MOTYWY

  Drukuj

  Syrena

  Książki:

  1. Słownik symboli / Juan Eduardo Cirlot ; przeł.[z hiszp.] Ireneusz Kania. - Wyd. 2. - Kraków : "Znak", 2006. - S. 398-399 : Syrena
  I 192644 (Opole)

  2. Syrena warszawska / Stefan K. Kuczyński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991. - 83, [5] s. : faks., fot., rys. ; 15 cm. - (Varsaviana. Miniatury Warszawskie)

  3. Syrenka - odwieczny symbol Warszawy = Mermaid the everlasting symbol of Warsaw / [red. Wanda Mróz]. - Bydgoszcz : Studio Plus, 2001. - 87, [2] s. : il. kolor. ; 28 cm.

  4. Zrywając kwiaty w Stabie / Mieczysław Paszkiewicz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1977. - S. 186-196 : Syrena herbem twym zwodnicza
  M 029927 (Nysa), M 105932 (Opole)

   

  Artykuły z czasopism:

  5. Bazyliszki, syreny i inne banialuki / Grzegorz Leszczyński // Guliwer. - 1997, nr 5, s. 5-9
  *Legendy warszawskie

  6. Milczenie kobiecej jouissance / Renata Salecl ; tł. z ang. Agata Czarnacka. - Fragm. książki "(Per)versions of love and hate" // Przegląd Filozoficzno-Literacki. - 2007, nr 2, s. 367-386
  *Syrena (mit.) w literaturze greckiej - historia

  7. O znaczeniu motywu syren w przedmowie do "Roczników" Jana Długosza / Włodzimierz Olszaniec // Meander. - R. 68 (2013), s. 114-117

  8. Syreny w literaturze antycznej i kulturze współczesnej / Anna Magdalena Wołek // Nowy Filomata. - 2012, nr 2, s. 194-202

  9. Śpiewający morski potwór / Beata Spieralska // Mówią Wieki. - 2007, nr 01, s. 54-55
  *Mitologiczna syrena

  10. Warszawska Syrena jako motyw ozdobny biżuterii / Izabela Zawadzka // Spotkania z Zabytkami. - 2010, nr 11/12, s. 66-67

   

  Oprac. Anna Zacłona

  Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

  Drukuj

  Oczy, wzrok

  Książki:

  1. Fenomen oczu / [wybór tekstów i red. Anna Mroczek ; aut. zdj. A. Mąkol et al.]. - Ząbki : Apostolicum Wydawnictwo Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla, cop. 2010. - 62, [2] s. : il. kolor. ; 15 cm. - (Dotykanie Tajemnicy)
  *Oko w literaturze – aforyzmy

  2. Historie oka : Bataille, Leiris, Artaud, Blanchot / Tomasz Swoboda. - Gdańsk : "Słowo/Obraz Terytoria", 2010. - 467, [4] s. : il. ; 23 cm. - (Przygody Ciała. ) ISBN 978-83-7453-979-1
  M 203847 (Opole)

  3. Słownik symboli / Juan Eduardo Cirlot ; przeł.[z hiszp.] Ireneusz Kania. - Wyd. 2. - Kraków : "Znak", 2006. - S. 284-285 : Oko
  I 192644 (Opole)

  4. Symbolika oka w literaturze i sztuce : od religii do popkultury / red. Andrzej Borkowski, Ewa Borkowska, Jolanta Sawicka-Jurek. - Siedlce : Stowarzyszenie TutajTeraz : Instytut Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej, 2009. - 227, [3] s. ; 24 cm. - (Wyobraźnia i Teksty ; t. 5)

   

  Artykuły z czasopism:

  5. Ewangeliczna metafora "zdrowego" oka : (refleksja filozoficzno-medyczna) / Janusz Greese Łyko // Signa Temporis. - Nr 9 (2005), s. 205-213

  6. Jedna historia jednego oka / Tomasz Swoboda // Twórczość. - 2009, nr 3, s. 38-63

  7. Kobieta patrzy : (o aktach percepcji wzrokowej we współczesnej prozie kobiecej) / Bożena Witosz // Język Artystyczny. - T. 12 (2003), s. 69-89

  8. Kolokacje poetyckie z rzeczownikiem oko / Swietłana Gaś // Poradnik Językowy. - 2011, z. 5, s. 72-77

  9. "Me oczy są dobrą głębią..." - zjawisko postrzegania wzrokowego w młodopolskiej liryce Józefa Ruffera / Beata K. Obsulewicz // Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - 1996, nr 3/4, s. 21-30

  10. Motyw "złego oka" w wybranych utworach polskich romantyków / Wioleta Wenerska // Ruch Literacki. - 2007, z. 3, s. 271-280
  *Twórczość Kazimierza Władysława Wójcickiego, Ryszarda Wincentego Berwińskiego, Antoniego Nowosielskiego

  11. Motywy oczu, ślepoty i światła w późnej twórczości Czesława Miłosza / Teresa Dobrzyńska // Colloquia Litteraria. - 2011, [nr] 2, s. 69-80
  *Analiza wierszy ze zbioru "Druga przestrzeń" i "Wiersze Ostatnie" Cz. Miłosza

  12. Okiem dotykać świata : wzrok i widzenie w renesansie / Leszek Teusz // Przegląd Powszechny. - 2009, nr 11, s. 87-96

  13. Oko i maska u Kubricka / Piotr Graczyk // Kresy. - 2005, nr 1-2, s. 180-191

  14. Oko, wzrok, spojrzenie - kilka greckich wyobrażeń / Françoise Frontisi-Ducroux ; tł. Wojciech Michera // Konteksty. - 2005, nr 3, s. 5-11

  15. "Prawda widzenia" o zmyśle wzroku w esejach Zbigniewa Herberta / Dorota Kozicka // Ruch Literacki. - 2006, nr 6, s. 597-616

  16. Wzrokowa interakcja w "Królu-Duchu" Juliusza Słowackiego i poezji Tadeusza Micińskiego / Urszula M. Pilch // Ruch Literacki. - 2007, z. 3, s. 301-316

   

  Oprac. Anna Zaclona

  Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

  Drukuj

  Starość

  Książki:

  1. (Bez)senna egzystencja : starość Józefa Ignacego Kraszewskiego / Marek Szladowski ; red. i oprac. tomu Anna Janicka. - Białystok : Uniwersytet w Białymstoku ; Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2012. - 161 s., [5] s. tabl. : il. ; 21 cm. – (Czarny Romantyzm)

  2. "Chcę być starą, mądrą kobietą". Afirmacja dojrzałości w prozie Izabeli Filipiak i Olgi Tokarczuk / Gabriela Dragun // W : Egzystencjalne doświadczenie starości w literaturze / pod red. Adriana Glenia, Ireny Jokiel, Marka Szladowskiego ; Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008. - S. 101-110
  M 200749 (Opole)

  3. "Cofanie się i ciemnienie świata". Melancholia starości w późnym pisarstwie Elizy Orzeszkowej / Aneta Mazur // W : Egzystencjalne doświadczenie starości w literaturze / pod red. Adriana Glenia, Ireny Jokiel, Marka Szladowskiego ; Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008. - S. 235-251
  M 200749 (Opole)

  4. Dojrzewanie do pełni życia. Starość w literaturze polskiej i obcej / Stefan Kruk, Elżbieta Flis-Czerniak. - Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. - 659 s., [1] k. tabl. kolor. : il. ; 24 cm
  83-227-2542-6
  C196095 (Opole)

  5. "Dziadunio" jako figura nadawcy i rola narracyjna w literaturze przeznaczonej dla młodego odbiorcy / Jolanta Ługowska // W : Egzystencjalne doświadczenie starości w literaturze / pod red. Adriana Glenia, Ireny Jokiel, Marka Szladowskiego ; Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008. - S. 253-264
  M 200749 (Opole)

  6. Egzystencjalne doświadczenie starości w literaturze / pod red. Adriana Glenia, Ireny Jokiel, Marka Szladowskiego ; Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008. - 317 s. ; 24 cm. ISBN 978-83-7395-309-3
  M 200749 (Opole)

  7. Historia starości. [Cz.1] : od antyku do renesansu / Georges Minois ; przeł.[z fr.] Katarzyna Marczewska. - Warszawa : "Volumen", 1995. - 326 s. : il., mapa, wykr. ; 24 cm. - ( Nowa Marianna ; [Cz.1] ) ISBN 83-85218-40-2"Volumen" ISBN 83-85893-24-5"Marabut"
  C 174025 (Opole)

  8. Historia starości. [Cz.2] : od Montaigne'a do pierwszych emerytur / Jean-Pierre Bois ; przeł.[z fr.] Katarzyna Marczewska. - Warszawa : "Volumen", 1996. - 326 s. : il., mapa, wykr. ; 24 cm. - ( Nowa Marianna ; [Cz.2] ) ISBN 83-85218-25-5"Volumen" ISBN 83-85893-50-4"Marabut"
  M 55941 C 174917 (Opole)

  9. Kunszt, czyli poetyckie precozja starości, w późnej twórczości Jarosława Iwaszkiewicza i Jarosława Marka Rymkiewicza / Anna Pytlewska // W : Egzystencjalne doświadczenie starości w literaturze / pod red. Adriana Glenia, Ireny Jokiel, Marka Szladowskiego ; Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008. - S. 175-195
  M 200749 (Opole)

  10. Lata podeszłe i starość według Biblii / Kazimierz Romaniuk. - Warszawa : Wydaw. Sióstr Loretanek, 1993. - 123, [1] s. ; 17 cm.

  11. Młodość i starość : studia o twórczości Jarosława Iwaszkiewicza / Zdzisława Mokranowska. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. - 214, [6] s. ; 21 cm. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 2672)

  12. Na starość : szkice o literaturze przełomu tysiącleci / Agnieszka Czyżak. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2011. - 255, [1] s. ; 24 cm. – (Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8179 ; nr 124)

  13. O dobrodziejstwach pamięci starego człowieka. Oblicza starczej pamięci w wybranych tekstach literackich / Michał Kaczmarek // W : Egzystencjalne doświadczenie starości w literaturze / pod red. Adriana Glenia, Ireny Jokiel, Marka Szladowskiego ; Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008. - S. 153-163
  M 200749 (Opole)

  14. O lekturze koniecznej. Starość Cypriana Kamila Norwida w późnej poezji współczesnej / Anita Jarzyna // W : Egzystencjalne doświadczenie starości w literaturze / pod red. Adriana Glenia, Ireny Jokiel, Marka Szladowskiego ; Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008. - S. 141-152
  M 200749 (Opole)

  15. Osobno. O doświadczaniu starości w prozie Olgi Tokarczuk: od "Podróży ludzi Księgi" do "Anny In w grobowcach świata" / Agnieszka Mocyk // W : Egzystencjalne doświadczenie starości w literaturze / pod red. Adriana Glenia, Ireny Jokiel, Marka Szladowskiego ; Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008. - S. 111-121
  M 200749 (Opole)

  16. "Podstarzałość". Wizja starzenia się w twórczości Mirona Białoszewskiego / Adrian Gleń // W : Egzystencjalne doświadczenie starości w literaturze / pod red. Adriana Glenia, Ireny Jokiel, Marka Szladowskiego ; Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008. - S. 66-82
  M 200749 (Opole)

  17. Poetyckie remedia na przemijanie. O poezji Leopolda Staffa / Monika Szczot // W : Egzystencjalne doświadczenie starości w literaturze / pod red. Adriana Glenia, Ireny Jokiel, Marka Szladowskiego ; Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008. - S. 165-174
  M 200749 (Opole)

  18. Późna twórczość wielkich artystów / Mieczysław Wallis. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1975. - 223, [5] s., [16] k. tabl. : il., portr. ; 20 cm. - Indeksy.
  M 096984 (Opole), M 018409 (Brzeg), M 29058 (Kędzierzyn-Koźle), M 024819 (Nysa)

  19. Późna twórczość wielkich poetów : dramat formy / Tomasz Wójcik. - Warszawa : Elipsa, cop. 2005. - 228, [1] s. ; 23 cm. - Bibliogr. s. 209-220.
  M 194453 (Opole)

  20. Stara baba i Goethe : doświadczenie i transgresja starości : Tadeusz Różewicz, Czesław Miłosz, Jarosław Iwaszkiewicz / Joanna Hobot-Marcinek. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012. - 332 s. ; 24 cm.

  21. Stara rebeliantka : studia nad semantyką obrazu / Sebastian Borowicz, Joanna Hobot, Renata Przybylska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010. - 382, [2] s. : il. ; 23 cm.

  22. "Staro-młoda" Dionizyjska Pani wobec śmierci i upojenia. O literackich metamorfozach starych bab i kobiet / Joanna Hobot // Egzystencjalne doświadczenie starości w literaturze / pod red. Adriana Glenia, Ireny Jokiel, Marka Szladowskiego ; Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008. - S. 85-99
  M 200749 (Opole)

  23. Starość : doświadczenie egzystencjalne, temat literacki, metafora kultury. Seria 1, Rozpoznania / koncepcja i wstęp Jarosław Ławski ; red. nauk. Anna Janicka, Elżbieta Wesołowska, Grzegorz Kowalski ; Katedra Badań Filologicznych "Wschód-Zachód". Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku. - Białystok : Uniwersytet w Białymstoku : Alter Studio, 2013. - 670 s. : il. ; 21 cm. – (Naukowa Seria Wydawnicza Czarny Romantyzm)

  24. Starość jako temat młodej poezji / Marzena Woźniak-Łabieniec // W : Nowa poezja polska : twórcy, tematy, motywy / pod red. Tomasza Cieślaka i Krystyny Pietrych. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2009. - S. 113-121
  I 201943 M 202026 (Opole)

  25. Starość raz jeszcze... : (szkice) / red. Józef Olejniczak, Stanisław Zając. - Katowice : Agencja Artystyczna Para, 2007. - 291 s. : il. ; 24 cm.

  26. Starość w ujęciu biblijnym / Franciszek Rosiński // W : Egzystencjalne doświadczenie starości w literaturze / pod red. Adriana Glenia, Ireny Jokiel, Marka Szladowskiego ; Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008. - S. 265-279
  M 200749 (Opole)

  27. Starość : wybór materiałów z VII Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ / pod red. Aleksandra Nawareckiego i Adama Dziadka. - Katowice : Górnośląska Macierz Kultury , 1995 - 185, [1] s. ; 25 cm
  83-901715-8-9

  28. Ukryta mowa o przemijaniu i starości. "Muzeum" Wisławy Szymborskiej. Próba eksplikacji / Małgorzata Burzka // W : Egzystencjalne doświadczenie starości w literaturze / pod red. Adriana Glenia, Ireny Jokiel, Marka Szladowskiego ; Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008. - S. 197-205
  M 200749 (Opole)

   

  Artykuły w czasopismach:

  29. Antynomia młodość - starość na podstawie dramatów Piotra Krasuskiego "Daniel" i "Alzyra" / Piotr Pirecki // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. - [Z.] 9 (2007), s. 77-89

  30. Bóg "przygarnia i unosi". Przemijanie w blasku wcielenia / Krzysztof Hudzik // Ethos. - 1999, nr 3, s. 165-173
  *Nt. starości; m.in. jako motywu w poezji

  31. Col tempo : starość w sztuce europejskiej / Jakub Puchalski // Autoportret. - 2006, nr 1, s. 8-11

  32. Czas życia jako paradygmat kultury - starość : Stanisław Kołakowski "Wiek ludzki" (1584) i Jan Protasowicz "Konterfet człowieka starego" (1597) / Małgorzata Krzysztofik // Ruch Literacki. - 2012, z. 6, s. 679-698

  33. Czesław Miłosz : moment i wieczność / Piotr Śliwiński // Polonistyka. - 2005, nr 1, s. 45-47
  *Czesław Miłosz - "Uczciwe opisanie samego siebie nad szklanką whisky na lotnisku, dajmy na to w Minneapolis" z tomu "To"

  34. Człowiek starszy w literaturze dla dzieci / Małgorzata Przybysz // Wychowanie w Przedszkolu. - 1987, nr 7-8, s. 427-430

  35. Czułość / Jadwiga Mizińska // Kwartalnik Polonistyczny. - 2008, nr 4, s. 57-73
  *Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz

  36. "Dzieci skruszonej starości" a (pop)kulturowa rzeczywistość : wizja starości w listach do "Drogiej pani Schubert" Ewy Lipskiej / Barbara Englender // Fragile. - 2012, nr 4, s. 28-31

  37. Gdy robi się coraz później - łaska bólu przed brzaskiem. Anna Kamieńska i Julia Hartwig w wierszach o starości / Zofia Zarębianka // Topos. - 2013, nr 6, s. 99-108

  38. Homo patient - homo creativus / Jadwiga Głowa // Kwartalnik Filmowy. - R. 25, nr 45 (2004), s. 246-258
  *Ludzie starzy w filmie

  39. "I rozłączone się złączy w jedno..." : motyw starości w późnych wierszach Czesława Miłosza / Zofia Zarębianka // Kresy. - 2006, nr 1/2, s. 101-111

  40. Inne spojrzenie na odkrywanie sensu życia w starości / Marek Kluz // Praca Socjalna. - 2010, nr 1, s. 93-106
  *Ludzie starzy w Biblii

  41. Jak zostać starą kobietą i pokochać to? / Piotr Sobolczyk // Tygiel Kultury. - 2009, nr 4/6, s. 52-60
  *Starość w twórczości polskich poetek

  42. Jaka starość? : podmiotowość starości w powieści Albeny Stambołowej "Hop-hop gwiazdy" / Kalina Bachneva ; tł. z jęz. bułg. Hanna Karpińska // Świat i Słowo. - 2005, nr 2, s. 261-287

  43. Kraj dla starych ludzi / Zdzisław Pietrasik // Polityka. - 2008, nr 16, s. 62-65
  * Starość w filmie

  44. Metafory starości - interpretacja tematu starości w dziełach malarstwa / Urszula Tabor // Chowanna. - T. 2 (2009), s. 33-47

  45. Między ciszą a lękiem : rzecz o "Drugim pokoju" Zbigniewa Herberta / Ewa Szkudlarek // Tematy z Szewskiej. - 2007, nr 1, s. 68-73

  46. Niewidzialne twarze / Izabela Łapińska // Tygiel Kultury. - 2009, nr 4/6, s. 136-141
  *Starość w fotografii

  47. Norwid, czyli starość sztuki / Krzysztof Trybuś // Polonistyka. - 1999, nr 10, s. 596-601
  *Starość w twórczości poety

  48. O zawiłościach pamięci starego człowieka. Oblicza starczej pamięci w tekstach literackich / Michał Kaczmarek // Kwartalnik Opolski. - 2010, nr 1, s. 43-56

  49. Oblicza starej damy / Piotr Czerkawski // Fragile. - 2012, nr 4, s. 85-87
  *Starość w filmie

  50. Obraz starości w Piśmie Świętym / Izabela Kochan // Rocznik Teologiczny. - R. 50, z. 1/2 (2008), s. 179-185

  51. Oswajanie starości / Jolanta Metera // Nowe Książki. - 2013, nr 10, s. 94
  *Zawiera rec. książki: Świat według dziadka / Zofia Stanecka. - Poznań, 2013

  52. Ponowoczesna starość w wierszu "Godziny" Mariusza Grzebalskiego / Sławomir Matusz. - Fragm. książki // Migotania, Przejaśnienia. - 2010, nr 4, s. 42

  53. Problemy egzystencjalne (starości i śmierci) oraz problemy dzieci specjalnej troski we współczesnej prozie "dziecięco-młodzieżowej" / Izabela Kiełtyk-Zaborowska // Studia i Materiały Polonistyczne. - T. 6 (2002), s. 87-103

  54. Późna twórczość wielkiego artysty / Kazimierz Piotrowski. Tekst również w jęz. ang. ; tł. z pol. Małgorzata Zipper // Exit. - 2005, nr 3, s. 3856-3859
  *Wystawa "Starość nie radość"

  55. Pułapki iluzji : starość i śmierć w wybranych powieściach Philipa Rotha / Tomasz Sawczuk // Arterie (Łódź). - 2012, nr 3, s. 150-154

  56. Rodzina i starość... : na podstawie wybranych nowel Lucette Desvignes ze zbioru "Famille, familles" ("Rodzina, rodziny") / Anna Nawrocka // Kwartalnik Opolski. - 2012, nr 1, s. 3-17

  57. Rozpaczający Starzec / Marta Piwińska // Teksty. - 1979, nr 1, s. 65-84
  *Starzec w romantyzmie

  58. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji "Egzystencjalne doświadczenie starości w literaturze" / Marek Szladowski // Kwartalnik Opolski. - 2008, nr 1, s. 183-187

  59. Starość i niedołęstwo w świetle "Miłosierdzia gminy" Marii Konopnickiej i własnych przemyśleń (klasa III liceum ogólnokształcącego) / Czesława Piętka // Drama. - 1998, z. 25, s. 27-29

  60. Starość i śmierć w antycznym Rzymie / Wiesław Suder // Przegląd Historyczny. - 1994, z. 1-2, s. 1-14

  61. Starość i śmierć w XV-wiecznej poezji francuskiej / Anna Gęsicka // Paedagogia Christiana. - 2006, t. 1, s. 25-35

  62. Starość jak młoda dusza w umierającym zwierzęciu : Jaskuła do Jarniewicza, Jarniewicz do Jaskuły / Jerzy Jarniewicz, Zdzisław Jaskuła //Arterie (Łódź). - 2012, nr 3, s. 144-149

  63. Starość jako zapasy ze śmiercią : o ostatnim wierszu Jarosława Iwaszkiewicza "Urania" / Marek Bernacki // Przegląd Powszechny. - 2006, nr 12, s. 92-100

  64. Starość nasza powszednia : o przymiotach starości w polskiej prozie najnowszej / Anna Figa // Fragile. - 2012, nr 4, s. 13-17

  65. Starość? nikt na to nie zasługuje / Małgorzata Szpakowska // Dialog. - 1998, nr 4, s. 145-158
  *Postaci starców w dramaturgii współczesnej

  66. Starość u Homera / Zofia Abramowiczowa // Meander. - 1982, nr 7-8, s. 291-297

  67. Starość w Biblii / Tomasz Jelonek // Polonia Sacra. - Nr 11 (2002), s. 125-131

  68. Starość w mediach - konteksty, tendencje i przemilczenia / Urszula Jarecka // Kultura Współczesna. - 2002, nr 1/2, s. 98-113

  69. Starość w poetyckim zwierciadle Desanki Maksimović / Milica Semków, Jerzy Semków // Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia. - Nr 143, cz. 2 (2007), s. 119-128

  70. Starość w twórczości pisarzy polskiego renesansu i baroku / Maria Bogucka // Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. - R. 58, nr 1 (2010), s. 61-70

  71. Starość w wybranych tekstach kultury na lekcjach w gimnazjum / Grażyna Różańska // Język Polski w Gimnazjum. - 2013/2014, nr 2, s. 95-102

  72. Starość według Biblii / Zdzisław Pawłowski // Pastores. - 2007, nr 4, s. 7-15

  73. Stary Poeta - mądrość i zachwyt / Bożena Chrząstowska // Polonistyka. - 2011, nr 5, s. 56-65

  74. Stary poeta odchodzi / Agnieszka Czyżak // Polonistyka. - 2005, nr 5, s. 4-7
  *Tadeusz Różewicz

  75. Śmiertelność i wieczność : reprezentacje starości we współczesnej fantastyce / Jerzy Kociatkiewicz // Kultura Współczesna. - 2002, nr 1/2, s. 124-134

  76. Toposy "młodość" - "starość" w literaturze parenetycznej doby staropolskiej / Małgorzata Pierzgalska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. - [Z.] 7, t. 1 (2005), s. 129-150

  77. W sanatorium pod klepsydrą / Anita Piotrowska // Tygodnik Powszechny. - 2009, nr 20, s. 40
  *Zawiera rec. filmu: Jeszcze nie wieczór / reż. Jacek Bławut

  78. "Wszystko to wiedziałem znacznie wcześniej" : o motywie starości w "Epilogu burzy" Zbigniewa Herberta / Mariusz Solecki // Topos. - 2008, nr 6, s. 33-49

  79. Wypracowanie z "Granicy" / Dorota Nosowska. - (Tekst pod lupą) // Cogito. - 2011, nr 21, s. 42-43

  80. Z młodzieżą o starości / Anna Grabowska // Polonistyka. - 2004, nr 3, s. 40-44
  *Motyw w literaturze i sztuce

  81. Zestarzeć się wolno / Izabela Kaluta // Zadra. - 1999, nr 1, s. 37-40
  *O kobiecym starzeniu się w powieściach Zofii Nałkowskiej, Marii Kuncewiczowej i Heleny Boguszewskiej

   

  Oprac. Anna Zacłona

  Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

  Drukuj

  Karczma

  Książki:

  1. Karczma, wieś, dwór : rola prowincji na wsi wielkopolskiej od połowy XVII do schyłku XVIII wieku / Marian Szczepaniak. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977. - 186, [2] s., [24] s. tabl. : il., faks., fot., mapy, wykr. ; 25 cm.
  M 021871 (Brzeg), M 35297 (Kędzierzyn-Koźle), M 104989 (Opole)

  2. Karczmy i zajazdy polskie / Tadeusz Chrzanowski. - Warszawa : Arkady, 1958. - 81 s. : il. ; 19 cm.
  MP 019056 (Opole)

  3. Karczmy na Kielecczyźnie w XVIII i XIX wieku / Bogumiła Szurowa ; Biuro Dokumentacji Zabytków w Kielcach, Muzeum Wsi Kieleckiej. - Kielce : BDZ : MWK, 1978. - 87, [1] s. : il., mapa, 1 tab. ; 21 cm.

  4. Lęk w kulturze społeczeństwa polskiego w XVI-XVII wieku / Zbigniew Mirosław Osiński. - Warszawa : "DiG", 2009. - S. 148-165 : Drogi i karczmy, a także sposoby podróżowania w Polsce XVI i XVII wieku
  M 201030 (Opole)

  5. Literatura polska XX wieku / Bogumiła Kaniewska, Anna Legeżyńska, Piotr Śliwiński. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2005. - S. 127-131 : Dzień przed potopem. "Austeria" Juliana Stryjkowskiego
  C 190815 M 190983 (Opole)

  6. Na polskich rozłogach / Henryk Syska.Olsztyn : "Pojezierze", 1986. - S. 35-49 : Stała karczma
  M 145360 (Opole)

  7. O karczmach, zajazdach, gospodach... : lokale gastronomiczne i noclegowe oraz ludzie z nimi związani w powiecie dzierżoniowskim przed rokiem 1945 / Rafał Brzeziński. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2012. - 634 s., [1] k. tabl. złoż. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

  8. Polska karczma : restauracja, kawiarnia / Bogdan Baranowski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979. - 136, [3] s., [50] k. tabl., IV s. tabl. kolor. : il. ; 19 x 21 cm.
  M 115839 (Opole), M 025081 (Brzeg), M 60645 (Kędzierzyn-Koźle)

   

  Artykuły z czasopism:

  9. Jurgowska karczma / Ryszard M. Remiszewski // Prace Pienińskie. - T. 18 (2008), s. 355-358

  10. Karczma żydowska jako locus delicti, czyli próba przestrzennego usytuowania zbrodni rytualnej / Jolanta Żyndul // Teksty Drugie. - 2008, nr 4, s. 200-213

  11. Karczmy Hirschela i Jankiela : gdzie Katowice, gdzie Soplicowo? / Henryk Szczepański // Śląsk. - 2006, nr 9, s. 52-55
  *Karczmy w literaturze polskiej

  12. Karczmy zajezdne w południowo-wschodniej Polsce / Henryk Olszański // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. - Nr 34 (1998), s. 105-140

  13. Między ustami a brzegiem talerza / Meyzie Philippe ; tł. Ewa Kucińska. // Mówią Wieki. - 2012, nr 9, s. 32-37
  *Karczmy w Europie w 16-18 wieku

  14. Obraz karczmy w przysłowiach polskich / Jan Adamowski // Twórczość Ludowa. - 1996, nr 3, s. 17-22

  15. XVIII-wieczne [Osiemnastowieczne] karczmy i młyny w dobrach leskich / Michał Proksa // Rocznik Historyczno-Archiwalny. - T. 12 (1997), s. 157-183

   

  Oprac. Anna Zacłona

  Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

   

  Drukuj

  Adam i Ewa

  Książki:

  1. Adam i Ewa : małżeńskie sekrety z rajskiego ogrodu / Michael Shevack ; przekł. Elżbieta Kopocz. - Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2012. - 270, [1] s. ; 20 cm.

  2. Czy Adam i Ewa "byli nadzy"? : dwie mądrości - z Bogiem lub bez Boga : studium filologiczno-biblijne opowieści Rdz 2-3 na tle dziejów Izraela / Julian Sulowski. - Łódź : Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 1998. - 284 s. ; 21 cm.

  3. Ewa - matka żyjących : powieść o pierwszej kobiecie / Barbara Szczepanowicz. - Kraków : Alleluja, 2005. - 140 s. ; 20 cm. - (Żywoty Biblijne 6)

  4. Jak czytać opowieści biblijne i mitologiczne w sztuce : rozwiązywanie zagadek dawnych mistrzów - od Giotta do Goi / Patrick de Rynck ; przekł. Piotr Nowakowski. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2009. - S. 22-31 : Adam i Ewa
  I 202271 (Opole)

  5. Kobiety w Biblii : słownik, konkordacja / Pius Czesław Bosak. - Poznań : "W Drodze", 1995. - S. 71-75 : Ewa
  C 175583 I 175584 (Opole)

  6. Leksykon postaci biblijnych : ich dalsze losy w judaizmie, chrześcijaństwie, islamie oraz w literaturze, muzyce i sztukach plastycznych / Martin Bocian ; współpr. Ursula Kraut, Iris Lenz ; przekł. [z niem.] Juliusz Zychowicz. - Kraków : "Znak", 1995. - S. 43-58 : Adam ; S. 128-130 : Ewa
  C 047072 (Brzeg), C 172195 I 172196 (Ewa)

  7. Oblicza kryzysu w Biblii : wykłady otwarte. [Cz.] 1 / Waldemar Chrostowski ; wprowadz. Mirosław Mróz ; Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej. -Toruń : WSDDT, [1997]. - 23 s. : 1 rys. ; 21 cm.

  8. Od Ewy do Marii Magdaleny : szkice o kobietach w Biblii / Marek Śnieciński ; [il. Anna Kozłowska-Łuc]. - Wrocław : "Astrum", 1998. - 184, [4] s. : il. ; 21 cm.

  9. Stary Testament : postacie i epizody / Chiara de Capoa ; [tł. Ewa Morka]. - Warszawa : "Arkady", 2007. - S. 30-33 : Adam i Ewa w ogrodzie Eden ; S. 34-39 : Grzech pierworodny ; S. 40-46 : Wygnanie z raju ziemskiego
  C 203036 I 202990 M 202977 M 203076 M 203077 (Opole)

  10. Święta Ewa / I. Werbiński. - Włocławek : Wydaw. Duszpasterstwa Rolników, 1997. - 15, [1] s. ; 15 cm.
  *Ewa (postać bibl.) i Ewa z Liège (bł. ; ca 1205-ca 1265)

   

  Artykuły w czasopismach:

  11. Adam i Ewa - nie nazwany archetyp / Ryszard Radwiłowicz // Albo albo. - 2004, z. 2, s. 55-68

  12. Adam z Edenu : metryka pierwszego człowieka / Adam Szostkiewicz // Polityka. - 2002, nr 51/52, s. 3-6,8,10

  13. Co Ewa ma wspólnego z Marią? : teologia, etyka i kategoria płci / Regina Ammicht-Quinn ; tł. Karolina Krasuska // Katedra. - [Nr] 5 (2004), s. 5-17

  14. Czy Adam mógł być kobietą? : pytanie do biblisty / Christopher Garbowski // Przegląd Powszechny. - 1998, nr 7/8, s. 85-88

  15. Dlaczego Ewa? / Janusz Orlikowski // Akant. - 2011, nr 11, s. 29-30

  16. Dzieje Adama i Ewy, czyli historia, która wcale nie jest historią / Zbigniew Kapłański // Katecheta. - 2006, nr 5, s. 53-56

  17. Ewa czyli milczenie kobiet / Adam Szostkiewicz // Polityka. - 2001, nr 51/52, s. 6-11

  18. "Ewa jest to istność, która była, jest i będzie" czyli o motywie biblijnej Ewy w literaturze modernizmu / Daria Dąbrowska // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury. - Z. 10 (2006), s. 29-43

  19. Ewa - matka wszystkich żyjących / Andrzej S[ebastian] Jasiński // Salvatoris Mater. - 1999, nr 2, s. 27-44

  20. Ewa niejedno ma imię : literacka prezentacja Jerzego Żuławskiego / Elżbieta Nazaruk // Acta Humana. - 2010, nr 1, s. 41-51

  21. Historia pierwszych rodziców w kolędzie i dramacie misteryjnym / Maria Eustachiewicz // Pamiętnik Literacki. - 1979, z. 1, s. 91-127

  22. Jak wytłumaczyć długi wiek życia Adama i jego potomków podany w Rdz 5? / Michał Baranowski // Katecheta. - 2013, nr 12, s. 56-59

  23. Kazirodztwo Adama i Ewy? / Sławomir Szustak // Zeszyty Formacji Katechetów. - 2002, nr 1, s. 44-48

  24. Ludowa waloryzacja płciowości : apokryficzne wątki w ludowej wersji historii o Adamie i Ewie / Krzysztof Kocjan // Konteksty. - 1992, nr 2, s. 43-44

  25. Muzułmańska narracja o Adamie i Hawwie i jej rola w wartościowaniu religii własnej i cudzej / Magdalena Lubańska // Fundamenta Europaea. - R. 4, fasc. 6/7 (2007), s. 121-135

  26. Personalistyczny wymiar grzechu w świetle biblijnej relacji o upadku pierwszych rodziców / Jacek Bramorski // Ateneum Kapłańskie. - T. 137, z. 1 (2001), s. 4-16

  27. Pokonanie samotności "Adama" przez stworzenie kobiety : fragm. pracy / Paweł Stępień // Warszawskie Studia Teologiczne. - [T.] 14 (2001), s. 9-27

  28. "Przez kobietę śmierć, przez kobietę życie" : symbolika kobiety w chrześcijaństwie na przykładzie Ewy / Elżbieta Adamiak // Katedra. - [Nr] 5 (2004), s. 37-50

  29. Refleksje wigilijne na temat Adama i Ewy / Ryszard Radwiłowicz // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 4, s. 15-19

  30. Śmierć jako konsekwencja grzechu Adama według myśli Ambrozjastra / Krzysztof Tyburowski // Studia Sandomierskie. - T. 12, z. 1 (2005), s. 61-70

  31. Żebro Adama / Jacek Salij. - (Szukającym drogi) // W Drodze. - 2004, [nr] 7, s. 123-127

  32. Żywot Adama i Ewy według synaksariów etiopskich / tł. z etiop. Rafał Zarzeczny // Przegląd Powszechny. - 2002, nr 4, s. 9-13

   

  Oprac. Anna Zacłona

  Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

  Drukuj

  Żniwa, zboże

  Książki:

  1. Biblia ludowa : interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej / Magdalena Zowczak. - Wrocław : Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 2000. - S. 268-273 : Cud zboża
  M 186926 M 186927 (Opole)

  2. Czerwona ochra i ziarna zbóż : symbolika odrodzenia zmarłych w obrzędach pogrzebowych kultur archaicznych międzymorza bałtycko-pontyjskiego / Jacek Woźny. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005. - 284, [2] s. : il. ; 24 cm.

  3. Droga do chleba : o pszczyńskich tradycjach żniwnych i o Wiśle Małej - wsi dożynkowej 2009 r. / Zygmunt J. Orlik. - Pszczyna : Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej ; Wisła Mała : Rada Sołecka, 2009. - 53 s. : il. ; 21 cm.

  4. Indoeuropejskie nazwy zbóż / Krzysztof Tomasz Witczak. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004. - 159 s. : mapy, tab. ; 24 cm.

  5. Na polskich rozłogach / Henryk Syska. - Olsztyn : "Pojezierze", 1986. - S. 252-263 : Żniwa ostatki
  M 145360 (Opole)

  6. Plon, obrzęd i widowisko : próba etnologicznego ujęcia obrzędów i zwyczajów rolniczych / Zofia Szyfelbejn-Sokolewicz. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo PAN, 1967. - 159 s. : il., fot. ; 24 cm. - (Biblioteka Etnografii Polskiej / Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej ; nr 13 )
  M 055162 (Opole)

  7. Pozłacany krajobraz : opis żniw w „Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej / Ryszard Waksmund // W : Lekcje czytania : eksplikacje literackie : praca zbiorowa. Cz. 2 / red. Władysław Dynak ; Aleksander Wit Labuda . - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999. – S. 378-389
  C 163883/II M 163896/II M 163897/II M 186947 (Opole)

  8. Świat symboliki chrześcijańskiej / Dorothea Forstner ; przekł. z niem. i oprac. Wanda Zakrzewska, Paweł Pachciarek, Ryszard Turzyński. - Warszawa : "Pax", 1990. - S. 199-203 : Zboże
  M 045171 (Brzeg), C 045648 (Kluczbork), C 064284 M 054190 (Nysa) C 162354 I 162374 (Opole)

  9. W ziemiańskim dworze : codzienność, obyczaje, święta, zabawy / Maja Łozińska ; wstęp i wybór zdj. Jan Łoziński ; projekt graf. Zbigniew Karaszewski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2010. - S. 260-280 : Żniwa
  M 205872 (Opole)

   

  Artykuły z czasopism:

  10. Konspekt lekcji języka polskiego. Kształcenie literackie. Temat lekcji : Żniwa - czasem znoju (na podstawie wiersza Jerzego Harasymowicza) / Alicja Pruszkowska, Halina Machulska // Drama. - 1993, z. 6, s. 27-28

  11. Mazurskie żniwa / Jacek Borkowicz // Więź. - 1995, nr 8, s. 131-139

  12. Róg obfitości / Marta Brzuskowska // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1992, nr 3, s. 39-41
  *Motyw żniw w pieśniach ludowych

  13. Sarmacki bochen / Władysław Błachut // Tygodnik Kulturalny. - 1983, nr 37, s. 11
  *Obraz żniw i zbiorów w literaturze

  14. Tradycyjne zwyczaje i obrzędy żniwne na Białostocczyxnie / Artur Gaweł // Lud. - T. 82 (1998), s. 193-222

  15. Zmierzch kultury i religijności ludowej na przykładzie wybranych elementów kaszubskiej obrzędowości agrarnej / Jan Perszon // Acta Cassubiana. - T. 2 (2000), s. 7-20

  16. Zwyczaje i obrzędy żniwne wsi przemyskich / Tadeusz Józef Burzyński // Rocznik Przemyski. - T. 26 (1988), s. 241-260
  *Z fragmentami tekstów pieśni ludowych, śpiewanych w czasie żniw

  17. Żniwa - krążenie darów w dramacie obrzędowym / Róża Godula // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne. - Z. 34 (1996), s. 127-142

  18. Żyto się w polu dostawa... / Władysław Błachut // Tygodnik Kulturalny. - 1981, nr 35, s. 14

   

  Oprac. Anna Zacłona

  Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

  Drukuj

  Miłość

  Książki:

  1. Album poezji miłosnej : wiersze stu i jednego poety / do albumu przepisał oraz wiadomości o nich pewne i niepewne prozą załączył Wiktor Woroszylski ; ryc. i graf. Roman Cieślewicz. - Warszawa : "Iskry", 1965. - 248, [8] s. : il. ; 18 cm.
  M 005827 (Brzeg), C 012535 (Kluczbork), M 066483 (Opole)

  2. Amor sacer, amor profanus : o wątkach miłosnych w powieściach Marii Rodziewiczówny / Barbara Szargot ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Instytut Filologii Polskiej. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2009. - 235, [4] s. ; 21 cm.

  3. Biblijne słownictwo miłości i miłosierdzia na zderzeniu kultur : określenia hebrajskie i ich greckie odpowiedniki / Stanisław Hałas. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2011. - 296, [1] s. ; 24 cm. - (Studia / Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydział Teologiczny ; t. 18)

  4. Drzewo się liściem odziewa : staroczeska poezja miłosna / wybór, przekł. [z czes.] i oprac. Jacek Baluch. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1981. - 84, [4] s. ; 20 cm.
  M 127264 (Opole), M 040213 (Nysa)

  5. Eros w symbolizmie rosyjskim : filozofia, literatura, sztuka / Izabella Malej. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008. - 362, [1] s., [13] s. tabl. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, : ISSN 0239-6661 ; no 2996. )
  M 200213 (Opole)

  6. Erotyk staropolski : inspiracje i odmiany / Jadwiga Kotarska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze Polskiej. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydaw. PAN, 1980. - 262, [1] s. ; 21 cm. - ( Rozprawy Literackie / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze Polskiej, ISSN 0208-4007 ; 30 )
  M 27103/XXX (Kędzierzyn-Koźle), M 032907 (Kluczbork), M 121423 M 121424 (Opole)

  7. Erotyzm w literaturze nowożytnej / Zdzisław Wróbel. - Łódź : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. - 197, [3] s. : rys. ; 21 cm.
  M 042669 (Kluczbork), M 152850 M 152851 M 173840 (Opole), 049495 (Nysa)

  8. Erotyzm w literaturze staropolskiej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Romana Krzywego. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2008. - 249 s. : il. ; 24 cm.
  M 199938 (Opole)

  9. Filmy o miłości / Maria Kornatowska. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1975. - 238, [2] s., 16 s. tabl. : il., portr. ; 20 cm. - (Mały Leksykon Filmowy)
  M 093225 (Opole), M 018905 (Brzeg), M 025212 (Kluczbork)

  10. Filozoficzna i literacka geneza motywu miłości w antycznym romansie greckim / Edmund Polaszek. - Kraków ; Wydawnictwo Promo, 2002. - 168 s. : il. ; 21 cm.

  11. "Godzina cudu" : miłość i erotyzm w twórczości Stanisława Przybyszewskiego / Katarzyna Badowska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011. - 303 s. ; 24 cm. - (Folia Litteraria Polonica)

  12. Gramatyka romansu : polski romans barokowy w perspektywie narratologicznej / Paweł Bohuszewicz. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009. - 336 s. ; 23 cm.

  13. Historie miłosne w Biblii / Aristide Fumagalli ; przekł. Andrzej Mrozek. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2003. - 115 s. ; 20 cm.

  14. Imiona miłości : nowożytna myśl o życiu erotycznym / Maria Gołaszewska. - Kraków : "Universitas", 1992. - 174,[1] s. ; 21 cm.
  M 186772 (Opole)

  15. Ja i ty : antologia wierszy miłosnych polskich poetek współczesnych / wybór Alicja Patey-Grabowska. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1982. - 95, [1] s. ; 19x20 cm.
  M 129352 (Opole), M 031841 (Brzeg), M 035754 (Kluczbork), M 041278 M 041277 M 041281 (Nysa)

  16. Japońska miłość dworska / Iwona Kordzińska-Nawrocka. - Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2005. - 227 s., [12] s. tabl. kolor. : il. ; 21 cm. . - (Oblicza Japonii)

  17. Kocham, więc jestem : motyw miłości w poezji polskiej i niemieckojęzycznej / pod red. Grażyny Pietruszewskiej-Kobieli ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. - Częstochowa : Wydawnictwo WSP, 1995. - 231, [8] s. ; 23 cm.

  18. Kolory miłości : od Dąbrowskiej do Gretkowskiej / wybór, wstęp i noty Andrzej Możdżonek ; rys. Franciszek Maśluszczak. - [Brwinów] : Wydawnictwo Interwers, 2009. - 208 s. : il. ; 24 cm.

  19. Kto miłuje, bywa zdrów czyli Sztuka kochania w polskich przysłowiach i wyrażeniach przysłowiowych / wybrał i wstępem opatrzył Henryk F. Bień ; [oprac. graf. Anna Łoza-Dzidowska]. - [Katowice] : "Śląsk", [1988]. - 172, [4] s. : il. ; 17 cm.
  C 043636 (Kluczbork), M 050953 (Nysa)

  20. Leksykon wątków miłosnych / Władysław Kopaliński. - Warszawa : "Muza", 2002. - 423, [1] s. 24 cm.

  21. Listy miłosne dawnych Polaków / wybór, wstęp i komentarz Michał Misiorny ; oprac. tekstu i słowniczek Antonina Łęgowska-Grybosiowa. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1971. - 153,[3] s. ; 18 cm.
  M 075051 (Opole)

  22. Love na ekranie : Madonna w łóżku i 25 filmów / [red. Andrzej Bątkiewicz ; współpr. Ewelina Sygulska, Kazimierz Witkowski, Janusz Skwara]. - Katowice : "Fibak-Sport", [1991]. - 60, [4] s. : fot. (w tym kolor.) ; 24 cm. - (Przeboje Ekranu)

  23. Miłość / [red. odpowiedzialny Stanisław Rosiek]. - Gdańsk : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział : "Słowo/Obraz Terytoria", cop. 2001. - 190, [4] s., [14] k. tabl. : fot. ; 27 cm. - (Punkt po Punkcie R. 2 z. 2)
  *Materiały z konferencji, która odbyła się w Gdańsku 21-23 listopada 2001 r.

  24. Miłość a świat kultury zachodniej / Demisch Rougemont ; przeł. z fr. Lesław Eustachiewicz. - Warszawa : "Pax", 1968. - 307,[1] s. ; 19 cm.
  M 059030 (Opole)

  25. Miłość i erotyzm w literaturze dawnych wieków / Zdzisław Wróbel. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2001. - 368, [4] s. : il. ; 21 cm.

  26. Miłość i erotyzm w piśmiennictwie czasów saskich / Iwona Maciejewska. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2013. - 350, [1] s. ; 24 cm.

  27. Miłość i śmierć : o poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej / Jan Marx. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2007. - 645, [3] s. ; 22 cm.

  28. Miłość jako źródło inspiracji twórczej w pieśniach Roberta Schumanna i Manuela de Falli / Małgorzata Woltmann-Żebrowska ; Fundacja Chór Stuligrosza - Poznańskie Słowiki w Poznaniu. - Poznań ; Gorzów Wlkp. : [Sonar], 2011. - 127 s. : il. ; 23 cm.

  29. Miłość jest wszystkim co istnieje : 300 najsłynniejszych angielskich i amerykańskich wierszy miłosnych : antologia / w wyborze i przekł. [z ang.] Stanisława Barańczaka. - Poznań : "a5", 1992. - 451 s. ; 24 cm. - ( Biblioteka Poetycka Wydawnictwa a5 / Krynicki Ryszard )
  M 045887 (Brzeg), M 166232 (Opole)

  30. Miłość kobiety / pod red. Bożeny Płonki-Syroki, Janiny Radziszewskiej i Aleksandry Szlagowskiej ; [aut. Jolanta Baranowska et al.]. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2008. - 432 s. : il. ; 24 cm. - (Antropologia Miłości ; t. 1)

  31. Miłość ludowa : wzory miłości wieśniaczej w polskiej pieśni ludowej XVIII-XX wieku / Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska. - Wrocław : PTL, 1991. - 203, [2] s. : il. ; 21 cm. - (Biblioteka Popularnonaukowa / Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 0239-8974 ; t. 11)
  M 064545 M 064544 (Nysa)

  32. Miłość niejedno ma imię : studium monograficzne / pod red. Waldemara Żarskiego i Bogumiły Staniów ; [aut. Ewa Andrysiak et al.] ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie. - Koszalin : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2011. - 195 s. : il. ; 25 cm.

  33. Miłość romantyczna / wybór i posł. Marta Piwińska. - Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1984. - 742, [1] s., [33] s. tabl. : il. ; 18 cm. - ( Biblioteka Romantyczna )
  M 136059 M 136089 M 136090 M 136091 M 136092 (Opole), M 035002 (Brzeg), M 44383 (Kędzierzyn-Koźle), M 038102 (Kluczbork)

  34. Miłość romantyczna jako figura wyobraźni / pod red. Bożeny Płonki-Syroki i Edyty Rudolf. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Arboretum", 2009. - 489 s. ; 24 cm. - ( Antropologia Miłości ;
  t. 3 )

  35. Miłość staropolska : wzory, uczuciowość, obyczaje erotyczne XVI-XVIII wieku / Zbigniew Kuchowicz. - Wyd. 2. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1983. - 595,[1] s. : il., portr. ; 24 cm.
  M 132825 M 129541 M 129670 (Opole), M 031744 M 052135 (Brzeg), M 041274 (Nysa)

  36. Miłość w czasach dawnych / pod red. Beaty Możejko i Anny Paner ; Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009. - 260, [1] s., [9] k. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

  37. Miłość w literaturze i kulturze starożytnej Grecji i Rzymu : materiały z międzyuczelnianej sesji studenckiej, Gdańsk, listopad 1998 / pod red. Agnieszki Witczak i Aleksandry Ługiewicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2001. - 286, [2] s. : il. ; 21 cm.

  38. Miłość w sztuce i kulturze : materiały studenckiej sesji naukowej zorganizowanej przez Koło Naukowe Historyków Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego sekcja Sztuki Dawnej w dniach 24-25 lutego 2006 r. / [red. Jowita Jagla]. - Łódź ; Nowy Sącz : Assembly, 2007. - 338 s. ; 24 cm.

  39. Miłość we współczesnych tekstach kultury / red. Monika Szczepaniak. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010. - 256 s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.

  40. Nagie dusze i maski : (o młodopolskich mitach miłości) / Wojciech Gutowski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1992. - 373, [1] s. ; 21 cm.
  M 166733 (Opole)

  41. Niewysłowiona dobroć : Biblia opowiada historię naszej miłości / Véronique Margon ; przeł. Agnieszka Kuryś. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2008. - 159 , [1] s. ; 20 cm.

  42. Nowe przestrzenie : szkice o namiętności / Włodzimierz Szturc. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. - 149, [1] s. ; 23 cm.

  43. O miłości romantycznej / Stanisław Wasylewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1958. - 221, [3] s., [1] k. tabl., [16] s. tabl. : il., portr. ; 21 cm.
  M 018209 M 018210 (Opole)

  44. Oblicza miłości / [red. i przygot. tech. Barbara Szeffer]. - [Łódź] : Unia Polskich Pisarzy Lekarzy, 2003. - 41, [3] s. : fot., portr. ; 21 cm. - (Zeszyty UPPL ; 2003/1 (20))

  45. Odmiany uczuć : popularny romans kieszonkowy w Polsce 1990-2000 / Ewelina Maria Szyszkowska ; Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa. - Warszawa : BN, 2003. - 153, [1] s. : tab. ; 21 cm. - (Z Badań nad Czytelnictwem, 0514-1133 ; 27)

  46. Pięć stopni miłości : o wyobraźni erotycznej w polskiej poezji barokowej / Mirosława Hanusiewicz. Warszawa : "Semper", cop. 2004. - 175 s. ; 25 cm.
  M 062128 (Nysa)

  47. Podręcznik całowania / Julian Ejsmond ; il. Waldemar Świerzy. - [Wyd. 2]. - Warszawa : WAiF, 1985. - 220, [3] s. : il. ; 7 x 6 cm. - (Bibliofilska Edycja Miniatur Wydawnictw Artystycznych i Filmowych)

  48. Postacie miłości : przeobrażenia obyczajowe w Europie Zachodniej i w Polsce / Ryszard Dyoniziak. - Kraków : "Universitas", 1991. - 95,[1] s. ; 21 cm. - ( Select )
  M 166037 (Opole)

  49. Pożar serca : 16 smutnych esejów o miłości, o pisarzach rosyjskich i ich muzach / Tadeusz Klimowicz. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005. - 534 s. : fot., portr. ; 24 cm. - ( Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; nr 2855 )
  M 192784 (Opole)

  50. Romans współczesny / pod red. Agnieszki Nęckiej. - Katowice : Górnośląskie Towarzystwo Literackie, 2004. - 120 s. ; 21 cm.

  51. Romanse literatury / Henryk Vogler ; [il. Szymon Kobyliński]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1964. - 155, [5] s. : il. ; 18 cm.
  M 048800 M 042358 (Opole), M 009566 M 009567 M 012471 (Kluczbork)\

  52. Romanse z różnych sfer / Anna Martuszewska, Joanna Pyszny. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003. - 220 s., [8] s. tabl. : il. ; 21 cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis 0239-6661 nr 2516)
  M 186417 (Opole)

  53. Romantyczna miłość i Adam Mikiewicz[!] / Dorota Zygardowicz. - Warszawa ; Łomianki : Spółka Wydawnicza Heliodor, cop. 2005. - 175 s. ; 21 cm.

  54. Romantyczni kochankowie : Zygmunt Krasiński, Fryderyk Chipin, Artur Grottger / Józef Ratajczak. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1989. - 310,[2] s. : fot., portr. ; 21 cm.
  M 159699 (Opole), M 58588 (Kędzierzyn-Koźle), M 044686 (Kluczbork), M 044364 (Brzeg)

  55. (Roz)czarowanie? : miłość i związki uczuciowe we współczesnym społeczeństwie / red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. - 446 s. : il. ; 23 cm. - (Przestrzenie Życia Społecznego)

  56. Słońce w rozpaczy : liryka miłosna Safony w aspekcie oralności / Karol Zieliński. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. - 270 s. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 2943)

  57. Szeptem albo wcale : o wyznawaniu miłości / Małgorzata Kita. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007. - 307, [1] s. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 0208-6336 nr 2476)

  Tryptyk miłosny : Sören Kierkegaard - Regine Olsen, Franz Kafka - Felice Bauer, Émile Verhaeren - Marthe Massin / Aleksander Rogalski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977. - 295, [1] s. : 5 portr. ; 20 cm.
  M 32949 (Kędzierzyn-Koźle)

  58. Ty się pojawiasz jak miłość... : antologia niemieckojęzycznej liryki miłosnej / wybór, słowo wstępne i red. Anna Milska i Krystyna Kamińska ; [tł. z niem.]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987. - 716,[3] s. ; 18 cm.
  M 041226 (Brzeg), M 042175 (Kluczbork), M 152067 (Opole)

  59. Umrzeć z miłości : szkice o romansach młodopolskich / Józef Ratajczak. - Wrocław : "Wiedza o Kulturze", 1999. - 202, [1] s. ; 24 cm.

  60. W cieniu miłości i nienawiści / Mirosława Sarbińska ; [Andrzej Grun grafiki]. - Łódź : "Bolmar", 1994. - 188, [8] s. : il. ; 21 cm.

  61. W kręgu feminizmu : studia z literatury kobiecej XVI stulecia we Francji / Kazimierz Kupisz ; Polska Akademia Nauk. Komitet Neofilologiczny. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. - 142, [1] s. ; 24 cm.

  62. Wątki miłosne w Trylogii Henryka Sienkiewicza / Zofia Tracewicz. - Olsztyn : Aleksander Tracewicz, 1992. - 67, [1] s. ; 21 cm.

  63. Wielka księga zakochanych : najpiękniejsze polskie wiersze o miłości / wybór Mieczysław Kozłowski. - Warszawa : "Amal-Servis", 2001. - 389 s. : ryc. ; 24 cm.

  64. "Życie serca" duch-dusza-ciało i relacja Ja-Ty w literaturze i kulturze rosyjskiej XX-XXI wieku / red. Maria Cymborska-Leboda [et al.]. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. - 487 s. ; 24 cm. - (Rossica Lublinensia ; 7)

   

  Artykuły w czasopismach:

  65. "Ach, gdzie są niegdysiejsze bezwstydniki..." / Jan Marx // Odrodzenie. - 1987, nr 1, s. 10-11

  66. Alkestis i mit miłości małżeńskiej / Katarzyna Kuczyńska-Koschany // Polonistyka. - 2004, nr 1, s. 25-29

  67. Amor czy Agape? : o jednym wierszu Janusza Stanisława Pasierba / Wojciech Kudyba // Polonistyka. - 2005, nr 8, s. 19-23

  68. Amor obcych ludzi : szkic o niektórych przedstawieniach miłości w poezji polskiej ostatnich pięćdziesięciu lat / Krysztof Biedrzycki // Kresy. - 1997, nr 4, s. 67-76

  69. Analogie i różnice między przedstawieniem historii o miłości w "Dziejach Tristana i Izoldy" oraz dramacie "Romeo i Julia" : scenariusz zajęć z języka polskiego dla klasy II klasy gimnazjum / Wioletta Grochowicz // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 7-8, s. 4-5

  70. Andrieja Biełego model miłości mistycznej : idea bogoczłowieczeństwa / Izabella Malej // Slavia Orientalis. - 2004, nr 3, s. 371-390

  71. Antyerotyki, czyli Juliusza Słowackiego walka z formą człowieka / Zbigniew Przychodniak // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. - T. 11 (2004), s. 115-129

  72. Bachmann - Celan - Frisch. Miłość w listach i książkach / Andrzej Kopacki // Literatura na Świecie. - 2010, nr 1-2, s. 107-156

  73. Barokowy komplement / Mirosława Hanusiewicz // Teksty Drugie. - 2003, nr 1, s. 7-22
  *Poezja miłosna

  74. Bądźmy realistkami, upierajmy się przy niemożliwym : wyobrażenia miłości we współczesnym świecie / Irena Rychłowska, Renata Bożek // Er(r)go. - 2005, nr 1, s. 155-164
  *Miłość w filmie

  75. Beaty Obertyńskiej zachody miłości / Agnieszka Rydz // Polonistyka. - 2011, nr 1, s. 12-17

  76. Bezradni wobec pojęcia miłości / Daniel Kuchna // Życie Literackie. - 1983, nr 14, s. 12

  77. "Bo miłość mężczyzny i kobiety jest walką" : sposoby obrazowania miłości w twórczości Zofii Nałkowskiej na podstawie "Dzienników" i "Kobiet" / Justyna Wiślicka // Białostockie Archiwum Językowe. - Nr 10 (2010), s. 361-378

  78. Cloaca Maxima / Krzysztof Rutkowski // Twórczość. - 2000, nr 10, s. 77-91
  *Miłość w literaturze

  79. Co w sercu, to na języku? : fragmenty dyskursów miłosnych / Waldemar Kuligowski // Konteksty. - 2004, nr 1/2, s. 135-137

  80. C/Z, czyli dyskurs miłosny Marka Bieńczyka / Maciej Płaza // Kresy. - 2004, nr 3, s. 54-73

  81. Czas, miłość i śmierć w poezji Haliny Poświatowskiej - propozycja metodyczna dla klasy IV liceum i V technikum / Urszula Anielska // Język Polski w Szkole Średniej. - 1990/1991, z. 1, s. 40-47

  82. Czas - śmierć - miłość (czyli o "Pannach z Wilka" i "Brzezinie") / Zbigniew Bąk // Polonistyka. - 1988, nr 8, s. 589-598

  83. Człowiek ma tylko jedno serce : księdza Janusza St. Pasierba poetycka antropologia miłości / Jan Sochoń // Topos. - 2014, nr 1-2, s. 53-60

  84. Czy miłość w PRL była możliwa? - na podstawie opowiadania Marka Hłaski "Pierwszy krok w chmurach" / Helena Czerska // Drama. - 2003, z. 43, s. 19-20
  *Konspekt lekcji języka polskiego w liceum

  85. Czy wolno kochać zbrodniarkę? : kilka językowo-filozoficznych uwag o odpowiedzialności na przykładzie powieści "Lektor" Benrharda Schlinka / Georg Grzyb // Civitas Hominibus. - 2009, vol. 1, s. 79-90

  86. Demokratyzacja pana i marzenia panny z towarzystwa czyli obraz miłości i pieniędzy w "Lalce" Bolesława Prusa / Iwona Bieganowska // Studia Słowianoznawcze. - T. 7 (2008), s. 103-136

  87. Die Liebe / Hermann Schmitz // Lingua ac Communitas. - Nr 9 (1999), s. 77-86
  *Tematyka miłosna w literaturze

  88. Do urodziwego chłopaka... : miłość w literaturze / Piotr Kuncewicz // Fakty. - 1985, nr 1, s. 8

  89. Dochodzenie do miłości : powojenna twórczość Anny Świrszczyńskiej / Grażyna Pietruszewska-Kobiela // Litteraria. - T. 23 (1992), s. 61-76

  90. Dopóki ty, wtedy ty - miłość Jerzego Ficowskiego / Paulina Czwordon // Polonistyka. - 2006, nr 5, s. 39-43

  91. Dramat Karola Wojtyły o miłości / Jan Majda // Ruch Literacki. - 1997, z. 1, s. 9-25

  92. Dyskurs miłosny Tadeusza Różewicza / Dariusz Szczukowski // Pamiętnik Literacki. - 2008, z. 1, s. 105-119

  93. Elementy kodu miłosnego w liryce Haliny Poświatowskiej / Teresa Skubulanka // Stylistyka. - [T.] 19 (2010), s. 209-237

  94. Eros bez łuku / Marta Cuber // Polityka. - 2004, nr 46, s. 76-78

  95. Eros i muzy / Aleksander Rogalski // Kierunki. - 1984, nr 44, s. 8-9

  96. Eros jako modus vivendi w refleksji Wasilija Rozanowa / Izabella Malej // Slavia Orientalis. - 2007, nr 2, s. 161-180

  97. Erotyki filozoficzne. O wierszach miłosnych Stanisława Grochowiaka / Anna Modelska-Kwaśniowska // Kwartalnik Opolski. - 2010, nr 1, s. 71-83

  98. Ewokacje dyskursu miłosnego, czyli miłość w labiryncie krzywych luster / Roman Lewandowski // Studia Kulturowe. - [T.] 1 (2010), s. 90-106
  *Miłość w sztuce

  99. Filmy do odświeżenia / Łukasz Adamski // Sieci. - 2013, nr 26, s. 52-53
  *Miłość w filmie

  100. Fragmenty dyskursu miłosnego : raport z pewnego fakultetu. [Cz.] 1 / Łukasz Musiał, Arkadiusz Żychliński // Odra. - 2012, nr 4, s. 55-63

  101. Fragmenty dyskursu miłosnego : raport z pewnego fakultetu. [Cz.] 2 / Łukasz Musiał, Arkadiusz Żychliński //Odra. - 2012, nr 5, s. 42-50

  102. Jeszcze o słownictwie miłosnym języka polskiego / Teresa Skubalanka // Poradnik Językowy. - 2007, z. 9, s. 3-12

  103. Fedra : (monografia miłości) / Agata Tuszyńska // Meander. - 1981, nr 7, s. 385-400

  104. Gdy mit staje się... papierkiem po cukierku / Katarzyna Bomba // Nowa Polszczyzna. - 2002, nr 4, s. 32-44
  *"Romeo i Julia" W. Szekspira w gimnajzum

  105. Gdzie jesteś Brygidzie Dżonsie? / Dariusz Nowacki // Dekada Literacka. - 2004, nr 4, s. 42-51
  *Współczesne powieści polskie o tematyce miłosnej

  106. Hermetyczne pornografie Białoszewskiego / Piotr Sobolczyk // Teksty Drugie. - 2006, nr 6, s. 165-181

  107. Jak kochają Rosjanie? : listy miłosne Borysa Pasternaka / Anna Stępniak // Studia Słowianoznawcze. - T. 8 (2009), s. 249-260

  108. Jak się kochamy / Manuela Gretkowska // Newsweek Polska. - 2010, nr 23, dod. "Kobieta", s. 6-9

  109. Jana Andrzeja Morsztyna "Cuda miłości". Kilka uwag o poezji i precyzji / Grzegorz Tomicki // Pamiętnik Literacki. - 2008, z. 1, s. 31-44

  110. Językowy obraz miłości w wybranych wierszach księdza Jana Twardowskiego i ich rosyjskich przekładach / Beata Edyta Dworakowska // Białostockie Archiwum Językowe. - Nr 10 (2010), s. 23-45

  111. Kilka uwag o zauroczeniu / Marek Bieńczyk // Literatura na Świecie. - 2010, nr 7-8, s. 194-209

  112. Kobieta, miłość i małżeństwo w przemyśleniach Norwida / Alina Merdas // W Drodze. - 1982, nr 5, s. 22-30

  113. Kochać Boga - próba teorii filozoficznej / Jan Sochoń // Migotania, Przejaśnienia. - 2006, nr 1, s. 5-6

  114. Kochać w czasach popkultury / Krystyna Lubelska // Polityka. - 2007, nr 7, s. 80-83

  115. Koncepcja miłości a wątki homoerotyczne w twórczości literackiej Michaiła Kuzmina i Karola Szymanowskiego / Wojciech Kral // Przegląd Rusycystyczny. - 2006, nr 1, s. 24-35

  116. Konceptualizacja miłości w dramacie "Przed sklepem jubilera" Karola Wojtyły / Małgorzata Rybka // Prace Komisji Językoznawczej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - T. 50 (2008), s. 109-120
  *Materiały z sesji naukowej "Jan Paweł II - obrońca godności człowieka", Poznań

  117. Konceptualizacje JA i DRUGIEGO w filozoficznym i poetyckim dyskursie miłosnym / Justyna Winiarska // Etnolingwistyka. - [Vol.] 20 (2008), s. 179-189
  *Miłość u Emmanuela Levinasa i Haliny Poświatowskiej

  118. Królewska miłość : biblijne uniwersum i osobiste doświadczenie w "Pieśni o nadziei" Jerzego Zawieyskiego / Barbara Tyszkiewicz // Teksty Drugie. - 2012, nr 5, s. 163-185

  119. Ladacznice i wykolejone księżniczki / Piotr Kuncewicz // Fakty. - 1985, nr 2, s. 9

  120. Leśmianowski dramat miłości i śmierci w baśniowym kostiumie / Małgorzata Czapiga // Literatura Ludowa. - 2007, nr 6, s. 3-17

  121. "Lori i miłość szalona" : Karel Hynek Mácha i miłość romantyczna z perspektywy ponowoczesnej / Anna Car // Bohemistyka. - R. 11, [nr] 4 (2011), s. 289-304

  122. Love. Ka. / Kazimiera Szczuka // Krytyka Polityczna. - Nr 9/10 (2005), s. 118-127

  123. Markiza Angelika na odwyku / Magdalena Nowicka // Tygodnik Powszechny. - 2014, nr 10, dod. "Magazyn Literacki", s. 2-3
  *Miłość w powieściach młodych polskich pisarek

  124. Metafizyka miłości w prozie narracyjnej Olgi Tokarczuk / Olga Wilczyńska // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Rozprawy Humanistyczne. - T. 11 (2009), s. 457-482

  125. Metafory miłości w "Roksolankach" Szymona Zimorowica / Katarzyna Szewczyk // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. - T. 9 (2002), s. 215-235

  126. Męska miłość / Kazimierz Ilski // Zeszyty Karmelitańskie. - 2007, nr 4, s. 38-41

  127. Miłosne wehikuły / Wiesław Kot // Przegląd. - 2010, nr 26, s. 36-37
  *Miłość w filmie

  128. Miłości powab / Jolanta Kubicka // Akant. - 2005, nr 9, s. 69-72
  *Tematyka miłosna w literaturze polskiej

  129. Miłość / Dorota Nosowska. - (Motyw w kulturze) // Cogito. - 2012, nr 7, s. 44-45

  130. Miłość / Iwona Cegiełkówna // Kino. - 2012, nr 11, s. 68
  *Zawiera rec. filmu: Miłość / reż. Michael Haneke

  131. Miłość (anty)narodowa : erotyka i tożsamość w XIX-wiecznej Grecji / Anastasia Chatzigiannidi // Porównania. - Nr 6 (2009), s. 292-298
  *Miłość w literaturze greckiej

  132. Miłość, czyli rana / Andrzej Luter, Katarzyna Jabłońska. - ( Ksiądz z kobietą w kinie ) // Więź. - 2012, nr 10, s. 134-140
  *Film "Miłość" , reż. Michael Haneke

  133. Miłość i erotyzm w nowej poezji polskiej. Cz. 1 i 2 / Zbigniew Jerzyna // Poezja. - 1972, nr 11, s. 72-77 ; 1973, nr 3, s. 60-64

  134. Miłość i śmierć. O niektórych kliszach wyobraźni erotycznej w poezji staropolskiej / Mirosława Hanusiewicz // Teksty Drugie. - 2007, nr 1-2, s. 60-73

  135. Miłość i śmierć w multipleksie / Iwona Kurz // Dialog. - 2005, nr 12, s. 134-140
  *Miłość i śmierć w filmie

  136. Miłość i śmierć w poezji Janusza Szubera / Jacek Mączka // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Historia Literatury. - Z. 2 (2004), s. 264-280

  137. Miłość i światłocień / Andrzej Szpulak // Images. - Vol. 2, nr 3/4 (2004), s. 23-27
  *Obraz miłości w filmach "Popiół i diament" oraz "Nikt nie woła"

  138. Miłość na wygnaniu : "Niekochana" Adolfa Rudnickiego / Józef Wróbel // Teksty Drugie. - 2002, nr 1/2, s. 209-225

  139. Miłość oblubieńcza i małżeńska w świetle dramatu Karola Wojtyły "Przed sklepem jubilera" / Hanna Lejbman // Filozofia Chrześcijańska. - T. 5 (2008), s. 65-80

  140. Miłość romantyczna / Stefan Głowacki // Cogito. - 2004, nr 15, s. 96-97

  141. Miłość, szczęście, pieniądze w prozie Ludmiły Pietruszewskiej / Marta Kędzierska // Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia. - Nr 149 (2009), s. 185-190

  142. Miłość, śmierć, mistyka. O liryce erotycznej Jana Andrzeja Morsztyna / Paweł Stępień // Pamiętnik Literacki. - 1992, z. 1, s. 125-132

  143. Miłość w czasach renesansu / Katarzyna Droga // Cogito. - 2007, nr 3, s. 49-51

  144. Miłość w czasach zarazy / Andrzej Kołodyński // Kino. - 2007, nr 12, s. 66-67
  *Zawiera rec. filmu: Miłość w czasach zarazy / reż. Mike Newell

  145. Miłość w dzienniku Stefana Żeromskiego: między sztambuchem, listem i powieścią / Paweł Rodak // Pamiętnik Literacki. - 2010, z. 2, s. 49-63

  146. Miłość w epistolografii romantycznej / Anna Marzec // Język Polski w Szkole Średniej. - 1994/1995, nr 1, s. 46-55

  147. Miłość w groteskowym świecie "Tanga" S. Mrożka / Ewa Pieczonka // Język Polski w Szkole Średniej. - 1998/1999, z. 2, s. 68-74

  148. Miłość w kulturze ersatzu / Joanna Krakowska // Dialog. - 2009, nr 10, s. 142-145
  *Miłość w filmie

  149. Miłość w poetyckiej definicji Czesława Miłosza / Zofia Zarębianka // Topos. - 2004, nr 6, s. 145-148

  150. Miłość w poezji chińskiej : klasyczna poezja "shi" i nowoczesna "baihua" z lat 1917-1942 / Katarzyna Pejda // Azja-Pacyfik. - T. 4 (2001), s. 233-238

  151. Miłość w poezji kobiet / Alicja Patey-Grabowska // Poezja. - 1985, nr 3, s. 14-16

  152. Miłość w średniowieczu / Stefan Głowacki // Cogito. - 2005, nr 1, s. 80-81

  153. Miłość w tradycji literackiej średniowiecza / Agnieszka Śniegucka // Przegląd Edukacyjny. - 2007, nr 2, s. 10-13

  154. Miłość w twórczości Stefana Żeromskiego / Anna Gogolin // Akant. - 2006, nr 12, s. 41-44

  155. Miłość w utworach Adama Mickiewicza / Dorota Nosowska. - (Pomysł na prezentację) // Cogito. - 2012, nr 3, s. 48-49

  156. Miłość w życiu i twórczości Mariny Cwietajewej / Agata Dolacińska // Sprawy Wschodnie. - 2007, z. 1/2, s. 93-104

  157. Miłość, władza i śmierć: mit Inés de Castro w literaturze / Beata Zakęs-Jaquet // Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia. - Nr 41 (1996), s. 485-491

  158. Motyw miłości w opowiadaniach Aleksandra Kuprina (do roku 1919) / Zdzisław Kachniewski // Slavia Orientalis. - 1983, nr 1-2, s. 99-108

  159. Motyw miłości w poezji ks. Jana Twardowskiego : (propozycja metodyczna do klasy VI) / Elżbieta Dawidowicz // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 2001/2002, nr 4, s. 54-59

  160. Motyw pierwszej miłości we współczesnej literaturze młodzieżowej / Kinga Kruz // Guliwer. - 2006, nr 4, s. 18-24

  161. "Mówić miłość" : o erotykach Stanisława Grochowiaka / Piotr Łuszczykiewicz // Pamiętnik Literacki. - 1992, z. 2, s. 124-137

  162. Najsłynniejsza miłość świata - Romeo i Julia / Barbara Gajda // Język Polski w Szkole - Gimnazjum. - 2002/2003, nr 1, s. 54-57

  163. Nigdy nie ustaje / Anita Piotrowska // Tygodnik Powszechny. - 2012, nr 45, s. 39
  *Zawiera rec. filmu: Miłość / reż. Michael Haneke, 2012

  164. O idolatrycznej miłości w "Kosmosie" Gombrowicza / Edward Fiała // Ruch Literacki. - 2010, z. 2, s. 157-172

  165. O konieczności dokonania wyboru, czyli "Zygmunt August i Barbara" Hanny Malewskiej / Maria Jolanta Olszewska // Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - R. 55, nr 3 (2012), s. 47-67

  166. O miłości i nienawiści w czasach zagłady / Aleksandra Chomiuk // Polonistyka. - 2001, nr 8, s. 483-487
  *"Pożegnanie z Marią" Tadeusza Borowskiego i filmowa adaptacja tego zbioru opowiadań

  167. "O miłości nieuciszona" : leksyka w językowym obrazie miłości w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej / Joanna Ozga // Słowo. - Nr 1 (2010), s. 164-177

  168. O miłości romantycznej / Janusz Węgiełek // Teksty. - 1973, nr 3, s. 84-99

  169. O miłości romantycznej : między "Walerią" a "Dziadami" / Maria Ciostek // Przegląd Powszechny. - 2012, nr 12, s. 31-50

  170. O miłości w "Biblii" w świetle "Pieśni nad pieśniami" i "Hymnu o miłości" św. Pawła / Mieczysław Łojek // Dydaktyka Literatury. - [T.] 28 (2008), s. 165-182

  171. O motywach miłości i przyrody w utworach Szymona Szymonowica : (w trzysta pięćdziesiątą rocznicę śmierci poety) / Halina Wiśniewska // Przegląd Humanistyczny. - 1980, nr , s. 61-70

  172. O motywie miłości w dramacie Karola Wojtyły "Przed sklepem jubilera" / Aleksandra Klich-Siewiorek, Eugeniusz Szymik // Polonistyka. - 1997, nr 10, s. 604-606

  173. O niewyrażalności uczuć w piosenkach Krzysztofa Grabaża Grabowskiego / Krzysztof Gajda // Polonistyka. - 2013, nr 7, s. 28-32

  174. O potrzebie miłości poetycko / Danuta Bula // Język Polski w Liceum. - 2013/2014, nr 2, s. 88-95
  *Propozycja metodyczna lekcji: Miłość jest znakiem urody - brak miłości macocha brzydoty (Jan Twardowski)

  175. O przyciąganiu się przeciwieństw / Tomasz Rabsztyn // Opcje. - 2012, nr 4, s. 111-113
  *Zawiera rec. filmu: Miłość / reż. Michael Haneke

  176. O specyfice związków uczuciowych "online" : cybermiłość czy miłość romantyczna? / Joanna Wrycza // Kultura Popularna. - 2006, nr 1, s. 69-77

  177. O uczuciach pół żartem, pół serio : konceptualizacje "miłości' w utworach Jeremiego Przybory w świetle teorii skryptów językowych Victora Raskina / Maria Głąbska // Prace Filologiczne. - T. 52 (2007), s. 101-111

  178. Obraz idealnej miłości w "Lalce" Bolesława Prusa / Mieczysław Inglot // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. - T. 16 (1974), s. 61-75

  179. Obraz kobiety i wizja miłości w poetyckim świecie Antoniego Langego / Magdalena Kot // Akant. - 2008, nr 4, s. 18-22

  180. Od Kopciuszka do Isaury : mezalians w literaturze / Janusz Tazbir // Polityka. - 1986, nr 7, s. 8

  181. Od Tetmajera do Boya : glosy o liryce miłosnej Młodej Polski / Stefan Lichański // Poezja. - 1972, nr 11, s. 9-22

  182. Odstępstwo od zdrowego rozsądku / Adam Adamczyk // Czas Kultury. - 2012, nr 3, s. 94-105
  *Miłość w "Lalce" Bolesława Prusa

  183. Ostatnia miłość / Jan Tomkowski // Przegląd Powszechny. - 2012, nr 1, s. 120-126
  "Śmierć w Wenecji" - adaptacja filmowa

  184. Petrarca i okolice : włoska liryka miłosna na przestrzeni wieków / Monika Woźniak // Dekada Literacka. - 2004, nr 4, s. 12-23

  185. Pocałunki w twórczości Katullusa : typologia motywu / Joanna Kłos // Meander. - R. 64/67 (2009/2012), s. 54-64

  186. Podbić oko czy serce, zdobyć pół Europy czy kobietę : jak mówimy o miłości po polsku? / Anna Rabczuk // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. - [Z.] 17 (2010), s. 145-154

  187. Polskie produkty seksopodobne / Karolina Pasternak // Przekrój. - 2011, nr 3, s. 38-42
  *Milość i życie seksualne w filmie polskim

  188. Pośladki przebite strzałą / Piotr Sarzyński // Polityka. - 2008, nr 11, s. 64-66
  *Symbolika miłości w sztuce

  189. Powrót smoka (w poezji miłosnej) / Piotr Śliwiński // Dekada Literacka. - 2004, nr 4, s. 34-41

  190. Pożądanie i miłość / Janusz Orlikowski // Akant. - 2012, nr 12, s. 18-19
  *Miłość w literaturze polskiej

  181. Przez usta do serca / Adrianne Blue // Forum. - 1996, nr 26, s. 13, 15

  192. Psyche i Eros / Leszek Żuliński // Tu i Teraz. - 1983, nr 48, s. 1, 6

  193. Realizm i miłość / Stefan Głowacki // Cogito. - 2005, nr 1, s. 84-85

  194. Religia miłości / Dorota Smela // Ozon. - 2006, nr 23, s. 68-70
  *Miłość w filmie amerykańskim

  195. Reneizm i jego koncepcja miłości : (zwiastuny "grzesznej" miłości w dramatach Juliusza Słowackiego na przykładzie reneizmu) / Barbara Kosińska // Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. - [T.] 8 (2009), s. 21-29

  196. Rodzicielska miłość i rozpacz - na podstawie mitu "Demeter i Kora" / Monika Krup // Drama. - 2000, nr 35, s. 20-22
  *Scenariusz zajęć w bloku humanistycznym metodą dramy

  197. Romans i miłość / Kazimiera Szczuka // Res Publica Nowa. - 1996, nr 7/8, s. 40-45   *Wątki romantyczne w "Dziadach" i "Lalce"

  198. Romanse odżyły / Wiesław Kot // Przegląd. - 2006, nr 37, s. 46-48
  *Miłość w filmie polskim

  199. Romantyczne i współczesne rozumienie miłości na przykładzie wybranych tekstów i wypowiedzi młodych użytkowników języka - kognitywne ujęcie / Jolanta Bujak-Lechowicz // Studia Słowianoznawcze. - T. 7 (2008), s. 83-92

  200. Romeo i Julia / Allan Bloom ; tł. z ang. Marcin Polakowski // Kronos. - 2011, nr 3, s. 45-62

  201. Rozpaczliwie szukając księcia / Agnieszka Nęcka // Dekada Literacka. - 2004, nr 4, s. 52-57
  *Proza popularna o tematyce miłosnej

  202. Sław miłość : Czesław Miłosz o miłości / Tomasz Jędrzejewski // Przegląd Powszechny. - 2011, nr 6, s. 107-116

  203. Socjalistyczne romanse, czyli gorzko-słodkie losy melodramatu w Peerelu / Grażyna Stachówna // Kino. - 2007, nr 2, s. 52-55

  204. "Spartaczony z tą kreską szminki na ustach..." - Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki i pożądanie / Michał Witkowski // Kresy. - 2004, nr 4, s. 116-126

  205. Spotkanie : esej nie tylko o miłości / Anna Legeżyńska // Polonistyka. - 2009, nr 5, s. 17-23
  *Twórczość Wisławy Szymborskiej i Jana Twardowskiego

  206. Szczęście Racheli - ponadczasowe przesłanie biblijne o potędze miłości / Joanna Niezbecka // Studia Elbląskie. - T. 10 (2009), s. 135-146

  207. Szkic do obrazu miłości erotycznej w polszczyźnie / Aneta Wysocka // Prace Filologiczne. - T. 52 (2007), s. 419-432

  208. Tartuffe, czyli niedoszły kochanek / Tomasz Łubieński // Dialog. - 2004, nr 6, s. 89-105

  209. Temat: Przedstaw romantyczną koncepcję miłości. Porównaj autentyczne uczucia twórców oraz bohaterów ich utworów / Dorota Nosowska. - (Przepis na prezentację) // Cogito. - 2009, nr 24, s. 34-35

  210. Temat wypracowania: Czym jest miłość - omów stosunek wybranych bohaterów "Lalki" do tego uczucia, odwołując się do przytoczonych fragmentów tekstu i całej powieści / Dorota Nosowska // Cogito. - 2009, nr 23, s. 36-37

  211. Temat wypracowania: Perypetie miłosne bohaterów literackich na tle epoki. Przedstaw na kilku wybranych przykładach z różnych epok / Dorota Nosowska // Cogito. - 2010, nr 5, s. 34-35

  212. Toksyczna miłość w literaturze / Dorota Nosowska. - (Prezentacja maturalna) // Cogito. - 2014, nr 2, s. 38-39

  213. Traktat o miłości, śmierci i sztuce : analiza utworu Juliana Stryjowskiego pt. "Tommaso del Cavaliere" : (szkic interpretacyjno-metodyczny) / Bożena Kulowa // Język Polski w Liceum. - 2001/2002, nr 2, s. 19-38

  214. Traktat o pocałunku / Andrzej Gronczewski // Miesięcznik Literacki. - 1989, nr 9, s. 54-63

  215. Tristan i Izolda / Dominika Zasłona // Cogito. - 2005, nr 1, s. 78-79

  216. Uczony wśród aniołów i samic : (o stylu miłosnym "Lalki") / Tadeusz Budrewicz // Ruch Literacki. - 1989, z. 2, s. 141-156

  217. W okolicy lewych żeber / Justyna Sobolewska // Polityka. - 2012, nr 6, s. 80, 82
  *Miłość w filmie i literaturze

  218. Wieczna miłość. Cz. 1 / Krzysztof Michalski // Tygodnik Powszechny. - 2004, nr 41, s. 8
  *Miłość w filozofii i literaturze

  219. Wieczna miłość. Cz. 2 / Krzysztof Michalski // Tygodnik Powszechny. - 2004, nr 42, s. 8, 13
  *Miłośc w literaturze i filozofii

  220. Wiersz miłosny XXI wieku w poezji polskiej i we francuskojęzycznej poezji Belgii / Dorota Walczak-Delanois // Rocznik Komparatystyczny. - R. 1 (2010), s. 155-185

  221. "Wszystkie nasze klęski są klęskami miłości" : czerwona nić Iris Murdoch. Cz. 1 / Marcin Cielecki // Znak. - 2006, nr 6, s. 145-163
  *Motyw miłości i wiary w twórczości Iris Murdoch

  222. "Wszystkie nasze klęski są klęskami miłości" : czerwona nić Iris Murdoch. Cz. 2 / Marcin Cielecki. // Znak. - 2006, nr 7/8, s. 108-126

  223. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy / Konrad Sawicki // W Drodze. - 2012, nr 11, s. 120-124
  *Zawiera rec. filmu: Miłość / reż. Michael Haneke

  224. Wyrazić N i e w y r a ż a l n e - karmelitańskie pieśni o miłości Bożej / Katarzyna Kaczor // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. - [Z.] 7, t. 1 (2005), s. 97-113

  225. Z problemów barokowej metafizyki miłości / Magdalena Walendziak-Bańko // Przegląd Humanistyczny. - 1986, nr 7/8, s. 161-174

  226. Za głosem serca : w kręgu teo-logiczno-lirycznym / Jacek Bolewski // Znak. - 1997, nr 6, s. 32-43
  *Miłość w literaturze

  227. Zagrajmy to jeszcze raz, droga pani Schubert / Grzegorz Olszański // Tygodnik Powszechny. - 2013, nr 26, s. 48
  *Poezja Ewy Lipskiej

  228. Zielony płomień / Andrzej Franaszek // Zeszyty Literackie. - Z. 108 (2009), s. 98-109
  *Miłość w literaturze polskiej

   

  Oprac. Anna Zacłona

  Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

  Drukuj

  Bogactwo

  Książki:

  1. Aforyzmy o nadziei, szczęściu, bogactwie i pieniądzach / wybrał Mieczysław Kozłowski. - Kraków : "Miniatura", cop. 1999. - 118, [1] s. ; 15 cm.

  2. Bieda i bogactwo w polskiej kulturze i świadomości / red. Grażyna Skąpska. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2003. - 254 s. ; 22 cm.

  3. "Kopać nie jestem w stanie, żebrać się wstydzę" - dylemat zarządcy w perykopie Łk 16,1-13 : analiza egzegetyczno-teologiczna / Adam Dynak. - Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, cop. 2011. - 206 s. ; 24 cm. - (W Kręgu Słowa ; 10)
  *Bogactwo w Biblii

  4. O bogactwie : aforyzmy, wiersze i przysłowia / w oprac. Doroty Strukowskiej. - Wyd. 1 przetworzone. - Wrocław : Wydawnictwo Astrum, [2007]. - 229, [2] s. ; 20 cm.

  5. O bogactwie : aforyzmy, wiersze i przysłowia na trzecie tysiąclecie / w oprac. Doroty Strukowskiej. - Wrocław : "Astrum", 2001. - 229, [3] s. ; 21 c

   

  Artykuły z czasopism:

  6. Baśniowa opowieść Morcinka o biedaku i bogaczu / Beata Langer // Guliwer. - 2008, nr 3, s. 86-89

  7. Bieda i bogactwo w świetle białoruskich i polskich przysłów / Tatsiana Kanash // Kultura i Społeczeństwo. - 2012, nr 1, s. 219-231

  8. Bogaci i biedni w "Liście Św. Jakuba" - czy chrześcijanin może być bogatym? / Dariusz Kuźmiński // Studia Loviciensia. - Nr 10 (2008), s. 229-239

  9. Bogactwo i nędza - Łk 16,19-31 / Tomasz Hergesel, Andrzej Michalczak // Studia Pelplińskie. - T. 39 (2008), s. 143-151

  10. Bogactwo, mamona, lichwa, jałmużna etc. w wielkim zwierciadle przykładów / Bogusław Bednarek // Quaestiones Selectae. - R. 17, z. 25 (2010), s. 109-129
  *Bogactwo w Biblii

  11. Językowa kreacja ubóstwa i zbytku w "Lalce" Bolesława Prusa / Marta Helman // Studia Językoznawcze. - T. 5 (2006), s. 81-97

  12. Moralna postawa człowieka wobec bogactw w świetle Biblii / Adam Zadroga // Roczniki Teologii Moralnej. - T. 2 (2010), s. 139-151

  13. Nie wszystko złoto, co się świeci / Małgorzata Trebisz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie. - Z. 94 (1999), s. 89-100
  *Sukces i bogactwo w literaturze

  14. Niegodziwa mamona : postawa wobec bogactwa według Nowego Testamentu / Stanisław Wronka // Ruch Biblijny i Liturgiczny. - R. 63, nr 4 (2010), s. 353-369

  15. "Populus iudaicus" w symbolice przypowieści o bogaczu i Łazarzu według Grzegorza Wielkiego / Leon Nieścior // Vox Patrum. - R. 28, t. 52, [cz.] 2 (2008), s. 721-728

  16. "Wszystko mieli wspólne" (Dz 2,44b) : pierwsi chrześcijanie wobec dóbr materialnych / Marek Karczewski // Forum Teologiczne. - [T.] 7 (2006), s. 15-28

  17. Z rzymskich rozważań o bogactwie i ubóstwie / Józef Korpanty // Nowy Filomata. - R. 15, nr 2 (2011), s. 155-178

  18. Złote jabłko, złoty Jasieńko : pieniądz i bogactwo w powieściach współczesnych Kraszewskiego : problematyka etyki dziewiętnastowiecznej / Ewa Ihnatowicz // Prace Komisji Filologicznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - T. 47 (2006), s. 205-215

   

  Oprac. Anna Zacłona

  Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

  Drukuj

  Kain i Abel

  Książki:

  1. Kto jest kim w Biblii / Peter Calvocoressi ; przekł. z ang. Jerzy Jarniewicz. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1992. - S. 39 : Abel ; S. 188-189 : Kain
  M 54035 (Kędzierzyn-Koźle), C 055062 (Nysa), I 165308 M 165195 M 165978 (Opole)

  2. Leksykon postaci biblijnych : ich dalsze losy w judaizmie, chrześcijaństwie, islamie oraz w literaturze, muzyce i sztukach plastycznych / Martin Bocian ; współpr. Ursula Kraut, Iris Lenz ; przekł. [z niem.] Juliusz Zychowicz. - Kraków : "Znak", 1995. - S. 16-20 : Abel ; S. 306-313 : Kain
  C 047072 (Brzeg), C 172195 I 172196 (Opole)

  3. Oblicza kryzysu w Biblii : wykłady otwarte. [Cz. 2] / Waldemar Chrostowski ; wprowadz. Mirosław Mróz ; Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej. - Toruń : WSDDT. - 23 s. : 1 rys. ; 20 cm.

  4. Stary Testament : postacie i epizody / Chiara de Capoa ; [tł. Ewa Morka]. - Warszawa : "Arkady", 2007. - S. 47-53 : Kain i Abel
  C 203036 I 202990 M 202977 M 203076 M 203077 (Opole)

  5. Tajemnica Kaina : próba umiejscowienia Kaina w tradycji mesjańskiej w związku z nowotestamentową rewolucją etyczną / Michał Klinger. - Warszawa : Chrześcijańska Akademia Teologiczna, 1981. - 149 s. : 2 il. ; 21 cm.

   

  Artykuły z czasopism:

  6. Boskie figury zła : o chrystusowych obliczach Kaina, Barabasza i Judasza / Marek Szladowski // Kwartalnik Opolski. - 2008, nr 2/3, s. 55-68

  7. Człowiek człowiekowi wilkiem - historia Kaina i Abla : konspekt lekcji języka polskiego w kl. VI przeprowadzonej w bibliotece szkolnej / Marzanna Wasąg // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 10, s. 18-19

  8. Kain : portret ludzkiej niegodziwości / Janusz Nawrot // Zeszyty Karmelitańskie. - 2012, nr 1, s. 13-20

  9. Kainowie / Helena Eilstein. Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Filozoficzny. - 2003, nr 2, s. 5-16
  *Fragm. książki "Biblia w ręku ateisty"

  10. My - potomkowie Kaina / Kamila Pietrzak // Zeszyty Karmelitańskie. - 2010, nr 1, s. 35-40

  11. Na wschód od Edenu. Kain i Abel (Rdz 4,1-16) / Zbigniew Paweł Maciejewski // Katecheta. - 2012, nr 6, s. 18-20

  12. Piętno Kaina : o naznaczeniu winą / Antoni Siemianowski // Ethos. - 2010, nr 2/3, s. 247-260

  13. Skąd wzięła się żona Kaina? / Dariusz Adamczyk // Katecheta. - 2011, nr 7/8 s. 51-54

  14. U źródeł przemocy : Kain i Abel (Rdz 4,1-16) / Waldemar Chrostowski // Studia Bobolanum. - 2005, t. 2, s. 5-19

  15. Z dziejów postaci Kaina, Barabasza i Judasza w literaturze / Marek Szladowski // Scriptura Sacra. - R. 8/9 (2004/2005), s. 249-263

   

  Oprac. Anna Zacłona

  Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

  Drukuj

  Lęk, strach

  Książki:

  1. "Czarna kropla nieskończoności" : fenomen lęku w poezji Jerzego Lieberta, Władysława Sebyły i Aleksandra Rymkiewicza / Marcin Całbecki. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, cop. 2008. - 319, [1] s. ; 24 cm. ISBN 978-83-04-04960-4
  M 199928 M 207099 (Opole)

  2. Lęk w dramacie : osiem esejów / Ewa Szkudlarek. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2011. - 170, [1] s. ; 24 cm. - (Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8179 ; nr 122)

  3. Lęk w filmie (refleksje pedagoga) / Witold Jakubowski. - Kraków : "Impuls", 1997. - 119, [1] s. ; 24 cm. ISBN 83-86994-42-8
  C 048757 (Brzeg)

  4. Lęk w kulturze społeczeństwa polskiego w XVI-XVII wieku / Zbigniew Mirosław Osiński. - Warszawa : "DiG", 2009. - 227 s. ; 20 cm. ISBN 978-83-7181-564-5
  M 201030 (Opole)

  5. Niebezpieczeństwo w literaturze dawnej / red. nauk. Anna Loba, Mirosław Loba ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2007. - 164 s. ; 24 cm.

  6. Okolice trwogi : lęk w literaturze i kulturze dawnej Polski / Janusz K. Goliński. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP [Wyższej Szkoły Pedagogicznej], 1997. - 270, [2] s., [13] s. il. kolor. ; 24 cm.

  7. Przestrzenie lęku : lęk w kulturze i sztuce XIX-XX wieku / pod red. Dariusza Konrada Sikorskiego, Tadeusza Sucharskiego ; Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku. - Słupsk : Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, 2006. - 295 s. ; 25 cm.

  8. Strach w kulturze Zachodu XIV-XVIII w. / Jean Delumeau ; przeł.[z fr.] Adam Szymanowski. - Warszawa : "Pax", 1987. - 435,[1] s. ; 24 cm.
  M 146057 (Opole)

  9. Timor maris : lęk człowieka przed żywiołem wodnym w gotyckim malarstwie polskim / Monika Jankiewicz-Brzostowska. - Gdańsk : Centralne Muzeum Morskie, 2005. - 222 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm. - (Prace Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku = Proceedings of the Polish Maritime Museum in Gdańsk ; t. 12)

   

  Artykuły w czasopismach:

  10. Andersenowskie horrory, nie całkiem straszne / Małgorzata Chrobak // Guliwer. - 2005, nr 1, s. 52-60

  11. Białoszewski - Munch, Czechowicz - Wojtkiewicz. Dwie rozmowy o strachu i samotności / Aleksandra Chomiuk // Język Polski w Szkole - Gimnazjum. - 2000/2001, nr 2, s. 45-51
  *Konspekty lekcji języka polskiego w gimnazjum

  12. "Ciemnego pokoju nie trzeba się bać" : (poetyckie oswajanie lęków dziecięcych) / Danuta Świerszczyńska-Jelonek // Guliwer. - 1992, nr 4, s. 38-42

  13. Czarny klasztor nietoperzy, czyli o lęku w poezji Ewy Lipskiej / Aneta Piech // Odra. - 2002, nr 12, s. 49-54

  14. Czy baśnie muszą straszyć? : Czerwony Kapturek braci Grimm ma już 200 lat / Agnieszka Bujwicka-Pawłowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 10, s. 18-23

  15. Dzieje strachu / Dariusz Łukasiewicz // Polityka. - 2009, nr 42, s. 70-73

  16. Ekspresja i symbolika lęku w sztuce na przykładzie wybranych wyobrażeń diabła / Monika Maria Kowalczyk // Horyzonty Wychowania. - 2010, nr 18, s. 115-129

  17. Frazeologizmy nazywające strach w języku polskim / Katarzyna Tomczak // Poradnik Językowy. - 1994, z. 9, s. 26-33

  18. Judym - lęk przed bliskością / Krzysztof Piłat // Język Polski w Liceum. - 2006/2007, nr 4, s. 27-40

  19. "Krzyk" Muncha / Dorota Nosowska // Cogito. - 2009, nr 18, s. 46-47

  20. Kultura strachu / Włodzimierz Paźniewski // Twórczość. - 2006, nr 2, s. 139-143

  21. Kupa strachu za pensa / Janusz Dunin // Guliwer. - 1992, nr 4, s. 62-63
  *Strach w literaturze angielskiej. Numer poświęcony strachowi, szczególnie w literaturze dla dzieci i młodzieży

  22. Lęk w wymiarach sztuki / Maria Popczyk // Kultura Współczesna. - 2012, nr 4, s. 72-83

  23. Lęk z gotyckiego lochu : od archetypu w folklorze ku opowieściom niesamowitym o powracających zza grobu / Zbigniew Wałaszewski // Prace Filologiczne. - T. 59 (2010), s. 215-238

  24. Lukrecjusz i Defoe : dwie lekcje lęku / Tadeusz Sławek // Kultura Współczesna. - 2012, nr 4, s. 11-25
  *Defoe Daniel "Robinson Crusoe" , Lucretius Carus Titus "De rerum natura"

  25. Metafora w strukturze kategorii pojęciowej : (na materiale językowej konceptualizacji strachu) / Aleksander Kiklewicz // Poradnik Językowy. - 2005, z. 2, s. 7-25

  26. Między ciszą a lękiem : rzecz o "Drugim pokoju" Zbigniewa Herberta / Ewa Szkudlarek // Tematy z Szewskiej. - 2007, nr 1, s. 68-73

  27. Między koniecznym a możliwym - kulturowa banalizacja egzystencjalnego lęku : casus śmierci / Dariusz Kulas // Kultura Współczesna. - 2012, nr 4, s. 33-43
  *Lęk, śmierć - antropologia społeczna

  28. Miłość i lęk u Jezusa? / Judyta Pudełko // Pastores. - 2013, nr 3, s. 24-31

  29. Moc lęków : kilka refleksji wokół wierszy Joanny Pollakówny / Zofia Zarębianka // Kresy. - 2004, nr 57-58

  30. O strachu w "Wizerunku własnym żywota człowieka poczciwego" Mikołaja Reja / Dorota Kozaryn // Studia Językoznawcze. - T. 4 (2005), s. 141-151

  31. Od ludzkiego strachu do bojaźni Bożej / Maciej Warowny // Pastores. - 2013, nr 3, s. 15-23
  *Strach w Biblii

  32. Pełnia lęku : postać Nastasji Baraszkowej w perspektywie filozofii Kierkegaarda / Małgorzata Burzyńska // Slavia Orientalis. - R. 56, nr 4 (2007), s. 477-497

  33. "Płonąca żyrafa" / Dorota Nosowska // Cogito. - 2007, nr 7, s. 82-83

  34. Prawda trwogi i pułapki lęków – w światoodczuciu Młodej Polski / Wojciech Gutowski // Pamiętnik Literacki. - 2007, z. 1, s. 21-47

  35. Przyjazna kreacja księżyca w poezji Doroty Gellner jako próba oswojenia dziecięcego strachu przed mrokiem / Renata Grigoriew // Biblioterapeuta. - 2010, nr 1, s. 4-9

  36. Rozpacz jest nowa a nadzieja stara? / Agnieszka Kwiatkowska // Polonistyka. - 2004, nr 7, s. 31-37

  37. Strach, gniew i radość w książkach dla dzieci / Urszula Nadolna // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 9, s. 32-35

  38. Strach w polskim średniowieczu / Adam Krawiec // Scripta Minora. - T. 1 (1996), s. 166-199
  *Nt. kształtu uczucia strachu u ludzi średniowiecza przez pryzmat piśmiennictwa i literatury staropolskiej

  39. Średniowieczny śmiech na tle strachu / Aaron Gurewicz // Akcent. - 1991, nr 2-3, s. 80-85

  40. Świat strachu i strach przed światem w czeskim surrealizmie lat trzydziestych i czterdziestych / Josef Vojvodík ; tł. Hanna Marciniak // Teksty Drugie. - 2007, nr 6, s. 50-77

  41. Trwoga bez Boga? : o możliwościach postsekularnej analizy tekstów kultury (casus Larsa von Triera) / Piotr Bogalecki // Kultura Współczesna. - 2012, nr 4, s. 142-155

  42. Ucieczka do ziemi obiecanej. Próba interpretacji i motywu lęku w prozie Thomasa Bernharda / Anna Maria Bronżewska // Neofilolog Kujawski. - T. 1 (1991), s. 147-166

  43. Zarazić strachem... : o szczególnej więzi pomiędzy Micińskim i Delacroix / Magdalena Szczęsna // Polonistyka. - 2014, nr 4, s. 35-38
  *Zawiera scenariusz: Za dnia i nocą - różne oblicza strachu

   

  Oprac. Anna Zacłona

  Wydział Informacji i Bibliografii

  Drukuj

  Kawiarnia

  Książki:

  1. Jama Michalika : przewodnik literacki / Bolesław Faron. - Wyd. 4. popr. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2013. - 171 s. : il. ; 21 cm.

  2. Kawiarnia literacka / Romuald Kanarek // W: Słownik literatury polskiej XIX wieku / pod red. Józefa Bachórza i Aliny Kowalczykowej. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. – S. 405-407
  C 045459 (Brzeg), C 039752 C 53522 (Kędzierzyn-Koźle), C 046686 (Kluczbork), C 164484
  I 164487 (Opole)

  3. Kawiarnie / Roman Kaleta // W : Słownik literatury polskiego Oświecenia / pod red. Teresy Kostkiewiczowej ; [oprac. w Instytucie Badań Literackich PAN - Polskiej Akademii Nauk]. - Wyd. 2 poszerz. i popr. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. - S. 208-211
  I 164485 (Opole)

  4. Najsłynniejsze kafejki literackie Europy / Noël Riley Fitch ; zdj. Andrew Midgley ; [przeł. Katarzyna Wywiał-Prząda]. - Poznań : Publicat - Elipsa, cop. 2008. - 160 s. : il. kolor. ; 31 cm.

  5. Opowieści Wiedeńskiej Kawiarni / wybór i koncepcja Stefan H. Kaszyński ; wstęp Stefan H. Kaszyński ; współpr. Joanna Drynda i Aleksandra Wiśniewska ; fotogramy Bernadeta Abramowicz. - Poznań : Wydawnictwo Rys, 2004. - 104, [3] s., [36] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm. - (Kolekcja Czytelni Austriackiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu)

  6. Polska karczma : restauracja, kawiarnia / Bogdan Baranowski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979. - 136, [3] s., [50] k. tabl., IV s. tabl. kolor. : il. ; 19 x 21 cm.
  M 115839 (Opole), M 025081 (Brzeg), M 60645 (Kędzierzyn-Koźle)

  7. Powrót do Jamy / Jan Paweł Gawlik ; [wybór ilustracji Jan Paweł Gawlik oraz Daniel Mróz]. - Kraków : Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, 1961. - 191 s., [17] k. tabl., [3] k. tabl. złoż. : il., err. ; 21 cm.
  M 033231 (Opole)

  8. Przy stoliku z Piotrem / [red. Jacek Lubart-Krzysica ; układ graf. Kazimierz Wiśniak]. - Kraków : Oficyna Konfraterni Poetów. Dom Kultury "Podgórze" : Wydaw. Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2001. - 67, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm. - (Krakowskie Miejsca Magiczne ; 1)
  *Drink Bar "Vis a vis" i Kabaret Piwnica pod Baranami w Krakowie

  9. Sto lat na Nowym Świecie / Olgierd Budrewicz ; rys. Feliks Topolski. - Warszawa : "Sport i Turystyka", 1969. - 65 s. : il., portr., nuty ; 24 cm.
  M 010771 (Brzeg), M 063732 (Opole)

  10. Stolik zarezerwowany : kontrkulturowe kawiarnie Warszawy 1825-1989 / [aut. Jan Mencwel, Jan Wiśniewski, Jan Żółtowski ; współpr. Natalia Słodzinka, Wojtek Radwański]. - [Warszawa : Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", 2011]. - 61, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 20 cm.

  11. W dawnych cukierniach i kawiarniach warszawskich / Wojciech Herbaczyński. - Wyd. 2 poszerz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988. - 319, [1] s., [49] s. tabl. : faks., fot. (w tym kolor.), portr. ; 21 cm. - ( Biblioteka Syrenki. ) ISBN 83-06-00789-1
  M 132177 (Opole), M 043650 M 032917 (Brzeg), M 036568 (Kluczbork)

  12. Warszawskie kawiarnie literackie / Andrzej Z. Makowiecki. - Warszawa : Wydawnictwo Iskry, cop. 2013. - 262, [2] s. : il. ; 25 cm.

  13. Wokół kawowego kubka / Edward Szymkowiak ; [il. Joanna Sołtysiak]. - Toruń : Wydaw. Urbański, 1998. - 96 s. : il. ; 21 cm.

   

  Artykuły z czasopism:

  14. "Adria", "Paradis", "Bristol" : wnętrza kawiarni i lokali rozrywkowych w Warszawie w latach trzydziestych / Elżbieta Kubuszewska-Laskowska // Rocznik Warszawski. - [T.] 26 (1996), s. 183-217

  15. Café Landtmann - legenda Wiednia / Janusz Sujecki // Spotkania z Zabytkami. - 2004, nr 7, s. 32-33

  16. Choroba przesiadywania / Wojciech Nowicki // Tygodnik Powszechny. - 2013, nr 50, s. 42-43
  *Wiedeńskie kawiarnie

  17. Gawędy o lwowskich kawiarniach / Józef Mayen // Rocznik Lwowski. - 2002, s. 99-133

  18. Karykatura kawiarniana jako medium nowoczesności : Jama Michalikowa w Krakowie / Katarzyna Murawska-Muthesius // Konteksty. - 2010, nr 4, s. 167-183

  19. Kawa na sposób Polski / Kordian Tarasiewicz // Mówią Wieki. - 2004, nr 9, s. 28

  20. Kawiarnia: światopogląd / Rolf Schneider ; tł. z niem. Adolf Kühnemann. - Tekst również w jęz. niem. // Joseph von Eichendorff Konversatorium. - Nr 58 (2008), s. 118-131

  21. Kawiarnia "U Aktorek" / Marzena Kuraś // Pamiętnik Teatralny. - 1997, z. 1/4, s. 520-561
  *Kawiarnia "U Aktorek" w Warszawie

  22. Kawiarnie, kawiarnie / Julia Hartwig. - ( Miejsce przy oknie ) // Więź. - 2004, nr 8/9, s. 144-147

  23. Kawiarnie literackie - Bambus / Atanas Slavov ; tł. Celina Juda // Dekada Literacka. - 2000, nr 9/10, s. 8-9
  *Fragm. książki "Z precyzją nietoperzy"

  24. Krakowskie cukiernie i kawiarnie w XIX wieku / Irena Homola-Skąpska // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F Historia. - Vol. 51 (1996), s. 43-61

  25. Krótka historia kawy i herbaty w Polsce XX wieku / Barbara Libera // Mówią Wieki. - 2012, nr 11, s. 41-45

  26. Książeczka przy kawie / Małgorzata Pawełczyk // Forum Akademickie. - 2005, nr 1, dod. "Forum Książki", s. 6-7
  *Księgarnio-kawiarnie

  27. Mole barowe / Paweł Dunin-Wąsowicz. - Fot. // Polityka. - 2007, nr 23, s. 68-71
  *Krakowskie kawiarnie, bary i puby w polskiej literaturze współczesnej

  28. Nazwy własne restauracji, kawiarni i klubów na krakowskim Kazimierzu w interpretacji historycznokulturowej / Elena Palinciuc // Onomastica. - R. 52 (2007), s. 285-302

  29. O lwowskich kawiarniach / Andrzej Ziemilski // Kresy. - 2000, nr 2/3, s. 219-221

  30. O wiedeńskich kawiarniach - tam i tu / Rafał Watrowski // Dekada Literacka. - 2004, nr 3, s. 94-98

  31. "Paon" - pierwsza kawiarnia artystyczna Młodej Polski / Barbara Małkiewicz // Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie. - T. 2 (2004), s. 107-122

  32. Pieszczochy Krakowa : młodopolskie kawiarnie / Urszula Kozakowska-Zaucha // Mówią Wieki. - 2013, nr 5, s. 24-27
  *Jama Michalikowa (Kraków), Zielony Balonik (Kraków)

  33. Pikadorczycy / Tadeusz Januszewski // Rocznik Warszawski. - [T.] 26 (1996), s. 161-182
  *Warszawska kawiarnia poetów "Pod Picadorem"

  34. Salon i kawiarnia / Dorota Nosowska // Cogito. - 2012, nr 1, s. 46-47

  35. Sezon z Kawiarnią Literacką w Teatrze Nowym im. Kazimierza Dejmka w Łodzi / Anna Zgoda // Tygiel Kultury. - 2010, nr 1/3, s. 118-123

  36. "Stolik" w kawiarni Czytelnika / Andrzej Z. Makowiecki. - Fragm. książki "Warszawskie kawiarnie literackie". W: Przegląd. - 2014, nr 1, s. 52-55

  37. Święto reaktywowane / Bogumił Paszkiewicz // Wyspa. - 2010, nr 4, s. 84-87
  *Przywrócenie działalności dawnej kawiarni literackiej Państwowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie

  38. The bar is open! : kulturotwórcza funkcja instytucji kawiarni w kulturze polskiej w opinii trzech pokoleń mieszkańców Śląska i Zagłębia / Adam Pisarek // Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne. - 2010, nr 1, s. 66-81

  39. W "Jamie Michalika" / Zygmunt Trześniowski // PAL Przegląd Artystyczno-Literacki. - 1999, nr 6, s. 18-21
  *Krakowska kawiarnia

  40. Zapomniana sztuka Adolfa Nowaczyńskiego : kawiarniana kronika epoki / Hanna Dyktyńska // Rocznik Sopocki. - R. 13/14, t. 1 (1998/1999), s. 107-112

   

  Oprac. Anna Zacłona

  Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

  Drukuj

  Fotografia

  Książki:

  1. Dno oka : eseje o fotografii / Wojciech Nowicki. - Wołowiec : "Czarne", 2010. - 179, [3] s. : il. ; 22 cm. - (Esej ) ISBN 978-83-7536-183-4
  M 203000 (Opole)

  2. Fotografia antropologiczna jako tekst kultury / Maciej Rajewski // W : Teksty kultury : oblicza komunikacji XXI wieku. T. 2 / red. Jan Mazur, Małgorzata Rzeszutko-Iwan ; Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców Uniwersytetu Marii Curue-Skłodowskiej w Lublinie. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. - S. 39-58
  C 195945/II M 196076/II M 196077/II (Opole)

  3. Fotografia : spojrzenia literackie i filmowe / pod red. Ireneusza Gielaty i Tomasza Bielaka ; współpr. Kamila Dzika-Jurek. - Katowice : Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, 2009. - 113 s. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM).

  4. [How to read a photograph(pol.)] Jak czytać fotografie : lekcje mistrzów fotografii / Ian Jeffrey ; przedm. Max Kozloff ; przekł. Jakub Jedliński. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2008. - 383, [1] s. : il., fot. ; 25 cm. ISBN 978-83-242-0909-5
  S 201441 (Opole)

  5. Mediacyjna rola fotografii we współczesnej prozie polskiej / Marta Koszowy. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2013. - 312, [7] s. ; 24 cm. - (Modernizm w Polsce : studia nad nowoczesną polską literaturą, sztuką, kulturą i myślą humanistyczną ; 43)

  6. Pisane światłem : antologia poezji inspirowanej fotografią / [koncepcja, oprac. oraz wybór wierszy i fot.] Barbara Marek, Zenon Harasym, Tomasz Kaliściak. - Olszanica : "Bosz", 2007. - 186, [2] s. : il. ; 26 cm. - (Poezja. ) ISBN 978-83-89747-77-8
  M 206391 (Opole)

  7. Pragnienie, poznanie, przemijanie : fotograficzne reprezentacje w literaturze polskiej / Cezary Zalewski. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2010. - 338, [6] s. ; 24 cm. - (Modernizm w Polsce : studia nad nowoczesną polską literaturą, sztuką, kulturą i myślą humanistyczną ; 32)
  M 203482 M 207179 (Opole)

   

  Artykuły z czasopism:

  8. Antropologia fotografii : zdjęcia artystów w literackim ujęciu Wisławy Szymborskiej, Zbigniewa Herberta i Andrzeja Stasiuka / Cezary Zalewski // Przestrzenie Teorii. - Nr 8 (2007), s. 89-103

  9. Biedne dzieci. Analiza obrazów nędzy utrwalonych w malarstwie i fotografii / Małgorzata Karczmarzyk // Problemy Wczesnej Edukacji. - 2010, nr 1, s. 216-220

  10. "Co z dziwnym urokiem?" : o motywie starych fotografii w poezji współczesnej / Alicja Mazan-Mazurkiewicz // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. - [Z.] 13 (2010), s. 385-39

  11. Dwa opowiadania Witolda Zalewskiego jako propozycja literackiej interpretacji przekazu fotograficznego / Magdalena Trzepla // Ruch Literacki. - 2004, z. 2, s. 239-248

  12. Fenomenologia fotografii : poetycka percepcja w ujęciu Anny Kamieńskiej i Tymoteusza Karpowicza / Cezary Zalewski // Ruch Literacki. - 2007, z. 6, s. 537-546

  13. Fotografia jako rzecz-relikwia : motyw "ołtarzyka" w literaturze i filmie / Michalina Lubaszewska // Konteksty. - 2013, nr 2, s. 191-196

  14. Jadąc do Abony. Fotograficzne podróże Andrzeja Stasiuka / Marta Koszowy // Teksty Drugie. - 2007, nr 1/2, s. 249-260

  15. Jedyna chwila : fotografowanie w poezji polskiej dwudziestego wieku / Cezary Zalewski // Teksty Drugie. - 2007, nr 3, s. 58-68

  16. Lalki, lustra, klepsydry : motyw fotografii w polskiej prozie lat 1863-1939 / Cezary Zalewski // Pamiętnik Literacki. - 2006, z. 1, s. 107-124

  17. Lektura obrazu fotograficznego / Dorota Łuczak // Polonistyka. - 2008, nr 10, s. 38-43

  18. Literacko-fotograficzne obrazy ludzi w prozie Andrzeja Stasiuka / Milena Rosiak-Kłębik // Fraza. - 2012, nr 3, s. 204-214

  19. Obiektywny obraz : Bolesław Prus i Ryszard Kapuściński jako estetycy fotografii / Cezary Zalewski // Pamiętnik Literacki. - 2009, z. 1, s. 175-194

  20. Opis a fotografia / Bożena Witosz // Prace Językoznawcze. - Nr 25 (1998), s. 232-241
  *Model konstruowania opisu literackiego

  21. Pisarz nad fotografią / Cezary Zalewski // Twórczość. - 2006, nr 12, s. 88-98

  22. Praskie portrety. O etnograficzności pewnych fotografii / Dagmara Dudek // Konteksty. - 2009, nr 1-2, s. 205-225

  23. PRL w obiektywie : fotograficzne reprezentacje rzeczywistości w literaturze lat 1947-1989 / Cezary Zalewski // Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska. - Nr 7 (2009), s. 93-112

  24. "Przestrzeń współtworzenia" : o fotografii w pisarstwie Andrzeja Stasiuka / Elżbieta Dutka // Media, Kultura, Komunikacja Społeczna. - Nr 5 (2009), s. 268-287

  25. Roland Barthes czyta "Mapę i terytorium" Michela Houellebecqa / Szymon Wróbel // Konteksty. - 2013, nr 3, s. 93-100

  26. Sceny rodzajowe ze snieżną panterą / Marta Miskowiec // Konteksty. - 2009, nr 4, s. 137-142
  *Pamiątkowe fotografie ze zwierzętami

  27. Tekst obrazu / Aleksandra Koś // Konteksty. - 2006, nr 2, s. 149153

  28. Terror (z) fotografii : nowoczesna przemoc w ujęciu Rafała Wojaczka i Wisławy Szymborskiej / Cezary Zalewski // Dekada Literacka. - 2008, nr 4, s. 88-96

  29. Uliczna fotografia portetowa (kilka hipotez) / Małgorzata Mostek // Wyspa. - 2010, nr 2, s. 78-85

  30. "W daguerotyp raczej pióro zamieniam" / Antonina Lubaszewska // Teksty Drugie. - 1999, nr 4, s. 165-182
  *Fotografia w literaturze

  31. Więcej niż na fotografii : Czesława Miłosza przygody ze zdjęciami / Cezary Zalewski // Wielogłos. - 2007, nr 1, s. 97-109

  32. Z profilu i "en face" : (z problematyki komunikacji literackiej) / Tadeusz Klimowicz // Teksty Drugie. - 1997, nr 5, s. 81-100
  *Fotografia a literatura

  33. Znaleziska, wystawy, kolekcje : projekt antropologii estetycznej w utworach Stanisława Czycza, Witolda Wirpszy i Jacka Dehnela / Cezary Zalewski // Ruch Literacki. - 2009, z. 2, s. 211-226

   

  Oprac. Anna Zacłona

  Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

  Drukuj

  Powstanie Warszawskie

  Książki:

  1. Dni powstania : kronika fotograficzna walczącej Warszawy / Jan Grużewski , Stanisław Kopf . - Warszawa : "Pax", 1957. - VII,319,[1] s. : il. ; 24 cm.
  M 016780 M 047710 S 136953 (Opole), M 20071 M 44760 (Kędzierzyn-Koźle), C 002140 (Kluczbork), M 001817 (Nysa)

  2. Epizody powstania warszawskiego / Jerzy Tomaszewski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1979. - 120 k. tabl. : fot ; 24 cm.
  C 027341 (Brzeg), M 38013 M 38014 (Brzeg), S 120691 (Opole)

  3. Miasto nieujarzmione / [scen. i teksty Jerzy Piórkowski ; zebranie materiału fot. i red. il. Stefan Bałuk ; oprac. graf. Stefan Bernaciński]. - Warszawa : Iskry, 1957. - [144] k. : il. ; 27 cm.
  M 13788 (Opole)

  4. Mój śpiewnik powstańczy / [wybór utworów i oprac. tekstów Weronika Grozdew-Kołacińska, Tomasz Nowak, Marcin Binas vel Banasiak]. - Warszawa : Muzeum Powstania Warszawskiego, 2008. - 168 s. : il. ; 21 cm + 1 płyta (CD).

  5. Pamiętnik z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2005. - 45, [3] s. ; 17 cm. - (Biblioteczka Opracowań ; z. nr 63)

  6. Pieśni powstania warszawskiego / wybór i wstęp Stanisław Ryszard Dobrowolski. - Białystok : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1984. - 87, [1] s. ; 13 cm. ISBN 83-03-00659-2
  C 036088 (Brzeg)

  7. Po jutra wolnego nadzieję... : Powstanie Warszawskie w poezji / wyboru dokonał Andrzej Krzysztof Kunert. - Warszawa : Muzeum Powstania Warszawskiego, 2004. - 140, [6] s. ; 22 cm.

  8. Poezja powstańczej Warszawy : antologia / wybór i oprac. Izabella Klemińska ; Muzeum Historyczne M[iasta] St[olecznego] Warszawy, Muzeum Powstania Warszawskiego. - Warszawa : "Retro-Art", 1994. - 174 s., [10] k. fot. ; 24 cm.

  9. Powstanie '44 w komiksie : antologia prac konkursowych 2009 / [red. tomu Katarzyna Gwiazda] ; Muzeum Powstania Warszawskiego. - Warszawa : Muzeum Powstania Warszawskiego : Wydawnictwo Egmont Polska, cop. 2010. - 165 s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm. - (Klub Świata Komiksu ; album 667)

  10. Powstanie Warszawskie w historiografii i literaturze : 1944-1994 : [materiały konferencji zorganizowanej w Lublinie w październiku 1994 roku] / pod red. Zygmunta Mańkowskiego i Jerzego Święcha. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1996. - 208 s. ; 24 cm.

  11. Powstanie warszawskie w książce i prasie : poradnik bibliograficzny / Wanda Kiedrzyńska ; wstęp Władysław Bartoszewski. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1972. - 162 s. ; 21 cm.
  C 30225 M 23258 M 23259 (Kędzierzyn-Koźle), M 019873 (Nysa), I 080027 (Opole)

  12. Powstanie Warszawskie w literaturze pięknej : (bibliografia selektywna) / Magdalena Rakowska ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Stanisław Grochowiaka w Lesznie. - Leszno : WBP, 1994. - 47,[1] s. ; 21 cm.
  I 170854 M 173157 (Opole)

  13. Reportaże z Powstania Warszawskiego / Sylwester Braun. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983. - 358, [2] s. : il., fot. ; 28 cm. ISBN 83-03-00088-8
  C 034814 (Brzeg), M 44132 (Kędzierzyn-Koźle), S 135872 (Opole)

  14. Sierpień 1944 / [il. Emilia Freudenreich]. - Warszawa : Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, 1984. - [4] k. złoż. : il. ; 15 cm. ISBN 83-85-000-10-0
  M 139640 (Opole)

  15. Uśmiech na barykadzie : wybór anegdot powstańczych / w oprac. Haliny Cieszkowskiej ps."Alika". - Warszawa : Polska Fundacja Kościuszkowska, [2005]. - 72 s. : il. ; 15 cm.

  16. "Warsaw concerto" : Powstanie Warszawskie w poezji / wybór i oprac. Andrzej Krzysztof Kunert. - Warszawa : Muzeum Powstania Warszawskiego, 2004. - 715 s. : il., faks., fot., nuty ; 25 cm.

  17. Za każdy kamień twój, stolico... : pieśni i piosenki walczącej Warszawy 1939-1945 / Tadeusz Szewera. - Łódź ; Tarnobrzeg : [Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne], 1999. - 352 s. : il., nuty ; 21 cm. - (Biblioteka Tarnobrzeskich Zeszytów Historycznych)

  18. Zdradzeni i oszukani : Powstanie Warszawskie w prozie socrealistycznej / Sławomir Buryła // W : Przedziwne światy : prace z historii i teorii literatury ofiarowane dr. hab. Jerzemu Z. Maciejewskiemu / pod red. Krzysztofa Ćwiklińskiego, Rafała Moczkodana i Radosława Siomy. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010. – S. 327-341
  M 205071 (Opole)

   

  Artykuły z czasopism:

  19. Ala ma kota, a Henio ma granat / Joanna Olech // Tygodnik Powszechny. - 2006, nr 38, dod. s. 20-21
  *Zawiera rec. książki: Halicz / Roksana Jędrzejewska-Wróbel. - Warszawa, 2006
  Zawiera rec. książki: Mały powstaniec / Szymon Sławiński. - Warszawa, 2006

  20. "Bo jestem rozdwojony" : jak zrobić dziś dobry film o polskiej historii czasu wojny? : z Jerzym Stefanem Stawińskim, scenarzystą filmów o Powstaniu Warszawskim, rozmawia Patrycja Bukalska // Tygodnik Powszechny. - 2006, nr 47, s. 6

  21. Bohater z fotoplastykonu / Zdzisław Pietrasik // Polityka. - 2013, nr 31, s. 58
  *Zawiera rec. filmu: Był sobie dzieciak / reż. Leszek Wosiewicz, 2013

  22. Był sobie dzieciak / Błażej Hrapkowicz // Kino. - 2013, nr 9, s. 68-69
  *Zawiera rec. filmu: Był sobie dzieciak / reż. Leszek Wosiewicz, 2013

  23. Cywilne oblicze powstania warszawskiego. "Kamienne niebo" Jerzego Krzysztonia / Jerzy Speina // Ruch Literacki. - 2003, z. 4, s. 429-443

  24. Czarno-białe w kolorze / Zdzisław Pietrasik // Polityka. - 2014, nr 19, s. 84   *Zawiera rec. filmu: Powstanie Warszawskie / autor pomysłu Jan Komasa, 2014

  25. Czesław Miłosz wobec powstania warszawskiego / Stefan Chwin // Teksty Drugie. - 2011, nr 5, s. 62-81

  26. Czy każdy wróg jest zły? / Mirosław Winiarczyk // Najwyższy Czas!. - 2013, nr 33/34, s. LXVII
  *Zawiera rec. filmu: Był sobie dzieciak / reż. Leszek Wosiewicz, 2013

  27. Dla powstańców liczyło się tu i teraz / Dariusz Gajewski, Przemysław Nowakowski ; rozm. przepr. Piotr Śmiałowski // Kino. - 2007, nr 2, s. 18-20
  *O projekcie "Ostatnia niedziela" nagrodzonym w konkursie na scenariusz filmu fabularnego o Powstaniu Warszawskim

  28. Dla późnego wnuka / Tadeusz Szyma // Kino. - 2004, nr 9, s. 14-15
  *Zawiera rec. filmu: Powstanie Warszawskie - 60 lat później / reż. Andrzej Sapija

  29. Dziennik martwego miasta : (o „Pamiętniku z Powstania Warszawskiego" / Andrzej Zieniewicz // Miesięcznik Literacki. - 1987, nr 7/8, s. 73-88

  30. Eroico. U progu okupacyjnej historiozofii w filmie - problematyka Powstania Warszawskiego / Zbigniew Wyszyński // Powiększenie. - 1991, nr 3-4, s. 45-56

  31. Film o chwale, pamięci i tragizmie Powstania / Michał Soska // Nasza Polska. - 2013, nr 44, s. 18
  *Zawiera rec. filmu: Sierpniowe niebo. 63 dni chwały / reż. Ireneusz Dobrowolski

  32. Hardkor 44 / Kalina Błażejowska // Tygodnik Powszechny. - 2014, nr 32, s. 52-53  *Rec. filmu: Miasto 44 / reż. Jan Komasa, 2014

  33. Interpretacja porównawcza "Mogiły nieznanego mieszkańca Warszawy" Antoniego Słonimskiego i fragmentu "Pamiętnika z Powstania Warszawskiego" Mirona Białoszewskiego / Agnieszka Fedorowicz // Cogito. - 2004, nr 15, s. 106-108

  34. Język polski mówiony w szkole / Tomasz Mika // Polonistyka. - 2002, nr 6, s. 359-366
  *„Pamiętnik z powstania warszawskiego" Mirona Białoszewskiego

  35. "Kanał" 50 lat temu: paradoks odbioru / Tadeusz Lubelski // Kino. - 2007, nr 5, s. 58-60

  36. Kobieca ironia? Anny Świrszczyńskiej opis powstania / Beata Przymuszała // Polonistyka. - 2011, nr 1, s. 18-23

  37. Kolor, dźwięk i prawda historyczna / Maciej Krawczyk // Mówią Wieki. - 2014, nr 6, s. 74-75    *Zawiera rec. filmu: Powstanie Warszawskie / autor pomysłu Jan Komasa, 2013

  38. Mali bohaterowie / Józef Zbigniew Białek // Ojczyzna-Polszczyzna. - 1994, nr 3, s. 15-18
  *Motyw dzieci – uczestników Powstania Warszawskiego

  39. Mit powstańczy Baczyńskiego i romantyczna "siła fatalna" / Ewa Łubniewska // Ojczyzna-Polszczyzna. - 1994, nr 3, s. 19-25

  40. Mroczny przedmiot pożądania. O "Kinderszenen" raz jeszcze - inaczej / Elżbieta Janicka // Pamiętnik Literacki. - 2010, z. 4, s. 61-86

  41. "Niech płynie piosenka z barykad..." / Jędrzej Dmowski //Myśl Polska. - 2001, nr 32, s. 4
  *Piosenki i wiersze Powstania Warszawskiego

  42. Niepodległość gestu II, czyli materiały pomocnicze do nauki o Asklopie / Radosław Wiśniewski // Arterie (Łódź). - 2009, nr 3, s. 10-17
  *Druga wojna i Powstanie Warszawskie w literaturze i sztuce

  43. O Antonim Bohdziewiczu "Wiktorze" / Stanisław F. Ozimek // Kwartalnik Filmowy. - 2007, nr 57/58R. 29, nr 57/58, s. 24-39
  *Dokumentacja filmowa Powstania Warszawskiego

  44. O konieczności Powstania Warszawskiego : „Kinderszenen" i „Widma" / Maria Kobielska // Pamiętnik Literacki. - 2013, z. 4, s. 89-113

  45. Okupacja pamięci / Justyna Golińska // Teatr. - 2009, nr 11, s. 4-6
  *Widowisko "Zawiadamiamy Was, że żyjemy. Dubbing '44 " w reż. Marcina Libera prezentowane w Muzeum Powstania Warszawskiego

  46. Opisać powstanie po latach. (Miron Białoszewski "Pamiętnik z powstania warszawskiego" - Anna Świrszczyńska "Budowałam barykadę" / Renata Rędziak // Ruch Literacki. - 2000, nr 3, s. 305-324

  47. Pieśni Powstania Warszawskiego / Tadeusz Kaczyński // Ruch Muzyczny. - 1994, nr 20, s. 1, 6-7

  48. „Pieśń o Powstaniu" [ Zbigniewa Jasińskiego] / Krystyna Łopuszyńska // Więź. - 1994, nr 8, s. 202-204

  49. Piękna armia duchów / Zdzisław Pietrasik // Polityka. - 2014, nr 31, s. 68-70    *Powstanie Warszawskie w literaturze i filmie

  50. Piosenki w polskim tramwaju / Michał Godzic // Znak. - 2005, nr 11, s. 182-184

  51. Pochód szkieletów : jeszcze o Powstaniu Warszawskim / Katarzyna R. Łozowska // Annales Neophilologiarum. - [Vol.] 3 (2009), s. 51-71
  *Rymkiewicz Jarosław Marek - „Kinderszenen"

  52. Poeci Powstania Warszawskiego / Andrzej Werner // Zeszyty Telewizyjne. - R. 2, nr 6 (2004), s. 130-136
  *Na marginesie spektaklu wg "Pamiętnika Powstania Warszawskiego" M. Białoszewskiego i filmu "Do potomnego" w reż. A. Krauzego

  53. Powstanie młodych / Dawid Karpiuk // Newsweek Polska. - 2013, nr 20, s. 96-98
  *Rozpoczęcie zdjęć do filmu "Miasto 44"

  54. Powstanie Warszawskie / Artur Zaborski, Jerzy Płażewski // Kino. - 2014, nr 6, s. 71-72    *Zawiera rec. filmu: Powstanie Warszawskie / reż. Jan Komasa, 2014

  55. Powstanie warszawskie - duma '44 / Anna Czerniakowska // Niedziela (A). - 2013, nr 31, s. 25
  *O filmie dokumentalnym "Czy musieli zginąć?"

  56. Powstanie warszawskie w komiksie / Dorota Sochocka // Guliwer. - 2009, nr 2, s. 22-25

  57. Powstanie Warszawskie w obiektywie filmowców i fotoreporterów / Władysław Jewsiewicki // Kino. - 1984, nr 8, s. 1-5, 20-22

  58. Powstanie Warszawskie w oczach Jerzego L. Feinera / Marek Sołtysik // Palestra. - R. 54, nr 7/8 (2009), s. 123-128
  *Powstanie Warszawskie w malarstwie

  59. Powstanie Warszawskie w plastyce / Bogusław Arendarczyk // Tygodnik Polski. - 1984, nr 36, s. 8-10

  60. Powstanie warszawskie w publikacjach dla młodego czytelnika / Anna Maria Krajewska // Guliwer. - 2007, nr 3, s. 5-16

  61. Powstanie warszawskie w relacji pamiętnikarskiej Mirona Białoszewskiego / Halina Machulska, Alicja Pruszkowska // Drama. - 1996, nr 18, s. 17-18

  62. Powstanie wyśpiewane : Mateusz Pospieszalski, Miron Białoszewski "Pamiętnik z Powstania Warszawskiego" / Urszula Ciołkiewicz-Latek // Przegląd Powszechny. - 2009, nr 10, s. 135-137

  63. Próby przełamania stereotypu literackiego w opisie doświadczeń czasów wojny w "Pamiętniku z powstania warszawskiego" Mirona Białoszewskiego / Henryk Odrożek // Język Polski w Szkole Średniej. - 1989/1990, z. 3-4, s. 308-316

  64. Rock w służbie patriotyzmu : Lao Che o Powstaniu Warszawskim / Joanna Fabisiak // Kultura Popularna. - 2006, nr 3, s. 25-31

  65. Spróbuj pojąć, cudzoziemcze / Marek Ostrowski // Polityka. - 2005, nr 30, s. 67
  *Zawiera rec. filmu: Bitwa o Warszawę - Powstanie w 44 / reż. Wanda Kościa

  66. Śmierć i pióropusz / Joanna Krakowska // Dialog. - 2009, nr 9, s. 180-183
  *Rymkiewicz Jarosław Marek - „Kinderszenen"

  67. Temat na dziś: film o powstaniu : Warszawa, sierpień 1944 / Andrzej Wajda, Norman Davies, Dariusz Gawin, Tadeusz Sobolewski, Maciej Karpiński ; oprac. Maciej Gil. - Dyskusja. // Kino. - 2006, nr 9, s. 12-15

  68. To o mnie jest w konstytucji, to o mnie jest w htmnie / Maciej Woźniak // Studium. - 2005, nr 4/5, s. 294-298    *Album płytowy zespołu Lao Che "Powstanie Warszawskie"

  69. Umieranie miasta. Propozycja interpretacyjno-metodyczna opracowana na podstawie fragmentów "Pamiętnika z powstania warszawskiego" Mirona Białoszewskiego / Bogumiła Marek // Ojczyzna-Polszczyzna. - 1994, nr 2, s. 25-32

  70. Wspaniały tata pani Joanny / Katarzyna Kotowska // Nowe Książki. - 2013, nr 12, s. 88-89
  *Zawiera rec. książki: Mój tato szczęściarz / Joanna Papuzińska. - Warszawa, 2013

  71. Z kamerą w piekle / Piotr Śmiałowski // Polityka. - 2007, nr 16, s. 66-68

  72. Z testamentu poetów poległych / Stanisław Stanik // Nowa Myśl Polska. - 2004, nr 31, s. 14

  73. Za wolność idą walczyć panny piękne / Darek Malejonek // Do Rzeczy. - 2013, nr 38, s. 54-55
  *Płyty: "Morowe Panny" i "Panny Wyklęte"

  74. Zanim powstał "Kanał" / Piotr Śmiałowski // Kino. - 2009, nr 7/8, s. 75-77

  75. Zmarnowana szansa / Jan Olaszek // Pamięć.pl. - 2014, nr 1, s. 67-68
  *Zawiera rec. filmu: Sierpniowe niebo. 63 dni chwały / reż. Ireneusz Dobrowolski, 2013

   

  Oprac. Anna Zacłona

  Wydział Informacji i Promocji, PBW w Opolu

  Drukuj

  Pojedynek

  Książki:

  1. Do pierwszej krwi / Jerzy Rawicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1974. - 375,[4] s. : il., portr. ; 18 cm.
  M 092194 M 092398 (Opole)

  2. Guzik Puszkina / Serena Vitale ; przeł. Stanisław Kasprzysiak. - Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2005. - 494, [2] s. : faks. ; 22 cm.

  3. Kodeks i pistolet : o niektórych przejawach honoru w międzywojennej Polsce / Andrzej Tarczyński ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1997. - 152 s. ; 21 cm

  4. Pojedynek Stanisława Wokulskiego z baronem Krzeszowskim / Józef Bachórz // W : Nowe stulecie trójcy powieściopisarzy : praca zbiorowa / pod red. nauk. Andrzeja Z[dzisława] Makowieckiego. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 1992. – S. 127-140
  M 051230 M 051231 (Kluczbork), C 173108 M 173113 (Opole)

  5. Pojedynki / Bartłomiej Szyndler. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. - 203,[1] s., [16] s.tabl. : il., faks., fot., portr., rys. ; 21 cm. - ( Logos ) ISBN 83-01-07402-7
  M 52011 (Kędzierzyn-Koźle), M 042868 (Kluczbork), M 050052 (Nysa), M 153369 (Opole)

  6. Pojedynki w Polsce / Michał Golec. - Warszawa : Bellona, cop. 2011. - 231, [1] s. : il. ; 21 cm

  7. Polski kodeks honorowy. Cz. 1, Zasady pokojowego postępowania honorowego ; Cz. 2, Pojedynek / Władysław Boziewicz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. - 2 cz. w 1 wol. (129,[1], IX,[3] s.) ; 17 cm.
  M 52311 (Kędzierzyn-Koźle), M 160414 (Opole)

  8. Spotkania z "Lalką" : mendel studiów i szkiców o powieści Bolesława Prusa / Józef Bachórz. - Gdańsk : "Słowo/Obraz Terytoria", cop. 2010. – S. 99-116 : Pojedynek Stanisława Wokulskiego z baronem Krzeszowskim
  M 204841 (Opole)

   

  Artykuły w czasopismach:

  9. Dwa mitologiczne pojedynki : Dawida z Goliatem, Hektora z Achillesem / Kordian Bakuła // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. - [T.] 1 (2010), s. 161-168
  *„Materiały z konferencji "Problemy metodyczne szkolnych interpretacji dzieł literackich i innych tekstów kultury", Kraków

  10. Kobiece pojedynki / Marcin Bąk // Mówią Wieki. - 2011, nr 7, s. 44-46

  11. Młody lew pokona starego / Hanna Widacka. - ( Z kryminalnej kroniki ) // Spotkania z Zabytkami. - 2008, nr 3, s. 16-17
  *Ryciny ze scenami pojedynku króla Francji Henryka II Walezjusza w zbiorach Biblioteki Narodowej

  12. Na ubitej ziemi / Jerzy Besala // Polityka. - 2009, nr 14, s. 74-76
  *Historia pojedynków

  13. Pojedynek czy morderstwo / Paweł Skworoda // Mówią Wieki. - 2006, nr 08, s. 56-57

  14. Pojedynek : od śmiertelnych zapasów do zabawy towarzyskiej / Marcin Bąk // Mówią Wieki. - 2012, nr 7, s. 43-45

  15. "Pojedynki" Juliusza Słowackiego / Marian Ursel // Zeszyty Wydziału Humanistycznego / Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze. - [T.] 4 (2010), s. 85-105

  16. Punkt honoru : pojedynki w armii Napoleona / Andrzej Nieuważny // Mówią Wieki. - 2005, nr 10, s. 38-42

  17. Puszkin i pojedynki : (rozważania w 160 rocznicę śmierci poety) / Marta Zielińska // Teksty Drugie. - 1997, nr 1/2, s. 19-30

  18. Sport o poranku czyli o pojedynkach słów kilka / Adam Przechrzta // Nowa Fantastyka. - 2008, nr 2, s. 10-12

  19. Sport w Trylogii? O Sienkiewiczowskich powieściach historycznych (trochę) inaczej / Maciej Wróblewski // Polonistyka. - 2010, nr 4, s. 31-35

  20. Zarys dziejów pojedynków w Europie / Urszula Szymańska-Kujawa // Prace Historyczno-Archiwalne. - T. 11 (2002), s. 143-151

   

  Oprac. Anna Zacłona

  Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

  Drukuj

  Nienawiść

  Książki:

  1. Nienawiść i zawiść : praca zbiorowa / pod red. Marii Szyszkowskiej. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1989. - 124, [4] s. ; 20 cm. ISBN 83-202-0787-8
  M 044852 (Kluczbork), 052501 (Nysa)

  2. O dogmatycznych narracjach : studium nienawiści / Iwona Jakubowska-Branicka. - Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2013. - 266 s. : il. ; 21 cm.

  3. O miłości - o nienawiści / wybrał Tadeusz Gadacz. - Kraków : "Znak", 1995. - 145, [3] s. ; 20 cm. - (Wypisy z Ksiąg Filozoficznych)

  4. Rozprawa o nienawiści / André Glucksmann ; przeł. Wojciech Prażuch. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 2008. - 266, [2] s. ; 20 cm.

   

  Artykuły z czasopism:

  5. Kochać czy nienawidzieć? "Nienawiść" Wisławy Szymborskiej : (propozycja metodyczna do klasy II) / Maria Bukowiecka // Język Polski w Szkole - Gimnazjum. - 2001/2002, nr 4, s. 53-57

  6. Mass media: narzędzie wychowywania do nienawiści / Jolanta Miluska // Zeszyty Karmelitańskie. - 2010, nr 3, s. 24-30

  7. Nienawidzić ojca i matkę? / Jacek Salij. - (Szukającym drogi) // W Drodze. - 2011, [nr] 2, s. 128-132
  *Nienawiść w Biblii

  8. Nienawiść i tożsamość / Przemysław Czapliński // Tygodnik Literacki. - 1991, nr 21, s. 3-6
  *Esej o wspólnotowej roli nienawiści w literaturze polskiej nurtu niepodległościowego i antykomunistycznego; m.in. o utworach autorów: Henryk Grynberg, Zbigniew Herbert, Gustaw Herling-Grudziński, Jacek Kaczmarski, Tadeusz Konwicki, Adam Mickiewicz, Czesław Miłosz, Marek Nowakowski, Włodzimierz Odojewski

  9. Nienawiść w Biblii / Piotr Nyk // Zeszyty Karmelitańskie. - 2010, nr 3, s. 12-15

  10. O nienawiści / Adam Hernas // Znak. - 1999, nr 11, s. 101-112

  11. O nienawiści : Strindberg i Kołakowski / Bronisław Świderski // Kronos. - 2012, nr 3, s. 190-207

  12. O pięknie nienawiści / Jan Miernowski ; rozm. przepr. Dariusz Krawczyk // Litteraria Copernicana. - 2010, nr 2, s. 174-182
  *Nienawiść w literaturze

  13. Retoryka nienawiści / Michał Głowiński // Nauka. - 2007, [nr] 2, s. 19-27

  14. Siostra nasza nienawiść / Gabriel Maciejewski // Zeszyty Karmelitańskie. - 2010, nr 3, s. 47-51

   

  Oprac. Anna Zacłona

  Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

  Drukuj

  Martwa natura

  Książki:

  1. Cézanne : martwe natury / napisała Władysława Jaworska ; [il. wybrał Raoul-Jean Moulin]. - [Warszawa] : "Arkady", [1973]. - [16] s., 15 s. tabl. : il. ; 15 cm. - ( Mała Encyklopedia Sztuki ; 5 )
  S 085267 (Opole)

  2. Holenderska i flamandzka martwa natura XVII wieku / oprac. Andrzej Chudzikowski ; Muzeum Narodowe w Warszawie. - Warszawa : "Sztuka", 1954. - 86, [2] s., 57 s. tabl. : il. ; 21 cm. - (Katalog Malarstwa Obcego)
  MP 009476 (Opole)

  3. Martwa natura : gatunek, motywy, kompozycje / Roman Bobryk ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej. - Siedlce : Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego : Stowarzyszenie Tutajteraz, 2011. - 232 s. : il. kolor. ; 24 cm. - (Colloquia Litteraria Sedlcensia, 2081-3295 ; t. 9)

  4. Martwa natura : historia, arcydzieła, interpretacje / [aut. tekstów Matilde Battistini, Lucia Impelluso, Stefano Zuffi ; red. nauk. Stefano Zuffi ; tł. Katarzyna Wanago]. - Warszawa : "Arkady", 2000. - 303, [1] s. : il. kolor. ; 29 cm.

  5. Martwa natura holenderska XVII wieku / Elena Fechner ; [tł. z ros. Lija Skalska-Miecik]. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, [1991]. - 171, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.

  6. Martwa natura kwiatowa w szklanym wazonie barokowego malarza gdańskiego Andreasa Stecha / [zespół aut. Teresa Grzybkowska, Zdzisław Żygulski, Halina Galera, Aldona Kamińska, Marianna Kobuszewska-Bieske, Witold Głębowicz ; tł. na jęz. ang. Anastazja Pindor i Julia Burdajewicz]. - Warszawa : Muzeum Wojska Polskiego, 2014. - 119 s. : il. (gł. kolor.) ; 28 cm.

  7. Martwa natura : od starożytności po wiek XX / Charles Sterling ; przekł. [z fr.] Joanna Pollakówna, Wiktor Dłuski. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. - 367, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 26 cm.

  8. Martwa natura z wędzidłem / Zbigniew Herbert. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1993. - 180, [4] s. ; 20 cm.
  M 167004 M 168964 (Opole)

  9. Spór o genezę martwej natury : materiały sesji naukowej 25-26 X 2001 / pod red. Sebastiana Dudzika i Tadeusza J. Żuchowskiego ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. - Toruń : Wydawnictwo UMK, 2002. - 236 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm. - (Sztuka i Kultura : materiały z sesji naukowych ; 3)

  10. Zrozumieć malarstwo : najważniejsze tematy w sztuce / Alexander Sturgis ; współpr. Hollis Clayson ; przekł. Ewa Hornowska. - Poznań : "Rebis", 2006. - S. 218-235 : Martwa natura
  I 194697 S 194693 S 195094 (Opole)

   

  Artykuły w czasopismach:

  11. "Brzuch Paryża" Emila Zoli i malarstwo martwej natury / Dariusz Dziurzyński // Przegląd Humanistyczny. - 2001, nr 1, s. 19-31

  12. Czarodziejka z Óbidos - o magii przedmiotów w portugalskiej martwej naturze / Renata Szmidt // Studia Iberystyczne. - Nr 4 (2005), s. 191-201
  *Josefa de Ayala - twórczość

  13. Dialogi martwej natury. O "Kwiatach" Zbigniewa Herberta / Małgorzata Mikołajczak // Ruch Literacki. - 2002, z. 3, s. 307-313

  14. Dwa cynowe naczynia i inne przedmioty / Aldona Mickiewicz // Konteksty. - 2005, nr 1, s. 69-71

  15. Gdzie mól i rdza : o mowie przedmiotów i zmowie milczenia w martwej naturze XVII w. / Renata Rogozińska // Przegląd Powszechny. - 2003, nr 7/8, s. 186-192

  16. Herbertowska lekcja "czytania obrazu" : "Martwa natura z wędzidłem" / Małgorzata Imperowicz-Jurczak // Polonistyka. - 2007, nr 4, s. 32-36

  17. Kotlet na płótnie / Joanna Ruszczyk // Newsweek Polska. - 2007, nr 38, s. 108-110
  *Martwa natura - historia - 16-21 w.

  18. Mała "Vanitas" : (z kręgu Philippe'a de Champaigne) / Zbigniew Mikołejko // Twórczość. - 1998, nr 11, s. 63-87

  19. "Martwa natura" Francesco Fieravino : ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach / Marek Mazurek // Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach. - T. 28 (2013), s. 329-341

  20. Martwa natura - jej forma i jej żydowskie korzenie w opowiadaniach Brunona Schulza : tł. / Jörg Schulte // Studia Litteraria Polono-Slavica. - T. 7 (2002), s. 415-425

  21. Martwa natura od starożytności po wiek XX / Charles Sterling ; tł. z fr. Joanna Pollakówna, Wiktor Dłuski // Ikonotheka. - T. 12 (1997), s. 77-102
  *Fragm. książki "La nature morte"

  22. Martwa natura w malarstwie europejskim przełomu XIX i XX wieku : (od Maneta do Gauguina) / Izabella Malej // Studia Litteraria Polono-Slavica. - T. 7 (2002), s. 355-367

  23. Martwa natura w poezji polskiej XX wieku / Roman Bobryk // Conversatoria Litteraria. - R. 2 (2009), s. 313-324

  24. "Martwa natura z jabłkami i pomarańczami" / Dorota Nosowska // Cogito. - 2010, nr 20, s. 39

  25. Martwa natura z niczym : (fragmenty eseju) / Henryk Waniek // Pokaz. - Nr 26 (1999), s. 12-17

  26. [Martwa natura z wędzidłem - recenzja] / Anna Łukowska // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I Philosophia-Sociologia. - Vol. 19 (1994), s. 174-178
  *Zawiera rec. książki: Martwa natura z wędzidłem / Zbigniew Herbert. - Wrocław, 1993

  27. [Martwa natura z wędzidłem - recenzja] / Jarosław Klejnocki // Ogród. - 1994, nr 3, s. 343-349
  *Zawiera rec. książki: Martwa natura z wędzidłem / Zbigniew Herbert. - Wrocław, 1993

  28. [Martwa natura z wędzidłem - recenzja] / Stefan Kiedroń // Acta Universitatis Wratislaviensis. Neerlandica Wratislaviensia. - Nr 9 (1996), s. 105-107
  *Zawiera rec. książki: Martwa natura z wędzidłem / Zbigniew Herbert. - Wrocław, 1993

  29. "Martwa natura z wiewiórką" Andreasa Stecha ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku / Danuta N. Zasławska // Ikonotheka. - [T.] 17 (2004), s. 67-89

  30. Martwa natura ze ściętą głową / Zbigniew Mikołejko // Tygodnik Powszechny. - 2010, nr 47, s. 38-39

  31. Martwa natura - żywa metafora / Mateusz Salwa // Aspiracje. - 2004, [nr] 1, s. 48-54

  32. Martwe natury kwiatowe Andreasa Stecha / Danuta Natalia Zasławska // Porta Aurea. - [T.] 7/8 (2009), s. 161-209

  33. Musica letitiae comes medicina dolorum : martwe natury z instrumentami muzycznymi ze szkoły Bergamo / Krzysztof Lipka // Aspiracje. - Lato (2006), s. 38-43

  34. Nieśmiertelność / Marta Żakowska // Aspiracje. - 2013, [nr] 1, s. 62-63
  *Wystawa "Martwa natura z czaszką" Marcina Chomickiego

  35. Nieznane obrazy Philippa Sauerlanda / Anna Sobecka // Quart. - 2008, nr 1, s. 45-57

  36. O poezji niepoetyckiej / Zofia Król // Zeszyty Literackie. - Z. 110 (2010), s. 89-90

  37. Pędzlem i widelcem / Piotr Sarzyński // Polityka. - 2010, nr 11, s. 58-61
  *Wystawa "Święto dla oczu - jedzenie w martwej naturze" w Bank Austria Kunstforum

  38. Portret - akt - martwa natura w praktyce, w kulturze/języku i w sztuce/literaturze : Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 18-20.X.2001, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa / Grażyna Bobilewicz, Roman Bobryk // Studia Litteraria Polono-Slavica. - T. 5 (2000), s. 513-517

  39. Powrót martwej natury / Małgorzata Kitowska-Łysiak // Roczniki Humanistyczne. - 1999, z. 4 spec., s. 373-387

  40. Słodkie życie i martwa natura : milczenie jako aspekt recepcji dzieła sztuki / Łukasz Kiepuszewski // Kwartalnik Filmowy. - R. 31, nr 65 (2009), s. 55-62
  *Wykorzystanie obrazu G. Morandiego w filmie "Słodkie życie" F. Felliniego

  41. Smaczne dla oka, czyli menu na obrazach poznańskich artystów / Jarosław Mulczyński // Kronika Miasta Poznania. - 2003, nr 4, s. 199-208

  42. Szkic o martwej naturze / Cecylia Malik-Dziurdzia // Zeszyty Naukowo-Artystyczne Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. - T. 4 (2002), s. 215-220

  43. Sztuka czy rzemiosło? Wokół eseju Zbigniewa Herberta / Ewa Kujaszewska // Język Polski w Gimnazjum. - 2012/2013, nr 3, s. 90-98
  *Analiza eseju "Cena sztuki" pochodzącego ze zbioru "Martwa natura z wędzidłem"

  44. Sztuka od kuchni / Dorota Koczanowicz // Format. - 2010, nr 3/4, s. 64-65
  *Wystawa "Uczta dla oczu - jedzenie w martwej naturze" w Kunstforum w Wiedniu

  45. Tak zwana martwa / Anna Markowska // Format. - 1999, nr 1, s. 8-10
  *Martwa natura

  46. Trzy "martwe natury" - Przybosia, Herberta i Różewicza / Barbara Sienkiewicz // Polonistyka. - 2010, nr 1, s. 6-13

   

  Oprac. Anna Zacłona

  Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

  Drukuj

  Katedra

  Książki:

  1. Czasy katedr : sztuka i społeczeństwo 980-1420 / Georges Duby ; przeł.[z fr.] Krystyna Dolatowska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986. - 333, [3] s. ; 21 cm. ISBN 83-06-01394-8
  M 48481 (Kędzierzyn-Koźle), M 040975 (Kluczbork), 051385 (Nysa), M 147767 M 147768 M 210430 (Opole)

  2. Gotyk i pisarze : topika opisu katedry / Małgorzata Czermińska . - Gdańsk : "Słowo/Obraz Terytoria", 2005. - 423,[3] s.,[1] k. tabl. kolor. : il.(w tym kolor.) ; 23 cm. ISBN 83-89405-02-4
  M 194794 (Opole)

  3. Katedra gotycka jako mit średniowieczny / Anna Czapnik // W : Obraz świątyni w kulturze i literaturze europejskiej. T.2, cz. 2 : prace interdyscyplinarne / red. Lucyna Rożek ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. - Częstochowa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2001. - S. 59-71
  M 186246/II-2 (Opole)

  4. Katedra gotycka : jej narodziny i znaczenie / Otto von Simson ; przeł. [z ang.] Anna Palińska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. - 345, [3] s., [48] s. tabl. : il. fot., err. ; 20 cm. ISBN 83-01-09242-4
  M 045494 (Kluczbork), M 161324 (Opole)

  5. Katedra – historyczne i literackie konotacje budowy średniowiecznych świątyń w prozie H. Malewskiej i W. G. Goldinga / Czesława Mykita-Glensk // W : Obraz świątyni w kulturze i literaturze europejskiej. T. 2, cz. 1 : prace interdyscyplinarne / red. Lucyna Rożek ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. - Częstochowa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2001. - S. 241-252
  M 186246/II-1 (Opole)

  6. Kościoły i katedry : arcydzieła architektury / Stacey McNutt ; przekł. z jęz. ang. Wacław Petryński. - Warszawa : "Penta", 2000. - 78, [2] s. : il. (gł. kolor.) ; 32 cm. - (Arcydzieła Architektury)

  7. Miasto i sacrum / pod red. Macieja Kowalewskiego i Anny Małgorzaty Królikowskiej. - Kraków : "Nomos", 2011. - 284 s. : il. ; 24 cm. ISBN 978-83-7688-068-6
  M 206487 (Opole)

  8. Mistyczno-symboliczna przestrzeń katedry. Wokół tradycji gotyku francuskiego / Dorota Utracka // W : Obraz świątyni w kulturze i literaturze europejskiej. T. 2, cz. 2 : prace interdyscyplinarne / red. Lucyna Rożek ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. - Częstochowa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2001. - S. 73-88
  M 186246/II-2 (Opole)

  9. Niezwykli bohaterowie i cudowne budowle średniowiecza / Jacques Le Goff ; przeł. Katarzyna Marczewska. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2011. - S. 91-107 : Katedra
  M 206234 (Opole)

  10. Po stopniach świątyni sztuki. O świeckiej świątyni w cyklu „katedralnym" Juliana Przybosia / Anna Rosińska // W : Obraz świątyni w kulturze i literaturze europejskiej. T. 2, cz. 1 : prace interdyscyplinarne / red. Lucyna Rożek ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. - Częstochowa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2001. - S. 253-262
  M 186246/II-1 (Opole)

  11. Sekretny język kościołów i katedr : rozszyfrowanie świętej symboliki sakralnych budowli chrześcijaństwa / Richard Stemp ; [przekł. Roman Palewicz]. - Warszawa : Reader's Digest Przegląd, 2012. - 224, [1] s. : il. kolor. ; 31 cm.

  12. Sztuka gotycka / Giulia Marrucchi, Elena Nesti, Cristina Sirigatti ; [tł. Tamara Łozińska]. - Warszawa : "Arkady", 2010. - S. 15-127 : Gotyk – narodziny, rozwój i rozprzestrzenianie się stylu
  S 204375/II (Opole)

  13. Tajemnicze katedry / pod red. Angeli Cerinotti ; przekł. Hanna Cieśla. - Warszawa : Bellona, cop. 2009. - 127, [1] s. : il. kolor. ; 21 cm. - (Tajemnice i Zagadki Przeszłości)

  14. W cieniu katedr i zamków / Michał Rożek. - Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. - 80 s. ; fot. kolor., mapy, portr., ryc. ; 26 cm. - ( Dzieje Narodu i Państwa Polskiego). ISBN 83-03-02330-6
  M 157534 M 157535 (Opole), M 043710 (Brzeg), M 50351/I/17 (Kędzierzyn-Koźle), C 043910 (Kluczbork), M 051532 (Nysa)

  15. Wielkie katedry, wielcy grzesznicy : diabły, święci, kurtyzany, kupcy i wojownicy w historii 15 europejskich katedr / Cesare Marchi ; przeł. Hanna Cieśla. - Warszawa : "Volumen" : "Bellona", 1996. - 228 s. : il. ; 25 cm. - (Podróże po Historii : z krótkimi przystankami)

   

  Artykuły z czasopism:

  16. Architektura na lekcjach języka polskiego / Seweryna Wysłołuch // Polonistyka. - 2006, nr 3, s. 40-44

  17. Bliski gotyk / Anna Manecka // Teksty Drugie. - 2006, nr 4, s. 102-109

  18. Burzyć i budować : o powieści Hanny Malewskiej „Kamienie wołać będą" / Sylwia Chutnik // Znak. - 2013, nr 3, s. 101-103

  19. Goethe przed katedrą : dzieło sztuki jako dzieło przyrody / Emiliano Ranocchi // Autoportret. - 2006, nr 3, s. 20-23

  20. Katedra w Beauvais: piękna katastrofa / Bogdan Borucki, Jarosław Krawczyk // Mówią Wieki. - 2005, nr 11, s. 16-21

  21. "La Cathédrale" Joris-Karla Huysmansa a mit katedry gotyckiej / Wojciech Bałus // Przegląd Humanistyczny. - 2007, nr 4, s. 89-107

  22. Literatura i architektura / Jadwiga Lukas // Polonistyka. - 2006, nr 3, s. 11-16
  *Jacek Dukaj „Katedra", Hanna Malewska „Kamienie wołać będą"

  23. "Miejsca wspólne" w opisach katedry gotyckiej / Małgorzata Czermińska // Polonistyka. - 2006, nr 3, s. 4-10

  24. Obrazy katedr gotyckich w eseistyce i literaturze romantycznej / Maria Cyran // Polonistyka. - 2008, nr 5, s. 50-55
  *Johann Wolfgang Goethe, Victor Hugo, Juliusz Słowacki

  25. Podręcznik budowniczego katedr / Andrzej Brzozowski // Mówią Wieki. - 2005, nr 11, s. 25-29

  26. "Słowa są nędzą - słów nie ma na pewne wrażenia i doznania!" O motywie gotyckiej katedry w listach Zygmunta Krasińskiego // Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Filologia Polska 1995, z. 35, s. 31-37

  27. Widzieć znaczy wiedzieć : motyw katedry w twórczości Juliana Przybosia / Zofia Zarębianka // Roczniki Humanistyczne. - 1997, z. 1, s. 173-179

  28. Zbudowane ze światła / Zygmunt Miłoszewski // Newsweek. - 2007, nr 30, s. 100-101

   

  Oprac. Anna Zacłona

  Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

  Drukuj

  Góry

  Książki:

  1. Biblioteka opowieści : wizerunek górali tatrzańskich w piśmiennictwie polskim XIX wieku / Janina Radziszewska. - Wrocław : Wydawnictwo Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. - 207, [1] s. ; 21 cm.

  2. Czarny Szczyt : proza taternicka lat 1904-1939 / wybór, oprac. i przedm. Jacek Kolbuszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1976. - 449, [2] s., [12] k. tabl. : il., portr. ; 19 cm.
  M 101469 (Opole), M 020606 (Brzeg), M 027567 (Nysa)

  3. Góralszczyzna / Jan Hodóra. - Kraków : "Secesja", 2002. - 257, [3] s., [4] s. tabl. kolor. : il. ; 21 cm.

  4. Góralszczyzna i Tatry w twórczości Stanisława Witkiewicza / Jan Majda. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1998. - [2], 153, [1] s. ; 21 cm.

  5. Góralszczyzna w twórczości Stanisława Witkiewicza / Jan Majda. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979. - 120, [1] s. ; 24 cm. - ( Rozprawy Literackie / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze Polskiej ; 28 )
  M 026921 (Brzeg), M 035685 (Nysa), M 121421 M 121422 (Opole)

  6. Góry Boga : tajemnica gór w słowie i obrazie / Gianfranco Ravasi ; [przekł. z jęz. wł. Krzysztof Stopa]. - Kielce : "Jedność", 2002. - 122, [2] s. : il. kolor. ; 25 cm.
  *Góry w Biblii

  7. Góry i góralszczyzna w dziejach i kulturze pogranicza polsko-słowackiego (Podhale, Spisz, Orawa, Gorce, Pieniny) : literatura i język : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kraków-Nowy Targ-Bukowina Tatrzańska, 21-24 października 2004 : praca zbiorowa / pod red. Marii Madejowej, Anny Mlekodaj i Kazimierza Sikory ; Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. - Nowy Targ : Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Krakowskiej, 2005. - 301 s. ; 24 cm.

  8. Góry, literatura, kultura. T. 1 / pod red. Jacka Kolbuszewskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996. - 130, [2] s., [16] s. tabl. : il. ; 24 cm. – (Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 1802)

  9. Góry - literatura - kultura. T. 2 / red. Jacek Kolbuszewski. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996. - 141,[2] s.,[16] s. tabl. : fot., portr. ; 24 cm. - ( Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; nr 1873 ) ISBN 83-229-1490-3
  M 186938 M 186939 (Opole)

  10. Góry, literatura, kultura. T. 3 / pod red. Jacka Kolbuszewskiego. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998 (Wroc. : WDN). - 150, [1] s., [16] s. tabl. : fot., 2 portr. ; 24 cm. – (Acta Universitatis Wratislaviensis 0239-6661 nr 2055)

  11. Góry - literatura - kultura. T. 4 / pod red. Jacka Kolbuszewskiego. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. - 237, [2] s., [2] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Acta Universitatis Wratislaviensis 0239-6661 nr 2221)

  12. Góry niewzruszone i pisma rozmaite o Tatrach / Jacek Woźniakowski. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2011. - 478, [1] s., [12] s. tabl. : il. kolor. ; 21 cm. – (Pisma wybrane / Jacek Woźniakowski ; wybór, wstęp i oprac. Nawojka Cieślińska-Lobkowicz ; t. 2). - ( Klasycy Współczesnej Polskiej Myśli Humanistycznej)

  13. Góry niewzruszone : o różnych wyobrażeniach przyrody w dziejach nowożytnej kultury europejskiej / Jacek Woźniakowski. - [Wyd. 3 i.e. 2 zm.]. - Kraków : "Znak", 1995. - 340,[3] s. : il., 1 portr. ; 25 cm. - ( Mity, Obrazy, Symbole ) ISBN 83-7006-215-6
  M 047817(Brzeg), M 057078 (Nysa), M 173337 M 177364 M 177365 (Opole)

  14. Góry polskie w fotografii artystycznej / wstęp Jarosław Iwaszkiewicz ; oprac. graf. Józef Mroszczak. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1973. - [132] k. ; 35 cm.

  15. Góry polskie w malarstwie : materiały z sympozjum, Kraków 4 grudnia 1999 / pod red. Wiesława A. Wójcika ; Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Zarząd Główny. Komisja Turystyki Górskiej. - Kraków : Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK , 1999. - 255 s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm. 83-912600-1-1

  16. Góry Świętokrzyskie w literaturze polskiej / Iwona Gralak ; Kieleckie Towarzystwo Naukowe. -
  Kielce : KTN , 1997 .-182, [2] s., [15] k. fot. kolor. ; 21 cm

  17. Góry takie kamienne : szkice o górach i ludziach / Jacek Kolbuszewski. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1972. - 129, 3] s. : il. ; 23 cm.
  M 081284 (Opole)

  18. Krajobraz i kultura : Sudety w literaturze i kulturze polskiej / Jacek Kolbuszewski. - [Katowice] : "Śląsk", [1985]. - 212, [4] s. ; 21 cm. ISBN 83-216-0476-5
  M 039176 (Kluczbork), M 49711 M 45936 (Kędzierzyn-Koźle), M 036533 (Brzeg), M 140257 M 140368 M 140369

  19. Literatura o Tatrach i Zakopanem : (do roku 1918) / Jan Majda ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydaw. PAN, 1981. - 71,[1] s. ; 19 cm. - ( Nauka dla Wszystkich, ISSN 0077-6181 ; nr 342 ) ISBN 83-04-00863-7
  M 029895 (Brzeg), M 034487 (Kluczbork), M 038917 (Nysa), M 125547 M 125548 (Opole)

  20. Ludzie, góry, książki / Krystyna Heska-Kwaśniewicz. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. - 155, [5] s., [11] s. tabl. kolor. : il., err. ; 24 cm. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 0208-6336 nr 2449)

  21. Miejsce i znaczenie gór w twórczości Stanisława Staszica : materiały z sympozjum, Kraków, 3 grudnia 2005 / pod red. Wiesława A. Wójcika ; Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Zarząd Główny. Komisja Turystyki Górskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Wierchy" Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK, 2005. - 159, [1] s. : il. ; 23 cm.

  22. "Miłość jak przepaść" : Julian Przyboś i góry / Krystyna Heska-Kwaśniewicz. - Katowice : "Śląsk", 1998. - 69, [2] s. ; 21 cm.

  23. Młodopolskie Tatry literackie / Jan Majda. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1989. - 284 s. ; 22 cm. ISBN 83-08-02294-4
  M 160696 (Opole)

  24. Obraz Tatr w literaturze polskiej XIX wieku : 1805-1889 : funkcja artystyczna motywu przyrody / Jacek Kolbuszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, dr. 1971. - 306, [2] s. ; 18 cm. - ( Monografie Historycznoliterackie. )
  M 21445 (Kędzierzyn-Koźle), M 073070 M 073071 (Opole)

  25. Osobliwości i sensacje tatrzańskie / wstęp, oprac., tekst wiążący Jacek Kolbuszewski. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1977. - 234, [2] s. ; 19 cm. – (Seria Tatrzańska)
  M 107045 (Opole), M 32852 (Kędzierzyn-Koźle)

  26. Przestrzenie i krajobrazy / Jacek Kolbuszewski. - Wrocław : "Sudety", 1994. - 321, [3] s., [16] s. fot. kolor. ; 21 cm. ISBN 83-85550-26-7

  27. Romantyczne przeżywanie przyrody : znaczenia, wartości, style zachowań / Ewa Kolbuszewska. - Wrocław : "a linea", 2007. - 315,[1] s., [16] s.tabl.kolor. : il., rys. ; 22 cm. ISBN 978-83-922781-8-4
  M 199557 (Opole)

  28. Sacrum i przyroda : w stulecie Orlej Perci : XIII Seminarium, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane, 7-9 października 2005 r. / [wstęp, wybór ref. Maciej Ostrowski ; oprac. red. Zbigniew Ładygin]. - Zakopane : Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2005. - 127, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.

  29. Skalne Podhale w literaturze polskiej / Stanisław Piotrowski ; przedm. Julian Krzyżanowski. -Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1970. - 423,[5] s. ; 21 cm.
  M 10804 (Brzeg), M 17952 (Kędzierzyn-Koźle), M 018421 (Kluczbork), M 067505 M 067509 (Opole)

  30. Strofy o górach : antologia / wybór, oprac. i posł. Jacek Kolbuszewski. - Warszawa : "Iskry", 1981. - 295, [2] s. ; 20 cm. ISBN 83-207-0168-6
  M 029728 (Brzeg), M 41202 M 41203 (Kędzierzyn-Koźle), M 126193 (Opole)

  31. Tatry i górale w literaturze polskiej : antologia / oprac. Jacek Kolbuszewski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. - LXXV, [1], 650 s. ; 17 cm. - ( Biblioteka Narodowa. Seria 1, ISSN 0208-4104 ; nr 268 ) ISBN 83-04-03230-9
  M 045637 (Brzeg), C 047287 (Kluczbork), M 165585 M 165607 (Opole)

  32. Tatry i poeci : antologia wierszy / wybrał i oprac. Michał Jagiełło ; [aut. fot. Janusz Jędrygas et al.]. - Warszawa : Biblioteka Narodowa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2007. - 540 s., [36] s. tabl. (w tym kolor.) : il., err. ; 22 cm.

  33. Tatry : literacka tradycja motywu gór / Jacek Kolbuszewski. - Kraków : Oficyna Podhalańska, 1995. - 193, [3] s. : faks. ; 21 cm.

  34. Tatry w literaturze polskiej. Cz.1, (1805-1888). Cz.2, (1889-1939) / Jacek Kolbuszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1982. - 662,[2] s. ; 22 cm. ISBN 83-08-00523-3
  M 035530 (Kluczbork), M 041003 (Nysa), M 031380 (Brzeg), M 128862 M 128863 M 129098 (Opole)

  35. Tatry w literaturze polskiej dla dzieci i młodzieży do roku 1939 / Pola Kuleczka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze. - Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1994. - 239, [3] s., 16 s. tabl. : il., 1 faks. ; 21 cm.
  M 189248 (Opole)

  36. Tatry w poezji i sztuce polskiej / przedm., wybór i oprac. Michał Jagiełło ; Jacek Woźniakowski ; red. i dobór il. Roman Hennel ; oprac. graf. Lech Przybylski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1975. - 334, [1] s., IX k. tabl. kolor., [80] s. tabl. : il. ; 25 cm. - ( Poeci, Wiersze i Obrazy )
  M 097899 (Opole), M 018957 (Brzeg), C 026955 (Kluczbork), M 025247 (Nysa)

  37. Tatrzańska twórczość literacka Stanisława Witkiewicza / Henryk Kurczab. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna,1973. - 255, [1] s. : portr. ; 25 cm.

  38. Tatrzańskim szlakiem literatury : szkice literackie / Jan Majda. - Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1982. - 147, [4] s. : err. ; 23 cm.
  M 129054 (Opole), M 031327 (Brzeg), M 42076 (Kędzierzyn-Koźle), M 035413 (Kluczbork), M 041000 (Nysa)

  39. 32 [Trzydzieści dwa] wiersze o Morskim Oku / wybór, oprac. i posł. Jacek Kolbuszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1978. - 55, [1] s., [4] k. tabl. : il. ; 19 cm. - ( Seria Tatrzańska )
  M 024677 (Brzeg), M 115338 (Opole)

  40. Złoty okres literatury podhalańskiej : 1890-1918 : próba monograficznego ujęcia tzw. "Podhalańskiej Szkoły Literackiej" / Andrzej Jazowski ; Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego w Warszawie. - Warszawa : Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Wł. Spasowskiego, 1989. - 353, [1] s. ; 24 cm.
  M 158936 (Opole)

   

  Artykuły z czasopism:

  41. Adam Asnyk - poeta i człowiek gór : w setną rocznicę zgonu / Józef Durden // Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. - T. 6 (1997), s. 211-218

  42. Artystyczne inspiracje Karkonoszy / Krzysztof R[adosław] Mazurski // Dolny Śląsk. - Nr 7 (1999), s. 162-173

  43. Babia Góra w literaturze polskiej / Maria Olszowska // Orawa. - Nr 38 (2000), s. 58-71
  *Tematyka babiogórska w twórczości Jana Długosza, Seweryna Goszczyńskiego i Emila Kowalczyka

  44. Babia Góra w literaturze polskiej. Cz. 2 / Maria Olszowska // Karta Groni. - Nr 21 (2001), s. 104-122

  45. Babia Góra w literaturze polskiej : Franciszek Nowicki (1864-1935) / Maria Olszowska // Orawa. - Nr 39 (2001), s. 122-125

  46. Babia Góra w literaturze polskiej : Jędrzej Wowro (1864-1937) / Maria Olszowska // Orawa. - Nr 37 (1999), s. 204-207

  47. Baśnie o polskich górach : rekonesans badawczy / Krystyna Heska-Kwaśniewicz // Acta Universitatis Wratislaviensis. Góry-Literatura-Kultura. - T. 1 (1996), s. 65-77

  48. Co i jak widać w Tatrach - na podstawie wiersza "Ulewa" Adama Asnyka? / Waldemar Dziuba // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1992/1993, nr 4, s. 25-31

  49. Cóż to jest, o góry, ta dziwna potęga, przywiązana do was? / Maciej Mączyński // Małopolska. - [T.] 14 (2012), s. 85-97
  *Eljasz-Radzikowski Walery „Szkice z podróży w Tatry", Goszczyński Seweryn „Dziennik podróży do Tatrów", Zejszner Ludwik „Podhale i północna pochyłość Tatrów, czyli Tatry Polskie"

  50. Dialektologiczne aspekty analizy stylistycznej : (na przykładzie cyklu "Na Skalnym Podhalu" Kazimierza Tetmajera) / Katarzyna Sicińska // Rozprawy Komisji Językowej / Łódzkie Towarzystwo Naukowe. - T. 53 (2008), s. 175-190

  51. Doświadczenia górskie w pisarstwie Jerzego Stempowskiego / Andrzej Sulikowski // Archiwum Emigracji. - 2010, z. 1/2, s. 7-17

  52. Głos Beskidów - wokół poezji Tadeusza Gołucha / Rafał Mołdysz, Jacek Koziołek // Świat i Słowo. - 2008, nr 1, s. 291-303

  53. Gorce w twórczości Władysława Orkana / Jacek Kolbuszewski // Ruch Literacki. - 1995, z. 2, s. 161-172

  54. Góry / Dorota Nosowska. - (Motyw w kulturze) // Cogito. - 2012, nr 11, s. 54-55

  55. Góry i górale w reklamie telewizyjnej : między siłą tradycji a praktyką współczesności / Agnieszka Ogonowska // Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego. - Nr 7 (2006), s. 71-81

  56. Góry jako granica : ujęcie romantyczne / Ewa Grzęda // Acta Universitatis Wratislaviensis. Góry-Literatura-Kultura. - T. 1 (1996), s. 21-30

  57. Góry poruszone wyobraźnią : obraz gór w przekazach staropolskich / Roman Krzywy // Barok. - 1999, nr 2, s. 71-91

  58. Góry splądrowane / Wacław Świeżyński // Kino. - 1993, nr 5, s. 25-27
  *Film górski

  59. Góry w literaturze niemieckiej XVIII/XIX wieku / Jolanta Koj. - Tekst równol. w jęz. niem. // Joseph von Eichendorff Konversatorium. - 2002, nr 36, s. 135-153

  60. Góry w życiu i twórczości Adama Mickiewicza : prolegomena / Jacek Kolbuszewski // Wierchy. - R. 63 (1997), s. 45-68

  61. Góry wolności - fenomen Bieszczadów / Antonina Sebesta // Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. - T. 10 (2001), s. 121-125
  *Wątek bieszczadzki w poezji górskiej

  62. Góry z tęsknotą w tle / Jolanta Koj. - Tekst również w jęz. niem. ; tł. z pol. Bernadeta Szyszka // Joseph von Eichendorff Konversatorium. – 2007, nr 56, s. 76-105

  63. Ilustracje tatrzańskie w czasopismach polskich pierwszej połowy XIX wieku / Alina Suchoń // Wierchy. - R. 58 (1992), s. 95-106

  64. Językowe środki kreacji narratora ludowego w opowiadaniach z cyklu "Na Skalnym Podhalu" Kazimierza Tetmajera / Katarzyna Sicińska // Rozprawy Komisji Językowej / Łódzkie Towarzystwo Naukowe. - T. 50 (2005), s. 137-149

  65. Kariera skalnego Podhala / Jan Stanisław Kopczyński // Poznaj Swój Kraj. - 1991, nr 11, s. 3-5

  66. Karpaty i ich mieszkańcy w prozie Marii Kann / Marek Kątny // Studia Kieleckie. Seria Filologiczna. - Nr 4 (2003), s. 33-47

  67. Karpaty w twórczości Bohdana Ihora Antonycza i Jerzego Harasymowicza / Andrzej Ksenicz // Acta Polono-Ruthenica. - T. 13 (2008), s. 79-88

  68. Kilka uwag o przestrzeni górskiej w literaturze niemieckiej przełomu XVIII i XIX wieku / Jolanta Koj // Litteraria. - [T.] 36 (2007), s. 15-32

  69. Kilka uwag z tatrzańskiego notesu / Jacek Kolbuszewski // Notes Wydawniczy. - 1999, nr 5, s. 50-55
  *Tatry w literaturze

  70. Krajobraz jako medium pamięci : tekst i lektura gór dawnej Sarmacji Stanisława Staszica / Hanna Jurkowska // Przegląd Humanistyczny. - 2013, nr 6, s. 75-85

  71. Krajobraz odchodzący / Andrzej Burghard // Bieszczad. - [R.] 11 (2004), s. 197-209
  *Bieszczady w literaturze polskiej

  72. Krytyczna analiza karpackiego itinerarium Wincentego Pola 1833-1860 / Tomasz Borucki // Wierchy. - R. 73 (2007), s. 29-70

  73. "Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach" / Joanna Zajkowska // Cogito. - 2007, nr 9, s. 62-63

  74. Literackie szlaki Pienin : przewodnik / Jakub Żmidziński // Pieniny, Przyroda i Człowiek. - T. 9 (2006), s. 187-218

  75. Metafora "beskidzka" w "Pastorałkach" Stanisława Goli / Barbara Tomalak // Świat i Słowo. - 2008, nr 1, s. 273-289

  76. Młodopolskie Tatry literackie / Jan Majda // Alma Mater. - Nr 11 (1999), s. 46-47

  77. "Na Skalnym Podhalu" Kazimierza Tetmajera : próba nowego odczytania / Jacek Kolbuszewski // Acta Universitatis Wratislaviensis. Góry-Literatura-Kultura. - T. 1 (1996), s. 79-115

  78. Nowe zjawisko w polskiej prozie górskiej / Jacek Kolbuszewski // Wierchy. -R. 66 (2000), s. 273-274
  *Twórczość Michała Jagiełły

  79. Obraz Gór Świętokrzyskich w literaturze polskiej XX wieku - góry widziane z oddali / Iwona Gądek // Kieleckie Studia Filologiczne. - T. 11 (1997), s. 197-206

  80. Obraz gór w rosyjskich utworach nowelistycznych pierwszej połowy XIX wieku / Piotr Gancarz // Słupskie Prace Humanistyczne. - Nr 17a (1998), s. 13-26

  81. Obraz rzeczywisty i symbolika gór w sztuce / Teresa Ślusarek // Studia Artystyczne Akademii Świętokrzyskiej. - T. 3 (2007), s. 103-109

  82. Od odczucia bólu do bólu odczuwania : symbolika gór u Christiana Garvego i Stanisława Staszica / Tomasz Małyszek // Zbliżenia Polska-Niemcy. - 2000, nr 1, s. 60-67

  83. Perspektywa malarska w poetyckim widzeniu Tatr Kazimierza Tetmajera / Justyna Bajda // Litteraria. - [T.] 34 (2004), s. 83-99

  84. Pieniny - góry romantyczne / Jacek Kolbuszewski // Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. - Z. 10 (1999), s. 47-77
  *Temat Pienin w literaturze polskiej

  85. Pieniny w kulturze polskiej : (zarys problematyki) / Jacek Kolbuszewski // Litteraria. - [T.] 37 (2009), s. 95-122

  86. Pocztówki Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego jako przyczynek do ikonografii gór / Adam Czarnowski // Wierchy. - R. 72 (2006), s. 111-118

  87. Przestrzeń górska w "Karpackich góralach" Józefa Korzeniowskiego / Jolanta Koj // Litteraria. - [T.] 35 (2006), s. 79-94

  88. "Przywołaj lato, święty Jurze" : Bieszczady Zachodnie jako substytut Karpat Wschodnich w literaturze górskiej / Andrzej Burghardt // Wierchy. - R. 67 (2001), s. 5-26

  89. Realia kulturowe góralszczyzny w prozie dla dzieci i młodzieży XIX wieku / Maria Jazowska-Gumulska // Małopolska. - [T.] 7 (2005), s. 271-289

  90. Romantycy w Alpach / Jacek Kolbuszewski // Wierchy. - R. 40 (1970), s. 297-299

  91. Romantyczne przeżycie szczytu / Ewa Słoka // Acta Universitatis Wratislaviensis. Góry-Literatura-Kultura. - T. 1 (1996), s. 31-56

  92. Schody do nieba / Maciej Krupa // Konteksty. - 1997, nr 1-2, s. 137-140
  *Góry w literaturze

  93. Słowacki w Alpach / Jerzy Adalbert Jucewicz // Akant. -2010, nr 2, s. 12-14

  94. "Stamtąd można objąć okiem całą Polskę aż do Bałtyku" : o bieszczadzkiej wersji mitu całości terytorialnej państwa polskiego w jego granicach przedrozbiorowych / Andrzej Burghardt // Bieszczad. - [R.] 5 (1998), s. 127-143

  95. Sudeckie linie życia : o "Grandhotelu" Jaroslava Rudiša / Michał Kaczmarek // Bohemistyka. - R.12, [nr] 4 (2012), s. 289-301

  96. Symbol Góry / Joanna Żak-Bucholc // Albo albo. - 2003, z. 1, s. 111-117
  *Góry - symbolika

  97. Szlakiem czarnego motyla : wysokogórskie pisarstwo Jana Długosza / Katarzyna Michałkiewicz // Fragile. - 2009, nr 3, s. 24-28

  98. Szukanie gór / Jan Z. Brudnicki // Nowy Wyraz. - 1978, nr 7, s. 56-61

  99. Święte góry / Wojciech Lewandowski // Geografia w Szkole. -2009, nr 1, s. 36-38
  *Góry w Biblii

  100. Tatry Słowackie w reportażu Gustawa Morcinka / Krystyna Heska-Kwaśniewicz
  // Kwartalnik Opolski. - 2005, nr 1, s. 113-120

  101. Tatry: turystyka, taternictwo, literatura i sztuka : garść uwag / Jacek Kolbuszewski // Wierchy. - R. 74 (2008), s. 7-22

  102. Tatry u Norwida / Jacek Kolbuszewski // Pamiętnik Literacki. - 1992, z. 2, s. 18-33

  103. Tatry w dawnej fotografii / Jacek Kolbuszewski // Tygodnik Powszechny. - 1984, nr 49, s. 5

  104. Tatry w sztuce polskiej / Piotr Białek // Plastyka i Wychowanie. - 2000, nr 2-3, s. 87-94

  105. Tatrzańska fikcja literacka / Maciej Pinkwart // Mówią Wieki. - 2010, nr 1, s. 16-21

  106. Temat z naszych stron : motyw bieszczadzki we współczesnej poezji polskiej / Jerzy Winiarski // Nowy Wyraz. - 1979, nr 2, s. 69-78

  107. Twórczość literacka o tematyce górskiej Jana Alfreda Szczepańskiego "Jaszcza" (1902-1991) / Marek Czyż // Folia Turistica. - Nr 19 (2008), s. 155-185

  108. "W góry! w góry, miły bracie!..." - książki dla dzieci o tematyce tatrzańskiej / Krystyna Zabawa // Guliwer. - 2008, nr 4, s. 49-52

  109. "Widok ze Świnicy do Doliny Wierchcichej" / Joanna Zajkowska // Cogito. - 2007, nr 7, s. 62-63
  * Analiza wiersza

  110. Wiedza jesienna : mit karpacki w poezji Jerzego Harasymowicza / Andrzej Kaliszewski // Odra. - 1986, nr 9, s. 35-42

  111. Wiosenne chrunie : Witkacy w Tatrach / Jan Gondowicz // Pamiętnik Teatralny. - 2011, z. 1/2 , s. 143-174

  112. Wstąpmy do galerii : obrazy z Tatr / Dorota Nosowska. - (Mozaika humanistyczna) // Cogito. - 2009, nr 2, s. 48-49

  113. Z badań nad wizerunkiem górali tatrzańskich / Janina Radziszewska // Kontakty. - [T.] 2 (2003), s. 87-90
  *Górale w literaturze polskiej

  114. Zainteresowania ludem góralskim i jego kulturą umysłową w literaturze polskiej czasów Staszica i Goszczyńskiego / Zdzisław Piasecki // Zeszyty Naukowe WSP Opole. Historia Literatury. - 1979, z. 9, s. 81-102

  115. Znaczenie teologiczne wydarzeń na górach w przekazie ewangelistów / Jan Klinkowski // Perspectiva. - R. 8, nr 2 (2009), s. 61-75
  *Góry w Biblii

  116. Żywiecczyzna i Beskidy w twórczości malarskiej Jakuba Glasnera / Włodzimierz Jura // Gronie. - Nr 3 (2007), s. 37-41

   

  Oprac. Anna Zacłona

  Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

  Drukuj

  Jan Paweł II

  Książki:

  1. A po maturze chodziliśmy na kremówki... : Jan Paweł II w anegdotach / [wybór i oprac. red. Leszek Waligóra]. - Poznań : Polskapresse. Oddział Prasa Poznańska, 2010. - 39 s. ; 21 cm.

  2. Amen / Henryk Kałuża. - Nysa ; Nowa Ruda : Wydawnictwo "Maria", 2008. - 89 s. : il. ; 21 cm.
  *Jan Paweł II w literaturze polskiej

  3. Aury Papieża Jana Pawła II / Regina A. Sidorkiewicz. - [Lublin] : Wydawnictwo Ex-libris, 2011. - 71, [5] s. : il. kolor. ; 16 cm.
  *Jan Paweł II w sztuce polskiej

  4. Duchowa bliskość : poezje Janowi Pawłowi II / Krystyna Sarnowska. - Włocławek : Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza, 2008. - 115, [5] s. : il. ; 21 cm.

  5. Filmowe portrety pontyfikatu : Jan Paweł II w 100 odsłonach / Adam Garbicz, Marek Lis. - Katowice : Wydawnictwo Księgarnia św. Jacka, 2007. - 142, [1] s. : il. ; 21 cm.

  6. Jan Paweł II w poezji polskiej / wybór i oprac. Bożysław Walczak. - Poznań : "Parnas", 1991. - 95,[1] s.. : il. ; 17 cm.
  M 163744 (Opole)

  7. Ojca Świętego Polska światu dała : wiersze, pieśni, przyśpiewki, gawędy, opowieści polskich poetów ludowych / zebrał i oprac. Piotr Płatek. - Kraków : Stowarzyszenie Folklorystyczne Teatr Regionalny, [1989]. - 114, [2] s. ; 18 cm.

  8. Polska nam Papieża dała : antologia literackiej twórczości nieprofesjonalnej o posłannictwie Jana Pawła II. T. 1 / oprac. Piotr Płatek. - Kraków : Stowarzyszenie Folklorystyczne. Teatr Regionalny, 1993. - 343, [1] s. : err. ; 21 cm.

  9. Polska nam Papieża dała : antologia literackiej twórczości nieprofesjonalnej o Janie Pawle II i Jego dziejowym posłannictwie. T. 2 / oprac. Piotr Płatek. - Kraków : Stowarzyszenie Folklorystyczne. Teatr Regionalny, 1996. - 276, [3] s. ; 21 cm.

  10. Santo subito / Bronisława Betlej. - Jedlicze : "Splast" - Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych, 2008. - 74 s. : il. (w tym kolor.) ; 29 cm.
  *Jan Paweł II w literaturze polskiej

  11. Santo subito! : Jan Paweł II w naszych sercach, myślach i zadaniach / Teresa Klonowska ; [fot. Paweł Kowalski ; wybór fot. i wprow. Piotr Milchert]. - Inowrocław : Firma Janusz Kunke, 2010. - 39, [1] s. : il. ; 21 cm.

  12. Santo Subito : wiersze wybrane / Teresa Boguszewska. - Warszawa : Wydawnictwo Vipart, 2007. - 69 s. : il. ; 19 cm.

  13. Ty wskazałeś drogę do miłości : almanach / [red. Edward Przebieracz]. - Tarnowskie Góry : Wydawnictwo św. Macieja Apostoła, 2010. - 184 s. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm.

   

  Artykuły z czasopism:

  14. "Co może jeden człowiek..." czyli "Oda na osiemdziesiąte urodziny Jana Pawła II" Czesława Miłosza / Bożena Olszewska // Język, Szkoła, Religia. - T. 5 (2009), s. 268-278
  *Materiały z piątej ogólnopolskiej konferencji "Język - szkoła - religia", Pelplin

  15. Dwóch poetów i dwóch papieży : (Jan Paweł II Czesław Miłosz, Jan XXIII Tadeusz Różewicz) / Dariusz Szczukowski // Język, Szkoła, Religia. - T. 4 (2008), s. 370-379
  *Materiały z czwartej ogólnopolskiej konferencji "Język - szkoła - religia", Pelplin

  16. Fazy bliskości / Maria Malatyńska // Odra. - 2005, nr 11, s. 116-118

  17. Filmowa ikona świętości : "Jan Paweł II. Szukałem Was..." / Artur Stelmasiak // Niedziela (A). - 2011, nr 10, s. 20

  18. Gołębia opowieść o Janie Pawle II / Henryka Andrzejczak // Guliwer. - 2010, nr 2, s. 33-36

  19. Hagiografia we współczesnej kulturze popularnej: Jan Paweł II w konwencji humorystyczno-anegdotycznej / Dorota Plucińska // Literatura Ludowa. - 2012, nr 4-5, s. 27-39

  20. Historia młodego Wojtyły : na planie filmu o Papieżu / Monika Kaniowska, Wiesław Adamik // Niedziela. - 2004, nr 48, s. 15
  *O filmie "Storia di Karol"

  21. Ikona czy człowiek / Beata Pieńkowska // Kino. - 2006, nr 11, s. 56-58
  *Filmy o Janie Pawle II

  22. Jan Paweł II / Tadeusz Szyma // Kino. - 2006, nr 4, s. 80-81
  *Zawiera rec. filmu: Jan Paweł II / reż. John Kent Harrison, 2005

  23. Jan Paweł II - biografia w strzępach / Jan Pniewski // Przegląd Powszechny. - 2006, nr 4, s. 162-164
  *Zawiera rec. filmu: Jan Paweł II: Nie lękajcie się / reż. Jeff Bleckner

  24. Jan Paweł II. Szukałem Was... / Andrzej Luter // Kino. - 2011, nr 3, s. 86-87
  *Zawiera rec. filmu: Jan Paweł II. Szukałem Was... / reż. Jarosław Szmidt

  25. "Jan Paweł II. Szukałem Was..." : największe przedsięwzięcie polskiego dokumentu już w kinach / Agnieszka Bialik // Źródło. - 2011, nr 14, s. 8-9

  26. Jan Paweł II w filmie / Marek Kotyński // Ethos. - 2010, nr 1, s. 301-312

  27. Jan Paweł II w utworach muzycznych / Alicja Jończyk // Ruch Muzyczny. - 1999, nr 11, s. 10-11

  28. Karol - papież, który pozostał człowiekiem / Kacper Jeżewski // Kino. - 2006, nr 10, s. 76
  *Zawiera rec. filmu: Karol-papież, który pozostał człowiekiem / reż. Giacomo Battiato, 2006

  29. Kicz, łzy i kremówki / Tomasz P. Terlikowski // Wprost. - 2009, nr 3, s. 106-107
  *Książki i filmy o Janie Pawle II

  30. Małowierni / Piotr Sarzyński // Polityka. - 2014, nr 30, s. 80-82   *Jan Paweł II w sztuce współczesnej

  31. Numizmatyczne pamiątki wizyt Papieża Jana Pawła II w Polsce / Małgorzata Dubrowska // Kronika Warszawy. - 2005, [nr] 2, s. 75-81

  32. O obrazie w perspektywie analizy dyskursu : kreowanie wizerunku Jana Pawła II w przekazie wizualnym "Gazety Wyborczej" / Kamilla Biskupska // Studia Socjologiczne. - 2012, nr 1, s. 245-268

  33. Pamięci Jana Pawła II / Krzysztof Stopka // Alma Mater. - Nr 82 (2006), s. 19-21
  *Film dokumentalny „Moja Alma Mater"

  34. Papieska oda Czesława Miłosza : nienowoczesne odnowienie klasycznego gatunku / Marek Bernacki // Przegląd Powszechny. - 2011, nr 10, s. 86-94

  35. Papieskie gesty : film "Papież Jan Paweł II" / Wiesław Adamik, Monika Kaniowska // Niedziela (A). - 2005, nr 46, s. 12

  36. Papież malowany / Katarzyna Wydra // Tygodnik Powszechny. - 2006, nr 14, s. 21
  *Jan Paweł II w sztuce polskiej

  37. Papież na ekranie / Andrzej Luter // Akcent. - 2008, nr 3, s. 187-193

  38. Papież nie z obrazka / Jolanta Berent // Polityka. - 2005, nr 16, s. 102-103
  *Premiera filmu „Karol - człowiek, który został papieżem"

  39. Papież - pielgrzym : Jan Paweł II na znaczkach pocztowych świata 1978-2003 / Zygmunt Stańczyk // Alma Mater. - Nr 74 (2005), s. 66-68

  40. Początkujący święty : debata po filmie "Karol. Człowiek, który został Papieżem" / Gian Franco Svidercoschi, Danuta Michałowska, Adam Boniecki, Jerzy Pilch ; rozm. przepr. Piotr Mucharski, Katarzyna Kolenda-Zaleska // Tygodnik Powszechny. - 2005, nr 26, s. 10-11

  41. Polska muzyka sakralna inspirowana osobą i działalnością Jana Pawła II / Robert Tyrała // Polonia Sacra. - 2004, nr 15, s. 325-348

  42. Pontyfikat Jana Pawła II w filatelistyce / Marian Wawrzynkowski // Ethos. - 1997, nr 4, s. 321-331

  43. "Pope John Paul II" : nowy film o Janie Pawle II / Krzysztof Grabowski ; rozm. przepr. Monika Kaniowska, Wiesław Adamik // Niedziela (A). - 2005, nr 35, s. 14

  44. Poznać papieża / Adam Szostkiewicz // Polityka. - 2011, nr 18, s. 78-79
  *Książki o Janie Pawle II

  45. Przewodnik po książkach o Janie Pawle II / Marek Zając // Teologia Polityczna. - Nr 3 (2005/2006), s. 313-321

  46. Przewodnik po książkach papieskich / Ewa Chuchro // Nowe Książki. - 2008, nr 10, s. 78-79

  47. "Są znaki na ziemi..." Tadeusza Nowakowskiego reportaże papieskie / Krzysztof A. Dorosz // Przegląd Powszechny. - 2004, nr 1, s. 101-110

  48. Sylwetka Jana Pawła II w wierszach uczniów poświęconych papieżowi / Zofia Pomirska // Język, Szkoła, Religia. - T. 2 (2006), s. 281-292
  *Materiały z II konferencji poświęconej badaniom języka religijnego, Pelplin

  49. Świętość w czasach popkultury / Tomasz Jopkiewicz // Ozon. - 2006, nr 10, s. 12-15
  *Jan Paweł II w filmie

  50. Wystawa "Jan Paweł II na monetach i medalach świata" / Michał Zawadzki // Kronika Zamkowa. - 2006, nr 1/2, s. 225-228

  51. Z potrzeby serca i wiary : papieskie medale pontyfikalne Józefa Stasińskiego / Jarosław Mulczyński // Kronika Miasta Poznania. - 2005, wyd. spec., s. 439-445

   

  Oprac. Anna Zacłona

  Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

  Drukuj

  Chleb

   

  Książki:

  1. Chleb nasz powszedni : o pieczywie w obrzędach, magii, literackich obrazach i opiniach dietetyków / Piotr Kowalski. - Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, 2000. - 250,[2] s. : fot. ; 25 cm.
  M 57697 (Kędzierzyn-Koźle), M 184937 (Opole)

  2. Chleb w tradycji ludowej / Irena Kubiak, Krzysztof Kubiak. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1981. - 228,[4] s., [[16] s.tabl. : il., fot., rys. ; 20 cm.
  M 039757 M 039869 (Nysa), M 126524 (Opole)

  3. Kocham cię, chlebie nasz powszedni / wyboru dokonał i do dr. przygot. Eugeniusz Marciniak ; [il. Stanisław Klinger]. - Włocławek : Wydawnictwo Duszpaszterstwa Rolników, 1999. - 135, [1] s. : il. ; 21 cm.

  4. Nasz chleb powszedni : poetycki katalog chleba / wybór i posł. Stefan Aleksandrowicz ; Muzeum Wsi Lubelskiej. - Lublin : MWL, 1983. - 60 s. ; 18 cm.

  5. Okruchy chleba : antologia polskiej liryki z motywem chleba / wybór i układ Stefana Placka i Marianny Bocian. - Wrocław : "Astrum", 1992. - 213, [3] s. ; 25 cm.
  M 054922 (Nysa), M 200784 (Opole)

  6. Opowieść o chlebie czyli Nasz powszedni / Piotr Kowalski ; oprac. receptur Julian Piotrowski. - Kraków : "Ikon", 2007. - 311,[1] s. : fot. ; 25 cm.
  M 197777 (Opole)

  7. Smak dzieciństwa : pieczywo codzienne i obrzędowe w tradycji regionu łowickiego / [wyd. i tekst Magdalena Bartosiewicz]. - Łowicz : Muzeum, 2012. - 80 s. : il. kolor. ; 24 cm.

  8. Wokół stołu / Silvia Malaguzzi ; [tł. Ewa Morka]. - Warszawa : Arkady, 2009. - S. 120-127 : Chleb
  C 202966 I 202993 (Opole)

   

  Artykuły z czasopism:

  9. Chleb lub polskie Betlejem / Marian Gancarczyk // Poezja i Dziecko. - 2006, nr 3, s. 62-66
  *Grabowski Stanisław "Chleb", Chotomska Wanda "Dobra wróżka"

  10. Chleb nasz powszedni / Maria Migdał, Władysław Migdał // Aura. - 2008, nr 4, s. 25-27

  11. Chleb niepowszedni : święte pożywienie / Joanna Podgórska // Polityka. - 2003, nr 16, s. 92-93,95
  *Chleb - etnografia

  12. Chleb w asyryjskich źródłach pisanych i folklorze dawniej i dziś / Michael Abdalla // Przegląd Orientalistyczny. - 1999, nr 1/2, s. 103-113

  13. Chleb w tradycji ludowej / Danuta Cetera // Rocznik Bocheński. - T. 5 (2001), s. 115-140

  14. Chleb w tradycji polsko-litewskiej / Greta Lemanaitė-Deprati // Europa Orientalis. - [T.] 1 (2009), s. 79-90

  15. Chleb życia / Dariusz Adamczyk // Kieleckie Studia Teologiczne. - T. 5 (2006), s. 9-25
  *Chleb w Biblii

  16. Chleba naszego powszedniego... / Jan Ignaciuk // Podlaski Kwartalnik Kulturalny. - 2006, nr 3, s. 80-84
  *Chleb - etnografia

  17. Chleba naszego powszedniego / Krzysztof Karwan // Aura. - 2001, nr 9, s. 28-29
  *Zwyczaje związane z pieczeniem chleba

  18. Dobry jak chleb / Maria Migdał, Władysław Migdał // Aura. - 2008, nr 3, s. 33-35

  19. "I znajdziemy w bułkach i w chlebach zapach ziemi, wiatru i nieba" - o chlebie w poezji dla dzieci / Zofia Ożóg-Winiarska // Poezja i Dziecko. - 2006, nr 3, s. 30-40

  20. Janowa ekspozycja dyskursu o chlebie (J 6,25-58/59) / Bogusław Górka // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica. - Z. 43 (2010), s. 35-56
  *Biblia. - NT. - Ewangelia według św. Jana - analiza i interpretacja

  21. Językowy obraz chleba w "Biblii" i w przysłowiach / Kazimierz Długosz // Prace Filologiczne. - T. 46 (2001), s. 153-163

  22. "Łamanie chleba" w Nowym Testamencie (Łk 24,35 i Dz 2,42) / Wojciech Surmiak // Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne. - T. 36, z. 2 (2003), s. 404-413

  23. Muzeum chleba w Pleszewie / Krzysztof Grabowski // Kronika Wielkopolski. - 2009, nr 2, s. 127-130

  24. O chlebie jednoczącym rodziny : tradycje i zwyczaje / Bogdan Nowak // Źródło. - 2011, nr 36, s. 14-15

  25. O dawnym chlebie / Piotr Kowalski // Mówią Wieki. - 2009, nr 12, s. 52-56

  26. Piec chlebowy, dzieża, pieczywo regionalne. Cz. 3 / Maria Migdał, Władysław Migdał // Aura. - 2008, nr 5, s. 30-33

  27. Pieczywo obrzędowe w kulturze regionu częstochowskiego / Barbara Pabian // Lud. - T. 84 (2000), s. 103-114

  28. Rozważania o chlebie na Bliskim Wschodzie / Michael Abdalla // Przegląd Orientalistyczny. - 2005, nr 3/4, s. 147-163

  29. Tradycyjny wiejski chleb / Leon Szabluk // Podlaski Kwartalnik Kulturalny. - 2006, nr 3, s. 85-87

  30. Tryptyk o pachnącym chlebie / Bronisława Dymara // Poezja i Dziecko. - 2006, nr 3, s. 25-30
  *Chleb w poezji dziecięcej

  31. Ważniejsze wzmianki biblijne o łamaniu chleba / Jan Łach // Studia Theologica Varsaviensia. - 2000, nr 2, s. 121-135

  32. Z szacunku dla chleba - Muzeum Chleba w Radzionkowie / Piotr Mankiewicz // Muzealnictwo. - [Nr] 47 (2006), s. 57-63

   

  Oprac. Anna Zacłona

  Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

  PARTNERZY

  • ipn
  • ee
  • nn
  • helios
  • e3
  • v
  • logo II LO
    
  • chrobry logo tekst
    
  • zse
    

  SPONSORZY

  6216a8c00786e231de51d393c63bd692

   

  FACEBOOK

  f12

  AKCJE

  • v23
    
  • mlodzi1
  • zaczytani
  • 3232kl
  • kino1
  • Kolberg2014 logo 04A rgb
  • logo-bez-ramki
  • rok1
  • teczka1