A- A A+

MOTYWY

Drukuj

Portret

Książki:

1. Historia portretu : przez sztukę do wieczności / [aut. Matilde Battistini, Lucia Impelluso, Stefano Zuffi ; książka przygot. pod kier. Stefano Zuffi ; przeł. z wł. Hanna Cieśla]. - Warszawa : "Arkady", 2001. - 303, [1] s. : il. kolor. ; 29 cm.

2. Jan Matejko : portrety / oprac. Janusz Maciej Michałowski. - Warszawa : "Arkady", 1987. - [55] s. : il. (w tym kolor.) ; 15 cm. - ( Mała Encyklopedia Sztuki, ISSN 0239-8184 ; 83 ) ISBN 83-213-3298-6
M 052659 (Brzeg), M 50719 (Kędzierzyn-Koźle), S 154446 (Opole)

3. Literatura i malarstwo : korespondencja sztuk / Alina Biała. - Warszawa ; Bielsko-Biała : ParkEdukacja, 2009. - S. 299-324 : Portret
C 050559 (Brzeg), C 052559 (Kluczbork), I 200986 (Opole)

4. Miniaturowe portrety kobiet / Halina Krassowska. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1984. - 47 s. : portr. ; 15 cm. - ( abc ) ISBN 83-03-00609-6
C 038759 (Kluczbork), S 139228 (Opole)

5. Miniatury portretowe XVI-XX w. : sylwetki w zbiorach Biblioteki Ossolineum / Mieczysław Radojewski ; Polska Akademia Nauk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Biblioteka. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1976. - 151, [5] s., [2] k. tabl. kolor. : il., portr. ; 24 cm.
M 099288 (Opole)

6. Mistrzowie portretu niderlandzkiego XVII wieku / Janina Michałkowa. - Warszawa : "Arkady", 1958. - 54, [2] s., [64] k. tabl. : il., err. ; 21 cm.
M 008731 (Kluczbork), M 018254 M 047647 (Opole)

7. Modigliani : portrety / napisał Maciej Gutowski ; il. wybrał San Lazzaro. - Warszawa : "Arkady", 1975. - [16] s., 15 s. tabl. : il. ; 15 cm. - ( Mała Encyklopedia Sztuki ; 17 )
M 025289 (Nysa), S 098832 (Opole)

8. Nie tylko podobizna : szkice o portrecie / Jakub Pokora. - Warszawa : Muzeum Pałac w Wilanowie, cop. 2012. - 175, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 28 cm.

9. Poczet królów polskich według Jana Matejki / oprac. Jana Skarbowskiego ; oprac. plastyczne Adama Stalony-Dobrzańskiego ; [biogramy królów Stanisław Grodziski]. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, 1969. - [108] s., [103] k. fot. ; 34 cm.
C 018712 (Kluczbork), S 036011 S 035637 (Opole), C 004357 (Brzeg), C 4980 (Kędzierzyn-Koźle), M 005195 (Nysa)

10. Polaków portret własny. Cz. 1, Ilustracje / pod red. Marka Rostworowskiego ; wyboru il. dokonali Dorota Dec [et al.] ; przedmowę napisał Aleksander Gieysztor ; posłowiem opatrzył Jerzy Topolski. - Warszawa : "Arkady", 1983. - 298, [ 2] s. : il. kolor. ; 32 cm. ISBN 83-213-3155-6 (całość) ISBN 83-213-3156-4 (cz. 1)
C 032267 M 052855/I (Brzeg), M 42604/I (Kędzierzyn-Koźle), C 036218/I (Kluczbork), C 041970/I M 060715/I (Nysa), S 130934/I (Opole)

11. Polaków portret własny : praca zbiorowa. Cz. 2, Opisanie ilustracji / pod red. Marka Rostworowskiego ; [aut. tekstów Dorota Dec et al. ; katalog oprac. D. Dec, Jan Dreścik]. Warszawa : "Arkady", 1986 - 180, [4] s. : fot. ; 32 cm. ISBN 83-213-3155-6 (całość) ISBN 83-213-3165-3 (cz. 2)
C 032267/II M 052855/II (Brzeg), C 032216/II (Kluczbork), C 041790/II M 060715/II (Nysa), S 130934/II (Opole)

12. Polski nowożytny portret konny i jego europejska geneza / Mieczysław Morka. - Wrocław : Zakład Narodowy im.Ossolińskich, 1986. - 251 s., [212] s. tabl. : il., faks., fot., portr. ; 25 cm. - ( Studia z Historii Sztuki ; T. 36 ) ISBN 83-04-01311-8
M 48717 (Kędzierzyn-Koźle), M 047912 (Nysa), M 147663 (Opole)

13. Polski portret zbiorowy / Andrzej Ryszkiewicz ; Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN, 1961. - 206, [4] s., [94] k. tabl. : il. ; 24 cm.
M 20395 (Kędzierzyn-Koźle), M 031791 (Opole)

14. Postać w literaturze : wizerunek staropolski : obrazy - konwencje - stereotypy / Danuta Ostaszewska. - Katowice : "Gnome", 2001. - 206, [1] s., [12] s. tabl. : il. ; 21 cm. - (Bibliotheca Paucarum Historiarum)

15. Portret / Wojciech Sztaba. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1976. - 93, [3] s. : il., portr. ; 16 cm. - (Wszystko o ...)
M 021203 (Brzeg), M 028367 (Nysa), M 103148 (Opole)

16. Portret : artyści, modele, style / pod red. Glorii Fossi ; aut. tekstów Diane Bodart [et al.] ; przekł. Tamara Łozińska. - Warszawa : "Iskry", cop. 1998. - 333, [2] s. : il. kolor. ; 39 cm.

17. Portret Chopina : antologia ikonograficzna / Mieczysław Idzikowski, Bronisław E. Sydow ; [przygot. do dr. Jerzy Banach ; przedm. Zbigniewa Drzewieckiego]. - [Wyd. 2 uzup.]. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1963. - 120, [2] s. : il., portr. ; 20 cm. - ( Biblioteka Chopinowska ; t. 10 )
M 038019 (Opole)

18. Portret fotograficzny / Roman Burzyński. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1985. - 122, [6] s. : il., fot., portr., rys. ; 20 cm. ISBN 83-221-0283-6
M 038000 (Brzeg), M 143816 (Opole)

19. Portret XVI-XVIII wieku we Lwowie / Mieczysław Gębarowicz ; [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Teorii i Historii Sztuki]. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1969. - 140, [4] s., [80] s. tabl. ; 25 cm.
M 064657 (Opole)

20. Portret w malarstwie / Ignacy Witz. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1970. - 183, [1] s. : il. ; 20 cm.
M 018902 M 019542 (Kluczbork), M 015565 (Nysa), M 070318 (Opole)

21. Portret wenecki od Tycjana do Tiepola : Muzeum Narodowe w Warszawie, 15 kwiecień - 30 maj 1956 / przedm. Giuseppe Fiocco ; katalog oprac. Francesco Valcanover ; [przetł. Jan Białostocki, Stefan Kozakiewicz i Ryszard Landau]. - Warszawa : "Sztuka", 1956. - 137, [7] s., 68 s. tabl. : il. ; 21 cm.
MP 013033 (Opole)

22. Portretowanie Adama Mickiewicza / Mariusz Chołody // W : Adam Mickiewicz w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych / pod red. Ireny Jokiel i Małgorzaty Burzki-Janik ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012. - S. 147-157
M 208356 (Opole)

23. Portrety filozofów w poezji, malarstwie i muzyce / Andrzej Nowicki. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1978. - 416, [3] s. : il., nuty, portr. ; 20 cm.
M 114960 (Opole), M 024976 (Brzeg), M 031433 (Kluczbork), M 032842 M 033025 (Nysa)

24. Portrety : katalog zbiorów / Muzeum Zamkowe w Pszczynie ; Lidia Kruczek, Marcin Nyga, Sylwia Smolarek-Grzegorczyk. - Pszczyna : Wydawnictwo Muzeum Zamkowego, 2012. - 122, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 30 cm.

25. Portrety kobiece Leonarda da Vinci = Female portraits by Leonardo da Vinci / Janusz Wałek ; [tł. na ang. Barbara Szyper]. - Kraków : "Anna", 1994. - 72 s. : il. (w tym kolor.), rys. ; 16 x 25 cm

26. Portrety polskie w galerii wilanowskiej / Wojciech Fijałkowski, Irena Voisę ; [fot. barwne Zbigniew Kapuścik ; fot. czarno-białe Bożena Seredyńska]. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1978. - 204, [4] s. ; 28 x 29 cm.
S 111372 (Opole)

27. Rafael i jego spadkobiercy : portret klasyczny w sztuce nowożytnej Europy : materiały sesji naukowej 24-25 X 2002 / pod red. Sebastiana Dudzika i Tadeusza J. Żuchowskiego ; [Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu]. - Toruń : Wydawnictwo UMK, 2003. - 383, [1] s. : il., fot., portr. (w tym kolor.) ; 24 cm. - (Sztuka i Kultura : materiały z sesji naukowych ; 4)

28. Słowo i gest : herodotowa sztuka portretowania / Anna Marchewka. - Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010. - 185, [1] s. : il. ; 24 cm.

29. Święci według mistrzów : 100 dzieł wielkich malarzy / [aut. tekstów Agnieszka Bywalec et al. ; red. Elżbieta Olczak]. - Warszawa : Demart, 2009. - 351, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 34 cm. - (Zobaczyć i Zrozumieć)

30. Twarze antyku : z dziejów portretu w Grecji i w Rzymie / Maria Nowicka. - Warszawa : "Czytelnik", 2000. - 269, [2] s., IV s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 22 cm.

31. Twarze z portretów / Joanna Guze. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974. - 147,[1] s., 29 s. tabl. : il., portr. ; 24 cm.
M 016824 (Brzeg), M 27618 (Kędzierzyn-Koźle), M 092009 (Opole)

32. W zwierciadle biografii : współczesna polska biografia literacka na przykładzie utworów Joanny Siedleckiej, Agaty Tuszyńskiej, Barbary Wachowicz / Renata Jochymek. - Warszawa : "Rytm", cop. 2004. - 476, [1] s. ; 20 cm.

33. Zrozumieć malarstwo : najważniejsze tematy w sztuce / Alexander Sturgis ; współpr. Hollis Clayson ; przekł. Ewa Hornowska. - Poznań : "Rebis", 2006. - S. 134-163 : Portret
I 194697 S 194693 S 195094 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

34. Anioły bez skrzydeł : portrety ludzkie we współczesnym reportażu radiowym / Bogumiła Fiołek-Lubczyńska // Topos. - 2007, nr 3, s. 69-74

35. Człowiek nie jest niczym innym jak liściem na wietrze, i kruchym szkłem oraz kwiatem szybko więdnącym / Joanna Dziubkowa // Plastyka i Wychowanie. - 1997, nr 4, s. 4-29
* Portret trumienny

36. Element skandalu w autoportrecie romantycznym / Alina Kowalczykowa // Teksty Drugie. - 2004, nr 6, s. 212-224

37. Fawory i loki miłości : przyczynek do ikonografii Władysława IV Wazy / Jacek Żukowski // Kronika Zamkowa. - 2008, nr 1/2, s. 21-47

38. Gęba bez wąsów / Tadeusz Chrzanowski ; rozm. przepr. Paweł Misior // Sycyna. - 1996, nr 14, s. 3-4
* Malarstwo portretowe

39. Jan Sobieski jako żołnierz i wódz we współczesnej mu grafice. Cz. 1 / Romuald Kaczmarek // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 1, s. 26-29

40. Jan Sobieski jako żołnierz i wódz we współczesnej mu grafice. Cz. 2 / Romuald Kaczmarek // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 2, s. 39-42

41. Kapitan Cocq i inni : nideralandzkie portrety grupowe z XVI i XVII wieku / Andrzej Wyrobisz // Mówią Wieki. - 2006, nr 07, s. 22-25

42. Kim są dzieci z portretów Wyspiańskiego? / Eliza Piotrowska // Studia Muzealne. - Z. 20 (2013), s. 72-85

43. Królowa Polski księżną Lotaryngii czyli o grafice portretowej Eleonory Habsburżanki / Hanna Widacka // Biuletyn Historii Sztuki. - 2006, nr 2, s. 149-165

44. Kryzys reprezentacji : wizerunek człowieka we współczesnej fotografii niemieckiej / Marek Śnieciński // Dyskurs (Wrocław). - Nr 11 (2010), s. 256-295

45. Mężczyzna w czerwonym dresie / Iga Nyc, Łukasz Radwan // Wprost. - 2007, nr 31, s. 92-93

46. Mickiewiczowskie portrety : szkic o wizualności / Pelagia Bojko // Ruch Literacki. - 2007, z. 3, s. 281-299

47. Naruszona prywatność, odsłonięta brzydota / Michał Paweł Markowski // Tygodnik Powszechny. - 2016, nr 1-2, s. 72-77
* Co mówią zdjęcia pisarzy?

48. Negatywy pozytywów, czyli rzecz o fotografiach pisarzy / Grzegorz Olszański // Pamiętnik Literacki. - 2013, z. 1, s. 135-164

49. Nic wiecznego pod niebem / Joanna Dziubkowa // Spotkania z Zabytkami. - 1998, nr 11, s. 4-7
* Sarmackie portrety trumienne z XVI-XVIII w.

50. O portretach - nie tylko graficznych - Juliusza Słowackiego / Hanna Widacka // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej. - 2000, [nr] 1/2, s. 66-69

51. O sztuce portretowej doby sarmatyzmu w Polsce / Mariusz Karpowicz // Barok. - 2004, nr 1, s. 9-16

52. Odcienie szarości : portret Jarosława Iwaszkiewicza / Anna Pekaniec // Dekada Literacka. - 2011, nr 1/2, s. 29-35

53. Portret dziecięcy / Aneta Pawłowska // Tygiel Kultury. - 2011, nr 7/9, s. 74-81

54. Portret dziecka jako symbol : w stronę malarstwa Stanisława Wyspiańskiego / Michał Haake // Polonistyka. - 2010, nr 1, s. 14-19

55. Portret dziecka w malarstwie Diego Velazqueza / Iwona Czaja // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 7, s. 391-394

56. Portret fotograficzny/malowany / Joanna Łopat // Nowa Okolica Poetów. - 2008, nr 1/2, s. 294-297

57. Portret generała Józefa Sowińskiego - pędzlem i słowem malowany : (propozycja metodyczna dla klasy V) / Magdalena Kalinowska-Czul // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 2003/2004, nr 1, s. 39-52

58. Portret jako gatunek literacki / Agata Jałowiecka-Frania // Prace Naukowe. Pedagogika / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. - Z. 8/10 (1999/2001), s. 887-896

59. Portret jako jednostka kulturowej historii literatury / Magdalena Popiel // Ruch Literacki. - 2013, z. 1, s. 1-14
* Rozważania nad figurą autora jako obiektu pożądania. Omówienie różnych form portretu

60. Portret króla Henryka Walezego / Wojciech Przybyszewski. - (Zbiory i Zbieracze) // Spotkania z Zabytkami. - 2014, nr 3/4, s. 55-59

61. Portret literacki i malarski / Agnieszka Smaga // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Rozprawy Humanistyczne. - T. 13 (2012), s. 67-78
* Analiza wiersza "Mediumiczno-magnetyczna fotografia poety Brunona Jasieńskiego" i obrazu "Portret poety Brunona Jasieńskiego" pióra i pędzla T. Czyżewskiego

62. Portret sarmacki : zagadnienia wybrane z ikonografii staropolskiej / Andrzej Efrem Obruśnik // Przegląd Kalwaryjski. - [Nr] 18 (2014), s. 39-71

63. Portret we wnętrzu - między socjologią a antropologią fotografii / Marianna Michałowska // Kultura i Społeczeństwo. - 2009, nr 4, s. 57-73

64. Portrety Jacka Malczewskiego i dawni mistrzowie / Dorota Kudelska // Studia Litteraria Polono-Slavica. - T. 7 (2002), s. 75-89

65. Portrety Juliusza Słowackiego w prozie biograficznej 1945-1981 / Ewa Szczepkowska // Pamiętnik Literacki. - 2012, z. 3, s. 23-33

66. Portrety malarskie w świątyniach i budowlach publicznych starożytnej Grecji / Maria Nowicka // Meander. - 2004, nr 3/4, s. 173-179

67. Portrety na banknotach II Rzeczypospolitej. (Cz. 1) / Marcin Markowski // Biuletyn Numizmatyczny. - 2013, nr 2, s. 125-132

68. Portrety na banknotach II Rzeczypospolitej. (Cz. 2) / Marcin Markowski // Biuletyn Numizmatyczny. - 2013, nr 3, s. 203-210

69. Portrety w Polsce doby unii polsko-saskiej / Jacek Gajewski // Arteria. - Nr 2 (2004), s. 6-13

70. Rok Słowackiego : plastyczne wizerunki poety / Roksana Grzelak // Przegląd Edukacyjny. - 2009, nr 5, s. 10-14

71. Rysy z retuszem / Agnieszka Krzemińska // Polityka. - 2008, nr 25, s. 82-84
* Portrety, popiersia - historia

72. Symbolika "Portretu Adama Asnyka z Muzą" Jacka Malczewskiego / Michał Haake // Quart. - 2011, nr 2, s. 45-61

73. Tezy do prehistorii "portretu" jako szczególnej klasy tekstów / Władimir Toporow // Teksty Drugie. - 2004, nr 1/2, s. 177-184

74. Typ "renesansowego" portretu w malarstwie dwudziestolecia międzywojennego / Iwona Luba // Studia Litteraria Polono-Slavica. - T. 7 (2002), s. 91-101

75. Uliczna fotografia portetowa (kilka hipotez) / Małgorzata Mostek // Wyspa. - 2010, nr 2, s. 78-85

76. Wizerunki królów i wybitnych Polaków / Wojciech Przybyszewski // Spotkania z Zabytkami. - 2011, nr 1/2, s. 8-17

77. Wokół Damy z gronostajem : tradycja i innowacja w portretach z czasów quattrocenta / Marcin Fabiański // Alma Mater. - Nr 169/170 (2014), s. 93-97

78. Wstąpmy do galerii : portrety z artystą w tle / Dorota Nosowska. - (Mozaika humanistyczna) // Cogito. - 2009, nr 4, s. 46-47

79. Znaki czasu na XIX-wiecznym portrecie / Jacek Strzałkowski // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Edukacja Plastyczna. - Z. 2 (2003), s. 65-66

 

Zob. też hasło: autoportret

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

Drukuj

Moda

Książki:

1. Chanel - kobieta niezwykła / Axel Madsen ; [przekł. Joanna Puchalska].- Warszawa : UNIV-COMP : "Ryton", cop. 1994. - 357, [3] s., [32] s. tabl. : fot., portr. ; 24 cm.

2. Coco Chanel / Henry Gidel ; z fr. przeł. Wiktor Dłuski. - Warszawa : "Fakty", 2002. - 213, [2] s. ; 25 cm.

3. Coco Chanel : legenda i życie / Justine Picardie ; przeł. Katarzyna Karłowska. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, cop. 2011. - 343, [1] s. : il. ; 24 cm.

4. Dwudziestolecie międzywojenne. T. 27, Moda / Iwona Kienzler. - Warszawa : Edipresse Polska : Bellona, 2014. - 129, [6] s. : il. ; 24 cm.

5. Elegantki : moda ulicy lat 50. i 60. XX wieku / Agnieszka L. Janas. - Olszanica : Bosz Szymanik i Wspólnicy, 2014. - 183, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

6. Film i moda / Marek Hendrykowski ; Art Stations Foundation we współpr. z Centrum Sztuki i Biznesu Stary Browar. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2011. - 211, [1] s. : il. ; 21 cm.

7. Historia mody : dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku / François Boucher ; wyd. uzup. przez Yvonne Deslandes ; konsult. nauk. i weryfikacja terminologii wyd. pol. Anna Sieradzka ; [tł. z jęz. fr. Piotr Wrzosek]. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Arkady, 2006.

8. Historia stroju / Maguelonne Toussaint-Samat ; tł. Krystyna Szeżyńska-Maćkowiak - Warszawa : "W.A.B.", 1998. - 432, [8] s. ; 21 cm. - (Z Wagą)

9. Historia ubiorów / Maria Gutowska-Rychlewska , Maria Gutowska Rychlewska. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1968. - 961 s., [8] k. tabl. : il., faks., fot., rys. ; 27 cm.
C 15805 (Kędzierzyn-Koźle), C 016576 (Kluczbork), M 012702 C 012701 M 013993 (Nysa), C 061710 M 078136 (Opole)

10. Kronika PRL 1944-1989. [T. 16.], Moda / Iwona Kienzler. - Warszawa : Edipresse - Kolekcje : Bellona, 2015. - 131, [3] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

11. Kulturowe aspekty języka mody / Bożena Rejakowa. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 2010. - 230 s. ; 24 cm. ISBN 978-83-227-2807-9
M 205427 (Opole)

12. Moda jako problem lingwistyczny / pod red. nauk. Krystyny Wojtczuk ; Akademia Podlaska. - Siedlce : Wydaw. AP, 2002. - 268 s. ; 24 cm.

13. Moda kobieca XX wieku / Alina Dziekońska-Kozłowska ; Instytut Wzornictwa Przemysłowego. - Warszawa : "Arkady", 1964. - 395,[1] s. ; il., portr., err. ; 30 cm.
M 11589 (Kędzierzyn-Koźle), M 009720 (Kluczbork), C 043245 (Opole)

14. Moda męska w XIX i na początku XX wieku : fashionable, dandys, elegant / Lilianna Nalewajska. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2010. - 242 s. : il. (w tym kolor.) ; 17x24 cm.

15. Moda w Biblii : odzież, obuwie, nakrycia głowy, fryzury oraz kosmetyki i ozdoby / Barbara Szczepanowicz ; il. Barbara Wesołowska-Kowalska. - Kraków : Wydawnictwo Księży Sercanów Dehon, dr. 2011. - 143, [1] s., [8] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

16. Moda w okupowanej Francji i jej polskie echa / Krzysztof Trojanowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2014. - 451, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 27 cm.

17. Moda w przedwojennej Polsce : codzienna, sportowa, wieczorowa, ślubna, dziecięca, bielizna / Anna Sieradzka. - Warszawa : Dom Wydawniczy PWN, cop. 2013. - 340, [4] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

18. Moda : wielka księga ubiorów i stylów / [tł. Ewa Romkowska]. - Warszawa : Wydawnictwo Arkady, cop. 2014. -480 s. : il. (gł. kolor.) ; 31 cm.

19. Nie tylko peleryna : moda okresu Młodej Polski w życiu i sztuce / Anna Sieradzka. - Warszawa : "DiG", 2003. - 159 s. : il., faks., fot., portr. ; 25 cm.

20. O modach i strojach / Małgorzata Możdżyńska-Nawotka. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2002. - 293, [2] s. : il. (gł. kolor.) ; 20 cm. - (A To Polska Właśnie. ) ISBN 83-7023-926-9

21. O modzie XIX wieku / Andrzej Banach ; ilustracje wybrał i dostarczył autor. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1957. - 404,[3] s. ; il., faks. ; 30 cm.
C 016787 M 048724 (Opole)

22. Od spódnicy do spodni : historia mody męskiej / Krzysztof Łoszewski. - Olszanica : Wydawnictwo Bosz - Bosz Szymanik i Wspólnicy, 2014. - 335, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.

23. Od zmierzchu do świtu : historia mody balowej / Małgorzata Możdżyńska-Nawotka ; współpr. Ewa Halawa. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie : we współpr. z Muzeum Narodowym, 2007. - 253, [3] s. : il. (w tym kolor.) ; 29 cm.

24. Peleryna, tren i konfederatka : o modzie i sztuce polskiego modernizmu / Anna Sieradzka. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1991. - 178,[1] s., [104] s.tabl. (w tym kolor.) : il., faks., fot., portr., rys. ; 19x22 cm. ISBN 83-04-02453-5
M 163488 (Opole)

25. Polski ubiór do 1864 roku / Magdalena Bartkiewicz. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979. - 146,[2] s., [87] s. tabl., [6] k. tabl. kolor. : il., faks., fot., portr., rys. ; 19x21 cm. - ( Polskie Rzemiosło i Polski Przemysł ) ISBN 83-04-00218-3
M 026801 (Brzeg), M 37798 M 60646 (Kędzierzyn-Koźle), M 035631 (Nysa), C 119116 (Opole)

26. Słownik mody / Andrzej Banach , Ela Banach. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1962. - 313,[2] s. ; il., tabl. ; 24 cm.
C 4896 (Kędzierzyn-Koźle), C 035154 M 035155 (Opole)

27. Tysiąc lat ubiorów w Polsce / Anna Sieradzka ; [oprac. graf. Katarzyna Aderek ; red. Małgorzata Jendryczko]. - Warszawa : "Arkady", cop. 2003. - 352 s. : il. (gł. kolor.) ; 27 cm.

28. Ubiory kobiece = Women's fashions : 1840-1939 / Barbara Sowina, Małgorzata Możdżyńska-Nawotka ; [zdjęcia Edmund Witecki, Arkadiusz Podstawka]. - Wrocław : MN, 1999. - 153, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 27 cm. - (Katalogi Zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu = Catalogues of the Collections of the National Museum in Wrocław)

 

Artykuły w czasopismach:

29. Blondwłosa kotka na gorącym blaszanym dachu : kostiumy Marilyn Monroe / Joanna Łuniewicz // Fragile. - 2014, nr 1, s. 71-75

30. Czy feministki mogą się stroić, czyli o semiotyce stroju kobiecego w literaturze / Małgorzata Gromadzińska // Teksty Drugie. - 1995, nr 3/4, s. 173-180

31. Do noszenia przez jeden sezon / Ewa Mazierska // Kino. - 1995, nr 6, s. 33
* Zawiera rec. filmu: Pret-a-porter / reż. Robert Altman, 1994

32. Duch i ciuch / Piotr Sarzyński // Polityka. - 2012, nr 2, s. 78-80

33. Ekrany, stroje, miasta - tożsamość... / Andrzej Gwóźdź // Kwartalnik Filmowy. - Nr 33 (2001), s. 180-186
* Film dokumentalny Wima Wendersa "Notatki o modzie i miastach" poświęconym sztuce Yohji Yamamoto

34. Ideał kobiecego ciała z perspektywy tekstów o modzie / Bożena Rejakowa // Poradnik Językowy. - 2005, z. 3, s. 31-43

35. Jak się w Rzeczypospolitej ubierano : renesansowa moda / Anna Straszewska // Mówią Wieki. - 2015, nr 9, dod. "Dziedzictwo Dawnej Rzeczypospolitej" nr 1, s. XV-XVI

36. Jak ważki i rajskie ptaki / Ewa Ihnatowicz // Wiedza i Życie. - 2002, nr 1, s. 52-55
* Historia mody

37. Kino jest en vogue / Ola Salwa // Przekrój. - 2006, nr 38, s. 68-70
* Moda w filmie amerykańskim

38. Kobiecy kostium i moda we współczesnych filmach Bollywood / Jagoda Murczyńska // Studia Filmoznawcze. - [T.] 32 (2011), s. 173-182

39. "Krawiec" i "Operetka" / Małgorzata Szpakowska // Kultura Współczesna. - 2013, nr 4, s. 13-16
* Moda w literaturze polskiej

40. Kryptonim M65 czyli co skrywa męski kostium filmowy / Krzysztof Siwoń // Fragile. - 2014, nr 1, s. 62-66

41. Kto to ta Coco? / Janusz Wróblewski // Polityka. - 2009, nr 26, s. 53-55

42. Między obyczajnością a modą : kobiece stroje plażowe w XX wieku / Ewa Tamara Kędziorek // Ciechanowiecki Rocznik Muzealny. - T. 10, z. 2 (2014), s. 15-27

43. Moda angielska drugiej połowy XVIII w. w Polsce w świetle ikonografii tego okresu / Magdalena Bialic // Wiek Oświecenia. - [T.] 24 (2008), s. 71-99

44. Moda jako wyraz przemian duchowych i kulturowych współczesnego człowieka? : symbolika religijna w wybranych sesjach fotograficznych i pokazach mody / Dominika Faber // Studia Humanistyczne AGH. - T. 11, [z.] 1 (2012), s. 69-88

35. Moda męska w XVI w. - obraz cnoty, rozumienie świata / Joanna Pietrzak-Thébault // Konteksty. - 2009, nr 3, s. 128-135

46. Moda w ciężkich czasach : ubiór kobiecy w czasie okupacji w Warszawie / Joanna Mruk // Ciechanowiecki Rocznik Muzealny. - T. 10, z. 2 (2014), s. 7-13

47. Nie szata zdobi człowieka : moda przełomu XIX i XX wieku w fotografii / Filip Kwiatek // Mówią Wieki. - 2011, nr 3, s. 71-72

48. Pan mody / Ola Salwa // Polityka. - 2014, nr 21, s. 94-96
* Yves Saint Laurent

49. Polityczne uwarunkowania mody niemieckiej w malarstwie Caspara Davida Friedricha / Katarzyna Wakuła // Przegląd Humanistyczny. - 2014, nr 6, s. 139-148

50. Recykling spojrzeń / Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera // Didaskalia. - Nr 95 (2010), s. 42-47
* Przedstawienia teatralne a pokazy mody

51. Saint Laurent / Bartosz Żurawiecki //Kino. - 2014, nr 12, s. 70
* Zawiera rec. filmu: Saint Laurent / reż. Bertrand Bonello

52. Szafiarka, kamp i literatura, czyli Michał Witkowski i jego Fashion / Anna Grochowska // Fragile. - 2014, nr 1, s. 16-20

53. Szczerość i moda / Karen Halttunen // Dialog. - 2005, nr 1, s. 159-167

54. Śnieżka w kulturowym gorsecie, czyli kobieta "udomowiona", kobieta-muszkieter i kobieta-rycerz / Monika Sadowska // Fragile. - 2014, nr 1, s. 67-70
* Kostiumy filmowe

55. W rytmie epoki : moda XX-lecia / Małgorzata Możdżyńska // Wiadomości Historyczne. - 2008, nr 5, dod. "Muzea, kolekcje, eksponaty", s. 1-8

56. Wima Wendersa notatki o modzie Yohji Yamamoto / Agnieszka Maria Wasieczko // Kwartalnik Filmowy. - Nr 33 (2001), s. 187-194
* Film "Notatki o modzie i miastach"

57. "Wszystko dla Pań" : strój kobiecy w literaturze / Katarzyna Pawluk // Bibliotekarz. - 2015, nr 7/8, s. 31-36
* Wystawa w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu

58. Wszystko o Yvie? / Jacek Ziemek // Nowa Dekada Krakowska. - 2015, nr 3/4, s. 80-87
Zawiera rec. filmu: Yves Saint Laurent / reż. Lalil Lespert.
Zawiera rec. filmu: Saint Laurent / reż. Bertrand Bonello

59. Yves Saint Laurent / Adam Kruk // Kino. - 2014, nr 5, s. 69
* Zawiera rec. filmu: Yves Saint Laurent / reż. Jalil Lespert, 2014

60. Zapożyczenia w słownictwie współczesnej mody / Alicja Witorska // Poradnik Językowy. - 1990, z. 4, s. 265-273

 

Zob. też hasło: strój/ubiór

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

Drukuj

Śnieg, lawina

1. Baczyńskiego i Barańczaka dwugłos w sprawie śniegu / Barbara Gronek // Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 4, s. 47-55

2. Cichnący psalm ziemi : (preteksty o śniegu) / Wojciech Surówka // Topos. - 2008, nr 3, s. 31-40
* Iosif A. Brodskij, Thomas Mann

3. Dzieje sceniczne dramatu "Śnieg" Stanisława Przybyszewskiego w Rosji początku XX wieku / Andrzej Moskwin // Przegląd Humanistyczny. - 1998, nr 3, s. 133-147

4. "Hojność śladu" : o "Śniegu" Leśmiana / Andrzej Zawadzki // Przestrzenie Teorii. - Nr 8 (2007), s. 31-41

5. Krew na milczącym śniegu / Krystyna Kofta // Nowe Książki. - 2007, nr 1, s. 68-69
* Zawiera rec. książki: Śnieg / Orhan Pamuk. - Kraków, 2006

6. Krótka historia śniegu : białe szaleństwo / Charlie English // Forum. - 2010, nr 3, s. 42-43
* Śnieg w literaturze i sztuce

7. Leć nago do tej swojej Europy / Max Cegielski // Le Monde Diplomatique (Ed. polska). - 2006, nr 9, s. 18-19
* Zawiera rec. książki: Śnieg / Orhan Pamuk. - Kraków, 2006

8. Lekcja o "Śniegu" Orhana Pamuka / Krystyna Bezubik // Polonistyka. - 2010, nr 7, s. 57-63

9. Nobel dla Pamuka: dziś literatura, jutro polityka / Marta Mizuro // Odra. - 2006, nr 11, s. 124
* Zawiera rec. książki: Śnieg / Orhan Pamuk. - Kraków, 2006

10. O wojnie, pszczołach i śniegu : Mario Rigoni Stern i komunikacja estetyczna / Anna Czajka // Borussia. - 2007, nr 41, s. 225-230

11. Romantyczne przeżywanie przyrody : znaczenia, wartości, style zachowań / Ewa Kolbuszewska. - Wrocław : Agencja Wydawnicza a linea, 2007. - S. 115-132 : Śnieżna kaskada : motyw lawiny w literaturze romantycznej
M 199557 (Opole)

12. Symbolika zamieci w literaturze rosyjskiej - od Puszkina do Sorokina / Alicja Wołodźko-Butkiewicz // Przegląd Humanistyczny. - 2011, nr 4, s. 3-13

13. Śnieg, ścierwo i inne znaki intymne (na marginesach "Kampanii zimowej" Tomasza Różyckiego) / Małgorzata Mostek // Wyspa. - 2010, nr 3, s. 30-41

14. Śnieg w przestrzeni miasta : dyskurs prasowy i internetowy o warszawskiej zimie stulecia / Marta Cobel-Tokarska // Studia Regionalne i Lokalne. - 2012, nr 1, s. 89-101

15. Turcja w śnieżnej kuli / Marcin Sendecki // Przekrój. - 2006, nr 42, s. 70
* Zawiera rec. książki: Śnieg / Orhan Pamuk. - Kraków, 2006

16. W przeróżnej postaci - "Śnieg" / Maciej Miłkowski // Dekada Literacka. - 2006, nr 5, s. 67-70
* Zawiera rec. książki: Śnieg / Orhan Pamuk. - Kraków, 2006

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

Drukuj

Apostołowie

Książki:

1. Apostołowie : mały leksykon hagiograficzno-ikonograficzny / Jarosław Charkiewicz. - Warszawa : Warszawska Metropolia Prawosławna, 2009. - 319, [1] s. : il. kolor. ; 22 cm.

2. Apostołowie : od Piotra do Pawła / pod red. Juana Marii Laboa ; tł. Konrad Czuba. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2014. - 37 s. : il. kolor. ; 24 cm. - (Historia chrześcijaństwa ; t. 2)

3. Camino de Santiago : nie tylko droga : historia i współczesność Szlaku św. Jakuba / pod red. Piotra Roszaka ; [tł. z jęz. hisz. Karolina Kilanowska, Piotr Roszak]. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. - 371 s., [2] s. tabl. złoż. luzem : il. (gł. kolor.), err. ; 23 cm.

4. Camino de Santiago : szkice historyczne do peregrynacji i dziejów kultu św. Jakuba Apostoła Większego / red. Andrzej M. Wyrwa ; Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. - Dziekanowice ; Lednogóra : Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 2010. - 146, [1] s. : il. kolor. ; 21 cm. - (Biblioteka Studiów Lednickich. Seria D. Varia, 2081-2698 ; t. 2)

5. Co Biblia mówi o... Piotrze / Jerry Dean ; [przekł. Wojciech Hamerliński]. - Gdynia : "Barnaba", 1998. - 61 s. ; 15 cm.

6. Drogami św. Jakuba : duchowa pielgrzymka / [oprac. red. Marek Czekański, Krzysztof Burski]. - Kraków : Wydawnictwo M, 2010. - 121, [1] s. : il. ; 19 cm.

7. Działalność apostołów / Ellen G. White ; [tł. z ang.]. - [Wyd. 3]. - Warszawa : "Znaki Czasu", 1991. - 367, [1] s. ; 21 cm.

8. Grób Świętego Piotra w nekropoli watykańskiej : (dzieje i przewodnik) / Włodzimierz Rędzioch. - Kalwaria Zebrzydowska : "Calvarianum", 1989. - 100 s. : fot., pl., portr., rys. ; 21 cm.

9. Ikonografia zdrady i śmierci Judasza : starożytność chrześcijańska i średniowiecze / Stanisław Kobielus. - Ząbki : Apostolicum Wydawnictwo Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla, 2005. - 216 s. [80] s. tabl. (w tym kolor.) : il. ; 20 cm.

10. Jak czytać wizerunki świętych : leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych / Józef Marecki, Lucyna Rotter. - Kraków : "Universitas", 2009. - 849 s., [10] s. tabl. : il. ; 25 cm. ISBN 97883-242-0910-1
I 202193 (Opole)

11. Judasz : historia, legenda, mity / Marek Starowieyski. - Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha, cop. 2006. - 73, [1] s. ; 19 cm.

12. Judasz Iskariota - legenda i prawda : Judasz w Ewangeliach i w Ewangelii Judasza / Horacio E. Lona ; [tł. Ryszard Zajączkowski]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2008. - 159 s. ; 22 cm.

13. Kult św. Jakuba Apostoła na szlakach pielgrzymkowych do Santiago de Compostela / pod red. Antoniego Jackowskiego, Franciszka Mroza, Iwony Hodorowicz ; Bractwo św. Jakuba Apostoła w 14. Więcławicach Starych. - Kraków ; Michałowice : Wydawnictwo "Czuwajmy", 2010. - 229, [1] s., [32] s. tabl. : il. (gł. kolor.) ; 23 cm.

15. Kult św. Jakuba Większego Apostoła w Europie Środkowo-Wschodniej / pod red. Ryszarda Knapińskiego. - Lublin : TNKUL, cop. 2002. - 285, [2] s. : il., mapa ; 24 cm. - (Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 0860-3367 ; 241)

16. Literatura i malarstwo : korespondencja sztuk / Alina Biała. - Warszawa ; Bielsko-Biała : ParkEdukacja, 2009. - S. : 447-450 : Wierny niewierny
* Caravaggio "Niewierny Tomasz", Zbigniew Herbert "Tomasz"
C 050559 (Brzeg), C 052559 (Kluczbork), I 200986 (Opole)

17. Mit Judasza-samobójcy : czytając opowiadanie Leonida Andriejewa "Judasz Iszkariot" / Mirosława Michalska-Suchanek. - Mikołów : Instytut Mikołowski, 2013. - 127, [1] s. ; 20 cm. - (Biblioteka Arkadii - Pisma Katastroficznego ; t. 100). - (IM Biblioteka Eseju)

18. Mój patron święty Jakub / [oprac. Paulina Sieradzka, Elżbieta Maria Płońska]. - Szczebrzeszyn : Wydawnictwo Jut, 2014. - 31, [1] s. : il. kolor. ; 15 cm.

19. Pielgrzymi na drodze św. Jakuba : przeszłość i teraźniejszość = Pilgrims on the way of st. James : the past and the present / pod red. Iwony Hodorowicz, Franciszka Mroza ; Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu. - Kraków : Wydawnictwo Czuwajmy ; Nowy Targ : Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2009. - 170 s., [16] s. tabl. : il. kolor. ; 23 cm.

20. Piotr i Judasz : dwie historie i Miłosierdzie / Krzysztof Wons. - Kraków : Wydawnictwo WAM - Księża Jezuici, 2013. - 178 s. ; 20 cm. - (Biblioteka Centrum Formacji Duchowej. Szkoła Modlitwy Słowem Bożym)

21. Piotr i Rzym : obraz Piotra w pierwszych dwu wiekach / Joachim Gnilka ; przekł. Wiesław Szymona. - Kraków : "M", 2002. - 338 s. ; 21 cm.

22. Postać Judasza w dramacie polskim XX wieku : potyczki z referencją / Beata Popczyk-Szczęsna. - Kraków : "Rabid", 2003. - 155 s. : il. ; 21 cm.
M 196433 (Opole)

23. Postać Judasza w literaturze, teologii i sztuce / teksty zebr. i wstępem opatrzył Jacek Sieradzan. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2007. - 193 s. : il. ; 24 cm.

24. Symbol Apostolski w nauczaniu i sztuce Kościoła do Soboru Trydenckiego / pod red. Ryszarda Knapińskiego. - Lublin : TNKUL. Wydaw., 1997. - 492, [2] s. : il., faks., fot., 1 rys. ; 24 cm. - (Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 0860-3367 ; 159)

25. Śmierć Judasza w Biblii i tradycji chrześcijańskiej / Ewelina Drzewiecka. - Warszawa : Polska Prowincja Pasjonistów : Wydawnictwo Verbinum, 2012. - 236 s. ; 20 cm. - (Biblioteka Słowa Krzyża ; 2)

26. Św. Andrzej Apostoł / Ewa Oćwieja. - Kraków : Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, [1992]. - 16 s. : il. ; 14 cm. - (Twój Patron)

27. Św. Jakub Apostoł / Michał Chorzępa. - Kraków : Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, 1992. - 15, [1] s. : il. ; 15 cm. - (Twój Patron)

28. Św. Juda Tadeusz / Józef Jachimczak. - Kraków : [Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, 1992]. - 16 s. : il. ; 15 cm. - (Twój Patron)

29. Św. Tomasz Apostoł / Rajmund Krakowski. - Kraków : Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, 1991. - 16 s. : il. ; 14 cm. - (Twój Patron)

30. Święci Piotr i Jan : dwaj pierwsi z apostołów / Sergiusz Bułgakow ; przeł. Henryk Paprocki. - Białystok : Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce, 2005. - 75 s. ; 21 cm. - (Kościół Wschodni)

31. Święty Andrzej Apostoł na drogach świata / Wiesław Aleksander Niewęgłowski. - Ząbki : Apostolicum Wydawnictwo Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla, cop. 2008. - 105, [3] s. : il. ; 20 cm.

32. Święty Bartłomiej Apostoł / Michał Chorzępa. - Kraków : Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, 1994. - 16 s. : il. ; 15 cm. - (Twój Patron)

33. Święty Jakub z Composteli : na pielgrzymich szlakach Europy / red. nauk. Bogusław Migut. - Lublin : Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej "Gaudium", 2010. - 208 s. ; 20 cm.

34. Święty Mateusz Apostoł i Ewangelista / Tarsycjusz Sinka. - Kraków : Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, 1993. - 15, [1] s. : il. ; 15 cm. - (Twój Patron)

35. Święty Piotr / Michael Grant ; przeł. Piotr Krupczyński. - Warszawa : "Cyklady", 2001. - 171 s., [10] s. tabl. : il., 2 mapy ; 25 cm.

36. Święty Piotr, Apostoł i towarzysz / Pierre Gibert ; przekł. Joanna Kokowska. - Kraków : "eSPe", 2003. - 137, [1] s. ; 20 cm.

 

Artykuły w czasopismach:

37. "Ad limina apostolorum" : patron pielgrzymów - św. Jakub Starszy, apostoł i pielgrzymki do "jego grobu" w Santiago de Compostela : szkice do problemu / Andrzej M. Wyrwa // Studia Periegetica. - Z. 1 (2007), s. 7-32

38. Adwentowi święci : Katarzyna i Andrzej w tradycji ludowej / Zdzisław Kupisiński // Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii. - T. 2 (2010), s. 137-152

39. Ambicja Synów Gromu / Mark P. Shea ; tł. Jan J. Franczak // Fronda. - Nr 31 (2003), s. 236-239 * Apostołowie Jan i Jakub w Ewangelii św. Marka i św. Łukasza

40. Anatomia judaszowej zdrady / Hubert Ordon // Ethos. - 2004, nr 1/2, s. 98-110

41. Apokryficzne przedstawienie męczeństwa św. Bartłomieja Apostoła na obrazie z kościoła parafialnego w Burgrabicach / Renata Wierna // Vox Patrum. - T. 57 (2012), s. 737-750

42. Apostoł Judasz : szkic o winie, sumieniu i karze / Bernard Nowak // Twórczość. - 2010, nr 10, s. 54-75

43. Apostołowie Piotr i Jan - "nieuczeni i prości" (Dz. 4,13) / Henryk Żukowski // Studia Teologiczne. - T. 23 (2005), s. 43-48

44. Boskie figury zła : o chrystusowych obliczach Kaina, Barabasza i Judasza / Marek Szladowski // Kwartalnik Opolski. - 2008, nr 2/3, s. 55-68

45. Camino de Santiago : droga świętych legnd / Józef Bremer // Folia Turistica. - Nr 27 (2012), s. 93-108

46. Camino de Santiago - między chrześcijaństwem a New Age / Stanisław Burdziej // Paedagogia Christiana. - 2004, t. 2, s. 71-80

47. Chodź i zobacz : św. Filip - Apostoł, męczennik : ze świętymi za pan brat / Hagiographus // Źródło. - 2011, nr 17, s. 12-13

48. Co Pismo Święte mówi o zdradzie Judasza? / Jan B. Szlaga // Ethos. - 2004, nr 1/2, s. 89-97

49. Cykl przedstawień apostołów w kościele wiejskim w Mariance jako przykład patronatu krzyżackeigo na pruskiej prowincji / Juliusz Raczkowski // Prace Komisji Historii Sztuki / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - T. 39 (2013), s. 207-227

50. Dobra Nowina nieupiększona : obraz Piotra w Ewangelii Marka / Artur Malina // Collectanea Theologica. - 2004, nr 1, s. 21-38

51. Droga do Jakuba / Anna Szulc, Łucja Piekarska-Duraj // Polityka. - 2001, nr 11, s. 108-113
* Pielgrzymka do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela

52. Drogi św. Jakuba / Katarzyna Cinzio // Niedziela (Wyd. zasadnicze). 2010, nr 30, s. 20-21

53. Dwa filary Kościoła na uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła / Jan Uryga // Niedziela. - 2002, nr 26, s. 5

54. Dzieje Jana w Rzymie (BHG 889) / Marek Starowieyski. - (Materiały do poznania legendy i kultu Apostołów ; cz. 5) // Warszawskie Studia Teologiczne. - T. 18 (2005), s. 151-156

55. "Dzieje Piotra Apostoła i Szymona" / tł. Zbigniew Izydorczyk, Mirosław Bielewicz // Warszawskie Studia Teologiczne. - T. 16 (2003), s. 101-150

56. "Dzieje Piotra i Dwunastu Apostołów" (NHC VI,1,p.1,1-12,22) : wstęp, przekład z koptyjskiego, komentarz / Wincenty Myszor // Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne. - T. 29 (1996), s. 296-302

57. Egzemplifikacje, konteksty i znaczenie kultu oraz świątyni św. Jakuba w Nysie od dawnych do współczesnych czasów / Ewa Dawidejt-Jastrzębska // Śląsk Opolski. - 2010, nr 1, s. 45-55

58. Gdzie jest Judasz : teologiczne spory wokół apostoła zdrajcy / Józef Majewski // Więź. - 2007, nr 2, s. 53-63

59. Głosiciel zbawczego miłosierdzia : św. Mateusz - Apostoł i Ewangelista : ze świętymi za pan brat / Hagiographus // Źródło. - 2010, nr 38, s. 12-13

60. Górnośląskie szlaki św. Jakuba : próba uzupełnienia / Klaudia Wyleżoł // Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego. - T. 33 (2013), s. 135-151

61. Grób św. Piotra w świetle badań archeologicznych / Aleksandra Biedrończyk // Nowy Filomata. - 2009, nr 2, s. 143-157

62. Ilu ludzi, tyle dróg / Zbigniew Kapłański // Źródło. 2015, nr 26, s. 8-9
* Apostołowie: Paweł, Piotr i Tomasz

63. Interpretacja postaci Judasza / Krystyna Gieryszewska // Konteksty. - 1992, nr 2, s. 39-42

64. Iskariota, zdrajca i męczennik : (trzy fragmenty na temat pewnego apostolstwa) / Zbigniew Mikołejko // Twórczość. - 2001, nr 5, s. 54-78
* Apostoł Judasz Iskariota

65. Jakub Większy - apostoł : (historia, legenda, kult świetego) / Dariusz Zagórski // Studia Sandomierskie. - T. 14, z. 2/4 (2007), s. 349-361

66. Jezus Judasza / Józef Majewski // Znak. - 1998, nr 10, s. 113-130

67. Językowy obraz Judasza w staropolskich tekstach pasyjnych / Dorota Kozaryn // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. - T. 7 (2000), s. 104-116

68. Judasz - apostoł wyobcowany / Dariusz Jastrząb // Pastores. - 2010, nr 3, s. 89-96
* Literacki obraz osobowości apostoła w powieści "Judasz" Lanzo Del Vasto

69. Judasz, jeden z Dwunastu / br. Richard z Taizé ; tł. z fr. Aleksandra Frej // Pastores. - 2008, nr 4, s. 107-111

70. Judasz - sprawiedliwy Starego Testamentu / Wojciech Maciej Stabryła // Ruch Biblijny i Liturgiczny. - 2007, nr 2, s. 85-95

71. Judasz, ten drugi / Jerzy Sosnowski // Zeszyty Karmelitańskie. - 2008, nr 4, s. 22-28

72. Judasz w malarstwie nowożytnym / Bożena Fabiani // Ethos. - 2004, nr 1/2, s. 140-147

73. Judasz w sztuce : w kręgu obrazowania zdrady w malarstwie europejskim / Małgorzata U. Mazurczak // Ethos. - 2004, nr 1/2, s. 123-139

74. Judasz z końca wieku / Krystyna Czerni // Tygodnik Powszechny. - 1984, nr 16, s. 6

75. Judasz zaprzedany diabłu : (we freskach Kaplicy Zamkowej w Lublinie) / Anna Różycka Bryzek // Ethos. - 2004, nr 1/2, s. 148-154

76. Kim był Judasz : zbawienie dla zdrajcy? / Zbigniew Wojtasiński, Monika Florek-Moskal // Wprost. - 2006, nr 14, s. 84-89

77. Kod zdrajcy : dobry Judasz to dobry biznes / Artur Górski // Wprost. - 2007, nr 12, s. 113-114

78. Komizm św. Piotra / Agata Wieczorek // Konteksty. - 1992, nr 2, s. 45-47

79. Kości w murze / Adam Boniecki // Tygodnik Powszechny. - 2013, nr 49, s. 20-21
* Historia relikwii św. Piotra

80. Kościół św. Bartłomieja w Czermnej - najstarsza parafia (wzm. z 1354 r.) i centrum "starówki" Kudowy Zdroju : (refleksje na temat tytułu kościoła oraz obrzędów ludowych) / Tadeusz Fitych // Świdnickie Studia Teologiczne. - 2007, nr 4, s. 141-176

81. Księga o cudach błogosławionego Andrzeja Apostoła / Grzegorz z Tours, św. ; oprac. Marek Starowieyski. - ( Materiały do poznania legendy i kultu Apostołów ; cz. 2) // Warszawskie Studia Teologiczne. - T. 9 (1996), s. 49-73

82. Kult św. Piotra w Polsce średniowiecznej na tle europejskim / Maria Starnawska // Ecclesia, Studia z Dziejów Wielkopolski. - T. 6 (2011), s. 25-35

83. Kwestia wiary / Agnieszka Krzemińska // Polityka. - 2009, nr 28, s. 74-75
* Groby apostołów Piotra i Pawła

84. Legenda Św. Jakuba Większego Apostoła : ref. / Marek Starowieyski // Warszawskie Studia Teologiczne. - [T.] 8 (1995), s. 39-96

85. List Piotra do Filipa / Piotr (św.) ; oprac. z koptyjskiego Wincenty Myszor // Vox Patrum. - Z. 32/33 (1997), s. 419-423

86. Literackie profile Judasza / Ryszard Zajączkowski // Ethos. - 2004, nr 1/2, s. 314-334

87. Manadarynki u schyłku czasu : o apokryfie Piotra Mitznera "Jan na Patmos" / Paweł Micnas // Tekstualia. - 2015, nr 1, s. 55-63

88. Mateusz i jego ewangelia / Janusz Czerski // Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego. - T. 15 (1995), s. 47-68

89. Metamorfozy Judasza : autorskie parafrazy biblijne jako świadectwo przemian kulturowych : (na przykładzie literatury bułgarskiej) / Ewelina Drzewiecka // Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. - Nr 3, cz. 2 (2013), s. 143-163

90. Motyw Judasza w literaturze polskiej przełomu XIX i XX wieku / Jan Rybicki // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - [Nr] 10 (2010), s. 110-131

91. Najstarsze przedstawienia Piotra Apostoła a problem prymatu papieskiego / Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska // Vox Patrum. - T. 46/47 (2004), s. 391-404

92. Nawrócona jawnogrzesznica oraz przeniewierca : Maria Magdalena i Judasz w dramacie biblijnym Krystyna Ostrowskiego / Józefa Kunicka-Synowiec ; Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej // Konteksty Kultury. - [Nr] 10 (2013), s. 18-36

93. Nazywanie i określanie Judasza w wybranych tekstach staropolskich / Dorota Rojszczak // Studia Językoznawcze. - T. 5 (2006), s. 167-179

94. Nie tylko Caravaggio : "Tomasz" Zbigniewa Herberta a "Św. Tomasz Didymus" Denise Levertov / Tomasz Garbol // Ruch Literacki. - 2009, z. 3, s. 247-254

95. "Niewierny" Tomasz jako uczeń Jezusa w Ewangelii według św. Jana / Tomasz Wieczorek // Studia Elbląskie. - T. 8 (2007), s. 123-140

96. Obecność św. Pawła Apostoła w poezji Czesława Miłosza / Wiesław Felski // Język, Szkoła, Religia. - T. 5 (2009), s. 114-118

97. Paradygmat Jezusa i Judasza w "Parafrazie pewnej myśli Jorge Luisa Borgesa" / Anna Warakomska // Studia Niemcoznawcze. - T. 34 (2007), s. 147-157

98. Patrocinium św. Jakuba Większego Apostoła w ikonografii kościołów metropolii poznańskiej / Katarzyna Jankowska // Roczniki Humanistyczne. - 2002, z. 4, s. 149-189

99. Pierwszy z uczniów Jezusa : św. Andrzej Apostoł, "pierwszy wezwany" ("protoklitos") : ze świętymi za pan brat / Hagiographus // Źródło. - 2010, nr 48, s. 12-13

100. Pieśni śpiewane w drodze do sanktuarium św. Jakuba w Compostelli, zachowane w XII-wiecznym manuskrypcie Codex Calixtinus / Marek Jamróz // Prace Komisji Historii Sztuki / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - T. 35 (2008), s. 57-61

101. "Podwójna świętość" (na tropach ludowej świętości Piotra Apostoła i Andrzeja Boboli) / Tomasz Kalniuk // Literatura Ludowa. - 2010, nr 4-5, s. 27-34

102. Postać św. Jana Apostoła i Ewangelisty na gruncie polskiej duchowości potrydenckiej / Marcin Godawa // Polonia Sacra. - 2008, nr 24, s. 131-155

103. "Powołanie św. Mateusza" Caravaggia : studium z hermeneutyki obrazu / Michał Haake // Artium Quaestiones. - [T.] 18 (2007), s. 37-115

104. "Rehabilitacja" Judasza : o apokryfach w kulturze popularnej / Magdalena Zowczak // Warszawskie Studia Teologiczne. - T. 20 [cz.] 2 (2007), s. 343-352

105. Renesans Drogi św. Jakuba - spojrzenie socjologa / Stanisław Burdziej // Przegląd Powszechny. - 2003, nr 2, s. 209-216

106. Role semantyczne Judasza - na materiale dawnego piśmiennictwa pasyjnego / Ewa Woźniak // Prace Filologiczne. - T. 50 (2005), s. 203-225

107. Strategie Apostołów / Krzysztof Wons // Pastores. - 2014, nr 2, s. 7-15

108. Szlak kulturowy formą dziedzictwa przeszłości : szlaki św. Jakuba / Kazimiera Orzechowska-Kowalska // Ochrona Zabytków. - 2012, nr 3/4, s. 89-105

109. Szlak z muszlą : markowe szlaki / Marek Henzler. - (Półprzewodnik "Polityki") // Polityka. - 2009, nr 32, s. 50-52, 54-55

110. Szymon Piotr w Ewangelii św. Marka i według Listów św. Pawła / Kazimierz Romaniuk // Ateneum Kapłańskie. - T. 147, z. 3 (2006), s. 560-564

111. Świadek bezradności Boga / Adam Boniecki // Tygodnik Powszechny. - 2000, nr 17, s. 4
* Zdrada Judasza

112. Św. Maciej Apostoł i Judasz Iskariota / Benedykt XVI (papież) ; tł. z wł. Jan Pach // Niedziela (Wyd. Zasadnicze). - 2006, nr 44, s. 4-5

113. Święci Katarzyna i Andrzej w religijności i tradycji ludowej regionu tomaszowskiego / Józef Nowak // Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii. - T. 4 (2012), s. 259-280

114. Św[ięty] Jan Apostoł Ewangelista - pierwszy mistyk chrześcijański / Jerzy Misiurek // Roczniki Teologiczne. - 1998, z. 5, s. 19-29

115. Święty Piotr i święty Paweł w Rzymie / Ewa Wipszycka // Mówią Wieki. - 2001, nr 10, s. 18-23

116. Święty Piotr - skała Kościoła i jego martyrium : projekt edukacyjny "Święty Jan Paweł II w edukacji szkolnej" : wiedza z historii sztuki / Małgorzata Iglewska // Katecheta. - 2014, nr 7/8, s. 53-58

117. Święty zdrajca / Jacek Zychowicz //Wiadomości Kulturalne. - 1997, nr 12/13, s. 15
* Postać Judasza

118. Teksty o świętym Andrzeju Apostole / oprac. Marek Starowieyski. - (Materiały do poznania legendy i kultu Apostołów ; cz. 3) // Warszawskie Studia Teologiczne. - T. 11 (1998), s. 125-152

119. Teksty do poznania legendy Judasza / Marek Starowieyski. - ( Materiały do poznania legendy i kultu Apostołów ; cz. 4) // Warszawskie Studia Teologiczne. - T. 17 (2004), s. 65-88

120. Toruński klasycyzujący Judasz ze szkoły Rembrandta / Lech Brusewicz // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo. - Z. 27 (1996), s. 125-158

121. U źródła władzy papieskiej / Lucjan Kamieński // Niedziela. - 2001, nr 25, s. 5
* Św. Piotr

122. Ukrzyżowany i ścięty : święci Piotr i Paweł - apostołowie / Hagiographus // Źródło. - 2015, nr 26, s. 12

123. Uwagi na temat ikonografii cyklu "Dzieje św. Tomasza Apostoła" z kolegiaty zamojskiej na przykładzie obrazu "Chrystus otrzymujący wiadomość o chorobie Łazarza" / Tomasz Bulewicz // Roczniki Humanistyczne. - T. 52, z. 4 (2004), s. 498-502

124. Walczący z diabłami : św. Bartłomiej - apostoł, męczennik : ze świętymi za pan brat / Hagiographus // Źródło. - 2010, nr 34, s. 12-13

125. Wartość kultu świętego Jakuba Starszego / Henryk Wejman // Colloquia Theologica Ottoniana. - 2010, [nr] 1, s. 7-18

126. Według ucznia / Artur D[aniel] Liskowacki // Twórczość. - 2001, nr 5, s. 79-96
* Postać Judasza

127. Z dziejów postaci Kaina, Barabasza i Judasza w literaturze / Marek Szladowski // Scriptura Sacra. - R. 8/9 (2004/2005), s. 249-263

128. Z Mateuszem o pięciu słowach Jezusa do Jego uczniów, żeby wiedzieli, kim są i co mają czynić / Tomasz Węcławski. - (Rozmowy z Ewangelistami ; cz. 2) // Znak. - 1999, nr 8, s. 150-153

129. Zdrada Judasza i niewierność Piotra w świadectwie Ewangelii Marka i Mateusza / Artur Malina // Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne. - T. 42, z. 2 (2009), s. 5-23

130. Zdrada Judasza w dramacie Ireneusza Iredyńskiego "Żegnaj Judaszu" / Stefan Radziszewski // Religious and Sacred Poetry. - Y. 1, vol. 3 (2013), s. 65-88

131. Żywoty i spisy Apostołów : materiały do poznania legendy i kultu Apostołów / Marek Starowieyski // Bobolanum. - R. 6 (1995), s. 132-154

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

Drukuj

Pustynia

Książki:

1. Pustynia miejscem próby i spotkania z Bogiem : wybrane zagadnienia biblijnej teologii pustyni / Stanisław Hałas. - Kraków : Wydaw. Księży Sercanów, cop. 1999. - 363 s. ; 23 cm.
* Symbolika pustyni

2. Słownik symboli / Juan Eduardo Cirlot ; przeł.[z hiszp.] Ireneusz Kania . - Wyd. 2. - Kraków : "Znak", 2006. - S. 342-343 : Pustynia
I 192644 (Opole)

3. Świat symboliki chrześcijańskiej / Dorothea Forstner ; przekł. z niem. i oprac. Wanda Zakrzewska, Paweł Pachciarek, Ryszard Turzyński. - Warszawa : "Pax", 1990. - S. 82-83 : Pustynia
M 045171 (Brzeg) C 045648 (Kluczbork) C 064284 M 054190 (Nysa) C 162354 I 162374 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

4. Obraz i symbolika pustyni w duchowości biblijnej / Henryk Bieniek // Scriptura Sacra. - R. 7 (2003), s. 109-114

5. Powołanie świętego Jana Chrzciciela według Romana Brandstaettera / Anastazja Seul // Polonistyka. - 2003, nr 3, s. 141-148

6. Pustynia, dżinny i Tuaregowie w prozie Ibrahima al-Koniego / Ewa Machut-Mendecka // Bliski Wschód. - Nr 4 (2007), s. 81-94

7. Z dziejów motywów labiryntu, lasu i pustyni w renesansowej i barokowej poezji / Norbert Korniłłowicz // Pamiętnik Literacki. - 2010, nr 3, s. 139-149

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

Drukuj

Okno

1. Lekcja z widokiem na okno : lekcja literacko-językowa w klasie drugiej liceum / Irena Żukowska-Rumin // Język Polski w Liceum. - 2004/2005, nr 4, s. 34-45
* Scenariusz opracowany na podstawie podręczników z cyklu "Barwy epok" i "Pana Tadeusza" A. Mickiewicza

2. Miejsca "otwarcia" na świat czy "zamknięcia" przed światem? : o roli okien i drzwi w dramacie Tadeusza Rittnera "W małym domku" / Maria Januszewicz // Filologia Polska. - [T.] 1 (2003), s. 25-44

3. Oszklenia okienne w ikonografii flamandzkiej i niderlandzkiej od XV do XVII wieku / Małgorzata Markiewicz // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia. - Z. 22 (1995), s. 77-86

4. Przestrzeń sakralna domu wiejskiego albo okno i stół / Jakub Bułat // Polska Sztuka Ludowa. - 1990, nr 4, s. 27-38

5. Słownik symboli / Juan Eduardo Cirlot ; przeł.[z hiszp.] Ireneusz Kania . - Wyd. 2. - Kraków : "Znak", 2006. - S. 284-285 : Okno
I 192644 (Opole)

6. Symbolika okna w prozie Jarosława Iwaszkiewicza / Kamilla Termińska // Język Artystyczny. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. - T. 8 (1993), s. 85-104

7. W domu, u siebie / Maria Poprzęcka // Konteksty. - 2010, nr 2-3, s. 25-28

8. W kwestii okien i słów / Jerzy Jarniewicz // Literatura na Świecie. - 2014, nr 3-4, s. 410-420
* Finestra aperta - metafora obrazu jako otwartego okna

9. Witryny, okna i lukarny - elementem historycznego wnętrza ulicy : (problematyka konserwatorska) / Dominik Mączyński // Krajobrazy Dziedzictwa Narodowego. - 2002, [nr] 4, s. 37-44

10. Żywe i martwe okna / Andrzej Gronczewski // Poezja Dzisiaj. - Nr 23/24 (2001), s. 97-100
* Okno w literaturze polskiej

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

Drukuj

Mieszkanie

Książki:

1. Dom i mieszkanie w Polsce (druga połowa XVII-XIX w.) / Mirosława Gajewska [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo PAN, 1975. - 248 s. : il., mapy, tab., wykr. ; 24 cm. - (Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej 0081-6558 t. 50)

2. Historia wnętrz / John Pile ; [tł. Bożena Mierzejewska, Ewa Gorządek]. - Warszawa : "Arkady", 2004. - 400 s. : il. (w tym kolor.), fot., rys. ; 29 cm.

3. "Lalka" czyli rozpad świata / Ewa Paczoska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2008. - S. 53-70 : Balkony i wnętrza
M 199548 (Opole)

4. Odzież i wnętrza domów mieszczańskich w Polsce w drugiej połowie XVI i w XVII wieku / Magdalena Bartkiewicz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydaw. PAN, 1974. - 287 s. : il. ; 24 cm. - (Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej 0081-6558 t. 49)

5. Wyposażenie domu wiejskiego w Polsce / Tomasz Czerwiński. - Warszawa : Sport i Turystyka - Muza, 2009. - 323, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm. - (Ocalić od Zapomnienia)

 

Artykuły w czasopismach:

6. Bycie-w-domu : Jarmuscha fenomenologia zamieszkiwania / Magdalena Barbaruk // Konteksty. - 2010, nr 2/3, s. 298-303

7. Cienie Młodej Polski / Kacper Śledziński // Spotkania z Zabytkami. - 2004, nr 12, s. 28-29

8. Dekoracyjne motywy kasztanowca w architekturze Krakowa / Beata Makowska, Krzysztof Kmieć // Aura. - 2004, nr 8, s. 22-25

9. Detal i dekoracja w architekturze mieszkaniowej Warszawy w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku: wystrój schodów : zarys typologii i ewolucji formy wybranych elementów / Jadwiga Roguska // Kwartalnik Architektury i Urbanistyki. - T. 53, z. 1 (2008), s. 65-85

10. Dom to kobieta / Zbigniew Rybczyński // Konteksty. - 2010, nr 2/3, s. 46-48
* Mieszkanie w filmie polskim

11. Domy sarmatów - słownictwo związane z urządzeniem wnętrz (XVII w.) / Elżbieta Sękowska // Poradnik Językowy. - 1997, z. 3, s. 44-53

12. Inwazja nowoczesności : polskie wnętrza lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych / Anna Wiszniewska // Autoportret. - 2007, nr 4, s. 32-35

13. Kuchnia : przestrzeń prywatna / Krzysztof Kosiński // Mówią Wieki. - 2012, nr 11, s. 52-56

14. Łódzkie witraże belle èpoque / Jan Dominikowski // Spotkania z Zabytkami. - 2009, nr 5, s. 8-13

15. Mieszkać w PRL / Krzysztof Madej // Mówią Wieki. - 2005, nr 1, s. 34-39

16. Mieszkanie inteligencji warszawskiej w połowie XIX w. / Elżbieta Kowecka // Mówią Wieki. - 1988, nr 8, s.1-7

17. Między modą a habitusem : mieszkania polskiej inteligencji z lat sześćdziesiątych w magazynie "Ty i Ja" / Justyna Jaworska // Kultura Współczesna. - 2013, nr 4, s. 87-96

18. Misja: transmisja / Joanna Podgórska // Polityka. - 2013, nr 13, s. 32-34
* Wpływ telenowel na gusta meblowe Polaków

19. Model mieszkania w magazynie "Cztery kąty" / Katarzyna Górniak // Kultura i Społeczeństwo. - 1999, nr 3, s. 121-149

20. Na progu domu : pomiędzy odejściem i powrotem / Marta Raczek // Autoportret. - 2010, nr 2, s. 76-81
* Model funkcjonowania domu rodzinnego na przykładzie polskich telenowel

21. Niezwykli, zwykli mieszczanie dawnego Opola / Izabela Kopeć // Strony. - 2010, nr 3/4, s. 256-260
* O wnętrzu dawnej kamienicy przy ul. św. Wojciecha w Opolu i życiu codziennym jej mieszkańców

22. Nostalgia / Ewa Toniak // Twórczość. - 1998, nr 11, s. 120-122
* Wnętrza polskich mieszkań

23. Pokój Rzeckiego i "cela" Anzelma Bohatyrowicza : semantyka wnętrza wobec kreacji postaci w powieści realistycznej doby pozytywizmu / Alicja Dąbrowska // Temat. - Vol. 1/2 (2004), s. 55-68

24. Poszukiwania kształtu : polskie wnętrza okresu międzywojennego / Anna Kostrzyńska-Miłosz // Autoportret. - 2007, nr 4, s. 26-31

25. Salon po polsku / Piotr Sarzyński. - Fot. // Polityka. - 2007, nr 1, s. 4-6, 8-10

26. Sarmatia semper viva : estetyka wnętrz w Polsce (XIX-XXI wiek) / Piotr Korduba // Przegląd Polityczny. - Nr 87 (2008), s. 92-97

27. Semantyka (i semiotyka) domu w projekcie fotograficznym "DOM/HOME" Andrzeja Kramarza i Weroniki Łodzińskiej : na pograniczu socjologii wizualnej, antropologii, etnologii i językoznawstwa / Ewelina Mykicka // Zeszyty Artystyczne / Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. - R. 22, nr 24 (2013), s. 67-75

28. W domu, u siebie / Maria Poprzęcka. At home - Tekst równol. pol., ang. // Konteksty. - 2010, nr 2/3, s. 25-30
* Mieszkania w sztuce europejskiej

29. W kręgu salonów i wizyt domowych : towarzyskość w warszawskich mieszkaniach klasy średniej lat 1864-1914 / Aleksander Łupienko // Kwartalnik Historyczny. - 2014, nr 4, s. 749-773

30. Widać, kto wesoło zamieszkuje świat / Andrzej Kramarz, Weronika Łodzińska ; rozm. przepr. Karolina Dudek, Sławomir Sikora // Barbarzyńca. - 2009, nr 3/4, s. 3-24
* Mieszkania w fotografii

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

Drukuj

Autoportret

Książki:

1. Autoportret / Mieczysław Wallis. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1964. - 157, [2] s., [72] s. tabl. ; 27 cm.
M 010016 (Kluczbork), 057662 (Nysa)

2. Autoportrety / Rembrandt ; [wstęp] napisała Janina Michałkowa; il. wybrał Robert Genaille. - Warszawa : "Arkady", 1979. - [16] s., 15 k. tabl. kolor. : il., portr. ; 15 cm. - (Mała Encyklopedia Sztuki ; 52)
S 117715 (Opole)

3. Autoportrety artystów polskich / Mieczysław Wallis ; indeks Anna Gogut.Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1966. - 279,[1] s. : il. ; 30 cm.
M 008670 (Nysa)

4. "Ipse Ipsum" : o autoportretach Cypriana Norwida / Edyta Chlebowska ; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zakład Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL. - Lublin : TNKUL, cop. 2004. - 280, [3] s. : faks., fot., portr., rys. ; 21 cm. - (Studia i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 10). - (Studia Norwidiana : biblioteka)

5. Świadectwo autoportretu / Alina Kowalczykowa. - Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, cop. 2008. - 192 s. : il. (w tym kolor.) ; 26 cm. - (Biblioteka Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa)

6. Zrozumieć malarstwo : najważniejsze tematy w sztuce / Alexander Sturgis ; współpr. Hollis Clayson ; przekł. Ewa Hornowska. - Poznań : "Rebis", 2006. - S. 148-149 : Autoportret
I 194697 S 194693 S 195094 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

7. Aporia: zwielokrotnione wizerunki, sparafrazowane obrazy / Irena Kossowska // Konteksty. - 2012, nr 1-2, s. 285-297

8. "Autoportret ze śmiercią" : artystyczne memento Jacka Malczewskiego / Andrzej Jarosz // Quart. - 2006, nr 1, s. 44-54

9. Autoportrety Tarasa Szewczenki : kreacja artysty / Alina Kowalczykowa // Fraza. - 2005, nr 1/2, s. 233-245

10. Autoprezentacja artysty w fotografii / Lech Lechowicz // Dyskurs (Wrocław). - Nr 11 (2010), s. 186-201

11. "Czy widziałeś oczy błazna?" : autokreacja w formistycznych wierszach i autoportretach Tytusa Czyżewskiego / Agata Soczyńska // Pamiętnik Sztuk Pięknych. - 2002, nr 2, s. 9-26

12. Epistolarny autoportret Cypriana Norwida / Mieczysław Inglot // Studia Norwidiana. - [R.] 12/13 (1994/1995), s. 49-71

13. Fascynacja własną powierzchownością czyli o autoportretach Rembrandta / Hanna Widacka // Spotkania z Zabytkami. - 2006, nr 7, s. 3-5

14. Konceptualna alegoria sztuki : portret artysty w sztuce konceptualnej / Grzegorz Dziamski. - Fragm. książki "Przełom konceptualny i jego wpływ na praktykę i teorię sztuki" // Dyskurs (Wrocław). - Nr 11 (2010), s. 162-171

15. O autoportretach Piotra Szurka / Mirosław Ratajczak // Odra. - 1998, nr 6, s. 107-108

16. Oblicza młodopolskiego artysty / Danuta Macheta // Mówią Wieki. - 2013, nr 5, s. 14-17

17. Romantyczne stylizacje autoportretu : kilka uwag / Alina Kowalczykowa // Prace Polonistyczne. - Ser. 58 (2003), s. 11-18

18. Samowyzwolenie, czyli kilka uwag o naturze autoportretu / Piotr Komorowski // Format. - Nr 57 (2009), s. 10-11

19. Sieciowe autoportrety / Jarosław Trybuś // Fotografia. - Nr 21 (2006), s. 70-71
* Fotografie Michała Marczaka i Agnieszki Świercz

20. Wiecznie poszukujący - próby autoportretu / Jacek Hnidiuk // Polonistyka. - 2012, nr 11, s. 39-42

21. Wyzwanie autoportretu / Anna Śliwa // Bliza. - 2012, nr 3, s. 234-241
* Wystawa "Artyści sami o sobie"

22. Zniewolenie i ślady buntu - czyli autoportrety kobiet : od Claricii do Olgi Boznańskiej / Alina Kowalczykowa // Pamiętnik Literacki. - 2006, z. 1, s. 141-158

 

Zob. też hasło: portret

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

Drukuj

Święci

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

Książki:

1. Bohaterowie Wysp Brytyjskich jako wzorce świętości w hagiografii polskiej XVI-XVII wieku / Bernadetta M. Puchalska-Dąbrowska. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2009. - 306 s. : il. ; 24 cm.

2. Ciała, groby i ikony : kult świętych w ruskiej tradycji literackiej i ikonograficznej / Aleksandra Sulikowska. - Warszawa : Fundacja "Ars Auro Prior" : Wydawnictwo Neriton, 2013. - 442 s., 64 s. tabl. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.

3. Ekranostas : przewodnik po filmach hagiograficznych / Zbigniew Adamek. - Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2009. - 272 s. ; 24 cm.

4. Głód w legendach o życiu świętych / Jolanta Ługowska // W : Głód : skojarzenia, metafory, refleksje / pod red. Katarzyny Łeńskiej-Bąk, Magdaleny Sztandary ; Uniwersytet Opolski. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014. - S. 47-58
M 211926 (Opole)

5. Ikonografia chrześcijańska. T. 1. T. 2, Święci zakonni / pod red. Bartłomieja Kaczorowskiego i Andrzeja Wrońskiego ; oprac. graf. Katarzyna Nowakowska ; [t. 1] przygot. zespół Dariusz Główka [et al.]. ; [t. 2] oprac. B. Kaczorowski. - Warszawa : UW, 1986. - 2 t. (51 ; 47 s.) : rys. ; 21 cm. - (Materiały Studenckiego Koła Naukowego Historyków UW / Uniwersytet Warszawski)

6. Ikonografia świętych w prawosławiu / Jarosław Charkiewicz. - Warszawa : Warszawska Metropolia Prawosławna, 2012. - 176 s. : il. kolor. ; 21 cm.

7. Ikony i święci prawosławni / Alfredo Tradigo ; [tł. Ewa Maciszewska]. - Wyd. 1 (dodr.). - Warszawa : "Arkady", 2011. - 384 s. : il. kolor. ; 20 cm. - (Leksykon : historia, sztuka, ikonografia ) ISBN 978-83-213-4643-4
I 205700 (Opole)

8. Jak czytać wizerunki świętych : leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych / Józef Marecki, Lucyna Rotter. - Kraków : "Universitas", 2009. - 849 s., [10] s. tabl. : il. ; 25 cm. ISBN 97883-242-0910-1
I 202193 (Opole)

9. Krótka historia świętych / Lawrence S. Cunningham ; przeł. Grzegorz Grygiel. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2009. - 223, [1] s. ; 20 cm. ISBN 978-83-211-1865-9
M 213562 (Opole)

10. Kult świętych : narodziny i rola w chrześcijaństwie łacińskim / Peter Brown ; przekł. z ang. Jacek Partyka. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2007. - 158,[1] s. ; 23 cm. - ( Mysterion ) ISBN 978-83-233-2233-7
M 197108 (Opole)

11. Legenda : kanon i transformacje : św. Jerzy w polskiej kulturze ludowej / Ewa Kosowska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze Polskiej. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1985. - 158, [1] s. : il., rys., wykr. : 21 cm. - ( Rozprawy Literackie, ISSN 0208-4007 ; 48 ) ISBN 83-04-01975-2
M 045716 (Nysa), M 141065 M 141066 (Opole)

12. Leksykon świętych / Wiesław Al. Niewęgłowski. - [Wyd. 2].Warszawa : "Rosikon Press" : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - 223, [1] s. : il. (w tym kolor.), fot., portr. ; 24 cm. ISBN 83-01-12572-1 (PWN) ISBN 83-903459-3-5 ("Rosikon Press")
C 049629 (Kluczbork)

13. Patron, atrybut, symbol / Urszula Janicka-Krzywda. - Poznań : "Pallottinum", 1993. - 237 ,[3] s. , [28] s.tabl. : fot., rys.; 21 cm. ISBN 83-7014-203-6
M 168923 (Opole)

14. Polscy święci. [T.] 1 / red. Joachim Roman Bar. - Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1983. - 355,[1] s. : portr. ; 24 cm.
M 132117/I (Opole)

15. Polscy święci. [T.] 2 / red. Joachim Roman Bar. - Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1983. - 333,[3] s. : portr. ; 24 cm.
M 132117/II (Opole)

16. Polscy święci. [T.] 3 / red. Joachim Roman Bar. - Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1984. - 339,[1] s., 12 s. tabl. : fot., portr. ; 24 cm.
M 132117/III (Opole)

17. Polscy święci. [T.] 4 / red. Joachim Roman Bar. - Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1984. - 349 s., 3 s. tabl. : portr. ; 24 cm.
M 132117/IV (Opole)

18. Polscy święci. [T.] 5 / red. Joachim Roman Bar. - Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1985. - 362 s., 8 s. tabl. : portr. ; 24 cm.
M 132117/V (Opole)

19. Polscy święci [T.] 7/ red. Joachim Roman Bar. - Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1985. - 344 s. ; 24 cm.
M 132117/VII (Opole)

20. Polscy święci. [T.] 6 / red. Joachim Roman Bar. - Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1986. - 323 s., 5 s. tabl. : portr. ; 24 cm.
M 132117/VI (Opole)

21. Polscy święci. [T.] 9 / red. Joachim Roman Bar. - Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1986. - 353 s., 7 s. tabl. : portr. ; 24 cm.
M 132117/IX (Opole)

22. Polscy święci. [T.] 8 / red. Joachim Roman Bar. - Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1987. - 328 s., 7 s. tabl. : portr. ; 24 cm.
M 132117/VIII (Opole)

23. Polscy święci. [T.] 10 / red. Joachim Roman Bar. - Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1987. - 327 s., 7 s. tabl. : portr. ; 24 cm.
M 132117/X (Opole)

24. Polscy święci. [T.] 11 / red. Joachim Roman Bar. - Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1987. - 315 s., 9 s. tabl. : portr. ; 24 cm.
M 132117/XI (Opole)

25. Polscy święci. [T.] 12 / red. Joachim Roman Bar. - Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1987. - 226 s., 4 s. tabl. : portr. ; 24 cm.
M 132117/XII (Opole)

26. Polscy święci i błogosławieni : życie, duchowość, przesłanie / Jerzy Misiurek. - Częstochowa : Edycja Świętego Pawła, cop. 2010. - 334, [6] s. ; 24 cm.

27. Średniowieczne żywoty i cuda patronów Polski / oprac. Marian Plezia ; tł. z łac. Janina Pleziowa. - Warszawa : "PAX", 1987. - 345, [2] s. ; 21 cm. ISBN 83-211-0704-9
M 042762 (Kluczbork)

28. Święci i świętość w literaturze i kulturze : praca zbiorowa / pod red. Marii Kopsztejn i Barbary Szargot ; Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. Wydział Zamiejscowy Filologii Polskiej w Bytomiu. - Bytom : Zakład Poligraficzno Wydawniczy Plik, 2009. - 150 s. ; 21 cm.

29. Święci : najpiękniejsze wizerunki w sztuce / Giovanni Santambrogio ; [przekł. z wł. Jan Nowak]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2012. - 224 s. : il. kolor. ; 24x29 cm.

30. Święci według mistrzów : 100 dzieł wielkich malarzy / [aut. tekstów Agnieszka Bywalec et al. ; red. Elżbieta Olczak]. - Warszawa : Demart, 2009. - 351, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 34 cm. - (Zobaczyć i Zrozumieć)

31. Święci wojownicy w sztuce bizantyńskiej (843-1261) : studia nad ikonografią uzbrojenia i ubioru / Piotr Łukasz Grotowski. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2011. - 493 s., [64] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

32. Święci w dziejach narodu polskiego / Feliks Koneczny. - Wyd. 2, skr., uwspółcz. - Kraków ; Warszawa Struga : "Michalineum", 1985. - 281 s. ; 24 cm. ISBN 83-7019-005-7
C 046781 (Nysa)

33. Świętość nieśli polskiej ziemi : informator hagiograficzny / Walerian Moroz. - Wyd. 2. - Warszawa ; Kraków : "Michalineum", 1991. - 131, [1] s. : il. ; 21 cm. ISBN 83-7019-047-2
M 164370 (Opole)

34. Twoje imię : przewodnik onomastyczno-hagiograficzny / Henryk Fros, Franciszek Sowa. - Wyd. 3. - Kraków : Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 1988. - 555, [1] s., 64 stabl. : portr. ; 25 cm. ISBN 83-85032-39-8
C 157393 (Opole)

35. Visio religiosa w polskiej sztuce barokowej : ze studiów nad ikonografią hagiograficzną / Aneta Kramiszewska. - Lublin : TNKUL, cop. 2003. - 359, [4] s. : il., portr. ; 24 cm. - (Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 102)

36. Zrozumieć malarstwo : najważniejsze tematy w sztuce / Alexander Sturgis ; współpr. Hollis Clayson ; przekł. Ewa Hornowska. - Poznań : "Rebis", 2006. - S. 54-55 : Wizerunki świętych
I 194697 S 194693 S 195094 (Opole)

37. Żywoty świętych poprawione / Zbigniew Mikołejko. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., [2010]. - 395, [5] s. ; 21 cm. - (Z Wagą)

38. Żywoty świętych w arcydziełach malarstwa / Jacques Duquesne [oraz] François Lebrette ; z fr. przeł. Iwona Badowska. - Warszawa : Świat Książki, 2009. - 223, [1] s. : il. kolor. ; 26 cm.

 

Artykuły w czasopismach:

39. Bohater jako święty / Magdalena Zowczak // Etnografia Polska. - 1987, z. 2, s. 139-159

40. Bóg, święci i świętość w poezji Jana Twardowskiego / Stanisław Cieślak // Prace Polonistyczne. - Ser. 51 (1996), s. 187-218

41. "Całość żywota dojrzałego" : święci w przekazie pisarskim Norwida / Ryszard Zajączkowski // Roczniki Humanistyczne. - 1998, z. 1 spec., s. 197-210

42. Cykle hagiograficzne w sztuce średniowiecznej do początku wieku XIII : zarys problematyki / Marek Walczak // Folia Historiae Artium. Seria Nowa. - T. 5/6 (1999/2000), s. 119-138

43. Ikonografia hagiograficzna : zagadnienie autentyczności wizerunku świętego / Ryszard Knapiński // Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia. - Nr 171 (2005), s. 399-408

44. Legenda hagiograficzna i etiologiczna świętych miejsc i obrazów : refleksja metodologiczna / Aleksandra Witkowska // Tarnowskie Studia Teologiczne. - T. 27, [z.] 1 (2008), s. 41-56

45. Medycyna i uzdrowiciele / Jowita Jagla // Spotkania z Zabytkami. - 2011, nr 9/10, s. 63-66
* Wystawa "Boska medycyna i niebiescy uzdrowiciele"

46. Męczennicy jezuiccy w "Żywotach świętych" Piotra Skargi / Elżbieta Albingier // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. - 2013, nr 3, s. 259-269

47. Motywy hagiograficzne w poezji wschodniosłowiańskiego baroku / Helena Smorczewska // Slavia Orientalis. - 2004, nr 2, s. 167-179

48. Niebiescy Wojownicy / Jowita Jagla. - (Ikonografia świętych) // Spotkania z Zabytkami. - 2004, nr 4, s. 14-15

49. O ikonografii świętych w prawosławiu / Jarosław Charkiewicz // Elpis. - R. 12, z. 21/22 (2010), s. 245-289

50. O możliwości istnienia wizerunku świętego : chrześcijańskie spory wokół kultu obrazów / Anna Niedźwiedź // Forum Europejskie. - [Nr 0] (2000), s. 59-76

51. Obrzęd i obraz a legendy o świętych na Litwie / Joanna Domańska // Kontynenty. - 1993, nr 3-4, s. 119-122

52. Od średniowiecznej literatury hagiograficznej do "zwyczajnej świętości" w utworach współczesnych / Joanna Jurgała-Jureczka // Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne. - T. 3 (2002), s. 423-430

53. Postacie świętych w liryce Mirona Białoszewskiego / Józefa Kunicka-Synowiec // Konteksty Kultury. - [Nr] 8 (2012), s. 99-113

54. Sylwetki świętych w prozie Zofii Kossak dla dzieci i młodzieży / Joanna Studzińska // Język, Szkoła, Religia. - T. 3 (2007), s. 307-321

55. Śladami patronów Europy / Józef Łach // Wychowawca. - 2007, nr 12, s. 5-11

56. Święci i demony, czyli o mocach nieczystych w hagiografii polskiej doby piastowskiej / Anna Kowalska-Pietrzak // Almanach Historyczny. - T. 12 (2010), s. 23-40

57. Święci i naprawiacze świata w filmach Krzysztofa Zanussiego / Sławomir Bobowski // Tygiel Kultury. - 1998, nr 1/2, s. 90-96

58. Święci pańscy w poezji kapłańskiej / Stefan Drajewski // Życie i Myśl. - 1990, nr 9-10, s. 52-61

59. Święci patroni związani z kalendarzem naturalnym i rolniczym w przysłowiach i wierszach-przysłowiach dla dzieci / Bożena Olszewska // Literatura Ludowa. - 2009, nr 1, s. 21-30

60. Święci polscy wyniesieni na ołtarze przez Jana Pawła II w swych kanonizacyjnych wizerunkach / Józef Andrzej Nowobilski // Analecta Cracoviensia. - [T.] 30/31 (1998/1999), s. 505-525

61. Święci w sztuce : (przyczynek do studium ikonografii hagiograficznej) / Ryszard Knapiński // Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia. - Nr 170 (2004), s. 97-106

62. Święci w walce ze złem w wybranych dziełach malarstwa ikonowego / Justyna Sprutta // Ateneum Kapłańskie. - T. 155, z. 1 (2010), s. 87-93

63. Święci ze ścian kościoła / Renata Jochymek // Świat i Słowo. - 2008, nr 1, s. 199-209
* O sztuce J. Argasińskiego "Współczesne misterium o Świętych z polichromii kościoła św. Stanisława b.m. w Starym Bielsku"

64. Święte uleczanie : patroni od epilepsji i histerii w sztuce i kulturze średniowiecza oraz wczesnego renesansu / Jowita Jagla // Prace Komisji Historii Sztuki / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - T. 35 (2008), s. 201-212
* Materiały z XXVII Seminarium Mediewistycznego im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej "Święci i ich kult w kulturze średniowiecznej Europy", Poznań

65. Świętość jako kategoria argumentacyjna : tradycja hagiografii średniowiecznej w literaturze współczesnej / Agnieszka Kruszyńska // Forum Artis Rhetoricae. - 2005, nr 3/4, s. 33-46

66. Świętość w kinematografii / Guy Bedouelle // Communio. - 2003, nr 2, s. 149-156

67. Sylwetki świętych w prozie Zofii Kossak dla dzieci i młodzieży / Joanna Studzińska // Język, Szkoła, Religia. - T. 3 (2007), s. 307-321

68. Tradycje hagiograficzne we współczesnej popularnej prozie religijnej / Ewa Szczepkowska // Literatura Ludowa. - 2005, nr 4-5, s. 13-20

69. Wizerunek świętego i skalanego w filmie "Księżniczka Mononoke" Hayo Miyazakiego / Justyna Figas // Ex Nihilo. - 2010, [nr] 2, s. 11-26

70. Wizerunki świętych niewiast w świetle anonimowego rękopisu "Kontemplacja Męki i śmierci Chrystusa Pana" / Katarzyna Kaczor-Scheitler. - Streszcz. ang. W: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. 1505-9057. [Z.] 14, [cz. 2] (2011), s. 24-36

71. Wyznawcy, męczennicy / Rafał Jaworski // Mówią Wieki. - 2014, nr 3, s. 11-15
* Polscy święci

72. Żywoty i cuda świętych jako źródło do dziejów Krakowa w XIII wieku / Jerzy Rajman // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica. - [Nr] 3 (2004), s. 177-186

 

II. POSZCZEGÓLNI ŚWIĘCI

 

AGATA ŚW.

73. Dzieje życia i męczeństwa Świętej Agaty jako "niewyczerpalne źródło pouczeń" / Marek Paweł Tomaszewski // Katecheta. - 2013, nr 2, s. 71-75

74. Jej mocą Chrystus : św. Agata - męczennica : sceny z życia świętych / Hagiographus // Źródło. - 2012, nr 5, s. 12-13

75. Legenda o świętej Agacie / Piotr Stefaniak. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2010. - 79 s. : il. ; 20 cm.

76. Obrzęd i obraz a legendy o świętych na Litwie / Joanna Domańska // Kontynenty. - 1993, nr 3-4, s. 119-122

77. Odzwierciedlenie kultu świętej Agaty w przysłowiach polskich / Magdalena Jaszczewska // Linguistics Applied. - R. 2/3 (2010), s. 287-296

78. Św. Agata / Bogdan Cichy // Niedziela (Wyd. zasadnicze). - 2006, nr 6, s. 16

79. Święta Agata / Tarsycjusz Sinka. - Kraków : Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, 1993. - 16 s. : il. ; 15 cm. - (Twój Patron)

 

AGNIESZKA ŚW.

80. Analiza hymnu "Agnes beatae virginis" św. Ambrożego / Tadeusz Gacia // Vox Patrum. - T. 36/37 (1999), s. 259-270

81. Mój patron święta Agnieszka / [oprac. Katarzyna Mazur, Elżbieta Maria Płońska]. - Szczebrzeszyn : Wydawnictwo Jut, 2014. - 32 s. : il. kolor. ; 15 cm.

82. Relikwie św. Agnieszki / Agnieszka Strzępka // Niedziela (F). - 2009, nr 43, s. VI-VII

83. Św. Agnieszka / Olga Molska. - Kraków : Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, 1988 ([s. l. : s. n.]). - 15, [1] s. : il. ; 15 cm. - (Twój Patron)

 

AGNIESZKA Z MONTEPULCIANO ŚW.
84. Na niebiańskim krześle : św. Agnieszka z Montepulciano - dominikanka / Hagiographus // Źródło. - 2014, nr 15, s. 12-13

 

AGNIESZKA Z PRAGI (CZESKA) ŚW.
85. Agnieszka Czeska / Andrzej Babuchowski. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008. - 106, [1] s. ; 19 cm. - (WLK Wielcy Ludzie Kościoła)

 

ALBERT ŚW.
86. Adam Chmielowski, brat Albert / Stanisław Gawlik. - Kraków : Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 1982. - 274, [2] s., [40] s. tabl. : il., portr. ; 24 cm.
M 128633 (Opole)

87. Adam Chmielowski jako postać historyczna w świetle faktów i opinii / Alina Kępa // Prace Polonistyczne. - Ser. 53 (1998), s. 158-179

88. Adam Chmielowski - święty Brat Albert / Zdzisław Kliś // Folia Historica Cracoviensia. - Vol. 15/16 (2009/2010), s. 37-54

 

ALEKSY ŚW.
89. Gdzie zamierzał dopłynąć św. Aleksy i jakie są tego skutki? próba nowego rozumienia i odczytania 153. i 154. wersu "Legendy o św. Aleksym" / Zofia Wanicowa, Krystyna Herej-Szymańska, Anna Kałkowska, Marian Kucała // Język Polski. - 2003, z. 1, s. 8-15

90. "Legenda o świętym Aleksym" o piśmie i słowie pisanym / Witold Wojtowicz // Polonistyka. - 2008, nr 4, s. 36-39

91. Święty Aleksy // Cogito. - 2004, nr 21, s. 88-89

92. Święty Aleksy, bohater średniowiecznej "Legendy o świętym Aleksym" // Cogito. - 2007, nr 3, s. 52-53

93. Topika i idea : narratologiczna lektura "Legendy o św. Aleksym" / Roman Krzywy // Ruch Literacki. - 2006, z. 3, s. 307-323

 

ALOJZY GONZAGA ŚW.
94. Cykl obrazów z życia św. Alojzego Gonzagi ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego / Irena Adamczyk // Cieszyńskie Studia Muzealne. - [T.] 3 (2007), s. 192-200

 

ANDRZEJ APOSTOŁ ŚW.
95. Adwentowi święci : Katarzyna i Andrzej w tradycji ludowej / Zdzisław Kupisiński // Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii. - T. 2 (2010), s. 137-152

96. Św. Andrzej Apostoł / Ewa Oćwieja. - Kraków : Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, [1992]. - 16 s. : il. ; 14 cm. - (Twój Patron)

97. Święty Andrzej Apostoł na drogach świata / Wiesław Aleksander Niewęgłowski. - Ząbki : Apostolicum Wydawnictwo Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla, cop. 2008. - 105, [3] s. : il. ; 20 cm.

 

ANDRZEJ BOBOLA ŚW.
98. Andrzej Bobola / Mirosław Paciuszkiewicz. - Kraków : Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 2001. - 101,[1] s. ; 18 cm. - ( Wielcy Ludzie Kościoła ) ISBN 83-7079-770-7
M 183486 (Opole)

99. Niezłomny patron Polski święty Andrzej Bobola / [teksty Andrzej Jacyniak, Józef Niżnik, Wojciech Kęder]. - Kraków : Wydawnictwo La Salette Księży Misjonarzy Saletynów, 2015. . - 63, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.

100. Patron odrodzonej Polski / Jacek Bolewski, Mirosław Paciuszkiewicz ; Stowarzyszenie Krzewienia Kultu Św. Andrzeja Boboli. - Ząbki : Apostolicum, 1998. - 62, [1] s., [8] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 17 cm. - (Będę Jej Głównym Patronem ; 2)

101. "Podwójna świętość" (na tropach ludowej świętości Piotra Apostoła i Andrzeja Boboli) / Tomasz Kalniuk // Literatura Ludowa. - 2010, nr 4-5, s. 27-34

102. Życie i dzieje kultu św. Andrzeja Boboli / Mirosław Paciuszkiewicz ; Stowarzyszenie Krzewienia Kultu Św. Andrzeja Boboli. - Ząbki : Apostolicum, 1998. - 71 s., [8] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 17 cm. - (Będę Jej Głównym Patronem ; 1)

 

ANNA ŚW.
103. Dziedzictwo duchowe i historyczne Góry Świętej Anny : materiały z sesji naukowej odbytej na Górze Świętej Anny 5 listopada 1996 r. / pod red. Wandy Musialik. - Opole : Państ. Instytut Naukowy - Instytut Śląski ; Wrocław : [Wydaw. Świętego Antoniego], 1997. - 167 s. : il., mapy ; 23 cm.
M 179659 (Opole)

104. Nasza babcia, nasza "Oma" / Henryk Pyka // Śląsk. - 2013, nr 7/8, s. 24-25

105. Święta Anna : próba udokumentowania kultu św. Anny / Mieczysław Łukaszczyk. - Kraków : Wydaw. Św[iętego] Stanisława BM [Biskupa Męczennika] Archidiecezji Krakowskiej, 1999. - 114 s., [20] s. tabl. kolor. : il. ; 18 cm.

106. 300 [Trzysta] lat plenerowego sanktuarium i pasyjnej pobożności ludowej na Górze Świętej Anny / Tymoteusz Piotr Olsiński // Liturgia Sacra. - R. 15, nr 1 (2009), s. 83-99

 

ANTONI Z PADWY ŚW.
107. Cud św. Antoniego z osłem w sztuce i piśmiennictwie polskiego baroku / Jarosław Staszewski // Studia Franciszkańskie. - [T.] 11 (2001), s. 327-356

108. Mój patron święty Antoni / [oprac. Elżbieta Maria Płońska]. - Szczebrzeszyn : Wydawnictwo Jut, 2014. - 32 s. : il. kolor. ; 15 cm.

109. Słynąca cudami ikona Św. Antoniego Padewskiego w cerkwi w Holi : przyczynek do dziejów kultu św. Antoniego Padewskiego w Cerkwi Unickiej w Rzeczpospolitej XVIII w. / Paweł Sygowski // Zeszyty Muzealne / Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie. - T. 12 (2004), s. 119-128

110. "Szczęśliwaś Padwi jakoś jest wsławiona", czyli o polskich pieśniach ku czci św. Antoniego / Mirosław Lenart // Kwartalnik Opolski. - 2006, nr 2/3, s. 3-24

111. Święci franciszkańscy w polskiej heraldyce samorządowej / Piotr Gołdyn // Lignum Vitae. - [T.] 4 (2003), s. 451-460
* Święci i błogosławieni : Antoni Padewski, Maksymilian Maria Kolbe, Salomea i Władysław z Gielniowa

112. Święty Antoni z Padwy w wierze, kulcie, teologii i sztuce : perspektywa regionalna i uniwersalna / red. Katarzyna Parzych-Blakiewicz. - Olsztyn : Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2013. - 267 s. : err. ; 24 cm.

113. Wizerunek świętych wotywnych na przykładzie przedstawień św. Antoniego z Padwy : z obszaru Polski Centralnej / Jowita Jagła // Studia Franciszkańskie. - T. 19 (2009), s. 183-196

114. Wizja Dzieciątka Jezus : wybrane zagadnienia z ikonografii św. Antoniego Padewskiego w Polsce / Andrzej Efrem Obruśnik. // Studia Franciszkańskie. - [T.] 8 (1997), s. 248-281

 

APOLINARY ŚW.
115. Święty jako protektor nie-świętych w mieście : przykład św. Apolinarego biskupa Rawenny / Józef Cezary Kałużny // Studia Laurentiana. - 2002, nr 2, s. 265-281

 

APOLONIA ŚW.
116. "Męczeństwo św. Apolonii" z Głuchowa : płaskorzeźba z kolekcji gotyckiej Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu / Agnieszka Wajroch // Ecclesia, Studia z Dziejów Wielkopolski. - T. 8 (2013), s. 63-100

 

AUGUSTYN ŚW.
117. "Człowiek w Augustynie świętym wiele jest cnót i dzieł znamienitych" : o barokowych pochwałach św. Augustyna / Ireneusz Szczukowski // Barok. - 2007, nr 1, s. 153-163

118. "Homo inquietus" - "homo ardens" - "homo viator" : wokół augustyńskich inspiracji poezji polskiego baroku / Ireneusz Szczukowski // Pamiętnik Literacki. - 2008, z. 1, s. 17-29

119. Święty Augustyn / Agnieszka Kijewska. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 2007. - 363, [1] s. : il. ; 19 cm. - ( Myśli i Ludzie ) ISBN 978-83-214-1382-2
064917 (Nysa), M 198758 (Opole)

 

BARBARA ŚW.
120. Barbara, Barbórka, Święta : kult Świętej Barbary na Górnym Śląsku : literatura i sztuki piękne / Beata Piecha. - Katowice : Księgarnia Św[iętego] Jacka : "Gość Niedzielny", 2002. - 322, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 22 x 22 cm. - (Biblioteka Katowicka 10)

121. Kult świętej Barbary w polskiej religijności ludowej / Zdzisław Kupisiński // Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii. - T. 4 (2012), s. 241-257

122. Św. Barbara i Barbarka / pod red. Waldemara Rozynkowskiego, Wojciecha Miszewskiego. - Toruń : Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2005. - 171 s., [18] s. tabl. kolor. : il. ; 21 cm.

123. Święta Barbara na sztandarach ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu / Jarosław Listosz // Górnik Polski. - Nr 1 (2007), s. 115-125

124. Święta Barbara : patronka ciężkiej pracy / Anna Wilk. - Kraków : Dom Wydawniczy "Rafael", cop. 2013. - 59, [5] s. : il. kolor. ; 30 cm + 1 dysk optyczny (DVD). - (Uczta Duchowa : album)

125. Święta Barbara patronką górników / komitet red. Andrzej Karbownik [et al.]. - Włocławek : "Wiadomości Górnicze", 1999. - 123 s. : il. (w tym kolor.) ; 26 cm.

126. Święta Barbara w dziewiętnastowiecznym górnośląskim krajobrazie / Beata Piecha // Orbis Interior. - Nr 1 (1999), s. 152-172

127. Św[ięta] Barbara w literaturze polskiej / Maria Kunowska-Porębna // Vox Patrum. - Z. 30/31 (1996), s. 387-403

128. Święta Barbara w pieśniach : źródła i dokumentacja / [wybór i oprac.] Adolf Dygacz. - Ruda Śląska : Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka, 2004. - 118, [1] s. : fot. (w tym kolor.), nuty, portr. ; 24 cm.

129. Twarz św. Barbary każdy z miejsca rozpozna... / Halina Gerlich // Śląsk. - 1999, nr 11, s. 26-27

130. Wrocławski ołtarz św[iętej] Barbary i jego twórcy : studium o malarstwie śląskim połowy XV wieku / Adam S. Labuda. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1984. - 221, [2] s., [126] s. tabl. : fot., portr. ; 24 cm. - (Historia Sztuki / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0556-1019 ; 16)

 

BARTŁOMIEJ APOSTOŁ ŚW.
131. Apokryficzne przedstawienie męczeństwa św. Bartłomieja Apostoła na obrazie z kościoła parafialnego w Burgrabicach / Renata Wierna // Patrum. - T. 57 (2012), s. 737-750

132. Święty Bartłomiej Apostoł / Michał Chorzępa. - Kraków : Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, 1994. - 16 s. : il. ; 15 cm. - (Twój Patron)

133. Walczący z diabłami : św. Bartłomiej - apostoł, męczennik : ze świętymi za pan brat / Hagiographus // Źródło. - 2010, nr 34, s. 12-13

 

BERNADETA ŚW.
134. Konwencje melodramatyczne w filmie hagiograficznym na przykładzie "Pieśni o Bernadetcie" Henry'ego Kinga / Mariola Marczak // Media, Kultura, Komunikacja Społeczna. - Nr 3/4 (2007/2008), s. 238-245

 

BONAWENTURA ŚW.
135. Cudowna Komunia św. Bonawentury w sztuce i piśmiennictwie polskiego baroku / Jarosław Staszewski // Studia Franciszkańskie. - [T.] 13 (2003), s. 493-505

 

CECYLIA ŚW.
136. Kult św. Cecylii, Dziewicy i Męczennicy w polskiej pieśni religijnej na przykładzie pieśni J. Łuciuka, M. Świerzyńskiego, A. Chlondowskiego i Z. Piaseckiego Łukasz Szczeblewski // Seminare. - T. 36, nr 2 (2015), s. 197-213

137. Świadectwo wielkiej odwagi : św. Cecylia - dziewica i męczennica : ze świętymi za pan brat / Hagiographus // Źródło. - 2011, nr 47, s. 12-13

138. Święta Cecylia : patronka chórów, scholi i muzyki kościelnej / Henryk Bejda. - Kraków : Dom Wydawniczy "Rafael", cop. 2013. - 15 s. ; 15 cm.

 

CYRYL ŚW.
139. Apostołowie słowiańscy ś.ś. Cyryl i Metody : w tysiączną rocznicę śmierci św. Metodego / napisał L. Tatomir. - Sandomierz : Wydawnictwo Armoryka, cop. 2014. - 30, [2] s. ; 21 cm. - Biblioteka Tradycji Słowiańskiej ; nr 6)

140. Motywy cyrylometodiańskie w dramacie Mieczysława Romanowskiego / Helena Wolny. - Kielce : Tarcza Usługi Wydawnicze, cop. 2002. - 20 s., [2] s. tabl. : il. ; 14 cm.

141. Nasze pismo - ich księgi - nasze słowo : funkcjonalizacje tradycji cyrylometodejskiej w Bułgarii / Grażyna Szwat-Gyłybowa // Slavia Meridionalis. - [T.] 8 (2008), s. 343-362

142. Tradycje Cyryla i Metodego w językach i literaturach słowiańskich / pod red. nauk. Alberta Bartoszewicza i Rumiany Pawłowej. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1988. - 211 s. ; 24 cm.

 

DAMIAN ŚW.
143. Leczący bracia / Jowita Jagla. - (Ikonografia świętych) // Spotkania z Zabytkami. - 2004, nr 5, s. 14-15
* Święci Kosma i Damian

144. Święci Kosma i Damian : patroni aptekarzy i lekarzy : materiały z Sympozjum Objazdowego po Podkarpaciu, 16-19 września 2010 r. / pod red. Jana Majewskiego ; Zespół Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski. - Poznań : Flos Carmeli, 2010. - 63, [2] s., [4] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

 

DOMINIK ŚW.
145. Dominiku, Dominiku... / Andrzej Nowak // Twórczość. - 2007, nr 3, s. 149-151

 

DOROTA ŚW.
146. Jabłka i róże : św. Dorota - dziewica i męczennica / Hagiographus // Źródło. - 2013, nr 5, s. 12-13

147. Wzorowe "niewiasty chrześcijańskie" w siedemnastowiecznym kazaniu okolicznościowym "Pszczółka w bursztynie" Franciszka Sitańskiego / Katarzyna Kaczor-Scheitler // 2014, [nr] 3, s. 117-129

 

ELIGIUSZ ŚW.
148. Tablica św. Eligiusza / Piotr Hapanowicz. - (Wokół jednego zabytku) // Spotkania z Zabytkami. - 2007, nr 7, s. 14-15
* Tablica cechowa krakowskich złotników

 

ELŻBIETA ŚW.
149. Mój patron święta Elżbieta / [oprac. Elżbieta Maria Płońska]. - Szczebrzeszyn : Wydawnictwo Jut, 2014. - 32 s. : il. kolor. ; 15 cm.

150. Przedstawienia świętej Elżbiety Węgierskiej na polichromii drewnianego kościoła w Trybszu / Magdalena Michniewska // Płaj. - T. 40 (2010), s. 171-178

151. "Przyszedłem rozłączyć..." Jana Dobraczyńskiego jako obraz "świętości bezwiednej" / Alicja Mazan-Mazurkiewicz // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. - 2012, [nr] 4, s. 115-130

152. Święta Elżbieta / Kazimierz Panuś. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2007. - 93, [2] s. ; 19 cm. - (WLK Wielcy Ludzie Kościoła)

153. Święta Elżbieta Węgierska z Turyngii 1207-2007 : 800-lecie urodzin / Anna Ewa Kędracka. - Łowicz : Poligrafia, 2006. - 128 s. : il. (w tym kolor.) ; 17 cm.

154. Trzy korony księżnej : postać św. Elżbiety Węgierskiej w funkcji wzorca osobowego w hagiografii polskiej XVI-XVIII wieku / Bernadetta M. Puchalska-Dąbrowska // Studia Teologiczne. - T. 26 (2008), s. 325-344

 

EMERYK ŚW.
155. Czystość i krzyż : św. Emeryk - królewicz / Hagiographus // Źródło. 2014, nr 44, s. 12

156. Dzieje kultu św. Emeryka w średniowiecznej Polsce / Łukasz Nowacki // Średniowiecze Polskie i Powszechne. - T. 4 (2012), s. 15-41

157. Polska legenda o świętym Emeryku / Marek Derwich // Przegląd Historyczny. - 1990, z. 3-4, s. 423-446

158. Święty Emeryk / Łukasz Nowacki. - Sandomierz : Wydawnictwo Armoryka, 2013. - 52 s. : il. ; 21 cm. - (Biblioteka Tradycji Europejskiej ; nr 44)

 

EPIFANIUSZ ŚW.
159. Ogród rozkoszy ziemskich czyli problem Epifaniusza / Paweł Ćwikła // Opcje. - 2010, nr 2, s. 52-61

 

FAUSTYNA KOWALSKA ŚW.
160. Blask wewnętrzny / Andrzej Kołodyński // Kino. - 1995, nr 5, s. 18-19
* Zawiera rec. filmu: Faustyna / reż. Jerzy Łukasiewicz, 1994

161. [Faustyna - recenzja] / Jerzy Szymik. // Ethos. - 1995, nr 4, s. 289-294
* Zawiera rec. filmu: Faustyna / reż. Jerzy Łukaszewicz, 1994

162. Język mistyki a film / Antoni Czyż // Ogród. - 2003, nr 3/4, s. 199-204
* Zawiera rec. filmu: Faustyna / reż. Jerzy Łukaszewicz, 1994

163. Płacz nad obrazem : problematyka kiczu religijnego w filmie Jerzego Łukaszewicza "Faustyna" / Agnieszka Morstin-Popławska // Kwartalnik Filmowy. - 2004, nr 45, s. 56-69

 

FILIP ŚW.
164. Mój patron święty Filip / [oprac. Iwona Wabik]. - Szczebrzeszyn : Wydawnictwo Jut, 2014. - 32 s. : il. kolor. ; 15 cm.

 

FILOMENA ŚW.
165. Mój patron święta Filomena / [oprac. Katarzyna Mazur]. - Szczebrzeszyn : Wydawnictwo Jut, 2014. - 32 s. : il. kolor. ; 15 cm.

 

FLORIAN ŚW.
166. Cieplicka kolumna św. Floriana i jej twórcy / Rainer Sachs, Teresa Sokół // Rocznik Jeleniogórski. - T. 32 (2000), s. 59-64

167. Literackie przejawy kultu św. Floriana w średniowiecznej Polsce / Dorota Gacka // Pamiętnik Literacki. - 2005, z. 2, s. 173-181

168. Patronat ogniowy świętego Floriana / Helena Witecka // Zeszyty Historyczne Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. - Z. 3 (2003), s. 49-54

169. Skąd pochodził krakowski św. Florian? / Jerzy Wyrozumski // Rocznik Krakowski. - T. 64 (1998), s. 53-58

170. Święty Florian: legenda i kult / Wincenty Myszor // Zeszyty Chorzowskie. - T. 1 (1996), s. 7-9

171. Święty Florian - patron strażaków / Adam Drwięga // Zeszyty Historyczne Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. - Z. 6 (2007), s. 125-127

172. Święty Florian w polskiej tradycji pożarniczej / Helena Witecka // Muzealny Rocznik Pożarniczy. - T. 11/12 (2003/2004), s. 58-70

173. Święty Florian w Żywcu / Krystyna Kolstrung-Grajny // Karta Groni. - Nr 20 (1999), s. 95-99
*Historia figury przy fontannie na rynku

174. 1700 [Tysiąc siedemset] lat kultu świętego Floriana / Tadeusz Swat // Zeszyty Historyczne Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. - Z. 5 (2005), s. 9-14

 

GENOWEFA ŚW.
175. Święta Genowefa / Michał Chorzępa. - Kraków : Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, 1995. - 16 s. : il. ; 15 cm. - (Twój Patron)

176. Zaginiona "Historia św. Genowefy" Andrzeja Zbylitowskiego : uwagi i przypuszczenia / Anna Kochan // Pamiętnik Literacki. - 2011, z. 4, s. 165-174

 

GERTRUDA ŚW.
177. Święta Gertruda Wielka : kult i ikonografia w sztuce kolonialnej Nowej Hiszpanii / Antonio Rubial García, Doris Bieñko de Peralta // Sztuka Ameryki Łacińskiej. - Nr 1 (2011), s. 189-211

 

GRZEGORZ ŚW.
178. Literacka realizacja starofrancuskiej legendy o Grzegorzu na kamieniu w powieści "Wybraniec" Tomasza Manna / Katarzyna Joanna Krasoń // Świat i Słowo. - 2014, nr 2, s. 147-157

 

HELENA ŚW.
179. Helena Augusta i "lignum crucis" - historia czy legenda? / Paweł Wróblewski // Almanach Historyczny. - T. 10 (2008), s. 9-32

 

HIERONIM ŚW.
180. Święty Hieronim / Robert Wiśniewski // Mówią Wieki. - 1995, nr 4, s. 26-30

181. Święty Hieronim, czyli Manowce pamięci / Joanna Pollakówna // Zeszyty Literackie. - 2000, nr 4, s. 105-114
* Postać św. Hieronima w malarstwie

 

HUBERT ŚW.
182. Nawrócony przez... jelenia : św. Hubert z Maastricht-Tongern-Leodium - biskup : ze świętymi za pan brat / Hagiographus // Źródło. - 2011, nr 44, s. 12-13

183. Św. Hubert - patron myśliwych podkarpackich / Józef Mandziuk // Resovia Sacra. - R. 14/15 (2007/2008), s. 169-178

 

IDZI ŚW.
184. Kult św. Idziego w Polsce w świetle wezwań kościołów / Stanisław Bober ; Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny. - Opole : Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2004. - 224 s. : mapa ; 24 cm. - (Opolska Biblioteka Teologiczna 1234-835X 73)

185. Kult św. Idziego w średniowieczu / Zbigniew Brzeziński // Almanach Historyczny. - T. 11 (2009), s. 151-173

 

IGNACY LOYOLA ŚW.
186. Ignacy Loyola / Karl Rahner, Paul Imhof, Helmut Nils Loose ; przeł. z niem. Bernard Białecki. - Kraków : Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 1990. - 84 s., [48] s.tabl. : fot. ; 24 cm. ISBN 978-83-01-15041-9
M 165815 (Opole)

187. Ikonografia św. Ignacego z Loyoli w wybranych dziełach sztuki / Justyna Sprutta // Studia Gnesnensia. - T. 24 (2010), s. 407-423

188. Przedstawienie św. Ignacego Loyoli na fasadzie kościoła farnego w Poznaniu / Tadeusz Skwara // Barok. - 2012, nr 1, s. 115-136

 

ILDEFONS ŚW.
189. O świętym Ildefonsie, który odbył drogę z Lizbony do Prania / Wojciech Kass // Topos. - 2005, nr 4, s. 63-67

 

JACEK ŚW.
190. Figury biblijne w literackim wizerunku świętego Jacka w świetle jego najstarszej hagiografii / Maciej Zdanek // Przegląd Tomistyczny. - T. 14 (2008), s. 29-60

191. Grafika a cykle przedstawieniowe ze św. Jackiem w kościołach dominikańskich w Poznaniu i Klimontowie / Paweł Grabowski // Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej. - Z. 29 (2009), s. 277-315

192. Święty Jacek / Olga Molska. - Kraków : Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, 1991. - 16 s. : il., 1 fot. ; 15 cm. - (Twój Patron)

193. Święty Jacek i dziedzictwo dominikańskie / pod red. Erwina Matei, Anny Pobóg-Lenartowicz, Marii Rowińskiej-Szczepaniak ; Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008. - 575 s. : il. ; 25 cm. ISBN 978-83-7395-294-2
M 202685 (Opole)

 

JADWIGA ŚW. (królowa Polski)
194. Błogosławiona Jadwiga królowa w rysunkach Ryszarda Natusiewicza : [katalog wystawy]. - Wrocław : "Urbanistyka", 1997. - [6], 60, [6] s. : il ; 21 cm. - (Z Teki Ryszarda Natusiewicza ; nr 24)

195. Czy mamy podobiznę świętej Jadwigi, królowej Polski? / Zygmunt Holcer // Ruch Biblijny i Liturgiczny. - 1997, nr 3, s. 187-200

196. Długosz czyta kod Jadwigi / Agnieszka Pilichowska // Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie. Seria Humanistyczna. - Nr 1 (2013), s. 115-124

197. Jadwiga i Barbara : rola kobiety w narodotwórczym zapominaniu : historyczne opowieści w dramatach Mariana Pankowskiego / Bożena Karwowska // Białostockie Studia Literaturoznawcze. - [T] 4 (2013), s. 117-125

198. "Jadwiga, królowa polska" Juliana Ursyna Niemcewicza w ocenie warszawskiej publiczności teatralnej / Małgorzata Chachaj // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF Philologiae. - Vol. 20/21 (2002/2003), s. 321-335

199. Jadwiga : święta królowa na polskim tronie : opowieść dziejowa w trzech tomach / Władysław Bandurski ; kolorowe ryc. wg obrazów Piotra Stachiewicza. - Warszawa : Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 2010. - 391 s. : il. kolor. ; 24 cm.

200. Królowa Jadwiga : szkice do portretu literackiego / Magdalena Jonca. - Wrocław : Franciszkańskie Wydawnictwo św. Antoniego, 2013. - 238 s. ; 21 cm.

201. Królowa Jadwiga w filatelistyce / Jan Józef Janicki // Analecta Cracoviensia. - T. 29 (1997), s. 519-552

202. Królowa Jadwiga w literaturze dla dzieci i młodzieży : rekonesans badawczy / Magdalena Jonca // Litteraria. - [T.] 36 (2007), s. 73-86

203. Królowa Jadwiga w literaturze dla dzieci i młodzieży : rekonesans badawczy / Magdalena Jonca // Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. - [T.] 6 (2007), s. 7-9

204. Lilia Wawelu. Królowa Jadwiga w literaturze Polskiej / Franciszek Ziejka // Universitas. - 1997, nr 17, s. 51-67

 

JADWIGA ŚLĄSKA ŚW.
205. Asceza / Joanna Chudy ; tł. z niem. Joanna Rostropowicz. Czwarty rozdział o ascetycznym i surowym życiu świętej Jadwigi / Anna Sielecka. - (Św. Jadwiga i jej legenda) - Tekst również w jęz. niem. // Zeszyty Eichendorffa. - Z. 18 (2007), s. 6-17

206. Brautmistik / Sabine Seelbach ; tł. z niem. Joanna Rostropowicz. Mistyka narzeczeństwa - (Św. Jadwiga i jej legenda ; cz. 5) - Tekst równol. niem., pol. // Zeszyty Eichendorffa. - Z. 20 (2007), s. 6-31

207. Jak woda została przemieniona w wino / tł. z niem. Joanna Chudy. - (Św. Jadwiga i jej legenda ) - Tekst również w jęz. niem. // Zeszyty Eichendorffa. - Z. 19 (2007), s. 6-19

208. Legenda śląska / Teresa Wąsowicz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1967. - 145, [1] s. : il. ; 27 cm. - (Źródła do Historii Kultury Materialnej )
M 13698 (Kędzierzyn-Koźle), S 056890 (Opole)

209. Legenda świętej Jadwigi / z oryg. łac. przetł. Andrzej Jochelson przy współudz. Marii W. Gogolewskiej ; przygot. do dr. Józef Pater ; Uniwersytet Wrocławski. Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych. - Wrocław : "Tart", 1993. - 122, [3] s., [66] k. tabl. (w tym kolor.) : il. ; 17 x 24 cm.

210. Mauzoleum świętej Jadwigi w Trzebnicy / Romuald Kaczmarek, Jacek Witkowski. - Wrocław : Wydaw. W[acław] Bagiński i Synowie, 1993. - 67, [1] s. : il., faks., fot. (w tym kolor.) ; 21 cm.

211. O cierpliwości św. Jadwigi / Sabine Seelbach ; tł. z niem. Joanna Rostropowicz. Tu dowiadujemy się o jej cierpliwości / Anna Sielecka. - (Św. Jadwiga i jej legenda) - Tekst również w jęz. niem. // Zeszyty Eichendorffa. - Z. 17 (2007), s. 26-35

212. O pokorze św. Jadwigi / Sabine Seelbach ; tł. z niem. Joanna Rostropowicz. O pokorze świętej Jadwigi / Dagmara Kanturska. - (Św. Jadwiga i jej legenda) - Tekst również w jęz. niem. // Zeszyty Eichendorffa. - Z. 16 (2006), s. 6-23

213. Powinność służby - atrybut świętości w literackim wizerunku św. Jadwigi Śląskiej / Barbara Pytlos // Śląskie Miscellanea. - T. 19 (2006), s. 9-26

214. Święta Jadwiga i jej legenda / Sabine Seelbach ; tł. z niem. Joanna Rostropowicz. Wstęp o życiu świętej Jadwigi, wyróżnionym Bożymi łaskami. Jej młodość, małżeństwo i umiłowanie wstrzemięźliwości / tł. Izabela Paź. - Tekst również w jęz. niem. // Zeszyty Eichendorffa. - Z. 15 (2006), s. 54-67

215. Święta Jadwiga w sztuce śląskiej. - Wrocław : "Silesia", 1994. - 52, [3] s., [24] s. tabl. : fot. (w tym kolor.), il. ; 16 x 17 cm.

216. Wstęp o życiu świętej Jadwigi, wyróżnionym Bożymi łaskami / tł. z niem. Izabela Paź. - Tekst również w jęz. niem. // Zeszyty Eichendorffa. - Z. 15 (2006), s. 67-77

 

JAKUB ŚW.
217. "Ad limina apostolorum" : patron pielgrzymów - św. Jakub Starszy, apostoł i pielgrzymki do "jego grobu" w Santiago de Compostela : szkice do problemu / Andrzej M. Wyrwa // Studia Periegetica. - Z. 1 (2007), s. 7-32

218. Camino de Santiago : droga świętych legnd / Józef Bremer // Folia Turistica. - Nr 27 (2012), s. 93-108

219. Camino de Santiago : nie tylko droga : historia i współczesność Szlaku św. Jakuba / pod red. Piotra Roszaka ; [tł. z jęz. hisz. Karolina Kilanowska, Piotr Roszak]. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. - 371 s., [2] s. tabl. złoż. luzem : il. (gł. kolor.), err. ; 23 cm.

220. Górnośląskie szlaki św. Jakuba : próba uzupełnienia / Klaudia Wyleżoł // Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego. - T. 33 (2013), s. 135-151

221. Jakub Większy - apostoł : (historia, legenda, kult świetego) / Dariusz Zagórski // Studia Sandomierskie. - T. 14, z. 2/4 (2007), s. 349-361

222. Kult św. Jakuba Większego Apostoła w Europie Środkowo-Wschodniej / pod red. Ryszarda Knapińskiego. - Lublin : TNKUL, cop. 2002. - 285, [2] s. : il., mapa ; 24 cm. - (Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 0860-3367 ; 241)

223. Legenda Św. Jakuba Większego Apostoła : ref. / Marek Starowieyski // Warszawskie Studia Teologiczne. - [T.] 8 (1995), s. 39-96

224. Mój patron święty Jakub / [oprac. Paulina Sieradzka, Elżbieta Maria Płońska]. - Szczebrzeszyn : Wydawnictwo Jut, 2014. - 31, [1] s. : il. kolor. ; 15 cm.

225. Szlak kulturowy formą dziedzictwa przeszłości : szlaki św. Jakuba / Kazimiera Orzechowska-Kowalska // Ochrona Zabytków. - 2012, nr 3/4, s. 89-105

 

JAN BOSKO ŚW.
226. "El latido del bosque (Tchnienie lasu)" a powrót ad fontes w kontekście Kościoła i współczesnej kultury / Lluis Duch ; tł. Ewa J. Kaczyńska, Stanisław Zimniak // Seminare. - T. 27 (2010), s. 203-213

 

JAN KANTY ŚW.
227. "Cuda św. Jana Kantego" - cykl obrazów włoskich w kolegiacie akademickiej Św. Anny w Krakowie / Paweł Pencakowski // Folia Historiae Artium. Seria Nowa. - T. 8/9 (2002/2003), s. 47-67

228. Staropolski konterfekt świętego Jana z Kęt / Roman Maria Zawadzki. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2002. - 348 s. ; 24 cm.

 

JAN NEPOMUCEN ŚW.
229. Honori sancti Ioannis Nepomuceni = Pomniki św. Jana Nepomucena w powiecie wrocławskim / Ewa Grochowska-Sachs. - Sobótka : Muzeum Ślężańskie, 2006. - 104 s. : il. (gł. kolor.) ; 23 cm.

230. Kult świętego Jana Nepomucena na pograniczu polsko-czeskim w fotografii, historii i legendzie = Kult sv. Jana Nepomuckého na pohraniči polsko-českém v fotografie, historii a legendách = Die Verehrung das[!] Heiligen Johann Nepomuk im polnisch-tschechischen Grenzgebit[!] - Bilder, Geschichten und Legenden / Liliana Szołdrowska, Jarosław Liszkowski ; [tł. na jęz. czes. Joanna Woźniak, tł. na jęz. niem. Agnieszka Plata]. - Wrocław : OTO Agencja Reklamowa Kulczyk & Pacześniak ; Kamienna Góra : Urząd Gminy, 2005. - 77 s. : il. kolor., err. ; 24 cm.

 

JAN Z DUKLI ŚW.
231. Grom na bisurmanów / Adam Szostkiewicz // Polityka. - 2014, nr 1, s. 72-73

 

JANUARY ŚW.
232. Legenda o świętym Januarym i historia Masaniella w opowiadaniu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego "Cud" : wobec włoskich źródeł / Agata Przybylska // Ruch Literacki. - 2007, z. 6, s. 547-563

 

JERZY ŚW.
233. Malowidła ścienne w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Niedźwiedzicy / Magdalena Kosińska // Rocznik Elbląski. - T. 20 (2006), s. 177-181
* Św. Jerzy i św. Krzysztof

234. Święty Jerzy - postać legendarna i statuetka studniowa / Monika Wolting // Studia Germanica Gedanensia. - Nr 9 (2001), s. 189-200

235. Święty Jerzy w wierzeniach przysłowiach polskich / Magdalena Jaszczewska // Linguistics Applied. - R. 2/3 (2010), s. 280-286

236. Wojciech, Jerzy i Marek - trzej święci sąsiedzi w średniowiecznym kalendarzu polskim / Izabela Skierska // Roczniki Historyczne. - R. 63 (1997), s. 17-58

 

JOANNA D'ARC ŚW.
237. Dziewica Orleańska Jana Matejki : materiały II seminarium Instytutu Historii Sztuki UAM i Muzeum Narodowego w Poznaniu : Rogalin, 9-10 listopada 2001 / pod red. Stanisława Czekalskiego ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk o Sztuce. - Poznań : PTPN, 2003. - 158, [2] s., [1] k. tabl. złoż. kolor. : il., fot., rys. ; 26 cm. - (Obraz, Oko, Słowo = Picture, Eye, Word). - (Prace Komisji Historii Sztuki / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk = Publications of the Committee for Art History / The Poznań Society for the Advancement of the Arts and Sciences, 0079-466X ; t. 33)

238. "Dziewica Orleańska" Jana Matejki - spektakl nie tylko o Joannie / Izabela Kowalczyk // Prace Komisji Historii Sztuki / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - T. 33 (2003), s. 35-49

239. Dziewica, powieści i Matejko / Waldemar Okoń // Prace Komisji Historii Sztuki / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - T. 33 (2003), s. 135-143

240. Joanna D'Arc / Alicja Helman. - (Portrety filmowe) // Kino. - 2010, nr 11, s. 76-80

241. "Joanna d'Arc" w Paryżu w roku 1887 / Marek Zgórniak // Prace Komisji Historii Sztuki / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - T. 33 (2003), s. 111-133

242. "Joanna" i "Grunwald" / Michał Haake // Prace Komisji Historii Sztuki / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - T. 33 (2003), s. 67-90

243. Joanna i Marianna / Stanisław Czekalski // Prace Komisji Historii Sztuki / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - T. 33 (2003), s. 91-110

244. Mickiewicz, Voltaire i Joanna d'Arc / Agata Marzęcka // Przegląd Humanistyczny. - 2014, nr 2, s. 97-107

245. Pan zasłonił swoje oblicze / Jacek Kowalski // Prace Komisji Historii Sztuki / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - T. 33 (2003), s. 11-34

246. Ukraiński rydwan Dziewicy Orleańskiej : wizerunek Joanny d'Arc w liryce "kwadrygi wisnykowskiej" / Andrzej Wątorski // Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia. - Nr 128 (2004), s. 205-213

 

JÓZEF ŚW.
247. "Człowiek trudnego szczęścia" : św. Józef w powieści Romana Brandstaettera "Jezus z Nazaretu" : ref. / Ryszard Zajączkowski // Kaliskie Studia Teologiczne. - T. 1 (2002), s. 383-388

248. Człowiek wielkiego zawierzenia - święty Józef w poezji polskiej / Ewa Stolarek // Kaliskie Studia Teologiczne. - T. 4 (2005), s. 65-78

249. Józef : ojciec Jezusa / Gianfranco Ravasi ; [przekł. z jęz. wł. Krystyna Kozak]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2015. - 128 s. ; 21 cm.

250. Małżeństwo Józefa i Maryi w literaturze i piśmiennictwie staropolskim doby potrydenckiej / Michał Gołębiowski ; pod red. nauk. Wacława Waleckiego. - Kraków : Collegium Columbinum, cop. 2015. - 163 s. ; 17 cm. - (Książki bez Kantów, 1733-4845)

251. Modlitwa św. Józefa w świetle powieści R. Brandstaettera "Jezus z Nazarethu" / Ewa Stolarek // Kaliskie Studia Teologiczne. - T. 5 (2006), s. 83-112

252. Obraz słowem malowany - Święty Józef w poezji polskiej / Ewa Stolarek. - Kalisz : Kuria Diecezjalna : Polskie Studium Józefologiczne, 2004. -128, [3] s. : il., rys. ; 21 cm. - (Biblioteka Opiekuna t. 4)

253. Obraz świętego Józefa w kolędach polskich XVII i XVIII wieku : (na materiale tzw. "Kantyczek karmelitańskich") / Maria Borejszo // Poradnik Językowy. - 2010, z. 2, s. 5-16

254. Św. Józef w pieśni kościelnej : kilka cech repertuaru pieśni z XX w. ku czci św. Józefa / Matthew D. Spencer ; tł. z ang. Joanna Kondrak // Kaliskie Studia Teologiczne. - T. 8 (2009/2010), s. 323-335

255. Św. Józef w przedstawieniach kinowych i telewizyjnych naszych czasów / Angelo Catapano ; tł. z wł. Zbigniew Cieślak. Święty Józef w przedstawieniach kinowych i telewizyjnych naszych czasów // Kaliskie Studia Teologiczne. - T. 8 (2009/2010), s. 297-315

256. "Św. Józef z małym Chrystusem" Danuty Waberskiej : studium z ikonologii i estetyki recepcji / Michał Haake ; tł. Urszula Jachimczak // Sacrum et Decorum. - R. 6 (2013), s. 106-118

257. Św. Józef w wierze, kulcie, teologii i sztuce : perspektywa regionalna i uniwersalna / red. Jacek Jezierski, Katarzyna Parzych-Blakiewicz, Paweł Rabczyński. - Olsztyn : Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2012. - 237, [1] s. : il. ; 24 cm.

258. Święty Józef i jego wyobrażenia w heraldyce / Piotr Gołdyn // Kaliskie Studia Teologiczne. - T. 2 (2003), s. 117-121

259. Święty Józef ikoną Boga Ojca / Aleksander Jacyniak // Kaliskie Studia Teologiczne. - T. 1(2002), s. 313-323

260. Święty Józef jako patron parafii i kościołów parafialnych w Polsce / Waldemar Rozynkowski // Kaliskie Studia Teologiczne. - T. 2 (2003), s. 81-95

261. Święty Józef w internecie / Andrzej Latoń // Kaliskie Studia Teologiczne. - T. 1 (2002), s. 393-395

262. Z dziejów kultu świętego Józefa w Polsce / Tarsycjusz Sinka // Ruch Biblijny i Liturgiczny. - 1999, nr 2, s. 143-158

 

JULIA ŚW.
263. Mój patron święta Julia / [oprac. Paulina Sieradzka, Elżbieta Maria Płońska]. - Szczebrzeszyn : Wydawnictwo Jut, 2014. - 31, [1] s. : il. kolor. ; 15 cm.

 

KATARZYNA ŚW.
264. Adwentowi święci : Katarzyna i Andrzej w tradycji ludowej / Zdzisław Kupisiński // Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii. - T. 2 (2010), s. 137-152

265. Kult świętych i ideał świętości w średniowieczu / pod red. Romana Michałowskiego ; Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2011. - 376 s. ; 25 cm. - (Fasciculi Historici Novi ; t. 11)

266. Mistrz i Katarzyna / Bartek Dobroch // Tygodnik Powszechny. - 2015, nr 14, s. 76-78
* Poliptyk znajdujący się w skarbcu bazyliki Mariackiej, namalowany według średniowiecznej złotej legendy o św. Katarzynie

267. Święta Katarzyna : miejsca kultu świętej w Polsce / Mieczysław Łukaszczyk. - Nowy Targ : Parafia Św[iętej] Katarzyny, 2001. - 393, [3] s. : il. kolor., mapy ; 29 cm.

 

KAZIMIERZ ŚW.
268. Etniczno-kulturowe powiązania polskich i litewskich zwyczajów obrzędowych kultu św. Kazimierza / Alfonsas Motuzas, Vytautas Steponas Vaičiūnas // Analecta Cracoviensia. - [T.] 38/39 (2006/2007), s. 497-512

269. Święty Kazimierz - "polsko-litewsko-ruskie książę" / Mirosława Kozłowska // Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne. - 1997 nr 8 (178), s. 25-50
* Postać świętego Kazimierza Jagiellończyka w literaturze; gł. dot. utworów: "W wigilię cudu" Kazimiery Iłłakowiczówny, "Święty Kazimierz" Heleny Romer, "Królewicz umiera" Felicji Żurowskiej

 

KINGA ŚW.
270. Błogosławiona Kinga w legendzie, literaturze, nauce / Julian Dybiec // Rocznik Sądecki. - T. 27 (1999), s. 20-32
* W utworach pisarzy: Karol Antoniewicz, Piotr Bednarczyk, Ignacy Bogdalski, Izydor Borkiewicz, Józef Chociszewski, Maria Czeska-Mączyńska, Jan Długosz, Kornelia Dobkiewiczowa, Marcin Ignacy Frankowic, Gustawa Gawalewiczówna, Jadwiga Łuszczewska, Laura Markowska, Szczęsny Morawski, Jan Pabis, Szymon Parasiewicz, Aleksander Popławski, Janina Porazińska, Maria Rogalska, Stanisław Rosół, Maria sandoz, Piotr Skarga, Jadwiga Suchodolska, Karol Szajnocha, Stanisław Wasylewski, Stanisław Załęski, Helena Zborowska

271. Krajobraz kulturowy z kultem św. Kingi w tle : (z badań w Starym Sączu) / Marek Łajtar // Kultura Współczesna. - 2004, nr 4, s. 317-330

272. Mistyczny płaszcz Pienin : postać świętej Kingi w długim trwaniu tradycji: podania góralskie i przekazy literackie / Jakub Żmudziński // Prace Komisji Historii Sztuki / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - T. 35 (2008), s. 235-243

273. Religijne i patriotyczne wzorce osobowe w historycznej legendzie hagiograficznej Janiny Porazińskiej pt. "Boża ścieżka królowej Kingi" / Bożena Olszewska // Literatura Ludowa. - 2004, nr 3, s. 29-39

274. Śladami świętej Kingi - staropolskiej patronki białych górników / Zbigniew Bożek // WUG. - 2003, nr 10, s. 59-60

275. Świadectwa kultu świętej Kingi w górnictwie solnym / Elżbieta Kalwajtys // Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce. - T. 21 (2001), s. 257-272

276. Święta Matka Kinga : żywot Świętej Kingi według Jana Długosza / [wybór i tł. Antoni Żurek ; oprac. Ryszard Banach]. - Tarnów : "Biblos", cop. 1999. - 127, [1] s. 20 cm.

 

KOSMA ŚW.
277. Leczący bracia / Jowita Jagla. - (Ikonografia świętych) // Spotkania z Zabytkami. - 2004, nr 5, s. 14-15
* Święci Kosma i Damian

278. Święci Kosma i Damian : patroni aptekarzy i lekarzy : materiały z Sympozjum Objazdowego po Podkarpaciu, 16-19 września 2010 r. / pod red. Jana Majewskiego ; Zespół Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski. - Poznań : Flos Carmeli, 2010. - 63, [2] s., [4] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

 

KRZYSZTOF ŚW.
279. Czternastowieczna rzeźba świętego Krzysztofa godło Kamienicy Pod Krzysztofory w Krakowie / Henryk Świątek // Krzysztofory. - Z. 21 (2002), s. 47-54

280. Legenda o św. Krzysztofie w perspektywie narratologicznej / Andrzej Łukasz Jurek // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska. - Z. 61 (2005), s. 3-26

281. Legenda o świętym Krzysztofie / Andreas Müller ; przekł. Janina Borowiczowa ; [il. Izabelle Saaliste]. - Warszawa : "Verbinum", 1998. - [24] s. : il. kolor. ; 19 x 21 cm.

282. Legenda o św. Krzysztofie na tle pobożności ludowej / Andrzej Łukasz Jurek // Literatura Ludowa. - 2007, nr 4/5, s. 83-100

283. Legenda o św. Krzysztofie w perspektywie narratologicznej / Andrzej Łukasz Jurek // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska. - Z. 61 (2005), s. 3-26

284. Malowidła ścienne w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Niedźwiedzicy / Magdalena Kosińska // Rocznik Elbląski. - T. 20 (2006), s. 177-181
* Św. Jerzy i św. Krzysztof

285. Święty Krzysztof z Chrystusem / Paweł Stanny. - (Wokół jednego zabytku) // Spotkania z Zabytkami. - 2005, nr 8, s. 18
* Fresk z kościoła farnego św. Katarzyny w Brodnicy

 

ŁUCJA ŚW.
286. Tajemnicze miejsca greckiej Sycylii : Syrakuzy miastem wielkich kobiet. Cz. 1 / Marzena Gierga // Konteksty. - 1998, nr 3-4, s. 42-56
* Patronki Syrakuz

287. Tajemnicze miejsca greckiej Sycylii : Syrakuzy miastem wielkich kobiet. Cz. 2 / Marzena Gierga // Konteksty. - 1999, nr 1-2, s. 81-90
* Kult św. Łucji w Syrakuzach

288. Tajemnicze miejsca greckiej Sycylii : Ortygia - wyspa miłości, życia i śmierci. Cz. 3 / Marzena Gierga // Konteksty. - 1999, nr 3, s. 49-56

 

MAKSYMILIAN MARIA KOLBE ŚW.
289. Kult św. Maksymiliana Marii Kolbego w Polsce / Franciszek Mróz, Łukasz Mróz // Peregrinus Cracoviensis // Z. 22 (2011), s. 137-163

290. Ojciec Kolbe / Maria Kączkowska ; il. Maria Orłowska-Gabryś. - Wyd. 4.Niepokalanów : Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 1983. - 195, [1] s. : il. ; 21 cm.
M 132356 (Opole)

291. Pieśni o św. Maksymilianie jako źródło kaznodziejskie / Ignacy Kosmana // Teologiczne Studia Siedleckie. - R. 7 (2010), s. 99-115

292. Refleksje nad sztukami Kazimierza Brauna "Maximilianus" i "Cela ojca Maksymiliana" / Piotr Tomasik // Katecheta. - 2010, nr 6, s. 51-54

293. Religia i tożsamość a lagier : obraz Maksymiliana Marii Kolbego : (na podstawie tekstów zamieszczonych w antologii "Oświęcim w poezji współczesnej") / Sławomira Lisewska // Język, Religia, Tożsamość. - T. 3 (2009), s. 173-194

294. Święci franciszkańscy w polskiej heraldyce samorządowej / Piotr Gołdyn // Lignum Vitae. - [T.] 4 (2003), s. 451-460
* Święci i błogosławieni : Antoni Padewski, Maksymilian Maria Kolbe, Salomea i Władysław z Gielniowa

295. Święty Maksymilian a współczesna kultura / Leon Benigny Dyczewski // Łódzkie Studia Teologiczne. - [T. 3] (1994), s. 279-295

296. Święty naszych czasów : beatyfikacja i kanonizacja Ojca Maksymiliana Kolbego / wybór, układ i oprac. Amelia Szafrańska. - Warszawa : "Pax", 1983. - 207, [1] s., [73] s. tabl. (w tym kolor.) : il., faks., fot., portr. ; 24 cm.

 

MARCIN ŚW.
297. Mój patron święty Marcin / [oprac. Paulina Sieradzka]. - Szczebrzeszyn : Wydawnictwo Jut, 2014. - 31 s. : il. (gł. kolor.) ; 15 cm.

298. Zapomniane święto / Andrzej Pilipiuk // Najwyższy Czas!. - 2006, nr 45, s. XXXIX
* Tradycje związane z dniem św. Marcina

 

MAREK ŚW.
299. Wojciech, Jerzy i Marek - trzej święci sąsiedzi w średniowiecznym kalendarzu polskim / Izabela Skierska // Roczniki Historyczne. - R. 63 (1997), s. 17-58

 

MARIA MAGDALENA ŚW.
300. Maria i Marta - biblijne siostry jako dwie strony Norwidowskiej "całości" / Dominika Wojtasińska // Ruch Literacki. - 2009, z. 4/5, s. 345-354

301. Maria Magdalena w literaturze / Tadeusz P[iotr] Polanowski // Przegląd Powszechny. - 2001, nr 7/8, s. 101-112

302. Postać świętej Marii Magdaleny w malarstwie / Magdalena Maria Borek // Studia Gdańskie. - T. 14 (2001), s. 313-336

303. Sacrum w oczach rewolucjonisty : o "Marii Magdalenie" Gustawa Daniłowskiego / Grażyna Legutko. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2005. - 364 s. ; 24 cm.

304. Staropolskie portrety św. Marii Magdaleny / Ewa Krawiecka. - Poznań : Wydawnictwo "Poznańskie Studia Polonistyczne", 2006. - 212 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Literacka "Poznańskich Studiów Polonistycznych" 1427-9118 t. 47) . - (Prace Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza)

305. Św. Maria Magdalena w wierze, pobożności, teologii i sztuce - dawniej i dziś : perspektywa uniwersalna i regionalna / red. Jacek Jezierski, Katarzyna Parzych-Blakiewicz, Paweł Rabczyński. - Olsztyn : Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2015. - 390 s. ; 24 cm.

306. Trzynasta apostołka / Adam Szostkiewicz // Polityka. - 2014, nr 28, s. 76-77
* Maria Magdalena

 

MARTA ŚW.
307. Hospita Christi : sceny z życia świętych / Hagiographus // Źródło. - 2012, nr 30, s. 12-13

308. Maria i Marta - biblijne siostry jako dwie strony Norwidowskiej "całości" / Dominika Wojtasińska // Ruch Literacki. - 2009, z. 4/5, s. 345-354

309. Mój patron święta Marta / [oprac. Katarzyna Mazur, Elżbieta Maria Płońska]. - Szczebrzeszyn : Wydawnictwo Jut, 2014. - 32 s. : il. kolor. ; 15 cm.

310. Święta Marta / Tarsycjusz Sinka. - Kraków : Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, 1994. - 16 s. : il. ; 14 cm. - (Twój Patron)

 

MATEUSZ EWANGELISTA ŚW.
311. Głosiciel zbawczego miłosierdzia : św. Mateusz - Apostoł i Ewangelista : ze świętymi za pan brat / Hagiographus // Źródło. - 2010, nr 38, s. 12-13

312. Mój patron święty Mateusz / [oprac. Paulina Sieradzka]. - Szczebrzeszyn : Wydawnictwo Jut, 2014. - 31, [1] s. : il. kolor. ; 15 cm.

313. Święty Mateusz Apostoł i Ewangelista / Tarsycjusz Sinka. - Kraków : Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, 1993. - 15, [1] s. : il. ; 15 cm. - (Twój Patron)

 

METODY ŚW.
314. Apostołowie słowiańscy ś.ś. Cyryl i Metody : w tysiączną rocznicę śmierci św. Metodego / napisał L. Tatomir. - Sandomierz : Wydawnictwo Armoryka, cop. 2014. - 30, [2] s. ; 21 cm. - Biblioteka Tradycji Słowiańskiej ; nr 6)

315. Tradycje Cyryla i Metodego w językach i literaturach słowiańskich / pod red. nauk. Alberta Bartoszewicza i Rumiany Pawłowej. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1988. - 211 s. ; 24 cm.

 

MICHAŁ ARCHANIOŁ ŚW.
316. Mój patron święty Michał / [oprac. Elżbieta Maria Płońska]. - Szczebrzeszyn : Wydawnictwo Jut, 2014. - 32 s. : il. kolor. ; 15 cm.

317. Świat cały ma Cię za obrońcę" : Michał Archanioł w kulturze Słowian prawosławnych na Bałkanach / Małgorzata Skowronek. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008. - 240 s. ; 24 cm.

318. Święty Michał Archanioł / Anna Matusiak. - Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2014. - 85, [2] s. ; 17 cm.

 

MIKOŁAJ ŚW.
319. Jak to było ze świętym Mikołajem / Robert Suski // Mówią Wieki. - 2013, nr 12, s. 10-13

320. Językowy obraz świętego Mikołaja w prasie śląskiej / Magdalena Stec // Poradnik Językowy. - 2004, z. 10, s. 21-34
* Analiza artykułów pochodzących ze śląskich gazet z okresu: schyłek XIX - początek XXI w. Porównanie wizerunku Mikołaja - biskupa (XIX/XX w.) oraz Mikołaja - krasnala (XX/XXI w.)

321. Mój patron święty Mikołaj / [oprac. Katarzyna Mazur]. - Szczebrzeszyn : Wydawnictwo Jut, 2014. - 32 s. : il. kolor. ; 15 cm.

322. Pocztówkowy żywot świętego Mikołaja / Izolda Topp // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Kulturoznawcze. - Nr 8 (2004), s. 137-159

323. Pozłota i błyskotki : Mikołaj w zbiorowej wyobraźni / Jan Kracik // Tygodnik Powszechny. - 2006, nr 50, s. 8

324. Przedstawienie św. Mikołaja biskupa Myry na obrazie z kościoła parafialnego w Kopernikach / Renata Wierna // Vox Patrum. - R. 28 t. 52, [cz.] 2 (2008), s. 1223-1230

325. Skąd się wziął św. Mikołaj / Milena Kindziuk // Niedziela (Wyd. zasadnicze). - 2006, nr 49, s. 22-23

326. Święty od miłosierdzia : św. Mikołaj - biskup / Hagiographus // Źródło. - 2012, nr 49, s. 12-13

 

MONIKA ŚW.
327. Mój patron święta Monika / [oprac. Iwona Wabik]. - Szczebrzeszyn : Wydawnictwo Jut, 2014. - 31, [1] s. : il. kolor. ; 15 cm.

 

ONUFRY ŚW.
328. Przedstawienia komunii św. Onufrego w zachodnioruskim malarstwie ikonowym / Maria Szcześniak // Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego. - T. 34 (2014), s. 321-333

329. Przedstawienia św. Onufrego na ziemiach polskich / Anna Sienkiewicz-Bartoszuk // Series Byzantina. - [Vol.] 2 (2004), s. 155-166

330. Śladem świętego Onufrego / Agnieszka Muc // Liturgia Sacra. - 2006, nr 2, s. 391-400

 

PAWEŁ APOSTOŁ ŚW.
331. Jak współcześni poeci polscy interpretują nawrócenie Szawła? : narracja dziejów Apostolskich i "Wirkungsgeschichte" / Roman Pindel // Analecta Cracoviensia. - [T.] 43 (2011), s. 237-258

332. Mój patron święty Paweł / [oprac. Iwona Wabik]. - Szczebrzeszyn : Wydawnictwo Jut, 2014. - 32 s. : il. kolor. ; 15 cm.

333. Obecność św. Pawła Apostoła w poezji Czesława Miłosza / Wiesław Felski // Język, Szkoła, Religia. - T. 5 (2009), s. 114-118

334. Św. Paweł : (scenariusz filmowy) / Pier Paolo Pasolini ; tł. Zygmunt Borawsk // Krytyka Polityczna. - [Nr] 13 (2007), s. 148-174

335. Święty Paweł w twórczości księdza Bronisława Maryańskiego / Kamila Szada-Borzyszkowska // Język, Szkoła, Religia. - T. 5 (2009), s. 351-360

336. Z romantycznych rodowodów biblijnych : Apostoł Paweł w twórczości Cypriana Norwida / Piotr Marchewka. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Redakcja Wydawnictw, 2009. - 251, [1] s. ; 20 cm. - (Maneat Quaestio ; 17)

 

PIOTR APOSTOŁ ŚW.
337. Dobra Nowina nieupiększona : obraz Piotra w Ewangelii Marka / Artur Malina // Collectanea Theologica. - 2004, nr 1, s. 21-38

338. Kult św. Piotra w Polsce średniowiecznej na tle europejskim / Maria Starnawska // Ecclesia, Studia z Dziejów Wielkopolski. - T. 6 (2011), s. 25-35

339. Mój patron święty Piotr / [oprac. Iwona Wabik]. - Szczebrzeszyn : Wydawnictwo Jut, 2014. - 32 s. : il. kolor. ; 15 cm.

340. Najstarsze przedstawienia Piotra Apostoła a problem prymatu papieskiego / Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska // Vox Patrum. - T. 46/47 (2004), s. 391-404

341. "Podwójna świętość" (na tropach ludowej świętości Piotra Apostoła i Andrzeja Boboli) / Tomasz Kalniuk // Literatura Ludowa. - 2010, nr 4-5, s. 27-34

 

ROZALIA ŚW.
342. Kult św. Rozalii przy kościele Św. Barbary w Krakowie / Stanisław Cieślak // Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. - R. 53 (2008), s. 31-45

343. Kult Świętej Rozalii z Palermo / Andrzej Targosz // Peregrinus Cracoviensis. - Z. 19 (2008), s. 131-143

344. Święta Rozalia - rzeźba drewniana polichromowana z Drohiczyna / Anna Derentowicz-Zakrzewska // Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego. - Z. 14 (2008), s. 152-162

 

SEBASTIAN ŚW.
345. Śmierć i pożądanie : motyw świętego Sebastiana / Łukasz Stokłosa. - Fragm. pracy // Zeszyty Malarstwa. - Nr 10 (2009/2010), s. 377-388

346. Św. Sebastian : oratorium / Lech Majewski. - Katowice : Księgarnia Św[iętego] Jacka, [1998]. - [32] s. : il. kolor., portr. ; 32 cm.

347. Święty Sebastian - opiekun zadżumionych / Jowita Jagla. - (Ikonografia świętych) // Spotkania z Zabytkami. - 2004, nr 6, s. 12-13

 

STANISŁAW ŚW.
348. Dęty mit Stanisława / Mariusz Gawlik // Dziś. - 2002, nr 5, s. 96-102

349. Dramat św. Stanisława ze Szczepanowa w ludowych i żywotach / Jan Kurek // Literatura Ludowa. - 1987, nr 4-6, s. 27-47

350. . Eucharystia, biskup i król : kult św. Stanisława w Polsce / Jan Kurek. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998. - 400 s., [24] s. tabl. : il., fot., portr., rys. ; 24 cm. - ( Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ) ISBN 83-229-1752-X
M 179441 (Opole)

351. Geograficzny zasięg kultu św. Stanisława w Polsce / Franciszek Mróz // Peregrinus Cracoviensis. - Z. 14 (2003), s. 103-118

352. "Jam jest biskup krakowski Stanisław..." : przyczynek do barokowej ikonografii św. Stanisława Szczepanowskiego / Aneta Kramiszewska // Roczniki Humanistyczne. - 2002, z. 4, s. 93-119

353. Kanonizacja św. Stanisława jako temat historyczny w sztuce Krakowa / Marek Walczak // Studia Waweliana. - T. 11/12 (2002/2003), s. 5-41

354. Miejsce męczeństwa św. Stanisława w kulturze i w świadomości narodowej Polaków / Stanisław Dziedzic // Peregrinus Cracoviensis. - Z. 14 (2003), s. 35-53

355. Ornat ze scenami legendy o scaleniu zwłok św. Stanisława : praca tapisera François Glaize'a / Agnieszka Bender // Roczniki Humanistyczne. - 1999, z. 4 spec., s. 267-274

356. Święci Wojciech i Stanisław, patroni Królestwa Polskiego w "Żywotach świętych" Piotra Skargi / Gerard Labuda // Życie i Myśl. - 1997, nr 2, s. 46-59

357. Święty - Śmiały : wątek św. Stanisława w literaturze polskiej / Zdzisław Grzegorski // Poznańskie Studia Teologiczne. - T. 18 (2005), s. 279-290

358. Św[ięty] Stanisław - biskup i męczennik : główny patron Polski / Jan Józef Janicki // Ruch Biblijny i Liturgiczny. - 1997, nr 3, s. 203-209

 

STANISŁAW KOSTKA ŚW.
359. Konserwacja obrazów "Komunia św. Stanisława Kostki" i "Św. Ignacy na zamku Loyola" z kolegiaty farnej / Bogna Wrońska // Kronika Miasta Poznania. - 2005, nr 2, s. 233-246

360. Kościoły pw. św. Stanisława Kostki w Polsce / Anita Wolaniuk ; Peregrinus Cracoviensis. - Z. 22 (2011), s. 125-135

361. "Nowa Jutrzenko kraju sarmackiego" : hymn o błogosławionym Stanisławie Kostce z zapoznanego druku z 1632 roku / Barbara Przybyszewska-Jarmińska // Barok. - 2005, nr 1, s. 33-59

 

TEKLA ŚW.
362. Nowe polskie teksty ku czci św. Tekli / Marek Starowieyski// Warszawskie Studia Teologiczne. - T. 22, [cz.] 2 (2009), s. 75-81

363. Odwrócenie natury : święta Tekla od feministek / Zuzanna Radzik // Tygodnik Powszechny. - 2011, nr 3, s. 18

364. Tekla / Jadwiga Żylińska // Więź. - 1997, nr 7, s. 145-152

365. Wartość dziewictwa : św. Tekla, dziewica, męczennica / Hagiographus // Źródło. - 2012, nr 38, s. 12-13

 

TERESA OD DZIECIĄTKA JEZUS I NAJŚWIĘTSZEGO OBLICZA ŚW.
366. Liryka ks. Jana Twardowskiego : spotkanie ze św. Teresą z Lisieux / Alicja Mazan-Mazurkiewicz. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014. - 314, [1] s. ; 24 cm.

367. Pieśni ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus / [red. Wanda Gładysz]. - Kraków : Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 2005. - 46, [1] s. ; 21 cm.

368. "Polskie oblicze" św. Teresy z Lisieux : Ogólnopolska Sesja Naukowa z okazji peregrynacji relikwii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Polsce, Katolicki Uniwersytet Lubelski 14 maja 2005 : praca zbiorowa / pod red. Marka Chmielewskiego. - Kraków : Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 2006. - 162 s. ; 21 cm.

369. "W Sercu Kościoła będę Miłością" : materiały z ogólnopolskiego sympozjum z okazji setnej rocznicy śmierci św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Doktora Kościoła : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 6 listopada 1997 roku / [red. nauk. Walerian Słomka, Marek Chmielewski, Łukasz Kasperek]. - Kraków : Wydaw. OO. [Ojców] Karmelitów Bosych, 1998. - 156 s. ; 20 cm.

370. Zamieszkać z sobą / Katarzyna Jabłońska // Więź. - 1998, nr 8, s. 176-179
* Monodram "Zamieszkać z Tobą" poświęcony św. Teresie z Lisieux

 

TERESA OD JEZUSA (z Avila, Wielka) ŚW.

371. Człowiek pióra i czynu / Anna Janowska // Niedziela (Wyd. zasadnicze). - 2015, nr 13, s. 22-23

372. Mistyczka, poetka, zakonnica / Łukasz Jaksik // Niedziela (Wyd. zasadnicze). - 2014, nr 41, s. 24-25

373. Wizerunek św. Teresy z Avila w osiemnastowiecznej polskiej poezji karmelitańskiej / Katarzyna Kaczor-Scheitler // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. - [Z.] 9 (2007), s. 63-75

374. Wybrane przykłady z ikonografii św. Teresy od Jezusa / Benignus Józef Wanat // Itinera Spiritualia. - Vol. 4 (2011), s. 111-125

 

WALENTY ŚW.
375. Obraz z "Legendą o świętym Walentym" : śląska ikona biograficzna / Agnieszka Patała, Jacek Witkowski // Quart. - 2014, nr 4, s. 21-45

376. Św. Walenty : rzekomy męczennik, patron zakochanych / Robert Suski // Mówią Wieki. - 2013, nr 2, s. 35-37

377. Święty Walenty : kapłan i męczennik / Tarsycjusz Sinka. - Kraków : Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy. Wydaw., 1998. - 16 s. : il. ; 14 cm. - (Twój Patron)

378. Święty Walenty - patron zakochanych / Barbara i Adam Podgórscy. - Warszawa : Prószyński i S-ka, cop. 2000. - 220, [2] s. ; 20 cm.

379. Święty z twarzą Brada Pitta / Grażyna Tracz // Tygodnik Powszechny. - 2008, nr 7, s. 9

380. Tęsknota za Miłością : św. Walenty - biskup, męczennik : św. Walenty - kapłan : sceny z życia świętych / Hagiographus // Źródło. - 2012, nr 7, s. 12-13

 

WENANTY ŚW.
381. Przedstawienie św. Wenantego z Camerino orędownika dusz czyśćcowych, pochodzące z kaplicy cmentarnej w Dobrzyjałowie, niedaleko Łomży / Krystyna Moisan-Jabłońska // Saeculum Christianum. - R. 11, nr 1 (2004), s. 159-163

 

WERONIKA ŚW.
382. Temat świętej Weroniki w XVII-wieczym ukraińskim malarstwie ikonowym / Agnieszka Gronek // Series Byzantina. - [Vol.] 2 (2004), s. 241-249

383. W poszukiwaniu Weroniki : pasjonująca opowieść o relikwiach oblicza Chrystusa / Massimo Centini ; tł. Joanna Curyło. - Kraków : Dom Wydawniczy "Rafael", 2008. - 222 s., [16] s. tabl. : il. kolor. ; 20 cm.

384. Weronika i jej chusta : historia, symbolizm i struktura "prawdziwego" obrazu / Ewa Kuryluk ; [literackie oprac. anonimowego przekł. Ewa Kuryluk]. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1998. - 345, [3] s., 20 s. il., [1] k. il. ; 21 cm.

 

WOJCIECH ŚW.
385. "Bona stultitia". O znaczeniu paradoksów retorycznych w najstarszym żywocie św. Wojciecha / Szymon Wieczorek // Kwartalnik Historyczny. - 2015, nr 3 , s. 417-455

386. Ikonografia świętego Wojciecha na monetach polskich / Rafał Wojtczak // Studia Gnesnensia. - T. 11 (1997), s. 187-227

387. Kefaloforia św. Wojciecha / Maria Starnawska // Prace Komisji Historii Sztuki / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - T. 35 (2008), s. 213-220

388. Krakowska legenda św. Wojciecha / Róża Godula // Rocznik Krakowski. - T. 64 (1997), s. 53-66
*Wizyta i misja św. Wojciecha w Krakowie w piśmiennictwie i literaturze od czasów średniowiecza

389. Kult bohatera religijnego na przykładzie świętego Wojciecha / Anna Urbańska // Etnografia Polska. - 2000, z. 1-2, s. 139-154

390. Kult św. Wojciecha w polskiej kulturze ludowej : zarys problematyki / Maria Paradowska, Maria Urbańska // Etnografia Polska. - 1996, z. 1-2, s. 41-52

391. Literacki obraz misji św. Wojciecha z Gdańskiem w tle w powieściach Ludwika Stasiaka i Stefana Żeromskiego / Tadeusz Linkner // Studia Europejskie. - T. 2 ([1997]), s. 267-285

392. Między cywilizacją Zachodu a pogańskim światem Prusów / Jerzy Samp // Rocznik Gdański. - 1997, z. 1, s. 75-83
* Opowiadanie S. Żeromskiego na temat ostatniej misji św. Wojciecha

393. Milenium obecności : święty Wojciech w ikonografii i piśmiennictwie / Krystyna Paluch-Staszkiel // Przegląd Powszechny. - 1997, nr 6, s. 355-356
*Wystawa w Gdańsku

394. "Onego czasu, gdy święty Wojciech...", czyli Rzecz o mityzacji Sławnikowicza / Róża Godula. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005. - 255 s., [48] s. tabl. : il., faks., fot. ; 25 cm. ISBN 83-85903-56-9
M 196267 (Opole)

395. Opolskie drogi św.Wojciecha / red. Anna Pobóg-Lenartowicz. - Opole : Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, 1997. - 175 s. : fot. ; 20 cm. ISBN 83-903671-5-7
C 181976 M 181977 (Opole)

396. Patriotyczny wizerunek św. Wojciecha / Róża Godula // Literatura Ludowa. - 2004, nr 4-5, s. 47-55

397. Polska legenda świętego Wojciecha : spojrzenie antropologiczne / Róża Godula, Tomasz Węcławowicz. - Kraków : Wydawnictwo św. Stanisława BM, 1997. - 376,[1] s., [32] s. fot. kolor. ; 23 cm. ISBN 83-85903-56-9
M 193762 (Opole)

398. Relikwie św. Wojciecha / Urszula Buglewicz // Niedziela (F). - 2013, nr 39, s. II-III

399. Święci Wojciech i Stanisław, patroni Królestwa Polskiego w "Żywotach świętych" Piotra Skargi / Gerard Labuda // Życie i Myśl. - 1997, nr 2, s. 46-59

400. Świętowojciechowe trwanie : patron chrześcijańskiej jedności Europy / Bożena Weber // Źródło. - 2013, nr 16, s. 8-9

401. Św. Wojciech w naszej literaturze : podsumowanie rekonesansu / Tadeusz Linkner // Teki Gdańskie. - T. 8/9 (2006/2007), supl. s. 129-137

402. Święty Wojciech, biskup-męczennik, patron Polski, Czech i Węgier / Gerard Labuda ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. - Wrocław : "Funna", 2000. - 333,[4] s. : il. kolor., 1 mapa ; 21 cm. ISBN 83-912844-9-4
M 57453 (Kędzierzyn-Koźle), M 182057 (Opole)

403. Święty Wojciech w dziejach Polski i Europy : próba syntezy / Gerard Labuda // Nauka. - 1997, nr 4, s. 53-72
* M. in. postać świętego w tekstach literackich

404. Święty Wojciech w dziełach kultury polskiej / Alicja Karłowska-Kamzowa // Arkusz. - 1997, nr 6, s. 2,19
* Wystawa w Gnieźnie

405. Święty Wojciech w legendach i podaniach ludu Kociewa / Józef Milewski // Literatura Ludowa. - 1993, nr 2, s. 15-25

406. Święty Wojciech w polskiej heraldyce samorządowej / Piotr Gołdyn // Studia Gnesnensia. - T. 16 (2002), s. 243-251

407. Święty Wojciech - życie i legenda / Grażyna Lewandowicz // Guliwer. - 1997, nr 5, s. 33-34
* Książki dla dzieci wydawnictwa "Gaudentinum"

408. Wątki hagiograficzne św. Wojciecha w ikonografii Drzwi Gnieźnieńskich / Tomasz Ginter // Kwartalnik Historyczny. - 2001, nr 4, s. 17-46

409. Wojciech, Jerzy i Marek - trzej święci sąsiedzi w średniowiecznym kalendarzu polskim / Izabela Skierska // Roczniki Historyczne. - R. 63 (1997), s. 17-58

410. Wyobrażenia św. Wojciecha w twórczości artystycznej / Alicja Karłowska-Kamzowa // Ateneum Kapłańskie. - T. 128, z. 3 (1997), s. 396-405

411. Z poetyckiego pokłosia dziewięćsetnej rocznicy / Tadeusz Linkner // Język, Szkoła, Religia. - T. 5 (2009), s. 233-246
* Dot. rocznicy śmierci św. Wojciecha

 

ZOFIA ŚW.
412. Epifania sensu : ikona świętej Sofii jako wyraz filozofii chrześcijańskiej / Marek Kita // Logos i Ethos. - 2011, [nr] 1, s. 235-270

413. Mój patron święta Zofia / [oprac. Iwona Wabik]. - Szczebrzeszyn : Wydawnictwo Jut, 2014. - 31, [1] s. : il. kolor. ; 15 cm.

 

Zob. też hasła: apostołowie, franciszkanizm, św. Franciszek z Asyżu; Jan Chrzciciel; Jan Paweł II

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

Drukuj

Drabina, schody

Książki:

1. Literatura i architektura / Alina Biała. - Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2010. - S. 203-209 : Schody
S 204373 (Opole)
*Ogród i schody oranżerii w Wersalu, Schody Hiszpańskie w Rzymie

2. "Most pomiędzy ziemią a niebem : motyw drabiny Jakubowej w powieściach Elizy Orzeszkowej ("Sylwek Cmentarnik" i "Ad astra") / Aneta Narolska // W : Biblia w literaturze polskiej : romantyzm - pozytywizm - Młoda Polska : Stary Testament / pod. red. Edwarda Jakiela i Janusza Mosakowskiego. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014. - S. 51-60
M 213258 (Opole)

3. Słownik obrazów i symboli biblijnych / Manfred Lurker ; tł. z niem. Kazimierz Romaniuk. - Poznań : "Pallottinum", 1989. - S. 44 : Drabina
C 162092 I 162093 (Opole)

4. Słownik symboli / Juan Eduardo Cirlot ; przeł.[z hiszp.] Ireneusz Kania . - Wyd. 2. - Kraków : "Znak", 2006. - S. 112-114 : Drabina
I 192644 (Opole)

5. Symbole i alegorie / Matilde Battistini ; tł.[z wł.] Karolina Dyjas. - Warszawa : "Arkady", 2005. - S. 238-240 : Drabina / Schody
C 052097 (Kluczbork), C 191229 I 192270 M 195541 (Opole)

6. Świat symboliki chrześcijańskiej / Dorothea Forstner ; przekł. z niem. i oprac. Wanda Zakrzewska, Paweł Pachciarek, Ryszard Turzyński. - Warszawa : "Pax", 1990. - S. 388-390 : Drabina
M 045171 (Brzeg) C 045648 (Kluczbork) C 064284 M 054190 (Nysa) C 162354 I 162374 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

7. Przestrzeń publiczna w mieście - schody / Patrycja Haupt // Czasopismo Techniczne. - 2004, z. 2, s. 35-39

8. Schody - monument - granice architektury / Patrycja Haupt // Czasopismo Techniczne. - 2003, z. 8, s. 179-183
* Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej "Definiowanie przestrzeni architektonicznej - granice architektury", Kraków

9. Schody w architekturze miasta : wybrane aspekty / Barbara Świt-Jankowska // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka. - Z. 6 (2006), s. 193-199

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

Drukuj

Jan Chrzciciel

Książki:

1. Da Vinci / tekst Francesco Debolini ; tł.[z wł.] Agata Ferens. - Warszawa : HPS, cop. 2006. - S. 114-115 : Święty Jan
S 193538 (Opole)

2. Deesis : idea wstawiennictwa Bogarodzicy i św. Jana Chrzciciela w kulturze średniowiecznej / Roman Mazurkiewicz. - Wyd. 3. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2012. - 346, [2] s., [40] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.

3. Ikony i święci prawosławni / Alfredo Tradigo ; [tł. Ewa Maciszewska]. - Wyd. 1 (dodr.). - Warszawa : "Arkady", 2011. - 384 s. : il. kolor. ; 20 cm. - S. 115-121 : Jan Chrzciciel
I 205700 (Opole)

4. Jak czytać wizerunki świętych : leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych / Józef Marecki, Lucyna Rotter. - Kraków : "Universitas", 2009. - S. 304-305 : Jan Chrzciciel św.
I 202193 (Opole)

5. Jan Chrzciciel / Zygmunt Podlejski. - Kraków : Wydawnictwo Księży Sercanów Dehon, dr. 2011. - 175, [2] s. ; 20 cm.

6. Jan Chrzciciel : Brat Pustynny według Romana Brandstaettera / Anastazja Seul. - Lublin : Wydawnictwo Rhema, [2007]. - 230 s. ; 21 cm.

7. Kilka myśli o świętym Janie Chrzcicielu / Jan Twardowski ; wybrała i oprac. Aleksandra Iwanowska. - Wyd. 2. poszerz. - Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha. Wydawnictwo Święty Wojciech, 2011. - 112, [4] s. ; 15 cm. - (Kilka Myśli...)

8. Nowy Testament : postacie i epizody / Stefano Zuffi ; [tł. z wł. Ewa Maciszewska]. - Warszawa : "Arkady", cop. 2007. - S. 137-165 : Dzieje Jana Chrzciciela
C 197988 I 195938 M 203040 M 203062 M 203063 M 203064 (Opole)

9. Tradycja świętojańska w literaturze staropolskiej / Roman Mazurkiewicz ; [Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie]. - Kraków : Wydaw. Naukowe WSP, 1993. - 232, [2] s. ; 24 cm. - (Prace Monograficzne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie = Études Monographiques de l'École Normale Supérieure à Cracovie, 0239-6025 ; nr 161)

 

Artykuły w czasopismach:

10. Głowa św. Jana Chrzciciela na misie - średniowieczna rzeźba relikwiarzowa z Muzeum w Gorzowie Wielkopolskim / Janusz Michalski // Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny. - Nr 4 (1997), s. 41-47

11. Ikony Jana Chrzciciela w kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie : ciało anioła, męczeńska śmierć, święte zwłoki / Aleksandra Sulikowska ; [tł. na ang. Maja Łatyńska]. Icons of John the Baptist in the collection of the National Museum in Warsaw : the angel's body, a martyr's death, holy remains - Tekst równol. pol., ang. // Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie. - Nr 2 (2013), s. 184-216

12. Obraz Jana Chrzciciela w "Ewangelii św. Łukasza" / Dominik Nowak // Studia Humanistyczno-Teologiczne. - 2004, nr 1/2, s. 37-97

13. "Ogień, obejmujący głaz" - wokół relacji Jana Chrzciciela i Salome w literaturze modernizmu / Joanna Gniady // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. - Nr 45 (2005), s. 109-124

14. "Pojawił się człowiek, posłany przez Boga..." (J 1,6) : Jan Chrzciciel w ujęciu autora czwartej ewangelii / Aleksandra Nalewaj // Studia Warmińskie. - T. 51 (2014), s. 109-117

15. "Posłany, aby zaświadczyć o Światłości" (J 1,8) : postać Jana Chrzciciela we współczesnej literaturze egzegetycznej / Tomasz Hergesel, Mariusz Rosik // Ruch Biblijny i Liturgiczny. - 2002, nr 2, s. 146-152

16. Powołanie świętego Jana Chrzciciela według Romana Brandstaettera / Anastazja Seul. - Bibliogr. // Polonistyka. - 2003, nr 3, s. 141-148

17. Recepcja postaci Jana Chrzciciela w ewangeliach pseudoepigraficznych / Dominik Nowak // Analecta Cracoviensia : studia philosophico-theologica edita a professoribus Cracoviae.- [T.] 43 (2011), s. 217-236

18. Św. Jan Chrzciciel w artystycznej wizji dawnego mistrza : wiara i sztuka / Bożena Weber //Źródło. - 2011, nr 25, s. 14-15
* Bruegel Pieter (ca 1528-1529 ; mł.) - "Kazanie św. Jana Chrzciciela"

19. Święty Jan Chrzciciel / Lucyna Kuśnierczyk ; rozm. przepr. Rita Pagacz-Moczarska // Alma Mater. - Nr 68 (2005), s. 67-68
* Późnogotycka rzeźba z Kamienicy k. Miechowa

20. Warszawski malarz na krakowskich Bielanach / Jerzy Żmudziński. - (Wokół jednego zabytku) // Spotkania z Zabytkami. - 2000, nr 8, s. 11
* Obraz "Kazanie św. Jana Chrzciciela" z kościoła św. Anny w Krakowie

21. Wizja św. Jana albo chłód / Marta Kwaśnicka // Topos. - 2009, nr 5, s. 133-139
* Jan Chrzciciel w malarstwie hiszpańskim

22. Zapowiedź narodzenia Jana Chrzciciela (Łk 1,5-25) / Piotr Kasiłowski // Studia Bobolanum. - 2005, t. 3, s. 5-32

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

Drukuj

Jaskinia

Książki:

1. Grota nimf / Porfiriusz z Tyru ; przekł., wstęp i koment. Piotr Ashwin-Siejkowski. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2006. - 81, [2] s. ; 21 cm. - (Źródła Myśli Filozoficznej)
* Jaskinie - symbolika

2. Romantyczne przeżywanie przyrody : znaczenia, wartości, style zachowań / Ewa Kolbuszewska. - Wrocław : Agencja Wydawnicza a linea, 2007. - S. 74-100 : „Hipnoza głębi“ : motyw jaskini w literaturze romantycznej
M 199557 (Opole)

3. Słownik obrazów i symboli biblijnych / Manfred Lurker ; tł. z niem. Kazimierz Romaniuk. - Poznań : "Pallottinum", 1989. - S. 72-73 : Jaskinia
C 162092 I 162093 (Opole)

 

Artykuły z czasopism:

4. Aura zawieszonych w czasie i przestrzeni / Adiran D. Kowalski // Dekada Literacka. - 2011, nr 5/6, s. 232-236
* Zawiera rec. filmu: Jaskinia zapomnianych snów / reż. Werner Herzog

5. Duch na skale : Herzoga podróż do źródeł / Dariusz Czaja // Konteksty. - 2013, 1, s. 21-31

6. "Hipnoza głębi" : motyw jaskini w literaturze romantycznej / Ewa Słoka // Wierchy. - R. 58 (1992), s. 65-84

7. Jama w ludowym obrazie świata / Jan Adamowski // Twórczość Ludowa. - 2006, nr 3/4, s. 24-29

8. Jaskinia Platona / Jacek Wojtysiak // Charaktery. - 2014, nr 6, s. 96-97
* Platoński mit jaskini

9. Jaskinia zapomnianych snów / Alicja Peszkowska // Kino. - 2011, nr 5, s. 88
* Zawiera rec. filmu: Jaskinia zapomnianych snów / reż. Werner Herzog

10. Negatyw platońskiej jaskini, czyli dlatego: / Eryk Ostrowski. - Fragm. pracy. // Pogranicza. - 2005, nr 3, s. 82-87
* Wisława Szymborska - twórczość

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

Drukuj

Studnia

Książki:

1. Motyw studni w literaturze i sztuce niemieckiej : studium kulturoznawcze / Monika Wolting. - Wrocław : Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2005. - 244, [1] s., [1] k. tabl. kolor. : fot. ; 20 cm. - (Dissertationes Inaugurales Selectae vol. 12)

2. Słownik symboli / Juan Eduardo Cirlot ; przeł.[z hiszp.] Ireneusz Kania . - Wyd. 2. - Kraków : "Znak", 2006. - S. 389 : Studnia
I 192644 (Opole)

3. Stary Testament : postacie i epizody / Chiara de Capoa ; [tł. Ewa Morka]. - Warszawa : "Arkady", 2007. - S. 102-107 : Rebeka przy studni
C 203036 I 202990 M 202977 M 203076 M 203077 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

4. "Die Brunnen schweigen und verschwinden" : zarys rozwoju sztuki studziennej i jej korespondencja z utworami literackimi / Monika Wolting // Orbis Linguarum. - Vol. 26 (2004), s. 135-146
* Studnie w literaturze niemieckiej

5. Głęboka studzienka / Maria Lipok-Bierwiaczonek // Śląsk. - 2007, nr 8, s. 22-25
* Symbolika, wierzenia

6. Motyw studni w kulturze niemieckiej / Monika Dziuba-Wolting // Języki Obce w Szkole. - 2001, nr 3, s. 38-48

7. Święty Jerzy - postać legendarna i statuetka studniowa / Monika Wolting // Studia Germanica Gedanensia. - Nr 9 (2001), s. 189-200

8. Woda żywa : rzecz o studniach i źródłach / Maria Lipok-Bierwiaczonek. - Il. // Śląsk. - 2001, nr 12, s. 34-37
* Symbolika, wierzenia

9. Z metodologii niemieckich badań nad motywem studni i źródła w kulturze / Monika Wolting // Studia Niemcoznawcze. - T. 22 (2001), s. 291-313

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

Drukuj

Gdańsk

Książki:

1. Antropolis : współczesny Gdańsk w wymiarze symbolicznym / Barbara Bossak-Herbst. - Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2009. - 290 s. : il. ; 24 cm.

2. Dzieje Gdańska w niemieckiej powieści historycznej XIX wieku / Janusz Mosakowski. - Pruszcz Gdański : Firma Fotograficzno-Poligraficzna Agni, dr. 2009. - 367 s. : il. ; 25 cm.

3. Gdańsk w dawnych rycinach / Zofia Jakrzewska-Śnieżko. - Wrocław ; Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977. - 143, [1] s., [1] k. tabl. : il. ; 24x30 cm.
M 34062 (Kędzierzyn-Koźle)

4. Gdańsk w epoce Bartholomäusa Milwitza : materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska i Klasztor OO. Karmelitów w Gdańsku dnia 15 maja 2008 roku / pod red. Edmunda Kizika. - Gdańsk : Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2010. - 126, [2] s. : il. kolor., err. ; 30 cm. - (Res Gedanenses : studia i materiały Muzeum Historycznego Miasta Gdańska ; t. 4)

5. Gdańsk w literaturze pięknej : w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku / oprac. Jacek Grzybowski ; [mater. zebrali J. Grzybowski, Teresa Radziszewska] ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku. - Gdańsk : [WBP], 1997. - 61, [3] s., [4] s. tabl. luz. : 1 il. ; 24 cm.

6. Gdańsk według Güntera Grassa / Mieczysław Abramowicz. - Gdańsk : Urząd Miejski. Biuro Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Promocji. Referat Promocji, 2007. - 64 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.

7. Gdańsk według Stefana Chwina / Krystyna Lars. - Gdańsk : Urząd Miejski, 2008. - 115, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.

8. Literatura gdańska i ziemi gdańskiej po roku 1945 : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Andrzeja Bukowskiego. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1986. - 291, [1] s. ; 20 cm. ISBN 83-215-7846-2
M 149308 (Opole)

9. Literatura Wybrzeża po 1980 roku : praca zbiorowa: materiały z sesji naukowej, Gdynia, 3-4 grudnia 2003 / red. Teresa Arendt, Krystyna Turo ; Okręg Pomorski SBP. - Pelplin : "Bernardinum", 2004. - 276 s. : il., fot. ; 24 cm. ISBN 83-7380-142-1
M 187538 (Opole)

10. Oskar-Tulla-Mahlke... : śladami gdańskich bohaterów Güntera Grassa = In Gdańsk unterwegs mit Günter Grass / [aut. Sabine Schmidt et al. ; red. Sabine Schmidt, Franz Dwertmann (wersja niem.), Elżbieta Rusak (wersja pol.)]. - Śladami gdańskich bohaterów Güntera Grassa.Gdańsk : "Marpress", cop. 1993. - 276,[1] s. : il. ; 21 cm. ISBN 83-85349-18-9
M 048036 (Kluczbork), M 175177 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

11. Był sobie Gdańsk [Dyskusja] // Przegląd Polityczny. - 1995, nr 29, s. 76-86
* Wypowiedzi: Paweł Huelle, Donald Tusk, Zbigniew Żakiewicz

12. Danzig - Gdańsk w prozie Pawła Huellego i Stefana Chwina : (szkic interpretacyjno-metodyczny) / Iwona Rubaj // Język Polski w Liceum. - 2001/2002, nr 1, s.7-28

13. Gdańsk - miasto palimpsest : o nurcie "małych ojczyzn" i modzie na "gdańskość" w literaturze / Aleksandra Szwarc // Polonistyka. - 2015, nr 4 [ 1], s. 6-8

14. Gdańsk - obcy i magiczny / Arkadiusz Bagłajewski // Tytuł. - 1997, nr 3/4, s. 315-323
* Gdańsk w literaturze

15. Gdańsk - Polacy, Niemcy : mityzacja przestrzeni w prozie Pawła Huellego / Renata Wójs // Orbis Linguarum. - Vol. 26 (2004), s. 189-203

16. Gdańsk w kolorze sepii / Małgorzata Szlachetka // Akcent. - 2005, nr 2, s. 116-119
* Zawiera rec. książki: Castorp / Paweł Huelle. - Gdańsk, 2004

17. Gdańsk w literaturze polskiej dwudziestolecia międzywojennego / Katarzyna Podlaszewska // Rocznik Gdański 1990, t. 48, z. 2 (1988) s. 165-195

18. Gdańsk w powieściach Pawła Huellego i Stefana Chwina - próba rekonstrukcji / Barbara Bossak-Herbst // Konteksty. - 2008, nr 3-4, s. 71-80

19. "Gdańsk" we frazeologii / Jerzy Treder // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF Philologiae. - Vol. 18 (2000), s. 273-278

20. Gdańskie kłopoty z tożsamością, czyli wstęp do prozy korzennej / Artur Nowaczewski // Dyskurs (Szczecin). - Z. 1 (2004), s. 41-59

21. Gdańskie miejsca / Arkadiusz Bagłajewski // Kresy. - 1995, nr 22, s. 45-52
* Gdańsk jako motyw twórczości Güntera Grassa, Stefana Chwina, Pawła Huelle, Wojciecha Hrynkiewicza

22. Kto dzisiaj jeszcze rozmawia o Gdańsku / Stefan Chwin ; rozm. przepr. Jarosław Zalesiński // Przegląd Polityczny. - Nr 83 (2007), s. 66-71

23. Kreacje i rekonstrukcje : Gdańsk w prozie współczesnej / Magdalena Zapędowska // Polonistyka. - 1997, nr 4, s. 219-224

24. Literackie spotkania z Wybrzeżem Gdańskim w XIX wieku / Andrzej Bukowski // Rocznik Gdański. - 1992, t. 50, z. 2 s. 5-67
* Dot. zainteresowań pisarzy Wybrzeżem Gdańskim; m. in. w twórczości: Michała Wyszkowskiego, Tomasza Święcickiego, Juliana Ursyna Niemcewicza, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Henryka Sienkiewicza

25. Miasto, wyobraźnia, refrakcja : o niemieckości Gdańska w rosyjskim przekładzie "Hanemanna" Stefana Chwina / Marta Kaźmierczak // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. - [T.] 23 (2014), s. 171-189

26. Muzealizacja i tandeta : obraz Gdańska w literaturze PRL-u / Artur Nowaczewski // Teka. - Nr 2/4 (2004/2005), s. 56-61

27. Na antypodach : Gdańsk - miasto "palimpsest" / Krzysztof Zanussi //Tytuł. - 1997, nr 3/4, s. 310-311

28. O obrazach Gdańska w filmie fabularnym / Kazimierz Babiński // Litery. - 1995, nr 1, s. 18-21

29. O obrazach Gdańska w polskich powieściach XIX-wiecznych / Józef Bachórz // Gdański Rocznik Kulturalny. - T. 13 (1990), s. 45-61
* M. in. w powieściach: Elżbiety Jaraczewskiej, Aleksandra Niewiarowskiego i Jadwigi Łuszczewskiej (Deotymy)

30. Pejzaże miejskiej melancholii / Artur Nowaczewski // Przegląd Polityczny. - Nr 89 (2008), s. 58-60

31. Pogranicza kulturowe / Mieczysław Dąbrowski // Przegląd Humanistyczny. - 1998, nr 3, s. 27-44
* Gdańsk jako miasto kulturowego pogranicza, na podstawie powieści Güntera Grassa "Blaszany bębenek" i opowiadań Pawła Huellego

32. Tożsamość lokalna i literatura : terapeutyczne funkcje prozy Stefana Chwina i Pawła Huelle / Agnieszka Bzymek // Kultura i Edukacja. - 2010, nr 3, s. 204-213

33. Tożsamość lokalna i literatura : terapeutyczne funkcje prozy Stefana Chwina i Pawła Huelle / Agnieszka Bzymek // Pedagogika Społeczna. - 2010, nr 3/4, s. 187-188

34. W kręgu literatury gdańskiej / Eugeniusz Kupper //Metafora. - Nr 17 (1994) s. 72-73

35. "Zachodni komentator" : poetycka kronika Trójmiasta w wierszach Desmonda Grahama / Olga Kubińska // Topos. - 2008, nr 3, s. 122-125

36. Zimowa panorama Gdańska / Izabela Śledź. - (Wokół jednego zabytku) // Spotkania z Zabytkami. - 2007, nr 2, s. 16-17
* Obraz Andrzeja Stecha "Panorama zimowa Gdańska"

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

 

Drukuj

Plakat

Książki:

1. Ach! : plakat filmowy w Polsce / koncepcja, tekst, oprac. Dorota Folga-Januszewska. - Olszanica : Wydawnictwo Bosz, 2009. - 240 s. : il. (gł. kolor.) ; 34 cm.

2. Cała ta muzyka : polski plakat muzyczny : 1899-2012 = All that music : Polish music posters / Krzysztof Dydo ; [tł. Anna Morawska-Jandura]. - Katowice : Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego, 2012. - 200 s. : il. (gł. kolor.) ; 32 cm.

3. Filmy Andrzeja Wajdy w światowym plakacie filmowym = Andrzej Wajda's films in world film posters / [teksty, oprac. Grażyna Arata, Lidia Kämmerlings, Małgorzata Takács, Mariola Wiktor, Krystyna Zamysłowska ; tł. na jęz. ang. Anna Lesińska-Gazicka, Krzysztof Lewoc, tł. z jęz. ang. Edward Zamysłowski, z jęz. fr. Grażyna Arata, z jęz. niem. Lidia Kämmerlings, z jęz. pers. Ivonna Nowicka, z jęz. ros. Mieczysław Kuźmicki, z jęz. węg. Małgorzata Takács]. - Łódź : Muzeum Kinematografii, 2014. - 339 s. : il. (gł. kolor.) ; 23x24 cm.

4. Henryk Tomaszewski / Barbara Kwiatkowska ; [przekład na fr. Ludomir Przestaszewski ; oprac. graf. H. Tomaszewski] ; Państwowy Instytut Sztuki. - Warszawa : "Arkady", 1959. - 94, [2] s., [10] k. tabl. : il. ; 16 cm. - (Seria: Współcześni Plastycy Polscy )
M 021867 (Opole)

5. Jan Młodożeniec : legenda polskiego plakatu : dzieło i postać = the legend of Polish poster : the work and the personality / [oprac. Zdzisław Schubert ; tł. Marzena Beata Guzowska]. - Sopot : Państwowa Galeria Sztuki, 2011. - [70] s. : il. (gł. kolor.) ; 32 cm.
* Wystawa: Państwowa Galeria Sztuki, 25 listopada 2011-15 stycznia 2012, Sopot

6. Kino japońskie w polskim plakacie filmowym = Japanese cinema in Polish film posters / [tekst Magdalena Czubińska, Piotr Kletowski, Wioletta Laskowska-Smoczyńska ; tł. Jerzy Juruś]. - Kraków : Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, 2011. - 159, [1] s. : il. kolor. ; 27 cm.
* Wystawa: Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha", Kraków, 2011

7. Komunikacja graficzna, czyli plakat polski w dwudziestoleciu międzywojennym / Elżbieta Matyaszewska // W : Komunikowanie i komunikacja w dwudziestoleciu międzywojennym / pod red. Krzysztofa Stępniaka, Macieja Rajewskiego. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. - S. 219-228
M 203337 (Opole)

8. Mistrzowie plakatu i ich uczniowie = Poster, masters and pupils / koncepcja, wybór prac i teksty Zdzisław Schubert ; oprac. graf. Lech Majewski ; [tł. Joanna Holzman]. - Warszawa : Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita, 2008. - 239, [1] s. : il. kolor. ; 34 cm. - (Akademia Prezentuje)

9. Muzeum Plakatu w Wilanowie = Poster Museum in Wilanów : 1968-1988 / [oprac. i wybór il. Janina Fijałkowska ; tł. na ang. Henryka Stępień ; Muzeum Narodowe w Warszawie. - Warszawa : MN, 1988. - 128 s. : faks., fot. (w tym kolor.), portr. ; 31 cm.

10. Muzeum ulicy : plakat polski w kolekcji Muzeum Plakatu w Wilanowie / [red. Małgorzata Jendryczko]. - Warszawa : Wydawnictwo Krupski i S-ka, 1996. - 240 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm. ISBN 83-86117-60-5
M 208886 (Opole)

11. I [Pierwsze] Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie / Józef Mroszczak ; [przekł. na ang. Danuta Kuzian]. - Warszawa : Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne RSW "Prasa", 1968. - [155] s. : il. ; 28 cm.
M 20416 (Kędzierzyn-Koźle)

12. Plakat i reklama : przewodnik / Nick Souter i Stuart Newman ; [tł. Bożenna Stokłosa]. - Warszawa : Muza, 2012. - 319, [1] s. : il. kolor. ; 20 cm.

13. Plakat naukowy - źródło informacji i narzędzie upowszechniania wiedzy / Jakub Jerzy Czarkowski, Marek Siwicki. - Warszawa : "Nowoczesne Mazowsze" Mazowiecka Fundacja Społeczna, 2015. - 97 s. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm.

14. Plakat polski / [oprac. red. Henryk Szemberg ; oprac. graf. Józef Mroszczak, Bolesław Penciak]. - Warszawa : Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne RSW "Prasa", 1957. - VII, [1], 187, [2] s. : il. ; 33 cm.

15. Plakat polski / wstęp i oprac. Jerzy Waśniewski, oprac. graf. Józef Mroszczak ; [tł. na fr. Ludomir Przestaszewski]. - Warszawa : Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, 1968. - [13] k., [83] k. tabl. ; il. 23 cm.
M 15733 (Kędzierzyn-Koźle), C 013661 (Nysa), S 062444 (Opole)

16. Plakat Tadeusza Trepkowskiego / Jan Lenica ; [oprac. graf. Wojciech Zamecznik]. - Warszawa : Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne RSW "Prasa", 1958. - 115, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
M 020519 (Opole)

17. Plakat w propagandzie bhp / Tadeusz Komorowski. - Warszawa : Wydawnictwo Związkowe CRZZ, 1972. - 125,[3] s. : il. ; 16 cm.
M 020451 (Kluczbork), M 075936 (Opole)

18. Plakaty wojskowe : ze zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. - Warszawa : Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, [2011]. - Teka (12 k. tabl.) : il. kolor. ; 22 cm.

19. Polska sztuka plakatu ; początki i rozwój do 1939 roku / Szymon Bojko ; noty biograf. oraz dokumentację konkursów i wystaw oprac. Janina Fijałkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, 1971. - 230, [2] s. : il. ; 22 x 24 cm.
C 017672 (Nysa), S 076496 (Opole)

20. Polski afisz teatralny 1765-1939 / [wybrała i wstępem opatrzyła Ewa Makomaska ; oprac. edyt. i typogr. Marian Sztuka]. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1974. - Teka (4 s., 22 k. tabl.) ; 50x41 cm.
S 089994 (Opole)

21. Polski plakat współczesny=Polish Poster Today=Polnische Plakatkunst von Heute / [Szymon Bojko ; oprac. graf. Marek Freundenreich]. - Polish poster today. - Warszawa : Agencja Autorska, 1972. - [85] s. : il. ; 23 cm.
S 081189 M 011109

22. Roman Cieślewicz : legenda polskiego plakatu : dzieło i postać : prace ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu = The legend of Polish poster : the work and the personality : works from the collection of the National Museum in Poznań / [oprac. kat. Zdzisław Szubert ; tł. Karolina Berezowska]. - Sopot : Państwowa Galeria Sztuki, 2013. - 95, [1] s. : il. kolor. ; 32 cm.

23. Sztuki wizualne jako nośniki ideologii / red. Marcin Lisiecki. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. - S. 243-323 : Plakat
M 202527 M 202528 (Opole)

24. Waldemar Świerzy : legenda polskiego plakatu : dzieło i postać = The legend of Polish poster : the work and the personality / [oprac. kat. Zdzisław Schubert ; tł. Marzena Beata Guzowska]. - Sopot : Państwowa Galeria Sztuki, 2012. - 94, [2] s. : il. (gł. kolor.) ; 32 cm.
* Wystawa: Państwowa Galeria Sztuki, Sopot, 9.11.2012-20.01.2013

25. Współczesny plakat polski / Janina Fijałkowska ; oprac. graf. Zbigniew Weiss. - Warszawa : "Arkady", 1974. - [8] k., 15 s. tabl. : il. ; 15 cm. - ( Mała Encyklopedia Sztuki ; 9 )
M 021910 (Nysa)

 

Artykuły w czasopismach:

26. Afisze i plakaty teatralne / Jarosław Mulczyński // Kronika Miasta Poznania. - 2000, nr 3, s. 279-289

27. Ale cyrk! / Barbara Maria Płodzień // Polonistyka. - 2010, nr 5, s. 45-49
* Plakat Andrzeja Pągowskiego "Cyrk" na lekcji języka polskiego

28. Bajki dla dorosłych, kilka uwag o plakatach Romana Kalarusa / Marta Danowska // Pamiętnik Sztuk Pięknych. - 2004, nr 2, s. 65-77

29. Barwny krzyk ulicy - o sztuce plakatu / Barbara Bogucka // Polonistyka. - 2008, nr 10, s. 44-48

30. Bóg na plakacie / Katarzyna Cincio // Niedziela (Wyd. Zasadnicze). - 2008, nr 15, s. 16-17
* Ewangelizacja wizualna

31. Dialog sztuki ze sztuką : plakaty Leszka Mądzika / Elżbieta Błotnicka-Mazur // Akcent. - 2014, nr 2, s. 142-151

32. Franciszek Starowieyski : wirtuoz formy / Julita Deluga // Format. - Nr 67 (2013), s. 126-128

33. Idzie nowe! / Maria Kurpik // Gutenberg. - 2000, nr 4, s. 16-19
* Sztuka plakatu w Polsce

34. Jak czytać plakat? / Danuta Rajewicz // Język Polski w Liceum. - 2014/2015, nr 4, s. 57-71

35. Język plakatów Tadeusza Trepkowskiego / Przemysław Manna // Pamiętnik Sztuk Pięknych. - 2004, nr 2, s. 21-33

36. Kobieta na amerykańskim, angielskim i australijskim plakacie oraz ilustracji wojennej w okresie pierwszej wojny światowej / Renata Gałaj-Dempniak // Przegląd Zachodniopomorski. - 2012, z. 2, s. 113-133

37. Kobiety Muchy : w ciepłych tonacjach / Wiktoria Małyszewa // Forum. - 2010, nr 10, s. 44-47

38. Konwencje plastyczne w polskim plakacie teatralnym / Anna Asyngier // Akcent. - 1999, nr 3/4, s. 213-222

39. Król Henio / Joanna Olech // Tygodnik Powszechny. - 2010, nr 49, s. 19-21
* Henryk Tomaszewski

40. Lekcja widzenia / Agnieszka Szewczyk // Aspiracje. - 2014, [nr] 1, s. 12-19
* Henryk Tomaszewski

41. Łódź z klocków : tradycje konstruktywistyczne w plakacie łódzkim / Nikodem Pręgowski // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo. - Z. 37 (2009), s. 153-173

42. Metody aktywizujące z wykorzystaniem plakatu w edukacji polonistycznej w szkole ponadgimnazjalnej / Ilona Bujnowicz-Szewczyk // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. - [Z.] 7, t. 2 (2005), s. 229-253

43. Mistrz plakatu w "Czeskim Porcie Morskim" / Joanna Szczepanik // Pogranicza. - 2011, nr 4, s. 132-135
* Wystawa "Alfons Mucha - mistrz plakatu"

44. Młody wilk polskiego designu - Jakub Stępień (Hakobo) / Łukasz Aleksandrowicz // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo. - Z. 37 (2009), s. 203-227

45. Na salonach i na płotach / Piotr Sarzyński // Polityka. - 2009, nr 26, s. 50-52
* Historia polskiego plakatu

46. Niepodległe oko : pracownia plakatu Henryka Tomaszewskiego i Mieczysława Wasilewskiego / Agnieszka Szewczyk // Aspiracje. - Jesień (2007), s. 44-52

47. O afiszu teatralnym słów kilka.... Cz. 1 / Emilia Słomianowska-Kamińska // Wydawca. - 2003, [nr] 5, s. 36-38

48. O afiszu teatralnym słów kilka.... Cz. 2 / Emilia Słomianowska-Kamińska // Wydawca. - 2003, [nr] 9, s. 38-41

49. Obraz, który otwiera na słowo / Barbara Maria Płodzień // Nowa Polszczyzna. - 2006, nr 3, s. 18-24
* O lekcji poświęconej czytaniu obrazu - plakatu Andrzeja Pągowskiego do "Królowej Śniegu"

50. Oczyszczanie oka / Dorota Maj, Iga Nyc // Wprost. - 2010, nr 29, s. 106-109
* Roman Cieślewicz

51. Pasja mistrza / Joanna Ruszczyk // Newsweek Polska. - 2009, nr 10, s. 94-97
* Franciszek Starowieyski

52. Pionowa Gizmonda / Kuba Dąbrowski // Przekrój. - 2013, nr 30, s. 74
* Alfons Mucha

53. Plakacista z misją / Dagmara Biernacka // Przegląd. - 2009, nr 42, s. 30-33
* Andrzej Pągowski

54. Plakat filmowy jako forma komunikacji marketingowej / Aleksandra Smyczyńska // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - Nr 2 (2011), s. 113-125

55. Plakat i jego miejsce w edukacji polonistycznej / Dorota Karkut // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dydaktyka. - Z. 3 (2004), s. 75-81

56. Plakat jako autonomiczna forma graficzna / Bogna Otto-Węgrzyn // Biuletyn Sztuki Projektowania. - [Nr] 4 (2009), s. 14-23

57. Plakat teatralny na progu XXI wieku / Władysław Serwatowski // Teatr. - 2001, nr 12, s. 54-56

58. Plakat teatralny: sztuka czy sztuka reklamy? / Janusz Górski ; rozm. przepr. Paweł Płoski // Teatr. - 2008, nr 6, s. 65-71

59. Plakat typograficzny na przykładzie twórczości Władysława Pluty / Aleksander Czyż // Pamiętnik Sztuk Pięknych. - 2004, nr 2, s. 51-64

60. Plakat z Polską w tle : prace Władysława Teodora Bendy w kontekście sztuki plakatu / Aleksandra Jakóbczyk-Gola // Przegląd Humanistyczny. - 2014, nr 4, s. 109-120

61. Plakat został zamordowany / Waldemar Świerzy ; rozm. przepr. Bronisław Tumiłowicz // Przegląd. - 2006, nr 36, s. 44-46

62. Plakaty Eugeniusza Geta Stankiewicza - aspekt polityczny i kulturalny / Ewelina Czeberkus // Pamiętnik Sztuk Pięknych. - 2004, nr 2, s. 35-50

63. Plakaty Waldemara Świerzego - portret człowieka, artysty, pokolenia / Iwona Pleskt // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo. - Z. 37 (2009), s. 125-152

64. Plakaty wyborcze kandydatów Komitetu Obywatelskiego z Lechem Wałęsą / Adam Cherek // Krakowskie Studia Małopolskie. - Nr 18 (2013), s. 384-410

65. Polska Diva w Wenecji : plakaty weneckich festiwali sztuki kinematograficznej autorstwa Attilio Alfieriego / Jan Wiktor Sienkiewicz // Roczniki Humanistyczne. - 1999, z. 4 spec., s. 357-364

66. Polska szkoła plakatu / Janusz Opaska // Spotkania z Zabytkami. - 2001, nr spec., s. 34-35

67. Polska szkoła plakatu - rzecz o wolności myślenia i szczególnym rodzaju synergii / Mariusz Knorowski // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo. - Z. 37 (2009), s. 15-44

68. Polska sztuka współczesnej ulicy / Magdalena Zdrenka-Ciałkowska // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo. - Z. 37 (2009), s. 175-202

69. Polski plakat / Mariusz Knorowski // Format. - 1995, nr 3/4, s. 76-81

70. Polski plakat filmowy / Maria Kurpik // Ethos. - 2010, nr 89, s. 165-174

71. Powstałe z rozmarzenia / Wiesława Konopelska // Śląsk. - 2004, nr 11, s. 64
* Michał Kliś

72. Pożegnanie z metaforą : plakatowe gry uliczne / Piotr Sarzyński // Polityka. - 1996, nr 28, s. 44-45

73. Prawda musi być goła / Franciszek Starowieyski ; rozm. przepr. Joanna Ruszczyk // Newsweek Polska. - 2006, nr 49, s. 98-100

74. Przesłanie plakatu / Błażej Filanowski // Kronika Miasta Łodzi. - 2012, [z.] 3, s. 89-94
* Wystawa "Komunikaty kultury. Przesłanie plakatu. Europejski plakat na przełomie XX i XXI wieku"

75. Raz jeszcze Bykowi chwała! / Witold Kociński // Śląsk. - 2013, nr 6, s. 51
* Franciszek Starowieyski

76. Rycerz plakatu / Magdalena Rabizo-Birek // Twórczość. - 2006, nr 1, s. 152-154
* Wiesław Grzegorczyk

77. Skoro go nie ma... / Marcin Wicha // Tygodnik Powszechny. - 2011, nr 5, s. 42
* Henryk Tomaszewski

78. Sztuka szoku / Agnieszka Filas, Monika Paluszkiewicz // Wprost. - 1998, nr 30, s. 78

79. "Świerzość" spojrzenia / Helena Kowalik // Przegląd. - 2002, nr 6, s. 36-38
* Waldemar Świerzy

80. Tandem doskonały - plakaty duetu Górska/Skakun na tle projektantów młodego pokolenia / Katarzyna Kulpińska // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo. - Z. 37 (2009), s. 229-254

81. Twórca polskiej szkoły : plakaty Henryka Tomaszewskiego / Jacek Stępień // Kronika Miasta Łodzi. - 2011, [z.] 1, s. 189-196
* Wystawa "Henryk Tomaszewski (1914-2005). Retrospektywa ze zbiorów Muzeum Narodowego"

82. Twórczość Wiesława Grzegorczyka / Irena Popiołek // Horyzonty Wychowania. - 2010, nr 17, s. 253-266

83. Typo&Konstrukcja : plakat jako sztuka racjonalizmu / Nikodem Pręgowski // Kronika Miasta Łodzi. - 2010, [z.] 1, s. 94-102

84. Uwieczniony plakat / Dorota Folga-Januszewska // Pokaz. - Nr 23 (1998), s. 38-39
* Muzea i wystawy plakatu

85. W miejscu fotoplastykonu : piąty element Andrzeja Chętko / Zuzanna Markiewicz // Tygiel Kultury. - 2010, nr 1/3, s. 97-99

86. W świecie plakatu Michała Klisia / Wiesława Konopelska // Śląsk. - 2014, nr 11, s. 48-50

87. Walory artystyczne polskiego powojennego plakatu teatralnego / Anna Asyngier // Pamiętnik Teatralny. - 1999, z. 3/4, s. 340-362

88. Władysław Pluta wobec tendencji racjonalistycznych w plakacie / Monika Młynarczyk-Pacewicz // Akcent. - 2007, nr 4, s. 139-151

89. Wystawa plakatów filmowych Franciszka Starowieyskiego / Magdalena Czubińska // Nowa Dekada Krakowska. - 2013, nr 6, s. 145-149

90. Z historii plakatu olimpijskiego / Iwona Grys // Sport Wyczynowy. - 1996, nr 5/6, s. 43-48

91. "Z polskiego plakatu przemawia czarny humor" / Stasys Eidrigevičius ; rozm. przepr. Ewa Cieślikiewicz // Tekstualia. - 2014, nr 1, s. 160-163

92. Zadziwiający wigor / Cezary Niedziółka // Teatr. - 2008, nr 6, s. 77-81
* Plakat teatralny polski - historia

93. Znak w twórczości Lexa Drewińskiego / Izabela Kossak // Pamiętnik Sztuk Pięknych. - 2004, nr 2, s. 79-91

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

Drukuj

Wielkanoc, zmartwychwstanie

Książki:

1. Biblijne tło polskich zwyczajów wielkopostnych i wielkanocnych / Marek Gajownik. - Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, 2013. - 344 s. ; 20 cm. - (Rozprawa doktorska. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2012)

2. Kilka myśli o poezji wielkanocnej / Krzysztof A. Dorosz // W : Przedziwne światy : prace z historii i teorii literatury ofiarowane dr. hab. Jerzemu Z. Maciejewskiemu / pod red. Krzysztofa Ćwiklińskiego, Rafała Moczkodana i Radosława Siomy. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010. - S. 133-148
M 205071 (Opole)

3. Mały przewodnik po sztuce religijnej / Krystyna Kibish-Ożarowska. - Warszawa : Prószyński i S-ka, [2004]. - 164, [4] s. : il., fot. ; 21 cm.
* Wielkanoc - ikonografia

4. Norwid ocala : heroizm, śmierć i zmartwychwstanie w twórczości postromantyka / Beata Wołoszyn. - Kraków : Collegium Columbinum, 2008. - 296 s. ; 17 cm. - (Książki bez Kantów, 1733-4855)

5. Polskie pieśni wielkanocne : średniowiecze i wiek XVI. T. 1, Teksty i komentarze / zebrał i oprac. Mirosław Korolko ; oprac. jęz. Jadwiga Puzynina ; przy współudz. Teresy Dobrzyńskiej ; oprac. paleograficzne Henryk Kowalewicz ; wstęp ikonograficzny Witold Rączkowski. - Warszawa : "Pax", 2001. - 342, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 29 cm.

6. Radujcie się, weselcie : o polskich zwyczajach i obrzędach wielkanocnych / Barbara Ogrodowska. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Państ. Muzeum Etnograficzne, 2001. - 64 s. : il. ; 20 x 21 cm.

7. Śmierć i zmartwychwstanie / Enrico De Pascale ; [tł. Anita Kłos]. - Warszawa : Wydawnictwo "Arkady", 2011. - 383, [1] s. : il. kolor. ; 20 cm. - Leksykon : historia, sztuka, ikonografia
* Zmartwychwstanie w sztuce
I 205509 (Opole)

8. Wiara w zmartwychwstanie w Biblii / Franz Zeilinger ; przekł. Grzegorz Rawski. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2011. - 248 s. ; 23 cm. - (Myśl Teologiczna ; 69)

9. Wielkanoc w malarstwie / Marta Michalik. - Warszawa : Edipresse Polska, cop. 2007. - 95 s. : il. kolor. ; 23 cm. - Ludzie, Czasy, Dzieła ; 33)

10. Wielkanoc w pieśni i poezji / [red. E. Marciniak]. - Włocławek : Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, 2002. - 111, [1] s. ; 15 cm.

11. Wielkanoc w polskiej kulturze : praca zbiorowa / pod red. Marii Borejszo. - Poznań : "W Drodze", 1997. - 170, [6] s. ; 21 cm.

12. Wielkopolskie zwyczaje i obrzędy doroczne : wiosna : od Popielca po kwiatowe dywany / Witold Przewoźny. - Poznań : Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, 2011. - 77, [3] s., [8] s. tabl. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm. - (Wielkopolskie Zeszyty Folkloru)

13. Witaj dniu uroczysty : Wielkanoc w Polsce : tradycja, obrzędy i zwyczaje / Barbara Ogrodowska. - Warszawa : Verbinum - Wydawnictwo Księży Werbistów, 2007. - 192 s. : il. (gł. kolor.) ; 23 cm.

14. Zmartwychwstałe ciało : między sztuką a teologią / Domenico Pezzini ; [przekł. z jęz. wł. Olga Bobrowska]. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 2003. - 94, [1] s. : il. kolor. ; 21 cm.

15. Zmartwychwstanie i ikona / Michel Quenot ; przeł. Henryk Paprocki. - Białystok : "Orthdruk, 2001. - 271 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.

 

Artykuły w czasopismach:

16. Anioł o twarzy Leli / Katarzyna Witwicka // Filokartysta. - 1996, nr 2, s. 2-3
* Świąteczne karty wielkanocne z początku XX w.

17. Ewangeliczne relacje o pustym grobie (Mt 28,1-8; Mk 16,1-8; Łk 24,1-11) jako fundament wiary w zmartwychwstanie Jezusa / Anna Jagusiak // Studia nad Rodziną. - 2013, nr 1, s. 365-388

18. "Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim" i Stary Testament / Patryk Kencki // Pamiętnik Teatralny. - 2007, z. 1/2, s. 5-20

19. Literackie obrazy zmartwychwstania w twórczości polskich autorów barokowych / Leszek Teusz // Polonistyka. - 2009, nr 6, s. 22-27

20. Łukasz Ewangelista o zmartwychwstaniu Jezusa / Franciszek Sieg // Studia Bobolanum. - 2003, [z.] 2, s. 75-96

21. Misteria Męki Pańskiej od kuchni : dowcip w opowieściach o przedstawieniach wielkanocnych / Kamila Baraniecka // Lud. - T. 92 (2008), s. 187-200

22. Mnisi, Wielkanoc i narodziny Chrystusa / Wojciech Baran-Kozłowski // Mówią Wieki. - 2007, nr 4, s. 8-12

23. Motyw zmartwychwstania w Księdze Daniela (Dn 12,2) / Marek Parchem // Scripturae Lumen. - [T.] 2 (2010), s. 65-77

24. Najlepsze Życzenia? / Jerzy Morgulec // Filokartysta. - 1998, nr 3/4, s. 22-24
*Pocztówki świąteczne z lat 1976-1991

25. "Najlepszy obraz świata" : ekfrazy "Zmartwychwstania" Piera della Francesca / Kornelia Binicewicz. - Skrót pracy // Konteksty. - 2005, nr 3, s. 71-89

26. Nazwy związane z okresem wielkanocnym / Edward Breza // Język, Szkoła, Religia. - T. 3 (2007), s. 21-25

27. Nowe zapisy polskich kolęd wiosennych / Jerzy Bartmiński // Literatura Ludowa. - 2010, nr 6, s. 3-11

28. Pieśni wielkanocne z kancjonału radomskich bernardynów : nieznane warianty tekstowe z rękopisu Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu / Grzegorz Trościński // Slavia Occidentalis. - T. 70, [z.] 1 (2013), s. 135-146

29. Podróż szlakiem zwyczajów wielkanocnych / Anna Kołodziej // Geografia w Szkole. - 2013, nr 2, s. 27-30

30. Polami idzie ciepły kwiecień : (wiosna i wielkanoc w poezji ludowej) / Elżbieta Niedźwiadek // Kierunki. - 1976, nr 17, s. 10

31. Polskie świętowanie Wielkanocy / Ernest Bryll ; rozm. przepr. Zdzisław Koryś // Myśl Polska. - 2014, nr 15/16, s. 10

32. Przehandlowana Wielkanoc / Mirosław Pęczak // Polityka. - 2015, nr 14, s. 14-16
* Dot. tradycji wielkanocnej, folkloru i komercji

33. Rany Zmartwychwstałego / Krzysztof Bardski // Pastores. - 2007, nr 2, s. 22-28
* Ikony rumuńskie

34. Śmierć i zmartwychwstanie według Leonida Andriejewa : (reinterpretacja Biblii w opowiadaniu "Łazarz") / Joanna Piwowarska // Slavia Orientalis. - 2002, nr 2, s. 213-229

35. Śmigust / Katarzyna Witwicka // Filokartysta. - 1997, nr 1, s. 2-3
* Świąteczne karty wielkanocne z początku XX w.

36. Świąteczne zdobnictwo wnętrz / Barbara Ogrodowska // Polska Sztuka Ludowa. - 1983, nr 1-2, s. 95-112

37. Świąteczny koszyk - wymiary sacrum i profanum wielkanocnego świętowania na podstawie obserwacji uczestniczących studentów socjologii / Marian Niezgoda, Maria Świątkiewicz-Mośny, Aleksandra Wagner // Socjologia Religii. - T. 7 (2009), s. 47-57

38. Święcone, czyli polski stół wielkanocny / Hanna Szymanderska // Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie. - T. 7 (2008), s. 209-216

39. Temat zmartwychwstania w sztuce / Marek Żuławski // Tygodnik Powszechny. - 1983, nr 14-15, s. 4

40. U źródeł wielkanocnych obrzędów / Ryszard Hładko // Res Humana / Towarzystwo Kultury Świeckiej. - 1997, nr 2, s. 28-29

41. Wielkanoc na kartach pocztowych / Halina Nicieja // Indeks. - 2011, nr 3-4, s. 69-70

42. Wielkanoc w literaturze : literatura i tradycja / Jurata Bogna Serafińska // Myśl Polska. - 2006, nr 15/16, s. 14-15

43. Wielkanocne zwyczaje wiekami uświęcone / Bożena Kubit // Śląsk. - 2013, nr 3, s. 12-15

44. Zamknięte oczy Boga : o ekscesywnej ekonomii święta w związku z "Madeinusą" w reż. Claudii Llosy / Katarzyna Trzeciak // Fragile. - 2010, nr 4, s. 77-79
* Wielkanoc w filmie

45. Zmartwychwstały pośród Sarmatów / Jan Kracik // Tygodnik Powszechny. - 1995, nr 16, s. 5
* Motyw wielkanocny i pasyjny w staropolskich kazaniach, pieśniach kościelnych i misteriach

46. "Zmartwychwstanie" El Greca / Dorota Nosowska // Cogito. - 2011, nr 8, s. 37

47. Zmartwychwstanie w Apokalipsie św. Jana / Michał Wojciechowski // Scripturae Lumen. - [T.] 2 (2010), s. 263-273

48. Zmartwychwstanie w ikonografii : w kierunku interpretacji teologicznofundamentalnej / Małgorzata Siodłowska, Piotr Królikowski // Resovia Sacra. - R. 21 (2014), s. 361-385

49. "Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał"? - glosa do "Historyi o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim" / Jacek Kowzan // Pamiętnik Literacki. - 2008, z. 3, s. 173-178

50. Zwyczaje wielkanocne dawniej i dziś / Antoni Mosiewicz // Ciechanowiecki Rocznik Muzealny. - T. 1 (2005), s. 131-136

51. „Żeby razem z nim zmartwychwstać”, czyli Wielkanoc w poezji kapłańskiej / Stefan Drajewski // Słowo Powszechne. - 1990, nr 74, s. 6

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

Drukuj

Włosy

Książki:

1. Historia fryzur z zarysem historii ubioru europejskiego / [aut. Dorota Król, Joanna Stańczyk, Justyna Szwede-Becker]. - Warszawa : Studio Sztuki, [2005]. - 160 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.

2. Krystyna Piotrowska : jej włosy = her hair / [teksty Monika Kozioł, Krystyna Piotrowska, Ewa Toniak ; przekł. Anda MacBride, Marcin Turski ; oprac. red. Małgorzata Kuśnierz]. - Kraków : Muzeum Sztuki Współczesnej, 2013. - 39, [1] s. : il. kolor. ; 23 cm.
* Wystawa: Muzeum Sztuki Współczesnej, Kraków, 18 października 2013-19 stycznia 2014

3. Opowieść o włosach : zwyczaje, rytuały, symbolika / Kazimierz Banek. - Warszawa : "Trio", 2010. - 259, [1] s. : il. ; 24 cm. ISBN 978-83-7436-253-5
M 205752 (Opole)

4. Słownik obrazów i symboli biblijnych / Manfred Lurker ; tł. z niem. Kazimierz Romaniuk. - Poznań : "Pallottinum", 1989. - S. 268-269 : Włos
C 162092 I 162093 (Opole)

5. Słownik symboli / Juan Eduardo Cirlot ; przeł.[z hiszp..] Ireneusz Kania. - Wyd. 2. - Kraków : "Znak", 2006. - S. 455 : Włosy
I 192644 (Opole)

6. Świat symboliki chrześcijańskiej / Dorothea Forstner ; przekł. z niem. i oprac. Wanda Zakrzewska, Paweł Pachciarek, Ryszard Turzyński. - Warszawa : "Pax", 1990. - S. 357-358 : Głowa i włosy
M 045171 (Brzeg) C 045648 (Kluczbork) C 064284 M 054190 (Nysa) C 162354 I 162374 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

7. Antropologiczna lektura świata : hasła próbne encyklopedii "Znaki świata" : (alkmeny magia; apotropeiczne środki; ekskrementy; jaskółka; kat; mediacja; włosy) / Piotr Kowalski // Zeszyty Naukowe. Filologia Polska / Uniwersytet Opolski. - Z. 36 (1995), s. 55-80

8. Filmowe fryzury / Grażyna Stachówna // Iluzjon. - 1989, nr 2, s. 33-37
* Funkcjonowanie i rola fryzury w filmie

9. Jak golono i strzyżono / Jerzy Besala // Polityka. - 2008, nr 32, s. 73-75

10. Pokręcone losy włosów / Ola Salwa // Polityka. - 2012, nr 51/52, s. 146-149

11. Poza społeczeństwem - w pobliżu boskości : przyczynek do rozważań nad symboliką włosów / Ryszard Tomicki // Polska Sztuka Ludowa. - 1987, nr 1-4, s. 169-176

12. Symbolika włosów i manipulowanie włosami w kulturze ludowej / Anna Targońska // Lud. - T. 82 (1998), s. 157-176

13. Wokół tego, co pozostało : biograficzne podejście do badań nad szczątkami ludzkimi na przykładzie włosów eksponowanych w Muzeum Auschwitz-Birkenau / Marta Zawodna // Kultura i Społeczeństwo. - 2007, nr 2, s. 65-90

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

Drukuj

Brama, drzwi

Książki:

1. Aniołowie i demony / Rosa Giorgi ; tł. z wł. Tamara Łozińska. - Warszawa : "Arkady", cop. 2005. - S. 18-19 : Brama raju ; S. 33 : Brama piekieł
I 195205 (Opole)

2. Archetyp bramy nieba w ujęciu starożytnym i średniowiecznym = Archetype of a gate of heaven in ancient and medieval approach / Piotr Stachurski. - Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2011. - 175, [1] s. : il. ; 29 cm. - (Monografia / [Politechnika Śląska] ; 300)

3. Biblijne elementy teologii bramy / Kazimierz Romaniuk. - Warszawa : Kuria Biskupia Warszawsko-Praska, 1999. - 47, [1] s. ; 15 cm.

4. Drzwi gnieźnieńskie / oprac. Jacek Wierzbicki. - Warszawa : "Arkady", 1979. - [35] k. : 42 il. ; 15 cm. - ( Mała Encyklopedia Sztuki ; 53 ) ISBN 83-213-2865-2
M 056851 (Nysa), S 116432 (Opole)

5. Drzwi gnieźnieńskie. T. 1, cz. 1 / red. Michał Walicki. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1956. - IX, 225 s. : il. ; 30 cm.

6. Drzwi gnieźnieńskie. T. 1, cz. 2 : dokumentacja fotograficzna / red. Michał Walicki. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1956. - [8] s., 153 s. tabl. : il. ; 30 cm.

7. Ilustrowana encyklopedia : znaki i symbole / Mark O'Connell , Raje Airey ; przekł. [z ang.] Paulina Głuchowska. - Warszawa : "Bellona", cop. 2007. - S. 86-87 : Brama
C 197240 (Opole)

8. Motyw bramy w Nowym Testamencie : przyczynek do teologii biblijnej / Grzegorz Szamocki. - Pelplin : "Bernardinum", 2001. - 271, [1] s. ; 21 cm.

9. Słownik obrazów i symboli biblijnych / Manfred Lurker ; tł. z niem. Kazimierz Romaniuk. - Poznań : "Pallottinum", 1989. - S. 50-52 : Drzwi, brama
C 162092 I 162093 (Opole)

10. Świat symboliki chrześcijańskiej / Dorothea Forstner ; przekł. z niem. i oprac. Wanda Zakrzewska, Paweł Pachciarek, Ryszard Turzyński. - Warszawa : "Pax", 1990. - S. 383-386 : Drzwi
M 045171 (Brzeg) C 045648 (Kluczbork) C 064284 M 054190 (Nysa) C 162354 I 162374 (Opole)

11. U drzwi twoich : fides ex visu / red. Ryszard Knapiński, Aneta Kramiszewska ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Historii Sztuki Kościelnej]. - Lublin : Wydawnictwo Werset, 2013. - 295, [1] s., XXXII s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
* Drzwi – symbolika chrześcijańska

 

Artykuły w czasopismach:

12. Barokowe i klasycystyczne drzwi zewnętrzne krakowskich domów / Krystyna Rząsa // Krakowska Teka Konserwatorska. - T. 4 (2004), s. 9-140

13. Brama, drzwi, wrota / Andrzej Turek // Więź. - 2000, nr 8, s. 25-31
* Symbolika religijno-kulturowa

14. Brama Floriańska - historia i prace konserwatorskie / Waldemar Niewalda. - Tekst również w jęz. ang. // Aura. - 2003, nr 5, s. 16-18

15. "Brama na Starym Mieście" / Jacek Łukasiewicz // Akcent. - 1995, nr 2, s. 40-51

16. Brązowe drzwi katedry opolskiej / Wojciech Lippa // Liturgia Sacra. - 2006, nr 1, s. 113-122

17. Detal architektoniczny kamienic warszawskich w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku: bramy / Jadwiga Roguska // Kwartalnik Architektury i Urbanistyki. - T. 54, z. 2 (2009), s. 78-100

18. Drzwi śmierci w sepulkralnej rzeźbie francuskiej XVIII wieku / Sergiusz Michalski // Ikonotheka. - T. 11 (1996), s. 81-88

19. "Drzwi śmierci" w sztuce wieku dziewiętnastego : C. D. Friedrich, T. Lenartowicz i inni / Jan Białostocki // Teksty. - 1979, nr 3, s. 9-21

20. Drzwi w warszawskich kamienicach w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku / Jadwiga Roguska // Prace Naukowe / Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. - T. 3 (2001/2002), s. 49-63

21. Ikonografia tarnowskich drzwi Bronisława Chromego w kontekście ideologicznych sporów wokół martyrologii wojennej / Grażyna Ryba ; Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego // Tarnowskie Studia Teologiczne. - T. 33, nr 1 (2014), s. 65-80

22. Literackie wzorce ikonografii Drzwi Gnieźnieńskich / Ryszard Grzesik // Studia Źródłoznawcze. - T. 36 (1997), s. 1-7

23. Miejsca "otwarcia" na świat czy "zamknięcia" przed światem? : o roli okien i drzwi w dramacie Tadeusza Rittnera "W małym domku" / Maria Januszewicz // Filologia Polska. - [T.] 1 (2003), s. 25-44

24. Niezwykłe dzieje i ikonografia drzwi płockich / Agnieszka Bender // Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne. - T. 71 (1999), s. 369-378

25. Niezwykły dar : drzwi Igora Mitoraja dla kościoła Matki Bożej Łaskawej w Warszawie / Bożena Fabiani // Ethos. - 2009, nr 3/4, s. 356-359

26. O przełęczy, przepaści i bramie / Monika Krajewska // Konteksty. - 2014, nr 1, s. 21-23

27. Opolskie bramy / Jacek Kamiński. - (To też są zabytki) // Spotkania z Zabytkami. - 2002, nr 6, s. 29-30

28. Reminiscencje Pasji św. Wojciecha z Tagernsee (około 1025) w scenach jego żywotu na Drzwiach Gnieźnieńskich (około 1180) / Gerard Labuda // Prace Komisji Historycznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - T. 55 (1997), s. 53-63

29. Secesyjne drzwi z wytwórni Braci Pogorzelskich - przykład krakowskiego przemysłu artystycznego przełomu XIX i XX wieku / Monika Paś // Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. - R. 52, nr 3 (2004), s. 315-320

30. Tadeusz Różewicz: "Brama", Miron Białoszewski: "[otwieram jej drzwi]" : interpretacja porównawcza / Mateusz Halawa // Warsztaty Polonistyczne. - 2001, nr 2, s. 68-72

31. W tradycji antyku i chrześcijaństwa : Drzwi Anielskie Igora Mitoraja : kościół Matki Bożej Łaskawej w Warszawie / Wiesława Wierzchowska // Przegląd Powszechny. - 2009, nr 10, s. 130-132

32. Wątki hagiograficzne św. Wojciecha w ikonografii Drzwi Gnieźnieńskich / Tomasz Ginter // Kwartalnik Historyczny. - 2001, nr 4, s. 17-46

33. Wrota i drzwi w średniowiecznej architekturze mieszczańskiej na Śląsku / Andrzej Legendziewicz // Architectus. - 2004, nr 1, s. 11-25

34. Współczesne miejskie bramy i wieże / Jacek Gyurkovich, Ewa Węcławowicz-Gyurkovich // Kwartalnik Architektury i Urbanistyki. - T. 53, z. 2 (2008), s. 3-21

35. Zamknięte drzwi / Izabela Jurasz // Przegląd Powszechny. - 1997, nr 6, s. 332-339
* Drzwi Gnieźnieńskie

36. Zaufanie drzwi Brunona Schulza / Robert Suwała // Twórczość. - 2013, nr 7, s. 127-129

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

Drukuj

Wieża

Książki:

1. Dzwony i wieże Wawelu / Mieczysław Rokosz. - Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", 2006. - 432 s., [8] k. tabl. (w tym złoż.) : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.

2. Leksykon symboli sztuki Wschodu i Zachodu / James Hall ; il. Chris Puleston ; przeł. [z ang.] Jan Zaus, Bogdan Baran. - Kraków : Wydawnictwo Baran i Suszczyński, 1997. - S. 151 : Wieża
C 62571 (Kędzierzyn-Koźle), I 179748 (Opole)

3. Literatura i architektura / Alina Biała. - Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2010. - S. 211-225 : Wieże
S 204373 (Opole)
*Wieża w Pizie, katedra w Salisbury, San Gimignano, wieża Eiffla w Paryżu

4. Stary Testament : postacie i epizody / Chiara de Capoa ; [tł. Ewa Morka]. - Warszawa : "Arkady", 2007. - S. 69-73 : Wieża Babel
C 203036 I 202990 M 202977 M 203076 M 203077 (Opole)

5. Symbole i alegorie / Matilde Battistini ; tł.[z wł.] Karolina Dyjas. - Warszawa : "Arkady", 2005. - S. 272-275 : Wieża
C 052097 (Kluczbork), C 191229 I 192270 M 195541 (Opole)

6. Świat symboliki chrześcijańskiej / Dorothea Forstner ; przekł. z niem. i oprac. Wanda Zakrzewska, Paweł Pachciarek, Ryszard Turzyński. - Warszawa : "Pax", 1990. - S. 380-381 : Wieża
M 045171 (Brzeg) C 045648 (Kluczbork) C 064284 M 054190 (Nysa) C 162354 I 162374 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

7. Joseph Conrad o Wieży Babel / Karolina Wigura // Res Publica Nowa. - 2005, nr 3, s. 53-57

8. Krzywa wieża w Pizie : tł. z ang. / Paolo Heiniger // Świat Nauki. - 1996, nr 2, s. 40-45

9. Miasteczko wież / Anna Szkurłat // Spotkania z Zabytkami. - 1997, nr 10, s. 34-35
* San Gimignano (Włochy)

10. "Mój kraj to szczyt gotyckich wież" : romantyczne portrety katedr w epistolografii Zygmunta Krasińskiego / Tomasz Łuczkowski // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. - Z. 2 (2001), s. 47-58

11. Syndrom krzywej wieży / Marta Karpińska // Twórczość. - 2015, nr 2, s. 162-164
* Piza (Włochy)

12. Świetlista wieża : burzliwe dzieje latarni morskiej na Faros / Dorota Dziedzic // Mówią Wieki. - 2005, nr 2, s. 10-13

13. Wieża ratuszowa w wiekach XIX i XX / Waldemar Komorowski, Aldona Sudacka // Krakowska Teka Konserwatorska. - T. 6 (2007), s. 83-99

14. Wieża znakiem wiary - Kościół bez wieży? / Jan Rabiej // Liturgia Sacra. - 1997, nr 1, s. 127-134
* Architektura sakralna – historia, symbolika

15. Wieże, drapacze chmur oraz latarnie morskie : dom, praca, rozrywka / Renata Przewłocka-Sionek // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie. - Z. 10 (2010), s. 99-109

16. Współczesne miejskie bramy i wieże / Jacek Gyurkovich, Ewa Węcławowicz-Gyurkovich // Kwartalnik Architektury i Urbanistyki. - T. 53, z. 2 (2008), s. 3-21

17. Zamek gotycki w XIX-wiecznej polskiej twórczości niesamowotej / Rafał Nawrocki // Język Polski w Liceum. - 2012/2013, nr 2, s. 7-26

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

Drukuj

Harcerstwo

Książki:

1. Braterstwo i służba : rzecz o pisarstwie Aleksandra Kamińskiego / Krystyna Heska-Kwaśniewicz. - Katowice : Wydaw. UŚ, 1998. - 142, [2] s., [6] s. tabl. : fot., 3 portr. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 0208-6336 nr 1710)

2. Harcerskie symbole / Marian Miszczuk. - [Wyd. 2]. - Kraków : Harcerska Oficyna Wydawnicza, 1989. - 96 s., XVI s. tabl. : faks., fot., nuty, portr., rys. ; 20 cm.

3. Stefan Żeromski o harcerstwie / Ryszard Mazur ; Związek Harcerstwa Polskiego. Komenda Kieleckiej Chorągwi im. Stefana Żeromskiego. - Kielce : Agencja JP, 1994. - 31, [1] s. : il. ; 21 cm.

 

Artykuły w czasopismach:

4. Akcja pod Arsenałem / Jerzy Elsner // Pamięć.pl. - 2013, nr 3, s. 53-55
* Zawiera rec. filmu: Akcja pod Arsenałem / reż. Jan Łomnicki, 1977

5. Alek, Rudy i Zośka - niezapomniani bohaterowie / Beata Surdej // Język Polski w Gimnazjum. - 2012/2013, nr 4, s. 68-82
* Zawiera scenariusze lekcji: W świecie "Kamieni na szaniec" A. Kamińskiego; 2. Odwaga i bohaterstwo w czasie wojny w książce A. Kamińskiego "Kamienie na szaniec"; 3. Alek, Rudy i Zośka - ludzie, którzy potrafili pięknie żyć i pięknie umierać; 4. "Akcja pod Arsenałem" - filmowa adaptacja książki A. Kamińskiego "Kamienie na szaniec" (redagujemy recenzję)

6. "Cóż to za codowne zjawisko jest książka!" : o książce harcerskiej / Krystyna Heska-Kwaśniewicz // Guliwer. - 2008, nr 3, s. 15-20

7. Harcerski system wartości w powieściach dla młodzieży / Katarzyna Slany // Guliwer. - 2008, nr 3, s. 20-31

8. Harcerskie hymny / Marian Miszczuk // Harcerstwo. - 1996, nr 7/8, s. 1-32

9. Harcerze II RP : album / oprac. Wojciech Jarominiak // Karta. - Nr 49 (2006), s. 18-31

10. Idee i zasady wychowania harcerskiego w twórczości międzywojennej Aleksandra Kamińskiego / Krzysztof Jakubiak // Harcerstwo. - 1989, nr 5, s. 15-22

11. Kamienie i diament / Zdzisław Pietrasik // Polityka. - 2014, nr 10, s. 82-83
* Zawiera rec. filmu: Kamienie na szaniec / reż. Robert Gliński

12. Kamienie na szaniec / Ola Salwa // Kino. - 2014, nr 3, s. 82
* Zawiera rec. filmu: Kamienie na szaniec / reż. Robert Gliński, 2014

13. Kiedy książki zmieniały świat : tematyka harcerska w polskiej międzywojennej literaturze młodzieżowej / Anna Maria Krajewska // Guliwer. - 2009, nr 3, s. 5-15

14. Literatura o tematyce harcerskiej jako nośnik wartości etosowych / Marta Zborowska-Matusiewicz // Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna. - Nr 13 (2006), s. 165-185

15. O harcerzach niebanalnie : trzy obrazki z literatury dla dzieci i młodzieży / Izabela Mikrut // Guliwer. - 2008, nr 3, s. 48-55

16. Socjopedagogiczna problematyka funkcjonowania związków młodzieży w twórczości A. Kamińskiego. Cz. 1 / F. Bocian // Harcerstwo. - 1984, nr 1, s. 13-33

17. Socjopedagogiczna problematyka funkcjonowania związków młodzieży w twórczości Aleksandra Kamińskiego. Cz. 2 / F. Bocian // Harcerstwo. - 1984, nr 2, s. 10-16

18. Temat harcerski we współczesnej literaturze polskiej dla dzieci i młodzieży / Marek Kątny // Harcerstwo. - 1979, nr 11, s. 14-19

19. Trauma wojenna jako inspiracja powieści Aleksandra Kamińskiego / Piotr Reputakowski // Napis. - Ser. 19 (2013), s. 181-200
* Szare Szeregi w literaturze polskiej

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu
ul. Kościuszki 14
45-062 OPOLE
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: +48 77 453-66-92, 77 454-12-40, fax wew.: 102

Na ten nr czytelnicy mogą wpłacać kary:  

98116022020000000041534634

SPONSORZY

6216a8c00786e231de51d393c63bd692

FACEBOOK

f12

PARTNERZY

 • 1aw.png
 • chrobry_logo_tekst.png
 • e3.png
 • ee.png
 • helios.png
 • logo_II_LO.png
 • nn.png
 • PCK.png
 • v.png
 • zse.png

AKCJE

 • 3232kl.png
 • kino1.png
 • Kolberg2014_logo_04A_rgb.png
 • logo-bez-ramki.png
 • mlodzi1.png
 • rok1.png
 • teczka1.png
 • v23.png
 • zaczytani.png