Drukuj

  Czasopiśmiennictwo polskie

   

  Zestawienie bibliograficzne „Czasopiśmiennictwo polskie" zostało sporządzone na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz na podstawie „Bibliografii Zawartości Czasopism". Bibliografia składa się z 526 opisów bibliograficznych (w tym 77 opisów wydawnictw zwartych) obejmujących swoim zakresem czasowym lata 1986-2006.
  Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Bibliografię uzupełnia indeks przedmiotowy.

  Książki:

  1. ADAMCZYK MIECZYSŁAW
  Prasa Kielecczyzny - tradycje i współczesność / Mieczysław Adamczyk ; Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego w Warszawie. - Warszawa ; Kielce : IKN ODN, 1987. - 410, 19, [1] s. : wykr. ; 21 cm.
  Sygn. M 152630

  2. ADAMCZYK MIECZYSŁAW
  Prasa Kielecczyzny w latach 1811-1989 : bibliografia. T.2, 1945-1989 / Mieczysław Adamczyk, Jolanta Dzieniakowska. - Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 1996. - 167 s. ; 21 cm
  (Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej, ISSN 1234-7604 ; T.2)
  Sygn. I 179551/II

  3. ADAMCZYK MIECZYSŁAW
  Prasa Kielecczyzny w latach 1811-1989 : bibliografia. T.1, 1811-1945 / Mieczysław Adamczyk, Jolanta Dzieniakowska. - Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 1995. - 106 s. ; 21 cm
  (Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej, ISSN 1234-7604 ; T.1)
  Sygn. I 179551/I

  4. ANTY-KULTURA : [wybór tekstów o paryskiej "Kulturze" / wstęp Leopold Unger]. - Warszawa : "Pomost", cop. 1992. - 263, [1] s. ; 21 cm.
  Sygn. M 165325

  5. BAJKA ZBIGNIEW
  Czytelnictwo prasy w Polsce w 1986 roku / Zbigniew Bajka. - Kraków : OBP, 1987. - 97 s. : wykr.
  (Materiały / Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW „Prasa-Książka-Ruch" w Krakowie ; z. 44)
  Sygn. M 152578

  6. BERBERYUSZ EWA
  Książę z Maisons-Laffitte / Ewa Berberyusz. - Gdańsk : "Marabut", 1995. - 195,[2] s.: il., faks., fot., portr. ; 20 cm
  Sygn. M 171224

  7. BIBLIOGRAFIA niezależnych wydawnictw ciagłych z lat 1976 - 1990 / red. Stefania Skwirowska ; Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny ; oprac. materiału Stefania Skwirowska, Joanna Podurgiel. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2001. - 593 s. ; 30 cm
  Sygn. I 185433

  8. BIBLIOGRAFIA niezależnych wydawnictw ciagłych z lat 1976 - 1990 : indeksy / red. Stefania Skwirowska ; Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny ; oprac. materiału Stefania Skwirowska, Joanna Podurgiel. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2001. - 131,[1] s. ; 30 cm
  Sygn. I 185434

  9. BUDNIEWSKA ANNA
  Bibliografia zawartości czasopisma "Odrodzenie i Reformacja w Polsce" t. I-XLIII / Anna Budniewska, Agnieszka Mitura-Karwowska. - Warszawa : "Semper", cop. 2000. - 118 s. ; 25 cm
  Sygn. I 007340"P"

  10. CIEĆWIERZ MIECZYSŁAW
  Polityka prasowa 1944-1948 / Mieczysław Ciećwierz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Naukowe. - 1989. - 303, [1] s. ; 21 cm.
  Sygn. M 158819

  11. CIEPŁOWSKI STANISŁAW
  Warszawskie czasopisma poligrafów 1897-1939 / Stanisław Ciepłowski ; Muzeum Historyczne m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1995. - 188 s. ; 21 cm.
  Sygn. C 175514

  12. CYTOWSKA EWA
  Szkice z dziejów prasy pod okupacją niemiecką 1939-1945 / Ewa Cytowska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. Pracownia Historii i Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX wieku. - Warszawa; Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. - 250,[1] s. ; 20 cm
  (Materiały i Studia do Historii Prasy i Czasopiśmiennictwa Polskiego ; z. 24)
  Sygn. M 145629

  13. CZEREPANIAK-WALCZAK MARIA
  Niepokoje współczesnej młodzieży w świetle korespondencji do czasopism młodzieżowych / Maria Czerepaniak-Walczak, Maria Czerepaniak Walczak. - Kraków : "Impuls", 1997. - 101,[1] s. ; 27 cm
  Bibliogr. s. 101-[102]
  Sygn. C 179953

  14. CZERWIŃSKA MAŁGORZATA
  Pismo i książka w systemie L.Braille'a w Polsce : historia i funkcje rewalidacyjne / Małgorzata Czerwińska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 1999. - 172 s.: 3 fot.,1 pl., portr. ; 21 cm
  (Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 28)
  Sygn. C 180300

  15. 40 [ CZTERDZIEŚCI] lat ze "Słowem" : praca zbiorowa / pod red. Józefa Wójcika ; "Słowo Powszechne". - Warszawa : "Pax", 1987. - 381, [3] s., [64] s. tabl. : faks., fot., portr., err. ; 25 cm.
  Sygn. M 149480

  16. DAWID DOROTA
  Księstwo w Maisons-Laffitte : rzeczywistość i legenda paryskiej "Kultury" / Dorota Dawid ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Filologii Polskiej. - Kraków : "Impuls", 2000. - 77 s. ; 23 cm
  Sygn. M 182544

  17. DŁUGAJCZYK EDWARD
  Oblicze polityczne i własnościowe prasy polskiej w województwie śląskim : 1922-1939 / Edward Długajczyk. - Katowice : Muzeum Śląskie, 1990. - 266,[1] s.: faks., rys. ; 24 cm
  Sygn. C 166693

  18. 200 [ DWIEŚCIE] lat prasy polskiej na Śląsku : materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Opolu 12 i 13 grudnia 1989 r. / pod red. Joachima Glenska. - Opole : Instytut Śląski, 1992. - 185 s. ; 24 cm.
  Sygn. C 165946, M 166029, M 166030

  19. DZIKI SYLWESTER
  Warsztat dokumentacyjny prasoznawcy : problemy teoretyczno-metodologiczne, tradycje, stan, postulaty / Sylwester Dziki ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - Wrocław ; Kraków [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. - 188 s., [1] k. tabl. ; 24 cm.
  Sygn. I 166539

  20. FABER-CHOJNACKA ANNA
  Czasopisma krakowskie dla dzieci i młodzieży w dwudziestoleciu międzywojennym / Anna Faber-Chojnacka. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe WSP, 1995. - 169,[2] s. : rys. ; 24 cm
  (Prace Monograficzne / WSP w Krakowie, ISSN 0239-6025)
  Sygn. C 177462 , M 177517 , I 177468

  21. FRANKE JERZY
  Polska prasa kobieca w latach 1820-1918 : w kręgu ofiary i poświęcenia / Jerzy Franke ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 1999. - 342,[1] s.: il. ; 24 cm
  (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 35)
  Sygn. C 180302

  22. GLENSK JOACHIM
  Diariusz prasy polskiej na Śląsku. T. 2, 1945-1989 / Joachim Glensk ; Stowarzyszenie Instytut Śląski. - Opole : Wydaw. Instytut Śląski, 1994. - 295 s. ; 23 cm.
  Sygn. C 170648/II

  23. GLENSK JOACHIM
  Diariusz prasy polskiej na Śląsku. T. 1, do 1945 roku / Joachim Glensk ; Stowarzyszenie Instytut Śląski. - Opole : Wydaw. Instytut Śląski,1993. - 187 s. ; 23 cm.
  Sygn. C 170648 / I

  24. GLENSK JOACHIM
  Ograniczenia wolności prasy polskiej na Górnym Śląsku (na przełomie XIX i XX wieku) / Joachim Glensk, Śląski Instytut Naukowo-Badawczy w Opolu. - Opole : Instytut Śląski, 1989. - 554,[2] s. ; 24 cm
  Sygn. C 161112 , M 161111

  25. GLENSK JOACHIM
  Pitaval prasy polskiej na Śląsku w XIX stuleciu : redaktorzy i wydawcy przed sądem / Joachim Glensk. - Opole : Instytut Śląski, 1992 (Opole : "Silesian Consulting"). - 246, [1] s. ; 24 cm.
  Sygn. C 165945, M 166024

  26. GÓRA BARBARA
  Regionalne czasopisma bibliotekarskie wydawane w Polsce : (1953-1985) / Barbara Góra. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe WSP, 1996. - 141 s. ; 24 cm
  (Prace Monograficzne / WSP w Krakowie, ISSN 0239-6025)
  Sygn. C 177682 , M 177719 , I 177688

  27. GRABOWSKI STANISŁAW
  Na przyszły pożytek : z dziejów polskiej prasy dla dzieci 1824-1939 / Stanisław Grabowski. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2001. - 267 s.: il., fot., portr. ; 21 cm
  Sygn. M 183311

  28. GRABSKI WITOLD
  Prasa powstania warszawskiego 1944 / Witold Grabski. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1994. - 97,[3] s.: faks., fot., pl., portr. ; 27 x 27 cm
  Sygn. C 171119

  29. HABIELSKI RAFAŁ
  Niezłomni, nieprzejednani : emigracyjne "Wiadomości" i ich krąg : 1940-1981 / Rafał Habielski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1991. - 241,[3] s. ; 21 cm
  (Historia Najnowsza / PIW)
  Sygn. M 163814

  30. HENDZEL WŁADYSŁAW
  "Głos"(1886-1894) : literatura - krytyka - teatr / Władysław Hendzel ; Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2000. - 227 s., [16] s. tabl.: il. ; 24 cm
  (Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, ISSN 1233-6408 ; nr 278)
  Sygn. M 181064 , M 189221 , M 181992

  31. HENDZEL WŁADYSŁAW
  Z problemów czasopiśmiennictwa Młodej Polski : (w kręgu krakowskiego "Życia", "Krytyki" i "Chimery") / Władysław Hendzel, Piotr Obrączka. - Opole : WSP,1988. - 105 s. ; 23 cm.
  ( Studia i Monografie / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu, 0239-6718 ; nr 134 )
  Sygn. M 154397, M 154398, M154399

  32. HERTZ ZOFIA
  Była raz Kultura... : rozmowy z Zofią Hertz / Zofia Hertz ; red. Iza Chruślińska ; sł. wstępne Czesław Miłosz. - Warszawa : "Most", 1994. - 151 s.: il., faks., fot., portr. ; 21 cm
  Sygn. M 169882

  33. HOFMAN IWONA
  Ukraina, Litwa, Białoruś w publicystyce paryskiej "Kultury" / Iwona Hofman. - Poznań : "Forum Naukowe", 2003. - 322 s. ; 22 cm
  Sygn. C 188993

  34. JAKUBOWSKA URSZULA
  Lwów na przełomie XIX i XX wieku : przegląd środowisk prasotwórczych / Urszula Jakubowska. - Warszawa : Wydawnictwo IBL, 1991. - 212 s. ; 21 cm
  Sygn. M 165390

  35. JAROCKI ROBERT
  Czterdzieści pięć lat w opozycji : (o ludziach „Tygodnika Powszechnego"). - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1990. - 315, [4] s. : for., portr. ; 24 cm
  Sygn. M 162190

  36. JAZOWSKA-GUMULSKA MARIA
  Oswajanie z kulturą : w kręgu inspiracji folklorystycznych w literaturze dla dzieci i młodzieży / Maria Jazowska-Gumulska. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP, 2001. - 133,[2] s. ; 21 cm
  (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN 0239-6025 ; nr 307)
  Sygn. M 192454

  37. KARPIŃSKA GRAŻYNA EWA
  Bibliografia zawartości "Ludu" za lata 1895-1985 / Grażyna Ewa Karpińska, Maria Niewiadomska ; [red. nauk. i wstęp Bronisława Kopczyńska-Jaworska]. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze,1988. - 385, [9] s. ; 24 cm.
  (Archiwum Etnograficzne, 0066-6858 ; 35)
  Sygn. C 156657, M 156658

  38. KONDERAK ADAM
  Bibliografia prasy opozycyjnej w PRL do wprowadzenia stanu wojennego / Adam Konderak. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998. - 298,[3] s. ; 24 cm
  Sygn. I 182863

  39. KONOPNICKA IWONA
  Czasopisma dziecięce w kształceniu wczesnoszkolnym / Iwona Konopnicka ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2006. - 196 s. ; 24 cm
  (Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, ISSN 1233-6408 ; nr 359)
  Sygn. C 192569 , M 193622 , M 192717

  40. KOSSAKOWSKA-JAROSZ KRYSTYNA
  Śląsk znany, Śląsk nie znany : o kulturze literackiej na Górnym Śląsku przed pierwszym progiem umasowienia / Krystyna Kossakowska-Jarosz. - Opole : Wydaw. UO,1999. - 244 s., [32] s. tabl. : il., err. ; 24 cm.
  (Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, 1233-6408 ; nr 273)
  Sygn. C 175336

  41. KOWALCZYK ANDRZEJ STANISŁAW
  Giedroyc i "Kultura" / Andrzej Stanisław Kowalczyk. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1999. - 312,[1] s. : faks.,fot.,portr.,rys. ; 20 cm
  (A to Polska Właśnie)
  Sygn. M 179897

  42. LIZAK JADWIGA
  Język czasopism dla dzieci : wybrane zagadnienia / Jadwiga Lizak. - Rzeszów : Wydawnictwo WSP, 1999. - 180,[1] s. ; 21 cm
  Sygn. C 180251 , M 181096

  43. ŁOJEK JERZY
  Dzieje prasy polskiej / Jerzy Łojek, Jerzy Myśliński, Wiesław Władyka. - Warszawa : "Interpress", 1988. - 234, [2] s., [60] s. tabl. : faks., fot., portr., 1 wykr. ; 24 cm.
  Sygn. C 157562, M 157644

  44. MALINOWSKA ELŻBIETA
  Problematyka literacka "Kłosów" / Elżbieta Malinowska. - Katowice : UŚ, 1992. - 160 s. ; 24 cm.
  (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,0208- 6336 ; nr 1321)
  Sygn. M 167016

  45. MARECKI PIOTR
  Pospolite ruszenie : czasopisma kulturalno-literackie w Polsce po 1989 roku : rozmowy z redaktorami / Piotr Marecki. - Kraków : Korporacja Halart, 2005. - 386,[5] s.: portr. ; 23 cm
  Sygn. M 192472

  46. MASNYK MAREK
  Polska prasa w województwie śląskim wobec ruchu polskiego na Śląsku Opolskim : (1922-1933) / Marek Masnyk. - Opole : Instytut Śląski, 1988. - 216,[4] s.: err. ; 24 cm
  Sygn. M 155836 , M 155873 - M 155874

  47. MEDIA wyznaniowe w Polsce : 1989-2004 / red. nauk. Elżbieta Kossewska, Janusz Adamowski. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, cop. 2004. - 168 s.; wykr. ; 24 cm
  Sygn. M 190439

  48. MYŚLIŃSKI JERZY
  Kalendarium polskiej prasy, radia i telewizji / Jerzy Myśliński. - Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2001. - 193 s. ; 21 cm
  (Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej, ISSN 1234-7604 ; nr 47)
  Sygn. I 182229

  49. NATANSON JACEK
  Tygodnik "Odrodzenie" (1944-1950) / Jacek Natanson. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. - 236,[3] s. ; 20 cm
  Sygn. M 152210

  50. NOWE słownictwo polskie : materiały z prasy lat 1972-1981. Cz. 2, P-Z / pod red. Danuty Tekiel ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989 (Wroc. : WDNSK). - 178, [2] s ; 24 cm.
  (Prace Instytutu Języka Polskiego, 0208-4074 ; 69)
  Sygn. C 154763 / II

  51. NOWE słownictwo polskie : materiały z prasy lat 1972-1981. Cz. 1, A - O / pod red. Danuty Tekiel ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988. - 197, [2] s ; 24 cm.
  (Prace Instytutu Języka Polskiego, 0208-4074 ; 66)
  Sygn. C 154763 / I

  52. OBRĄCZKA PIOTR
  Literatura niemiecka w czasopismach polskich początku XX w[ieku] : (1901-1914) / Piotr Obrączka. - Opole : WSP, 1990. - 174 s. ; 24 cm.
  (Studia i Monografie / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu, 0239-6718 ; nr 166)
  Sygn. I 162045

  53. PEPLIŃSKI WIKTOR
  Prasa pomorska w Drugiej Rzeczypospolitej 1920-1939 : system funkcjonowania i oblicze społeczno-polityczne prasy polskiej / Wiktor Pepliński. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1987. - 466,[1] s.,[48] s.tabl.: faks.,fot.,portr.,rys.,err. ; 25 cm
  (Seria Monografii Pomorskich)
  Sygn. M 156027

  54. PIĄTKOWSKA-STEPANIAK WIESŁAWA
  Dziennikarze polscy na emigracji : wspomnienia z lat 1937-1989 / oprac. Bolesław Wierzbiański, Wiesława Piątkowska-Stepaniak ; Uniwersytet Opolski ; Wiesława Piątkowska Stepaniak. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2001. - 288 s. : il., faks., fot., portr. ; 24 cm
  Sygn. M 183509

  55. PIĄTKOWSKA-STEPANIAK WIESŁAWA
  "Nowy Dziennik" w Nowym Świecie / Wiesława Piątkowska-Stepaniak. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2000. - 503 s.,[22]s. tabl. : faks.,fot. ; 24 cm
  (Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, ISSN 1233-6408 ; nr 282)
  Sygn. C 181660 , M 181991

  56. PIETRZYK BOŻENA
  Problemy kultury w prasie konspiracyjnej w latach 1939-1945 / Bożena Pietrzyk. - Kraków : WSP w Krakowie : Wydawnictwo Naukowe WSP, 1995. - 141[2]s. ; 24 cm
  (Prace Monograficzne / WSP w Krakowie, ISSN 0239-6025)
  Sygn. M 177529 - M 177530

  57. PILCH ANDRZEJ
  Prasa studencka w Polsce 1918-1939 : zarys historyczny, bibliografia / Andrzej Pilch. - Kraków : UJ, 1990. - 187, [1] s. ; 24 cm
  (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ; 1571. Prace Historyczne ; z. 96)
  Sygn. I 166842

  58. PISAREK WALERY
  Współczesna prasa polska na tle prasy innych krajów : studium porównawcze / Walery Pisarek. - Kraków : OBP. RSW "PKR",1987. - 77, [2] s. : wykr. ; 21 cm.
  (Materiały / Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW [Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej] "Prasa-Książka-Ruch" ; z. 46)
  Sygn. M 152581, M 152582

  59. PRASA okresu plebiscytu i powstań śląskich : w 65 rocznicę plebiscytu / red., wstęp Joachim Glensk. - Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, 1987. - 179,[1] s. ; 24 cm
  Sygn. C 152639

  60. PRASA, radio i telewizja w Polsce : zarys dziejów / aut. Danuta Grzelewska. - Warszawa : "Elipsa", 2000. - 250,[2] s. ; 24 cm
  Sygn. C 181556

  61. PRASA regionalna w 40[czterdziesto]-leciu Polski Ludowej : materiały z Ogólnopolskiego Sympozjum Historyków Prasy, Kielce-Cedzyna, 9-11 listopada 1984 r. / pod red. Mieczysława Adamczyka ; Kielecki Oddział Instytutu Kształcenia Nauczycieli, Kieleckie Wydawnictwo Prasowe, Słowo Ludu, Echo Dnia, Tygodnik Radomski, Seminarium z Historii Prasy PRL [Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej] przy Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. - Kielce : KOIKN,1987. - 343, [1] s. ; 24 cm.
  Sygn. M 152632

  62. PRASA regionalna w Wielkopolsce : praca zbiorowa / red. Marceli Kosman. - Poznań : "Terra", 2000. - 203 s. ; 21 cm
  (Studia i Monografie / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu ; t.15)
  Sygn. M 188954

  63. PYSZNY Joanna
  Nie wszyscy byli odwróceni : wizerunek Marka Hłaski w prasie PRL / Joanna Pyszny. - Wrocław : nakł. autora, 1992. - 167, [4] s. ; 20 cm.
  Sygn. M 164902, M 164903

  64. SOCHA IRENA
  Czasopisma dla dzieci i młodzieży, literatura piękna, wychowanie literackie : (1918-1939) / Irena Socha. - Katowice : UŚ, 1990. - 171,[1] s. ; 24 cm
  W serii głównej: Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; 1179. - Streszcz. fr.,ang. . - (Historia Literatury Polskiej / Uniwersytet Śląski)
  Sygn. M 163806

  65. SOKÓŁ ZOFIA
  Prasa kobieca w Polsce 1945-1995 / Zofia Sokół. - Rzeszów : Wydawnictwo WSP, 1998. - 458,[1] s. ; 21 cm
  Sygn. C 181082

  66. W KULTURZE pierwszych stron / red. Igor Borkowski, Aleksander Woźny. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005. - 242 s.: fot.,rys. ; 23 cm
  W serii gł.: Acta Ubiversitatis Wratislaviensis; nr 2780. - Bibliogr. przy art. . - (Nowe Media, Nowe w Mediach ; 1)
  Sygn. M 192827

  67. WIERSZYŁOWSKA BEATA
  Literatura i krytyka na łamach "Życia" (1887-1891) / Beata Wierszyłowska. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2003. - 183,[4] s.,[6] s. tabl.: faks.,portr. ; 24 cm
  (Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, ISSN 1233-6408 ; nr 328)
  Sygn. M 186908

  68. WIŚNIEWSKA MARIA
  Harcerz, żołnierz, obywatel... szkice o prasie Szarych Szeregów / Maria Wiśniewska. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1987. - 325,[3] s.,[32] s. tabl.: faks., fot.,1 mapa, portr. ; 21 cm
  Sygn. M 153856 - M 153857

  69. WODNIAK KATARZYNA
  Współczesna prasa kobieca a sprawy książki : treści literackie w czasopismach "Przyjaciółka", "Twój styl", "Cienie i Blaski" / Katarzyna Wodniak ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2004. - 233,[1] s. ; 24 cm
  (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 66)
  Sygn. C 186913

  70. WOLIŃSKA OLGA
  Język XIX [dziewiętnasto]wiecznych wiadomości prasowych / Olga Wolińska. - Katowice : UŚ, 1987. - 171, [1] s. : err. ; 24 cm.
  (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 892)
  Sygn. M 153715

  71. ZAHRADNIK STANISŁAW
  Czasopiśmiennictwo w języku polskim na terenach Czechosłowacji w latach 1848-1938 / Stanisław Zahradnik. - Opole : WSP,1989. - 256 s. : faks. ; 24 cm.
  (Studia i Monografie / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu, 0239-6718 ; nr 146)
  Sygn. M 159782

  72. ZAŁUBSKI JAN
  Media i medioznawstwo : studia i szkice / Jan Załubski. - Toruń : "Adam Marszałek", cop. 2006. - 191 s. ; 21 cm
  Sygn. M 193367

  73. ZAŁUBSKI JAN
  Prasa wielkopolska II połowy XX wieku. T.1, 1945-1970 / Jan Załubski. - Poznań : "Forum Naukowe", 2004. - 213 s. ; 21 cm
  Sygn. M 188990/I

  74. ZAWADZKI KONRAD
  Początki prasy polskiej : gazety ulotne i seryjne XVI-XVIII wieku / Konrad Zawadzki. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2002. - 440 s.: faks. ; 24 cm
  Sygn. C 185403

  75. ZOSTAŁO tylko słowo... : wybor tekstów o "Kulturze" paryskiej i jej twórcach. - Lublin : "Fis", 1990. - 148,[2] s. ; 21 cm
  Sygn. M 162336 , M 173841 , M 162338

  76. ŻMICHROWSKA MARIA JOLANTA
  Problematyka religijna i dydaktyczno-wychowawcza polskich czasopism dla dzieci i młodzieży szkolnej w latach 1918-1939 (studium z historii oświaty) / Maria Jolanta Żmichrowska. - Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1992. - 143,[1] s.: faks. ; 24 cm
  Sygn. M 165456

  77. ŻMICHROWSKA MARIA JOLANTA
  Wybrane zagadnienia czasopiśmiennictwa pedagogicznego w Polsce w latach 1918-1939 / Maria Jolanta Żmichrowska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie. - Olsztyn : WSP, 1992. - 56,[1] s. ; 20 cm
  Sygn. I 165454

   

  Artykuły z czasopism:

  78. AKTYWNOŚĆ czytelnicza Polaków przełomu wieków / Ryszard Filas // Zeszyty Prasoznawcze. - 2001, nr 3/4, s. 7-36

  79. ANALIZA bibliometryczna cytowań w "Bibliotekarzu" / Jolanta Sobielga // Bibliotekarz. - 2001, nr 3, s. 3-5

  80. ANALIZA i ocena stylu gazetowego / Józef Ambroszko // Polonistyka. - 2000, nr 4, s. 231-233

  81. ANALIZA pedagogiczna dostępnej na rynku popularnej prasy młodzieżowej / Anna Pietrzykowska // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2004, nr 3/4, s. 35-38

  82. ANALIZA tytułów czasopism polskich / Joanna Chłądzyńska // Onomastica. - R. 45 (2000), s. 231-267

  83. ANALIZA zawartości miesięcznika "Bibliotekarz" - komentarz / Agnieszka Korycińska-Huras // Bibliotekarz . - 2005, nr 7-8, s. 26-29

  84. ANALIZA zawartości "Poradnika Bibliotekarza" za rok 2004 - komentarz / Dariusz Grygorowski // Poradnik Bibliotekarza . - 2005, nr 12, s. 14-19

  85. ANTOLOGIA tekstów "Przeglądu Zachodniego" (1945-1990) //Przegląd Zachodni. - 1995, nr 2, s. 3-415

  86. "ANTROPOMOTORYKA" - po pięciu latach. Kilka refleksji / Zbigniew Drozdowski // Wychowanie Fizyczne i Sport . - 1994, nr 4, s. 133-134

  87. „ARKA" : błąd w konstrukcji / Grażyna Borkowska // Res Publica Nowa. - 1993, nr 12, s. 35-37

  88. "AUXILIUM" Sociale - Wsparcie Społeczne" - nowe czasopismo polskich pedagogów / Adam Roter // Chowanna. - 2003, nr 1, s. 217-222

  89. BABSKA przyjaźń / Barbara Pietkiewicz // Polityka. - 2003, nr 13, s. 92-93

  90. BADANIA czytelnictwa prasy - deklaracje a rzeczywistość : szkic metodologiczny / Henryk Siwek // Zeszyty Prasoznawcze. - 1997, nr 3/4, s. 7-25

  91. BALANGA, seks, kac / Krystyna Lubelska // Polityka. - 1999, nr 26, s. 52-53
  Pisma dla mężczyzn

  92. BAŚNIOWE zmagania z "Guliwerem" [ref. ] / Maria Marjańska-Czernik // Guliwer. - 2003, nr 2, s. 108-111

  93. BECZKA miodu z odrobiną dziegciu / Tomasz Wołek // Czas Kultury. - 1999, nr 3, s. 71-73
  Niezależność prasy polskiej

  94. BEZ historii ani rusz... Nasze wczoraj i przedwczoraj / Henryka Witalewska // Głos Nauczycielski . - 1992, nr 42, s. 1, 4

  95. BEZ ostatniego argumentu. O "Zeszytach Literackich" / Marek Zaleski // Res Publica . - 1990, nr 9, s. 15-25

  96. BEZINTERESOWNA sztuka słowa : 50 lat "Twórczości" / Andrzej Mencwel // Polityka . - 1995, nr 31, s. 17

  97. BIBLIOGRAFIA prasy harcerskiej na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939 / Adam Winiarz // Harcerstwo . - 1987, nr 11-12, s. 37-41

  98. BIBLIOTEKARZ współtwórcą swojego czasopisma / Barbara Wanda Jachimczak // Poradnik Bibliotekarza . - 1990, nr 7-8, s. 14-17

  99. BIEDNY chrześcijanin czyta "Frondę" / Marek Wedemann // Czas Kultury. - 1997, nr 1, s. 7-9

  100. BIEG przez plotki / Agnieszka Filas, Magda Mazur // Wprost. - 1996, nr 13, s. 54-55
  Prasowe informacje z życia sławnych ludziach

  101. "BIOLOGIA w Szkole" w ocenie dydaktyków / Janina Grzegorek, Ewa Fleszar, Halina Hłuszyk, Alina Stankiewicz, Wiesław Stawiński ; rozm. przepr. Danuta Cichy // Biologia w Szkole. - 1997, nr 5, s. 281-285

  102. BLONDYNA na motorze, czyli wizerunek kobiety w "Playboyu" / Iwona Chmura-Rutkowska // Rocznik Pedagogiczny. - T. 24 (2001), s. 243-256

  103. "BORUSSIA" - próba wykreowania nowej tradycji regionu / Maria Tomczak // Przegląd Zachodni. - 1996, nr 4, s. 164-170

  104. BRANŻOWCE / Jan F. Lewandowski // Śląsk. - 1996, nr 3, s. 45
  Prasa filmowa w Katowicach

  105. "BRAVO" - wizje ludzkiej płciowości / Franciszek Adamski // Wychowawca. - 1998, nr 5, s. 34-36

  106. "BRULION" - fenomen skutecznej działalności w kulturze / Marcin Wieczorek // Przegląd Humanistyczny. - 1996, nr 3, s. 131-153

  107. BRULION (1987-1992) - próba deklaracji pokoleniowej w sztuce / Paweł Płaneta // Zeszyty Prasoznawcze. - 1994, nr 3-4, s. 41-67

  108. BRULIONOWCY - ekstrawagancja czy konsekwencja? / Stanisław Piskor // Twórczość. - 1996, nr 2, s. 136-139
  Środowisko literackie czasopisma "Brulion"

  109. CENZURA czasopism w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku / Marek Tobera // Przegląd Historyczny. - 1989, z. 1, s. 41-67

  110. CIĄGŁOŚĆ i zmiana w "Ruchu Pedagogicznym" - czasopiśmie polskich pedagogów : (refleksje w dziewięćdziesiątą rocznicę powstania periodyku) / Andrzej Radziewicz-Winnicki // Edukacja. - 2002, nr 4, s. 109-113

  111. CO się czyta / Jerzy Baczyński // Polityka. - 1997, nr 24, s. 62,64
  Najpopularniejsze polskie dzienniki i tygodniki

  112. CO się dzieje z czasopismami kulturalnymi? / Konrad C. Kęder // Znak. - 2004, nr 2, s. 5-10

  113. CZAS wspomnień / Bolesław Gleichgewicht // Matematyka. - 1998, nr 5, s. 261-265
  50-lecie "Matematyki"

  114. CZASOPISMA dla dzieci i młodzieży w latach 1990-1996 / Jerzy Kumiega // Guliwer. - 1997, nr 2, s. 47-50

  115. CZASOPISMA dla dzieci starszych (1990-1995) / Zofia Sokół // Poradnik Bibliotekarza. - 1996, nr 10, s. 5-8

  116. CZASOPISMA dla młodzieży : ich rola w życiu pokolenia wstępującego / Iwona Migniewicz, Małgorzata Machoń // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 6, s. 57-58

  117. CZASOPISMA dla młodzieży szkolnej (1990-1995) / Zofia Sokół // Poradnik Bibliotekarza. - 1996, nr 11, s. 10-13

  118. CZASOPISMA dziecięce / Iwona Konopnicka // Życie Szkoły. - 2003, nr 5, s. 267-271

  119. CZASOPISMA elektroniczne / Krzysztofa Klanowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 10, s. 6-7

  120. CZASOPISMA elektroniczne: charakterystyka i próba klasyfikacji / Wiktor Gawarecki // Przegląd Biblioteczny. - 1999, z. 3, s. 141-147

  121. CZASOPISMA elektroniczne dla nauczycieli / Renata Kozłowska // Ergo . - 2006, nr 9, s. 22-24

  122. CZASOPISMA elektroniczne w bibliotekach polskich wyższych uczelni / Teresa Górniak, Urszula Kowalewska // Bibliotekarz. - 2003, nr 7/8, s. 21-25

  123. CZASOPISMA feministyczne w Polsce na przykładzie "Zadry" i "Ośki" oraz "Pełnym Głosem" / Agnieszka Bińczycka // Edukacja Dorosłych . - 2003, nr 1, s. 51-65

  124. CZASOPISMA Instytutu Śląskiego w Opolu / Jerzy Duda // Modelowe Nauczanie. - 2006, nr 12, s. 105-106

  125. CZASOPISMA katolickie dla dzieci i młodzieży w okresie transformacji ustrojowej / Jerzy Jarowiecki // Studia Bibliologiczne. - T. 12 (2000), s. 157-171

  126. CZASOPISMA muzułmańskie w Polsce / Piotr Borawski // Res Publica . - 1988, nr 6, s. 135-138

  127. CZASOPISMA pedagogiczne a reforma edukacji / Beata Walczak // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 2, s. 19-20

  128. CZASOPISMA pedagogiczne w pracy dyrektora szkoły / Piotr Kowolik // Nauczyciel i Szkoła. - 1999, nr 2, s. 79-88

  129. CZASOPISMA poświęcone problematyce uzależnień i promocji zdrowia / D. Sz. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1993, nr 9, wkł. s. 158-160

  130. CZASOPISMA traktujące o sprawach osób niepełnosprawnych : (wybór) / oprac. Krystyna Hrycyk // Biblioterapeuta. - 2003, nr 3, s. 16-17

  131. CZASOPISMO przedmiotowo-metodyczne "Przysposobienie Obronne - Obrona Cywilna w Szkole" i jego wpływ na doskonalenie nauczycieli / Ryszard Stępień // Przysposobienie Obronne w Szkole. - 1996, nr 2, s. 69-72

  132. CZASOPISMO "Przysposobienie Obronne - Obrona Cywilna w Szkole" w służbie nauczycieli / Tadeusz Siuda // Przysposobienie Obronne w Szkole. - 1998, nr 4, s. 249-254

  133. CZASOPISMO społeczno-kulturalne "Nowa Kultura" (1950-1963). Studium historyczno-prasoznawcze / Tomasz Chrząstek // Dzieje Najnowsze. - 2005, nr 1, s. 175-182

  134. CZASOPISMO w służbie nauczycieli / Tadeusz Siuda // Przysposobienie Obronne w Szkole. - 2000, nr 2-3, s. 76-83

  135. CZASOPISMO "Życie Szkoły" ma pięćdziesiąt lat... / Ryszard Więckowski // Życie Szkoły. - 1996, nr 9, s. 515-518

  136. CZTERDZIEŚCI lat "Pamiętnika Teatralnego" / Edward Krasiński // Dialog. - 1992, nr 11, s. 114-123

  137. CZTERDZIEŚCI lat temu / Stanisław Żak // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII . - 1994/1995, z. 4, s. 5-19

  138. CZTERDZIEŚCI lat "Wojskowego Przeglądu Historycznego" / Czesław Szafran // Wojskowy Przegląd Historyczny . - 1996, nr 4, s. 7-32

  139. CZTERDZIEŚCI pięć lat "Przeglądu Historyczno-Oświatowego" / Teresa Gumuła // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 2003, nr 3/4, s. 5-10

  140. 40 [Czterdzieści] roczników „Nauki Polskiej" : 1953-1992 / E.H. // Nauka Polska. - 1993, nr 5, s. 136-155

  141. CZYNNIKI popularności wybranych gazet regionalnych. Analiza na przykładzie wybranych dzienników / Zbigniew Bajka // Zeszyty Prasoznawcze. - 2002, nr 1-2, s. 34-48

  142. CZYTAJMY "Poznaj Świat" / Danuta Jędrusik // Geografia w Szkole. - 1996, nr 3, s. 186-188

  143. CZYTAM, więc jestem / Lech Mergler // Polonistyka. - 2002, nr 2, s. 82-86

  144. CZYTELNICTWO czasopism wśród młodzieży szkół średnich / Grażyna Gazdowicz // Nowe w Szkole. - 2002, nr 1, s. 11-16

  145. CZYTELNICTWO prasy u progu roku 2000 / Ryszard Filas // Zeszyty Prasoznawcze. - 2000, nr 1/2, s. 206-222

  146. CZYTELNICTWO prasy w 1997 roku / Ryszard Filas // Zeszyty Prasoznawcze. - 1998, nr 1/2, s. 168-182

  147. CZYTELNICY o "Geografii w Szkole" - podsumowanie ankiety / (A.T.) // Geografia w Szkole. - 1998, nr 5, s. 305-308

  148. CZYTELNICY o "Geografii w Szkole" : wyniki ankiety / Andrzej Tarasiewicz // Geografia w Szkole. - 2004, nr 1, s. 58-61

  149. CZYTELNICY o swoich Zeszytach : ankieta "Zeszytów Literackich" / Ireneusz Krzemiński // Zeszyty Literackie. - 1996, nr 1, s. 134-139

  150. CZYTELNIK uwiedziony : forma językowa tytułów "Gazety Wyborczej". [Cz. 1] / Dobrochna Dabert // Odra. - 1999, nr 2, s. 7-14

  151. CZYTELNIK uwiedziony : forma językowa tytułów "Gazety Wyborczej". Cz. 2 / Dobrochna Dabert // Odra. - 1999, nr 3, s. 17-24

  152. ĆWIERĆ wieku "Polityki Społecznej" / Antoni Rajkiewicz // Polityka Społeczna. - 1999, nr 1, s. 5-6

  153. DEKADA "Warsztatów Polonistycznych" / Gertruda Wichary // Warsztaty Polonistyczne. - 2001, nr 4, s. 5-13

  154. DOBRO, zło i wartości w czasopismach młodzieżowych / Jacek Kołodziej // Zeszyty Prasoznawcze. - 2000, nr 1-2, s. 59-80

  155. DRUGA twarz prasy pedagogicznej / Jarosław Kordziński // Nowa Szkoła. - 1995, nr 9, s. 57-60

  156. DUCH zabawy w mediach / Andrzej Magdoń // Zeszyty Prasoznawcze. - 1995, nr 3/4, s. 7-16

  157. DWA lata "Śląska" / Tadeusz Kijonka // Śląsk. - 1997, nr 10, s. 5

  158. XX [DWADZIEŚCIA] lat "Zeszytów Literackich" / Barbara Toruńczyk, Adam Michnik, Wojciech Karpiński // Zeszyty Literackie. - 2003, nr 1, s. 119-124

  159. 25 [DWADZIEŚCIA pięć] lat i 300 numerów "Delty" / Marek Kordos // Matematyka. - 1998, nr 3, s. 181-184

  160. DWUMIESIĘCZNIK "Arcana" // Dzieje Najnowsze. - 1997, nr 3, s. 253-254

  161. DYSKRETNY urok burżuazji / Magda Gawin //Res Publica Nowa. - 1998, nr 1, s. 2-4
  Publicystyka magazynów kobiecych

  162. DZIAŁALNOŚĆ wydawnicza i badawcza a polityczne "zawirowania" w socjalizmie : w związku z losami "Kultury i Społeczeństwa" w latach 1960-1968 - relacja z "obserwacji uczestniczącej" / Andrzej Siciński // Kultura i Społeczeństwo. - 1996, nr 3, s. 99-104

  163. DZIEJE jednego czasopisma : przyczynek do historii nauki w Polsce Ludowej / Antonina Kłoskowska // Kultura i Społeczeństwo. - 1996, nr 3, s. 3-14
  Kwartalnik "Kultura i Społeczeństwo"

  164. "DZIEJE Najnowsze" 1999-2000 / Tomasz Schramm , Włodzimierz Suleja // Dzieje Najnowsze. - 2001, nr 3, s. 281-289

  165. "DZIEJE Najnowsze" 1995-1996 / Tomasz Wituch // Dzieje Najnowsze. - 1997, nr 3, s. 251-252

  166. DZIENNIK jest Zachodni : od 60 lat / Grzegorz Sztoler // Śląsk. - 2005, nr 2, s. 54-55

  167. DZIENNIKI katolickie w Polsce do 1939 roku / Ewa Banaś // Kwartalnik Historii Prasy Polskiej. - 1986, nr 1, s. 47-68

  168. DZIEWIĘĆDZIESIĘCIOLECIE "Języka Polskiego" / Marian Kucała //Język Polski. - 2003, z. 4/5, s. 359-360

  169. "...DZIĘKI "Polonistyce" nauczyciel nie czuje się bezradny..." - ta i inne opinie na temat pisma / Małgorzata Marek // Polonistyka. - 1995, nr 7, s. 508-509

  170. "EDUKACJA dla Bezpieczeństwa" w szkolnictwie / Urszula Zimińska // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 3, s. 19-21

  171. EDUKACYJNY charakter prasy dziecięcej / Mariusz Bugara // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 4, s. 62-68

  172. ELITARNY z wyboru / Agnieszka Woźnicka //Głos Nauczycielski. - 1997, nr 28, s. 12
  80-lecie miesięcznika "Płomyczek"

  173. EPOS historyczno-ideologiczny : gazetowa historia w służbie stanu wojennego / Janusz Barański //Konteksty. - 1997, nr 1/2, s. 94-104

  174. FENOMEN "Karty" / Krzysztof Kosiński // Więź. - 2004, nr 4, s. 34-37

  175. FENOMEN "Państwa i Prawa" / Jan Baszkiewicz //Państwo i Prawo. - 2001, z. 6, s. 9-16

  176. FIZYKA w Szkole : pięćdziesięciolecie czasopisma / Witold Dróżdż // Fizyka w Szkole. - 2005, nr 1, s. 6-9

  177. FLEGMATYCY i postmoderniści, czyli o osobowościach pism literackich / Wiesław Ratajczak, Jerzy Borowczyk // Czas Kultury. - 1995, nr 3, s. 42-48

  178. "FRONDA" czyli igraszki z granatem / Jerzy Czech //Twórczość. - 1995, nr 12, s. 123-127
  Prawicowe poglądy prezentowane na łamach pisma

  179. FUNKCYJNA i semantyczna wartość związków frazeologicznych w czasopismach dla dzieci / Jadwiga Lizak // Poradnik Językowy. - 1996, z. 4, s. 58-64

  180. GALICYJSKIE dodatki tygodniowe XIX wieku / Jan Bujak // Roczniki Biblioteczne. - 1990, z. 1-2, s. 115-142

  181. GARŚĆ wspomnień i refleksji / Maciej Demel // Wychowanie i Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 5, s. 7-10
  Siedemdziesięciolecie czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"

  182. GENEZA prasy sensacji - pojawienie się prasy komercyjnej / Mateusz Nieć // Kultura i Społeczeństwo. - 2004, nr 1, s. 143-169

  183. "GŁOS Nauczycielski" - 80 lat // Głos Nauczycielski. - 1997, nr 20, s. 3

  184. "GOŚĆ" w dom / Edward Kabiesz // Śląsk. - 2003, nr 11, s. 11
  Jubileusz tyodnika "Gość Niedzielny"

  185. GOŚĆ w Niedzielę / Cezary Gmyz // Więź. - 1998, nr 12, s. 94-103
  Katolickie pisma "Gość Niedzielny" i "Niedziela"

  186. "GULIWER" - czasopismo oczekiwane i wielce przydatne / Jadwiga Andrzejewska // Poradnik Bibliotekarza. - 1992, nr 4, s. 10-12

  187. "GULIWER" - dwumiesięcznik o książce dla dziecka / Teresa Dziurzyńska // Wychowanie w Przedszkolu . - 1992, nr 3, s. 186-187

  188. GWIAZDY, idole, autorytety / Piotr Tomasz Nowakowski // Wychowawca . - 2004, nr 9, s. 10-11

  189. HISTORIA harcerstwa na łamach "Harcerza Rzeczypospolitej" : bibliografia za lata 1982-1990 / Janusz Wojtycza // Harcerstwo. - 1997, nr 11/12, s. 37-44

  190. HOROSKOPY w ilustrowanych czasopismach i ich czytelnicy, czyli o współczesnym dążeniu do świata symulakrum / Krystyna Kossakowska-Jarosz // Zeszyty Prasoznawcze. - 2001, nr 1/2, s. 19-32

  191. ILUSTROWANE szczęście - ilustrowany kicz / Joanna Łagoda // Przegląd Humanistyczny. - 2004, nr 3, s. 87-102

  192. INTEGRACJA europejska na łamach "Rzeczypospolitej", "Gazety Wyborczej" i "Gazety Polskiej" / Katarzyna Szymańska // Zeszyty Prasoznawcze. - 1998, nr 3/4, s. 64-73

  193. INTERPUNKCJA w czasopismach dla dzieci / Katarzyna Nowak // Guliwer. - 2003, nr 2, s. 75-86

  194. JAK minęło 50 lat : kalendarium "Chemii w Szkole" / Barbara Parcińska-Wywiałek // Chemia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 4-6

  195. JAK powstawała "Kultura i Społeczeństwo" [fragm. dzienników ] / Józef Chałasiński // Kultura i Społeczeństwo. - 1996, nr 3, s. 157-163

  196. JAK problem wykorzystywania seksualnego dzieci przedstawia polska prasa? / Monika Sajkowska // Niebieska Linia . - 2004, nr 3, s. 13-17

  197. JAKIE czasopisma czytają uczniowie? / Bożena Nowak, Małgorzata Łata // Poradnik Bibliotekarza . - 2004, nr 7-8, s. 13-14

  198. JĘZYK nagłówków prasowych / Jolanta Malczewska // Język Polski w Szkole Średniej . - 1999/2000, nr 2, s. 25-42

  199. JĘZYK "Nie"nawiści / Zbigniew Nosowski // Więź. - 1997, nr 2, s. 34-41
  Tygodnik "Nie"

  200. JĘZYK w prasie / Alicja Zagrodnikowa // Zeszyty Prasoznawcze. - 1991, nr 1-2, s. 138-148

  201. JĘZYK wchodzi w grę - o grach językowych na przykładzie sloganów reklamowych, nagłówków prasowych i tekstów graffiti / Bartłomiej Guz // Poradnik Językowy . - 2001, z. 10, s. 9-20

  202. JĘZYK wiadomości prasowych przed rokiem 1989 i po roku 1989 / Irena Kamińska-Szmaj // Poradnik Językowy. - 2001, z. 1, s. 31-40

  203. JĘZYK współczesnej publicystyki politycznej / Maria Cyran // Język Polski w Liceum. - 2004/2005, nr 4, s. 66-81

  204. JĘZYKOWE środki wyrażania ocen w filmowych recenzjach prasowych / Elżbieta Sękowska // Poradnik Językowy. - 2002, z. 7, s. 50-61

  205. JUBILEUSZ "Państwa i Prawa" // Państwo i Prawo. - 2001, z. 6, s. 3-8

  206. JUBILEUSZ u przyjaciół / Teresa Dziurzyńska // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 3, s. 228-231
  50-lecie "Wychowania w Przedszkolu"

  207. JUBILEUSZ "Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego" / Krzysztof Zuchora // Kultura Fizyczna. - 2003, nr 5/6, s. 6

  208. KALENDARIUM "Biologii w Szkole" // Biologia w Szkole. - 1998, nr 1, s. 4-11

  209. KAMELEONA żywot krótki / Adam Rusek //Guliwer. - 2002, nr 1, s. 5-14
  Tygodniki "Świat Przygód i "Nowy Świat Przygód" wydawane w latach 40-tych

  210. KAMIENIE i prasa : z dziejów kultury politycznej międzywojennego Krakowa / Czesław Brzoza // Zeszyty Prazoznawcze. - 1996, nr 1/2, s. 105-116

  211. KAMPANIA wyborcza do parlamentu RP 1997 roku w prasie : na przykładzie "Gazety Wyborczej" i "Życia" / Joanna Sadzik-Jasiówka // Zeszyty Prasoznawcze. - 1998, nr 3/4, s. 53-63

  212. KATOLICKIE czasopisma dla dzieci i młodzieży / Iwona Podlasińska // Guliwer. - 1997, nr 2, s. 51-52

  213. KATOLICKIE media w Polsce po roku 1989. Agencja informacyjna, radiofonia, telewizja / Marek Glogier // Zeszyty Prasoznawcze. - 1994, nr 3-4, s. 68-83

  214. KIEDYŚ - koło ratunkowe, dziś - ciekawa lektura / Marta Hebda //Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 9, s. 680-683
  Miesięcznik "Wychowanie w Przedszkolu"

  215. KŁOPOTY z pamięcią : dyskusje prasowe o historii PRL / Paweł Śpiewak // Res Publica Nowa . - 2001, nr 3, s. 13-23

  216. KOFRET / Magdalena Ujma // Twórczość. - 2005, nr 6, s. 147-149
  Język artykułów "Twojego Stylu"

  217. KOGO wychowują czasopisma dla miłośników gier komputerowych : (o wartościowaniu w recenzjach i opisach) / Wojciech Kajtoch // Zeszyty Prasoznawcze . - 1998, nr 1-2, s. 7-20

  218. KONTEKSTY. Polska Sztuka Ludowa : pół wieku istnienia / Zbigniew Benedyktowicz // Konteksty . - 1996, nr 1-2, s. 141-148

  219. KONWULSJE i wzloty: rytualizm a ponowoczesność / Karol Maliszewski //Odra. - 1996, nr 9, s. 67-69
  Środowisko literackie czasopisma "Brulion"

  220. "KOSMOPOLITANIZACJA" kobiet polskich / Katarzyna Buczek // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 2, s. 51-55
  Polska edycja czasopisma "Cosmopolitan"

  221. KRAKOWSKIE czasopisma dla dzieci / Anna Faber-Chojnacka // Guliwer. - 1998, nr 2, s. 51-54
  Fragm. pracy "Czasopisma krakowskie dla dzieci i młodzieży w dwudziestoleciu międzywojennym"

  222. KRAKÓW na polityczno-prasowej mapie Polski w latach 1918-1926 / Alfred Toczek // Studia Historyczne . - 1992, z. 3, s. 363-384

  223. "KRASNOGRUDA" - pismo wielu wspólnot / Tadeusz Seweryn Wróblewski // Przegląd Zachodni. - 1996, nr 4, s. 170-175

  224. KRESY - pomysł na pismo / Arkadiusz Bagłajewski // Znak . - 1994, nr 1, s. 137-140

  225. KRONIKA zmian oświatowych / Mirosław Szymański // Nowa Szkoła. - 2004, nr 5, s. 4-8
  Przegląd artykułów publikowanych w "Nowej Szkole" w latach 1945-2004

  226. KRÓTKI kurs historii "Odry" (XL) / Mariusz Urbanek // Odra. - 2001, nr 5, s. 10-13

  227. KRYTYKA literacka w tygodniku "Głos" (1895-1899) / Elżbieta Łucka-Zając // Kwartalnik Opolski . - 2006, nr 203, s. 65-83

  228. "KTO jest kim?" wśród czasopism z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej / Jolanta Sobielga // Poradnik Bibliotekarza . - 2002, nr 7-8, s. 19-20

  229. KTO w Polsce czyta prasę, jaką i czego w niej szuka : z doświadczeń lat dziewięćdziesiątych / Ryszard Filas // Zeszyty Prasoznawcze. - 1997, nr 3/4, s. 26-46

  230. "KULTURA i Wychowanie" (1933-1939) - nowy typ czasopisma pedagogicznego / Beata Paździerska-Sołtysiak // Kultura i Edukacja . - 1992, nr 2, s. 59-69

  231. "KULTURA " paryska i jej środowisko. W pięćdziesiątą rocznicę powstania pisma / Andrzej Dudziak // Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny . - 1997, nr 3, s. 29-34

  232. "KURIER Warszawski" w latach 1821-1868 / Zbigniew Anculewicz // Kwartalnik Historii Prasy Polskiej . - 1992, nr 1, s. 5-58

  233. "KWARTALNIK Historyczny" - zarys dziejów czasopisma naukowego / Wojciech Kriegseisen // Kwartalnik Historyczny . - 2005, nr 2, s. 27

  234. KWESTIE etyczno-obyczajowe w prasie kobiecej przełomu XIX i XX wieku (na łamach "Steru" i "Nowego Słowa") / Anna Pawłowska // Studia Historyczne . - 1987, z. 4, s. 571-588

  235. LABORATORIA kultury / Aneta Wiatr // Polonistyka. - 2002, nr 2, s. 75-76
  Miesięcznik literacki "Twórczość"

  236. LEON Schiller założyciel i pierwszy redaktor / Anna Chojnacka // Pamiętnik Teatralny. - 2002, z. 1/2, s. 13-94
  Kwartalnik "Pamiętnik Teatralny"

  237. "LITERATURA Ludowa" wobec problemów i dylematów współczesnej folklorystyki / Jolanta Ługowska // Lud. - T. 87 (2003), s. 45-62

  238. LOKALNE zwierciadło / Anna Hejman // Wiedza i Życie. - 1999, nr 8, s. 56-60

  239. LOT trzmiela / Mariusz Urbanek // Res Publica Nowa. - 2001, nr 1, s. 60-65
  Prasa lokalna

  240. LUBELSKI Akcent - 25 lat / Łukasz Marcińczak // Akcent. - 2005, s. 87-93

  241. LUBELSKIE środowisko dziennikarskie - stan obecny i perspektywy / Lidia Pokrzycka // Zeszyty Prasoznawcze. - 2003, nr 3/4, s. 176-184

  242. ŁÓDZKI Tygiel Kultury / Leszek Bugajski //Twórczość. - 1997, nr 6, s. 141-142

  243. MADAME Redaktor / Krystyna Lubelska // Polityka. - 2002, nr 14, s. 79-80

  244. MAŁA stabilizacja i krążenie elit (1963-1970) : (tygodniki społeczno-kulturalne lat sześćdziesiątych) / Marek Grzelewski // Zeszyty Prasoznawcze . - 1990, nr 1, s. 33-44

  245. MAŁOWIERNI? / Krzysztof Burnetko, Adam Szostakiewicz // Polityka . - 2005, nr 42, s. 82, 84

  246. MANIPULACJA językowa dla osiągnięcia sukcesu medialnego (na przykładzie pewnego wywiadu prasowego) / Irena Bajerowa // Poradnik Językowy . - 2005, z. 4, s. 3-8

  247. MATEMATYKA w "Matematyce" w 50-leciu / Agnieszka Wojciechowska //Matematyka. - 1998, nr 5, s. 265-269

  248. MEDIALNY opis tragedii : o relacjach prasowych na temat ataku na WTC / Zbigniew Kloch // Pamiętnik Literacki . - 2006, z. 1, s. 159-188

  249. MIESIĘCZNIK "Opole" 1982-1985 / Bogusław Sławomir Kunda // Zeszyty Prasoznawcze . - 1986, nr 4, s. 79-88

  250. MIĘDZY "Bluszczem" a "Cosmopolitan" : tytuły polskich czasopism kobiecych XX wieku / Katarzyna Skowronek //Onomastica. - R. 45 (2000), s. 269-289

  251. MIĘDZYNARODOWE czasopisma młodzieżowe w Polsce (1990-1995) / Zofia Sokół // Poradnik Bibliotekarza . - 1997, nr 2, s. 8-11

  252. "MINERWA Polska" (1927-1929) - jako pismo poświęcone historii wychowania / Jan Hellwig // Przegląd Historyczno-Oświatowy . - 1988, nr 3-4, s. 223-228

  253. MŁODZI zapaleńcy : z dziejów "Po prostu" (1947-1957) / Tomasz Mielczarek // Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. - Z. 10 (1999), s. 41-71

  254. MODEL mieszkania w magazynie "Cztery kąty" / Katarzyna Górniak // Kultura i Społeczeństwo. - 1999, nr 3, s. 121-149

  255. MODELE kobiecości we współczesnej kobiecej prasie polskiej / Monika Rutkowska // Kultura i Społeczeństwo. - 2001, nr 2, s. 121-139

  256. MOJE inicjacje pedagogiczne / Jadwiga Lubowiecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 9, s. 683-688
  Rola miesięcznika "Wychowanie w Przedszkolu"

  257. MOTYWACJA związków frazeologicznych w czasopismach dla dzieci / Jadwiga Lizak // Zeszyty Prasoznawcze. - 1998, nr 3/4, s. 161-168

  258. MÓJ "Pamiętnik Teatralny" / Jan Michalik // Pamiętnik Teatralny. - 2003, z. 1/2, s. 376-382

  259. NA dnie historii : program kulturalny "Płomieni"1942-1944 / Andrzej Mencwel // Przegląd Humanistyczny. - 1991, nr 5-6, s. 25-43

  260. NA 50-lecie "Nauki Polskiej" - "Nauki" / Edward Hałoń. - Tab. // Nauka. - 2003, nr 4, s. 129-181

  261. NA początku była "Jawnutka" / Stanisław Grabowski // Poezja i Dziecko. - 2005, nr 4, s. 48-58
  Pisma dziecięce wydawane w czasie Powstania Warszawskiego

  262. NA urodziny "Cogito" / Anna Iwicka-Okońska // Biblioteka w Szkole. - 1997, nr 3, s. 17

  263. NAD starymi numerami / Jolanta Kowalczykówna // Guliwer. - 1999, nr 5, s. 14-16
  Tygodniki dla dzieci "Płomyczek" i "Płomyk" w okresie międzywojennym

  264. NAJNOWSZE zapożyczenia angielskie w polskiej prasie / Elżbieta Mańczak-Wohlfeld. - (Objaśnienia wyrazów i zwrotów ) // Poradnik Językowy. - 1997, z. 3, s. 84-86

  265. "NASZ Dziennik" : czyj problem? / Tomasz Królak // Więź. - 1998, nr 12, s. 84-93

  266. "NASZ Przegląd" : między "hajntyzmem" a "mechesyzmem" / Janina Katarzyna Rogozik // Zeszyty Prasoznawcze. - 1997, nr 1/2, s. 123-138

  267. NASZ "Zen Duży" : w pięćdziesiątą rocznicę "Świerszczyka" / Barbara Lewandowska // Guliwer. - 1995, nr 5, s. 56-57

  268. "NATIONAL Geographic" po polsku / Florian Plit // Geografia w Szkole. - 2000, nr 1, s. 53-54

  269. NAUCZANIE początkowe na łamach "Wychowania Fizycznego i Higieny Szkolnej" / Jadwiga Cyganiuk // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1995, nr 2, s. 73-77

  270. NAZWY własne w czasopiśmie dla dzieci na przykładzie "Ciuchci" / Anna Łobos // Język Polski. - 2000, z. 3/4, s. 245-250

  271. NIC nowego? / Jan Woleński // Znak. - 1998, nr 5, s. 114-116
  Miesięcznik "Zły"

  272. NIE mieszać porządków / Marcin Król ; rozm. przepr. Marek A. Cichocki, Dariusz Gawin // Res Publica Nowa. - 1997, nr 1/2, s. 2-5
  Historia pism "Res Publica" i "Res Publica Nowa"

  273. NIBEZPIECZNE związki / Agnieszka Graff // Res Publica Nowa. - 1997, nr 9, s. 18-24
  Stereotypy związków między kobietą i mężczyzną propagowane w popularnych poradnikach dla kobiet

  274. NIERZYMSKOKATOLICKA prasa wyznaniowa w PRL / Jacek Dyrlaga // Zeszyty Prasoznawcze. - 1988, nr 3, s. 71-79

  275. NIEWIERNE kobiety : kryzys w świecie kolorowych magazynów / Krystyna Lubelska // Polityka. - 2000, nr 7, s. 70-71

  276. NIEZALEŻNOŚĆ "Kultury" / Leszek Szaruga // Przegląd Polityczny. - 2001, nr 51, s. 108-114

  277. NOTATKI i wspominki redaktora / Paweł Dubiel // Zeszyty Prasoznawcze. - 1997, nr 3/4, s. 165-191
  Jubileusz 40-lecia "Zeszytów Prasoznawczych"

  278. "NOWA Szkoła" i nowa szkoła / Inetta Nowosad, Ewa Zawisza-Masłyk, Joanna Abramowicz, Dorota Glina, Małgorzata Kulig // Nowa Szkoła. - 2004, nr 5, s. 10-17

  279. "NOWINY" opolskie w świetle niemieckich represji (w 75-lecie założenia zasłużonej gazety i 40-lecie jej reaktywowania) / Joachim Glenks // Kwartalnik Opolski. - 1986, nr 3, s. 8-28

  280. O CZASOPISMACH i jednoniówkach harcerstwa górnośląskiego 1920-1939 / Janusz Michułowicz // Harcerstwo. - 1991, nr 4-5, s. 32-33

  281. O CZASOPIŚMIENNICTWIE naukowym w Polsce na tle wielkości mierzalnych / Jerzy A. Gąsiorowski. - Wykr. // Nauka. - 2003, nr 4, s. 55-67

  282. O CZYM pisze męska prasa? / Alicja Głębocka, Anna Hełka // Niebieska Linia. - 2005, nr 5, s. 17-20

  283. O FENOMENIE "Życia Szkoły" / Maria Mendel // Życie Szkoły. - 2005, nr 5, s. 6-7

  284. O FOLKLORYSTYCE polskiej w stulecie "Ludu" / Violetta Krawczyk-Wasilewska // Lud. - T. 78 (1995), s. 69-80

  285. O JĘZYKU naszej prasy w latach przełomu (1987-1990) / Jadwiga Puzynina // Przegląd Humanistyczny. - 1992, nr 3, s. 21-31

  286. O MECHANIZMIE ironii w felietonach Michała Ogórka / Mariusz Jochemczyk // Poradnik Językowy. - 1997, z. 5, s. 32-41

  287. O "MIESIĘCZNIKU Literackim i Artystycznym" Józefa Hieronima Retingera / Roman Taborski // Przegląd Humanistyczny. - 1991, nr 3-4, s. 169-175

  288. O STYLU popularnych pism młodzieżowych / Wojciech Kajtoch // Polonistyka. - 2002, nr 9, s. 531-536

  289. OBAWY, krytyka, obrona - "Wielki Brat" w tekstach prasowych / Monika Spławska-Murmyło // Zeszyty Prasoznawcze. - 2002, nr 3/4, s. 137-153

  290. OBRAZ adopcji w czasopismach polskich / Andrzej Krzysztof Ładyżyński // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 3, s. 47-52

  291. OBRAZ pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny w prasie polskiej / Marcin Brzeziński // Ethos. - 2002, nr 1/2, s. 395-410

  292. OBRAZ pracy w horoskopach "Trybuny" / Ewa Bobrowska // Zeszyty Prasoznawcze . - 2001, nr 1/2, s. 32-41

  293. OBRAZ sytuacji w Polsce na łamach tygodnika "Nie" / Ewa Bobrowska // Zeszyty Prasoznawcze. - 2002, nr 1/2, s. 164-178

  294. OD "Odry" do "Śląska" : czasopiśmiennictwo na Śląsku po 1945 / Paweł Lekszycki // Śląsk. - 2001, nr 3, s. 67

  295. OD "Trybuny Robotniczej" do "Polish News Bulletin Online" : o polskim nazewnictwie medialnym / Katarzyna Skowronek // Nowa Polszczyzna . - 2004, nr 2, s. 37-44

  296. ODLOTOWE bez dwóch zdań! Kultura języka, stylu, perswazji w czasopismach dla młodzieży / Wojciech Kajtoch // Zeszyty Prasoznawcze . - 1999, nr 3-4, s. 79-102

  297. "ODRA" ma już 35 lat / Krzysztof Krasuski // Śląsk. - 1996, nr 2, s. 61

  298. "OJCZYZNA-Polszczyzna" / Bolesław Faron // Głos Nauczycielski. - 1991, nr 18-19, s. 9

  299. "OJCZYZNA-Polszczyzna" - nowe czasopismo dla nauczycieli / Elżbieta Szefler // Nowa Szkoła. - 1994, nr 2, s. 122-123

  300. OKIEM, szkiełkiem, czuciem : ankieta : czytelnicy o „Polityce" / Jan Bijak // Polityka. - 1995, nr 31, s. 14-15

  301. OPINIA o miesięczniku "Życie Szkoły. Edukacja wczesnoszkolna" / Maria Mendel // Życie Szkoły. - 1996, nr 9, s. 524-525

  302. OPOWIEŚCI dziennikarskie : na przykładzie Guardiana i Gazety Wyborczej / Ian Connell, Dariusz Galasiński ; tł. z ang. Jacek Kołodziej // Zeszyty Prasoznawcze. - 1995, nr 3/4, s. 50-73

  303. 80-LECIE [Osiemdziesięciolecie] "Bibliotekarza" / Andrzej Jopkiewicz, Jan Wołosz // Bibliotekarz. - 2000, nr 2, s. 2-5

  304. OSIEMDZIESIĘCIOLECIE "Zarania Śląskiego" / Krystyna Heska-Kwaśniewicz // Kwartalnik Historii Prasy Polskiej . - 1988, nr 4, s. 133-135

  305. PAPKA nie jest dla smakoszy : 25 lecie "Akcentu" / Agnieszka Przytuła // Akcent. - 2005, s. 94-98

  306. PARTYJNI fachowcy : "Polityka" w latach 1970-1981 / Tomasz Mielczarek // Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. - Z. 13 (2001), s. 59-86

  307. PERSWAZJA i sposoby jej wyrażania w miesięczniku "Twój Styl" / Aldona Siwek // Poradnik Językowy. - 2002, z. 1, s. 29-42

  308. 5 [PIĘĆ] lat "Śląska" / Wiesława Konopelska // Śląsk. - 2001, nr 1, s. 6-9

  309. PIĘĆ po dwunastej : epitafium dla czasopism / Przemysław Czapliński // Odra. - 2004, nr 5, s. 57-62

  310. 50 [PIĘĆDZIESIĄT] lat // Teatr. - 1996, nr 9, s. 3-63
  Materiały z okazji jubileuszu 50-lecia miesięcznika "Teatr"

  311. PIĘĆDZIESIĄT lat "Kultury i Społeczeństwa" : elementy ciągłości i zmiany / Elżbieta Tarkowska // Kultura i Społeczeństwo. - 2006, nr 3, s. 3-23

  312. PIĘĆDZIESIĄT lat pracy dla nauczycieli i z nauczycielami / Elżbieta Stójowa // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 2, s. 144-148
  Jubileusz miesięcznika "Wychowanie w Przedszkolu"

  313. PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE "Życia Szkoły" - wybrane problemy, fakty i refleksje / Edmund Stucki // Życie Szkoły. - 1996, nr 9, s. 518-523

  314. PISMA pod specjalnym nastrojem / Eugenia Mandal // Charaktery. - 2005, nr 10, s. 29-30

  315. PISMA społeczno-kulturalne w latach 1989-2000 / Ignacy S. Fiut // Zeszyty Prasoznawcze. - 2000, nr 3-4, s. 64-81

  316. "PŁOMYCZEK" i poezja / Janusz Sapa ; rozm. przepr. Jędrzej Konieczka //Poezja i Dziecko. - 2003, nr 1, s. 26-31

  317. "PŁOMYCZKU", trzymaj się! / Anna Horodecka // Guliwer. - 2002, nr 4, s. 73-75

  318. POCZĄTKI polskiego piśmiennictwa psychologicznego / Ryszard Stachowski // Czasopismo Psychologiczne. - 1995, nr 1/2, s. 65-78

  319. POCZĄTKI polskiej prasy geograficzno-podróżniczej (1827-1829) / Andrzej Kotecki // Zeszyty Prasoznawcze. - 1996, nr 1/2, s. 131-139

  320. POETA internauta / Anna Borzeskowska, Karol Francuzik // Polonistyka. - 2002, nr 2, s. 90-93

  321. POLAK drugiego piętra / Ewa Berberyusz // Tygodnik Powszechny. - 1993, nr 27, s. 1,5,6,7

  322. POLITYKA 40 lat : 1957-1997 / Jerzy Giedroyć, Karol Modzelewski, Aleksander Paszyński, Krzysztof Pomian // Polityka. - 1997, nr 11, s. 60-62,64-65

  323. "POLITYKA" i jej czytelnicy // Polityka. - 2001, nr 13, s. 82-84
  Podsumowanie wyników ankiety

  324. POLONIA i prasa polonijna w Kanadzie - zarys dziejów / Joanna Szych // Przegląd Humanistyczny. - 2004, nr 6, s. 83-95

  325. "POLONISTYKA" - pismo redagowane przy otwartej kurtynie" / Tadeusz Budrewicz // Ojczyzna-Polszczyzna. - 1995, nr 1, s. 65-67

  326. "POLONISTYKA" po latach, czyli tajemnica wolności / Barbara Kryda // Polonistyka. - 2005, nr 7, s. 4-10

  327. POLSKA dzielnicowa / Julia Hartwig. - (Miejsce przy oknie ) // Więź. - 2003, nr 2, s. 170-173
  Tematyka literacka w tygodnikach kulturalnych i czasopismach społeczno-politycznych

  328. POLSKA prasa codzienna 1990-1991 / Zbigniew Bajka // Zeszyty Prasoznawcze. - 1991, nr 3-4, s. 29-41

  329. POLSKA prasa dla ludu i prasa ludowa w XIX i na początku XX wieku (do 1918) / Józef Szocki // Zeszyty Prasoznawcze. - 1995, nr 3/4, s. 80-93

  330. POLSKA prasa filmowa do 1939 roku / Marek Halberda // Kwartalnik Historii Prasy Polskiej. - 1989, nr 4, s. 23-32

  331. POLSKA prasa polityczna na Śląsku Cieszyńskim w latach 1848-1920 / Andrzej Stępniak // Kwartalnik Historii Prasy Polskiej . - 1988, nr 1, s. 5-22

  332. POLSKA prasa sportowa na Górnym Śląsku : od plebiscytu do transformacji ustrojowej po 1989 r. / Tomasz Bohdan // Śląsk Opolski. - 2005, nr 1/2, s. 107-114

  333. POLSKA prasa zakładowa : (funkcje, charakterystyka, klasyfikacja i periodyzacja) / Marian Babaszek // Kwartalnik Historii Prasy Polskiej . - 1993, nr 2, s. 53-58

  334. POLSKIE czasopisma historyczne w latach 1918-1939 / Grażyna Wrona // Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. - Z. 5 (1997), s. 25-44

  335. POLSKIE czasopisma matematyczno-dydaktyczne i ich funkcje (1911-1939) / Władysław Dubiel // Kwartalnik Historii Prasy Polskiej. - 1989, nr 4, s. 33-48

  336. POLSKIE czasopisma naukowe, popularno-naukowe, fachowe (według stanu z I kwartału 1998 r.) / Sylwester Dziki // Zeszyty Prasoznawcze. - 2000, nr 1-2, s. 115-133

  337. POLSKIE czasopisma nutowe i dodatki do czasopism w okresie zaborów / Hanna Kowalska // Roczniki Biblioteczne. - 1990, z. 1-2, s. 143-164

  338. POLSKIE czasopiśmiennictwo dla niewidomych w latach 1945-1988 / Małgorzata Czerwińska // Roczniki Biblioteczne. - 1989, z. 1-2, s. 217-241

  339. POLSKIE czasopiśmiennictwo wojskowe w latach 1914-1939 / Tadeusz Urbańczyk // Wojskowy Przegląd Historyczny. - 1991, nr 3-4, s. 3-20

  340. POLSKIE media lokalne i sublokalne 1989-1999 / Włodzimierz Chorązki // Zeszyty Prasoznawcze. - 1999, nr 1/2, s. 59-82

  341. "POMERANIA" - kaszubsko-pomorskie zwierciadło / Cezary Obracht-Prondzyński // Przegląd Zachodni. - 2001, nr 1, s. 151-163

  342. PONAD pół wieku z "Geografią w Szkole" / Jan Kądziołka // Geografia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 9-11

  343. "PORADNIK Bibliotekarza w służbie bibliotekarskiego środowiska (na czterdziestolecie czasopisma) / Jadwiga Andrzejewska // Poradnik Bibliotekarza. - 1990, nr 1-3, s. 24-28

  344. POSZUKIWANIE granic odpowiedzialności zbiorowej. Debata o Jedwabnem na łamach "Gazety Wyborczej" / Paweł Ciołkiewicz // Kultura i Społeczeństwo. - 2004, nr 1, s. 123-141

  345. POWOJENNA prasa naukowa w Polsce. Rozmiary produkcji i wybrane czynniki rozwoju / Piotr Nowak // Zeszyty Prasoznawcze. - 1999, nr 1-2, s. 129-142

  346. POWSPOMINAJMY... / Barbara Zarzecka // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1995, nr 4, s. 196-199
  35-lecie czasopisma „Wychowanie Techniczne w Szkole"

  347. POWSTANIE i dalsze losy „Języka Polskiego" / Stanisław Urbańczyk // Język Polski. - 1995, nr 3, s. 161-168

  348. PÓŁWIECZE "Kwartalnika Opolskiego" / Jerzy Pośpiech // Kwartalnik Opolski. - 2006, z. 2-3, s. 157-166

  349. PRACA z "Gazety" / Sergiusz Kowalski, Nina Kraśko // Res Publica Nowa . - 2003, nr 7, s. 19-31

  350. PRASA bezpłatna w Polsce w latach 1999-2001 / Ignacy S. Fiut // Zeszyty Prasoznawcze. - 2003, nr 1-2, s. 69-83

  351. PRASA codzienna w Polsce pod koniec lat 90. / Zbigniew Bajka // Zeszyty Prasoznawcze. - 2000, nr 3/4, s. 136-148

  352. PRASA dla dzieci i młodzieży : czytelnictwo i funkcja / Józef Szocki // Zeszyty Prasoznawcze. - 1996, nr 3/4, s. 117-123

  353. PRASA drukowana Lubelszczyzny w latach 1989-1997 / Lidia Pokrzycka // Zeszyty Prasoznawcze. - 1998, nr 3/4, s. 108-123

  354. PRASA filmowa i teatralna w Polsce w latach 1918-1939 : (stan ilościowy, rozmieszczenie, próba wstępnej charakterystyki) / Barbara Gierszewska // Kwartalnik Historii Prasy Polskiej. - 1992, nr 2, s. 15-24

  355. PRASA górnicza na Śląsku / Stanisław Michalczyk // Zeszyty Prasoznawcze. - 1998, nr 1-2, s. 156-167

  356. PRASA katolicka w systemie prasowym Polski Ludowej 1945-1953 / Janusz Stefaniak // Zeszyty Prasoznawcze. - 1996, nr 1/2, s. 140-153

  357. PRASA kielecka w latach 1989-1997 / Maria M[ałgorzata] Siuda // Zeszyty Prasoznawcze. - 1998, nr 3/4, s. 90-107

  358. PRASA lokalna i sublokalna w Polsce 1989-1991 / Włodzimierz Chorązki // Zeszyty Prasoznawcze. - 1991, nr 3-4, s. 32-51

  359. PRASA młodzieżowa w latach 1944-1948. Cz. 1 / Andrzej Zieliński // Prasa Polska. - 1986, nr 2, s. 41-43

  360. PRASA młodzieżowa w latach 1944-1948. Cz. 2 / Andrzej Zieliński // Prasa Polska. - 1986, nr 4, s. 42-45

  361. PRASA młodzieżowa w Polsce w latach 1944-1948 / Wiesław Magiera // Kwartalnik Historii Prasy Polskiej. - 1987, nr 3, s. 89-106

  362. PRASA niepełnosprawnych w Polsce : (zarys problemu i historii) / Arkadiusz Myszkowski // Kwartalnik Historii Prasy Polskiej. - 1991, nr 2, s. 37-50

  363. PRASA okresu międzywojennego wobec problemów opieki nad dzieckiem / Hanna Markiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 8, s. 40-43

  364. PRASA polonijna w Szwajcarii. Problemy badawcze i zarys dziejów / Marek Andrzejewski // Kwartalnik Historii Prasy Polskiej. - 1986, nr 4, s. 69-94

  365. PRASA polska w Niemczech / Antoni Stefan Koper // Zeszyty Historyczne. - Z. 105 (1993), s. 3-37

  366. PRASA Powstania Warszawskiego (sierpień - październik 1944) / Witold Grabski // Kwartalnik Historii Prasy Polskiej. - 1992, nr 2, s. 69-82

  367. PRASA Śląska Opolskiego w czterdziestoleciu PRL / Joachim Glenks // Kwartalnik Historii Prasy Polskiej. - 1986, nr 3, s. 117-131

  368. PRASA w okresie transformacji 1989-1995 / Wiesława Piątkowska-Stepaniak // Kwartalnik Opolski. - 1996, nr 2, s. 16-27

  369. PRASA w okupowanym Lwowie 1939-1944 / Agnieszka J. Cieślik // Dzieje Najnowsze. - 1997, nr 3, s. 171-177

  370. PRASA we Lwowie w okresie dwudziestolecia międzywojennego (wprowadzenie do tematu) / Jerzy Jarowiecki // Kwartalnik Historii Prasy Polskiej. - 1994, nr 4, s. 41-56

  371. PRASA województwa lubuskiego / Andrzej Konrad Piasecki // Przegląd Zachodni. - 2001, nr 1, s. 188-201

  372. PRASA wyznaniowa - jaka i dla kogo? / Jacek Dyrlaga // Zdanie. - 1989, nr 1, s. 30-36

  373. PRASA żydowska w II Rzeczypospolitej / Andrzej Paczkowski // Kwartalnik Historii Prasy Polskiej. - 1991, nr 2, s. 51-67

  374. PRASOWE kontaminacje leksykalne : (analiza strukturalna) / Donata Ochmann // Język Polski. - 1997, z. 2/3, s. 131-144

  375. PRASOWE sondaże opinii publicznej w Polsce w połowie lat pięćdziesiątych / Joanna Kozłowska // Kultura i Społeczeństwo. - 1999, nr 4, s. 139-150

  376. PRAWICOWA kontrreformacja / Marek Zaleski // Res Publica Nowa. - 1995, nr 11, s. 3-8
  Środowisko konserwatystów wokół czasopism "Debata" i "Fronda"

  377. PRIMA Aprilis w prasie polskiej / Joanna Pyszny // Literatura Ludowa . - 1989, nr 2, s. 37-53

  378. PRL w gorszym wydaniu / Tomasz Wiścicki //Więź. - 1997, nr 2, s. 23-29
  Tygodnik "Nie"

  379. PRL w zwierciadle ogłoszeń prasowych / Sebastian Ligarski // Mówią Wieki. - 2005, nr 6, s. 32-35

  380. PROBLEM higieny w warszawskiej prasie kobiecej lat 1880-1918 / Dagmara Fleming-Cejrowska // Dzieje Najnowsze. - 2006, nr 1, s. 187-193

  381. PROBLEMATYKA oświatowa na łamach tygodnika "Polityka" w 2002 roku / Sylwia Tuliszka-Lipiec // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 12, s. 30-31

  382. PROBLEMATYKA pedagogiki specjalnej na łamach "Ruchu Pedagogicznego" w latach 1945-2003 / Małgorzata Kupisiewicz // Ruch Pedagogiczny. - 2004, nr 3/4 , s. 89-106

  383. PROBLEMY kultury i literatury na łamach "Bluszczu" w latach 1918-1939 / Jolanta Chwastyk-Kowalczyk // Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. - Z. 12 (2000), s. 83-108

  384. PROBLEMY pedagogiki wczesnoszkolnej na łamach "Chowanny" / Alina Budniak // Chowanna. - 1996, nr 6-7, s. 21-28

  385. PROBLEMY polityki literackiej warszawskich czasopism kobiecych w latach 1905-1918 / Jerzy Franke // Kwartalnik Historii Prasy Polskiej. - 1988, nr 2, s. 5-33

  386. PROFILE pojęcia "ciało" w dzisiejszej prasie kobiecej / Mariola Kłosiewicz-Lepianka // Poradnik Językowy. - 2004, z. 7, s. 30-44

  387. PRÓBA czytana / Janusz Majcherek // Teatr. - 1995, nr 9, s. 36
  40-lecie "Pamiętnika Teatralnego"

  388. "PRZEDSZKOLE" - czasopismo ruchu wychowania przedszkolnego w okresie międzywojennym / Jan Hellwig // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 1990, nr 1, s. 96-104

  389. "PRZEDSZKOLE" - czasopismo wychowania przedszkolnego w okresie międzywojennym / Jan Hellwig // Wychowanie w Przedszkolu. - 1990, nr 2-3, s. 78-85

  390. "PRZELAD Biblioteczny" tradycja i współczesność (75 lat czasopisma) / Barbara Sordylowa // Przegląd Biblioteczny. - 2002, z. 1-2, s. 67-87

  391. "PRZEGLĄD Biblioteczny" w przededniu swego 70-lecia / Barbara Sordylowa // Przegląd Biblioteczny. - 1996, z. 2/3, s. 169-175

  392. PRZEKAZY prasowe na temat wykorzystywania seksualnego dzieci - "stare" i "nowe" historie / Monika Sajkowska // Dziecko Krzywdzone. - 2003, nr 5, s. 103-114

  393. PRZEKONAŁAM się, że warto coś robić... / Danuta Cwetsch ; rozm. przepr. Maria Kulik // Guliwer. - 2002, nr 2, s. 33-34
  45 lat czasopisma dla dzieci "Miś"

  394. "PRZEMIANY" czasu przemian / Tadeusz Kijonka // Śląsk. - 1996, nr 10, s. 3
  Śląski tygodnik kulturalny

  395. PRZYGODA z "Tygodnikiem" / Jacek Woźniakowski ; rozm. przepr. Michał Bardel, Janusz Poniewierski, Stefan Wilkanowicz // Znak. - 2005, nr 4, s. 110-127
  60-lecie "Tygodnika Powszechnego"

  396. "PRZYJACIEL Młodzieży" (1909-1939) jako źródło w badaniach nad dziejami wychowania katolickiego w początkach XX wieku / Jan Pacyno // Biuletyn Historii Wychowania. - 2001, nr 1-2, s. 35-39

  397. PRZYKŁADY edukacyjnych czasopism elektronicznych / oprac. Zbigniew Kramek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, z. 1, s. 89-91

  398. RAPORT wewnętrzny : "Polityka" 40 lat (1957-1997) / Joanna Podgórska, Ewa Wilk // Polityka. - 1997, nr 10, s. 3-11

  399. RECENZJE powieści w wybranych tytułach katolickich czasopism kulturalnych w okresie II Rzeczypospolitej / Magdalena Rzadkowolska // Zeszyty Prasoznawcze. - 2001, nr 3-4, s. 119-130

  400. REDAKTORZY naczelni / Stanisław Frycie, Czesław Banach, Julian Radziewicz // Nowa Szkoła. - 2002, nr 2, s. 5-9
  Wypowiedzi z okazji wydania 600. numeru "Nowej Szkoły"

  401. REDAKTORZY naczelni czasopism kobiecych w Polsce w latach 1944-1982 : (portret zbiorowy) / Zofia Sokół // Kwartalnik Historii Prasy Polskiej . - 1991, nr 1, s. 87-98

  402. REDAKTORZY naczelni prasy PZPR w latach 1949-1957 : (portret zbiorowy) / Andrzej Kozieł // Kwartalnik Historii Prasy Polskiej. - 1991, nr 1, s. 43-49

  403. REFLEKSJE na marginesie nowego czasopisma naukowego "Człowiek i Ruch" / Zbigniew Drozdowski // Wychowanie Fizyczne i Sport. - 2000, nr 4, s. 105-106

  404. REFLEKSJE na pięćdziesięciolecie "Matematyki" / Olga Stande // Matematyka. - 1998, nr 3, s. 131-133

  405. REFLEKSJE nad czterdziestoleciem... / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 8, s. 4-11
  Miesięcznik „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze"

  406. REFLEKSJE o "Biologii w Szkole" jako inspiracji działań edukacyjnych / Julian Piotr Sawiński // Biologia w Szkole. - 1998, nr 1, s. 30-33

  407. "REGION Śląsk Opolski" - nowe czasopismo społeczno-gospodarcze / Bogdan Cimała // Śląsk Opolski. - 1999, nr 4, s. 74-80

  408. REGUŁA Tiny / Andrzej Topolski // Polityka. - 1997, nr 34, s. 24,26
  Polskie wersje zagranicznych czasopism kobiecych

  409. RELATYWIZACJA wartości w czasopismach młodzieżowych / Beata Kurdybacha // Pedagogika Społeczna. - 2002, nr 3, s. 55-66

  410. RES Publica 1987-1996. Spis autorów i tytułów // Res Publica Nowa . - 1997, nr 3, s. 66-130

  411. RODZICE o "Wychowaniu w Przedszkolu" / Bożena Zwierzyńska //Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 10, s. 743-746

  412. ROLA czasopisma "Katecheta" w procesie formacji katechetów : z okazji 45-lecia ukazywania się czasopisma / Stanisław Walewicz // Katecheta. - 2002, nr 10, s. 8-14

  413. ROLA czasopisma "Wychowanie w Przedszkolu" w pracy pedagogicznej nauczyciela / Jadwiga Lubowiecka, Małgorzata Suświłło // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 1, s. 29-35

  414. ROLA gazet opolskich w kształtowaniu życiu kulturalnego i literackiego regionu na przykładzie funkcjonowania "Trybuny Opolskiej" w latach 1952-1962 / Krzysztof Raczyński // Materiały i Studia Opolskie . - T. 59 (1986), s. 221-228
  Sygn. M 3999"P"

  415. ROLA środków stylistycznych w kreowaniu obrazu rzeczywistości w prasie z 1989 roku / Joanna Smól //Język Polski. - 2001, z. 1/2, s. 24-31

  416. ROLA wybranych czasopism w edukacji dla bezpieczeństwa / Tadeusz Siuda // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2001, nr 4, s. 24-28

  417. "ROZRYWKI dla Dzieci" Klementyny Tańskiej / Irena Zawistowska // Poradnik Bibliotekarza. - 1992, nr 3, s. 32-35

  418. RZECZ o "Kwartalniku Nauczyciela Opolskiego" / Jerzy Duda // Oświata i Wychowanie. - 1986, nr 35, s. 8-9

  419. RZEKA poetów, czyli jubileusz czterdziestolecia "Odry" / Grażyna Solecka // Warsztaty Polonistyczne. - 2001, nr 2, s. 113-114

  420. SAMORZĄD terytorialny a media lokalne (1990-2002) - próba syntezy / Andrzej K[onrad] Piasecki //Zeszyty Prasoznawcze. - 2003, nr 1/2, s. 141-155

  421. SETKA! / Tadeusz Kijonka // Śląsk. - 2004, nr 2, s. 4-5
  Setny numer miesięcznika "Śląsk"

  422. SLAVICA literackie i artystyczne w miesięczniku "Opole" (1970-1993) / Stefania Jagło // Kwartalnik Opolski. - 2003, nr 2/3, s. 123-137

  423. SŁOWA sztandarowe czytelników różnych gazet i czasopism / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. - 2001, nr 1/2, s. 7-18

  424. SŁOWNICTWO i frazeologia okresu przemian : (na przykładzie "Gazety Wyborczej", "Trybuny" i "Tygodnika Solidarność" - styczeń-marzec 1991) / Alicja Zagrodnikowa // Zeszyty Prasoznawcze. - 1991, nr 3-4, s. 82-98

  425. SŁOWO o "Ruchu Pedagogicznym" / Tadeusz Lewowicki // Ruch Pedagogiczny. - 1998, nr 1/2, s. 7-9

  426. SOCJOMACHIA : kilka uwag / Piotr Śliwiński // Czas Kultury. - 1996, nr 2, s. 18-21
  Czasopisma młodej literatury

  427. SOFT-porno dla młodzieży? / Piotr Tomasz Nowakowski // Wychowawca. - 2006, nr 5, s. 24-26

  428. SPIS tytułów prasy harcerskiej 1950-1991 / Jadwiga Szmigiel, Paweł Zarembski // Harcerstwo. - 1992, nr 3, s. 43-46; nr 4-5, s. 42-47; nr 6, s. 40-43

  429. SPOŁECZNE i techniczne zaplecze prasy krakowskiej w okresie międzywojennym / Czesław Brzoza // Studia Historyczne. - 1995, nr 4, s. 521-534

  430. SPOSOBY powstawania prasowych okazjonalizmów politycznych / Barbara Kudra //Poradnik Językowy. - 1996, z. 8, s. 35-44

  431. SPOTKANIA z czasopismem / Antonina Sawicka //Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 9, s. 672-679
  "Wychowanie w Przedszkolu"

  432. STEREOTYPY związane z płcią w reklamie telewizyjnej i prasowej / Eugenia Mandal // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1996, nr 3-4, s. 93-103

  433. STRATEGIE konstruowania obrazu papieża Jana Pawła II w prasie polskiej / Jolanta Krokowska // Kultura i Społeczeństwo. - 1990, nr 4, s. 107-126

  434. SULIMCZYK - Bemak : prasa naszych drużyn / Kazimierz Koźniewski // Harcerstwo. - 1996, nr 9, s. 22-24

  435. SYLWETKI redaktorów naczelnych "Wszechświata" / Małgorzata Musiał // Wszechświat. - 2005, nr 7-9, s. 194-198

  436. SZANSE niezależnej prasy lokalnej w Polsce / Monika Agopsowicz // Więź. - 1994, nr 2, s. 96-101

  437. SZCZEGÓLNE więzi Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy z "Bibliotekarzem" - w 80-lecie pisma / Jan Wołosz // Bibliotekarz. - 1999, nr 4, s. 3-8

  438. SZCZUPŁA, chuda, chudsza... kulturowe uwarunkowania anoreksji i bulimii : o jedzeniu i niejedzeniu w czasopismach kobiecych / Renata Bożek, Irena Rychłowska // Kultura i Społeczeństwo. - 2001, nr 2, s. 141-155

  439. SZELEST legendy / Jagienka Wilczak. - Fot. // Polityka. - 2005, nr 3, s. 36-39

  440. SZKIC do monografii "Polonistyki" (refleksje nie tylko historyczne) / Barbara Kryda // Polonistyka. - 1995, nr 2, s. 69-79

  441. ŚLIZG we fluid : nowe pisma dla młodzieży: koniec buntu, czas na rozrywkę / Mirosław Pęczak // Polityka. - 2001, nr 28, s. 52-53

  442. ŚRODKI gramatyczne w funkcji perswazyjnej : (na materiale z "Twojego Stylu") / Aldona Siwek // Poradnik Językowy. - 2002, nr 2, s. 25-33

  443. ŚRODKI stylistyczne w funkcjach perswazyjnych (na materiale z "Twojego Stylu") / Aldona Siwek // Poradnik Językowy. - 2002, nr 3, s. 43-55

  444. ŚWIAT jako nieustająca balanga / Alina Petrowa-Wasilewicz // Więź. - 1997, nr 2, s. 54-62
  Czasopisma młodzieżowe

  445. "ŚWIAT Nauki" - przydatne źródło wiedzy o współczesnej biologii / Krystyna Biskup // Biologia w Szkole. - 2003, nr 5, s. 311-313

  446. ŚWIAT przedstawiony w czasopismach młodzieżowych / Paweł Płaneta // Zeszyty Prasoznawcze. - 2000, nr 1-2, s. 81-103

  447. ŚWIATŁO Tradycji / Grzegorz Luterek // Polonistyka. - 2002, nr 2, s. 80-81
  Pismo "Czas Kultury"

  448. "ŚWIERSZCZYK" czasopismem edukującym młode pokolenie / Beata Szymerowska // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 2/3, s. 9-12

  449. TEMATY naszych czasów / Paweł Śpiewak // Res Publica Nowa. - 2000, nr 7, s. 62-66
  Scena polityczna na łamach prasy

  450. TEMATYKA penitencjarna na łamach "Opieki - Wychowania - Terapii" : analiza krytyczna i rekomendacje / Paweł Szczepaniak // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, nr 4, s. 30-40

  451. TEMATYKA śląska na łamach "Płomyka" (1917-1939) / Małgorzata Kucharska // Kwartalnik Opolski. - 2004, nr 4, s. 137-153

  452. TEORIA i praktyka krytyki literackiej w "Tygodniku Ilustrowanym" za redakcji Jenikego / Ewa Ihnatowicz // Kwartalnik Historii Prasy Polskiej. - 1987, nr 3, s. 5-25

  453. TO już rok / Tadeusz Kijonka // Śląsk. - 1996, nr 10, s. 5
  Rocznica powstania miesięcznika "Śląsk"

  454. TO nie panegiryk / Dorota Kostorz // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 9, s. 688-690
  Ocena czasopisma "Wychowanie w Przedszkolu"

  455. TO samo, a inne : wstęp do porównawczej analizy zawartości "Gazety Wyborczej" / Sebastian Wierny // Zeszyty Prasoznawcze. - 2003, nr 3-4, s. 52-70

  456. TRADYCJA i nowoczesność : "Przeglądowi Bibliotecznemu" zamiast laurki / Joanna Kopacz // Bibliotekarz. - 1998, nr 7/8, s. 4-6

  457. TRANSFORMACJA prasy byłej PZPR / Elżbieta Ciborska // Zeszyty Prasoznawcze. - 1992, nr 1-2, s. 88-101

  458. TRANSFORMACJA prasy młodzieżowej w latach 1990-1991 / Zofia Sokół // Poradnik Bibliotekarza. - 1996, nr 7/8, s. 5-7

  459. TRYBUNA lewicy / Sergiusz Kowalski // Res Publica Nowa. - 2002,nr 7, s. 27-35
  Publicystyka dziennika "Trybuna"

  460. TRZECHSETNY numer "Przeglądu Zachodniego" / Hanka Dmochowska // Przegląd Zachodni. - 2001, nr 3, dod. s. I-VII

  461. TRZY oblicza "Filipinki" / Anna Piwowarska // Zeszyty Prasoznawcze. - 2003, nr 3-4, s. 127-146

  462. 30 [TRZYDZIEŚCI] lat "Kina" / Tadeusz Sobolewski, Andrzej Werner // Kino. - 1996, nr 2, s. 4-8
  Krytyka filmowa

  463. 30 [TRZYDZIEŚCI] lat "Kina" / Jerzy Płażewski, Bożena Janicka // Kino. - 1996, nr 3, s. 4-7
  Krytyka filmowa

  464. XXX [TRZYDZIEŚCI] lat "Kwartalnika Nauczyciela Opolskiego" w służbie nauczyciela i postępu pedagogicznego / Franciszek Antoni Marek // Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego. - 1989, nr 2, s. 7-13

  465. 30 [TRZYDZIEŚCI] lat "Plastyki w Szkole" // Plastyka w Szkole. - 1991, nr 1, s. 3-7

  466. TWÓRCY, dziennikarze czy "politrucy"? Polskie tygodniki społeczno-kulturalne 1944-1985 / Tadeusz Jasiński // Zeszyty Prasoznawcze. - 1990, nr 1, s. 19-32

  467. "TYGODNIK Ilustrowany" a pozytywizm (1859-1886) / Ewa Ihnatowicz // Kwartalnik Historii Prasy Polskiej. - 1988, nr 1, s. 23-38

  468. "TYGODNIK Ilustrowany" 1859-1886 jako czasopismo integrujące / Ewa Ihnatowicz // Kwartalnik Historii Prasy Polskiej. - 1987, nr 2, s. 5-31

  469. VIVANT sequentes - 40 lat w służbie nauczycieli i 200 numerów czasopisma / Ryszard Golec // Języki Obce w Szkole. - 1996, nr 5, s. 387-394

  470. W KRĘGU "Przeglądu Humanistycznego" / Bazyli Białokozowicz // Przegląd Humanistyczny. - 2006, nr 5/6, s. 317-327

  471. W SETNĄ rocznicę założenia "Gazety Opolskiej" / Maria Kalczyńska // Kalendarz Opolski. - 1990, s. 55-58

  472. W TYM świństwie jest metoda / Jacek Borkowicz // Więź. - 1997, nr 2, s. 29-34
  Tygodnik "Nie"

  473. "W TYM znaku zwyciężysz" : krótka historia miesięcznika "Znak". Cz. 1 / Janusz Poniewierski // Znak. - 2006, nr 6, s. 5-21

  474. "W TYM znaku zwyciężysz" : krótka historia miesięcznika "Znak". Cz. 2 / Janusz Poniewierski // Znak. - 2006, nr 7-8, s. 14-23

  475. "W TYM znaku zwyciężysz" : krótka historia miesięcznika "Znak". Cz. 3 / Janusz Poniewierski // Znak. - 2006, nr 9, s. 5-13

  476. WARSZAWSKI "Głos" (1886-1894) wobec problemów "beletrystyki ludowej" / Władysław Hendzel // Literatura Ludowa. - 1998, nr 2, s. 29-37

  477. "WARSZTATY Polonistyczne" - po raz ostatni? / Izabela Zeller //Nowa Polszczyzna. - 2002, nr 2, s. 63-64

  478. WCZORAJ i dziś czasopisma "Wszechświat" / Małgorzta Musiał // Wszechświat. - 2005, nr 7-9, s. 190-194

  479. "WFiZ" [Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne] - na straży wartości podstawowych, czyli rola czasopisma w praktycznych działaniach nauczyciela / Alicja Romanowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 5, s. 35-37

  480. WIADOMOŚCI Matematyczne - 100-lecie czasopisma / Stanisław Domoradzki // Matematyka. - 1997, nr 6, s. 323-336

  481. WILEŃSKI "Goniec Codzienny" / Zdzisław A. Siemaszko // Zeszyty Historyczne. - Z. 106 (1993), s. 3-24

  482. WIWAT "Pamiętnik Teatralny"! / Janusz Majcherek // Teatr. - 2002, nr 4/,6 s. 104
  50-lecie czasopisma

  483. WIZERUNEK kobiety jako matki, pracownika i działaczki społecznej prezentowany na łamach prasy kobiecej w latach 1948-1956 / Małgorzata Hajdo // Dzieje Najnowsze. - 2006, nr 3, s. 55-72

  484. WOLNOŚĆ słowa a wolność prasy / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. - 2002, nr 1-2, s. 7-17

  485. WPŁYW czasopism pedagogicznych na doskonalenie zawodowe nauczycieli / Krystyna Marczewska // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 12, s. 53-54

  486. WPŁYW prasy hipologicznej na mentalność i zdrowie psychiczne jej czytelników / Michał Wierusz-Kowalski // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 4/5, s. 27-32

  487. WSPOMNIENIA z lat redakcyjnych w "Matematyce" / Ryszard Nowakowski // Matematyka. - 1998, nr 4, s. 195-199

  488. WSPOMNIENIE o Profesorze Stefanie Kieniewiczu jako Redaktorze Naczelnym „Przeglądu Historycznego" w latach 1952-1992 / Andrzej Wyrobisz // Przegląd Historyczny. - 1992, z. 1, s. I-IV

  489. WSPÓLCZESNA prasa młodzieżowa / Agata Arkabus // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 4, s.8-11

  490. WYBRANE aspekty pedagogiki kultury w świetle "Kultury i Wychowania" / Władysława Szulakiewicz // Kultura i Edukacja. - 1995, nr 4, s. 73-79

  491. "WYCHOWANIE Fizyczne i Zdrowotne" sprzymierzeńcem w pracy metodycznej / Danuta Kraszewska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 5, s. 37-38

  492. "WYCHOWANIE Muzyczne w Szkole" na przestrzeni 50 lat / Ewa Hoffman-Lipska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 1995, nr 2, s. 51-54

  493. "WYCHOWANIE w Przedszkolu" - pół wieku / Hanna Ratyńska // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 9, s. 663-672

  494. "WYCHOWANIE w Przedszkolu" w kształceniu nauczycieli / Emilia Mendyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 10, s. 747-750

  495. WYCHOWAWCZA rola prasy dziecięcej / Danuta Żebrowska // Edukacja i Dialog. - 1997, nr 7, s. 85-90

  496. WYKORZYSTANIE środków pozaleksykalnych w celach perswazyjnych w prasie / Joanna Smól //Język Polski. - 2000, z. 3/4, s. 233-244

  497. WYTRWAŁY „Świerszczyk" // Guliwer. - 1995, nr 5, s. 46-49
  50-lecie czasopisma

  498. WYZYSKIWACZE czy wyzyskiwani? Obraz rzemieślnika w prasie lat 1945-1948 / Anna Landau-Czajka // Dzieje Najnowsze. - 1992, nr 3, s. 55-66

  499. Z ARCHIWUM jubileuszowego : Zdzisław Jastrzębski w "Pamiętniku Teatralnym" / oprac. Edward Krasiński // Pamiętnik Teatralny. - 2003, z. 1/2, s. 398-404

  500. Z DZIEJÓW czasopism dla dziewcząt w Polsce 1918-1939 / Zofia Sokół // Poradnik Bibliotekarza. - 1989, nr 7/9, s. 17-18

  501. Z DZIEJÓW polskiej prasy dziecięcej w latach 1824-1939. Spojrzenie na redaktorów / Stanisław Grabowski // Przegląd Historyczno-Oświatowy . - 1986, nr 4, s. 470-495

  502. Z DZIEJÓW polskiej prasy w Anglii. Formowanie się prasy emigracyjnej / Hanna Świderska // Zeszyty Historyczne. - Z. 128 (1999), s. 75-81

  503. Z IDZIKOWIC na wyspy Hula-Gula droga niedaleka... : funkcja nazw geograficznych w czasopismach dla kobiet / Katarzyna Skowronek // Onomastica . - R. 46 (2001), s. 31-61

  504. Z KORESPONDENCJI jubileuszowej // Pamiętnik Teatralny. - 2003, z. 1/2, s. 383-397
  Dotyczy czasopisma "Pamiętnik Teatralny"

  505. Z KORESPONDENCJI redakcyjnej 1950-1992 / oprac. Jarosław Komorowski, Edward Krasiński // Pamiętnik Teatralny. - 2002, z. 1/2, s. 111-152
  Dotyczy czasopisma "Pamiętnik Teatralny"

  506. Z PERSPEKTYWY 70 lat / Tadeusz Maszczak // Kultura Fizyczna. - 2003, nr 5/6, s. 1-4
  Jubileusz czasopisma Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"

  507. Z TRADYCJI polskiej pedagogiki kultury. "Kultura i Wychowanie" - kwartalnik 1933-1939 / Irena Wojnar // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 1998, nr 3-4, s. 159-167

  508. Z "WARSZTATAMI..." raźniej / Edward Kula // Warsztaty Polonistyczne. - 2001, nr 4, s. 14-16

  509. ZA nami 7 lat / Tadeusz Kijonka // Śląsk. - 2002, nr 11, s. 4-5
  Miesięcznik społeczno-literacki "Śląsk"

  510. ZAGADNIENIA kultury muzycznej na łamach "Wychowania Muzycznego w Szkole" / Marzena Wasil // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 1995, nr 5, s. 195-199

  511. ZAGADNIENIA metodyczne na łamach naszego kwartalnika / Adam Szecówka // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 4, s. 53-55

  512. ZAGROŻENIA katolicyzmu płynące ze strony faszystowskich Niemiec w świetle "Gościa Niedzielnego" / Andrzej Szczepaniak // Zeszyty Naukowe WSP Opole. Historia . - Z. 28 (1992), s. 79-102
  Sygn. M 40137/ XXVIII, M 40138/XXVIII, M 40139/XXVIII

  513. ZAINTERESOWANIA "Gościa Niedzielnego" faszyzmem włoskim w latach 1929-1939 / Andrzej Szczepaniak // Zeszyty Naukowe UO. Historia . - Z. 31 (1994), s. 91-118
  Sygn. M 40137/ XXXI, M 40138/XXXI, M40139/XXXI

  514. ZAJĄC bulwersujący opinię publiczną / Jarosław J. Szczepański // Więź. - 2004, nr 5, s. 90-97
  Cenzura lat osiemdziesiątych

  515. ZAŁOŻENIA programowe "Gazety Literackiej" (1821-1822) / Janusz Śniadecki // Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. - 1988, nr 4, s. 27-43

  516. ZAMKNĄŁ jej usta kluczem pocałunku / Ewa Nowakowska // Polityka. - 1997, nr 24, s. 30,32,34
  Prasa dla dzieci i młodzieży

  517. ZAWARTOŚĆ prasy lat osiemdziesiątych / Jacek Kołodziej, Bogusław Sławomir Kunda, Maciej Pawłowski // Zeszyty Prasoznawcze. - 1991, nr 11, s. 111-137

  518. ZAWSZE pozostanie niedosyt / Jan Malicki ; rozm. przepr. Dominik Grabowski //Poezja i Dziecko. - 2003, nr 3, s. 61-64
  Czasopismo "Guliwer" poświęcone literaturze dziecięcej i młodzieżowej

  519. ZŁOTY jubileusz dwumiesięcznika "Chrońmy Przyrodę Ojczystą" / Zygmunt Denisiuk // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1994, z. 5, s. 5-14

  520. "ZŁY" śpi spokojnie / Bartłomiej Dobroczyński // Znak. - 1998, nr 5, s. 105-113

  521. ZMIANY w czytelnictwie prasy w latach 1995-1996 [fragm. pracy ] / Ryszard Filas // Zeszyty Prasoznawcze. - 1997, nr 1/2, s. 156-167

  522. ZNAK zwycięstwa, znak sprzeciwu, znak jedności / Stefan Wilkanowicz. - (Ludzie "Znaku" ) // Znak. - 1996, nr 6, s. 167-169

  523. ŻYCIE na tęczowo / Iwona Hałgas // Tygodnik Powszechny. - 2001, nr 27, s. 4
  Czasopisma kobiece

  524. "ŻYCIE Szkoły" - przebyta droga i plany na przyszłość / Elżbieta Marek // Życie Szkoły. - 2002, nr 8, s. 451-452

  525. ŻYWE metafory w języku dzisiejszej prasy. Cz. 1 / Małgorzata Choromańska // Poradnik Językowy. - 2000, z. 2, s. 49-61

  526. ŻYWE metafory w języku dzisiejszej prasy. Cz. 2 / Małgorzata Choromańska // Poradnik Językowy. - 2000, z. 3, s. 27-37

   

  INDEKS PRZEDMIOTOWY:

  „Arcana" 160
  „Akcent" 240, 305
  „Antropomotoryka" 86
  „Arka" 87
  „Auxilium Socjale" 88

  „Bibliotekarz" 79, 83, 303, 437
  „Biologia w Szkole" 101, 208, 406
  „Bluszcz" 21, 383
  „Borussia" 103
  „Bravo" 105, 188
  „Brulion" 106-108, 219
  „Bunt Młodych" 41

  „Chemia w Szkole" 194
  „Chimera" 31
  „Chowanna" 384
  „Chrońmy Przyrodę Ojczystą" 519
  „Cienie i Blaski" 69
  „Ciuchcia" 270
  „Cogito" 262
  „Cosmopolitan" 220
  „Czas Kultury" 447
  „Człowiek i Ruch" 403
  „Cztery kąty" 254

  „Debata" 376
  „Delta" 159
  „Dobra Gospodyni" 21
  „Dzieje Najnowsze" 164-165
  „Dziennik Domowy" 21
  „Dziennik Mód Paryskich" 21
  „Dziennik Zachodni" 166

  „Edukacja dla Bezpieczeństwa" 170

  „Filipinka" 461
  „Fizyka w Szkole" 176
  „Fronda" 99, 178, 376

  „Gazeta Literacka" 515
  „Gazeta Opolska" 471
  „Gazeta Polska" 192
  „Gazeta Wyborcza" 150-151, 192, 211, 302, 344, 349, 424, 455
  „Geografia w Szkole" 147-148, 342
  „Głos" (1886-1905) 30, 227, 476
  „Głos Kobiet" 21
  „Głos Nauczycielski" 94, 183
  „Goniec Codzienny" 481
  „Gość Niedzielny" 184-185, 512-513
  „Guardian" 302
  „Guliwer" 92, 186-187, 518

  „Harcerz Rzeczypospolitej" 189

  „Język Polski" 168, 347
  „Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII" 137
  „Języki Obce w Szkole" 469

  „Karta" 174
  „Katecheta" 412
  „Kino" 462-463
  „Kłosy" 44
  „Konteksty" 218
  „Krasnogruda" 223
  „Kresy" 224
  „Krytyka" (1899-1914) 31
  „Kultura" 4, 6,16, 32-33, 41, 75, 231, 276, 321
  „Kultura i Społeczeństwo" 163-163, 195, 230, 311, 490, 507
  „Kultura i Wychowanie" 230, 490, 507
  „Kurier Warszawski" 232
  „Kwartalnik Historyczny" 233
  „Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego" 418, 464
  „Kwartalnik Opolski" 348

  „Literatura Ludowa" 237
  „Lud" 37, 284

  „Mały Płomyczek" 27
  „Mały Światek" 27
  „Matematyka" 113, 247, 404, 487
  „Miesięcznik Literacki i Artystyczny" 287
  „Minerwa Polska" 252
  „Miś" 393
  „Młody Zawodowiec" 27
  „Moje Pisemko" 27

  „Nasz Dziennik" 265
  „Nasz Przegląd" 266
  „Nasza Księgarnia" 27
  „National Geographic" 268
  „Nauka" 260
  „Nauka Polska" 140, 260
  „Nie" 199, 293, 378, 472
  „Niedziela" 185
  „Nowa Kultura" 133
  „Nowa Szkoła" 225, 278, 400
  „Nowe Słowo" 21, 234
  „Nowiny" 279
  „Nowy Dziennik" 55, 265
  „Nowy Świat Przygód" 209

  „Odra" 226, 297, 419
  „Odrodzenie" 49
  „Odrodzenie i Reformacja w Polsce" 9
  „Ojczyzna-Polszczyzna" 298-299
  „Opieka, Wychowanie, Terapia" 450, 511
  „Opole" 249, 422
  „Ośka" 123

  „Pamiętnik Teatralny" 136, 236, 258, 387, 482, 499, 504-505
  „Państwo i Prawo" 175
  „Pełnym Głosem" 123
  „Plastyka w Szkole" 465
  „Playboy" 102
  „Płomienie" 259
  „Płomyczek" 172, 263, 316-317
  „Płomyk" 263, 451
  „Po prostu" 253
  „Polityka" 41, 300, 306, 322-323, 381, 398
  „Polityka Społeczna" 152
  „Polonistyka" 169, 325, 326, 440
  „Pomerania" 341
  „Popcorn" 188
  „Poradnik Bibliotekarza" 84, 98, 343
  „Poznaj Świat" 142
  „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 405
  „Przedszkole" 388-389
  „Przedświt" 21
  „Przegląd Biblioteczny" 390-391, 456
  „Przegląd Historyczny" 488
  „Przegląd Historyczno-Oświatowy" 139
  „Przegląd Humanistyczny" 470
  „Przegląd Zachodni" 85, 460
  „Przemiany" 394
  „Przyjaciel Dzieci" 27
  „Przyjacieł Młodzieży" 396
  „Przyjaciółka" 69, 89
  „Przysposobienie Obronne" 131-132, 134

  „Region Śląsk Opolski" 407
  „Res Publica" 272, 410
  „Res Publica Nowa" 272
  „Rozrywki dla Dzieci" 417
  „Ruch Pedagogiczny" 110, 382, 425
  „Rzeczpospolita" 192

  „Skaut" 27
  „Słowo Powszechne" 15
  „Solidarność" 38
  „Ster" 21, 234
  „Studia Śląskie" 124
  „Śląsk" 157, 308, 421, 453, 509
  „Śląsk Opolski" 124
  „Świat Nauki" 445
  „Świat Przygód" 209
  „Świerszczyk" 267, 448, 497
  „Świt" 21

  „Teatr" 310
  „Trybuna" 292, 424, 459
  „Trybuna Opolska" 414
  „Twój Styl" 69, 216, 243, 307, 442-443
  „Twórczość" 96, 235
  „Tygiel Kultury" 242
  „Tygodnik Ilustrowany" 452, 467-468
  „Tygodnik Mód i Powieści" 21
  „Tygodnik Powszechny" 35, 245, 395
  „Tygodnik Solidarność" 424, 439

  „W Słońcu" 27
  „Warsztaty Polonistyczne" 153, 477, 508
  „Wiadomości" 29
  „Wiadomości Matematyczne" 480
  „Wieczory Rodzinne" 27
  „Wojskowy Przegląd Historyczny" 138
  „Wszechświat" 435, 478
  „Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna" 269
  „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne" 181, 207, 479, 491, 506
  „Wychowanie Muzyczne w Szkole" 492, 510
  „Wychowanie Techniczne w Szkole" 346
  „Wychowanie w Przedszkolu" 206, 214, 256, 312, 411, 413, 431, 454, 493-494

  „Z bliska i z daleka" 27
  „Zadra" 123
  „Zaranie Śląskie" 304
  „Zeszyty Literackie" 95, 149, 158
  „Zeszyty Prasoznawcze" 277
  „Zły" 271, 520
  „Znak" 473-475, 522

  „Życie Szkoły" 135, 283, 301, 313, 524
  „Życie" (1887-1891) 31, 67
  „Życie" 211


  Adopcja 290
  Alfabet Braille'a 14
  Anoreksja 438

  Białoruś 33
  Bibliografia 2-3, 7-9, 37-38
  Bibliotekarstwo 26, 79, 83-84, 98, 228, 303, 343, 390-391, 437, 456
  Biologia 101, 208, 406, 445
  Bulimia 438

  Cenzura 7-8, 109, 514
  Chałasiński Józef 195
  Czasopismo bibliotekarskie 26, 79, 83-84, 98, 228, 303, 343, 390-391, 437, 456
  Czasopismo dla dziewcząt 461, 500
  Czasopismo dla mężczyzn 90-91, 102, 282
  Czasopismo dla niewidomych 14, 338
  Czasopismo dziecięce 20, 27, 36, 39, 42, 64, 76, 114-115, 118, 125, 171-172, 179, 193, 209, 212, 221, 257, 261, 263, 267, 270, 316-317, 352, 393, 448, 451, 495, 497, 501, 516, 518
  Czasopismo elektroniczne 119-122, 320, 397
  Czasopismo etnograficzne 37, 218, 237, 284
  Czasopismo fachowe 336
  Czasopismo filmowe 104, 330, 354, 462-463
  Czasopismo harcerskie 68, 97, 189, 280, 428, 434
  Czasopismo katolickie 35, 125, 167, 184-185, 212-213, 265, 356, 395, 399, 412, 512-514
  Czasopismo kobiece 21, 65, 69, 89, 100, 123, 161, 191, 216, 220, 234, 243, 250, 255, 273, 275, 307, 380, 385-386, 401, 408, 438, 442-443, 483, 503, 523
  Czasopismo komputerowe 217
  Czasopismo literackie 31, 45, 95-96, 106-108, 149, 158, 177, 219, 224, 235, 237, 240, 287, 305, 383, 426
  Czasopismo młodzieżowe 13, 20, 27, 42, 64, 68, 76, 81, 105, 114, 116-117, 125, 154, 188, 212, 221, 251, 263, 288, 296, 314, 352, 359-361, 409, 427, 441, 444, 446, 458, 489, 516
  Czasopismo muzułmańskie 126
  Czasopismo naukowe 140, 233, 260, 281, 336, 345, 488
  Czasopismo o sztuce 31, 240, 305
  Czasopismo pedagogiczne 77, 94, 101, 110, 113, 127-129, 137, 147-148, 155, 169-170, 176, 181, 183, 194, 206-208, 214, 225, 230, 247, 252, 256, 278, 283, 301, 312-313, 325-326, 335, 342, 346, 382, 384, 388-389, 400, 404-406, 411, 413, 418, 425, 431, 440, 450, 453-454, 456, 464-465, 469, 479, 485, 480, 491-494, 506-507, 510-511, 524
  Czasopismo popularnonaukowe 336
  Czasopismo psychologiczne 318
  Czasopismo regionalne i lokalne 26, 61-62, 73, 103, 124, 141, 157, 223, 238-239, 244-245, 249, 279, 294, 297, 304, 308, 340-341, 348, 353, 357-358, 367, 371, 407, 414, 418, 420-421, 436, 471, 509
  Czasopismo satyryczne 156
  Czasopismo społeczno-kulturalne 30-31, 35, 45, 85, 99, 112, 133, 156, 160, 178, 199, 226, 242, 244-245, 253, 271-272, 293, 300, 306, 311, 315, 322-323, 327, 376, 378, 381, 394-395, 398-399, 407, 410, 419, 422, 447, 460, 466, 470, 472-475, 520, 522
  Czasopismo sportowe 332
  Czasopismo studenckie 57
  Czasopismo teatralne 136, 236, 258, 387, 482, 499, 504-505
  Czasopismo wojskowe 339
  Czechosłowacja 71
  Czechy 71
  Czytelnictwo 5, 78, 90, 111, 143-146, 197, 229, 323, 521

  Drukarstwo 11
  Dubiel Paweł 277
  Dziennikarstwo 34, 54, 241, 400-402

  Edukacja w zakresie bezpieczeństwa 170, 416
  Emigracja 4, 6, 16, 29, 32-33, 41, 54-55, 75, 231, 276, 321, 502
  Etnografia 37, 218, 237, 284, 377

  Feminizm 21, 123
  Film 104, 330, 354, 462-463
  Fizyka 176
  Folklor 36
  Francja 4, 6, 16, 32-33, 41, 75, 231, 276, 321

  Galicja 180
  Gazety ulotne 74
  Geografia 142, 147-148, 268, 319, 342, 503
  Giedroyc Jerzy 4, 6, 16, 32-33, 41, 75, 231, 276, 321
  Gleichgewicht Bolesław 113
  Górnictwo 355
  Graffiti 201

  Harcerstwo 68, 97, 189, 280, 428, 434
  Hertz Zofia 32
  Historiografia 138-139, 164-165, 174, 215, 233, 334, 488
  Hłasko Marek 63
  Horoskop 190, 292

  II Rzeczpospolita 17, 20, 46, 53, 57, 59, 64, 76-77, 210, 280, 334, 354, 363, 370, 373, 383, 399, 429, 500-501, 512-513
  II wojna światowa (1939-1945) 12, 28, 56, 68, 259, 369
  - Powstanie Warszawskie (1944) 28, 261, 366

  Integracja europejska 192

  Jan Paweł II (papież) 291, 433
  Jastrzębski Zdzisław 499
  Jazda konna 486
  Jedwabne 344
  Język polski - nauczanie 39, 137, 153, 169, 298-299, 325-326, 477, 508
  Język 42, 50-51, 70, 80, 82, 150-151, 168, 198, 201-204, 216, 246, 250, 270, 285-286, 288, 295-296, 307, 386, 423, 442, 496, 503
  - Frazeologia 179, 200, 257, 424, 430, 525-526
  - Słownictwo 204, 257, 257, 264, 374, 424
  - Stylistyka 415, 443

  Kanada 324
  Kaszuba Krystyna 243
  Katowice 104
  Kielce (woj. świętokrzyskie) 1-3, 357
  Kieniewicz Stefan 488
  Kisielewski Stefan 35, 488
  Kościół katolicki 47
  Kownacka Maria 261
  Kraków 20, 31, 210, 221-222, 429
  Kultura 45, 112, 162-163, 195, 311, 383, 414

  Literatura 30-31, 40, 44-45, 52, 63-64, 67, 69, 96, 106-108, 149, 158, 177, 219, 224, 227, 235, 237, 240, 287, 305, 311, 320, 327, 383, 385, 399, 414, 422, 426, 452, 476, 515
  Literatura dla dzieci i młodzieży 36, 64, 92, 186-187, 316, 518
  Litwa 33
  Lublin 97, 240-241, 353
  Lubuskie (woj.) 371
  Lwów 34, 369-370

  Majcherek Janusz 387
  Manipulacja 246
  Matematyka 113, 247, 335, 404, 480, 487
  Mieszkanie 254
  Młodzież 13
  Muzułmanie 126, 254
  Muzyka 492, 510

  Nagłówek 198, 201
  Nauczanie początkowe 39, 135, 269, 283, 301, 313, 384, 524
  Nauki przyrodnicze 159, 435, 478, 519
  Niemcy 52, 54, 365
  Niepełnosprawność 14, 130, 338, 362
  Nowakowski Ryszard 487
  Nuty 337

  Ogłoszenia 379
  Ogórek Michał 286
  Opieka społeczna 88
  Opinia publiczna 375
  Opole 124, 249, 279, 348, 414, 422, 471

  Pedagogika 77, 88, 94, 101,110, 113, 127-129, 139, 147-148, 155, 169-170, 176, 181, 183, 194, 206-208, 214, 225, 230, 247, 252, 256, 278, 283, 301, 312-313, 325-326, 335, 342, 346, 382, 384, 388-389, 400, 404-406, 411, 413, 418, 425, 431, 440, 450, 453-454, 464-465, 469, 479, 485, 480, 491-494, 506-507, 510, 524
  Penitencjarystyka 450
  Perswazja 307, 442-443
  Podróżnictwo 319
  Polityka 10, 210-211, 293, 331,449
  Polityka społeczna 152
  Polonia 71, 324, 364-365, 502
  Pomorze 53
  Prasa bezpłatna 350
  Prasa konspiracyjna 7-8, 38, 56
  Prasa wyznaniowa 47, 274, 372
  Prasa zakładowa 333
  Prawo 175
  PRL 38, 61, 215, 274, 379, 402, 517
  Promocja zdrowia 129
  Przestępstwo seksualne 196, 392
  Psychologia 318
  PZPR 402, 457


  Recenzja 205, 399
  Reklama 201, 432
  Retinger Józef Hieronim 287
  Rosja 33
  Rzemiosło 498

  Samorząd terytorialny 420
  Schiller Leon 236
  Slogan 201
  Słowacja 71
  Socjologia 162-163, 195, 202, 254-255, 311, 375, 423
  Sport 86, 181, 207, 269, 332, 479, 486, 491, 506
  Stan wojenny (1981-1983)173
  Stany Zjednoczone 54-55, 248
  Stomma Stanisław 35
  Sztuka 31, 240, 305, 465
  Sztuka ludowa 218
  Szwajcaria 364

  Śląsk 17-18, 22-23, 25, 59, 157, 294, 304, 308, 355, 394, 421, 453, 451, 453
  Śląsk Cieszyński 331
  Śląsk Górny 24, 40, 184-185, 332
  Śląsk Opolski 24, 46, 124, 249,279, 348, 367-368, 407, 414, 422, 471

  Tańska Klementyna 417
  Teatr 30, 136, 236, 258, 310, 354, 387, 482, 499, 504-505
  Terroryzm 248
  Turowicz Jerzy 35

  Ukraina 33
  Uzależnienie 129

  Warszawa 11, 232, 385, 437
  Wielka Brytania 29, 54, 302, 502
  Wielkopolska 62, 73
  Wilno 481
  Wojsko 138, 339
  Wolność słowa 93, 484
  Wychowanie 76-77, 252, 396, 495
  Wychowanie fizyczne 86, 181, 207, 269, 403, 479, 491, 506
  Wychowanie przedszkolne 206, 214, 256, 312, 388-389, 411, 413, 431, 454, 493-494
  Wywiad 246

  Żydzi 266, 373

   

  Oprac. Anna Zacłona

  Wydział Informacji i Promocji

  PBW w Opolu

  SPONSORZY

  6216a8c00786e231de51d393c63bd692

   

  FACEBOOK

  f12

  PARTNERZY

  • 1aw.png
  • chrobry_logo_tekst.png
  • e3.png
  • ee.png
  • helios.png
  • logo_II_LO.png
  • nn.png
  • PCK.png
  • v.png
  • zse.png

  AKCJE

  • 3232kl.png
  • kino1.png
  • Kolberg2014_logo_04A_rgb.png
  • logo-bez-ramki.png
  • mlodzi1.png
  • rok1.png
  • teczka1.png
  • v23.png
  • zaczytani.png