265
„Nowy Świat Przygód" 209

„Odra" 226, 297, 419
„Odrodzenie" 49
„Odrodzenie i Reformacja w Polsce" 9
„Ojczyzna-Polszczyzna" 298-299
„Opieka, Wychowanie, Terapia" 450, 511
„Opole" 249, 422
„Ośka" 123

„Pamiętnik Teatralny" 136, 236, 258, 387, 482, 499, 504-505
„Państwo i Prawo" 175
„Pełnym Głosem" 123
„Plastyka w Szkole" 465
„Playboy" 102
„Płomienie" 259
„Płomyczek" 172, 263, 316-317
„Płomyk" 263, 451
„Po prostu" 253
„Polityka" 41, 300, 306, 322-323, 381, 398
„Polityka Społeczna" 152
„Polonistyka" 169, 325, 326, 440
„Pomerania" 341
„Popcorn" 188
„Poradnik Bibliotekarza" 84, 98, 343
„Poznaj Świat" 142
„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 405
„Przedszkole" 388-389
„Przedświt" 21
„Przegląd Biblioteczny" 390-391, 456
„Przegląd Historyczny" 488
„Przegląd Historyczno-Oświatowy" 139
„Przegląd Humanistyczny" 470
„Przegląd Zachodni" 85, 460
„Przemiany" 394
„Przyjaciel Dzieci" 27
„Przyjacieł Młodzieży" 396
„Przyjaciółka" 69, 89
„Przysposobienie Obronne" 131-132, 134

„Region Śląsk Opolski" 407
„Res Publica" 272, 410
„Res Publica Nowa" 272
„Rozrywki dla Dzieci" 417
„Ruch Pedagogiczny" 110, 382, 425
„Rzeczpospolita" 192

„Skaut" 27
„Słowo Powszechne" 15
„Solidarność" 38
„Ster" 21, 234
„Studia Śląskie" 124
„Śląsk" 157, 308, 421, 453, 509
„Śląsk Opolski" 124
„Świat Nauki" 445
„Świat Przygód" 209
„Świerszczyk" 267, 448, 497
„Świt" 21

„Teatr" 310
„Trybuna" 292, 424, 459
„Trybuna Opolska" 414
„Twój Styl" 69, 216, 243, 307, 442-443
„Twórczość" 96, 235
„Tygiel Kultury" 242
„Tygodnik Ilustrowany" 452, 467-468
„Tygodnik Mód i Powieści" 21
„Tygodnik Powszechny" 35, 245, 395
„Tygodnik Solidarność" 424, 439

„W Słońcu" 27
„Warsztaty Polonistyczne" 153, 477, 508
„Wiadomości" 29
„Wiadomości Matematyczne" 480
„Wieczory Rodzinne" 27
„Wojskowy Przegląd Historyczny" 138
„Wszechświat" 435, 478
„Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna" 269
„Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne" 181, 207, 479, 491, 506
„Wychowanie Muzyczne w Szkole" 492, 510
„Wychowanie Techniczne w Szkole" 346
„Wychowanie w Przedszkolu" 206, 214, 256, 312, 411, 413, 431, 454, 493-494

„Z bliska i z daleka" 27
„Zadra" 123
„Zaranie Śląskie" 304
„Zeszyty Literackie" 95, 149, 158
„Zeszyty Prasoznawcze" 277
„Zły" 271, 520
„Znak" 473-475, 522

„Życie Szkoły" 135, 283, 301, 313, 524
„Życie" (1887-1891) 31, 67
„Życie" 211


Adopcja 290
Alfabet Braille'a 14
Anoreksja 438

Białoruś 33
Bibliografia 2-3, 7-9, 37-38
Bibliotekarstwo 26, 79, 83-84, 98, 228, 303, 343, 390-391, 437, 456
Biologia 101, 208, 406, 445
Bulimia 438

Cenzura 7-8, 109, 514
Chałasiński Józef 195
Czasopismo bibliotekarskie 26, 79, 83-84, 98, 228, 303, 343, 390-391, 437, 456
Czasopismo dla dziewcząt 461, 500
Czasopismo dla mężczyzn 90-91, 102, 282
Czasopismo dla niewidomych 14, 338
Czasopismo dziecięce 20, 27, 36, 39, 42, 64, 76, 114-115, 118, 125, 171-172, 179, 193, 209, 212, 221, 257, 261, 263, 267, 270, 316-317, 352, 393, 448, 451, 495, 497, 501, 516, 518
Czasopismo elektroniczne 119-122, 320, 397
Czasopismo etnograficzne 37, 218, 237, 284
Czasopismo fachowe 336
Czasopismo filmowe 104, 330, 354, 462-463
Czasopismo harcerskie 68, 97, 189, 280, 428, 434
Czasopismo katolickie 35, 125, 167, 184-185, 212-213, 265, 356, 395, 399, 412, 512-514
Czasopismo kobiece 21, 65, 69, 89, 100, 123, 161, 191, 216, 220, 234, 243, 250, 255, 273, 275, 307, 380, 385-386, 401, 408, 438, 442-443, 483, 503, 523
Czasopismo komputerowe 217
Czasopismo literackie 31, 45, 95-96, 106-108, 149, 158, 177, 219, 224, 235, 237, 240, 287, 305, 383, 426
Czasopismo młodzieżowe 13, 20, 27, 42, 64, 68, 76, 81, 105, 114, 116-117, 125, 154, 188, 212, 221, 251, 263, 288, 296, 314, 352, 359-361, 409, 427, 441, 444, 446, 458, 489, 516
Czasopismo muzułmańskie 126
Czasopismo naukowe 140, 233, 260, 281, 336, 345, 488
Czasopismo o sztuce 31, 240, 305
Czasopismo pedagogiczne 77, 94, 101, 110, 113, 127-129, 137, 147-148, 155, 169-170, 176, 181, 183, 194, 206-208, 214, 225, 230, 247, 252, 256, 278, 283, 301, 312-313, 325-326, 335, 342, 346, 382, 384, 388-389, 400, 404-406, 411, 413, 418, 425, 431, 440, 450, 453-454, 456, 464-465, 469, 479, 485, 480, 491-494, 506-507, 510-511, 524
Czasopismo popularnonaukowe 336
Czasopismo psychologiczne 318
Czasopismo regionalne i lokalne 26, 61-62, 73, 103, 124, 141, 157, 223, 238-239, 244-245, 249, 279, 294, 297, 304, 308, 340-341, 348, 353, 357-358, 367, 371, 407, 414, 418, 420-421, 436, 471, 509
Czasopismo satyryczne 156
Czasopismo społeczno-kulturalne 30-31, 35, 45, 85, 99, 112, 133, 156, 160, 178, 199, 226, 242, 244-245, 253, 271-272, 293, 300, 306, 311, 315, 322-323, 327, 376, 378, 381, 394-395, 398-399, 407, 410, 419, 422, 447, 460, 466, 470, 472-475, 520, 522
Czasopismo sportowe 332
Czasopismo studenckie 57
Czasopismo teatralne 136, 236, 258, 387, 482, 499, 504-505
Czasopismo wojskowe 339
Czechosłowacja 71
Czechy 71
Czytelnictwo 5, 78, 90, 111, 143-146, 197, 229, 323, 521

Drukarstwo 11
Dubiel Paweł 277
Dziennikarstwo 34, 54, 241, 400-402

Edukacja w zakresie bezpieczeństwa 170, 416
Emigracja 4, 6, 16, 29, 32-33, 41, 54-55, 75, 231, 276, 321, 502
Etnografia 37, 218, 237, 284, 377

Feminizm 21, 123
Film 104, 330, 354, 462-463
Fizyka 176
Folklor 36
Francja 4, 6, 16, 32-33, 41, 75, 231, 276, 321

Galicja 180
Gazety ulotne 74
Geografia 142, 147-148, 268, 319, 342, 503
Giedroyc Jerzy 4, 6, 16, 32-33, 41, 75, 231, 276, 321
Gleichgewicht Bolesław 113
Górnictwo 355
Graffiti 201

Harcerstwo 68, 97, 189, 280, 428, 434
Hertz Zofia 32
Historiografia 138-139, 164-165, 174, 215, 233, 334, 488
Hłasko Marek 63
Horoskop 190, 292

II Rzeczpospolita 17, 20, 46, 53, 57, 59, 64, 76-77, 210, 280, 334, 354, 363, 370, 373, 383, 399, 429, 500-501, 512-513
II wojna światowa (1939-1945) 12, 28, 56, 68, 259, 369
- Powstanie Warszawskie (1944) 28, 261, 366

Integracja europejska 192

Jan Paweł II (papież) 291, 433
Jastrzębski Zdzisław 499
Jazda konna 486
Jedwabne 344
Język polski - nauczanie 39, 137, 153, 169, 298-299, 325-326, 477, 508
Język 42, 50-51, 70, 80, 82, 150-151, 168, 198, 201-204, 216, 246, 250, 270, 285-286, 288, 295-296, 307, 386, 423, 442, 496, 503
- Frazeologia 179, 200, 257, 424, 430, 525-526
- Słownictwo 204, 257, 257, 264, 374, 424
- Stylistyka 415, 443

Kanada 324
Kaszuba Krystyna 243
Katowice 104
Kielce (woj. świętokrzyskie) 1-3, 357
Kieniewicz Stefan 488
Kisielewski Stefan 35, 488
Kościół katolicki 47
Kownacka Maria 261
Kraków 20, 31, 210, 221-222, 429
Kultura 45, 112, 162-163, 195, 311, 383, 414

Literatura 30-31, 40, 44-45, 52, 63-64, 67, 69, 96, 106-108, 149, 158, 177, 219, 224, 227, 235, 237, 240, 287, 305, 311, 320, 327, 383, 385, 399, 414, 422, 426, 452, 476, 515
Literatura dla dzieci i młodzieży 36, 64, 92, 186-187, 316, 518
Litwa 33
Lublin 97, 240-241, 353
Lubuskie (woj.) 371
Lwów 34, 369-370

Majcherek Janusz 387
Manipulacja 246
Matematyka 113, 247, 335, 404, 480, 487
Mieszkanie 254
Młodzież 13
Muzułmanie 126, 254
Muzyka 492, 510

Nagłówek 198, 201
Nauczanie początkowe 39, 135, 269, 283, 301, 313, 384, 524
Nauki przyrodnicze 159, 435, 478, 519
Niemcy 52, 54, 365
Niepełnosprawność 14, 130, 338, 362
Nowakowski Ryszard 487
Nuty 337

Ogłoszenia 379
Ogórek Michał 286
Opieka społeczna 88
Opinia publiczna 375
Opole 124, 249, 279, 348, 414, 422, 471

Pedagogika 77, 88, 94, 101,110, 113, 127-129, 139, 147-148, 155, 169-170, 176, 181, 183, 194, 206-208, 214, 225, 230, 247, 252, 256, 278, 283, 301, 312-313, 325-326, 335, 342, 346, 382, 384, 388-389, 400, 404-406, 411, 413, 418, 425, 431, 440, 450, 453-454, 464-465, 469, 479, 485, 480, 491-494, 506-507, 510, 524
Penitencjarystyka 450
Perswazja 307, 442-443
Podróżnictwo 319
Polityka 10, 210-211, 293, 331,449
Polityka społeczna 152
Polonia 71, 324, 364-365, 502
Pomorze 53
Prasa bezpłatna 350
Prasa konspiracyjna 7-8, 38, 56
Prasa wyznaniowa 47, 274, 372
Prasa zakładowa 333
Prawo 175
PRL 38, 61, 215, 274, 379, 402, 517
Promocja zdrowia 129
Przestępstwo seksualne 196, 392
Psychologia 318
PZPR 402, 457


Recenzja 205, 399
Reklama 201, 432
Retinger Józef Hieronim 287
Rosja 33
Rzemiosło 498

Samorząd terytorialny 420
Schiller Leon 236
Slogan 201
Słowacja 71
Socjologia 162-163, 195, 202, 254-255, 311, 375, 423
Sport 86, 181, 207, 269, 332, 479, 486, 491, 506
Stan wojenny (1981-1983)173
Stany Zjednoczone 54-55, 248
Stomma Stanisław 35
Sztuka 31, 240, 305, 465
Sztuka ludowa 218
Szwajcaria 364

Śląsk 17-18, 22-23, 25, 59, 157, 294, 304, 308, 355, 394, 421, 453, 451, 453
Śląsk Cieszyński 331
Śląsk Górny 24, 40, 184-185, 332
Śląsk Opolski 24, 46, 124, 249,279, 348, 367-368, 407, 414, 422, 471

Tańska Klementyna 417
Teatr 30, 136, 236, 258, 310, 354, 387, 482, 499, 504-505
Terroryzm 248
Turowicz Jerzy 35

Ukraina 33
Uzależnienie 129

Warszawa 11, 232, 385, 437
Wielka Brytania 29, 54, 302, 502
Wielkopolska 62, 73
Wilno 481
Wojsko 138, 339
Wolność słowa 93, 484
Wychowanie 76-77, 252, 396, 495
Wychowanie fizyczne 86, 181, 207, 269, 403, 479, 491, 506
Wychowanie przedszkolne 206, 214, 256, 312, 388-389, 411, 413, 431, 454, 493-494
Wywiad 246

Żydzi 266, 373

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Promocji

PBW w Opolu

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu
ul. Kościuszki 14
45-062 OPOLE
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: +48 77 453-66-92, 77 454-12-40, fax wew.: 102

Na ten nr czytelnicy mogą wpłacać kary:  

98116022020000000041534634

SPONSORZY

6216a8c00786e231de51d393c63bd692

FACEBOOK

f12

PARTNERZY

 • 1aw.png
 • chrobry_logo_tekst.png
 • e3.png
 • ee.png
 • helios.png
 • logo_II_LO.png
 • nn.png
 • PCK.png
 • v.png
 • zse.png

AKCJE

 • 3232kl.png
 • kino1.png
 • Kolberg2014_logo_04A_rgb.png
 • logo-bez-ramki.png
 • mlodzi1.png
 • rok1.png
 • teczka1.png
 • v23.png
 • zaczytani.png