MOTYWY

  Drukuj

  Ogień, pożar

  Książki:

  1. Ilustrowana encyklopedia : znaki i symbole / Mark O'Connell , Raje Airey ; przekł. [z ang.] Paulina Głuchowska. - Warszawa : "Bellona", cop. 2007. - S. 200-201 : Ogień
  C 197240 (Opole)

  2. Leksykon symboli sztuki Wschodu i Zachodu / James Hall ; il. Chris Puleston ; przeł. [z ang.] Jan Zaus, Bogdan Baran. - Kraków : Wydawnictwo Baran i Suszczyński, 1997. - S. 167-168 : Ogień lub płomień
  C 62571 (Kędzierzyn-Koźle), I 179748 (Opole)

  3. "Ogień pożerający" ('akal + 'eš) w Zbiorze Dwunastu Proroków / Mariusz Szmajdziński. - Częstochowa : Edycja Świętego Pawła, cop. 2008. - 422 s. ; 21 cm. - (Series Biblica Paulina ; 5)

  4. Słownik stereotypów i symboli ludowych. T. 1, Kosmos : niebo, światła niebieskie, ogień, kamienie / koncepcja całości i red. Jerzy Bartmiński ; zastępca red. Stanisława Niebrzegowska. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1996. - 439 s. ; 24 cm.
  C 176450/I (Opole)

  5. Słownik symboli : ilustrowany przewodnik po tradycyjnych wyrażeniach obrazowych, znakach ikonicznych i emblematach / Jack Tresidder ; tł.[z ang.] Bożenna Stokłosa . - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo RM, 2005. - S. 143-144 : Ogień [płomień]
  C 192321 I 194695 (Opole)

  6. Symbole Apokalipsy : studia z antropologii wyobraźni / Marzena Karwowska. - Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2011. - 143, [1] s. ; 21 cm.

  7. Symbolika ognia w „Śnie srebrnym Salomei" Juliusza Słowackiego / Marcin Bajko // W : Symbolika mistyczna w poezji romantycznej : Słowacki i inni / pod red. Grażyny Halkiewicz-Sojak, Bogny Paprockiej-Podlasiak. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009. - S. 123-146
  M 201811 (Opole)

  8. Symbolika pożaru w późnej twórczości Juliusza Słowackiego na przykładzie fragmentu „Zawiszy Czarnego" / Katarzyna Banul // W : Symbolika mistyczna w poezji romantycznej : Słowacki i inni / pod red. Grażyny Halkiewicz-Sojak, Bogny Paprockiej-Podlasiak. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009. – S. 189-200
  M 201811 (Opole)

  9. Świat symboliki chrześcijańskiej / Dorothea Forstner ; przekł. z niem. i oprac. Wanda Zakrzewska, Paweł Pachciarek, Ryszard Turzyński. - Warszawa : "Pax", 1990. - S. 72-76 : Ogień
  M 045171 (Brzeg) C 045648 (Kluczbork) C 064284 M 054190 (Nysa) C 162354 I 162374 (Opole)

  10. Zagłada Asyrii w teofanicznej symbolice ognia : analiza tekstu Iz 30, 27-33 / Janusz Nawrot. - Poznań : UAM WT, 2000. - 255, [1] s. ; 24 cm. - (Studia i Materiały / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny = Studia et Textus / Universitas Mickiewicziana Posnaniae. Facultas Theologica ; 32)

   

  Artykuły z czasopism:

  11. Dyferencjacja obrazów pożaru w polszczyźnie / Joanna Szadura // Poradnik Językowy. - 2005, z. 4, s. 17-28

  12. Kosmos żywiołów manichejskich we wczesnej poezji Czesława Miłosza / Zbigniew Kaźmierczyk // Ruch Literacki. - 2007, z. 4-5, s. 489-498

  13. Literacki obraz pożaru w polskiej prozie XIX i XX wieku. Próba antologii / Grażyna Żurek // Zeszyty Naukowe Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej. - Nr 1 (1977), s. s. 95-100

  14. Motyw ognia w poezji Konstantego Balmonta / Radomiła Enderle // Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia. - T. 23 (1982), s. 27-42

  15. Motyw ognia w twórczości poetów Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego "Białowieża" / Teresa Zaniewska // Tèrmapìly. - Nr 1 (1998), s. 82-86

  16. Ogień - granica między życiem i śmiercią : próba antropologicznej interpretacji ognia na podstawie obrzędów rodzinnych w polskiej kulturze ludowej XIX i XX w. : fragm. pracy / Robert Dzięcielski // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Ethnologica. - [Z.] 10, (1999), s. 53-62

  17. Ogień - trzeci żywioł / Andrzej Starzycki // Tygiel Kultury. - 2008, nr 10/12, s. 58-60
  *Ogień w sztuce

  18. Ogień w kulturze ludowej : symbolika, funkcje i formy wykorzystywania ognia w kulturze ludowej, w nawiązaniu do wystawy "Wokół Ognia" zorganizowanej w 2005 roku w Muzeum Etnograficznym im. F. Kotuli w Rzeszowie / Damian Drąg // Prace i Materiały z Badań Etnograficznych. - T. 6 ([2008]), s. 62-111

  19. Puszkinowska interpretacja ognia / Krystyna Galon-Kurkowa // Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia. - T. 22 (1982), s. 3-13

  20. Słowo Wcielone, Słowo Usłyszane : ogień w myśli chrześcijańskiej i hinduskiej / Maria Krzysztof Byrski. - Skrót referatu // Więź. - 2008, nr 7/8, s. 88-96

  21. Staruszek ogień / Philip Morrison, Phylis Morrison ; tł. z ang. Karol Sabath // Świat Nauki. - 1998, nr 3, s. 82,84
  *Związki człowieka z ogniem

  22. Symbolika ognia w Piśmie Świętym / Jan Kanty Pytel // Ruch Biblijny i Liturgiczny. - T. 42, nr 2 (1989), s. 115-119

  23. W jakimś innym rozłożystym świecie Tadeusza Gajcego / Anna Kowalska // Twórczość. - 2011, nr 6, s. 74-81

  24. Żywioły sprzężone : ziemia i ogień w twórczości Władysława Hasiora / Ewelina Pawlus // Konteksty. - 2003, nr 3-4, s. 150-163

   

  Oprac. Anna Zacłona

  Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

  Drukuj

  Jednorożec

  Książki:

  1. Bestiarium chrześcijańskie : zwierzęta w symbolice i interpretacji : starożytność i średniowiecze / Stanisław Kobielus. - Warszawa : "Pax", 2002. - S. 124-130 : Jednorożec
  C 196239 (Opole)

  2. Fenomen jednorożca w Polsce / Wojciech Roeske. - Kraków : Collegium Medicum UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego], 1997. - 86, [2] s. : il., faks., fot., rys., err. ; 21 cm.

  3. Niezwykli bohaterowie i cudowne budowle średniowiecza / Jacques Le Goff ; przeł. Katarzyna Marczewska. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2011. - S. 61-73 : Jednorożec
  M 206234 (Opole)

  4. O jednorożcu, Wieczerniku i innych motywach mniej lub bardziej ważnych : szkice z historii kultury / Piotr Kowalski. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. - 274 s. ; 21 cm. - ( Anthropos ) ISBN 978-83-233-2310-5
  M 197294 M 197295 M 197296 (Opole)

  5. Słownik obrazów i symboli biblijnych / Manfred Lurker ; tł. z niem. Kazimierz Romaniuk. - Poznań : "Pallottinum", 1989. - S. 74 : Jednorożec
  C 162092 I 162093

  6. Świat symboliki chrześcijańskiej / Dorothea Forstner ; przekł. z niem. i oprac. Wanda Zakrzewska, Paweł Pachciarek, Ryszard Turzyński. - Warszawa : "Pax", 1990. - S. 265-267 : Jednorożec
  M 045171 (Brzeg) C 045648 (Kluczbork) C 064284 M 054190 (Nysa) C 162354 I 162374 (Opole)

   

  Artykuły z czasopism:

  7. Chrystologiczna symbolika jednorożca w literaturze patrystycznej i średniowiecznej / Karin A. Wawrzynek, Jadwiga Sebesta // Roczniki Teologiczne. - T. 53, z. 2 (2006), s. 177-188

  8. Jednorożce z Dolnego Śląska / Jarosław Komorowski // Spotkania z Zabytkami. - 2001, nr 5, s. 7-9
  *Jednorożec (mit.) - ikonografia - 15-19 w.

  9. Łzy jednorożca : szkic do fantazmatycznej biografii obrazu / Sebastian Borowicz // Teksty Drugie. - 2012, nr 5, s. 241-266

  10. Od róż do liter / Lucyna Skompska // Tygiel Kultury. - 1996, nr 2, s. 56-58
  *Mit jednorożca w sztuce

  11. Polskie tropy jednorożca / Rafał Jaworski // Mówią Wieki. - 2007, nr 7, s. 42-45

  12. Pomorskie jednorożce / Jarosław Komorowski // Spotkania z Zabytkami. - 2002, nr 7, s. 7-10     *Jednorożec (mit.) - ikonografia - historia - 15-20 w.

  13. Średniowieczne "Zwiastowanie z jednorożcem" z fary w Ziębicach : malowane "Defensorium inoviolatae virginitatis Mariae" w źródeł motywu "Immaculata Tota Pulchra" / Aleksander Jankowski // Studia Gnesnensia. - T. 18 (2004), s. 227-236

  14. W krainie jednorożców / Dominika Dworakowska-Marinow // Wychowawca. - 2007, nr 9, s. 7-9

   

  Oprac. Anna Zacłona

  Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

  Drukuj

  Maska

  Książki:

  1. Maskarady oświeconych : próba opisu zjawiska / Janusz Ryba. - Katowice : Wydawnictwo UŚ , 1998 .-120, [4] s. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 1739)

  2. Maski. T. 1 / wybór, oprac. i red. Maria Janion, Stanisław Rosiek. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1986. - 415, [1] s., [36] k.tabl. ; 20 cm. - ( Transgresje, ISSN 0239-8060 ; 4 ) ISBN 83-215-7845-4
  M 147797/I (Opole), M 040243/I (Brzeg), M 48917/I (Kędzierzyn-Koźle), M 040906/I (Kluczbork), M 062512/I M 048272/I (Nysa)

  3. Maski. T. 2 / wybór, oprac. i red. Maria Janion, Stanisław Rosiek. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1986. - 510, [1] s. ; 20 cm. - ( Transgresje, ISSN 0239-8060 ; 4 ) ISBN 83-215-7851-9
  M 147797/II (Opole), M 040243/II (Brzeg), M 48917/II (Kędzierzyn-Koźle), M 040906/II (Kluczbork), M 062512/II M 048272/I (Nysa)

  4. Maski Gombrowicza / Mateusz Werner // Maski współczesności : o literaturze i kulturze XX wieku / pod red. Lidii Burskiej i Marka Zaleskiego ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : IBL. PAN , 2001. - S. 232-237
  M 191665 (Opole)

  5. Maski i lustra rzeczywistości w „Białym małżeństwie" Tadeusza Różewicza / Lidia Wiśniewska // Maski współczesności : o literaturze i kulturze XX wieku / pod red. Lidii Burskiej i Marka Zaleskiego ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : IBL. PAN , 2001. - S. 238-250
  M 191665 (Opole)

  6. Mini-wykłady o maxi-sprawach. Seria 3 i ostatnia, O długach, o wybaczeniu, o rekordach, o posiadaniu samego siebie, o przeszłości i o przyszłości, o zawiści, o sprawiedliwości, o pogrzebach, o maskach, o wrogu i o przyjacielu, demokracja jest przeciwna naturze, moje wróżby w sprawie przyszłości religii i filozofii / Leszek Kołakowski. - Kraków : "Znak" , 2000 .-100, [4] s. ; 20 cm. 83-7006-720-4

  7. "Mówię i mówię" : teatralne maski Elfriede Jelinek / pod red. Moniki Szczepaniak. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2008. - 206, [1] s. ; 25 cm.

  8. Zwierciadła Kordiana : rola i maska bohatera w dramatach Słowackiego / Michał Masłowski. - Izabelin : "Świat Literacki", cop. 2001. - 246, [2] s., [18] s. tabl. (w tym kolor.) : il. ; 21 cm. - (Nauka o Literaturze Polskiej za Granicą ; t. 7)

   

  Artykuły z czasopism:

  9. Co się kryje pod tą maską. Wokół motywu Człowieka Śmiechu: parę uwag o "Batmanie" / Monika Sznajderman // Konteksty. - 1992, nr 3/4, s. 135-137

  10. Człowiek i maska / Karl Kerenyi // Konteksty. - 2002, nr 3-4, s. 141-146

  11. Dylematy moralne "człowieka w masce" - Konrad Wallenrod i Batman / Barbara Lekarczyk-Cisek // Warsztaty Polonistyczne. - 2000, nr 1, s. 57-65

  12. Fenomenologia maski / Maria Zowisło // Lud. - T. 86 (2002), s. 31-45

  13. Joker, portret niemożliwy / Marcin Cielecki // Twórczość. - 2012, nr 12, s. 55-89

  14. Kostium, maska, przebranie - bohaterowie ukrywający tożsamość / Agata Rosochacka // Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny. - 2012, nr 2, s. 19-30
  * Prezentacja maturalna

  15. Motyw maski w prozie Michaiła Kuzmina / Ewa Studziżba-Komisaruk // Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia. - Nr 94 (1996), s. 105-120

  16. O symbolice masek w „Marii" A. Malczewskiego / Waldemar Skrzypczak // Przegląd Humanistyczny. - 1993, nr 1, s. 91-105

  17. Oko i maska u Kubricka / Piotr Graczyk // Kresy. - 2005, nr 1-2, s. 180-191

  18. Tożsamość i motyw maski w twórczości Maxa Frischa / Norbert Honsza // Kwartalnik Neofilologiczny. - 1975, z. 2, s. 219-229

  19. "Twarzą w twarz, maską w maskę, w potrzasku". O "Racoonie" Henryka Grynberga / Dorota Krawczyńska // Teksty Drugie. - 2001, nr 6, s. 165-173

  20. Weneckie widowiska karnawałowe w maskach / Åsa Boholm ; tł. Justyna Jaworska // Konteksty. - 2002, nr 3/4, s. 147-150

   

  Oprac. Anna Zacłona

  Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

  Drukuj

  Pies

  Książki:

  1. Natura i jej symbole : rośliny i zwierzęta / Lucia Impelluso ; tł. z wł. Hanna Cieśla. - Warszawa : "Arkady", 2006. - S. 203-211 : Pies
  C 203035 I 193821 M 203039 M 203057 M 204436 (Opole)

  2. Pies w kulturach świata / red. nauk. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Joanna Rutkowska, Jowita Żurawska-Chaszczewska ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. - Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2012. - 242 s. : il. kolor. ; 24 cm. - (Gorzowskie Studia Bestiograficzne ; 1)

  3. Świat symboliki chrześcijańskiej / Dorothea Forstner ; przekł. z niem. i oprac. Wanda Zakrzewska, Paweł Pachciarek, Ryszard Turzyński. - Warszawa : "Pax", 1990. - S. 292-294 : Pies
  M 045171 (Brzeg), C 045648 (Kluczbork), C 064284 M 054190 (Nysa), C 162354 I 162374 (Opole)

  4. Zwierzyniec literacki / Stanisława Niedziela. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014. - S. 31-62 : Pies – wierny przyjaciel człowieka
  *Pies w literaturze dla dzieci i młodzieży
  M 212237 (Opole)

   

  Artykuły z czasopism:

  5. Ferdynand Wspaniały - pies dla dzieci i dorosłych / Zofia Adamczykowa // Guliwer. - 2006, nr 3, s. 52-56

  6. Gyda, czyli spotkanie ze sobą / Anna Gomóła // Guliwer. - 2006, nr 3, s. 68-71
  *Psy w literaturze amerykańskiej - historia

  7. "Hermes, pies i gwiazda" - pamięć i wyobraźnia / Julian Kornhauser // Ruch Literacki. - 1999, z. 6, s. 679-687

  8. Jak pomóc psu? Na podstawie wiersza "Szczeniaczek" Krystyny Pokorskiej / Iwona Pidzik // Drama. - 1999, z. 30, s. 21-23
  *Drama dla kl. III

  9. Jeden psi żywot Bobika z Edynburga i jego cztery artystyczne wersje / Sławomir Bobowski // Filoteknos. - Vol. 3 (2012), s. 145-163

  10. Jestem psiara / Ewa Kraskowska // Arkusz. - 1995, nr 9, s. 15
  *Pies w literaturze

  11. Językowy obraz "psa" : (badania porównawcze na materiale języka polskiego i niemieckiego) / Lisa Palmes // Poradnik Językowy. - 2006, z. 1, s. 42-56

  12. Kłopoty z alegorią, czyli kto się kryje za psem w bajkach / Bogna Skrzypczak-Walkowiak // Guliwer. - 2006, nr 3, s. 22-25

  13. Ludwika Jerzego Kerna wędrówki po krainie psiego snu / Jan Kwaśniewicz // Guliwer. - 2010, nr 3, s. 43-49

  14. Najlepszą cechą człowieka jest pies / Danuta Świerczyńska-Jelonek // Guliwer. - 2006, nr 3, s. 10-14

  15. Najmilszy z "Najmilszych" : pies w twórczości Ewy Szelburg-Zarembiny / Katarzyna Węcel // Guliwer. - 2006, nr 3, s. 31-34

  16. Najlepszym przyjacielem człowieka jest pies / Olimpia Gogolin // Guliwer. - 2013, nr 1, s. 86-88
  *Zawiera rec. książki: Nowe przygody grzecznego psa / Wojciech Cesarz, Katarzyna Terechowicz. - Łódź, 2012

  17. Negatywny obraz psa w Biblii : przyczyny i konsekwencje / Janusz Lemański // Colloquia Theologica Ottoniana. - 2011, [nr] 1, s. 51-95

  18. Niewidzialny łańcuch. O kilku wierszach Wisławy Szymborskiej / Wojciech Bonowicz // Znak. - 2012, nr 5, s. 92-95

  19. O psich kloszardach w przestrzeni miejskiej : na materiale opowiadania "Oczy bezdomnego psa" Anatolija Kima / Justyna Tymieniecka-Suchanek // Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze. - Nr 23 (2013), s. 84-101

  20. O psim bohaterze w książkach dla dzieci : (B. Gawryluk "Baltic - pies, który płynął na krze", M. Pałasz "Sposób na Elfa") / Danuta Bula // Guliwer. - 2012, nr 4, s. 30-33

  21. Pies i gwiazdy / Alina Kowalczykowa // Prace Polonistyczne. - Ser. 52 (1997), s. 7-14
  *Motyw psa w utworach Juliusza Słowackiego

  22. Pies na tygrysy / Krzysztof Kwaśniewicz // Guliwer. - 2006, nr 3, s. 41-47
  *Pies Szarik - bohater powieści i serialu "Czterej pancerni i pies"

  23. Pies (nie)poetycki? / Alicja Ungeheuer-Gołąb // Guliwer. - 2006, nr 3, s. 56-61

  24. Pies, nie świnia / Katarzyna Adamów // Pamięć.pl. - 2014, nr 1, s. 10-13
  *"Czterej pancerni i pies"

  25. Pies pośród cytatów - wobec tradycji artystycznej / Justyna Ryczek // Orońsko. - 2011, nr 1/2, s. 49-52
  *Psy w sztuce polskiej (rzeźby Rafała Boettnera-Łubowskiego)

  26. Pies średniowieczny / Jacek Kowalski // Czas Kultury. - 2002, nr 1, s. 24-32
  *Pies w malarstwie i rzeźbie

  27. Pies w sztuce polskiej / Marek Wasilewski // Czas Kultury. - 2002, nr 1, s. 6-13
  *Wystawa w Paryżu

  28. Pies w trzech odsłonach : ewolucja motywu psa na przykładzie dziecięcej literatury skandynawskiej / Hanna Dymel-Trzebiatowska // Guliwer. - 2006, nr 3, s. 34-41

  29. Przyjaciel człowieka : psy w opowiadaniach Nałkowskiej / Zofia Budrewicz // Guliwer. - 2006, nr 3, s. 25-30

  30. Psi narrator w "Dociekaniach psa" Franza Kafki / Katarzyna Łągiewka // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. - [Z.] 8 (2006), s. 219-235

  31. Psy też / Martin Zet ; tł. Robert Bartołd // Czas Kultury. - 2002, nr 1, s. 57-65
  *Pies w fotografii

  32. Puc, Bursztyn i goście : scenariusz zajęć dla klasy II / Małgorzata Kopa // Życie Szkoły. - 2004, nr 8, s. 29-30

  33. Tadeusza Różewicza psy i chimery / Aneta Kula // Prace Polonistyczne. - Ser. 55 (2000), s. 131-155

  34. Ten pies wabi się Topos / Kazimierz Szymeczko // Guliwer. - 2006, nr 3, s. 47-52

  35. W orszaku małego człowieka, czyli o psie w tekstach dla dzieci / Bernadeta Niesporek-Szamburska // Guliwer. - 2006, nr 3, s. 14-22

  36. "Wierny jak pies" czy "pies na baby"? : o różnych interpretacjach symbolicznych i przeciwstawnych obrazach psa / Agnieszka Tomaszczuk // Kultura Popularna. - 2004, nr 1, s. 93-97

  37. Wpisane w kulturę / Krystyna Heska-Kwaśniewicz // Guliwer. - 2006, nr 3, s. 5-10

  38. Zbigniewa Herberta "Hermes, pies i gwiazda" po czterdziestu latach : intuicje eschatologiczne / Mirosław Dzień // Kwartalnik Artystyczny. - 1998, nr 1, s. 9-24

   

  Oprac. Anna Zaclona

  Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

  Drukuj

  Kariera

  1. Dyzma, Dymsza i inni / Tadeusz Skarbek // Film. - 1956, nr 47, s. 8-9

  2. Dyzma od Sasa do Lasa / Jerzy Płażewski // Życie Literackie. - 1956, nr 45, s. 8

  3. Eugeniusz de Rastignac / Anna Wojtasiak // Cogito. - 2005, nr 1, s. 82-83

  4. Kariera // Cogito. - 2005, nr 16, s. 108-110

  5. Kariera // Cogito. - 2006, nr 21, s. 76-77

  6. Kariera Nikodema Dyzmy / Ktt // Teatr. - 1980, nr 13, s. 24

  7. Kariera Nikodema Dyzmy / Stefan Lichański // Kino. - 1980, nr 8, s. 11-14

  8. Kariera Nikodema Dyzmy / Zbigniew Kulikowski // Literatura. - 1980, nr 22, s. 13

  9. Kariera w "mętnych wodach wiośnianych czasów" : hochsztapler jako figura kryzysu nowoczesnej świadomości / Aleksander Wójtowicz // Przegląd Humanistyczny. - 2011, nr 3, s. 11-21

  10. Karierowicz w literaturze / Józef Zelda // Cogito. - 1999, nr 7, s. 43-45

  11. Karierowicze : o bohaterach Havla / Elżbieta Zimna // Teatr. - 2012, nr 9, s. 48-49

  12. Miłość i pieniądze : o finansowej karierze Stanisława Wokulskiego / Kazimierz Surowiec // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Historia Literatury. - Z. 5 (2010), s. 208-226

  13. Od biedy i bezimienności do zbytku i sławy, czyli "Kariera Nikodema Dyzmy" / Katarzyna Ożarowska // Język Polski w Szkole Średniej. - 1998, z. 1, s. 88-97

  14. Opętani karierą : o szaleństwie w dziewiętnastowiecznej prozie rosyjskiej / Aleksandra Filipowicz // Przegląd Humanistyczny. - 2000, nr 1-2, s. 79-98

  15. Tytuł wypracowania: Szlachetni naprawiacze świata, konformiści, snobi, kanalie i karierowicze. Galeria postaci ludzkich w prozie XX-lecia międzywojennego / Dorota Nosowska // Cogito. - 2010, nr 16, s. 42-43

  16. W kabarecie „Nikodem Dyzma" / Bolesław Michałek // Przegląd Kulturalny. - 1956, nr 46, s. 10

   

  Oprac. Anna Zacłona

  Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

  Drukuj

  Wernyhora

  Książki:

  1. Siostrzane muzy : studia o literaturze ustnej i pisanej / Jan Mirosław Kasjan. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, cop. 1986. - 224,[4] s. ; 20 cm. ISBN 83-218-0519-1
  M 041548 (Kluczbork), M 048794 (Nysa), M 150076 M 150077 (Opole)

  2. Wernyhora / Franciszek Ziejka // W : Słownik literatury polskiej XIX wieku / pod red. Józefa Bachórza i Aliny Kowalczykowej. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. – S. 997-998
  C 045459 (Brzeg), C 53522 (Kędzierzyn-Koźle), C 046686 (Kluczbork), C 061105 (Nysa), C 164484 I 164487 C (Opole)

  3. Wernyhora : przepowiednie i legenda / Stanisław Makowski. - Warszawa : "Czytelnik", 1995. - 268, [3] s., [16] s. tabl. : il. (w tym kolor.), 2 portr. ; 21 cm.

  4. Wernyhora w literaturze polskiej / Władysław Stabryła. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1996. - 144, [4] s. ; 21 cm. - (Bestsellery z Przeszłości)

   

  Artykuły z czasopism:

  5. Dyżurny wizjoner / Stanisław Syrycki // Dziś. - 2002, nr 1, s. 123-125
  *Proroctwa Wernyhory

  6. Jeszcze o tzw. przepowiedni Wernyhory / Stanisław Pigoń // Pamiętnik Literacki. - 1960, z. 4, s. 463-472

  7. "Na grobie usiadł Wernyhora..." / Maria Poprzęcka // Mówią Wieki. - 1998, nr 5, s. 39-41
  *Legenda Wernyhory w literaturze i sztuce, m.in.: Michał Czajkowski, Seweryn Goszczyński, Jan Matejko, Lucjan Siemieński, Juliusz Słowacki

  8. Polskie przepowiednie Wernyhory i czas ich powstania / W. Klinger // Pamiętnik Literacki. - 1960, z. 1, s. 159-171

  9. Powieść historyczna z tezą : o "Wernyhorze" Michała Czajkowskiego / Marek Kwapiszewski // Pamiętnik Literacki. - 1997, z. 2, s. 3-11

  10. Proroctwo Wernyhory - modyfikacja znaczeń / Zofia Wójcicka // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF Philologiae. - Vol. 20/21 (2002/2003), s. 429-447

  11. Wernyhora i jego rodowód malarski w "Weselu" Wyspiańskiego / Maria Januszewicz // Studia i Materiały. Filologia Polska / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego. - [Z.] 8 (1995), s. 63-85

  12. Wernyhora - postać z polsko-ukraińskiego pogranicza / Jan Mirosław Kasjan // Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze. - Z. 6/7 (1998), s. 140-165

  13. Wernyhora : (słowo-imię-symbol) / Marian Jurkowski // Slavia Orientalis. - 1984, nr 3-4, s. 397-400

  14. Wernyhora - ukraiński wieszcz w twórczości Franciszka Rawity-Gawrońskiego i innych pisarzy polskich / Ołena Szelążyk-Komenda // Studia Polsko-Ukraińskie. - R. 1, t. 1 (2006), s. 19-32

  15. Wernyhora - wieszczba liryka i wizja malarza / Henryk Słoczyński // Biuletyn Historii Sztuki. - 1985, nr 3-4, s. 245-256
  *Jan Matejko

   

  Oprac. Anna Zacłona

  Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

  Drukuj

  Nuda

  Książki:

  1. Bezklasowo, bezpłciowo... : o nudzie socrealistycznego świata / Wojciech Tomasik // W : Nuda w kulturze / red. Przemysław Czapliński, Piotr Śliwiński. - Poznań : "Rebis", cop. 1999. - S. 174-186
  063803 (Nysa), M 189491 (Opole)

  2. Historia nudy / Peter Toohey ; przeł. z ang. Katarzyna Ciarcińska. - Warszawa : "Bellona", 2012. - 188, [1] s. : il. ; 24 cm. ISBN 978-83-11-12195-9
  M 206969 (Opole)

  3. Nuda buduaru / Kazimiera Szczuka // W : Nuda w kulturze / red. Przemysław Czapliński, Piotr Śliwiński. - Poznań : "Rebis", cop. 1999. - S. 83-100
  063803 (Nysa), M 189491 (Opole)

  4. Nuda i świadomość w powieści inteligenckiej / Barbara Sienkiewicz // W : Nuda w kulturze / red. Przemysław Czapliński, Piotr Śliwiński. - Poznań : "Rebis", cop. 1999. - S. 142-173
  063803 (Nysa), M 189491 (Opole)

  5. Nuda podróżowania / Agnieszka Czyżak // W : Nuda w kulturze / red. Przemysław Czapliński, Piotr Śliwiński. - Poznań : "Rebis", cop. 1999. - S. 216-230
  063803 (Nysa), M 189491 (Opole)

  6. Nuda przedstawiona albo proza najnowsza wobec istnienia / Przemysław Czapliński // W : Nuda w kulturze / red. Przemysław Czapliński, Piotr Śliwiński. - Poznań : "Rebis", cop. 1999. - S. 244-266
  063803 (Nysa), M 189491 (Opole)

  7. Nuda w kulturze / red. Przemysław Czapliński, Piotr Śliwiński. - Poznań : "Rebis", cop. 1999. - 382,[1] s. ; 20 cm. - ( Konstatacje ) ISBN 83-7120-818-9
  063803 (Nysa), M 189491 (Opole)

  8. Nuda według Różewicza / Piotr Śliwiński // W : Nuda w kulturze / red. Przemysław Czapliński, Piotr Śliwiński. - Poznań : "Rebis", cop. 1999. - S. 231-244
  063803 (Nysa), M 189491 (Opole)

  9. Ten nudzący się Chozroes, ta nudna Marika... : nuda w "Słowie i ciele" Teodora Parnickiego / Stefan Szymutko // W : Nuda w kulturze / red. Przemysław Czapliński, Piotr Śliwiński. - Poznań : "Rebis", cop. 1999. - S. 199-215
  063803 (Nysa), M 189491 (Opole)

   

  Artykuły z czasopism:

  10. "Jak się nie nudzić na scenie tak małej?" - literackie rokowania w stanach czczości egzystencjalnej / Słowinia Tynecka-Makowska // Prace Polonistyczne. - Ser. 57 (2002), s. 187-237

  11. "Nadmiar czasu w stanie czystym" : pojęcie nudy według G. Flauberta, T. Manna, J. Brodskiego / Barbara Stawarz // Slavia Orientalis. - 2007, nr 3, s. 367-378

  12. Nuda buduaru : psychoanalityczny punkt widzenia / Kazimiera Szczuka // Res Publica Nowa. - 1998, nr 5, s. 18-24
  *Nuda dotykająca Justynę Orzelską, bohaterkę powieści "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej i Izabelę Łęcką, bohaterkę powieści "Lalka" Bolesława Prusa

  13. Nuda Makropulos / Barbara Chyrowicz // Przegląd Filozoficzny. - 2012, nr 2, s. 533-547
  *Materiały z IX Polskiego Zjazdu Filozoficznego, Wisła. Nuda w filozofii i literaturze

  14. Nuda metafizyczna - dwa świadectwa : (Słowacki i Witkacy) / Magdalena Bizior-Dombrowska // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. - Nr 50 (2010), s. 71-86

  15. Nuda podróżowania, nuda czekania : "Gerry" Gusa Van Santa a teatr Samuela Becketta / Jakub Popielecki // Images. - Vol. 7, nr 13/14 (2009/2010), s. 225-234

  16. Nuda powtórzeń / Marek Zaleski // Res Publica Nowa. - 1998, nr 5, s. 37-43

  17. Nuda przedstawiona albo proza najnowsza wobec istnienia / Przemysław Czapliński // Res Publica Nowa. - 1998, nr 5, s. 58-66
  *W utworach: Nataszy Goerke "Księga Pasztetów", Jerzego Pilcha "Tysiąc spokojnych miast", Andrzeja Stasiuka "Dukla"

  18. Nuda według Różewicza / Piotr Śliwiński // Res Publica Nowa. - 1998, nr 5, s. 44-49

  19. Popkultura i masowa nuda / Tomasz Kozłowski // Odra. - 2003, nr 3, s. 2-8

  20. "Ty piszesz dla potomnych, a ja z nudów piszę..." : doświadczanie nudy jako źródło twórczości w wypowiedziach Stanisława Doliwy Starzyńskiego / Danuta Kowalewska // Prace Polonistyczne. - Ser. 57 (2002), s. 75-94

  21. Zagadnienie nudy w "Szewcach" Witkacego / Lech Sokół // Pamiętnik Literacki. - 2002, z. 4, s. 33-46

   

  Oprac. Anna Zacłona

  Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

  Drukuj

  Lew

  Książki:

  1. Bestiarium chrześcijańskie : zwierzęta w symbolice i interpretacji : starożytność i średniowiecze / Stanisław Kobielus. - Warszawa : "Pax", 2002. - S. 180-186 : Lew
  C 196239 (Opole)

  2. Lwy w heraldyce i sztuce europejskiej : międzynarodowa konferencja historyczna, Gdańsk, 23 października 2008 = Lions in heraldry and art in Europe : international historical conference, Gdańsk, Poland, 23 October 2008 / [kierownictwo nauk. Tomasz Maćkowski ; tł. Maria Stelmasiewicz]. - [Gdańsk : Fundacja "Wspólnota Gdańska, 2008]. - 133, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 22x30 cm.

  3. Natura i jej symbole : rośliny i zwierzęta / Lucia Impelluso ; tł. z wł. Hanna Cieśla. - Warszawa : "Arkady", 2006. - S. 213-217 : Lew
  C 203035 I 193821 M 203039 M 203057 M 204436 (Opole)

  4. Średniowieczna gra symboli / Michel Pastoureau ; przeł.[z fr.] Hanna Igalson-Tygielska. - Warszawa : "Oficyna Naukowa", 2006. - S. 55-72 : Sakra lwa
  M 194053 (Opole)

  5. Świat symboliki chrześcijańskiej / Dorothea Forstner ; przekł. z niem. i oprac. Wanda Zakrzewska, Paweł Pachciarek, Ryszard Turzyński. - Warszawa : "Pax", 1990. - S. 275-280 : Lew
  M 045171 (Brzeg), C 045648 (Kluczbork), C 064284 M 054190 (Nysa), C 162354 I 162374 (Opole)

   

  Artykuły z czasopism:

  6. Co robią zwierzęta "na tym słusznie przeklętym świecie"? : (wokół motywu lwa w twórczości Norwida) / Marian Śliwiński // Słupskie Prace Humanistyczne. - 1989, nr 10a, s. 105-115

  7. Diabolus tamquam leo rugiens : z badań nad znaczeniem motywu lwa na sarkofagach chrześcijańskich epoki przedkonstantyńskiej / Sławomir Skrzyniarz // Modus. - [T.] 1 (1999), s. 7-29

  8. Drewniane rzeźby lwów w polskiej sztuce średniowiecznej / Agnieszka Bryła // Roczniki Humanistyczne. - T. 53, z. 4 (2005), s. 169-183

  9. Głowa lwa na tarczy herbowej Jana III - etymologia symboli / Maciej Dariusz Kossowski // Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. - T. 7 (2005), s. 51-66

  10. "Na lwa srogiego bez obrazy wsiędziesz" : o niektórych znaczeniach symbolicznych średniowiecznych wyobrażeń lwa / Tomasz Panfil // Summarium. - R. 28/29 (1999/2000), s. 83-94

   

  Oprac. Anna Zacłona

  Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

  Drukuj

  Zwierzęta

  Książki:

  1. Animalia - anomalia (Łódź, 19.04.2013) : I tak zjedzą nas robale, czyli o właściwym Porządku świata (Łódź, 15.03.2013) : materiały ze studencko-doktoranckich konferencji naukowych zorganizowanych przez Sekcję Dawną Koła Naukowego Historyków Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego / [red. Krzysztof Stefański]. - Łódź : Koło Naukowe Historyków Sztuki. Sekcja Dawna. Katedra Historii Sztuki. Uniwersytet Łódzki, 2014. - 266 s. ; 21 cm. - (Ars et Scientia ; t. 4)
  *Zwierzęta w literaturze i sztuce

  2. Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej / pod red. Adriana Mianeckiego i Violetty Wróblewskiej. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. - 276 s. ; 21 cm. - (Paralele : folklor, literatura, kultura. ) ISBN 978-83-231-2628-7
  M 206448 (Opole)

  3. Bajki zwierzęce Adolfa Dygasińskiego / Mirosława Radowska-Lisak // W : Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej / pod red. Adriana Mianeckiego i Violetty Wróblewskiej. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. - S. 219-230
  M 206448 (Opole)

  4. Bestiarium chrześcijańskie : zwierzęta w symbolice i interpretacji : starożytność i średniowiecze / Stanisław Kobielus. - Warszawa : "Pax", 2002. - 503, [1] s., [144] s. tabl. (gł. kolor.) : il. ; 25 cm.
  C 196239 (Opole)

  5. Bestiarium Zbigniewa Herberta. Próba / Marek Adamiec // W : Bestie, żywy inwentarz i Bracia Mniejsi : motywy zwierzęce w mitologiach, sztuce i życiu codziennym / red. nauk. Piotr Kowalski, Katarzyna Łeńska-Bąk, Magdalena Sztandara ; Uniwersytet Opolski ; Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2007. - S. 301-317
  M 197672 M 197724 (Opole)

  6. Bestiariusz Tolkienowski / tekst David Day ; il. Ian Miller [et al.] ; przekł. Renata Giedrojć, Joanna Kokot, Jakub Zdzisław Lichański. - Poznań : Zysk i S-ka. Wydaw., cop. 2001. - 223, [1] s., LXIV s. tabl. kolor. : il. ; 29 cm.

  7. Bestie, żywy inwentarz i Bracia Mniejsi : motywy zwierzęce w mitologiach, sztuce i życiu codziennym / red. nauk. Piotr Kowalski, Katarzyna Łeńska-Bąk, Magdalena Sztandara ; Uniwersytet Opolski ; Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2007. - 414 s. ; 24 cm. - ( Stromata Antropologica, ISSN 1897-5666 ; 1 )
  M 197672 M 197724 (Opole)

  8. Człowiek i zwierzę w bajce zwierzęcej, magicznej oraz w legendach o życiu świętych / Jolanta Ługowska // W : Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej / pod red. Adriana Mianeckiego i Violetty Wróblewskiej. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. - S. 35-47
  M 206448 (Opole)

  9. Homo sapiens – gatunek krytycznie zagrożony. Motywy zwierzęce w "Cząstkach elementarnych" Michela Houellebecqa / Adriana Celińska // W : Bestie, żywy inwentarz i Bracia Mniejsi : motywy zwierzęce w mitologiach, sztuce i życiu codziennym / red. nauk. Piotr Kowalski, Katarzyna Łeńska-Bąk, Magdalena Sztandara ; Uniwersytet Opolski ; Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2007. - S. 289-299
  M 197672 M 197724 (Opole)

  10. (Inne) zwierzęta mają głos / red. Danuta Dąbrowska, Piotr Krupiński. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. - 361 s. ; 23 cm.

  11. Jana Brzechwy bajki dla dzieci / Elżbieta Kruszyńska // W : Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej / pod red. Adriana Mianeckiego i Violetty Wróblewskiej. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. - S. 245-254
  M 206448 (Opole)

  12. Komizm w ludowej bajce zwierzęcej (na wybranych przykładach) / Tomasz Dalasiński // W : Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej / pod red. Adriana Mianeckiego i Violetty Wróblewskiej. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. - S. 151-166
  M 206448 (Opole)

  13. Leśmianowski "Czarny kozioł": gry z magiczną symboliką / Małgorzata Czapiga // W : Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej / pod red. Adriana Mianeckiego i Violetty Wróblewskiej. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. - S. 231-244
  M 206448 (Opole)

  14. Lingua symbolica : o pochodzeniu i znaczeniach najstarszych symboli heraldycznych w Polsce / Tomasz Panfil ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Humanistycznych. - Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 2002. - 344 s. : il. ; 24 cm.

  15. Literacka symbolika zwierząt : praca zbiorowa / pod red. Anny Martuszewskiej. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1993. - 230, [1] s. ; 21 cm.

  16. Literatura rosyjska wobec upodmiotowienia zwierząt : w kręgu zagadnień ekofilozoficznych / Justyna Tymieniecka-Suchanek. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. - 373, [3] s. : il. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 3017)

  17. Łowy, łowcy i zwierzyna w przysłowiach polskich / Władysław Dynak ; z prac Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. - Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1993. - [2], 358, [3] s. : il. ; 19 cm.

  18. Na przykład: jaszczurka. Uwagi o historii zwierząt / Piotr Kowalski // W : Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej / pod red. Adriana Mianeckiego i Violetty Wróblewskiej. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. - S. 13-34
  M 206448 (Opole)

  19. Natura i jej symbole : rośliny i zwierzęta / Lucia Impelluso ; tł. z wł. Hanna Cieśla. - Warszawa : "Arkady", 2006. - 382,[1] s. : il. kolor., faks. ; 20 cm. - ( Leksykon : historia, sztuka, ikonografia ) ISBN 83-213-4440-2
  C 203035 I 193821 M 203039 M 203057 M 204436 (Opole)

  20. Od Lewiatana do Jormungandra : rzecz o potworach morskich, ludziach z morza i duchach wód / Zofia Drapella ; il. Tadeusz Ciesiulewicz. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1976. - 207, [1] s. ; 20 x 21 cm. - (Biblioteka Morza)

  21. Okrucieństwo w ludowej bajce zwierzęcej / Violetta Wróblewska // W : Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej / pod red. Adriana Mianeckiego i Violetty Wróblewskiej. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. - S. 87-97
  M 206448 (Opole)

  22. Pisarze w zwierzyńcu / Janina Abramowska. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2010. - 187, [1] s. ; 24 cm

  23. Sacrum w ludowej bajce zwierzęcej (zarys problematyki) / Olga Wachcińska // W : Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej / pod red. Adriana Mianeckiego i Violetty Wróblewskiej. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. - S. 139-149
  M 206448 (Opole)

  24. Słoń jaki jest, każdy widzi. Zwierzęta egzotyczne w antyku / Gościwit Malinowski // W : Bestie, żywy inwentarz i Bracia Mniejsi : motywy zwierzęce w mitologiach, sztuce i życiu codziennym / red. nauk. Piotr Kowalski, Katarzyna Łeńska-Bąk, Magdalena Sztandara ; Uniwersytet Opolski ; Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2007. - S. 73-83
  M 197672 M 197724 (Opole)

  25. Strofy o zwierzętach : antologia / wybrał i oprac oraz wstępem opatrzył Robert Stiller. - Warszawa : "Iskry", 1982. - 217, [3] s. ; 20 cm.

  26. Symbolika zwierząt w żywotach świętych / Bartłomiej Polański. - Wrocław ; Borowianka : Druk-Allegro, 2011. - 143 s. : il. kolor. ; 22 cm

  27. Świat zwierząt w poezji księdza Jana Twardowskiego / Beata Afeltowicz, Maria Kabata // W : Las w kulturze polskiej. 2 / red. Wojciech Łysiak ; Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. - Poznań : "Eco", 2002. -S. 497-502
  M 189341 (Opole)

  28. Tajemnice fauny i flory w "Lecie leśnych ludzi" Marii Rodziewiczównej / Dorota Kulczycka // W : Las w kulturze polskiej. 3 / red. Wojciech Łysiak ; Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. - Poznań : "Eco", 2004. - S. 231-242
  M 189342 (Opole)

  29. Teologia - rośliny i zwierzęta : praca zbiorowa / pod red. Tomasza Jelonka. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2008. - 221 s. ; 21 cm. - (Biblia w Kulturze Świata)

  30. Wyobrażenia zwierząt i tęsknoty za "dzikim życiem". "Pocztówkowe" zwierzęta / Magdalena Sztandara // W : Bestie, żywy inwentarz i Bracia Mniejsi : motywy zwierzęce w mitologiach, sztuce i życiu codziennym / red. nauk. Piotr Kowalski, Katarzyna Łeńska-Bąk, Magdalena Sztandara ; Uniwersytet Opolski ; Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2007. - S. 357-374
  M 197672 M 197724 (Opole)

  31. Z polskich studiów nad ludową bajką zwierzęcą / Adrian Mianecki // W : Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej / pod red. Adriana Mianeckiego i Violetty Wróblewskiej. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. - S. 77-86
  M 206448 (Opole)

  32. Zoologia fantastyczna / Jorge Luis Borges przy współpr. Margarity Guerrero ; przeł. [z hisz.] Zofia Chądzyńska. - Warszawa : "Czytelnik", 1983. - 198, [2] s., [6] k. il. ; 14 cm.

  33. Zoomorfologiczne figury wroga w poezji socrealistycznej / Joanna Pyszny // W : Bestie, żywy inwentarz i Bracia Mniejsi : motywy zwierzęce w mitologiach, sztuce i życiu codziennym / red. nauk. Piotr Kowalski, Katarzyna Łeńska-Bąk, Magdalena Sztandara ; Uniwersytet Opolski ; Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2007. - S. 257-274
  M 197672 M 197724 (Opole)

  34. Zwierzę w micie i kulcie / Tadeusz Margul. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1996. - 240 s. ; 21 cm.

  35. Zwierzęca farma kinematografii, czyli tropem kulturowej definicji filmu animowanego / Paweł Sitkiewicz // W : Bestie, żywy inwentarz i Bracia Mniejsi : motywy zwierzęce w mitologiach, sztuce i życiu codziennym / red. nauk. Piotr Kowalski, Katarzyna Łeńska-Bąk, Magdalena Sztandara ; Uniwersytet Opolski ; Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2007. - S. 341-356
  M 197672 M 197724 (Opole)

  36. Zwierzęce motywy w islamskiej mitologii i ich odzwierciedlenie w literaturze i sztuce pięknej narodów muzzułmańskich / Swietłana M. Czerwonnaja // W : Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej / pod red. Adriana Mianeckiego i Violetty Wróblewskiej. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. - S. 49-62
  M 206448 (Opole)

  37. Zwierzęta i ludzie : praca zbiorowa / pod red. Jacka Kurka i Krzysztofa Maliszewskiego. - Chorzów : Miejski Dom Kultury "Batory", 2011. - 289, [3] s., XXVI s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 22 cm + 1 dysk optyczny (CD). - (Medium Mundi ; 7)
  *Zwierzęta w literaturze i sztuce

  38. Zwierzęta i rośliny w życiu świętych oraz jako ich atrybuty / Barbara Szczepanowicz. - Kraków : Wydawnictwo Księży Sercanów, 2007. - 205, [2] s., [8] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.

  39. Zwierzęta symboliczne i mityczne / J. C. Cooper ; przeł. [z ang.] Anna Kozłowska-Ryś i Leszek Ryś. - Poznań : Dom Wydawniczy "Rebis", 1998. - 339, [1] s. : il. ; 24 cm. - (Mity i Legendy Świata)

  40. Zwierzęta w kulturze literackiej Bizantyńczyków - Anavlepsate eis ta peteina... / Anna Kotłowska. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013. - 261 s. ; 21 cm. - (Historia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 224)

  41. Zwierzęta w "Opowieści etiopskiej" Heliodora / Sylwester Dworacki // W : Bestie, żywy inwentarz i Bracia Mniejsi : motywy zwierzęce w mitologiach, sztuce i życiu codziennym / red. nauk. Piotr Kowalski, Katarzyna Łeńska-Bąk, Magdalena Sztandara ; Uniwersytet Opolski ; Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2007. - S. 85-93
  M 197672 M 197724 (Opole)

  42. Zwierzęta w ujęciu biblijnym / Franciszek M. Rosiński // W : Bestie, żywy inwentarz i Bracia Mniejsi : motywy zwierzęce w mitologiach, sztuce i życiu codziennym / red. nauk. Piotr Kowalski, Katarzyna Łeńska-Bąk, Magdalena Sztandara ; Uniwersytet Opolski ; Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2007. - S. 49-72
  M 197672 M 197724 (Opole)

  43. Zwierzęta Zaratustry : symbolika świata zwierzęcego w pismach Friedricha Nietzschego / Olga Kłosiewicz. - Warszawa : Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2011. - 151 s. ; 24 cm.

  44. Zwierzyniec literacki / Stanisława Niedziela. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014. - 174, [2] s. : il. kolor. ; 22 cm. - (Biblioteki, Dzieci, Młodzież ; 7) ISBN 978-83-64203-15-2
  M 212237 (Opole)

   

  Artykuły z czasopism:

  45. Akeda, ostatnie slowo / Marcin Cielecki // Topos. - 2012, nr 6, s. 23-45

  46. Analiza wykorzystanych motywów zwierząt w logotypach wybranych marek samochodowych / Gabriela Osiecka // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. - Nr 13 (2009), s. 143-159

  47. "Animal studies", dyscyplinarność i post(humanizm) / Cary Wolfe ; tł. Karolina Krasuska // Teksty Drugie. - 2013, nr 1/2, s. 125-153

  48. Arka Poego czyli o istotach zmyślonych i ograniczeniach wyobraźni / Michał Jasieński // Nowa Fantastyka. - 2003, nr 2, s. 72-74

  49. Aspekt historyczny obecności istot fantastycznych w literaturze popularnej / Edyta Rudolf // Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna. - Nr 9 (2000), s. 187-202

  50. Bestiarium Zofii Nałkowskiej / Magdalena Janowska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. - [Z.] 7, t. 1 (2005), s. 369-405

  51. "(...) Będę ci śpiewał jak mrące łabędzie (...)" : porównania z komparansem "animalistycznym" w poematach Juliusza Słowackiego / Joanna Ścibek // Białostockie Archiwum Językowe. - Nr 13 (2013), s. 363-392

  52. Bitwa i polowanie w "Kronice Polskiej" Anonima zwanego Gallem : relacje świata ludzkiego ze światem zwierząt / Krzysztof Obremski // Pamiętnik Literacki. - 2008, z. 3, s. 5-18

  53. Charakterystyka nazw zwierząt w "Pamiętnikach" J. Ch. Paska / Bożenna Filipiak // Poradnik Językowy. - 1982, z. 2, s. 99-103

  54. Co robi chrząszcz bombardier / Jerzy Stom // Nowe Książki. - 1988, nr 9, s. 28-30
  *Książki o zwierzętach

  55. Czarno-biały kot / Magdalena Schreiber // Twórczość. - 2008, nr 10, s. 153-157
  *Zwierzęta w sztuce

  56. Część i całość, czyli starożytne hybrydy / Joanna Żak-Bucholc // Albo albo. - 2002, z. 2, s. 60-67
  *Wyobrażenia bóstw i zwierząt mitycznych

  57. Dawne procesy zwierząt jako dramaty rytualne / Andrzej Dąbrówka // Teksty Drugie. - 2002, nr 5, s. 23-35

  58. "Dlaczego kura nie śpiewa?" : zwierzęta w muzyce dawnej i współczesnej / Agnieszka Roguska // Pogranicza. - 2009, nr 2, s. 77-84

  59. Dlaczego mucha ugryzła pana von Ketten? : znaczenie zwierzęcych "znaków" w "Portugalce" Roberta Musila / Ewa Leszczyńska // Rozprawy Naukowe i Zawodowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. - Z. 4 (2008), s. 35-45

  60. Filozofowie i zwierzęta. Poeci i zwierzęta : wypisy z ksiąg użytecznych / wybór i oprac. Dariusz Czaja // Konteksty. - 2009, nr 4, s. 10-26

  61. Flora i fauna w kulturze Średniowiecza od XII do XV wieku : materiały XVII Seminarium Mediewistycznego // Prace Komisji Historii Sztuki / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - T. 27 (1997), s. 3-153

  62. Formistyczny bestiariusz w jednoaktówce Tytusa Czyżewskiego "Osioł i Słońce w metamorfozie" / Sławomir Sobieraj // Conversatoria Litteraria. - R. 1 (2007), s. 133-144

  63. Gimnastyka dla umysłu / Piotr Tryjanowski ; rozm. przepr. Krzysztof Daukszewicz-Cęcelewski // Nowa Fantastyka. - 2014, nr 05, s. 12-13
  *Zwierzęta baśniowe i mityczne w literaturze

  64. Gombrowicz w świecie zwierząt / Monika Żółkoś // Dialog. - 2011, nr 2, s. 137-143
  *Materiały z konferencji "Trans-Polonia", Gdynia

  65. Jedność i odrębność : świat zwierząt, świat ludzi - malarska interpretacja / Izabela Gajewska // Zeszyty Malarstwa. - Nr 8 (2007), s. 417-426

  66. Językowy aspekt badań nad zwierzętami w kulturze / Jacek Skawiński // Zeszyty Etnologii Wrocławskiej. - 2001, nr 1, s. 93-121

  67. Krowa w łóżku, koń na fortepianie / Marcin Giżycki // Kwartalnik Filmowy. -Nr 83/84 (2013), s. 317-321
  *Zwierzęta mówiące ludzkim głosem w filmie

  68. Krótka historia zwierząt, które także bywają śmiertelne / Jacek Brzozowski // Teksty. - 1979, nr 6, s. 171-185

  69. Kryptozoologia. Cz. 1, Nie tylko potwór z Loch Ness / Agnieszka Szady // Nowa Fantastyka. - 2011, nr 2, s. 4-7
  *Zwierzęta baśniowe i mityczne

  70. Kryptozoologia. Cz. 2, Uciekinierzy z muzeum paleontologicznego / Agnieszka Szady // Nowa Fantastyka. - 2011, nr 3, s. 4-6
  *Zwierzęta baśniowe i mityczne

  71. Kulturowa semantyka motywu zwierząt / Wiesław Przybyła // Teksty Drugie. - 2011, nr 3, s. 238-252

  72. Kurek na dachu / Hugo Loetscher ; tł. Andrzej Kopacki // Literatura na Świecie. - 1999, nr 5/6, s. 173-183
  *Zwierzęta w literaturze

  73. Leksyka "zwierzęca" jako składnik "comparatum" w porównaniach księdza Jana Twardowskiego / Urszula Sokólska // Białostockie Archiwum Językowe. - Nr 7 (2007), s. 153-168

  74. Leksyka zwierzęca w poezji ks. Jana Twardowskiego / Marzena Wieczorek // Roczniki Humanistyczne. - 2003, z. 6, s. 199-220

  75. "Ludzie zwierzętom..."? : o jeszcze jednym przypadku uniwersalizacji Zagłady / Piotr Krupiński // Dyskurs (Szczecin). - Z. 5 (2010), s. 135-151

  76. Magiczne czynności / Lech Isakiewicz // Nowe Książki. - 1987, nr 9, s. 58-60
  *Zwierzęta bohaterami książek dla dzieci

  77. Menażeria w twórczości Ludwika Jerzego Kerna / Ewa Ziemer // Guliwer. - 2010, nr 3, s. 59-71

  78. "Mieszane towarzystwo" Ireny Krzywickiej / Agata Zawiszewska // Pogranicza. - 2009, nr 2, s. 32-34,37-41

  79. Miłość do stworzeń na kartach Biblii / Waldemar Chrostowski // Paedagogia Christiana. - 2011, t. 2, s. 65-82

  80. Motyw pokoju między zwierzętami w Księdze Izajasza 11,6-8 i 65,25 / Andrzej P. Kluczyński // Rocznik Teologiczny. - R. 50, z. 1/2 (2008), s. 9-20

  81. Niewidzialny łańcuch. O kilku wierszach Wisławy Szymborskiej / Wojciech Bonowicz // Znak. - 2012, nr 5, s. 92-95

  82. O finale bajki zwierzęcej / Irena Bogocz // Literatura Ludowa. - 1996, nr 1, s. 25-33

  83. O roślinach i zwierzętach / Michael Krüger ; rozm. przepr. Andrzej Kopacki // Literatura na Świecie. - 2014, nr 1/2, s. 330-335
  *Rośliny i zwierzęta w literaturze niemieckiej

  84. O stosunku Bolesława Prusa do "starszych braci w Darwinie" oraz ich językowym obrazie wyrażonym w konstrukcjach omownych / Violetta Machnicka // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica. - [Z.] 5 (2009), s. 79-97

  85. Papierowa menażeria / Katarzyna Maleszak // Biologia w Szkole. - 2009, nr 4, s. 35-56
  *Zwierzęta motywem ilustracyjnym banknotów

  86. Pasażerowie arki / Dominika Materska, Ewa Popiołek // Nowa Fantastyka. - 1999, nr 6, s. 74-75 *Zwierzęta w literaturze fantastycznej

  87. Po tropach : milczenie zwierząt / Dariusz Czaja // Tygodnik Powszechny. - 2009, nr 50, s. 6-7

  88. Poeci i zwierzęta : [wypisy z ksiąg użytecznych] / oprac. Dariusz Czaja // Konteksty. - 2009, nr 4, s. 17-26

  89. Poetyckie bestiarium Wisławy Szymborskiej. Preliminaria / Joanna Korpysz-Drzazga, Tomasz Korpysz // Poradnik Językowy. - 2012, z. 7, s. 16-26

  90. Posthumanizm i jego zwierzęce odgłosy w literaturze / Anna Barcz // Teksty Drugie. - 2013, nr 1/2, s. 60-79
  *Związek pomiędzy refleksją Wolfe'a a zmianami zachodzącymi w tekście literackim, w którym zwierzętom dosłownie udzielono głosu, głównie na przykładzie Kafki i Bułchakowa

  91. Przedmiot, podmiot, bohater czy ozdobnik? / Agata Ciastoń // Kino. - 2010, nr 7/8, s. 70-73
  *Zwierzęta w filmie

  92. Psy, wilki, gęsi, nutrie, czyli... : o leksyce zwierzęcej w języku polskim / Milena Adaszek-Waliszczak // Poradnik Językowy. - 2014, z. 1, s. 71-80

  93. Realizm mitologiczny Czyngiza Ajtmatowa : (na przykładzie motywów zwierzęcych) / Zbigniew Barański // Przegląd Humanistyczny. - 2002, nr 3, s. 1-13

  94. Sceny rodzajowe ze śnieżną panterą / Marta Miskowiec // Konteksty. - 2009, nr 4, s. 137-142
  *Fotografowanie zwierząt

  95. Schulz i zwierzęta : stawanie-się ojca w "Sklepach cynamonowych" / Adrian Mrówka // Czas Kultury. - 2014, nr 1, s. 46-53

  96. Ssaki. Cz. 1 / Jerzy Wrona. - ( Zwierzęta na flagach i w herbach państw ) // Aura. - 2005, nr 11, s. 31-32

  97. Ssaki. Cz. 2 / Jerzy Wrona. - ( Zwierzęta na flagach i w herbach państw ) // Aura. - 2005, nr 12, s. 32-33

  98. Status zwierząt w Biblii / Waldemar Chrostowski // Forum Teologiczne. - [T.] 6 (2005), s. 7-22

  99. Struktura i funkcje motywów zwierzęcych w poezji Leśmiana. Cz. 1 / Krystyna Walc // Okolice. - 1985, nr 7/8, s. 49-61

  100. Struktura i funkcje motywów zwierzęcych w poezji Leśmiana. Cz. 2 / Krystyna Walc // Okolice. - 1985, nr 9/10, s. 45-56

  101. Symbolika i wymiar dydaktyczny zwierząt w literaturze : (na przykładzie twórczości Juliusza Słowackiego) / Anna Wąs. - Referat // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie.. - Nr 53 (2013), s. 107-115

  102. Świat zwierząt w małych formach narracyjnych Adolfa Dygasińskiego i w malarstwie Józefa Chełmońskiego / Danuta Knysz-Tomaszewska // Litteraria Copernicana. - 2009, nr 2, s. 88-101

  103. Świat zwierzęcy w grafice ilustracyjnej Józefa Wilkonia / Ewa Ziemer // Guliwer. - 2010, nr 1, s. 83-88

  104. Teatr zwierzęcej śmierci / Monika Żółkoś // Didaskalia. - Nr 119 (2014), s. 71-78
  *Zwierzęta w teatrze

  105. Tematy zwierzęce w bajkach ludowych / Marta Ziółkowska-Sobecka // Zeszyty Łużyckie. - T. 32/33 (2001), s. 157-161

  106. Tolerancja / Elżbieta Wroniewska // Przyroda Polska. - 2014, nr 1, s. 32-33
  *Zwierzęta w filmie

  107. Tygrysia wołowina : o zwierzętach w malarstwie lat 80. / Marta Tarabuła // Konteksty. - 2009, nr 4, s. 143-150

  108. "Wejść między sforę" - projekt duchowości zwierząt: Mickiewicz - Emerson / Justyna Schollenberger // Wiek XIX. - R. 3 (2010), s. 36-49

  109. Wilk człowiekowi człowiekiem. Ludzkość jako holokaustowa metafora zwierząt / Paweł Wolski // Czas Kultury. - 2010, nr 6, s. 12-19

  110. Zabójcze ryjówki w odwrocie, czyli dlaczego nie straszy nas "monster movie"? / Justyna Knieć // Czas Kultury. - 2007, nr 6, s. 56-64
  *Zwierzęta w filmie

  111. Zawodowiec czy amator? / Elżbieta Wroniewska // Przyroda Polska. - 2013, nr 7, s. 24-25
  *Zwierzęta w filmie

  112. Zoologia fantastyczna w "Tygodniu stworzenia świata" Wacława Potockiego / Norbert Korniłłowicz // Pamiętnik Literacki. - 2002, z. 3, s. 105-114

  113. Zwierzak superstar / Wiesław Kot // Przegląd. - 2006, nr 1, s. 37-39
  *Zwierzęta w filmie

  114. Zwierzę jako problem myśli antropologicznej : (Księga Psalmów i Księga Przysłów w Biblii Jakuba Wujka) / Małgorzata Pierzgalska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. - [Z.] 8 (2006), s. 5-22

  115. Zwierzę w sztuce najnowszej / Magdalena Schreiber // Fraza. - 2005, nr 4, s. 273-289

  116. Zwierzęta domowe w nauczaniu Jezusa / Andrzej Jacek Najda // Studia Ecologiae et Bioethicae. - T. 7, [cz.] 2 (2009), s. 93-104

  117. Zwierzęta i antropologia kultury / Roman Chymkowski // Przegląd Humanistyczny. - 2014, nr 1, s. 35-44

  118. Zwierzęta jako monstra we współczesnej polskiej fantastyce grozy / Ksenia Olkusz // Literatura Ludowa. - 2010, nr 4-5, s. 91-100

  119. Zwierzęta Johna Bergera / Marta Aleksandrowicz-Wojtyna // Topos. - 2012, nr 3, s. 58-60
  *O trylogii "W ich trud"

  120. Zwierzęta symboliczne / Antoni Gucwiński, Hanna Gucwińska // Ekoświat. - 2000, nr 4, s. 12-13
  *Anakonda, baran, bawół, bazyliszek, bernikla, bocian, borsuk, czapla, czajka, dudek

  121. Zwierzęta w kulcie, mitach i wierzeniach / Roman Karczmarczuk // Kosmos. - 1996, nr 1, s. 207-222

  122. Zwierzęta w "Ogrodzie Fraszek" Wacława Potockiego : (rekonesans) / Władysława Książek-Bryłowa // Rozprawy Komisji Językowej / Łódzkie Towarzystwo Naukowe. - T. 49 (2004), s. 235-245

  123. Zwierzęta w pieśniach i podaniach ludowych / Adam Kulesza // Wieści. - 1983, nr 37, s. 5

  124. Zwierzęta Wasyla Grossmana / Zbigniew Barański // Slavia Orientalis. - 2004, nr 4, s. 549-562

  125. Zwierzęta wchodzą do gry / Una Chaudhuri ; tł. Agata Chałupnik // Dialog. - 2005, nr 7/8, s. 26-38
  *Zwierzęta w dramacie

  126. ZwierzoczłekoKafka / Łukasz Musiał // Konteksty. - 2009, nr 4, s. 69-75

  127. Zwierzyniec dla dzieci Ludwika Jerzego Kerna / Alicja Baluch // Guliwer. - 2010, nr 3, s. 31-35

  128. Życie we mnie nie jest moje / Agata Araszkiewicz // Czas Kultury. - 2009, nr 5, s. 175-178
  *Zwierzęta w literaturze

   

  Oprac. Anna Zacłona

  Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

  Drukuj

  Kot

  Książki:

  1. Natura i jej symbole : rośliny i zwierzęta / Lucia Impelluso ; tł. z wł. Hanna Cieśla. - Warszawa : "Arkady", 2006. - S. 223-227 : Kot
  C 203035 I 193821 M 203039 M 203057 M 204436 (Opole)

  2. My mamy kota na punkcie kota : najważniejsze wypisy z literatury przedmiotu / wybrała i oprac. Anna Bańkowska ; komentował, wtrącał się, wymądrzał i przeszkadzał kot Jeremi ; il. Andrzej Tylkowski. - Kraków : "Znak", 2006. - 260, [4] s. : il. ; 21 cm. ISBN 83-240-0731-8 ISBN 978-83-240-0731-8
  M 204104 M 204105 (Opole)

  3. Zwierzyniec literacki / Stanisława Niedziela. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014. - S. 63-88 : Kocie wątki w powieściach dla młodego odbiorcy
  M 212237 (Opole)

   

  Artykuły z czasopism:

  4. "Ale ja przyrzekłem kotu..." / Anna Gomóła // Guliwer. - 2009, nr 4, s. 9-12
  *Koty w literaturze amerykańskiej

  5. Co czytają włoskie dzieci? / Zofia Ożóg-Winiarska // Poezja i Dziecko. - 2003, nr 4, s. 71-85
  *Bajeczne przygody codzienności czyli "La scivolanda" - kraina dzieci i poetów Roberta Piuminiego; "Koty wędrowne amatorzy przygód i koty magiczne"; W krainie fantazji, uśmiechu i liryki

  6. Czas i przestrzeń w ludowej bajce zwierzęcej. (Na przykładzie opowieści z motywem kota) / Paulina Sekita // Literatura Ludowa. - 2010, nr 1, s. 15-25

  7. Czeski głos w sprawie zwierząt futerkowych, czyli kocia sprawa braci Capków / Katarzyna Chrobak // Guliwer. - 2009, nr 8-15

  8. Czy znacie pana Mistofelesa, oryginalnego Kota-Magika? : słowem i obrazem o kociej naturze / Katarzyna Krupka // Guliwer. - 2009, nr 3, s. 29-35

  9. Diabły Iwany / Aneta Wiatr // Twórczość. - 2006, nr 8, s. 128-131
  *Koty w twórczości Tadeusza Konwickiego

  10. Do kogo kot miauczy co dzień? Koci bohater w poezji dla dzieci Józefa Ratajczaka / Zofia Ożóg-Winiarska // Poezja i Dziecko. - 2005, nr 1, s. 39-47

  11. Dzielna opiekunka, czyli "Kocia mama i jej przygody" Marii Buyno-Arctowej / Marta Nadolna // Guliwer. - 2009, nr 4, s. 12-16

  12. Kocia magia / Andrzej Sapkowski // Nowa Fantastyka. - 1994, nr 8, s. 74-75
  *Felieton nt. obecności kotów w literaturze science fiction i fantasy

  13. Kocie oblicza - marzyciele, neurotycy, pociechy... / Agnieszka Kulik-Jęsiek // Guliwer. - 2006, nr 4, s. 24-28

  14. Kocie piosenki Astrid Lindgren. O spotkaniach z kotem w wymiarze przekładu / Hanna Dymel-Trzebiatowska // Guliwer. - 2009, nr 4, s. 21-26

  15. Kot // Przekrój. - 2000, nr 13, s. 37
  *W przysłowiach i powiedzeniach

  16. Kot jaki jest, każdy widzi / Adrian Szary // Guliwer. - 2009, nr 4, s. 17-21
  *Funkcjonowanie kota w języku, literaturze i kulturze

  17. Kot jako psychopompos we współczesnej literaturze dziecięcej / Katarzyna Slany // Guliwer. - 2009, nr 4, s. 15-17

  18. Kot w literaturze i sztuce / Jurata Bogna Serafińska // Akant. - 2006, nr 11, s. 42-44

  19. Kot w ujęciu kwantytatywnym / Dorota Mróz // Litteraria. - [T.] 35 (2006), s. 5-12

  20. Koty w formach prostych literatury / Alicja Baluch // Guliwer. - 2009, nr 3, s. 5-8
  *Kot w literaturze dla dzieci

  21. Koty w literaturze "pokoju dziecinnego" / Ewa Szczepan // Pogranicza. - 2009, nr 2, s. 53-61

  22. Koty z krain Wewnętrznego Morza / Ewa Jakubowska // Guliwer. - 2009, nr 3, s. 37-41
  *Koty w twórczości Anny Brzezińskiej

  23. Najsłynniejszy kot PRL-u / Janusz R. Kowalczyk // Wyspa. - 2014, nr 1, s. 53-55
  *Koty w twórczości Tadeusza Konwickiego

  24. Nazewnictwo kotów w literaturze pięknej na tle zoonimii uzualnej. Cz. 1 / Czesław Kosyl // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF : Philologiae. - T. 14/15 (1997), s. 373-386

  25. Nazewnictwo kotów w literaturze pięknej na tle zoonimii uzualnej. Cz. 2 / Czesław Kosyl // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae. - T. 16 (1998), s. 101-113

  26. Powrót kota w butach / Sylwia Gajownik // Guliwer. - 2010, nr 2, s. 22-26

  27. W królestwie kotów / Katarzyna Tałuć // Guliwer. - 2010, nr 3, s. 37-43

  28. Zaczarowany koci świat / Krystyna Heska-Kwaśniewicz // Guliwer. - 2009, nr 4, s. 5-8

   

  Oprac. Anna Zacłona

  Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

  Drukuj

  Woda (motywy akwatyczne: jezioro, rzeka, morze)

  Książki:

  1. Akwatyczne motywy: jezioro, rzeka, morze / Józef Bachórz // W : Słownik literatury polskiej XIX wieku / pod red. Józefa Bachórza i Aliny Kowalczykowej. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. – S. 7-11
  C 045459 (Brzeg), C 53522 (Kędzierzyn-Koźle), C 046686 (Kluczbork), C 061105 (Nysa), C 164484 I 164487 C (Opole)

  2. Działalność pisarska polskich marynarzy w dwudziestym wieku / Krystyna Turo ; Uniwersytet Gdański. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1992. - 210 s. ; 24 cm. ISBN 83-7017-409-4
  M 167874 (Opole)

  3. Dzieciństwo i przestrzeń morza w literaturze : paralele szczecińskie / Urszula Chęcińska. - Szczecin : Wydaw. Naukowe US, 1998. - 133 s. ; 24 cm. – (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. 282)

  4. Dziwo morza : niemiecka i austriacka nowela morska od romantyzmu do drugiej wojny światowej / wybór, wstęp i aneks biograficzny Stefan H. Kaszyński ; [tł. z niem.]. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1977. - 297, [3] s. ; 21 cm. - ( Światowa Proza Morska )
  M 030060 (Kluczbork)

  5. Głosy morza : antologia polskiej noweli morskiej / wybrał i słowem wstępnym poprzedził Jerzy Mazurczyk. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1973. - 653, [3] s. ; 20 cm. - ( Światowa Proza Morska )
  M 086988 (Opole), M 021190 (Nysa)

  6. Gorzki smak morza : antologia rosyjskiej noweli morskiej 1917-1977 / wybór, przedm. i noty biograficzno-bibliograficzne Janina Sałajczyk ; [tł. z ros.]. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1982. - 610, [2] s. ; 20 cm. – (Światowa Proza Morska)
  M 035519 (Kluczbork), M 040953 (Nysa), M 129077 (Opole)

  7. Literatura gdańska i ziemi gdańskiej po roku 1945 : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Andrzeja Bukowskiego. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1986. - 291, [1] s. ; 20 cm. ISBN 83-215-7846-2
  M 149308 (Opole)

  8. Marynistyka polska : studia i szkice / Jan Tuczyński. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1975. - 203, [4] s. ; 20 cm.
  M 28487 (Kędzierzyn-Koźle)

  9. Mitopeje Pobrzeża Bałtyku / Jerzy Samp. - Gdańsk : Wydawnictwo "Marpress", 2009. - 237 s. : il. ; 21 cm.

  10. Mity i legendy morskie / Zofia Drapella. - [Wyd. 2]. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1978. - 371,[1] s. : il., faks., fot., mapy, rys. ; 20x21 cm. - ( Biblioteka Morza )
  M 36242 (Kędzierzyn-Koźle), M 114885 M 079846 (Opole)

  11. Mity morskie antyku / Witold Dobrowolski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. - 347, [1] s., [56] s. tabl. : fot., il. ; 20 cm. - ( Biblioteka Problemów, ISSN 0137-5032 ; t. 288 ) ISBN 83-01-06880-9
  M 51200 (Kędzierzyn-Koźle), M 150773 (Opole)

  12. Morskie drogi Polaków : relacje podróżopisarskie z lat 1920-1939 / Krystyna Turo. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1996. - 155 s. ; 21 cm. - ( Rozprawy i Monografie / Uniwersytet Gdański)
  M 185456 (Opole)

  13. Morze i myśl / Tadeusz Skutnik. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1982. - 168, [3] s. ; 20 cm. ISBN 83-215-6822-X
  M 031527 (Brzeg), M 128803 (Opole)

  14. Morze w filmie polskim / Bogumił Drozdowski. - Gdynia : Kongres Kultury Morskiej, 1976. - 12, [1] s. ; 21 cm.

  15. Morze w literaturze / Piotr Kuncewicz. - Gdynia : Kongres Kultury Morskiej, 1976. - 16 s. ; 21 cm.

  16. Morze w literaturze polskiej / Bronisław Miazgowski ; [przedsłowie Roman Pollak]. - Gdynia : Wydawnictwo Morskie, 1964. - 285, [3] s., [1] k. tabl. : il. ; 21 cm.
  M 041259 (Opole), M 009579 (Kluczbork)

  17. Na najdalszym skraju morza : antologia szwedzkiej poezji morskiej XX wieku / [tł. ze szw.] ; wybór, wstęp, noty o autorach Zygmunt Łanowski. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1984. - 206, [2] s. ; 20 cm. - ( Światowa Poezja Morska ) ISBN 83-215-6427-5
  M 036190 (Brzeg), M 038941 (Kluczbork), M 139661 (Opole)

  18. Obrazy kaszubskiego morza : w 110 rocznicę urodzin Augustyna Necla / [red. Janina Borchmann i Maciej Tamkun]. - Bolszewo : Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo : Urząd Gminy Wejherowo, 2012. - 300, [4] s., 36 s. tabl. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm. – (Biblioteczka Gminy Wejherowo ; t. 19)

  19. Obrazy wody w Biblii : interpretacje realioznawcze / Stefan Jerzy Rittel. - Kielce : Oficyna Wydawnicza "Marka", 2013. - 269 s. ; 24 cm.

  20. Od morskiego brzegu : materiały repertuarowe / Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury. - Warszawa : Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Metodyki Upowszechniania Kultury, 1982. - 167, [1] s. ; 21 cm. ISBN 83-00-00382
  M 128271 (Opole)

  21. Odkrycie Bałtyku w literaturze / Stanisław Telega. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1970. - 199, [3] s. ; 20 cm.
  M 070110 (Opole), M 19215 (Kędzierzyn-Koźle)

  22. Odkrycie morza : antologia rosyjskiej prozy morskiej od XVIII wieku do rewolucji / [tł. z ros.] ; wybór, przedm. i noty biograficzno-bibliogr. Jerzy Godwod. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1983. - 472, [3] s. ; 20 cm. - (Światowa Proza Morska)
  M 036812 (Kluczbork), M 133008 (Opole)

  23. Pieśni żeglarza / Aleksander Podgórski ; oprac. i wstępem opatrzył Józef Bachórz. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1983. - 121, [3] s. ; 17 cm. ISBN 83-215-6433-X
  M 136233 M 136295 (Opole)

  24. Poeci i morze : antologia poezji o morzu / wybór, opracowanie i wstęp Leszek Prorok. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1969. - 212, [3] s. : il. ; 20 cm.
  M 010401 (Brzeg), M 017604 (Kluczbork), M 064415 M 073203 (Opole)

  25. Poławiacze gąbek : antologia greckich opowiadań morskich / wybór, przekł. [z grec.], wstęp i aneks biograficzny Nikos Chadzinikolau. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1981. - 250, [2] s. ; 20 cm. – (Światowa Proza Morska)

  26. Problematyka morska w piśmiennictwie polskim do końca XVIII wieku : zarys bibliograficzny / Zbigniew Nowak. - Gdańsk ; SBP, 1972 (Powiel. "Nowator"). - 46, [1] s. ; 25 cm.

  27. Problemy polskiej literatury marynistycznej : praca zbiorowa / pod red. Edmunda Kotarskiego. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1982. - 187, [4] s. ; 20 cm. ISBN 83-215-6820-3
  M 035449 (Kluczbork), M 128490 (Opole)

  28. Przewodnik po współczesnej polskiej literaturze marynistycznej / red. Andrzej Babiński . - Szczecin : "Glob", 1989. - 373,[1] s. ; 21 cm. ISBN 83-7007-154-6
  M 128490 (Opole), M 035449 (Kluczbork)

  29. Refleksje o morzu i statkach, życiu i ludziach / [pseud.] Joseph Conrad ; [nazwa] Teodor Józef Konrad Korzeniowski ; wyboru dok. Tadeusz Kaczmarek. - Poznań : "Bonami", 2004. - 174,[2] s. ; 22 cm.
  M 188847 (Opole)

  30. Rosyjska proza marynistyczna lat 1917-1977 : próba zarysu dziejów / Janina Sałajczyk. - Gdańsk : Wydaw. Morskie,1982. - 201, [2] s. ; 20 cm.
  M 031502 (Brzeg), M 041420 (Nysa), M 128804 (Opole)

  31. Rozśpiewane morze : śpiewki, ballady, szanty i piosenki morskie / [zebr. i oprac.] Halina Stefanowska ; [oprac. muz. Jerzy Tyszkowski]. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1975. -401, [3] s. : nuty ; 20 x 21 cm.
  M 30648 (Kędzierzyn-Koźle), M 100026 M 173793 (Opole)

  32. Rzecz o potworach morskich, ludziach z Morza i duchach wód / Zofia Drapella ; il. Tadeusz Ciesiulewicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1976. - 207,[1] s. : il., faks., fot., rys. ; 20x21 cm. - ( Biblioteka Morza )
  M 104281 (Opole)

  33. Sarmaci i morze : marynistyczne początki w literaturze polskiej XVI-XVII wieku / Edmund Kotarski. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1995. - 347, [5] s. ; 17 cm.

  34. Słownik stereotypów i symboli ludowych. T. 1, Kosmos. [Cz. 2], Ziemia, woda, podziemie / koncepcja całości i red. Jerzy Bartmiński ; zastępca red. Stanisława Niebrzegowska ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Instytut Filologii Polskiej. - Lublin : Wydaw. UMCS, 1999. - 481 s. ; 25 cm.
  C 176450/I (Opole)

  35. Stary człowiek i morze Ernesta Hemingwaya / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2004. - 49, [3] s. ; 17 cm. - (Biblioteczka Opracowań ; z. nr 84 ) ISBN 83-86581-14-X
  M 052423 (Kluczbork)

  36. Stereotypy Ziemiomorza w wybranych powieściach pisarzy Wybrzeża Gdańskiego / Michał Błażejewski ; Uniwersytet Gdański. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1993. - 204, [2] s. ; 24 cm. - (Rozprawy i Monografie / Uniwersytet Gdański ; nr 189. ) ISBN 83-7017-468-X
  M 174728 (Opole)

  37. Szkice bałtyckie i inne / Leszek Prorok. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1972. - 233, [2] s. ; 20 cm.
  M 076135 (Opole), M 21451 (Kędzierzyn-Koźle)

  38. Szkice do oceanu / Zbigniew Jankowski. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1981. - 137, [2] s. ; 17 cm.

  39. Świadectwa czasu : wybrane wątki dwudziestowiecznej literatury polskiej / Jerzy Speina. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010. - 261, [1] s. ; 20 cm.

  40. Temat morski : o prozie fabularnej dwudziestolecia międzywojennego / Ryszard Karwacki. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1975. - 166, [2] s. ; 20 cm.
  M 026281 M 026282 (Kluczbork)

  41. Timor maris : lęk człowieka przed żywiołem wodnym w gotyckim malarstwie polskim / Monika Jankiewicz-Brzostowska. - Gdańsk : Centralne Muzeum Morskie, 2005. - 222 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm. - (Prace Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku = Proceedings of the Polish Maritime Museum in Gdańsk ; t. 12)

  42. U progu marynistyki polskiej : XVI-XVII wiek / Edmund Kotarski. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1978 dr. ukończ. 1979. - 287 s. : il. ; 25 cm.

  43. Uroda morza w polskim słowie / Roman Pollak. - Poznań : Wydawnictwo Zachodnie, 1947. -32 s. : il., fot. ; 24 cm.
  M 001212 (Kluczbork), MP 005471 MP 005472 (Opole)

  44. Woda żywa : opowieść o wodzie, zdrowiu, higienie i dietetyce / Piotr Kowalski. - Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, 2002. - 269,[3] s. : il., fot., rys. ; 25 cm. ISBN 83-7095-059-0
  M 185565 (Opole)

  45. Wyobraźnia akwatyczna Mickiewicza / Leszek Zwierzyński. - Katowice : Wydaw. UŚ, 1998. - 174, [2] s. : 3 il. ; 21 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 0208-6336 nr 1744)

  46. "Złączyć się z burzą..." : tuzin studiów i szkiców o romantycznych wyobrażeniach morza i egzotyki / Józef Bachórz. - Gdańsk : "Słowo/Obraz Terytoria", cop. 2005. - 335,[3] s. ; 24 cm. - ( Studia Literackie i Artystyczne ) ISBN 83-7453-695-0
  M 195630 (Opole)

   

  Artykuły z czasopism:

  47. Bałtyk Mickiewicza - literatura i geografia / Danuta Zawadzka // Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska. - Nr 8 (2010), s. 221-229

  48. Bohaterowie morza w polskiej beletrystyce biograficznej dla dzieci i młodzieży po 1945 roku : (portret zbiorowy) / Jadwiga Ruszała // Guliwer. - 2009, nr 4, s. 24-33

  49. Czemu poeta wypływa w morze? : kilka myśli o poezji Zbigniewa Jankowskiego / Dorota Rybak // Topos. - 2010, nr 2/3, s. 85-92

  50. Gdynia, jachty i kolonie / Kazimierz Wyka // Bliza. - 2010, nr 4, s. 69-71

  51. Huculska mitologia pamięci i zapomnienia w ujęciu Stanisława Vincenza / Michał Kaczmarek // Ruch Literacki. - 2009, z. 3, s. 219-233

  52. Impresjonistyczne pejzaże akwatyczne w poezji młodopolskiej / Anna Rossa // Przegląd Humanistyczny. - 2001, nr 1, s. 33-47

  53. Jak maryniści widzą morze (na podstawie twórczości Karola Olgierda Borchardta oraz Josepha Conrada) / Marianna Kajut // Nautologia. - 2007, nr 144, s. 180-183

  54. "Jakie jest morze..." : poetycki obraz morza w wierszach dla dzieci Józefa Ratajczaka / Zofia Ożóg-Winiarska // Poezja i Dziecko. - 2005, nr 3, s. 49-53

  55. Język opisów natury w "Balladach i romansach" Adama Mickiewicza : (obrazy wody, nieba, księżyca, nocy i dnia) / Urszula Sokólska // Białostockie Archiwum Językowe. - Nr 6 (2006), s. 111-124

  56. Językowa kreacja obrazu wody w "Sonetach krymskich" na tle wybranych utworów Adama Mickiewicza / Mirosława Białoskórska, Wojciech Ryszard Rzepka // Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings. - T. 5, cz. 2 (1999), s. 91-103

  57. Juliusz Słowacki i morze / Agnieszka Pietrzyk // Ruch Literacki. - 2005, nr 2, s. 141-155

  58. Kosmos żywiołów manichejskich we wczesnej poezji Czesława Miłosza / Zbigniew Kaźmierczyk // Ruch Literacki. - 2007, z. 4-5, s. 489-498

  59. Krew i woda z przebitego boku Jezusa (J 19,34) : symbolika i teologia / Joanna Jaromin // Scriptura Sacra. - R. 16 (2012), s. 7-18

  60. Labirynt Pienin : przełom Dunajca w polskiej literaturze XIX wieku / Jakub Żmidziński // Wierchy. - R. 72 (2006), s. 21-52

  61. Lamartine'a i Słowackiego rozważania o żeglowaniu / Magdalena Jonca // Litteraria. - [T.] 37 (2009), s. 57-67

  62. Ląd i morze w historii kultury greckiej / Tilman Krischner // Meander. - 1995, nr 11/12, s. 515-527

  63. Leksyka akwatyczna w międzywojennej poezji Jarosława Iwaszkiewicza / Ewa Urbańska-Mazuruk // Słupskie Prace Humanistyczne. - Nr 19a (2000), s. 227-240

  64. Minęło, ale było - Marii Pilch opisanie wiślańskiej swojszczyzny / Łucja Dawid // Śląskie Miscellanea. - T. 20 (2007), s. 73-87

  65. Morze / Marian Jurkowski // Człowiek i Światopogląd. - 1989, nr 4, s. 89-91
  * M .in. postrzeganie przez pryzmat literatury

  66. Morze i kultura. Motywy marynistyczne Norwida / Marian Śliwiński // Nautologia. - 1991, nr 3/4, s. 12-15

  67. Morze, niebo, wyobraźnia : Jan Potocki o przestrzeni morskiej / Marius Warholm Haugen // Autoportret. - 2009, nr 3, s. 30-35

  68. Morze, ocean / Dorota Nosowska. - (Motyw w kulturze) // Cogito. - 2012, nr 12, s. 58-59

  69. Morze w literaturze polskiej przełomu XIX i XX wieku : (zarys encyklopedyczny) / Jerzy Speina // Ruch Literacki. - 1993, z. 1/2, s. 95-107

  70. Morze w Piśmie Świętym / Bernard Wodecki // Ruch Biblijny i Liturgiczny. - 2005, nr 2, s. 97-118
  * Materiały z sesji naukowej "Morze w kulturze i stosunkach międzynarodowych", Gdynia

  71. Morze w twórczości Cypriana Norwida / Edward Jakiel // Nautologia. - 1995, nr 1, s. 30-34

  72. Morze w życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza / Jadwiga Ruszała // Nautologia. - 1997, nr 2, s. 1-6

  73. Motyw morza i oceanu w poezji Fiodora Tiutczewa / Agnieszka Lis // Studia Rusycystyczne Akademii Świętokrzyskiej. - T. 16 (2006), s. 105-114
  * Materiały z V Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Język, literatura i kultura Rosji w XXI wieku. Teoria i praktyka", Kielce

  74. Motyw studni w kulturze niemieckiej / Monika Dziuba-Wolting // Języki Obce w Szkole. - 2001, nr 3, s. 38-48

  75. Motywy akwatyczne w muzyce europejskiej / Zofia Dobrzańska-Fabiańska // Rzeki. - T. 10 (2002), s. 15-33

  76. Motywy morza w poezji drogą do kultury morskiej / Jadwiga Szymaniak // Roczniki Socjologii Morskiej. - T. 16 (2005), s. 149-154

  77. Muminki w Conradowskim "zwierciadle morza" / Urszula Chęcińska // Guliwer. - 1995, nr 1, s. 58-59
  * Metafory morza w cyklu powieściowym o Muminkach i powieściach Josepha Conrada

  78. Nad Wisłą czyli w Polsce / Gertruda Skotnicka // Guliwer. - 2001, nr 2, s. 8-17

  79. O morzu w literaturze staropolskiej / Władysław Błachut // Życie Literackie. - 1984, nr 25, s. 9

  80. O twórczości literackiej Mariusza Zaruskiego / Ewa Otremba // Zapiski Puckie. - Nr 3 (2004), s. 64-77

  81. Obraz rzeki w powieści "Pierwsza Polka" Horsta Bienka / Barbara Firla // Śląskie Miscellanea. - T. 21 (2008), s. 100-110

  82. Obraz wody w prozie Anny Mitgutsch / Magdalena Mistewicz // Studia Niemcoznawcze. - T. 40 (2009), s. 381-392

  83. Od Petersburga do Wenecji / Jerzy Illg // Zeszyty Literackie. - Z. 118 (2012), s. 179-191

  84. Od płowej do pawiookiej czyli kolorystyka Wisły w poezji polskiej / Edward Mazurkiewicz // Rocznik Gdański. - 1996, z. 1, s. 175-186

  85. Od podmiotu żeglującego do podmiotowości płynącej w lirykach Mickiewicza / Magdalena Siwiec // Teksty Drugie. - 2006, nr 5, s. 69-90

  86. Ogień i woda w językowym obrazie świata Walentina Rasputina / Karina Zając // Przegląd Rusycystyczny. - 2002, nr 2, s. 54-67

  87. Okruchy morskiego zwierciadła / Kazimierz Wyka // Bliza. - 2010, nr 4, s. 63-65

  88. Pejzaż morski w rosyjskiej prozie nowelistycznej pierwszej połowy XIX wieku / Jerzy Wróblewski, Piotr Gancarz // Słupskie Prace Humanistyczne. - Nr 20a (2000), s. 53-61

  89. "Płynąć, płynąć i płynąć..." : woda jako temat wyobraźni Mickiewicza / Wojciech Owczarski // Twórczość. - 2000, nr 7, s. 67-82

  90. Proza marynistyczna Mariusza Zaruskiego: mity, idee, obrazy / Jadwiga Ruszała // Nautologia. - 2001, nr 3/4, s. 21-29

  91. Rola książek o tematyce morskiej w kształtowaniu świadomości morskiej polskiego społeczeństwa w latach 1920-2010 / Jerzy Drzemczewski // Nadwiślański Rocznik Historyczno-Społeczny. - T. 2 (2008/2009), s. 203-206

  92. Sakralna symbolika wody w kulturze chrześcijańskiej : aspekty pedagogiczne / Maria Kopsztejn // Pedagogika Katolicka. - 2010, nr 2, s. 219-227

  93. Słownictwo odnoszące się do żywiołu wody w cyklu poetyckim "Pocałunki" Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej / Urszula Sokólska // Białostockie Archiwum Językowe. - Nr 6 (2006), s. 125-139

  94. Słownictwo wodne we "Flisie" Sebastiana Fabiana Klonowica / Agnieszka Żynis-Aleksander // Rocznik Gdański. - 2002, z. 1/2, s. 153-165

  95. Symbol wody w znaczeniu źródła życia i śmierci / Monika Wolting // Studia Niemcoznawcze. - T. 20 (2000), s. 161-174

  96. Symboliczne znaczenie Wisły / Ewa Czernik // Guliwer. - 2001, nr 2, s. 5-8

  97. Symboliczny wymiar "wody" w utworze Petera Härtlinga "Das wandernde Wasser" / Małgorzata Grabowska // Studia Niemcoznawcze. - T. 28 (2004), s. 753-758

  98. Symbolika akwatyczna w eseju "Znak wodny" Josifa Brodskiego / Joanna Tarkowska // Slavia Orientalis. - 2000, nr 1, s. 55-64

  99. Symbolika wanitatywna w poezji Zinaidy Gippius : funkcje motywów akwatycznych / Monika Mańkowska // Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia. - Nr 128 (2004), s. 99-110

  100. Symbolika wody w dramatach A. Czechowa : problemy przekładu teatralnego / Barbara Olaszek // Collectanea Philologica. - [Vol.] 9 (2006), s. 235-243

  101. Święta rzeka Ślązaków / Krystyna Heska-Kwaśniewicz // Śląsk. - 1997, nr 12, s. 38-40
  *Obraz Odry w literaturze

  102. Tematyka morska w przedwojennym "Płomyku" : kilka impresji / Stanisław Grabowski // Poezja i Dziecko. - 2005, nr 3, s. 54-62

  103. Topika morska w poezji Adama Mickiewicza / Leszek Zwierzyński // Pamiętnik Literacki. - 2000, z. 2, s. 157-173

  104. W jakimś innym rozłożystym świecie Tadeusza Gajcego / Anna Kowalska // Twórczość. - 2011, nr 6, s. 74-81

  105. W kręgu motywów akwatycznych młodopolskiej poezji Leopolda Staffa / Mirosława Baczkowska-Milian // Kwartalnik Opolski. - 2003, nr 2-3, s. 21-42

  106. W zwierciadłach jezior : symbolika odbicia w wodzie w poezji Młodej Polski / Anna Czabanowska // Ruch Literacki. - 1987, z. 4-5, s. 263-279

  107. Wisła w literaturze niemieckiej w XIX i XX wieku / Leszek Muszczyński // Teki Kociewskie. - Z. 7 (2013), s. 41-52

  108. Wiślane krajobrazy / Wojciech Kuczkowski // Ziemia. - 1998, s. 125-138
  *Wisła w literaturze

  109. Woda cudowna i woda zwyczajna / Karolina Siemion // Konteksty. - 2002, nr 1/2, s. 172-187

  110. Woda i kobiecość / Zdenka Kalnicka // Kafka. Kwartalnik Środkowoeuropejski. - 2003, nr 9, s. 36-39

  111. Woda jako lek w polskiej kulturze ludowej / Urszula Majer-Baranowska // Studia Litteraria Polono-Slavica. - T. 6 (2001), s. 127-135

  112. Wodą urzeczona / Joanna Papuzińska // Guliwer. - 2001, nr 2, s. 18-20

  113. "Wstali tedy, w lustrzaną taflę oboje spojrzeli. Jeszcze raz owładnięci słodką tęsknotą" : kulturotwórcze znaczenie wody / Monika Wolting // Zbliżenia Polska-Niemcy. - 2003, [nr] 2, s. 92-96

  114. Wyobraźnia akwatyczna w poezji Młodej Polski / Anna Czabanowska // Pamiętnik Literacki. - 1987, z. 3, s. 99-135

  115. Wyobraźnia skierowana ku Morzu / Agnieszka Rydz // Tematy z Szewskiej. - 2008, nr 1, s. 45-50

  116. Zaczynając od Heraklita : o motywie rzeki w poezji Miłosza / Przemysław Dakowicz // Fraza. - 2004, nr 3/4, s. 206-227

  117. Zwyczaje i obyczaje morskie w rosyjskiej literaturze marynistycznej / Walter Pater // Nautologia. - 1996, nr 3/4, s. 12-15

  118. Żeglarz romantyczny / Marian Śliwiński // Przegląd Humanistyczny. - 1990, nr 3, s. 115-127
  *Topos żeglowania w literaturze polskiej i obcej

   

  Oprac. Anna Zacłona

  Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

  Drukuj

  Wyspa

  Książki:

  1. Archipelagi wyobraźni : z dziejów toposu wyspy : w kręgu literatur romańskich / pod red. Ewy Łukaszyk. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2007. - 187 s. ; 24 cm.

  2. Książka o Sycylii / Jarosław Iwaszkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 2000. - 228, [3] s. : 1 il. ; 21 cm.

  3. Literacki pejzaż Sycylii : Leonardo Sciascia, Gesualdo Bufalino, Vincenzo Consolo, Luisa Adorno, Matteo Collura / pod red. nauk. Anny Tylusińskiej-Kowalskiej. - Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2011. - 220 s. : il. ; 22 cm.

  4. Pieta dell'Isola – wyspa na mapie pisarskiej wyobraźni : (topika i topografia) / Joanna Bielska-Krawczyk // W : Przedziwne światy : prace z historii i teorii literatury ofiarowane dr. hab. Jerzemu Z. Maciejewskiemu / pod red. Krzysztofa Ćwiklińskiego, Rafała Moczkodana i Radosława Siomy. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010. – S. 395-411
  *Dot. opowiadania Gustawa Herlinga-Grudzińskiego „Pieta dell'Isola"
  M 20507 (Opole)

  5. Zima na Majorce / George Sand ; tł. Magdalena Zorga-Krzychowicz. - Pelplin : Wydawnictwo "Bernardinum", cop. 2006. - 202, [4] s. : il. ; 20 cm.

   

  Artykuły z czasopism:

  6. Chorwackie Wyspy Szczęśliwe. Od mitologizacji przestrzeni do fenomenologii miejsca / Anna Boguska // Przegląd Humanistyczny. - 2009, nr 4, s. 79-87

  7. Grecka jaskółka / Krzysztof Lisowski // Twórczość. - 2009, nr 1, s. 125-132
  *Relacje z podróży na Kretę Krzysztofa Lisowskiego

  8. Maria Kuncewiczowa i poetki dwudziestolecia międzywojennego o Capri : (z niewydanej książki) / Józef Dużyk. - Fragm. // Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. - R. 56 (2011), s. 291-299

  9. Pantagruel na wyspach XX wieku : (gra Czesława Miłosza, Aleksandra Wata i Hermana Hessego z nieznanym lądem) / Magdalena Strzecka // Przegląd Humanistyczny. - 2003, nr 3, s. 49-64

  10. Podróż na Sycylię / Alexis de Tocqueville ; tł. Barbara Janicka. - Fragm. książki "Voyages Sicile et aux États-Unis" // Przegląd Polityczny. - Nr 71 (2005), s. 62-63

  11. Południowy kres Europy : motywy sycylijskie w polskiej literaturze współczesnej / Rafał Szczerbakiewicz // Kresy. - 2000, nr 4, s. 142-180

  12. Sycylia fatalna / Magdalena Nowicka // Tygodnik Powszechny. - 2013, nr 36, s. 38-39
  *Dot. książki: Sycylijski mrok / Peter Roob. - Wołowiec, 2013

  13. Sycylijski trop lamparta / Gustaw Herling-Grudziński, David Gilmour ; tł. Ewa Krasińska. - Fragm. // Zeszyty Literackie. - 2005, nr 3, s. 61-67

  14. Śledztwa komisarza Montalbano, czyli o realiach sycylijskiego życia : na podstawie wybranych kryminałów Andrei Camilleriego / Karol Karp // Polilog Studia Neofilologiczne. - Nr 3 (2013), s. 159-167

  15. Świat Wysp Kanaryjskich oczami Alonso Quesay na przykładzie tłumaczenia na polski opowiadań ze zbioru "Kanaryjczyk" / Sabina Deditius // Studia Iberystyczne. - Nr 8 (2009), s. 333-342

  16. Teleowitalizm mityczny czy utopijna afazja? O "Wyspie" Leopolda Staffa / Krzysztof M. Maj // Ruch Literacki. - 2011, z. 1, s. 29-46

  17. Twarze Krety / Aleksandra Olędzka-Frybesowa // Zeszyty Literackie. - 2007, nr 2, s. 94-101

  18. W "blasku szmaragdowej wody" / Józef Dużyk // Życie Literackie. - 1989, nr 1, s. 7
  *Wyspa Capri w twórczości pisarzy różnych krajów

  19. Widokówka z Krety / Marek Zagańczyk // Zeszyty Literackie. - 2007, nr 2, s. 102-103

  20. Wyspa Ani / Magdalena Kulus // Guliwer. - 2008, nr 2, s. 5-9
  *Wyspa Księcia Edwarda

  21. Wyspa Herberta / Mariusz Solecki // Wyspa. - 2011, nr 2, s. 70-71

  22. Wyspa źródeł wśród żywiołów / Piotr Michałowski // Polonistyka. - 2008, nr 5, s. 44-49
  *Zbigniew Herbert "Wyspa"

  23. Wyspy tajemnicze / Zygmunt Jazukiewicz // Fantastyka. - 1990, nr 4/5, s. 57-58
  *W literaturze science fiction

  24. Życie po Palermo : wszystkie drogi prowadzą do... / Wojciech Nowicki // Tygodnik Powszechny. - 2010, nr 31, s. 36-37

   

  Oprac. Anna Zacłona

  Wydział Informacji i Bibliiografii, PBW w Opolu

  Drukuj

  Twarz

  Książki:

  1. Historia twarzy : wyrażanie i ukrywanie emocji od XVI do początku XIX wieku / Jean-Jacques Courtine, Claudine Haroche ; przeł. [z fr.] Tomasz Swoboda. - Gdańsk : "Słowo/Obraz Terytoria", 2007. - 228, [3] s. : il. ; 23 cm. - ( Przygody Ciała ) ISBN 978-83-7453-770-4
  M 198264 (Opole)

  2. Mitologie twarzy : Cyprian Norwid i Stanisław Wyspiański - próba komparatystyki mitu / Anna Kapusta. - Kraków : Collegium Columbinum, cop. 2007. - 251 s. ; 21 cm. - (Biblioteka Tradycji, 1895-6076 ; nr 62)

  3. Twarze, emocje, charaktery : literacka przygoda z wiedzą o wyglądzie człowieka / Ewa Skorupa. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. - 554, [2] s., [4] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.

  4. Twarze z portretów / Joanna Guze. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974. - 147,[1] s., 29 s. tabl. : il., portr. ; 24 cm.
  M 016824 (Brzeg), M 27618 (Kędzierzyn-Koźle), M 092009 (Opole)

  5. Wizualizacje twarzy w poezji romantyków polskich : Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid / Pelagia Bojko ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2011. - 389, [1] s. : il. ; 25 cm.

   

  Artykuły z czasopism:

  6. Fotografia przedstawiająca twarz / Ewa Zamorska-Przyłuska // Studium. - 2001, nr 2/3, s. 217-220

  7. "Krajobraz twarzy" czyli: jak opisujemy twarz i jej części / Jolanta Maćkiewicz // Prace Filologiczne. - T. 47 (2002), s. 219-231

  8. Krytyka głosu : otwarta partytura twarzy / Mieke Bal // Teksty Drugie. - 2004, nr 4, s. 116-129

  9. Metafory ciała: głowa-twarz : na wybranych przykładach malarstwa Duccia i Giotta / Urszula Małgorzata Mazurczak // Roczniki Humanistyczne. - T. 58, z. 4 (2010), s. 59-86

  10. O tajemnicy twarzy i o tym jak piękno zbawia świat : z rozważań nad powieścią Fiodora Dostojewskiego "Idiota" / Elżbieta Mikiciuk // Topos. - 1999, nr 5/6, s. 147-150

  11. Oblicze odbiciem dziejów? : kilka aspektów twarzy i czasu w liryce Zbigniewa Herberta na przykładzie analizy wiersza "Pan Cogito obserwuje w lustrze swoją twarz" / Katarzyna Gzik // Liryka Polska XX Wieku. - Ser. 4 (2007), s. 56-73

  12. Piłsudski i Piłsudski. Pierwszy szkic do dziejów twarzy wodza / Stanisław Rosiek // Teksty Drugie. - 1991, nr 3, s.21-37
  *M. in. o wizerunkach marszałka Józefa Piłsudskiego w literaturze i ikonografii

  13. Proust i twarze / Michał Paweł Markowski // Twórczość. - 2001, nr 3, s. 71-78

  14. Słowo, obraz, twarz... / Arkadiusz Morawiec // Kresy. - 2005, nr 1-2, s. 220-227
  *O "Zapiskach z nocnych dyżurów" Jacka Baczaka

  15. Śmierć jako chwila - o wizualizacji twarzy romantycznych bohaterów / Pelagia Bojko // Przegląd Humanistyczny. - 2008, nr 3, s. 79-92

  16. Twarze i maski w "Dziennikach" Michaiła Kuzmina / Elżbieta Biernat // Studia Litteraria Polono-Slavica. - T. 7 (2002), s. 201-209

  17. Twarze i "twarzowość" / Paul Coates ; tł. z ang. Zofia Ziemann. - Fragm. książki "Screening the face" // Kwartalnik Filmowy. - 2013, nr 83/84, s. 6-35
  *Twarz w filmie

  18. Wyobrażenie twarzy Chrystusa w ikonie karpackiej / Ewa Klekot // Konteksty. - 1992, nr 2, s. 17-32

   

  Oprac. Anna Zacłona

  Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

  Drukuj

  Homoseksualizm

  Książki:

  1. Art pride : gay art from Poland = polska sztuka gejowska / Paweł Leszkowicz ; Engl. transl. Marcin Łukomski. - Warsaw : Abiekt.pl, cop. 2010. - 175 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.

  2. Bostońskie małżeństwa : antologia komiksu lesbijskiego. - Warszawa : Comix Grrrlz : Dolna Półka, 2009. - 54, [2] s. : il. ; 25 cm.

  3. Bunt literatów / Olga Romańska-Malina. - Bielsko-Biała : "Park", cop. 2009. - S. : 101-135 : Ukryci w szalecie – homoseksualizm w literaturze
  *"Portret Doriana Graya" Oskara Wilde'a, "Trans-Atlantyk" Witolda Gombrowicza, "Lubiewo" Michała Witkowskiego, "Ciało obce" Rafała A. Ziemkiewicza, "Pedał" Williama S. Burroughs'a
  C 052531 (Kluczbork), C 202264 I 202592 (Opole)

  4. Ewolucja wizerunku męskiego homoseksualizmu w Japonii w kulturze, literaturze i tekstach prawnych od okresu Edo do czasów współczesnych / Sara Wielichowska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Kirin, 2013. - 148 s. : il. ; 21 cm.

  5. Homo niewiadomo : polska proza wobec odmienności / Błażej Warkocki. - Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2007. - 197, [1] s. ; 21 cm.

  6. Homoseksualizm grecki / Kenneth J. Dover ; przeł. Janusz Margański. - Kraków : Homini, 2004. - 365 s. : il., fot. ; 24 cm.

  7. Homoseksualność daleka i bliska : słowa, mity, symbole / Paweł Fijałkowski ; [graf. na okł. oraz w tekście: Tomasz Bohajedyn]. - Warszawa : "Eneteia", 2014. - 194, [3] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm. - ( Pytania o Kulturę ) ISBN 978-83-61538-65-3
  M 211454 (Opole)

  8. Homoseksualność staropolska : przyczynek do badań / Tomasz Nastulczyk, Piotr Oczko. - Kraków : Collegium Columbinum, 2012. - 541, [1], XVIII s. : il. ; 22 cm. - (Biblioteka Tradycji, 1895-6076 ; nr 107)

  9. Katastrofy odmieńców / Tomasz Kaliściak. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011. - 349, [3] s. ; 21 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 2854)
  *Homoseksualizm w literaturze polskiej

  10. Lektury inności : antologia / pod red. Mieczysława Dąbrowskiego i Roberta Pruszczyńskiego. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2007. - 278, [1] s. ; 24 cm.

  11. Lektury płci : polskie (kon)teksty / red. nauk. Mieczysław Dąbrowski. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2008. - 464 s. ; 24 cm.
  M 200397 (Opole)

  12. Literatura i homoseksualność : zarys problematyki genderowej w kanonicznych tekstach literatury światowej i polskiej / Ewa Chudoba. - Kraków : Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, 2012. - 304, [2] s. ; 23 cm.

  13. Literatura, której nie ma : szkice o polskiej "literaturze homoseksualnej" / Wojciech Śmieja. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2010. - 271, [5] s. ; 24 cm. ISBN 978-83-242-1206-4
  M 205745 (Opole)

  14. Maskarady męskości : pragnienie homospołeczne w polskim kinie fabularnym / Sebastian Jagielski. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2013. - 554 s. : il. ; 24 cm. - (Horyzonty Kina ; 7)

  15. Matryca Gombrowicza. Ojczyzna jako "closet" i fantazmat "synczyzny" w homoseksualnej literaturze lat 80. / Wojciech Śmieja // W : Lektury płci : polskie (kon)teksty / red. nauk. Mieczysław Dąbrowski. - Warszawa : "Elipsa", cop. 2008. - S. 289-301
  M 200397 (Opole)

  16. Mężczyzna w teatrze płci kulturowej. Poetycki paradygmat pożądania homoerotycznego. (Rzecz o wierszach Jacka Dehnela) / Robert Cieślak // W : Lektury płci : polskie (kon)teksty / red. nauk. Mieczysław Dąbrowski. - Warszawa : "Elipsa", cop. 2008. - S. 355-365
  M 200397 (Opole)

  17. Nam niebo pozwoli : o filmowej i telewizyjnej twórczości Todda Haynesa / Andrzej Pitrus. - Kraków : "Rabid", 2004. - 200 s. : fot., portr. ; 24 cm.

  18. "[...] nigdy nie byłam lesbijką" – lesbianizm jako nabywanie w polskiej prozie po roku 1989 / Daria Adamowicz // W : Lektury płci : polskie (kon)teksty / red. nauk. Mieczysław Dąbrowski. - Warszawa : "Elipsa", cop. 2008. - S. 81-90
  M 200397 (Opole)

  19. Odmienność jako katastrofa. Józef Czechowicz i homoseksualne kontinuum / Tomasz Kaliściak // W : Lektury płci : polskie (kon)teksty / red. nauk. Mieczysław Dąbrowski. - Warszawa : "Elipsa", cop. 2008. - S. 165-179
  M 200397 (Opole)

  20. Odmieńcy / Hans Mayer ; przeł. Anna Kryczyńska. - Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2005. - 571, [5] s. ; 19 cm. - (Spectrum)

  21. Polityka i poetyka współczesnej polskiej powieści gejowskiej / Błażej Warkocki // W : Lektury płci : polskie (kon)teksty / red. nauk. Mieczysław Dąbrowski. - Warszawa : "Elipsa", cop. 2008. - S. 91-99
  M 200397 (Opole)

  22. Różowy język : literatura i polityka kultury na początku wieku / Błażej Warkocki. - Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2013. - 351, [1] s. ; 21 cm. - (Seria Idee ; 41)
  *Homoseksualizm w literaturze polskiej

  23. Ruchomy na szali wagi : Lechoń homotekstualny / Barbara Czarnecka. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013. - 253 s. ; 23 cm.

  24. Seks i Dziesiąta Muza : erotyzm, relacje intymne i wzorce genderowe w kinie przedkodeksowym (1894-1934) / Arkadiusz Lewicki. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. - 595 s. : il. ; 21 cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, : ISSN 0239-6661 ;, no 3330. ) ISBN 978-83-229-3227-8
  M 206535 (Opole)

  25. Spojrzenie, spektakl, wstyd / red. nauk. Jan Potkański, Robert Pruszczyński. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, cop. 2011. - 236 s ; 21 cm.
  *Homoseksualizm w literaturze i sztuce

   

  Artykuły z czasopism:

  26. "Adam Grywałd" Tadeusza Brezy i performatywność płci / Robert Pruszczyński // Przegląd Humanistyczny. - 2011, nr 2, s. 99-112

  27. "Bądź niewierny Idź" - pikiety, pedały i te sprawy : o polskiej prozie homoseksualnej na początku i opowiadaniu Michała Witkowskiego na końcu / Błażej Warkocki // Fa-Art. - 2003, nr 3/4, s. 154-159

  28. "Boska tandeta" : "Czeska biżuteria" Grzegorza Musiała jako autobiografia kampowa / Katarzyna Kantner // Pamiętnik Literacki. - 2012, z. 4, s. 115-131

  29. Boy i homoseksualizm. Literatura, prawo i ten przerażający homoerota we własnej osobie / Wojciech Śmieja // Teksty Drugie. - 2008, nr 5, s. 64-74

  30. Braterstwo / Magdalena Podsiadło // Kino. - 2011, nr 7/8, s. 76-77
  *Zawiera rec. filmu: Braterstwo / reż. Nicolo Donato, 2009

  31. Była, jest, będzie? : polska literatura homoseksualna i gejowska : próba zarysu / Wojciech Śmieja // Pogranicza. - 2005, nr 1, s. 31-39

  32. Całuśni chłopcy i mężczyźni : homoerotyzm w twórczości Katullusa / Paweł Fijałkowski // Albo albo. - 2006, z. 2, s. 103-118

  33. "Czy jest coś piękniejszego niż aromat ciała?" : wizerunek kochanka w erotykach męskich w poezji arabskiej okresu Abbasydów / Izabela Kończak // Między Wschodem a Zachodem. - T. 2 (2009), s. 29-37

  34. Czy kino boi się starych lesbijek? : o uniwersalności podwójnego wykluczenia / Magdalena Urbańska // Fragile. - 2012, nr 4, s. 92-94

  35. Dlaczego lesbijki nie mieszkają na Wisteria Lane, czyli o tęczowych serialach słów kilka / Magdalena Urban // Pogranicza. - 2008, nr 3, s. 124-128

  36. Dlaczego nie chcę pisać o staropolskich samcołożnikach? Przyczynek do "archeologii" gay studies w Polsce / Piotr Oczko // Teksty Drugie. - 2008, nr 5, s. 32-50

  37. Gdzie leży gej pogrzebany, czyli o problemach polskiej literatury gejowskiej / Anna Wróblewska // Odra. - 2008, nr 4, s. 149-151

  38. Geje na scenie: jak się to robi w Paryżu / Agata Zawrzykraj // Dialog. - 2006, nr 7, s. 182-185
  *Homoseksualizm w literaturze francuskiej - historia

  39. Gejowski fantazmat kobiecości w "Lubiewie" Michała Witkowskiego / Paulina Łuczyk // Fa-Art. - 2012, nr 3, s. 46-62

  40. Homoerotyczne wyobrażenia boskiego Apolla / Agnieszka Kwiecień // Czas Kultury. - 2010, nr 4, s. 106-109
  *Wystawa Ars Homo Erotica, Muzeum Narodowe w Warszawie, czerwiec - wrzesień 2010 r.

  41. Homoerotyk - archeologia dyskursu / Piotr Łuszczykiewicz // Slavia Occidentalis. - T. 64 (2007), s. 125-135

  42. "Homoseksualizm", studia gejowsko-lesbijskie i teoria queer w historii sztuki / Whitney Davis ; tł. Mariusz Bryl // Artium Quaestiones. - [T.] 14 (2003), s. 279-312

  43. Homoseksualizm w Starym i Nowym Testamencie / Larry Hogan ; tł. Hubert Czaplicki // Fronda. - Nr 30 (2003), s. 70-79

  44. Homoseksualność i "Solidarność" : wokół twórczości literackiej Tadeusza Olszewskiego / Tomasz Kaliściak // Pogranicza. - 2008, nr 4, s. 58-66

  45. Kanon i kanony, czyli jak rozumieć pojęcie "literatura homoseksualna"? / Wojciech Śmieja // 2008, nr 1/2, s. 96-116

  46. Konstrukcje homoseksualizmu w "Dzienniku" Jana Lechonia (Próba innej lektury) / Roman Koropeckyj // Teksty Drugie. - 1996, nr 4, s. 154-168

  47. Krajobraz z tęczą / Krystyna Duniec, Joanna Krakowska // Dialog. - 2005, nr 10, s. 52-63
  *Homoseksualizm w literaturze polskiej i filmie

  48. Kroniki wstydliwych pragnień / Zofia Sawicka // Polityka. - 2006, nr 38, s. 68
  *Polska literatura homoerotyczna

  49. Lateksowy zawrót głowy / Zygmunt Miłoszewski, Robert Ziębiński // Newsweek. - 2007, nr 28, s. 90-93
  *Homoseksualizm w popkulturze

  50. Lęk przestrzeni, przestrzenie wolności : topografia "nienormatywnego pożądania" w polskiej literaturze współczesnej / Wojciech Śmieja // Kultura Współczesna. - 2012, nr 4, s. 165-176

  51. Liryki "homoseksualne" Whitmana w kulturze i literaturze polskiej : (problemy translatologiczne i interpretacyjne) / Marta Skwara // Teksty Drugie. - 2007, nr 3, s. 11-21

  52. Literatura gejowska dzisiaj / Robert Ferro ; tł. Agnieszka Graff // Literatura na Świecie. - 1997, nr 3, s. 161-173

  53. Literatura gejowska i lesbijska jako przejaw krytycyzmu wobec kanonu literackiego i tradycji literackiej / Katarzyna Lisowska // Zagadnienia Rodzajów Literackich. - T. 54, z. 2 (2011), s. 251-265

  54. Literatura w labiryncie pożądania : homoseksualność a literatura polska / German Ritz ; tł. Andrzej Kopacki // Pogranicza. - 1998, nr 1, s. 92-99

  55. Męskie pragnienie homospołeczne i polityka seksualności / Eve Kosofsky Sedgwick ; tł. Adam Ostolski. - Fragm. książki "Between men" // Krytyka Polityczna. - Nr 9/10 (2005), s. 176-186

  56. Michaśki, kamp, pedały i literatura amerykańska / Mike Petkovich ; tł. Joanna Połtyn // Teksty Drugie. - 2012, nr 5, s. 33-49
  *Homoseksualizm w literaturze amerykańskiej

  57. Między ekstazą a zakazem : homoerotyzm w "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza / Jarosław Błochowiak // Pamiętnik Literacki. - 2008, z. 4, s. 79-95

  58. Milcząca komnata króla Henryka : wokół "Opowieści o papierowej koronie" Józefa Czechowicza / Tomasz Kaliściak // Pamiętnik Literacki. - 2008, z. 4, s. 97-121

  59. Mit i muzyka w funkcji ekspresji "niewypowiadalnego" pożądania. O "Psyche" Jarosława Iwaszkiewicza / Wojciech Śmieja // Pamiętnik Literacki. - 2006, z. 1, s. 43-64

  60. Młodzi bogowie starych poetów : kilka uwag na temat greckiej liryki miłosnej / Krystyna Bartol // Meander. - 1996, nr 7/8, s. 341-351

  61. Moje dwie mamy i dawca spermy / Elżbieta Królikowska-Avis // Niezależna Gazeta Polska Nowe Państwo. - 2010, [nr] 11, s. 58-59
  *Homoseksualizm w filmie

  62. Na drugim brzegu tęczy / Bartosz Żurawiecki // Kino. - 2013, nr 11, s. 34-36
  *Homoseksualizm w kinie

  63. Nawiedzony szklany dom : romans lesbijski a przestrzeń publiczna w filmie Chloe Atoma Egoyana / Ewa Opałka // Teksty Drugie. - 2012, nr 5, s. 186-204

  64. O pedałach, o nas? / Łukasz Maciejewski // Notatnik Teatralny. - Nr 39/40 (2006), s. 148-155
  *Homoseksualizm w dramacie polskim

  65. O utopii homoseksualnej, Almodóvarze i nie tylko / Sebastian Michalik // Bez Dogmatu. - Nr 62 (2004), s. 14-17

  66. Od panoptykonu do homotopii : kobiece ciało i związki w przestrzeni więzienia na przykładzie serialu "Bad Girls" / Agata Stasińska // Przegląd Filozoficzno-Literacki. - 2011, nr 4, s. 193-213

  67. Otwieranie toalety / Błażej Warkocki // Res Publica Nowa. - 2002, nr 9, s. 52-57
  *Wątki homoseksualne w literaturze współczesnej

  68. Pedał - mój bliźni / Krzysztof Uniłowski // Opcje. - 2005, nr 2, s. 13-14
  *Zawiera rec. książki: Lubiewo / Michał Sebastian Witkowski. - Kraków, 2005

  69. Performatywne identyfikacje / Sebastian Jagielski // Kwartalnik Filmowy. - 2013, nr 83/84, s. 59-79 *Homoseksualizm w filmie

  70. Płynące wieżowce / Błażej Hrapkowicz // Kino. - 2013, nr 11, s. 70-71
  *Zawiera rec. filmu: Płynące wieżowce / reż. Tomasz Wasilewski, 2013

  71. Podwójny świat. Uwagi o narracji i tożsamości w tekstach homoseksualnych Jarosława Iwaszkiewicza / Grzegorz Piotrowski // Teksty Drugie. - 2007, nr 6, s. 207-218

  72. "Przegięci" i geje : o dyskursie tzw. literatury homoseksualnej / Agnieszka Nęcka // Śląsk. - 2005, nr 9, s. 40-43

  73. Seks polityczny, polityka seksu / Bartosz Żurawiecki // Odra. - 2005, nr 10, s. 51-54
  *Homoseksualizm i erotyzm w filmie amerykańskim

  74. Seksualność ciot : szkic o przegiętej opowieści / Anna Wiatr // Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia. - Nr 42 (2008), s. 153-161
  *Witkowski, Michał "Lubiewo"

  75. Tęcza nad muzeum / Piotr Sarzyński // Polityka. - 2010, nr 24, s. 58-60
  *Wystawa Ars Homo Erotica, Muzeum Narodowe w Warszawie, czerwiec-wrzesień 2010 r.

  76. "Topografia pożądania" - konstruowanie przestrzeni wokół homoseksualnych bohaterów polskiej prozy międzywojennej (Iwaszkiewicz, Choromański, Gombrowicz, Breza) / Wojciech Śmieja // Pamiętnik Literacki. - 2012, z. 4, s. 83-99

  77. "Trylogia miłości" : antropologiczne spojrzenie na film gejowski / Robert Kulpa // Kwartalnik Filmowy. - 2004, nr 47/48, s. 128-145

  78. W cieniu śmieci / Maria Kornatowska // Kino. - 1994, nr 10, s. 20-23

  79. Wilde, Nietzsche i sentymentalne związki z męskim ciałem / Eve Kosofsky-Sedgwick ; tł. Błażej Warkocki. - Fragm. książki "The epistemology of the closet" // Teksty Drugie. - 2012, nr 5, s. 86-102

  80. Wobec odmienności : "Lubiewo" Michała Witkowskiego / Wacław Marszałek // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - [Nr] 9 (2009), s. 231-238
  *Materiały z 9. konferencji naukowej "Proza polska po roku 1989. Strategie czytania", Maniowy

  81. Wojna polsko-pedalska pod flagą tęczową / Wojciech Śmieja // Opcje. - 2008, nr 4, s. 18-23
  *Homoseksualizm w literaturze polskiej - historia

  82. Zabawa w galerii / Tadeusz Koczanowicz // Format. - Nr 67 (2013), s. 11-13
  *Homoseksualizm w sztuce

  83. Zniekształcenie Gombrowicza / Konrad Ambroziak // Twórczość. - 2006, nr 8, s. 61-72

  84. Zostań ze mną / Piotr Czerkawski // Kino. - 2012, nr 10, s. 81
  *Zawiera rec. filmu: Zostań ze mną / reż. Ira Sachs, 2012

   

  Oprac. Anna Zacłona

  Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

  Drukuj

  Wąż

  Książki:

  1. Bestiarium chrześcijańskie : zwierzęta w symbolice i interpretacji : starożytność i średniowiecze / Stanisław Kobielus. - Warszawa : "Pax", 2002. - S. 325-329 : Wąż
  C 196239 (Opole)

  2. Ilustrowana encyklopedia : znaki i symbole / Mark O'Connell , Raje Airey ; przekł. [z ang.] Paulina Głuchowska. - Warszawa : "Bellona", cop. 2007. - S. 186-187 : Wąż
  C 197240 (Opole)

  3. Natura i jej symbole : rośliny i zwierzęta / Lucia Impelluso ; tł. z wł. Hanna Cieśla. - Warszawa : "Arkady", 2006. - S. 270-275 : Wąż
  C 203035 I 193821 M 203039 M 203057 M 204436 (Opole)

  4. Świat symboliki chrześcijańskiej / Dorothea Forstner ; przekł. z niem. i oprac. Wanda Zakrzewska, Paweł Pachciarek, Ryszard Turzyński. - Warszawa : "Pax", 1990. - S. 304-308 : Wąż i smok
  M 045171 (Brzeg), C 045648 (Kluczbork), C 064284 M 054190 (Nysa), C 162354 I 162374 (Opole)

   

  Artykuły z czasopism:

  5. Biblijny kult węży - "addenda" / Łukasz Niesiołowski-Spanò // Przegląd Historyczny. - 2005, z. 4, s. 607-616
  *Polem. z: Biblijny kult węży - próba interpretacji / Maciej Münnich // Przegląd Historyczny. - 2004, z. 2

  6. Biblijny kult węży - próba interpretacji / Maciej Munnich // Przegląd Historyczny. - 2004, z. 2, s. 153-167

  7. Epizod pokonania przez Krysznę węża Kaliji w tradycji indyjskiej / Anna Piekarska-Maulik // Studia Indologiczne. - T. 16 (2009), s. 46-66
  *Węże w literaturze indyjskiej

  8. Językowy i kulturowy obraz węża w polszczyźnie / Maria Peisert // Rozprawy Komisji Językowej. - T. 17 (1991), s. 259-270

  9. Kobra Kleopatry - rola motywu węża w starożytnych opisach śmierci królowej / Lucyna Kostuch // Almanach Historyczny. - T. 9 (2007), s. 9-17

  10. Kompleks Echidny : (bestia wizualna) / Wojciech Michera // Konteksty. - 2006, nr 1, s. 47-65
  *Węże - ikonografia - historia

  11. O wróżebnej roli węża i konia w religii grecko-rzymskiej / Roman Kamienik // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczn-Społeczne. Historia. - Z. 27 (1992), s. 51-5
  *W twórczości m. in. Plutarcha, Cycerona, Wergiliusza

  12. Obraz Babilonu w "Beatusie" : starożytna Mezopotamia - Morze Śródziemne - wczesnośredniowieczna Hiszpania / Lucien-Jean Bord, Piotr Skubiszewski // Portolana. - Vol. 3 (2007), s. 69-91
  *Węże - ikonografia - historia

  13. Obraz wyroku na węża na podstawie Rdz 3,14-15 / Dariusz Adamczyk // Tarnowskie Studia Teologiczne. - T. 29, [z.] 1 (2010), s. 3-13
  *Węże w Biblii

  14. Przedstawienia Boga-Węża na pieczęciach cylindrycznych z okresu akadyjskiego : analiza ikonograficzna / Arkadiusz Sołtysiak // Studia i Materiały Archeologiczne. - T. 10 (2000), s. 189-214

  15. Sakralny charakter węża jako symbolu walki w kulturze antycznego świata / Lucyna Kostuch // Rocznik Teologiczny. - R. 48, z. 1/2 (2006), s. 165-178

  16. Tajemna mądrość węża / Dariusz Misiuna // Albo albo. - 2000, nr 3, s. 133-139
  *W mitologiach i tekstach religijnych

  17. Walka Kryszny z wężami / Barbara Grabowska // Albo albo. - 2004, z. 3, s. 101-112

  18. Wąż w żołądku człowieka (AT 286) / Hanna Urbańska // Literatura Ludowa. - 2010, nr 2, s. 35-38
  *Węże w literaturze indyjskiej i polskiej

   

  Oprac. Anna Zacłona

  Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

  Drukuj

  Rośliny

  Książki:

  1. Atlas roślin biblijnych : pochodzenie, miejsce w Biblii i symbolika / Barbara Szczepanowicz. - Kraków : Wydaw. WAM, 2003. - 270 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.

  2. Dendrologia Haliny Poświatowskiej / Beata Mokrzyńska-Wrzosek // W: Las w kulturze polskiej. 4 / red. Wojciech Łysiak ; Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie. - Poznań : "Eco", 2006. – S. 357-368
  M 193682 (Opole)

  3. Drobina białka : motywy roślinne i zwierzęce w liryce Haliny Poświatowskiej / Anna Siemińska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2005. - 196, [1] s. ; 21 cm.

  4. Drzewa i las w pejzażu staropolskim / Marzena Wydrych // W: Las w kulturze polskiej. 4 / red. Wojciech Łysiak ; Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie. - Poznań : "Eco", 2006. – S. 263-271
  M 193682 (Opole)

  5. Drzewa, krzewy i kwiaty w poezji Juliusza Słowackiego / Kazimierz Zarzycki. - Kraków : Instytut Botaniki im. W. Szafera. Polska Akademia Nauk ; Bolestraszyce k. Przemyśla : Arboretum i Zakład Fizjografii, 2009. - 83, [1] s., [16] s. tabl. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.

  6. Drzewo w systemie natury Adama Asnyka / Alicja Dąbrowska // W: Las w kulturze polskiej. 5 / red. Wojciech Łysiak ; Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie [et al.]. - Poznań : "Eco", 2006. – S. 255-285
  M 200684 (Opole)

  7. Etnobotanika : materiały I Ogólnopolskiego Seminarium Etnobotanicznego, Kolbuszowa, 19-20.VII.1980 r. / pod red. Adama Palucha. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1985. - 147, [1] ; 24 cm.

  8. Florarium christianum : symbolika roślin - chrześcijańska starożytność i średniowiecze / Stanisław Kobielus. - Kraków : Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2006. - 270, [1] s., 84 s. tabl. : il. (gł. kolor.) ; 23x24 cm.

  9. Kreacja figury dębu w wybranych powieściach historycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego / Wioleta Wenerska // W: Las w kulturze polskiej. 4 / red. Wojciech Łysiak ; Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie. - Poznań : "Eco", 2006. – S. 283-290
  M 193682 (Opole)

  10. Kwiaty w naturze i sztuce / Władysław Szafer i Janina Szaferowa. - Warszawa : "Wiedza", 1948. - 150, [2] s. : il. ; 17 cm. - ( Biblioteczka Popularno-Naukowa "Wiedzy". Seria Przyrodnicza ; nr 18 )
  MP 001723 (Opole)

  11. Las i drzewa – alegoria świata i człowieka w twórczości Wacława Potockiego / Krystyna Złotkowska // W: Las w kulturze polskiej. 4 / red. Wojciech Łysiak ; Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie. - Poznań : "Eco", 2006. – S. 307=317
  M 193682 (Opole)

  12. Literacka symbolika roślin : praca zbiorowa / pod red. Anny Martuszewskiej. - Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 1997. - 231 s. : 2 rys. ; 21 cm.

  13. Młodopolska florystyka poetycka / Ireneusz Sikora ; [il. Ireneusz Piwowarski]. - Wałbrzych : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2007. - 311 s., [22] k. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

  14. Motywy dendrologiczne w "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej / Małgorzata Chwedczuk // W: Las w kulturze polskiej. 1 / red. Wojciech Łysiak ; Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie. - Poznań : "Eco", 2000. – S. 167-176
  M 193681 (Opole)

  15. Mowa kwiatów : symbolika roślin, kwiatów i kolorów / wybór i układ Ireneusz Sikora ; [oprac. graf. i il. Marek Marchwicki]. - Wrocław : "Astrum", 1992. - 230, [2] s., [6] s. fot. : il. kolor. ; 22 cm.

  16. Natura i jej symbole : rośliny i zwierzęta / Lucia Impelluso ; tł. z wł. Hanna Cieśla. - Warszawa : "Arkady", 2006. - 382,[1] s. : il. kolor., faks. ; 20 cm. - ( Leksykon : historia, sztuka, ikonografia ) ISBN 83-213-4440-2
  C 203035 I 193821 M 203039 M 203057 M 204436 (Opole)

  17. Podróż po biblijnych ogrodach : informacje o roślinach oraz wskazówki dotyczące ich uprawy / Wolfgang Kawollek, Henning Falk ; [tł. Katarzyna Kwiecień]. - Poznań : Elipsa - Publicat, 2010. - 130, [2] s. : il. kolor. ; 24 cm.

  18. Poważna lipo, sadów królowo : lipa w poetyckim obrazie świata / Monika Peplińska-Narloch // W: Las w kulturze polskiej. 5 / red. Wojciech Łysiak ; Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie [et al.]. - Poznań : "Eco", 2006. – S. 149-158
  M 200684 (Opole)

  19. Przyroda i wyobraźnia : o symbolice roślinnej w poezji Młodej Polski / Ireneusz Sikora. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1992. - 181, [2] s. ; 20 cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis 0239-6661 nr 1438)
  M 045994 (Brzeg)

  20. Rośliny biblijne : leksykon / Zofia Włodarczyk. - Kraków : Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, cop. 2011. - 244, [2] s. : il. kolor. ; 22 cm.

  21. Rośliny lecznicze w "Panu Tadeuszu" / Krzysztof Kmieć. - Wyd. 2. popr. i uzup. - Poznań : Wydawnictwo Kontekst, 2010. - 79, [1] s. : il. ; 21 cm.

  22. Rośliny w kulturze ludowej / Elżbieta Kaczmarek // W: Las w kulturze polskiej. 5 / red. Wojciech Łysiak ; Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie [et al.]. - Poznań : "Eco", 2006. – S. 471-474
  M 200684 (Opole)

  23. Sacrum w ogrodach : materiały konferencji Sacrum w ogrodach historycznych i symbolika ich roślinności, Kalwaria Zebrzydowska 9-10 listopada 1995. Cz. 2, (Kultowe tereny zieleni, symbole kultowe i symbolika roślinności) / [red. nauk. Anna Mitkowska, Marek Siewniak]. - Kraków : Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, [1998]. - 89 s. : il., mapy, ; 30 cm.

  24. Studium etnobotaniczne : znaczenie roślin w kulturze, tradycji i życiu człowieka / Czesława Trąba, Paweł Wolański, Krzysztof Rogut. - Rzeszów : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia Pro Carpathia, 2014. - 192 s. : il. kolor. ; 25 cm.

  25. Symbolika roślin / pod red. Józefa Mareckiego i Lucyny Rotter. - Kraków : Wydawnictwo Unum, 2010. - 243, [3] s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm. - (Symbol, Znak, Przesłanie)

  26. Symbolika roślin : heraldyka i symbolika chrześcijańska / pod red. Józefa Mareckiego, Lucyny Rotter. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2007. - 224 s., [16] s. tabl. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.

  27. Szata roślinna w krajobrazach malarstwa niderlandzkiego XV wieku : identyfikacja botaniczna roślin na wybranych obrazach / Piotr Kulesza ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Katedra Ochrony Przyrody]. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2011. - 604 s. : il. (gł. kolor.) ; 28 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).

  28. Świat roślin w języku i kulturze / pod red. Anny Dąbrowskiej i Ireny Kamińskiej-Szmaj. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. - 281 s. : 1 il., err. ; 24 cm. - (Język a Kultura, 1232-9657 ; t. 16)

  29. Świat roślin w pismach Bolesława Prusa / Magdalena Czachorowska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2012. - 181 s. ; 25 cm.

  30. Tajemnice fauny i flory w "Lecie leśnych ludzi" Marii Rodziewiczównej / Dorota Kulczycka // W : Las w kulturze polskiej. 3 / red. Wojciech Łysiak ; Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. - Poznań : "Eco", 2004. - S. 231-242
  M 189342 (Opole)

  31. Teologia - rośliny i zwierzęta : praca zbiorowa / pod red. Tomasza Jelonka. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2008. - 221 s. ; 21 cm. - (Biblia w Kulturze Świata)

  32. W świecie Biblii - flora : niemi świadkowie chwały Boga : leksykon roślin w Biblii / Józef Pick. - Pelplin : "Bernardinum", 1998. - 183, [1] s. : il. kolor., mapa ; 24 cm.

  33. Zioła-dziwy : z literackiego zielnika romantycznego / Wioleta Wenerska. - Lublin : Wydaw. Naukowe Gabriel Borowski, 2005. - 166 s. ; 24 cm.

  34. Zwierzęta i rośliny w życiu świętych oraz jako ich atrybuty / Barbara Szczepanowicz. - Kraków : Wydawnictwo Księży Sercanów, 2007. - 205, [2] s., [8] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.

   

  Artykuły z czasopism:

  35. "Asfodele - liany - tuberozy..." : o młodopolskiej florystyce poetyckiej / Ireneusz Sikora // Poezja. - 1986, nr 7-8, s. 131-142

  36. "Białych lilii kwiaty milczące..." : o symbolice świata roślin wodnych w rosyjskiej poezji modernistycznej / Izabella Malej // Przegląd Rusycystyczny. - 1999, z. 1/2, s. 31-40

  37. Dlaczego artyści hodują rośliny? / Anna Markowska // Quart. - 2011, nr 2, s. 86-102
  *Rośliny w sztuce

  38. Eliza Orzeszkowa : pisarka i piewczyni nadniemeńskiej flory / Anna Kleiber // Białoruskie Zeszyty Historyczne. - Z. 32 (2009), s. 290-305

  39. Empatyczni ogrodnicy : o roślinach w sztuce współczesnej / Małgorzata Kurzac // Czas Kultury. - 2008, nr 5, s. 43-50

  40. Fauna i flora w Biblii / Józef Pick // Studia Pelplińskie. - T. 28 (1999), s. 427-438

  41. Flora i fauna w kulturze Średniowiecza od XII do XV wieku : materiały XVII Seminarium Mediewistycznego // Prace Komisji Historii Sztuki / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - T. 27 (1997), s. 3-153

  42. Flora i krajobraz Biblii / Józef Pick // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2000, z. 1, s. 5-17

  43. Flora jako motyw i symbol w ikonie / Justyna Sprutta // Studia Bobolanum. - 2009, [t.] 3, s. 141-161

  44. Florystyczne postacie w bajkach Ignacego Krasickiego / Zofia Ożóg-Winiarska // Przegląd Humanistyczny. - 2003, nr 2, s. 65-74

  45. Funkcja roślin w wybranych utworach E. Orzeszkowej / Anna Spólnik // Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Językoznawcze / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. - Z. 8 (1994), s. 239-243

  46. Funkcje słownictwa roślinnego w utworach Stefana Żeromskiego / Stanisław Cygan // Poradnik Językowy. - 2009, z. 7, s. 31-51

  47. Ikonografia botaniczna w spuściźnie Antoniego Wrzoska (1908-1983) / Piotr Köhler, Tomasz Skrzyński // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. - 2005, nr 3/4, s. 197-217

  48. "Kędy Wasilek kocha się i mięta z przykrym lubczykiem" : leksyka roślinna w poezji braci Zimorowiców / Jolanta Klimek // Roczniki Humanistyczne. - T. 53, z. 6 (2005), s. 35-52

  49. "Kiedy rośliny mówią o śmierci..." : motywy floralne jako symbole wanitatywne w poezji Zinaidy Gippius / Monika Mańkowska // Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia. - Nr 131 (2004), s. 19-35

  50. Klasycystyczne motywy roślinne w dekoracjach Zamku Królewskiego w Warszawie / Halina Galera // Wiadomości Botaniczne. - Vol. 51, nr 1/2 (2007), s. 15-26

  51. Literacki zielnik "Starej baśni" Józefa Ignacego Kraszewskiego / Wioletta Wenerska // Ruch Literacki. - 2006, z. 4/5, s. 431-443

  52. Młodopolska egzotyka florystyczna / Beata Kuryłowicz // Białostockie Archiwum Językowe. - Nr 10 (2010), s. 177-191

  53. Motywy roślinne na monetach / Jacek Urbaniak // Wszechświat. - 2003, z. 4/6, s. 81-83

  54. Motywy roślinne w dekoracjach krakowskich kamienic z przełomu XIX/XX wieku / Beata Makowska // Wiadomości Botaniczne. - Vol. 49, nr 3/4 (2005), s. 5-14

  55. "Nie masz zbrodni bez kary". Mickiewiczowskie rośliny sprawiedliwości / Wioleta Wenerska // Ruch Literacki. - 2004, z. 4-5, s. 391-405

  56. O roślinach i zwierzętach / / Michael Krüger ; rozm. przepr. Andrzej Kopacki // Literatura na Świecie. - 2014, nr 1/2, s. 330-335
  *Zwierzęta i rośliny w literaturze niemieckiej

  57. O symbolice roślin w islamie / Marek M[arian] Dziekan // Przegląd Orientalistyczny. - 2000, nr 3/4, s. 239-243

  58. Od klasztornego wirydarza do dydaktycznej kolekcji roślin biblijnych - czyli o judeochrześcijańskiej wizji rajskiego ogrodu / Zofia Włodarczyk, Anna Wajda // Czasopismo Techniczne. - 2007, z. 10, s. 253-255
  *Rośliny w Biblii

  59. Ogrody Maryi - kompozycje miejsca i roślinne wypełnienia : zarys ikonografii motywu Madonny na tle ogrodu / Małgorzata Żak // Roczniki Humanistyczne. - T. 54, z. 4 (2006), s. 99-138

  60. Problematyka florystyczna w pozytywistycznym "Bluszczu" / Mirosława Baczkowska-Milian // Kwartalnik Opolski. - 2005, nr 2/3, s. 17-34

  61. Rośliny arrasów wawelskich / Anna Kostuch, Alicja Zemanek // Wiadomości Botaniczne. - 1999, nr 1/2, s. 7-24

  62. Rośliny biblijne - ich poznanie i uprawa / Eugeniusz Kośmicki // Przegląd Powszechny. - 2006, nr 6, s. 128-136
  *Na marginesie książki "Bibelpflanzen. Kennen und kultivieren"

  63. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 1 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. - Nr 70 (2005), s. 51

  64. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 2 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. - Nr 71 (2005), s. 78

  65. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 3 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. - Nr 72 (2005), s. 69-70

  66. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 4 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. - Nr 73 (2005), s. 59

  67. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 5 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. - Nr 74 (2005), s. 86

  68. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 6 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. - Nr 75 (2005), s. 64-65

  69. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 7 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. - Nr 76/77 (2005/2006), s. 63

  70. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 8 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. - Nr 78 (2006), s. 47

  71. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 9 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. - Nr 79 (2006), s. 59-60

  72. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 10 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. - Nr 81 (2006), s. 53-54

  73. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 11 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. - Nr 82 (2006), s. 67-68

  74. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 12 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. - Nr 83 (2006), s. 59

  75. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 13 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. - Nr 84 (2006), s. 45-46

  76. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 14 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. - Nr 86 (2006), s. 73-74

  77. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 15 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. - Nr 87/88 (2006/2007), s. 107

  78. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 16 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. - Nr 89 (2007), s. 66-67

  79. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 17 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. - Nr 90 (2007), s. 61

  80. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 19 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. - Nr 91 (2007), s. 58-59

  81. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 18 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. - Nr 92 (2007), s. 71

  82. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 20 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. - Nr 93 (2007), s. 93

  83. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 21 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. - Nr 94 (2007), s. 127

  84. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 22 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. - Nr 95 (2007), s. 54

  85. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 23 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. - Nr 96 (2007), s. 59

  86. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 24 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. - Nr 98 (2007), s. 118

  87. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 25 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. - Nr 100 (2008), s. 134

  88. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 26 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. - Nr 101 (2008), s. 69

  89. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 27 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. - Nr 102 (2008), s. 77

  90. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 28 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. - Nr 103 (2008), s. 62

  91. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 29 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. - Nr 104/105 (2008), s. 143

  92. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 30 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. - Nr 107 (2008), s. 65

  93. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. [Cz.] 31 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. - Nr 108 (2008), s. 82

  94. Rośliny lecznicze w ekslibrisie / Krzysztof Kmieć // Nadwiślański Rocznik Historyczno-Społeczny. - T. 2 (2008/2009), s. 39-96

  95. Rośliny na flagach i w herbach państwowych / Jerzy Wrona // Aura. - 2004, nr 3, s. 20-22

  96. Świat roślin na fotografiach Karla Blossfeldta / Monika Bogdanowska // Aura. - 2003, nr 2, s. 26-27

  97. Świat roślin w komentarzach do Wergiliusza autorstwa Serwiusza / Tatiana Krynicka // Roczniki Humanistyczne. - T. 52, z. 3 (2004), s. 43-53

  98. Świat roślinny w kulturze ludowej i folklorze literackim / Ireneusz Sikora // Literatura Ludowa. - 1983, nr 2, s. 35-48

  99. Tajemnica ziół / Jadwiga Żylińska // Odra. - 2000, nr 1, s. 76-82
  *Rośliny jako motyw literacki

  100. Wśród chińskich znaków rokoka / Janusz Bogdanowski // Aura. - 2002, nr 2, s. 32-33. okł. s.4
  *Motywy roślinne i krajobrazowe, tzw. "chińszczyzna" w epoce rokoka

  101. Z flory swojskiej. O motywach roślinnych w poezji Młodej Polski / Ireneusz Sikora // Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne. - 1989, nr 1 (20), s. 71-89

  102. Zamek królewski okiem botanika / Halina Galera // Kronika Zamkowa. - 2006, nr 1/2, s. 189-206

  103. Zioła z herbarium wschodniosłowiańskiego w polskiej literaturze romantycznej / Wioleta Wenerska // Slavia Orientalis. - 2006, nr 2, s. 187-198

   

  Oprac. Anna Zacłona

  Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

  Drukuj

  Koń

  Książki:

  1. Dworki, pejzaże, konie / red. Krzysztof Stępnik. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. - 334 s., [24] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm. - (Obrazy Kultury Polskiej)

  2. Konie w twórczości Andrzeja Nováka-Zemplińskiego / wstęp napisał Stanisław Ledóchowski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. - 106 s. : il. kolor., fot., portr. ; 23 x 24 cm. ISBN 83-03-01812-4

  3. Koń / Łucja Ginkowa // W: Słownik literatury polskiej XIX wieku / pod red. Józefa Bachórza i Aliny Kowalczykowej. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. – S. 429-431
  C 045459 (Brzeg), C 53522 (Kędzierzyn-Koźle), C 046686 (Kluczbork), C 061105 (Nysa), C 164484 I 164487 C (Opole)

  4. Koń malowany... / Halina Cękalska- Zborowska. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, [1981]. - 264, [4] s., [72] s. il. (w tym kolor.) ; 21 cm. ISBN 83-205-3254-X
  C 030933 (Brzeg), M 040298 (Nysa), M 127467 (Opole)

  5. Koń mi robił za kołyskę : znani o koniach / Piotr Dzięciołowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2007. - 246, [6] s. : il. ; 25 cm.

  6. Natura i jej symbole : rośliny i zwierzęta / Lucia Impelluso ; tł. z wł. Hanna Cieśla. - Warszawa : "Arkady", 2006. - S. 257-260 : Koń
  C 203035 I 193821 M 203039 M 203057 M 204436 (Opole)

  7. Polscy malarze koni / Marek Kwiatkowski ; [oprac. graf. Tadeusz Pietrzyk]. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1991. - 126, [2] s. : il. (gł. kolor.) ; 27 cm. ISBN 83-03-03437-5
  S 164273 (Opole)

  8. Świat symboliki chrześcijańskiej / Dorothea Forstner ; przekł. z niem. i oprac. Wanda Zakrzewska, Paweł Pachciarek, Ryszard Turzyński. - Warszawa : "Pax", 1990. - S. 272-275 : Koń
  M 045171 (Brzeg), C 045648 (Kluczbork), C 064284 M 054190 (Nysa), C 162354 I 162374 (Opole)

  9. Tylko koni żal ... / wybór wierszy Grażyna Jankowska ; il. Bogusław Luśtyk. - Warszawa : "Sport i Turystyka", 1986. - 127, [1] s. : rys. ; 13 cm. ISBN 83-217-2639-9
  C 040542 (Brzeg)

  10. Wierzchowce Bogów : motyw konia w wierzeniach Słowian i Skandynawów / Agnieszka Łukaszyk. - Szczecin : Wydawnictwo "Triglav", 2012. - 201 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

  11. Zwierzyniec literacki / Stanisława Niedziela. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014. - S. 89-118 : Nie tylko rącze konie
  *Konie w literaturze dla dzieci i młodzieży
  M 212237 (Opole)

   

  Artykuły z czasopism:

  12. Działania językowe w klasie V (G. Morcinek, "Łysek z pokładu Idy") / Jadwiga Jawor-Baranowska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 2012/2013, nr 2, s. 58-86
  *Zawiera scenariusze zajęć: 1. Świat przedstawiony utworu Gustawa Morcinka "Łysek z pokładu Idy"; 2. Poznajemy Łyska; 3. Piękna przyjaźń człowieka i konia na podstawie noweli "Łysek z pokładu Idy"; 4. Tajemniczy świat dawnej kopalni; 5. Nieistniejący obecnie (?) świat utworu "Łysek z pokładu Idy"

  13. Figura konia w kulturze polskiej : zapiski z prywatnej hipologii / Aleksandra Melbechowska-Luty // Konteksty. - 2009, nr 4, s. 151-158

  14. Funkcje motywu konia w poezji Józefa Łobodowskiego / Tadeusz Czarwid Grabowski // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Polonistyczne. - Nr 5 (1993), s. 47-65

  15. "Hippika" i inne utwory literackie Krzysztofa Moniwida Dorohostajskiego (1562-1615) / Edyta Urbańska // Lituano-Slavica Posnaniensia. - T. 9 (2003), s. 223-237

  16. Jak żywy? Końska dawka hiperrealności / Zuzanna Grębecka-Ćwiek // Konteksty. - 1998, nr 3-4, s. 161-163

  17. Konie i pejzaże : kolekcja malarstwa plenerowego w zbiorach Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej / Małgorzata Nikolska // Podlaski Kwartalnik Kulturalny. - 2005, nr 3, s. 59-67

  18. Koń a sprawa polska / Aleksander Bołdyrew // Mówią Wieki. - 2012, nr 10, s. 34-37
  *Koń i jeździec w kulturze polskiej

  19. Koń arabski w kulturze Orientu / Filip Kucera // Sensus Historiae. - 2013, nr 3, s. 11-28

  20. Koń w sztuce antyku : na podstawie wybranych dzieł / Justyna Spruta // Meander. - R. 64/67 (2009/2012), s. 254-287

  21. Koń w sztuce ludowej / Jacek Wysocki // Warmińsko-Mazurski Biuletyn Konserwatorski. - R. 4 (2002), s. 215-218

  22. Koń w teatrze Zingaro : aktor i postać / Joanna Tomaszewska // Didaskalia. - Nr 119 (2014), s. 59-66
  *Spektakle francuskiego teatru koni

  23. Końskie posągi / Łukasz Marcińczak // Akcent. - 2005, nr 1, s. 75-88

  24. "Nasza szkapa" - przypowieść antropologiczna / Koziołek Ryszard, Ireneusz Gielata // Świat i Słowo. - 2005, nr 1, s. 169-184

  25. O wizerunkach konnych w średniowieczu oraz koniu i jeźdźcu w sztuce Renesansu / Lech Kalinowski // Biuletyn Historii Sztuki. - 1987, nr 3-4, s. 365-370

  26. O wróżebnej roli węża i konia w religii grecko-rzymskiej / Roman Kamienik // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczn-Społeczne. Historia. - Z. 27 (1992), s. 51-57
  *W twórczości m. in. Plutarcha, Cycerona, Wergiliusza

  27. Propozycja dla wychowania ekologicznego. O "Łysku z pokładu Idy" Gustawa Morcinka / Katarzyna Bereta // Guliwer. - 2011, nr 1, s. 29-34

  28. Rysunki Emira Rzewuskiego / Tadeusz Majda // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej. - 2003, nr 2, s. 54-56
  * Ilustracje Wacława Seweryna Rzewuskiego do rękopisu "Sur les chevaux orientaux..." ze zbiorów Biblioteki Narodowej

  29. Spadający koń / Andrzej Zaniewski // Myśl Polska. - 2011, nr 27/28, s. 12
  *Konie w filmach A. Wajdy ("Popiół i diament", "Popioły", "Lotna")

  30. Wątki hipologiczne w sztuce / Katarzyna Piotrowska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2003, nr 4, s. 202-208
  *Temat: Koń - symbol piękna, wdzięku, siły

  31. Wierzchowce starożytności / Sylwia Bień // Alma Mater. - Nr 41 (2002), s. 25-26
  *Wizerunki koni na naczyniach z przełomu VI i V w. p.n.e. ze zbiorów Muzeum Czartoryskich

   

  Oprac. Anna Zacłona

  Wydział Informacji i Bibliiografii, PBW w Opolu

  Drukuj

  Terroryzm

  Książki:

  1. Terroryzm a media : środki masowego przekazu i literatura a rozwój terroryzmu w Republice Federalnej Niemiec w latach 1968-1998 / Katarzyna Maniszewska. - Wrocław : "Atut", 2006. - S. : 247-293 : Terroryzm a literatura
  M 195569 M 195570 (Opole)

  2. Zabójczy flirt - literatura i terroryzm / Jacek Mikołajczyk. - Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN, cop. 2011. - 232 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm. - (Literatura i Kontrowersje)

   

  Artykuły z czasopism:

  3. Bomba w Hollywood / Bartosz Czartoryski // Kino. - 2012, nr 6, s. 28-30
  *Terroryzm w filmie amerykańskim

  4. Ciało historii i duch ofiary. Rozważania po 11 września / Tadeusz Stefańczyk // Twórczość. - 2003, nr 2-3, s. 177-194

  5. Co czytają terroyści / Adam Rotter // Nowa Fantastyka. - 2011, nr 10, s. 6-8
  * Wizerunek terrorysty w literaturze a literackie inspiracje zamachowca Andersa Breivika

  6. Dobrzy terroryści / Tomasz P. Terlikowski // Wprost. - 2009, nr 8, s. 102-103

  7. Dwie wieże, dwa wydarzenia : Art Spiegelman i trauma odzyskana / Katarzyna Bojarska // Teksty Drugie. - 2012, nr 4, s. 70-90
  * O powieści graficznej "In the shadow of no towers" A. Spiegelmana – atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone w 2001 roku

  8. Dziewczyna i terrorysta / Zdzisław Pietrasik // Polityka. - 2013, nr 6, s. 66
  * Rec. filmu: Wróg numer jeden / reż. Kathryn Bigelow, 2012

  9. 11 [Jedenasty] września 2001 w poezji : (Szymborska, Lipska, Hartwig) / Katarzyna Wądolny-Tatar // Pamiętnik Literacki. - 2012, z. 4, s. 101-113

  10. Kill Bin Laden / Anita Piotrowska // Tygodnik Powszechny. - 2013, nr 6, s. 35
  * Rec. filmu: Wróg numer jeden / reż. Kathryn Bigelow, 2012

  11. Kompleks terrorystki / Adam Krzemiński // Odra. - 2013, nr 3, s. 16-19
  *Terroryzm w niemieckim kinie

  12. Literacki 11 września : Don DeLillo, Paul Auster i inni, czyli o sposobach literackiego ukazania nowojorskiej tragedii / Maciej Robert // Notes Wydawniczy. - 2008, nr 10, s. 24-26

  13. Medialny opis tragedii : o relacjach prasowych na temat WTC / Zbigniew Kloch // Pamiętnik Literacki. - 2006, z. 1, s. 159-188

  14. Niebezpieczne związki terroryzmu i religii w optyce kinematograficznej / Jacek Zydorowicz // Przegląd Religioznawczy. - 2013, nr 3, s. 163-177

  15. Po kruchym lodzie / Konrad J. Zarębski // Kino. - 2006, nr 2, s. 14-17
  * Zawiera rec. filmu: Monachium / reż. Steven Spielberg

  16. Psychologia terrorysty w zwierciadle Fiodora Dostojewskiego / Katarzyna Pająk // Świat Idei i Polityki. - T. 5 (2005), s. 33-49

  17. Różne oblicza trzeciej wojny / Rafał Syska // Kino. - 2003, nr 6, s. 19-23
  * Amerykańskie filmy nt. terroryzmu

  18. Spokojnie, to tylko dobry film / Mirosław Ratajczak // Odra. - 2006, nr 3, s. 106-107
  * Zawiera rec. filmu: Monachium / reż. Steven Spielberg

  19. Terror obrazów / Karolina Golinowska // Odra. - 2012, nr 4, s. 86-89
  * Wystawa "Unheimlich vertraut. Bilder vom Terror" w galerii C/O w Berlinie – terroryzm w sztuce

  20. Terrorysta z kamerą / Piotr Maczuga // Kino. - 2005, nr 9, s. 32
  * Filmy wideo kręcone przez terrorystów, dokumentujące akty terroru

  21. Terroryści / Elżbieta Ciapara // Film. - 2001, nr 12, s. 32-36

  22. Terroryzm a spiskowa teoria dziejów / Jarosław Gibas // Opcje. - 2005, nr 4, s. 11-15
  * Terroryzm - literatura amerykańska

  23. Terroryzm w dramacie / Daniel Gerould C. ; tł. Katarzyna Ciążyńska // Dialog. - 1991, nr 2, s. 121-126

  24. Widmo terroryzmu we współczesnej włoskiej powieści kryminalnej : literackie świadectwa "lat ołowiu" / Serge Quadruppani ; tł. Magdalena Kowalska // Le Monde Diplomatique (Ed. polska). - 2008, nr 7, s. 22-23

  25. Wróg numer jeden / Andrzej Kołodyńsk // Kino. - 2013, nr 2, s. 70-71
  * Zawiera rec. filmu: Wróg numer jeden / reż. Kathryn Bigelow

  26. Zeszyt maturzysty : matura pisemna w pytaniach i odpowiedziach // Cogito. - 2002, nr 18, s. 38-43
  * Zawiera m. in. temat: Człowiek wobec zagrożeń totalitaryzmu i terroryzmu

   

  Oprac. Anna Zacłona

  Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

  Drukuj

  Honor

  Książki:

  1. Honor, godność, człowieczeństwo / Janusz Gajda. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. - 130, [1] s. ; 24 cm. - (Wykłady Otwarte UMCS ; 31)

  2. Honor i wstyd w interpretacji Ewangelii : szkice z egzegezy antropologicznokulturowej / Janusz Kręcidło. - Warszawa : Verbinum Wydawnictwo Księży Werbistów, 2013. - 397 s. ; 23 cm. - (Lingua Sacra. Monografie ; 1)

  3. Kodeks i pistolet : o niektórych przejawach honoru w międzywojennej Polsce / Andrzej Tarczyński ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP, 1997

  4. Polski kodeks honorowy. Cz.1, Zasady pokojowego postępowania honorowego ; Cz.2, Pojedynek / Władysław Boziewicz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. - 2 cz. w 1 wol. (129,[1], IX,[3] s.) ; 17 cm. ISBN 83-04-03461-1
  M 52311 (Kędzierzyn-Koźle), M 160414 (Opole)

   

  Artykuły z czasopism:

  5. Apetyt na brzoskwinie / Michał Komar // Dialog. - 2002, nr 1/2, s. 210-216
  *Temat godności i honoru w sztuce "Ostatni" Tomasza Łubieńskiego

  6. Etyka honoru Sokratesa - nad "Gorgiaszem" Platona / Stefan Szary // Zeszyty Historyczno-Teologiczne. - 2006, nr 12, s. 295-301

  7. Filozofia pojedynku : Hercen, Puszkin, Lermontow / Bartosz Działoszyński // Przegląd Filozoficzny. - 2013, nr 3, s. 239-254

  8. Honor albo trzy pojedynki w "Lalce" : lekcja języka polskiego jako wycieczka antropologiczna / Janusz Waligóra // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. - [T.] 4 (2013), s. 187-207

  9. "Musimy uczyć w szkołach, na uniwersytetach, że zło jest złem, że nienawiść jest złem i że miłość jest obowiązkiem". O wojennej literaturze dla dzieci i młodzieży / Beata Gdak // Guliwer. - 2009, nr 2, s. 5-13

  10. O honorze w języku i nie tylko / Jadwiga Puzynina // Więź. - 1999, nr 9, s. 40-47
  * Także o honorze w literaturze

  11. Pojęcie honoru rodziny w świetle współczesnej literatury arabskiej / Krystyna Skarżyńska-Bocheńska // Kultura i Społeczeństwo. - 1977, nr 3, s. 157-172

  12. Pojęcie honoru w polskich kodeksach honorowych dwudziestolecia międzywojennego / Andrzej Tarczyński // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia z Nauk Społecznych. - Z. 12 (1996), s. 125-146

  13. Punkt honoru : pojedynki w armii Napoleona / Andrzej Nieuważny // Mówią Wieki. - 2005, nr 10, s. 38-42

  14. Rzeczpospolita obojga honorów / Adam Krzemiński // Polityka. - 2011, nr 19, s. 23-25

  15. Zeszyt maturzysty : matura pisemna w pytaniach i odpowiedziach // Cogito. - 2002, nr 18, s. 38-43
  * Zawiera temat: "A co życie może być warte... jeśli honor stracony?"

   

  Oprac. Anna Zacłona

  Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

  Drukuj

  Pocałunek

  Książki:

  1. Całuj i mów : prawdziwa historia pocałunku / Julie Enfield ; przeł. Joanna Tyczyńska. - Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, cop. 2004. - 264, [8] s. : il. ; 19 cm. - (Abenka : Redakcja Literacka) Bellony

  2. Historia pocałunku / Otto F. Best ; przy współpr. Wolfganga M. Schleidta ; przeł. Anna Kryczyńska. - Warszawa : "Muza", 2003. - 460, [4] s. ; 19 cm. - (Spectrum)

  3. Klimt / Tatjana Pauli ; tł.[z fr.] Ewa Romanowska. - Warszawa : HPS, cop. 2006. - S. 98-99 : Pocałunek
  S 195737 (Opole)

  4. Literatura i malarstwo : korespondencja sztuk / Alina Biała. - Warszawa ; Bielsko-Biała : ParkEdukacja, 2009. - S. 116-118 : Pocałunek secesji
  *Gustaw Klimt "Pocałunek", Maria Pawlikowska-Jasnorzewska "Ślepa"
  C 050559 (Brzeg), C 052559 (Kluczbork), S 200986 (Opole)

  5. Pocałunek : od metafizyki do erotyki / Adrianne Blue ; przeł. [z ang.] Krystyna Rabińska. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1998. - 243, [4] s. ; 20 cm.

  6. Podręcznik całowania / Julian Ejsmond ; il. Waldemar Świerzy. - [Wyd. 2]. - Warszawa : WAiF, 1985. - 220, [3] s. : il. ; 7 x 6 cm. - (Bibliofilska Edycja Miniatur Wydawnictw Artystycznych i Filmowych)
  *Tekst wg wydania z 1923 r.

  7. W encyklopediach nie znajdziecie czyli mini leksykon rzeczy śmiesznych, poważnych i osobliwych / Ewa Sabelanka. - Poznań : Krajowa Agencja Wydawnicza, cop. 1991 – S. 215-218 : Pocałunek
  M 53108 (Kędzierzyn-Koźle), M 046155 (Kluczbork), C 056986 (Nysa), I 163162 (Opole)

   

  Artykuły z czasopism:

  8. Nektar boski, czyli motyw: pocałunek / Joanna Wysłowska. - (Zmotywuj się) // Cogito. - 2009, nr 2, s. 56-57

  9. Pocałunek Judasza / Jan Kordys // Teksty Drugie. - 2009, nr 1/2, s. 57-76
  *Giotto - twórczość

  10. Pocałunki w twórczości Katullusa : typologia motywu / Joanna Kłos // Meander. - R. 64/67 (2009/2012), s. 54-64

  11. Przez usta do serca / Adrianne Blue // Forum. - 1996, nr 26, s. 13, 15

  12. Traktat o pocałunku / Andrzej Gronczewski // Miesięcznik Literacki. - 1989, nr 9, s. 54-63
  *W poezji Bolesława Leśmiana, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Haliny Poświatowskiej

   

  Oprac. Anna Zacłona

  Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

  PARTNERZY

  • ipn
  • ee
  • nn
  • helios
  • e3
  • v
  • logo II LO
    
  • chrobry logo tekst
    
  • zse
    

  SPONSORZY

  6216a8c00786e231de51d393c63bd692

   

  FACEBOOK

  f12

  AKCJE

  • v23
    
  • mlodzi1
  • zaczytani
  • 3232kl
  • kino1
  • Kolberg2014 logo 04A rgb
  • logo-bez-ramki
  • rok1
  • teczka1