A- A A+

MOTYWY

Drukuj

Prowincja

Książki:

1. Czy swojszczyzna może być egzotyczna? : obraz prowincji w "Dolinami rzek" Zygmunta Glogera / Ewelina Lesisz // W : Prowincja-świat, Europa, Polska : zbiór studiów / red. Mirosław Ryszkiewicz ; Zakład Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej UMCS. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - S. 173-184
M 197441 (Opole)

2. Gorsza od miasta... : obraz prowincji w prozie młodopolskiej : zarys problematyki / Krystyna Walc // W : Prowincja-świat, Europa, Polska : zbiór studiów / red. Mirosław Ryszkiewicz ; Zakład Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej UMCS. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - S. 161-171
M 197441 (Opole)

3. Literatura polska XX wieku / Bogumiła Kaniewska, Anna Legeżyńska , Piotr Śliwiński. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2005. - S. 110-120 : Prowincja według Józefa Czechowicza
C 190815 M 190983 (Opole)

4. O bizantyjsko-słowiańskim prowincjonalizmie "Dziadów" Mickiewicza / Olaf Krysowski // W : Prowincja-świat, Europa, Polska : zbiór studiów / red. Mirosław Ryszkiewicz ; Zakład Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej UMCS. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - S. 119-132
M 197441 (Opole)

5. O tym, że prowincja nie istnieje – na podstawie doświadczeń pewnego włóczęgi (Jana Pradery, Edmunda Szerockiego, Michała Kątnego) – w prozie Edwarda Stachury / Adam Kalbarczyk // W : Prowincja-świat, Europa, Polska : zbiór studiów / red. Mirosław Ryszkiewicz ; Zakład Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej UMCS. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - S. 299-307
M 197441 (Opole)

6. Obraz prowincji szlacheckiej w komediach Juliana Ursyna Niemcewicza ("Pan Nowina, czyli Dom pocztowy"; "Podejrzliwy") / Małgorzata Chachaj // W : Prowincja-świat, Europa, Polska : zbiór studiów / red. Mirosław Ryszkiewicz ; Zakład Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej UMCS. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - S. 95-106
M 197441 (Opole)

7. Obraz prowincji w twórczości Aleksandra Fredry : czy istnieje Sopliców Fredry? / Justyna Dąbrowska // W : Prowincja-świat, Europa, Polska : zbiór studiów / red. Mirosław Ryszkiewicz ; Zakład Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej UMCS. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - S. 133-148
M 197441 (Opole)

8. Pochwała prowincji : tradycja z przyszłością : konferencja etnologiczna, Sandomierz, 24-25 maja 2007 / [zespół red. Irena Godyń et al.]. - Sandomierz : [Koncept Biuro Reklamy i Promocji, 2007]. - 200 s. : il. ; 24 cm. ISBN 83-906121-1-9
M 200806 (Opole)

9. Peryferie i pogranicza : o potrzebie różnorodności / red. nauk. Bohdan Jałowiecki i Sławomir Kapralski. - Warszawa : "Scholar", 2011. - 281, [1] s. : il. ; 21 cm. ISBN 978-83-7383-556-6
M 206821 (Opole)

10. Prowincja-demoludy w prozie Vladimira Párala / Maria Woxniakiewicz-Dziadosz // W : Prowincja-świat, Europa, Polska : zbiór studiów / red. Mirosław Ryszkiewicz ; Zakład Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej UMCS. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - S. 265-271
M 197441 (Opole)

11. "Prowincja" jako "świat" : o prymacie "wiedzy lokalnej" w twórczości Ryszarda Kapuścińskiego / Aleksandra Chomiuk // W : Prowincja-świat, Europa, Polska : zbiór studiów / red. Mirosław Ryszkiewicz ; Zakład Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej UMCS. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - S. 309-320
M 197441 (Opole)

12. Prowincja – pamięć – dzieciństwo : Kazimierz Wierzyński, Jan Śpiewak, Stanisław Misakowski // W : Prowincja-świat, Europa, Polska : zbiór studiów / red. Mirosław Ryszkiewicz ; Zakład Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej UMCS. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - S. 273-297
M 197441 (Opole)

13. Prowincja polska i amerykańska w prozie Danuty Mostwin / Lucyna Rożek // W : Prowincja-świat, Europa, Polska : zbiór studiów / red. Mirosław Ryszkiewicz ; Zakład Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej UMCS. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - S. 229-247
M 197441 (Opole)

14. Prowincja-świat, Europa, Polska : zbiór studiów / red. Mirosław Ryszkiewicz ; Zakład Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej UMCS. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - 458 s. ; 24 cm. ISBN 978-83-227-2664-8
M 197441 (Opole)

15. Prowincja w wybranych utworach współczesnych pisarzy polskich i węgierskich : zarys problematyki / László Kálmán Nagy // W : Prowincja-świat, Europa, Polska : zbiór studiów / red. Mirosław Ryszkiewicz ; Zakład Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej UMCS. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - S. 197-210
M 197441 (Opole)

16. Prowincje realne i prowincje wyobrażone czy miejsca uniwersalne – czyli o przestrzeni w o-powieściach Olgi Tokarczuk / Ewa Połczyńska // W : Prowincja-świat, Europa, Polska : zbiór studiów / red. Mirosław Ryszkiewicz ; Zakład Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej UMCS. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - S. 321-331
M 197441 (Opole)

17. Prowincjonalizm w kulturze europejskiej / pod red. Bożeny Płonki-Syroki i Kai Machel. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2010. - 374 s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm. - (Orbis Exterior - Orbis Interior ; t. 3)

18. Prowincjonalność i uniwersalizm twórczości Biernata z Lublina / Sławomir Baczewski // W : Prowincja-świat, Europa, Polska : zbiór studiów / red. Mirosław Ryszkiewicz ; Zakład Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej UMCS. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - S. 85-94
M 197441 (Opole)

19. Prowincjusz, mediator, qutsider : Franciszek Karpiński – studium przypadku i jego recepcji / Igor Piotrowski // W : Prowincja-świat, Europa, Polska : zbiór studiów / red. Mirosław Ryszkiewicz ; Zakład Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej UMCS. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - S. 107-117
M 197441 (Opole)

20. "Światy osobne" szlacheckiej prowincji w cyklu nieczujowskim Zygmunta Kaczkowskiego / Katarzyna Puzio // W : Prowincja-świat, Europa, Polska : zbiór studiów / red. Mirosław Ryszkiewicz ; Zakład Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej UMCS. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - S. 149-159
M 197441 (Opole)

21. Wartości stolicy i "prowincji" węgierskiej w literaturze polskiej XX wieku / István D. Molnár // W : Prowincja-świat, Europa, Polska : zbiór studiów / red. Mirosław Ryszkiewicz ; Zakład Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej UMCS. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - S. 211-227
M 197441 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

22. Bruno Schulz i Walter Benjamin : między zachodnioeuropejską metropolią a środkowoeuropejską prowincją / Monika Tokarzewska // Przegląd Filozoficzno-Literacki. - 2010, nr 3, s. 243-263

23. Europa pachnąca partykularzem? : Nowe Adbery w Europie Środkowo-Wschodniej albo przyzwolenie na pospolitość / Xavier Galmiche ; tł. z fr. Mateusz Chmurski. - Skrót // Przegląd Filozoficzno-Literacki. - 2013, nr 1/2, s. 137-165
* Prowincja w literaturze europejskiej

24. Kartografia utraconej prowincji / Nina Taylor-Terlecka // Litteraria Copernicana. - 2008, nr 1, s. 75-87
* Tadeusz Konwicki "Rojsty"

25. Kogo obchodzą małe miasteczka? : o "Kanciku" Marka Hłaski i "Sobocie" Andrzeja Bursy / Radosław Młynarczyk // Literaturoznawstwo : historia, teoria, metodologia, krytyka. - Nr 6/7 (2012/2013), s. 221-230

26. Kuszeni przez nierealne : nieestetyczna prawda o prowincji w wybranych wierszach Andrzeja Bursy / Magdalena Piotrowska-Grot // Świat i Słowo : filologia, nauki społeczne, filozofia, teologia. - 2012, nr 2, s. 237-246

27. Litwa Miłosza, Litwa Konwickiego : rzecz o polskich zmaganiach z prowincją / Walentyna Krupowies // Konteksty. - 2010, nr 4, s. 99-106

28. Małe miasta i prowincja w ofercie Wydawnictwa Czarne : rekonesans / Magdalena Roszczynialska // Świat i Słowo : filologia, nauki społeczne, filozofia, teologia. - 2012, nr 2, s. 283-302

29. Maria Dąbrowska "Noce i dnie" // Cogito. - 2008, nr 1, s. 72-79
* Zawiera m. in. wypracowanie: Analizując fragmenty "Nad Niemnem" i "Nocy i dni" porównaj ze sobą dwa wizerunki kobiet: Emilii Korczyńskiej i Barbary Niechcic. Określ ich stosunek do życia na prowincji, odwołując się również do całości utworów

30. Metafora zamrożona w czasie : o ciszy nad sztetlami / Agnieszka Pantuchowicz // Świat i Słowo : filologia, nauki społeczne, filozofia, teologia. - 2012, nr 2, s. 225-236
* Miasta, prowincja i Żydzi w literaturze

31. Nostalgiczny obraz prowincji / Zbigniew Tomaszczuk // Format. - 2007/2008, nr 4, s. 59
* Prowincja w fotografiach Jerzego Piątka

32. Obraz społeczeństwa i prowincji angielskiej za panowania Jerzego III w świetle "Listów wybranych" Jane Austen / Daria Domarańczyk // Zeszyty Wiejskie. - Z. 18 (2013), s. 303-311

33. Od Zawrocia do Karpathos : PRL i uznanie w powieści kobiecej / Eliza Szybowicz. // Teksty Drugie. - 2013, nr 3, s. 191-203
* Kobieta i prowincja w literaturze polskiej

34. Paradoks prowincji / Dariusz Czaja // Konteksty. - 2008, nr 2, s. 28-33

35. Pejzaże prowincji : uwagi o liryce Marka Danielkiewicza / Alina Kochańczyk // Akcent. - 2006, nr 1, s. 85-89

36. Polak, "Ranczo" i prowincja : studium mitograficzne serialu / Anna Kapusta // Kultura Współczesna. - 2010, nr 4, s. 142-151

37. Polska prowincja a polska fotografia / Ireneusz Zjeżdżałka // Format. - 2007/2008, nr 4, s. 56-58

38. Polska prowincja egzotyczna / Paweł Matusz // Bez Dogmatu. - 2014, nr 2, s. 34-36
* Prowincja w filmie polskim

39. Profetyczne (od)czytanie prowincji : Jerzy Stempowski - "Esej berdyczowski" / Marek Bernacki // Świat i Słowo : filologia, nauki społeczne, filozofia, teologia. - 2012, nr 2, s. 191-203

40. Prowincja / Dorota Nosowska. - (Motyw w kulturze) // Cogito. - 2011, nr 23, s. 46-47

41. Prowincja i metropolia w kinie polskim - dwadzieścia lat później (1998-2002) / Marta Frydryk // Studia Filmoznawcze. - [T.] 24 (2003), s. 53-71

42. Prowincja jako nauczycielka historii, zwierciadło obyczajów i źródło wzruszeń : o "Podróży z Warszawy do Biłgoraju" Ignacego Krasickiego / Monika Szczot // Świat i Słowo : filologia, nauki społeczne, filozofia, teologia. - 2012, nr 2, s. 149-160

43. Prowincja jako świat "na opak" : "Emancypantki" Bolesława Prusa / Magdalena Rumińska // Świat i Słowo : filologia, nauki społeczne, filozofia, teologia. - 2012, nr 2, s. 177-190

44. Prowincja : motyw w tekstach kultury / Dorota Nosowska // Cogito. - 2015, nr 18, s. 30-31

45. "Prowincja osobliwa": Schulzowska kreacja i interpretacja Miasta / Wiera Meniok // Akcent. - 2007, nr 1, s. 69-74

46. Prowincja romantyków / Joanna Kułakowska // Polonistyka. - 1997, nr 9, s. 516-521
* Romantyczny mit prowincji

47. Prowincja w najnowszej literaturze polskiej i niemieckiej oraz współczesnych polonistycznych i germanistycznych badaniach literackich / Emilia Kledzik // Porównania. - Nr 6 (2009), s. 149-164

48. Prowincja (węg. vidék) w wybranych węgierskich filmach fabularnych : aspekt społeczny, polityczny i historyczny / Grzegorz Bubak // Porównania. - T. 11 (2012), s. 183-192

49. "Prowincja" z antropologicznego punktu widzenia. Refleksja z perspektywy dylematów komunikacji kulturowej / Czesław Robotycki // Konteksty. - 2008, nr 2, s. 7-13

50. Prowincje literackie naszych czasów / Krzysztof Biedrzycki // Polonistyka. - 1997, nr 9, s. 521-526

51. Temat prowincji w twórczości Andrzeja Barańskiego / Marta Frydryk // Studia Filmoznawcze. - [T.] 20 (1999), s. 141-157

52. Tomasz Różycki: miasto, dom, prowincja / Tomasz Cieślak // Kresy. - 2007, nr 1/2, s. 136-140

53. Zbigniewa Herberta miasta prowincjonalne : (w kręgu esejów autora) / Michał Kopczyk // Świat i Słowo : filologia, nauki społeczne, filozofia, teologia. - 2012, nr 2, s. 205-224

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

Drukuj

Teatr

Książki:

1. Ale Ja nie Bóg : kontemplacja i teatr w dziele Mirona Białoszewskiego / Jarosław Fazan. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 1998. - 196, [1] s. ; 21 cm.

2. Idea teatru w powieściach Dostojewskiego / Halina Chałacińska-Wiertelak. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 1988. - 123, [1] s. ; 24 cm. - (Seria Filologia Rosyjska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0137-1452 ; nr 25 ) ISBN 83-232-0150-1
M 157233 (Opole)

3. Kategoria teatralności w dziele Thomasa Bernharda / Agata Wittchen-Barełkowska. - Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014. - 291 s. ; 23 cm.

4. Mgła i zwierciadło : obrazy teatru w prozie, liryce i dramacie okresu Młodej Polski / Henryk Izydor Rogacki ; Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Wydział Reżyserii Dramatu. - Warszawa : "Errata", 2001. - 265, [1] s. ; 21 cm.

5. O przestrzeni teatralnej w dramatach Juliusza Słowackiego / Janusz Skuczyński. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. - 195, [2] s. ; 24 cm. - (Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego / Towarzystwo Naukowe w Toruniu ; t. 30 z. 3 ) ISBN 83-01-07277-6
M 041380 (Kluczbork), M 149287 (Opole)

6. Teatr / Julian Lewański // W : Słownik literatury staropolskiej : (średniowiecze, renesans, barok) / pod red. Teresy Michałowskiej, Barbary Otwinowskiej, Elżbiety Sarnowskiej-Temeriusz. - Wrocław ;Warszawa [etc.] : Zakład Narodowy. im. Ossolińskich-Wydawnictwo, 1990. - S. 857-864
C 045380 (Brzeg), C 53356 (Kędzierzyn-Koźle), C 046283 (Kluczbork), C 163367 I 163374 M 163408 (Opole)

7. Teatra polskie - historie / Dariusz Kosiński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 2010. - 587, [5] s. : il. (w tym kolor.) ; 27 cm. ISBN 978-83-01-16264-1
C 202965 M 202978 (Opole)

8. W świecie literatury i teatru : sztuka współuczestnictwa / red. Ewa Łubieniewska. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2006. - 582, [4] s. : il. ; 24 cm.

9. Wizja teatru w "Notatniku" Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego / Ewa Górecka // W : Między teatrem a światem : w kręgu problemów dramatu, sztuki scenicznej i teatralizacji kultury / red. Ryszard Strzelecki. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010. - S. 129-142
M 204425 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

10. Co tam komu w duszy gra : serial "Glee" i różne formy świętowania teatralności / Grzegorz Stępniak // Fragile. - 2010, nr 4, s. 63-68

11. Człowiek w teatrze życia - propozycja cyklu lekcji poświęconych omówieniu "Makbeta" Williama Szekspira / Wiktoria Siwoń // Język Polski w Liceum. - 2004/2005, nr 2, s. 46-53

12. Dramatów Słowackiego, na szczęście, w romantycznym teatrze nie wystawiano.. / Alina Kowalczykowa // Ruch Literacki. - 1996, z. 5, s. 525-539
*Porównanie doświadczeń dramaturgicznych J. Słowackiego i V. Hugo

13. Muminków poglądy na teatr / Wojciech Świdziński // Teatr. - 2010, nr 10, s. 63-66

14. O elementach teatralnych w tekstach dramatycznych : (na kilku wybranych przykładach) / Roman Taborski // Przegląd Humanistyczny. - 1993, nr 2, s. 101-110

15. Piękno, powołanie czy przekleństwo? : sztuka aktorska w polskiej powieści teatralnej / Anna Sobiecka // Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska. - Nr 7 (2009), s. 67-80

16. Problematyka teatralna "Balladyny" Juliusza Słowackiego / Katarzyna Bartos // Język Polski w Gimnazjum. - 2002/2003, nr 4, s. 17-25

17. Rola Magicznego Teatru w rozwoju osobowości na podstawie utworu "Wilk stepowy" Hermanna Hessego / Magdalena Braksator // Studia Niemcoznawcze. - T. 45 (2010), s. 441-448

18. Różewicz a teatr / Elżbieta Baniewicz // Teatr. - 1986, nr 11, s. 3-11

19. Teatr / Dorota Nosowska. - (Motyw w kulturze) // Cogito. - 2010, nr 21, s. 37

20. Teatr lalek w literaturze polskiej / oprac. Marek Waszkiel // Pamiętnik Teatralny. - 1987, z. 1-2, s. 135-186

21. Teatr w filmie : od "Dwóch brygad" do "Łóżka Wierszynina" / Tadeusz Lubelski // Dialog. - 2011, nr 1, s. 154-168

22. Teatr życia w "Horsztyńskim" / Andrzej Fabianowski // Przegląd Humanistyczny. - 1988, nr 8-9, s. 141-149

23. Teatr życia w tekstach kultury? / Dorota Boeske // Polonistyka. - 2003, nr 5, s. 286-290

24. Teatralność dworku w "Ferdydurke" Gombrowicza / Emanuela Tatarkiewicz // Polonistyka. - 2015, nr 2, s. 42-44

25. Zapomniane XIX-wieczne dramaty jako źródło informacji o teatrze / Halina Waszkiel // Pamiętnik Teatralny. - 2011, z. 1/2, s. 92-103

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

Drukuj

Imię

Książki:

1. Biblijne nazwy osobowe i topograficzne : słownik etymologiczny / Antoni Tronina, Piotr Walewski. Częstochowa : Edycja Świętego Pawła, cop. 2009. - 277, [2] s. ; 21 cm. - (Series Biblica Paulina ; 7)

2. Imię w polskiej antroponimii i kulturze / Maria Malec. - Kraków : Wydaw. Naukowe DWN, 2001. - 135 s. ; 24 cm.

3. Imię za człowiekiem idzie : zbiór 1 / Eugenia Kochanowska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1989. - 208,[4] s. ; 21 cm. ISBN 83-202-0706-1
M 158632/I (Opole)

4. Imiona bohaterów Pana Tadeusza : nazwy osób w epopei / Maria Zarębina. - Kraków : Wydaw. Naukowe WSP, 1996. - 191, [3] s. ; 21 cm. - (Prace Monograficzne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, 0239-6025 ; nr 202)
M 177456 M 177482 (Opole)

5. Imiona przez Żydów polskich używane / [wstęp i red. Lidia Kośka ; tł. na jęz. hebr. Maciej Tomal]. - Kraków : "Austeria", 2002. - 152, [1], V, [2] s. ; 21 cm.

6. Imiona współczesne, dawne i osobliwe / Bogna Wernichowska. - Warszawa : Świat Książki, 2009. - 285, [1] s. ; 21 cm.

7. Księga imion / Bogdan Kupis, Bogna Wernichowska, Jan Kamyczek ; wiersze Ludwik Jerzy Kern. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1975. - 300,[2] s. : il., rys. ; 21 cm.
C 052111 M 017455 (Brzeg), C 27958 M 27959 (Kędzierzyn-Koźle), M 023424 M 023615 (Nysa), M 093187 M 173677 (Opole)

8. Księga naszych imion / Józef Bubak. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1993. - 359 s. ; 21 cm. ISBN 83-04-0386-9
C 047864 (Kluczbork), C 167695 (Opole)

9. Nazewnictwo literackie w utworach Andrzeja Sapkowskiego i Nika Pierumowa / Maciej Szelewski. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2003. - 187 s. ; 21 cm.

10. Nazewnictwo literackie w utworach Edmunda Niziurskiego / Jerzy Głowacki ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych. - Gdańsk : GTN, 1999.
- 144 s. ; 25 cm. - (Prace Komisji Językoznawczej / Gdańskie Towarzystwo Naukowe). - (Seria Monografii / Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 0433-230X ; nr 105)

11. Nazwy osobowe w polskich przekładach Nowego Testamentu / Rafał Zarębski. - Łódź : Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2006. - 205, [1] s. ; 24 cm.

12. Onomastyka literacka / pod red. Marii Biolik. - Olsztyn : Wydawnictwa WSP, 1993. - 395 s. ; 24 cm. - (Studia i Materiały / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie. Filologia Polska, 0860-7273 ; nr 53)

13. Onomastykon Biblii Hebrajskiej i Nowego Testamentu : systematyzacja zapisu biblijnych nazw własnych / Krzysztof Sielicki. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Vocatio", cop. 2009. - XIV, 375, [3] s. ; 24 cm. - (Prymasowska Seria Biblijna)

14. Polskie imiona słowiańskie / Maria Karplukówna ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973. - 22, [1] s. ; 19 cm. - ( Nauka dla Wszystkich ; nr 191 )
M 083136 M 083137 M 083138 (Opole)

15. Sekrety imion własnych / Witold Paweł Cienkowski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1965. - 163,[1] s. ; 19 cm.
M 048246 (Opole)

16. Słownik imion / Jan Grzenia. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 362 s. ; 21 cm.

17. Słownik imion / oprac. Wanda Janowowa ; red. nauk. Alfred Zaręba. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. - X,316 s. ; 20 cm. ISBN 83-04-03123-X
C 019011 (Brzeg), M 30037 (Kędzierzyn-Koźle), C 026937 (Kluczbork), M 097833 M 097939 M 098081 (Opole)

18. Słownik imion / oprac. Wanda Janowowa ; red. nauk. Alfred Zaręba . - Wyd. 2 popr. i rozszerz.. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. - XII,[1],414,[5] s. : err. ; 25 cm. ISBN 83-04-03123-X
C 53163 (Kędzierzyn-Koźle), C 046157 (Kluczbork), C 057919 (Nysa), C 163370 I 163376 M 177247 M 177258 M 177259 (Opole)

19. Słownik nazw osobowych w polskich przekładach Nowego Testamentu / Rafał Zarębski. - Łódź : Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2005. - 90 s. ; 25 cm.

20. Tajemnice imion własnych / Witold Cienkowski ; il. Jerzy Flisak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. - 221, [3] s. : il. ; 21 cm. ISBN 83-02-04375-3
C 057324 (Nysa), C 166559 (Opole)

21. Twoje imię : przewodnik onomastyczno-hagiograficzny / Henryk Fros, Franciszek Sowa. - Wyd. 3. - Kraków : Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 1988. - 555, [1] s., 64 s.tabl. : portr. ; 25 cm. ISBN 83-85032-39-8
C 157393 (Opole)

22. Wielka księga imion / Ilija Marinković. - Wrocław : Wydawnictwo Europa, 2004. - 1007, [1] s. ; 23 cm.

23. Z imieniem przez życie : psychologiczne aspekty imion ludzkich / Krystyna Doroszewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013. - 202 s. : il. ; 21 cm.

24. Zarys ogólnej teorii imion własnych / Eugeniusz Grodziński ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973. - 310, [2] s. ; 24 cm.
M 088517 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

25. Aksjologia a chińskie tradycyjne imiona kobiet / Irena Kałużyńska // Roczniki Humanistyczne. - T. 62, z. 9 (2014), s. 9-25

26. Co oznacza imię Jahwe? / Wacław Borek // Katecheta. - 2005, nr 4, s. 45-46

27. Imię "Jan" w nazewnictwie i kulturze / Romana Łobodzińska// Rozprawy Komisji Językowej / Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. - [T.] 33 (2006), s. 11-17

28. Imię Piotr jako komponent związków frazeologicznych w ujęciu konfrontatywnym : (na materiale wybranych języków europejskich) / Joanna Szerszunowicz // Białostockie Archiwum Językowe. - Nr 7 (2007), s. 185-194

29. Imiona i nazwiska Żydów polskich przykładem językowej interferencji : (na podstawie książek I. B. Singera)/ Maria Karpluk // Onomastica. - R. 39 (1984), s. 197-211

30. Imiona pasterskie w sielankach Wergiliusza / Lucyna Stankiewicz // Meander. - 1980, nr 4, s. 165-169

31. Imiona wywodzące się od imienia Boga: Jahwe / Edward Breza // Język, Szkoła, Religia. - T. 4 (2008), s. 11-28
*Materiały z czwartej ogólnopolskiej konferencji "Język - szkoła - religia", Pelplin

32. Imiona związane ze świętym Pawłem z Tarsu / Edward Breza // Język, Szkoła, Religia. - T. 5 (2009), s. 42-69
*Materiały z piątej ogólnopolskiej konferencji "Język - szkoła - religia", Pelplin

33. Nazewnictwo w najnowszej twórczości Małgorzaty Musierowicz / Izabela Łuc // Onomastica. - R. 53 (2008/2009), s. 173-185

34. Nazwy osobowe w utworach Władysława Reymonta / Danuta Bieńkowska // Onomastica. - R. 28 (1983), s. 149-261

35. O imionach i nazwiskach bohaterów śląskich dowcipów / Ewa Jakus-Borkowa // Kwartalnik Opolski. - 1990, nr 1-4, s. 96-105

36. O imieniu Felicja / Marian Jurkowski // Studia i Materiały Polonistyczne. - T. 6 (2002), s. 309-311

37. Odys gość : zagadka imienia / Cezary Wodziński // Przegląd Polityczny. - Nr 123 (2014), s. 2-13

38. Stereotypy imion ludzkich / Krystyna Doroszewicz, Ewa Stanisławiak // Psychologia Wychowawcza. - 1997, nr 1, s. 25-34

39. Symbolika imion w poezji Jana Kochanowskiego / Janusz Pelc // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio Philologiae. - Vol. 20/21 (2002/2003), s. 33-40

40. Wanda : geneza imienia - geneza legendy / Marian Plezia // Prace Komisji Filologii Klasycznej. - Nr 23 (1995), s. 7-21

41. Zdrobniałe i spieszczone nazwy osobowe w języku Słowackiego / Urszula Kęsikowa // Onomastica. - R. 53 (2008/2009), s. 151-171

42. Znaczenie imienia na starożytnym Bliskim Wschodzie / Antoni Bartoszek // Communio. - 1994, nr 1, s. 15-24
*W Mezopotamii, Egipcie oraz w narodzie izraelskim

43. Znaczenie imienia w najstarszych cywilizacjach starożytnego Bliskiego Wschodu / Dominik Rybol // Scriptura Sacra. - R. 8/9 (2004/2005), s. 49-64

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

Drukuj

Czechy, Czesi

Książki:

1. Czechy i Czesi w opiniach polskich pamiętnikarzy XIX wieku / Barbara Jaroszewicz-Kleindienst. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985. - 163, [1] s. ; 21 cm. - (Prace Slawistyczne 0208-4058 43)

2. Gottland / Mariusz Szczygieł. - Wołowiec : "Czarne", 2006. - 237,[3] s. : il. ; 20 cm. - ( Reportaż )
M 195724 M 198076 (Opole)

3. Język i literatura czeska u schyłku XX wieku / red. nauk. Mieczysław Balowski i Jiří Svoboda ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu. - Wałbrzych : Wydaw. PWSZ ; Ostrava : Ostravská univerzita. Filozofická fakulta , 2001. - 408 s. ; 24 cm.

4. Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym / red. nauk. Mieczysław Balowski i Jiří Svoboda ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu. - Racibórz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2008. - 507 s. : il. ; 24 cm.

5. Język i literatura czeska w interakcji : tom referatów z międzynarodowej konferencji naukowej, Racibórz, 29-30 września 2005 r. / red. nauk. Mieczysław Balowski i Jiři Svoboda ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu. - Racibórz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2006.
- 406 s. ; 24 cm.

6. Język, literatura i kultura czeska : materiały z międzynarodowej studenckiej konferencji naukowej, Racibórz, 18-19.04.2007 r. / red. nauk. Justyna Kościukiewicz, Joanna Korbut ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu. - Racibórz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2008. - 202 s. : il. ; 20 cm.

7. Literatura czeska : 1918-1968 r. : wykłady / Jacek Baluch ; Uniwersytet Jagielloński. Katedra Filologii Słowiańskiej. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1973. - 185 s. ; 23 cm.

8. Pepiki : dramatyczne stulecie Czechów / Mariusz Surosz. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2010. - 358, [2] s. : il. ; 21 cm. - (Fortuna i Fatum. ) ISBN 978-83-7414-822-1
M 206390 (Opole)

9. Zrób sobie raj / Mariusz Szczygieł. - Wołowiec : "Czarne", 2010. - 289 s. : il. ; 20 cm. - (Sulina ) ISBN 978-83-7536-223-7
M 204518 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

10. "Chce pan widzieć Złotą Pragę?" - o mieście Bohumila Hrabala / Karolina Ćwiek // Kultura Miasta. - 2010, nr 1, s. 26-30

11. Ciasto z zakalcem / Danuta Lubina-Cipińska // Śląsk. - 2013, nr 4, s. 69
*Zawiera rec. przedstawienia: Gottland / Mariusz Szczygieł ; reż. Joanna Zdrada ; Teatr Rozrywki, Chorzów

12. Czechów stosunki z Bogiem / Grzegorz Tomicki // Odra. - 2011, nr 4, s. 111-112
*Zawiera rec. książki: Zrób sobie raj / Mariusz Szczygieł. - Wołowiec, 2010

13. Czechy pod specjalnym nadzorem / Paulina Małochleb // Studium. - 2007, nr 2, s. 170-175
*Zawiera rec. książki: Gottland / Mariusz Szczygieł. - Wołowiec, 2006

14. Czeska mistyfikacja / Maciej Duda // Wyspa. - 2010, nr 4, s. 156-157
*Zawiera rec. książki: Zrób sobie raj / Mariusz Szczygieł. - Wołowiec, 2010

15. Czeska rzeczywistość w czeskim komiksie / Michał Słomka // Czas Kultury. - 2007, nr 1/2, s. 29-38

16. Czeski błąd ambiwalencji / Piotr Michałowski // Pogranicza. - 2010, nr 6, s. 118-122
*Zawiera rec. książki: Pepiki : dramatyczne stulecie Czechów / Mariusz Surosz. - Warszawa, 2010

17. Czeski horror polityczny / Michał Radgowski // Nowe Książki. - 2007, nr 1, s. 23
*Zawiera rec. książki: Gottland / Mariusz Szczygieł. - Wołowiec, 2006

18. Gottland - czeskie divadlo / Joanna Bielas // Fraza. - 2007, nr 2, s. 286-287
*Zawiera rec. książki: Gottland / Mariusz Szczygieł. - Wołowiec, 2006

19. Gottland - czeskie divadlo / Joanna Bielas // Topos. - 2007, nr 4, s. 156-158
*Zawiera rec. książki: Gottland / Mariusz Szczygieł. - Wołowiec, 2006

20. Jak powstawał "Gottland" : tajniki warsztatu reportażysty / Mariusz Szczygieł ; rozm. przepr. Żaneta Nalewajk // Tekstualia : palimpsesty literackie, artystyczne, naukowe. - 2008, nr 1, s. 65-72

21. Katharsis w Gottlandzie / Dariusz Pachocki // Twórczość. - 2007, nr 10, s. 128-129
*Zawiera rec. książki: Gottland / Mariusz Szczygieł. - Wołowiec, 2006

22. Kim są Czesi? : edycja polska / Urszula Kowalska // Czas Kultury. - 2011, nr 3, s. 155-158
*Zawiera rec. książki: Pepiki : dramatyczne stulecie Czechów / Mariusz Surosz. - Warszawa, 2010

23. Láska nebeská, czyli miłość nie z tej ziemi / Antoni Kroh // Nowe Książki. - 2012, nr 7, s. 48
*Zawiera rec. książki: Láska nebeská / Mariusz Szczygieł. - Warszawa, 2012

24. Nie śmiej się z Czecha / Emilia Kolinko // Przegląd Powszechny. - 2012, nr 5, s. 153-154
*Zawiera rec. książki: Láska nebeská / Mariusz Szczygieł. - Warszawa, 2012

25. Obraz Czechosłowacji w karykaturach opublikowanych na łamach czasopism satyrycznych "Mucha" i "Szpilki" w latach 1945-1948 / Jolanta Ślęzak // Polityka i Społeczeństwo. - [T.] 11, nr 3 (2013), s. 49-68

26. Pasjonujące praskie leporello : "Praga, niespokojne serce Europy" (1984) Věry Chytilovej / Tomáš Hučko // Images. - Vol. 12, nr 21 (2013), s. 97-106

27. Problem pamięci zbiorowej w czeskim eseju filmowym lat dziewięćdziesiątych XX wieku / Jadwiga Głowa // Studia Filmoznawcze. - [T.] 26 (2005), s. 215-233

28. Raj Słowian / Urszula Glensk // Nowe Książki. - 2011, nr 3, s. 63
*Zawiera rec. książki: Zrób sobie raj / Mariusz Szczygieł. - Wyd. 2. - Wołowiec, 2011

29. Siedemnaście życiorysów / Antoni Kroh // Nowe Książki. - 2011, nr 1, s. 61
*Zawiera rec. książki: Pepiki : dramatyczne stulecie Czechów / Mariusz Surosz. - Warszawa, 2010

30. Sielanka z dramatem w tle / Magdalena Wołowicz // Odra. - 2011, nr 7/8, s. 125-126
*Zawiera rec. książki: Pepiki : dramatyczne stulecie Czechów / Mariusz Surosz. - Warszawa, 2010

31. Stalin w kraju Szwejka / Bogdan Widera // Śląsk. - 2008, nr 4, s. 114
*Zawiera rec. książki: Gottland / Mariusz Szczygieł. - Wołowiec, 2006

32. Śmiejące się bestie / Hanna Usarewicz // Teatr. - 2011, nr 7/8, s. 68-70
*Zawiera rec. przedstawienia: Gottland. Kdo neskáče, není Čech! / wg Mariusza Szczygła ; reż. Jan Mikulášek ; Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava

33. Śmierć Krecika / Martyna Lemańczyk // Czas Kultury. - 2007, nr 1/2, s. 188-189
*Zawiera rec. książki: Gottland / Mariusz Szczygieł. - Wołowiec, 2006

34. Taki mały, taki duży / Łukasz Grzesiczak // Nowa Europa Wschodnia. - 2012, nr 5, s. 205-207
*Twórczość Bohumila Hrabala i Milana Kundery

35. Tematyka czeska we współczesnej kulturze polskiej : rekonesans / Justyna Buczyńska // Inskrypcje. - R. 2, nr 1 (2014), s. 9-28

36. Wizerunek Czecha w "Zrób sobie raj" czy może kreowanie nowych stereotypów / Elżbieta Szczepańska // Bohemistyka. - R. 13, [nr] 4 (2013), s. 286-296

37. Zapomniane bohemika w literaturze polskiej / Marta Dudkowska // Bohemistyka. - R. 11, [nr] 2 (2011), s. 123-132
*Cyklu poetycki "Praskie medytacje" J. Harasymowicza oraz opowiadanie "Twardy człowiek" M. Brandysa

38. Znośna lekkość bytu / Robert Winnicki // Twórczość. - 2011, nr 3, s. 106-108
*Zawiera rec. książki: Zrób sobie raj / Mariusz Szczygieł. - Wołowiec, 2010

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

Drukuj

Polityka

Książki:

1. Aksjologia i polityka w pisarstwie i działalności Jana Nowaka-Jeziorańskiego / Konrad W. Tatarowski. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010. - 265 s. ; 24 cm.

2. Biblia o państwie / Michał Wojciechowski. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008. - 184 s. ; 21 cm.

3. Granice : polityczność prozy i dyskursu kobiet po 1989 roku / Inga Iwasiów. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013. - 207 s. ; 21 cm. - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (943) 869)

4. Günter Grass i polityka / Magdalena Latkowska ; pod red. nauk. Jana Koźbiała. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2008. - 240 s. ; 24 cm. - (Druga Europa : seria monografii interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej ; t. 2)
M 200125 (Opole)

5. Kuchnia polityczna : aforyzmy i wskazania dla polityków i nie tylko / zebr. i oprac. Joachim Glensk,Wiesław Stradomski. - Poznań : "Lektikon", 2001. - 247,[1] s. ; 21 cm. ISBN 83-907066-9-5
M 183688 (Opole)

6. Między polityką a metapolityką : samoobjawienie romantycznej twórczości Adama Mickiewicza (1817-1835) / Daniel H. Valsecchi. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2007. - 483, [3] s. ; 24 cm.

7. Obrazy suwerenności : o wyobraźni politycznej w literaturze polskiej XIX i XX wieku / Maria Zadencka ; Fundacja "Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych", Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2007. - 160, [3] s. : il. ; 24 cm. - (Badania Polonistyczne za Granicą t. 18)
M 198901 (Opole)

8. Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce w latach 1980-1990 / Danuta Dąbrowska. - Szczecin : Wydaw. Naukowe US, 1998. - 206, [1] s. ; 24 cm. - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. 286)

9. Pieśń polityczna Oświecenia : dokument mało znany ... / Lucjan Cieślak. - Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 1991 (Łódź : UŁ). - 311, [1] s. : nuty, 3 mapy, 1 wykr. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Lodziensis)

10. Poezja okolicznościowa w Polsce w latach 1730-1830 : w kręgu spraw publicznych i narodowych / pod red. Marka Nalepy, Grzegorza Trościńskiego, Romana Magrysia. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014. - 355 s. : il. ; 24 cm.

11. Polityka historyczna w literaturze polskiej / red. Krzysztof Stępnik, Magdalena Piechota. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. - 438 s. : il. ; 24 cm. - (Obrazy Kultury Polskiej)

12. Polityka literatury : przewodnik "Krytyki Politycznej" / [red. Kinga Dunin]. - Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2009. - 327, [1] s. ; 17 cm. - ( Przewodniki Krytyki Politycznej ; t. 9 ) ISBN 978-83-61006-21-3
M 201352 M 201473 M 201474 (Opole)

13. Polska, wieczny romans : o związkach literatury i polityki w XX wieku / Dariusz Gawin. - Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej : Wydawnictwo Dante, 2005. - 194, [1] s. ; 20 cm. - (Biblioteka Myśli Politycznej ; 44)
M 196581 M 196807 (Opole)

14. Prawą stroną literatury polskiej : szkice i portrety / Maciej Urbanowski. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2007. - 223 s. : il. ; 24 cm.

15. Uwalnianie narodów : biblijne zasady zarządzania, szkolnictwa, ekonomii i polityki / Stephen McDowell & Mark Beliles ; [przekł. z jęz. ang. Monika Pałka]. - [Warszawa] : Wydawnictwo Coolshop, 2007. - 255, [1] s. : il. ; 24 cm.

16. Władza i polityka w literaturze political fiction : prawda czy fikcja? / Łukasz Jan Berezowski. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. - 295, [1] s., [4] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

 

Artykuły w czasopismach:

17. Autonomia, irracjonalizm i wspólnota : szkic o filozoficzno-politycznych wymiarach "Nowej Heloizy" J. J. Rousseau / Janusz Grygieńć // Dialogi Polityczne : polityka, filozofia, społeczeństwo, prawo. - Nr 11 (2009), s. 299-319

18. Bajki Ezopa o polityce / Michał Wojciechowski // Teologia Polityczna. - Nr 5 (2009/2010), s. 333-344

19. Brytyjski komiks polityczny : zarys problematyki / Wojciech Lewandowski // Przegląd Europejski. - 2013, nr 4, s. 108-119

20. Co by było, gdyby..., czyli dlaczego powstała "political fiction" / Mariusz Kraska // Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna. - Nr 9 (2000), s. 131-151

21. "Coraz to nowe pytania" : aspekty polityczne w najnowszych sztukach Caryl Churchill / Aleksandra Kamińska // Didaskalia. - Nr 124 (2014), s. 55-60

22. Dlaczego Forsyth nie jest Polakiem? / Mariusz Kraska // Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna. - Nr 8 (1999), s. 225-235
*Literatura "political fiction"

23. Doświadczenia polityki miejskiej rządu carskiego w późnej twórczości Elizy Orzeszkowej / Grzegorz Marchwiński // Przegląd Humanistyczny. - 2013, nr 1, s. 69-81

24. Dramat, czyli "Mój pamiętnik polityczny" Stanisława Grochowiaka / Jacek Łukasiewicz // Dialog. - 2011, nr 3, s. 134-143

25. Drogi i manowce powieści politycznej 1957-1967 / Anna Bukowska // Miesięcznik Literacki. - 1968, nr 7, s. 30-35

26. Filozoficzny wymiar polityki u Dostojewskiego / Ellis Sandoz ; tł. z ang. Kinga Marulewska, Maciej Stanisławski // Dialogi Polityczne : polityka, filozofia, społeczeństwo, prawo. - Nr 11 (2009), s. 321-344

27. Głowa Gorgony, czyli niepolitycznie o tragedii "Makbeta" / Małgorzata Grzegorzewska // Kronos. - 2011, nr 3, s. 178-186

28. Granice polityki : interpretacja pierwszej sceny pierwszego aktu "Króla Leara" / Harry V. Jaffa ; tł. Alicja Rosé // Kronos. - 2011, nr 3, s. 63-83

29. Günter Grass i polityka / Magdalena Latkowska // Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej. - T. 4 (2009), s. 20-35

30. Gűntera Grassa lekcje polityki / Piotr Buras // Przegląd Polityczny. - 2000, nr 46/47, s. 122-132

31. Ideologia i hegemonia: literatura polityczna dzisiaj / Frode Helland ; tł. Ewa Partyga // Dialog. - 2010, nr 7/8, s. 84-93

32. Idy marcowe / Michał Piepiórka // Kino. - 2012, nr 2, s. 83-84
*Zawiera rec. filmu: Idy marcowe / reż. George Clooney, 2011

33. Jak istnieje "powieść polityczna" / Leszek Szaruga // Przegląd Polityczny. - Nr 62/63 (2003), s. 37-42

34. Jak najmniej o kinie / Marek Kulesza // Kino. - 2006, nr 9, s. 54-57
*Ronald Reagan w radiu i telewizji

35. Jest Dyzma, brak Dołęgi : literatura polityczna / Mariusz Czubaj // Polityka. - 2004, nr 22, s. 68,70

36. Kamera na Watergate / Konrad J. Zarębski // Kino. - 2009, nr 2, s. 21-24
*Filmy dotyczące afery Watergate

37. Kapitan Żbik głosuje na Platformę, czyli komiks w służbie reklamy politycznej. (Analiza przypadku) / Marek Kochan // Zeszyty Prasoznawcze. - 2001, nr 3-4, s. 37-57

38. Komiksy i polityka / Katarzyna Szajewska // Kultura Popularna. - 2005, nr 2, s. 29-31

39. Liberum veto a obrona przed tyranią większości : obraz demokracji w pismach Andrzeja Maksymiliana Fredry / Ewa Jolanta Głębicka // Wiadomości Historyczne. - 2004, nr 3, s. 4-12

40. Mike Morris jedzie do Waszyngtonu / Piotr Tarczyński // Polityka. - 2012, nr 11, s. 102-104
*Amerykańskie kino polityczne

41. Motywy społeczno-polityczne w twórczości J. Geneta / Alojzy Pałłasz // Kwartalnik Naofilologiczny. - 1971, z. 2, s. 127-143

42. O Antygonie i "Antygonie" trochę inaczej / Joanna Bibik // Ruch Literacki. - 2012, z. 2, s. 155-170

43. O drugim sezonie "House of Cards" i o "Bossie" : jak polubić złych polityków / Paweł Kaczmarski // Monde Diplomatique (Ed. Polska). - 2014, nr 7, s. 42-45

44. O grzechach polityka na przykładzie "Granicy" Zofia Nałkowskiej / Aleksandra Francuz // Język Polski w Liceum. - 2011/2012, nr 4, s. 68-71

45. O utworach politycznych A. F. Ossendowskiego / Andrzej Chruszczyński // Przegląd Humanistyczny. - 1995, nr 1, s. 67-76

46. Obraz polityki i polityków w polskich serialach telewizyjnych : na przykładzie "Rancza" i "Ekipy" / Dorota Piontek // Środkowoeuropejskie Studia Polityczne. - 2013, [t.] 1, s. 55-69

47. Od polityki do utopii w twórczości Tomasza Manna / Jacek Kępa // Kresy. - 2005, nr 1/2, s. 145-152

48. Orwella obrona świata współczesnego / Paweł Śpiewak // Literatura na Świecie. - 1986, nr 5, s. 140-147

49. Platforma, której rośnie / Aneta Kyzioł // Polityka. - 2014, nr 7, s. 82-84
*Drugi sezon "House of Card"

50. Polityczny sceptycyzm i polityczna utopia Brunona Schulza / Dominik Antonik // Res Publica Nowa. - 2012, nr 19, s. 108-113

51. Polityka w "Dwóch panach Sieciechach" Juliana Ursyna Niemcewicza : rzecz o najnowszych tendencjach w nauczaniu historii literatury na studiach polonistycznych / Roman Magryś // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dydaktyka. - Z. 8 (2013), s. 27-41

52. Polityka w fantastyce / Jeff VenderMeer // Fantasy & Science Fiction (Ed. polska). - 2011, nr 2, s. 180-184

53. Polska powieść polityczna po 1956 roku / Grażyna Golik-Szarawarska // Zaranie Śląskie. - 1979, z. 1, s. 88-105

54. "Polskie sposoby istnienia" / Jarosław Marek Rymkiewicz ; rozm. przepr. Mirosław Dzień // Kwartalnik Artystyczny. - 1998, nr 4, s. 133-139
*Tematyka polityczna w literaturze

55. Powieść polityczna i jej wyróżniki / Arkadiusz Myszkowski // Miesięcznik Literacki. - 1976, nr 10, s. 59-66

56. Powieść polityczna Juliusza Kadena-Bandrowskiego / Barbara Mossakowska // Polonistyka. - 1988, nr 3, s. 189-197

57. Przychodzi baba do eurodeputowanego / Olga Syska, Michał Pręgowski // Kultura Popularna. - 2005, nr 1, s. 51-55
*Dowcip i żart polityczny jako fenomen socjolingwistyczny

58. Rola literatury pięknej w kształtowaniu polskich mitów politycznych / Jacek Kolbuszewski // Ruch Literacki. - 1993, z. 3, s. 247-268

59. Rozdrapywanie rany / Andrzej Zwaniecki // Film. - 2006, nr 9, s. 58-64
*Polityka w kinie

60. Sztuka pisania o polityce / Bernard Crick // Przegląd Polityczny. - 2000, nr 43, s. 94-102
*George Orwell

61. Temat polityczny w sztuce krytycznej na przykładzie "Fear and Trembling" Grzegorza Klamana / Magdalena Lorenc // Środkowoeuropejskie Studia Polityczne. - 2012, [t.] 4, s. 193-205

62. Trzy literackie obrazy sanacji : (Zofii Nałkowskiej, Tadeusza Brezy, Jerzego Putramenta) / Stanisław Majchrowski // Prace Polonistyczne. - T. [40] (1984), s. 5-40

63. Ucieczka od polityki? Polskie kino po komunizmie / Ewa Mazierska // Kino. - 2011, nr 6, s. 10-14

64. Władza na ekranie / Paweł Burdzy // Uważam Rze. - 2012, nr 11, s. 52-53
*Zawiera rec. filmu: Idy Marcowe / reż. George Clooney

65. Wydarzenia polityczne lat 1980-1981 w dramacie polskim / Jerzy Waligóra // Ojczyzna Polszczyzna. - 1996, nr 1, s. 49-52
*Dot.: Jarosław Abramow-Newerly: Maestro, Ernest Bryll: Kolęda nocka, Ładny, spokojny wieczór, Władysław Zawistowski: Stąd do Ameryki, Jerzy Żurek: Para za parą

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

Drukuj

Sierota

1. Los sieroty w pieśni i bajce ludowej / Magdalena Jonca // Literatura Ludowa. - 1992, nr 2, s. 3-17

2. Przypadki szczególne / Agnieszka Kosmecka // Polonistyka. - 2014, nr 3, s. 28-31
*Sieroctwo w baśniach braci Grimm

3. Sieroctwo w Biblii / Iwona Zielonka // Teologia i Moralność. - T. 8 (2010), s. 95-103

4. Sierota w literaturze polskiej dla dzieci w XIX wieku / Magdalena Jonca. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1994. - 332, [1] s., [24] s. il. ; 20 cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 1545)

5. Sierota w pieśniach weselnych / M. Trojan // Literatura Ludowa. - 1982, nr 2, s. 37-54

6. Sieroty żydowskie : fotografia, film, literatura / Bartłomiej Krupa // Polonistyka. - 2014, nr 3, s. 4-8

7. Studium o dziewiętnastowiecznym sieroctwie / Grzegorz Leszczyński // Guliwer. - 1995, nr 1, s. 30
*Sierota w literaturze polskiej dla dzieci

8. W Andersenowskim uniwersum natury / Klaudia Kinowska // Polonistyka. - 2014, nr 3, s. 24-26

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

Drukuj

Papierosy, nikotyna, tytoń

Książki:

1. Dym : powszechna historia palenia / red. Sander L. Gilman, Zhou Xan. - Kraków : "Universitas", 2009. - S. 265-276 : Palenie a sztuka
M 201448 (Opole)

2. Dym w kinematografii: od Weimaru do Hollywood / Noah Isenberg // W : Dym : powszechna historia palenia / red. Sander L. Gilman, Zhou Xan. - Kraków : "Universitas", 2009. - S. 248-255
M 201448 (Opole)

3. Kobieta jako element XIX-wiecznych obrazów przedstawiających palenie / Dolores Mitchell // W : Dym : powszechna historia palenia / red. Sander L. Gilman, Zhou Xan. - Kraków : "Universitas", 2009. - S. 294-303
M 201448 (Opole)

4. Palenie w operze / Linda Hutcheon, Michael Hutcheon // W : Dym : powszechna historia palenia / red. Sander L. Gilman, Zhou Xan. - Kraków : "Universitas", 2009. - S. 230-235
M 201448 (Opole)

5. Papierosy są boskie / Richard Klein ; przeł. Jacek Spólny. - Warszawa : "Czytelnik", 1998. - 186, [2] s. ; 21 cm.

6. Pochwała Lady Nikotyny: miniona epoka prozy, poezji... i prezentacji / Eugene Umberger // W : Dym : powszechna historia palenia / red. Sander L. Gilman, Zhou Xan. - Kraków : "Universitas", 2009. - S. 236-247
M 201448 (Opole)

7. Szisza w haremie: o paleniu i orientalizmie w sztuce / Ivan Davidson Kalmar // W : Dym : powszechna historia palenia / red. Sander L. Gilman, Zhou Xan. - Kraków : "Universitas", 2009. - S. 218-229
M 201448 (Opole)

8. Symbole pustki: palenie jako sposób życia w filmie „La Maman et la Putain” Jeana Eustache'a / Dawn Marlan // W : Dym : powszechna historia palenia / red. Sander L. Gilman, Zhou Xan. - Kraków : "Universitas", 2009. - S. 256-264
M 201448 (Opole)

9. Symbolika i obrazowanie: palenie w sztuce począwszy od XVII wieku / Benno Tempel // W : Dym : powszechna historia palenia / red. Sander L. Gilman, Zhou Xan. - Kraków : "Universitas", 2009. - S. 206-217
M 201448 (Opole)

10. Tytoniowy szlak czyli Szkic z historii obyczaju, gdy palono tytoń / Krzysztof Teodor Toeplitz. - Warszawa : Wydawnictwo Nowy Świat, 2009. - 254, [2] s. : il. ; 17 cm.

 

Artykuły w czasopismach:

11. Celebracja palenia / Katarzyna Bałżewska // Twórczość. - 2012, nr 9, s. 144-146
*Palenie tytoniu w “Czarodziejskiej górze” Thomasa Manna

12. Dziękujemy za palenie / Tomasz Jopkiewicz // Kino. - 2007, nr 5, s. 76-77
*Zawiera rec. filmu: Dziękujemy za palenie / reż. Jason Reitman

13. "Fumare humanum est" : krótki leksykon używek tytoniowych wokół nas / Marceli Zygała // Konteksty. - 1999, nr 1-2, s. 121-124

14. Kawa i papierosy / Mikołaj Halicki // Kino. - 2004, nr 11, s. 66-67
*Zawiera rec. filmu: Kawa i papierosy / reż. Jim Jarmusch

15. Klepsydra z tytoniem / Elżbieta Wiącek // Czas Kultury. - 2003, nr 6, s. 36-43
*Palenie papierosów w filmach

16. Kopsnij szluga, czyli daj papierosa / Antoni Kroh // Nowe Książki. - 2009, nr 9, s. 18-19
*Zawiera rec. książki: Tytoniowy szlak czyli Szkic z historii obyczaju, gdy palono tytoń / Krzysztof Teodor Toeplitz. - Warszawa, 2009.
Zawiera rec. książki: Dym : powszechna historia palenia. - Kraków, 2009

17. O nowych i dawnych nazwach papierosów / Ewa Kołodziejek // Poradnik Językowy. - 2006, z. 2, s. 64-73

18. Papieros i popielniczka / Katarzyna Kuszyńska // Konteksty. - 1999, nr 1-2, s. 118-120
*Zwyczaje związane z paleniem

19. [Papierosy są boskie - recenzja] / Michał Radgowski // Nowe Książki. - 1999, nr 5, s. 23
*Zawiera rec. książki: Papierosy są boskie / Richard Klein. - Warszawa, 1998

20. Przeminęło z dymem? / Bartosz Żurawiecki // Film. - 2007, nr 5, s. 58-63
*Papierosy w filmach

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

Drukuj

Orfeusz

Książki:

1. Mit Orfeusza : inspiracje i reinterpretacje w europejskiej tradycji artystycznej / studia pod red. Sławomiry Żerańskiej-Kominek. - Gdańsk : "Słowo/Obraz Terytoria", 2003. - 394, [4] s. : il. (w tym kolor.), nuty ; 23 cm.

2. Orfeusz poetów dwudziestego wieku / Jerzy Poradecki ; [rys. Mikołaj Dawidziuk]. - Łódź : "Biblioteka", 1995. - 120 s. : il. ; 22 cm. - (Rzecz Poetycka. Eseje)

3. Orfeusz romantyków : mit o Orfeuszu w twórczości Juliusza Słowackiego i Gérarda de Nerval w kontekście epoki / Magdalena Siwiec. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2002. - 356, [3] s., [6] s. tabl. : il. ; 21 cm.

4. Orfizm i jego recepcja w literaturze, sztuce i filozofii / pod red. Katarzyny Kołakowskiej. - Kraków : "Homini" ; Lublin : Wydawnictwo KUL, 2011. - 202, [2] s. ; 24 cm. ISBN 978-83-61568-53-7 (Homini) ISBN 978-83-7702-297-9
M 206666 (Opole)

5. Śmierć i zmartwychwstanie / Enrico De Pascale ; [tł. Anita Kłos].Warszawa : "Arkady", 2011. - S. 135 : Orfeusz i Eurydyka
I 205509 (Opole)

6. Świat symboliki chrześcijańskiej / Dorothea Forstner ; przekł. z niem. i oprac. Wanda Zakrzewska, Paweł Pachciarek, Ryszard Turzyński. - Warszawa : "Pax", 1990. - S. 340-341 : Orfeusz
M 045171 (Brzeg) C 045648 (Kluczbork) C 064284 M 054190 (Nysa) C 162354 I 162374 (Opole)

 

Artykuły w czasopimach:

7. Człowiek wobec cierpienia : (propozycja metodyczna do klasy II) / Maria Bukowiecka // Język Polski w Szkole - Gimnazjum. - 2001/2002, nr 4, s. 49-52
* Konspekt lekcji w gimnazjum

8. Dwa światy / Krzysztof Myszkowski // Kwartalnik Artystyczny. - 2002, nr 4, s. 8-13
* Poemat "Orfeusz i Eurydyka"

9. Gesty miłości, gesty śmierci : reinterpretacje mitu o Orfeuszu, Eurydyce i Hermesie / Katarzyna Kuczyńska // Polonistyka. - 1997, nr 2, s. 94-99
* Analiza wierszy R.A. Rilkego i Z. Herberta

10. "L'Orfeo" albo niepokój nowoczesnych / Karol Berger ; tł. z ang. Anna Tenczyńska. - Fragm. książki "Bach's cycle, Mozart's arrow : an essay on the origins of musical modernity" // Zeszyty Literackie. - R. 28, nr 3 (2010), s. 93-104
*Orfeusz w literaturze, muzyce i sztuce

11. Mit o Orfeuszu i Eurydyce w powieści "Frenzy" Percivala Everetta / Monika Wesołowska // Roczniki Humanistyczne. - T. 61, z. 3 (2013), s. 93-100

12. Mit Orfeusza : inspiracje i reinterpretacje w europejskiej tradycji artystycznej : sympozjum interdyscyplinarne, Warszawa, 23-24 kwietnia 2001 / Dorota Maciejewicz // Barok. - 2001, nr 2, s. 166-169

13. Myśli o wrażliwości orfickiej / Piotr Wiktor Lorkowski.// Topos. - 1998, nr 1/2, s. 28-31
*Rilke Rainer Maria - twórczość

14. "Nie dbam, aby zimne skały...". Tajemnice Orfeusza-Mędrca w "Pieśni II" z "Ksiąg wtórych" Jana Kochanowskiego / Agata Kwiek // Pamiętnik Literacki. - 2008, z. 3, s. 19-34

15. Norwidowski Orfeusz - odwołania do antycznego mitu w wierszach poety / Jolanta Kordacka // Prace Polonistyczne. - Ser. 49 (1994), s. 157-169

16. O doświadczeniu poetyckim / Urszula M[ałgorzata] Benka // Pomosty. - [T.] 6/7 (2001/2002), s. 40-42
*Mit o Orfeuszu

17. O Orfeuszu z Rodopów przypomnienie / Stanisław Dubiski // Ruch Muzyczny. - 2002, nr 18/19, s. 40-42
*Tematyka orficka w operze

18. O orfickich źródłach Platona / Daniel Zarewicz // Wszechnica Polska. - 2002, nr 4, s. 67-78

19. O pocieszeniu, jakie daje mit orficki / Grażyna Sztukiecka // Świat i Słowo. - 2004, nr 2, s. 43-56
*Andrzej Mandalian "Strzęp całunu", Czesław Miłosz "Orfeusz i Eurydyka"

20. O poemacie Czesława Miłosza "Orfeusz i Eurydyka" / Ewa Bieńkowska, Przemysław Dakowicz, Bohdan Paczowski, Adam Szczuciński. // Zeszyty Literackie. - 2003, nr 3, s. 203-208

21. Orfeusz / Alicja Helman. - (Portrety filmowe) // Kino. - 2009, nr 11, s. 66-69

22. Orfeusz / Bela Hamvas // Literatura na Świecie. - 1989, nr 1, s. 47-68

23. Orfeusz, diabeł, śmierć / Tomasz Cyz // Zeszyty Literackie. - R. 27, nr 3 (2009), s. 145-147

24. Orfeusz i Alkestis. Dwa sposoby usprawiedliwienia śmierci / Ireneusz Ziemiński // Sztuka i Filozofia. - Nr 20 (2001), s. 21-41

25. Orfeusz i Eurydyka - inny wymiar / Barbara Tomalak // Świat i Słowo. - 2006, nr 1, s. 191-214

26. [Orfeusz i Eurydyka - recenzja] / Anna Legeżyńska// Polonistyka. - 2003, nr 5, s. 309
*Zawiera rec. książki: Orfeusz i Eurydyka / Czesław Miłosz. - Kraków, 2002

27. [Orfeusz i Eurydyka - recenzja] / Marian Kisiel // Nowe Książki. - 2003, nr 4, s. 38
*Zawiera rec. książki: Orfeusz i Eurydyka / Czesław Miłosz. - Kraków, 2002

28. Orfeusz i Eurydyka według Monteverdiego i Glucka / Tomasz Cyz // Zeszyty Literackie. - R. 23, nr 2 (2005), s. 198-203

29. Orfeusz i opera / Gabriela Wąsacz // Kamerton. - 2003, nr 1/2, s. 265-276
*Muzyczne interpretacje mitu Orfeusza

30. Orfeusz i opera / Gabriela Wąsacz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Muzyka. - Z. 2 (2004), s. 68-76

31. Orfeusz i orficy - zarys problematyki / Jarosław Marek Spychała // Klio. - Nr 4 (2003), s. 3-24

32. Orfeusz od różnych stron / Dorota Maciejewicz // Ruch Muzyczny. - 2002, nr 18/19, s. 42-45
*Sympozjum "Mit Orfeusza. Inspiracje i reinterpretacje w europejskiej tradycji artystycznej" w Warszawie

33. Orfeusz wobec Dionizosa / Zygmunt Kubiak // Tygiel Kultury. - 1997, nr 6/7, s. 41-48

34. Orfizm? Ale o co chodzi? / Krzysztof Bielawski. - Wykład // Kronos. - 2011, nr 4, s. 71-78

35. Orfizm i misteria bakchiczne : nowe świadectwa i stare problemy z interpretacją / Walter Burkert ; tł. z niem. Karolina Sekita. - Fragm. książki "Kleine Schriften" // Kronos. - 2011, nr 4, s. 106-114

36. Płeć Orfeusza / Slavoj Žižek ; tł. z ang. Hanna Milewska // Teksty Drugie. - 2006, nr 4, s. 153-159
*Eurydyka i Orfeusz w muzyce

37. Poeta - Orfeusz / Zbigniew Żakiewicz // Kwartalnik Artystyczny. - 2002, nr 4, s. 14-17
*Poemat "Orfeusz i Eurydyka" Czesława Miłosza

38. Poezja orficka / Stanisław Dłuski // Topos. - 2011, nr 3, s. 37-40

39. Re: Mit orficki / Katarzyna Kuczyńska-Koschany // Polonistyka. - 2005, nr 1, dod. "Matura - Egzamin Wewnętrzny" nr 3, s. 11-14
* Reinterpretacja mitu o Orfeuszu

40. Sen Orfeusza : (o intertekstualnych tropach poematu Cz. Miłosza "Orfeusz i Eurydyka") / Marek Bernacki // Świat i Słowo. - 2004, nr 2, s. 29-42

41. Słowa przeciwko śmierci : komentarz do poematu "Orfeusz i Eurydyka" Czesława Miłosza / Stanisław Stabryła // Nowy Filomata. - Nr 1 (2014), s. 56-63

42. Spotkania z Orfeuszem / Justyna Czaja // Nowa Polszczyzna. - 2005, nr 2, s. 3-8
*Recepcja mitu o Orfeuszu i Eurydyce we współczesnej kulturze europejskiej

43. Sprawozdanie z sympozjum: "Orfizm i jego recepcja w literaturze, sztuce i filozofii", Nieborów, 21-24 października 2009 / Mariusz Szmajdziński // Scripta Biblica et Orientalia. - [T.] 1 (2009), s. 277-282

44. Śpiący Orfeusz : (kilka uwag o poemacie Czesława Miłosza "Orfeusz i Eurydyka") / Joanna Ślósarska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. - [Z.] 8 (2006), s. 279-295

45. Świat wartości "człowieka czułego" : "Żale Orfeusza nad Eurydyką" Franciszka Dionizego Kniaźnina / Justyna Maria Dąbrowska // Wiek Oświecenia. - [T.] 19 (2003), s. 139-161

46. Wat, poeta orficki / Katarzyna Kuczyńska-Koschany //Colloquia Litteraria. - 2012, [nr] 1, s. 123-142

47. Zamiast / Marek Zaleski // Teksty Drugie. - 2003, nr 5, s. 34-59
*O poemacie "Orfeusz i Eurydyka" Czesława Miłosza

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

Drukuj

Don Kichot

Książki:

1. Awatary szaleństwa : o zjawisku donkichotyzmu w powieści angielskiej XVIII wieku / Wojciech Nowicki. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - 206 s. ; 24 cm.

2. Don Kichot i inni : postacie mityczne w perspektywie komparatystycznej / pod red. Lidii Wiśniewskiej. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2012. - 380 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.

3. Don Kichote / Kazimierz Sabik // W: Słownik literatury polskiej XIX wieku / pod red. Józefa Bachórza i Aliny Kowalczykowej. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. – S. 166-168
C 045459 (Brzeg), C 53522 (Kędzierzyn-Koźle), C 046686 (Kluczbork), C 061105 (Nysa), C 164484 I 164487 C (Opole)

4. Don Kichote w krainie filozofów : o kichotyzmie pokolenia '98 jako poszukiwaniu nowoczesnej formuły podmiotowości / Iwona Krupecka ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012. - 432 s. ; 22 cm. - (Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej)

5. Don Kiszot Cervantesa / Zofia Szmydtowa. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969. - 151, [1] s. : il. ; 17 cm. - (Biblioteka Analiz Literackich, 34 )
M 010669 M 010670 M 010671 M 013953 M 053309 (Brzeg), M 22765 M 24230 M 25786 (Kędzierzyn-Koźle), M 018071 M 018072 M 018137 M 018138 (Kluczbork), M 057005 (Nysa), C 079515 M 067018 M 067019 M 067021 M 073219 M 079517 (Opole)

6. Przestrzeń logosu i czas historii / Cezary Rowiński. - Warszawa : "Czytelnik", 1984. - S. 11-53 : Don Kichot i Don Juan
M 038112 (Kluczbork), M 044248 (Nysa), M 136451 (Opole)

7. Wykłady o Don Kichocie / Vladimir Nabokov ; przeł. Jolanta Kozak. - Warszawa : "Muza", 2001. - 300, [3] : il. ; 21 cm.

 

Artykuły w czasopismach:

8. Companero Sancho / Florian Śmieja // Kwartalnik Neofilologiczny. - T. 41, z. 4 (1994), s. 413-418
*Motyw Don Kichota i jego sługi Sancha m.in. w twórczości Wojciecha Bąka i Antoniego Słonimskiego

9. Don Kichot / Barbara Tylicka // Guliwer. - 1999, nr 2, s. 58-61
*Fragm. pracy "Bohaterowie naszych książek"

10. Don Kichot : co o nim wiemy? // Cogito. - 2002, nr 15, s. 33-36
*Don Kichot jako bohater literacki na maturze z języka polskiego

11. Don Kichot : gdzie jesteśmy? / Iza Galicka // Cogito. - 2008, nr 4, s. 65-67

12. Dwaj szaleńcy - dwaj rycerze XVII wieku / Katarzyna Droga // Cogito. - 2007, nr 5, s. 53-55

13. Kapłan czy błazen? : o metaforach Don Kichota u Manna i Kafki / Monika Sznajderman // Konteksty. - 1995, nr 3-4, s. 63-69

14. Motyw Don Kichota w wybranych współczesnych powieściach : ("Auto da fé" Eliasa Canettiego, "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza, "Mała apokalipsa" Tadeusza Konwickiego, "Tańcowały dwa Michały" Edwarda Redlińskiego) / Ewa Chwałko // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. - Nr 38 (2000), s. 199-219

15. O przyszłości "Trasy Don Kichota" i krajobrazu mancyjskiego / Magdalena Barbaruk // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Kulturoznawcze. - Nr 15 (2013), s. 171-185

16. Postaci XIX-wiecznych "donkichotów" : "Lalka" Bolesława Prusa oraz "Idiota" Fiodora Dostojewskiego / Urszula Jóźwiak // Kwartalnik Opolski. - 2005, nr 4, s. 3-21

17. Roland i Don Kichot : od słowa do obrazu i z powrotem / Anna Dubis // Język Polski w Gimnazjum. - 2007/2008, nr 3, s. 15-22

18. Siła wyobraźni (spotkanie z Don Kichotem Cervantesa) / Jolanta Malczewska // Polonistyka. - 1998, nr 3, s. 170-175

19. "Stary Gringo" : motyw Don Kichota w filmie i literaturze / Monika Sznajderman // Polska Sztuka Ludowa. - 1992, nr 3/4, s. 66-71

20. Wędrowiec, który podąża z Manczy / Barbara Gronek // Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 2, s. 35-46

21. Wędrówka motywu Don Kichota z Manczy przez dzieła literatury i sztuki różnych epok / Alicja Badowska // Dolnośląskie Ścieżki. - 2004, nr 7, s. 131-139

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

Drukuj

Prostytucja

Książki:

1. Chińska kurtyzana : tortury miłości / Miao Sing ; przeł. [z ang.] i oprac. Maciej Witkowski. - Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1991 - 132, [4] s. ; 20 cm. - (Biografie Niezwykłe)

2. Dziwki w historii : prostytucja w społeczeństwie zachodnim / Nickie Roberts ; przeł. [z ang.] Leszek Engelking. - Warszawa : "Volumen" : "Alfa-Wero", 1997. - 552 s. ; 20 cm.

3. Historia burdeli : dzieje domów rozkoszy od starożytności do czasów współczesnych / Mónica García Massagué ; przeł. z hisz. Karolina Jaszecka. - Warszawa : Bellona, 2012. - 165, [3] s. : il. kolor. ; 24 cm.

4. Historia prostytucji. 1, Czasy przedchrześcijańskie, cesarstwo rzymskie / F. S. Pierre Dufour ; przeł. Antoni Baniukiewicz. - Gdynia : "Uraeus", cop. 1997. - 393, [1] s. ; 22 cm. - (Biblioteka Historii Tradycji i Obyczajowości)

5. Historia prostytucji. 3, Czasy chrześcijańskie do końca XIX w. / F. S. Pierre Dufour ; przeł. Antoni Baniukiewicz. - Gdynia : "Uraeus", cop. 1998. - 394, [1] s. ; 22 cm. - (Biblioteka Historii Tradycji i Obyczajowości)

6. Najstarszy zawód świata : historia prostytucji / Marek Karpiński. - Warszawa : Wydawnictwo Iskry, cop. 2010. - 334, [2] s. : il. ; 20 cm.

7. W świecie wiatru i wierzb : wyznania chińskiej kurtyzany / oprac. i podał do dr. Jerzy Chociłowski. - Warszawa : Świat Książki - Weltbild Polska, 2012. - 284, [4] s. ; 19 cm.

 

Artykuły w czasopismach:

8. Ciało na sprzedaż : transgresje bohaterek Tarasa Szewczenki / Tetiana Studentowa // Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia. - Nr 149 (2009), s. 515-523

9. Ciemna strona Wenus / Ewa Szponar // Kino. - 2010, nr 11, s. 45-48
*Prostytutki i prostytucja w filmie

10. Dziewica i starcy / Tomasz Zalewski // Polityka. - 2009, nr 48, s. 68-70
*García Márquez Gabriel - "Rzecz o mych smutnych dziwkach "

11. "Erotodidactica meretricum" : szkoła kurtyzan w komedii łacińskiej od Plauta i Terencjusza po XVII wiek / Krzysztof Rzepkowski // Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae. - Vol. 19 (2009), s. 297-316

12. Instytucja kurtyzany w Indiach starożytnych / Aleksandra Kos // Przegląd Orientalistyczny. - 2011, nr 3/4, s. 151-160

13. Jak porno podbija Hollywood / Piotr Gociek // Uważam Rze. - 2012, nr 10, s. 50-52

14. Księżniczki / Agnieszka Jakimiak // Kino. - 2007, nr 12, s. 72
*Zawiera rec. filmu: Księżniczki / reż. Fernando Leon de Aranoa, 2005

15. Ladacznice stołeczne / Stanisław Milewski // Polityka. - 2004, nr 47, s. 82-84
*Prostytucja w Warszawie okresu międzywojennego

16. Nie tylko "kobiety upadłe" / Jakub Majmurek // Przekrój. - 2012, nr 26, s. 40-41
*Prostytucja w filmie

17. Rzecz o mych smutnych dziwkach / Jan Olszewski // Kino. - 2012, nr 7/8, s. 108-109
*Zawiera rec. filmu: Rzecz o mych smutnych dziwkach / reż. Henning Carlsen

18. Rzecz o miłości / Daria Weps // Opcje. - 2005, nr 2, s. 18-19
*Zawiera rec. książki: Rzecz o mych smutnych dziwkach / Gabriel García Márquez. - Warszawa, 2005

19. Smutny mędrek / Adam Komorowski // Nowe Książki. - 2005, nr 8, s. 36-37
*Zawiera rec. książki: Rzecz o mych smutnych dziwkach / Gabriel García Márquez. - Warszawa, 2005.

20. Sponsoring / Konrad Tambor // Kino. - 2012, nr 2, s. 84-85
*Zawiera rec. filmu: Sponsoring / reż. Małgorzata Szumowska, 2011

21. Uniwersytutki / Joanna Podgórska // Polityka. - 2012, nr 6, s. 93-94
*Zawiera rec. filmu: Sponsoring / reż. Małgorzata Szumowska, 2011

22. Uwagi o prostytucji w Atenach w V i IV wieku p.n.e. / Maria Nowak // Przegląd Historyczny. - 2007, z. 3, s. 327-350

23. Wystawiam język światu / Małgorzata Szumowska ; rozm. przepr. Magdalena Rigamonti // Newsweek Polska. - 2012, nr 6, s. 46-49

24. Zbłąkane kopciuszki i pracujące dziewczyny / Ewa Mazierska // Film. - 1996, nr 9, s. 118-119
*Prostytucja jako motyw filmowy

25. Zło dojrzewania / Fraçois Ozon ; rozm. przepr. Janusz Wróblewski // Polityka. - 2013, nr 47, s. 86-88
*Film "Młoda i piekna" Fraancoisa Ozona

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

Drukuj

Astrologia

Książki:

1. Astrologia, magia, alchemia / Matilde Battistini ; tł.[z wł.] Ewa Morka . - Warszawa : "Arkady", 2006. - S. 9-129 : Astrologia
I 194312 M 195206 (Opole)

2. Bogowie nocy : motywy astralne w religiach starożytnej Mezopotamii / Arkadiusz Sołtysiak. - Kraków : "Nomos", 2003. - 306 s. : rys., tab., wykr. ; 21 cm.

3. Hieronim Bosch : astrologiczna symbolika jego dzieł / Anna Boczkowska. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977. - 189, [2] s., [53] k. il. (w tym 2 kolor.) ; 25 cm. - (Studia z Historii Sztuki / Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki ; t. 26)
M 021734 (Brzeg)

4. Ikonografia znaków zodiaku i gwiazdozbiorów w średniowieczu / Ewa Śnieżyńska-Stolot ; Katedra Etnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Kraków : "Secesja", 1994. - 85,[2] s. : rys. ; 30 cm. ISBN 83-86077-86-7
M 184943 (Opole)

5. Magia i astrologia w literaturze polskiego oświecenia / Danuta Kowalewska. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009. - 393 s. : il., err. ; 23 cm.

6. Nauki tajemne w dawnej Polsce - Mistrz Twardowski / Roman Bugaj. - [Wyd. 2]. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. - 332, [3] s. : faks., fot., portr., rys. ; 21 cm.
M 144614 (Opole), M 038312 (Brzeg)

7. Śladami astrologii starożytnego Egiptu / Antoni Paprocki ; przedm. Waldemar Galoss. - Białystok : Studio Astropsychologii, 1999. - 115, [2] s. : il. ; 21 cm.

8. W świetle gwiazd : sztuka i astrologia w Gdańsku w latach 1450-1550 / Andrzej Woziński. - Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/obraz Terytoria, 2011. - 408, [5] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - (Gedania Artistica ; t. 2)

 

Artykuły w czasopismach:

9. Archetypy astrologiczne w utworach fantastycznych / Eva Mroczek // Nowa Fantastyka. - 2007, nr 6, s. 9-12

10. Astrologia i poezja : o "Wróżbicie boju moskiewskiego" Andrzeja Dębołęckiego / Jerzy Kroczak // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. - Nr 41 (2002), s. 53-63

11. Astrologia w legendach o Aleksandrze Wielkim / Joanna Wilimowska // Nowy Filomata. - 2013, nr 2, s. 177-184

12. Astrologia w renesansie / Wolfgang Hübner ; tł. z niem. Rafał Perkowski, Janisława Sitek // Alma Mater. - Nr 84 (2006), s. 27-29

13. Poezja, astrologia i polityka - próba interpretacji horoskopów przedstawionych w księdze IV "Astronomików" Maniliusza / Justyna Rudnicka // Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia. - Nr 30 (2010), s. 97-106

14. Przyszłość Europy zapisana w gwiazdach : renesansowy prognostyk astrologiczny z 1565 roku / Małgorzata Krzysztofik // Ruch Literacki. - 2006, z. 2, s. 145-167

15. Stosunek Rzymian do astrologii w świetle wybranych źródeł / Ewelina Hulak // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica. - [Nr] 8 (2009), s. 175-181

16. "Zamek piękny na wzgórzu" i gwiaździste niebo nad Salą Poselską Zamku Wawelskiego / Ewa Śnieżyńska-Stolot // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. - 2013, nr 1, s. 7-71
*Astrologia w sztuce polskiej

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

Drukuj

Orient, orientalizm

Książki:

1. Droga na Wschód - polskie inspiracje orientalne : materiały z forum dyskusyjnego / red. i wstęp Daniel Kalinowski. - Słupsk : Instytut Filologii Polskiej WSP [Wyższej Szkoły Pedagogicznej], 2000. - 252 s. : il. ; 21 cm.

2. Leopolda Staffa „lux ex Oriente” / Włodzimierz Wójcik // W : Orient w literaturze i kulturze modernizmu / pod red. Eugenii Łoch. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. – S. 157-169
M 205620 (Opole)

3. Miłość do samuraja : egzotyka i Orient w prozie Wacława Sieroszewskiego / Anna Kalinowska // W : Orient w literaturze i kulturze modernizmu / pod red. Eugenii Łoch. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. – S. 143-156
M 205620 (Opole)

4. Mit Orientu i kultury Zachodu w literaturze XIX i XX wieku / Erazm Kuźma ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Szczecinie. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe WSP, 1980. - 320 s. : err. ; 24 cm.
M 123803 (Opole)

5. Motywy indyjskie w literaturze polskiej / Jan Tuczyński. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. - 227, [1] s., [6] k. tabl. : il. 2 portr. ; 22 cm. ISBN 83-01-02240-X
M 030333 (Brzeg), M 41644 (Kędzierzyn-Koźle), M 034757 (Kluczbork), M 039458 (Nysa), M 126179 (Opole)

6. Motywy orientalne w późnej prozie narracyjnej polskich pozytywistów / Anna Martuszewska // W : Orient w literaturze i kulturze modernizmu / pod red. Eugenii Łoch. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. – S. 101-114
M 205620 (Opole)

7. Motywy orientalne w twórczości prozatorskiej Antoniego Langego / Eugenia Łoch // W : Orient w literaturze i kulturze modernizmu / pod red. Eugenii Łoch. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. – S. 115-125
M 205620 (Opole)

8. Orient i orientalizm w sztuce : materiały [XXXII] Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki / Stowarzyszenie Historyków Sztuki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. - 357,[2] s. : il., fot., portr., rys. ; 25 cm.
M 47711 (Kędzierzyn-Koźle), M 040117 (Kluczbork), M 144714 (Opole)

9. Orient w kulturze polskiego oświecenia / Jan Reychman. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1964. - 386, [1] s. : il., portr. ; 24 cm.
M 005770 (Brzeg), M 9763 (Kędzierzyn-Koźle), M 010542 (Kluczbork), M 044728 (Opole)

10. Orient w kulturze polskiej : materiały z sesji jubileuszowej z okazji 25-lecia Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, 15-16 października 1998 / [Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie]. - Warszawa : "Dialog", 2000. - 221 s., [2] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

11. Orient w literaturze i kulturze modernizmu / pod red. Eugenii Łoch. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. - 227 s. ; 24 cm. ISBN 978-83-227-3237-3
M 205620 (Opole)

12. Orient w literaturze, literatura w Oriencie : spotkania / pod red. Adama Bednarczyka, Magdaleny Kubarek, Macieja Szatkowskiego. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. - 320, [1] s. : il. kolor. ; 23 cm.

13. Orient w polskiej kulturze artystycznej / Tadeusz Mańkowski ; przedm. Mieczysław Gębarowicz ; Państwowy Instytut Sztuki. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1959. - 255 s., 5 k.tabl. : il., portr. ; 24 cm. - ( Studia z Historii Sztuki / Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki ; T.8 )
M 13948 (Kędzierzyn-Koźle), M 006731 M 007343 (Kluczbork), M 022001 (Opole)

14. Orientalizm / Edward W. Said ; przeł. [z ang.] Witold Kalinowski ; wstępem opatrzył Zdzisław Żygulski jun. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1991. - 471, [2] s. ; 20 cm. - (Biblioteka Myśli Współczesnej. ) ISBN 83-06-01974-1
M 164447 (Opole)

15. Orientalizm / Jan Reychman // W : Słownik literatury polskiego Oświecenia / pod red. Teresy Kostkiewiczowej ; [oprac. w Instytucie Badań Literackich PAN - Polskiej Akademii Nauk]. - Wyd. 2 poszerz. i popr. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. - S. 364-368
I 164485 (Opole)

16. Orientalizm / Marta Piwińska // W : Słownik literatury polskiej XIX wieku / pod red. Józefa Bachórza i Aliny Kowalczykowej. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. – S. 655-660
C 045459 (Brzeg), C 53522 (Kędzierzyn-Koźle), C 046686 (Kluczbork), C 061105 (Nysa), C 164484 I 164487 C (Opole)

17. Orientalizm Wacława Sieroszewskiego : wątki japońskie / Zdzisław Kempf. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - 177, [4] s. : ; fot. ; 23 cm. ISBN 83-01-03559-5
M 131004 (Opole)

18. Orientalne inspiracje literatury / Barbara Majewska // W : Słownik literatury staropolskiej : (średniowiecze, renesans, barok) / pod red. Teresy Michałowskiej, Barbary Otwinowskiej, Elżbiety Sarnowskiej-Temeriusz. - Wrocław ;Warszawa [etc.] : Zakład Narodowy. im. Ossolińskich-Wydawnictwo, 1990. - 976 s. : err. ; 25 cm. - ( Vademecum Polonisty. ) ISBN 83-04-02219-2
C 045380 (Brzeg), C 53356 (Kędzierzyn-Koźle), C 046283 (Kluczbork), C 163367 I 163374 M 163408 (Opole)

19. Poetycki Orient Iwana Bunina / Jan Orłowski // W : Orient w literaturze i kulturze modernizmu / pod red. Eugenii Łoch. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. – S. 215-222
M 205620 (Opole)

20. Poszukiwanie "nowej Golkondy piękna" i "prastarej mądrości Indii" czyli Pozytywiści polscy wobec kultury Orientu / Wiesław Olkusz. - Opole : WSP, 1992. - 167,[2] s. ; 23 cm. - ( Studia i Monografie / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu, ISSN 0239-6718 ; nr 195 ) ISBN 83-85012-96-6
M 167061 M 186567 (Opole)

21. Problemy literatur orientalnych : materiały II Międzynarodowego Sympozjum, Warszawa-Kraków 22-26 maja 1972 / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych ; [red. nauk. Witold Tyloch]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. - 346, [2] s. ; 24 cm.
M 089759 (Opole)

22. Rozważania na temat egzotyzmu w literaturze / Cezary Rowiński // W : Orient w literaturze i kulturze modernizmu / pod red. Eugenii Łoch. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. – S. 93-100
M 205620 (Opole)

23. Szisza w haremie: o paleniu i orientalizmie w sztuce / Ivan Davisdon Kalmar // W : Dym : powszechna historia palenia / red. Sander L. Gilman, Zhou Xan. - Kraków : "Universitas", 2009. – S. 218-229
M 201448 (Opole)

24. Szkice z dziejów polskiej orientalistyki : praca zbiorowa. [2] / pod red. Jana Reychmana ; Zakład Orientalistyki Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. - 215, [5] s., [1] k. tabl. złoż. :: il., faks., portr., err. ; 25 cm.
M 12983 (Kędzierzyn-Koźle), M 049364 (Opole)

25. Wschodnie oblicze Helikonu : pierwiastki zachodnioazjatyckie w greckiej poezji i micie / Martin L. West ; przekł. Michał Filipczuk, Tomasz Polański. - Kraków : Wydawnictwo Homini, 2008. - 840 s. ; 24 cm.
M 199821 (Opole)

26. Wschód w kulturze i piśmiennictwie / Barbara Majewska // W : Słownik literatury staropolskiej : (średniowiecze, renesans, barok) / pod red. Teresy Michałowskiej, Barbary Otwinowskiej, Elżbiety Sarnowskiej-Temeriusz. - Wrocław ;Warszawa [etc.] : Zakład Narodowy. im. Ossolińskich-Wydawnictwo, 1990. - S. 915924
C 045380 (Brzeg), C 53356 (Kędzierzyn-Koźle), C 046283 (Kluczbork), C 163367 I 163374 M 163408 (Opole)

27. Wschód w literaturze polskiej : zbiór rozpraw / pod red. Jana Reychmana. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1970. - 64, [3] s., [4] s. tabl. : faks. ; 24 cm. - (Biblioteka Wschodnia / Polskie Towarzystwo Orientalistyczne ; nr 5 )
M 19191 (Kędzierzyn-Koźle), M 070519 M 070520 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

28. "Baśń z tysiąca i drugiej nocy" czyli orientalne marzenie Jana Potockiego i Wojciecha Jerzego Hasa / Iwona Grodź // Kino. - 2004, nr 1, s. 64-67
*Ekranizacja powieści "Rękopis znaleziony w Saragossie"

29. Brzemię w pustyni i w puszczy / Zdzisław Jaskuła, Jerzy Jarniewicz. - Rozmowa // Arterie (Łódź). - 2012, nr 2, s. 139-143

30. Czary i uzurpacje Wschodu / Piotr Kajewski // Odra. – 1995, nr 7-8, s. 102-10
*Elementy orientalne w literaturze i filozofii

31. Droga na Wschód. "Imiesłowy Krystyny Miłobędzkiej / Bartosz Suwiński // Polonistyka. - 2011, nr 1, s. 24-28

32. Elementy orientalne w literaturze rosyjskiej XVIII wieku : (na przykładzie twórczości Iwana Nowikowa) / Anna Warda // Opuscula Polonica et Russica. - T. 3 (1995), s. 23-31

33. Elementy orientalne w poemacie Kasprowicza „Giordano Bruno” / Mirosław Sosnowski // Rocznik Kasprowiczowski. – R. 6 (1990), s. 103-122

34. Filmy orientalne na polskich ekranach lat dwudziestych : obecność wykreowana / Wojciech Świdziński // Kwartalnik Filmowy. - R. 34, nr 80 (2012), s. 61-78

35. Haremy wyobraźni czyli luksusowe podróże XIX-wiecznych orientalistów / Marta Guillermo-Sajdak // Fragile. - 2009, nr 2, s. 8-13

36. Inspiracja i nowatorstwo : o wpływach orientalnych w twórczości Bolesława Leśmiana / Joanna Wawryk // Filologia Polska. - [T.] 5 (2013), s. 161-174

37. Jana Potockiego podróże na Wschód / Roman Chymkowski // Przegląd Humanistyczny. - 2008, nr 5, s. 55-64

38. Koniec Europy nadejdzie z Dalekiego Wschodu : negatywny mit Orientu w polskiej literaturze Dwudziestolecia / Janusz Bobrek // Orbis Linguarum. - Vol. 30 (2006), s. 237-245

39. Magia Orientu : ref. / Krystyna Pisarkowa // Język Polski. - 2002, z. 1, s. 2-11
*Kultura Wschodu w tradycji europejskiej

40. Od wieszcza do "proroka" : o obecności literatury arabskiej w Polsce oraz o motywach arabskich w literaturze polskiej / Hatif al-Janabi // Przegląd Orientalistyczny. - 1996, nr 1/2, s. 73-78

41. Orient w fabularnym polskim filmie powojennym : rekonesans / Jacek Nowakowski // Porównania. - T. 13 (2013), s. 167-178

42. Orient w polskiej powieści poetyckiej : zarys problemu / Janina Teresa Lasecka // Prace Polonistyczne. - Ser. 37 (1981), s. 203-225

43. Orient w twórczości literackiej Józefa Sękowskiego / Daria Ambroziak // Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia. - Nr 143 cz. 1 (2007), s. 33-40

44. Orientalne fascynacje Karola Szymanowskiego / Janusz Fedirko // Alma Mater. - Nr 98 (2007), s. 48-53

45. Orientalizm / Zdzisław Żygulski // Życie Literackie. - 1984, nr 20, s. 1, 10

46. Orientalizm - pojęcie bez porównania / Tekla Karwat-Seko // Ruch Literacki. - 2009, z. 4/5, s. 371-385

47. Orientalizm „Sonetów krymskich” w najnowszym ujęciu / Marcin Kwasny // Pamiętnik Literacki. - 1981, z. 2, s. 339-355

48. Orientalizm w poezji doby pozytywizmu / Wiesław Olkusz // Pamiętnik Literacki. - 1991, z. 2, s. 17-59

49. Orientalizmy doby staropolskiej - adaptacja do języka polskiego. Cz. 1 / Joanna Kulwicka-Kamińska // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska. - Z. 58 (2003), s. 103-134

50. Orientalizmy doby staropolskiej - adaptacja do języka polskiego. Cz. 2 / Joanna Kulwicka-Kamińska // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska. - Z. 62 (2006), s. 93-126

51. Orientalizmy i rutenizmy - wyrazy modne w XVII wieku : (na przykładzie utworów poetyckich) / Halina Wiśniewska // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF Philologiae. - Vol. 14/15 (1996/1997), s. 269-284

52. Perły japońskie i chińskie czyli pozytywistyczne zainteresowania Dalekim Wschodem / Wiesław Olkusz // Kwartalnik Opolski. - 1993, nr 1, s. 40-52

53. Polska literatura orientalna wieku XIX w Rosji / Elena S. Tverdislova ; tł. Grażyna Bobilewicz // Studia Litteraria Polono-Slavica. - [T.] 2 (1996), s. 239-256

54. Rutenizmy i orientalizmy w baśni "O krasnoludkach i sierotce Marysi" Marii Konopnickiej / Marian Jurkowski // Prace Filologiczne. - T. 41 (1996), s. 315-323

55. Słownictwo pochodzenia orientalnego w powieściach i opowiadaniach Władysława Łozińskiego / Barbara Podolak // Studia Turcologica Cracoviensia. - Vol. 10 (2005), s. 311-346

56. Słownictwo pochodzenia orientalnego w "Trylogii" Henryka Sienkiewicza / Ewa Siemieniec-Gołaś // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze. - Z. 120 (2000), s. 179-198

57. Syberia i Daleki Wschód w oczach polskiego pisarza : Wacław Sieroszewski (1858-1945) / Adrian Uljasz ; Uniwersytet Rzeszowski // Przegląd Nauk Historycznych. - R. 11, nr 1 (2012), s. 137-153

58. Śladami Conrada na Dalekim Wschodzie / Jacek Lilpop // Mówią Wieki. - 2006, nr 9, s. 52-56

59. Uwiedzeni Orientem - europejskie fantazje o haremie / Dorota Kołodziejczyk // Czas Kultury. - 2003, nr 1, s. 51-70

60. Wschodnia przestrzeń spotkania w "Sonetach krymskich" Adama Mickiewicza / Marta Chrabąszcz // Ruch Literacki. - 2003, z. 6, s. 603-613

61. Wschodnie maskarady : [wschód w literaturze] / Marta Piwińska // Teksty. - 1975, nr 3, s. 29-53

62. Wybrane motywy orientalne w literaturze polskiego pozytywizmu (sansara, karman, nirwana) / Wiesław Olkusz // Zeszyty Naukowe WSP w Opolu. Filologia Polska. – Z. 19 (1981), s. 27-46

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

Drukuj

Krew

Książki:

1. Krew i jej symbolika w świecie Biblii / Bogusław Pawlaczyk, Elżbieta Pawlaczyk-Wróblewska ; Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, 2009. - 183 s., [21] k. tabl. : il. kolor. ; 24 cm.

2. Krew : mity, symbole, rzeczywistość / Jean-Paul Roux ; przeł. [z fr.] Marzena Perek. - Kraków : "Znak", 1994. - 406, [2] s. : il., fot. ; 24 cm. - (Mity, Obrazy, Symbole)
M 169628 M 169636 (Opole), C 056360 (Nysa)

3. Krew - substancja, symbole, mitologia = Krov' - substanciâ, simvoly, mifologiâ / pod red. Diany Oboleńskiej i Katarzyny Arciszewskiej. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012. - 230 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

4. Legendy o krwi : antropologia przesądu / Joanna Tokarska-Bakir. - Warszawa : "W.A.B.", 2008. - 795, [5] s. : il. ; 25 cm. - (Z Wagą ) ISBN 978-83-7414-022-5 :
M 199942 (Opole)

5. Słownik symboli / Juan Eduardo Cirlot ; przeł.[z hiszp..] Ireneusz Kania . - Wyd. 2. - Kraków : "Znak", 2006. - S. 202-203 : Krew
I 192644 (Opole)

6. Śmierć i zmartwychwstanie / Enrico De Pascale ; [tł. Anita Kłos]. - Warszawa : "Arkady", 2011. - S. 60-63 : Krew
I 205509 (Opole)

7. Świat symboliki chrześcijańskiej / Dorothea Forstner ; przekł. z niem. i oprac. Wanda Zakrzewska, Paweł Pachciarek, Ryszard Turzyński. - Warszawa : "Pax", 1990. - S. 362-363 : Krew
M 045171 (Brzeg) C 045648 (Kluczbork) C 064284 M 054190 (Nysa) C 162354 I 162374 (Opole)

8. Tętno epoki : miejsce i rola motywu krwi w literaturze Młodej Polski / Marek Kurkiewicz. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013. - 564 s. ; 24 cm.

 

Artykuły w czasopismach:

9. "A pełno było krwi na ziemi i w obłokach" - konotacje semantyczne krwi w poezji K. K. Baczyńskiego / Paweł Paziak // Poradnik Językowy. - 2005, z. 4, s. 59-73

10. Archeologia złowieszczych mitów / Bartłomiej Błesznowski // Societas Communitas. - 2009, nr 2, s. 413-416
*Zawiera rec. książki: Legendy o krwi : antropologia przesądu / Joanna Tokarska-Bakir. - Warszawa, 2008

11. Biedni Polacy patrzą na siebie / Małgorzata Szlachetka // Akcent. - 2009, nr 2, s. 150-154
*Zawiera rec. książki: Legendy o krwi : antropologia przesądu / Joanna Tokarska-Bakir. - Warszawa, 2008

12. Joanny Tokarskiej-Bakir książka o legendzie krwi / Feliks Tych // Teksty Drugie. - 2009, nr 3, s. 147-151
*Zawiera rec. książki: Legendy o krwi : antropologia przesądu / Joanna Tokarska-Bakir. - Warszawa, 2008

13. Jucha bucha / Michał Chaciński // Polityka. - 2007, nr 31, s. 54-56
*Krew w filmie amerykańskim

14. Krew i woda z przebitego boku Jezusa (J 19,34) : symbolika i teologia / Joanna Jaromin // Scriptura Sacra. - R. 16 (2012), s. 7-18

15. Krew w opisie męki Chrystusa w syryjskiej "Jaskinii skarbów" / Aleksander Kowalski // Vox Patrum. - T. 15 (1989), s. 913-925

16. Krwawe majaki kultury / Romana Kolarzowa // Kwartalnik Filozoficzny. - T. 37, z. 2 (2009), s. 161-169
*Zawiera rec. książki: Legendy o krwi : antropologia przesądu / Joanna Tokarska-Bakir. - Warszawa, 2008

17. "Kto leje krew cudzą, wyleją też jego" : opisy "krwi przelanej" we współczesnych słownikach języka polskiego / Barbara Pędzich // Przegląd Humanistyczny. - 2004, nr 2, s. 105-112

18. Legendy o krwi / Joanna Tokarska-Bakir // Teksty Drugie. - 2007, nr 4, s. 47-72

19. [Legendy o krwi - recenzja] / Alina Cała // Kwartalnik Historii Żydów. - 2010, nr 3, s. 355-358
*Zawiera rec. książki: Legendy o krwi : antropologia przesądu / Joanna Tokarska-Bakir. - Warszawa, 2008

20. [Legendy o krwi - recenzja] / Krzysztof Jaskułowski // Znak. - 2010, nr 4, s. 113-118
*Zawiera rec. książki: Legendy o krwi : antropologia przesądu / Joanna Tokarska-Bakir. - Warszawa, 2008

21. Magia i religia: motyw "komunii krwi" w dziewiętnastowiecznej literaturze bułgarskiej / Aneta Majewska-Foder // Slavia Meridionalis. - [T.] 8 (2008), s. 245-251

22. Magia krwi - rytuały i symbole / Robert Borkowski // Opcje. - 1998, nr 2, s. 69-72

23. Metaforyka i symbolika krwi w tradycji antycznej / Anna Magdalena Wołek // Źródła Humanistyki Europejskiej. - T. 6 (2013), s. 209-218

24. Między tekstem medycznym, historycznym i dramatycznym : aima tayroy jako trucizna / Anna Ryś, Bartłomiej Siek // Studia Classica et Neolatina. - [T.] 10 (2013), s. 63-68

25. Motyw krwi w poezji Inni Lisnianskiej / Ewa Nikadem-Malinowska // Acta Polono-Ruthenica. - T. 16 (2011), s. 127-135

26. Motyw krwi w "Zapiskach z powstań bułgarskich" Zachariego Stojanowa / Aneta Majewska-Foder // Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej. - [T.] 43 (2008), s. 149-154

27. Obrazy osobliwe / Łukasz Zaremba. - Fragm. pracy // Konteksty. - 2010, nr 1, s. 131-139

28. Obrazy sandomierskie / Joanna Tokarska-Bakir // Res Publica Nowa. - 2007, nr 1, s. 18-63
*Antropologiczne badania terenowe w Sandomierzu dotyczące legedy o porywaniu dzieci przez Żydów oraz sprawy malowideł w na ścianach katedry sandomierskiej

29. Polska po Goldhagenowsku... : wokół "Legend o krwi" / Michał Bilewicz. "Nauka, pozorów prąd"? / Joanna Tokarska-Bakir. [Odpowiedź] / M. Bilewicz. - Polemika // Res Publica Nowa. - 2009, nr 5, s. 130-141
*Zawiera rec. książki: Legendy o krwi : antropologia przesądu / Joanna Tokarska-Bakir. - Warszawa, 2008

30. Raport z badań podlaskich 2007 / Joanna Tokarska-Bakir // Societas Communitas. - 2009, nr 2, s. 35-93
*Dot. projektu badawczego pt. "Systematyczne badania terenowe polskiej prowincji: pamięć o Żydach i żywotność legendy o krwi w czasach Holocaustu i po nim" realizowanego na Podlasiu hajnowsko-bielskim

31. Róża i krew / Justyna Jaworska // Dialog. - 2012, nr 7-8, s. 64-69
*Film "Róża" Wojciecha Smarzowskiego

32. Skamielina / Waldemar Kuligowski // Nowe Książki. - 2009, nr 2, s. 22-23
*Zawiera rec. książki: Legendy o krwi : antropologia przesądu / Joanna Tokarska-Bakir. - Warszawa, 2008

33. Suknie prać - nie będzie znać / Maciej Pawlicki // wSieci. - 2013, nr 47, s. 36-37
*Krew w literaturze polskiej

34. Symbolika krwi w świecie Bliskiego Wschodu i Biblii / Katarzyna Witkowska // Scriptura Sacra. - R. 8/9 (2004/2005), s. 23-48

35. Telluryczna Andaluzja w "Krwawych godach" Federica Garcii Lorki / Katarzyna Wojtysiak-Wawrzyniak // Kultura i Społeczeństwo. - 2005, nr 4, s. 69-83

36. Uroczystość Najdroższej Krwi Chrystusa : szkic historyczno-liturgiczny / Jarosław Superson // Roczniki Teologiczne. - T. 52, z. 8 (2005), s. 363-373

37. "Widowiska niewidziane" : legendy o żydowskich mordach rytualnych jako performance / Olga Kaczmarek // Konteksty. - 2010, nr 1R. 64, nr 1, s. 140-151

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

Drukuj

Śląsk

Książki:

1. Bliscy nieznajomi : górnośląskie pogranicze w polskiej i niemieckiej prozie współczesnej / Kornelia Ćwiklak. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2013. - 356 s. ; 24 cm.

2. Czytanie Śląska i Zagłębia : materiały I studenckiej konferencji Koła Naukowego Polonistów / pod red. Elżbiety Dutki ; przy współudz. Izabeli Mikrut i Anny Szczepanek. - Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2009. - 151 s. : il. ; 21 cm.

3. 99 [ Dziewięćdziesiąt] książek czyli Mały kanon górnośląski / red. Zbigniew Kadłubek przy współpr. Łucji Staniczkowej. - Katowice : Księgarnia św. Jacka [etc.], cop. 2011. - 334 s. ; 21 cm.

4. Herosi i "chachary" : portret Górnoślązaka w literaturze i publicystyce dwudziestolecia międzywojennego / Łucja Staniczkowa. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. - 228 s. ; 24 cm.

5. Historia Śląska według Kutza / Jan F. Lewandowski. - Katowice : Warszawa : "Śląsk", 2004. - 143, [3] s. : fot. (w tym kolor.), portr. ; 19x20cm.

6. Horst Bienek : Ślązak i Europejczyk / pod red. Grażyny Barbary Szewczyk i Jana Malickiego. - Katowice : Biblioteka Śląska, 2011. - 87, [1] s., [10] k. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.

7. Kalejdoskop tematów śląskich : zbiór studiów filologicznych / pod red. Krystyny Kossakowskiej-Jarosz ; przy udziale Małgorzaty Iżykowskiej ; Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2011. - 332 s. ; 24 cm. ISBN 978-83-7395-447-2
M 207357 (Opole)

8. Kino wśród mitów : o filmach śląskich Kazimierza Kutza / Andrzej Szpulak. - Gniezno : Wydaw. Fundacji Collegium Europaeum Gnesnense, 2004. - 131 s. : fot., portr. ; 24 cm.

9. Literackie silva rerum : piśmiennictwo śląskie w przestrzeni kultury regionu / Ewa Fonfara. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. - 162, [4] s. : il. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 3032)

10. Mistyka śląska w eseistyce Henryka Wańka / Justyna Szlachta-Misztal. - Zabrze : Narodowa Oficyna Śląska, 2012. - 96 s. ; 20 cm.

11. Motyw Śląska w literaturze polskiej jako odbicie procesów integracyjnych / Mirosław Fazan // W : Z problemów integracji społeczno-politycznej na Górnym Śląsku przed II wojną światową / red. Władysław Zieliński. - Katowice : Śląski Instytut Naukowy, 1980. - S. 151-189
M 40316 (Kędzierzyn-Koźle), M 123324 (Opole)

12. Na zachód od Edenu... czyli Mit Górnego Śląska oczyma niemieckojęzycznych pisarzy i poetów-emigrantów : (Max Tau, Bruno Arndt, Arthur Silbergleit) / Jadwiga Sebesta, Eugeniusz Szymik. - Cieszyn : Oficyna Drukarsko-Wydawnicza Akant, 2014. - 62 s. : il. ; 21 cm.

13. Obraz Górnego Śląska i fenomen granicy w twórczości Horsta Bienka : referaty wygłoszone podczas konferencji w dniach 29-30 maja 2003 r. w Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej / [Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej]. - Gliwice ; Opole : DWP-N, 2003. - 48, [12] s. : faks., fot., portr. ; 24 cm.
M 187547 M 187548 M 202002 (Opole), M 62012 (Kędzierzyn-Koźle)

14. Piąta strona świata / Kazimierz Kutz. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2010. - 257, [3] s. ; 22 cm. - (Proza)
M 202732 M 203251 (Opole)

15. Śląskie miejsca / Barbara Firla. - Katowice : Muzeum Śląskie - Muzeum Rejestrowane, 2012. - 222 s. : il. (w tym kolor.) ; 22 cm.

16. Śląskie pogranicza kultur. T. 1 / red. Marian Ursel, Olga Taranek-Wolańska. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2012. - 235, [1] s. : il. ; 24 cm.

17. Śląskie pogranicza kultur. T. 2 / red. Marian Ursel, Olga Taranek-Wolańska. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2013. - 235, [1] s. : il. ; 24 cm.

18. Zapisywanie miejsca : szkice o Śląsku w literaturze przełomu wieków XX i XXI / Elżbieta Dutka. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011. - 309, [3] s. ; 21 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 2896)

 

Artykuły w czasopismach:

19. Benek / Maciej Maniewski // Kino. - 2010, nr 6, s. 63
*Zawiera rec. filmu: Benek / reż. Robert Gliński, 2007

20. Czy istnieje kino śląskie? / Jan F. Lewandowski // Śląsk. - 2009, nr 3, s. 70

21. Czytanie Śląska : Wrocław i Dolny Śląsk w polskiej prozie współczesnej (1946-2005) / Wojciech Browarny // Orbis Linguarum. - Vol. 28 (2005), s. 291-320

22. Dekady kina śląskiego / Jan F. Lewandowski // Śląsk. - 2010, nr 6, s. 46-49

23. Dolny Śląsk - portret literacki / Andrzej Zawada // Przegląd Polityczny. - Nr 70 (2005), s. 84-86

24. Dwa totalitaryzmy kina śląskiego / Jan F. Lewandowski // Śląsk. - 2014, nr 6, s. 34-36

25. Freski gliwickie Horsta Bienka / Wilhelm Szewczyk // Zaranie Śląskie. - 1980, nr 1, s. 58-81

26. Gliwice arkadyjskie i symboliczne czyli o "Pierwszej polce" Horsta Bienka / Krystyna Heska-Kwaśniewicz // Kwartalnik Opolski. - 1992, nr 3-4, s. 31-40

27. Górny Śląsk w utworach Augusta Scholtisa / Renata Schumann // Joseph von Eichendorff Konversatorium. - 1998, nr 18/19, s. 17-29

28. Gustaw Morcinek jako popularyzator tematyki śląskiej w "Płomyku" (1917-1939) / Małgorzata Kucharska // Guliwer. - 2014, nr 2, s. 11-19

29. Horsta Bienka dom z gazet / Czesław Robotycki // Konteksty. - 2010, nr 2-3, s. 60-67

30. Katowice w literaturze polskiej / Wojciech Janota // Śląsk. - 2006, nr 3, s. 53-57

31. Literackie portrety rodziny śląskiej / Józef Górdziałek // Życie Literackie. - 1985, nr 29, s. 7, 13

32. Motyw Śląska w powieści Haliny Krahelskiej "Zdrada Heńka Kubisza" / Agata Smołka // Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. - 1995, nr 1-2, s. 13-27

33. Na ruchomych piaskach historii / Leszek Szaruga // Opcje. - 1996, nr 1, s. 123-126
*Esej poświęcony problematyce śląskiej m.in. w literaturze i na łamach czasopism śląskich

34. Na tropach Frankensteina / Wojciech Browarny // Tygiel Kultury. - 2005, nr 7/9, s. 108-115
*Nowa literatura o tematyce śląskiej

35. Najpiękniejsze legendy o przeszłości Śląska / Krystyna Heska-Kwaśniewicz // Guliwer. - 2012, nr 1, s. 5-12

36. Nie tylko Breslau : o współczesnej prozie z Dolnego Śląska (1989-2010) / Wojciech Browarny // Znaczenia. - Nr 06 (2012), s. 69-77

37. O zbliżającym się filmowym bumie mitów kilka / Krzysztof Ociepa // Opcje. - 2006, nr 1, s. 38-43
*Górny Śląsk w filmie polskim

38. Panna z śląskiego wiatru: rzecz o baśniach i legendach Stanisława Wasylewskiego / Beata Langer // Guliwer. - 2012, nr 1, s. 21-26

39. Rozmaitość pełna barw / Jan F. Lewandowski // Kino. - 2011, nr 5, s. 62-64
*Kino śląskie

40. Szanse filmowego Śląska / Jan F. Lewandowski // Śląsk. - 2005, nr 4, s. 18-19

41. Śląscy bohaterowie filmów Kazimierza Kutza / Joanna Spalińska-Mazur // Indeks. - 2011, nr 5-6, s. 47-50

42. Śląsk jest super / Jaga Solawa // Film. - 2010, nr 6, s. 36-38
*Filmy o Śląsku

43. Śląski Wrzesień na ekranie / Jan F. Lewandowski // Śląsk. - 2010, nr 9, s. 44-45

44. Śląskie obrazy Krzysztofa Buckiego / Rafał Bucki // Opole. - 1971, nr 5, s. 35

45. 'Teatrologia Gliwicka' Horsta Bienka - literacki powrót w krainę dzieciństwa / Sebastian Mrożek // Kwartalnik Opolski. - 2006, nr 2-3, s. 113-130

46. Tematyka śląska na łamach "Płomyka" (1917-1939) / Małgorzata Kucharska // Kwartalnik Opolski. - 2004, nr 4, s. 137-153

47. Wyzwolenie i okres powojenny na Śląsku w literaturze pięknej / Aleksander Widera // Kwartalnik Opolski. - 1982, nr 3-4, s. 51-61

48. "Zaloty śląskie", czyli łabędzi śpiew Jerzego Gabryelskiego / Marek Kosma Cieśliński // Śląsk. 2013, nr 1, s. 55-57

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

Drukuj

Ekologia

Książki:

1. Ekologiczne fraszki : tomik poezji Festiwalu Nauki i Sztuki / [oprac. red. Ryszard Kowalski ; aut. fraszek Banasiak Józef et al. ; graf. Katarzyna Kubicka i Wioleta Puła]. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2007. - 130 s. : il. ; 21 cm.

2. Ekologiczne wątki w biblijnej historii zbawienia / Marek Jerzy Uglorz. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Augustana, cop. 2010. - 259 s. ; 21 cm. - (Biblioteka Teologiczna Augustany ; t. 1)

3. Literatura i przyroda : antologia ekologiczna / wyboru dokonał, oprac. i wstępem opatrzył Jacek Kolbuszewski. - Katowice : "Książnica", 2000. - 388, [4] s. ; 20 cm. - (Dla Szkół Średnich)

4. Na ekologa : słowne igraszki, czyli ekologiczne fraszki / [oprac. red. Ryszard Kowalski ; aut. rys. Katarzyna Kubicka et al.]. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2006. - 43, [1] s. : il., err. ; 21 cm.

5. Pieśń dębu przy świecach sosen : antologia poezji ekologicznej / [red. Janina Drążek, Mieczysław Wojtasik ; fot. Ludwika Adamczyk]. - Barcin : Stowarzyszenie Ekologiczne, 2009. - 64 s. : il. kolor. ; 21 cm.

6. W harmonii z naturą : elementy ekologii w pedagogice i sztuce / red. nauk. Mirosława Knapik, Anna Łobos, Iwona Nowakowska-Kempna. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2011. - 261 s. : il. ; 24 cm. - (Pedagogika, Logopedia, Glottodydaktyka)

7. Z ziemi moja radość : antologia poezji ekologicznej / [red., wstęp Gabriela Morawiecka ; posł. Maciej Naglicki ; oprac. graf. Piotr Augustynek]. - Kraków : "Zielone Brygady", 1995 ([s. l. : s. n.]). - 40 s. : il. ; 21 cm. - (Biblioteka "Zielonych Brygad" nr 12)

 

Artykuły w czasopismach:

8. "Aby dojść do tych dróg, własnych i pisanych" : ekologia jako część mitologii kina popularnego / Ewa Szponar // Fragile. - 2010, nr 3, s. 77-81

9. Biblijne podstawy ekologii / Andrzej Oworuszko // Drohiczyński Przegląd Naukowy. - Nr 2 (2010), s. 135-152

10. Czerń zieleni / Wawrzyniec Podrzucki // Nowa Fantastyka. - 2014, nr 02, s. 10-11
* Ekofantastyka

11. "Czyńcie sobie ziemię poddaną" (Rdz 1, 28) : teologiczne podłoże dyskusji o ekologii / Mirosław Mróz // Theologica Thoruniensia. - [Nr] 2 (2001), s. 185-210

12. Ekologia i sztuka / Mieczysław Wojtasik // Akant. - 2002, nr 10, s. 11-12

13. "Ekologiczna" powieść Stefana Żeromskiego / Grażyna Baran // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1988, nr 6, s. 5-11
* "Ludzie bezdomni"

14. Ekologiczny paradygmat w sztuce i estetyce / Maria Popczyk // Folia Philosophica. - Nr 16 (1998), s. 193-207

15. Gra w zielone mocno podkręcone / Bartosz Staszczyszyn // Film. - 2010, nr 11, s. 46-48
* Kino ekologiczne

16. Inspiracja ekologiczna w estetyce i sztuce / Krystyna Wilkoszewska // Problemy Ekologii. - 2003, nr 5, s. 227-229

17. Leśmianowska lekcja ekologii / Piotr Michałowski // Polonistyka. - 2007, nr 1, s. 55-59
* "Tęcza"

18. Literatura a ekologia : (z badań własnych) / Urszula Kulon // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 1/2, s. 25-27

19. Ludwika Jerzego Kerna pedagogiczne implikacje liryczne w ujęciu onomastycznym / Katarzyna Krasoń // Guliwer. - 2010, nr 3, s. 7-12

20. Motywy ekologiczne w twórczości Horsta Bienka / Krystyna Górak // Kwartalnik Opolski. - 1992, nr 3-4, s. 50-54

21. "Na ratunek Ziemi" (na podstawie książki Umberto Eco "Gnomy z planety Gnu") / Anna Gregorek // Drama. - 2000, z. 36, s. 18-21
* Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie III

22. O związkach dziecka i natury w pejzażu lirycznym wierszy dla dzieci schyłku XX wieku / Zofia Ożóg-Winiarska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2002, nr 3-4, s. 71-86

23. Od ekobaśni do ekologicznego stylu życia : Agnieszki Marzęckiej projekt ekolektury / Anna Kapusta // Fragile. - 2010, nr 3, s. 19-22

24. Początki ekologii w Biblii / Andrzej Jacek Najda // Studia Ecologiae et Bioethicae. - T. 2 (2004), s. 143-150

25. Poetycka ekologia Tymoteusza Karpowicza na przykładzie wiersza "Do drzewa" / Maja Dziedzic // Fragile. - 2010, nr 3, s. 23-25

26. Propozycja dla wychowania ekologicznego. O "Łysku z pokładu Idy" Gustawa Morcinka / Katarzyna Bereta // Guliwer. - 2011, nr 1, s. 29-34

27. Scenariusze lekcji języka polskiego dla klasy I gimnazjum. Jan Kochanowski "Na lipę" - odkrywamy piękno renesansowej reklamy / Stanisława Balonek // Aura. - 2002, nr 3, dod. "Prace konkursowe" nr 2, s. 2
* Scenariusze nagrodzone w konkursie pt. "Jak integruję problematykę ekologiczną z moim przedmiotem?"

28. Scenariusze lekcji języka polskiego dla klasy I gimnazjum. Kochać to, co nas otacza (Ernest Hemingway "Stary człowiek i morze") / Stanisława Balonek // Aura. - 2002, nr 3, dod. "Prace konkursowe" nr 2, s. 4
* Scenariusze nagrodzone w konkursie pt. "Jak integruję problematykę ekologiczną z moim przedmiotem?"

29. Scenariusze lekcji języka polskiego dla klasy I gimnazjum. O uzdrawiającej sile przyrody / Stanisława Balonek // Aura. - 2002, nr 3, dod. "Prace konkursowe" nr 2, s. 12
* Scenariusze nagrodzone w konkursie pt. "Jak integruję problematykę ekologiczną z moim przedmiotem?"

30. Scenariusze lekcji języka polskiego dla gimnazjum. Podarujcie mi, proszę, szczęśliwy dzień...(Czesław Miłosz "Dar") / Aneta Gizińska-Hwozdyk // Aura. - 2002, nr 5, dod. "Prace konkursowe" nr 4, s. 1
* Scenariusze nagrodzone w konkursie pt. "Jak integruję problematykę ekologiczną z moim przedmiotem?"

31. Scenariusze lekcji języka polskiego dla klasy I gimnazjum. "Wesele w Atomicach" Sławomira Mrożka - czy tylko karykaturalny obraz rzeczywistości? / Stanisława Balonek // Aura. - 2002, nr 3, dod. "Prace konkursowe" nr 2, s. 3-4
* Scenariusze nagrodzone w konkuresie pt. "Jak integruję problematykę ekologiczną z moim przedmiotem?"

32. Środowisko, sztuka, dźwięk : relacje dźwięku do sztuki ekologicznej / Roman Bromboszcz // Kultura Współczesna. - 2012, nr 1, s. 67-79

33. "Wierszyki nałęczowskie" Kazimiery Iłłakowiczówny na lekcjach języka polskiego w klasie IV lub V - propozycje działań ucznia i nauczyciela (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ekologicznych) / Zofia Lisiecka // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1995/1996, z. 4, s. 46-53

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

Drukuj

Czas

Książki:

1. Chwile i eony : obrazy czasu w polskiej poezji drugiej połowy XX wieku / Danuta Opacka-Walasek. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. - 251, [1] s. : il. kolor, 21 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 0208-6336 nr 2341)

2. Czas i historia w poezji T.S. Eliota : konteksty filozoficzne / Anna Budziak. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. - 203 s. : err. ; 21 cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis 0239-6661 nr 2410)

3. Czas i przestrzeń w prozie polskiej XIX i XX wieku : [materiały konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 20-22 kwietnia 1988 r.] / pod red. Czesława Niedzielskiego i Jerzego Speiny. - Toruń : UMK, 1990. - 236 s. ; 25 cm. - (Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

4. Czas, język, kultura / pod red. Anny Dąbrowskiej i Alicji Nowakowskiej. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. - 306, [1] s. : il. ; 24 cm. - (Język a Kultura 1232-9657 t. 19). - (Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 2883)

5. Czas w języku i kulturze / pod red. Janusza Arabskiego, Ewy Borkowskiej i Andrzeja Łydy ; Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. - Katowice : Agencja Artystyczna Para, 2005. - 197 s. : il. ; 24 cm.

6. Czas w kulturze / wybrał, oprac., wstępem opatrzył Andrzej Zajączowski ; [tł.z fr.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. - 406,[2] s. ; 20 cm. - ( Biblioteka Myśli Współczesnej ) ISBN 83-06-01206-2
M 042993 (Kluczbork), M 050204 M 050232 (Nysa), M 154564 M 154565 M 154566 M 154567 (Opole)

7. Czas w poezji Sergiusza Jesienina : w setną rocznicę urodzin poety / Jerzy Szokalski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Slawistyki. - Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 1995. - 194, [1] s. ; 24 cm. - (Literatura na Pograniczach, 1234-9852 ; 7)

8. Czas w powieściach Parnickiego / Małgorzata Czermińska ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydaw. PAN, 1972. - 134, [1] s. ; 23 cm. - (Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej ; t. 31)

9. Doświadczanie czasu : o poezji Wacława Iwaniuka / Anna Szawerna-Dyrszka. - Katowice : "Para", [2000]. - 185 s. ; 21 cm.

10. Dramat czasu i wyobraźni : filmy Wojciecha J. Hasa / Marcin Maron. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2010. - 531, [1] s., [64] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.

11. Filmy Wojciecha J. Hasa : dramat czasu i wyobraźni / Marcin Maron. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2010. - 531, [5] s., [62] s. tabl., [2] k. tabl. : il. ; 25 cm. ISBN 978-83-242-1226-2
M 202743 M 204963 (Opole)

12. Kategorie i funkcje czasu w ujęciu starożytnych = Temporis categoriae ac munera ab antiquis auctoribus expressa / pod red. Jadwigi Czerwińskiej [et al.]. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009. - 293 s. : il. ; 24 cm.

13. Koncepcja czasu w twórczości Jurija Trifonowa : rozprawa habilitacyjna / Ewa Nikadem-Malinowska. - Olsztyn : WSP. Wydaw., 1995. - 126 s. ; 24 cm. - (Studia i Materiały / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie, 0860-7273 ; nr 66)

14. Kryształy czasu : kino Wojciecha Jerzego Hasa / Małgorzata Jakubowska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : Wydawnictwo Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej, cop. 2013. - 386 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - (Filmo!znawcy)

15. Metafizyczne gospodarstwo Mirona / Ewa Nofikow ; Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Oddział Białostocki. - Białystok : TLAM. OB : Zakład Teorii i Antropologii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej. Uniwersytet w Białymstoku, 2001. - 129 s., [1] k. tabl. : 1 il. ; 21 cm. - (Biblioteka Pamięci i Myśli. Ethos Literatury)
*Czas w twórczości Mirona Białoszewskiego

16. Metafizyczne rozważania o czasie : idea czasu w filozofii i literaturze / Hanna Buczyńska-Garewicz. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2003. - 245, [2] s. ; 21 cm. - (Horyzonty Nowoczesności : teoria-literatura-kultura ; 31)

17. Misteria czasu : problematyka temporalna Tadeusza Micińskiego / Jolanta Wróbel-Best. - Wyd. 2. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2012. - 138 s. ; 21 cm.

18. Pętla czasu : język i kultura = Time loop / Time warp : language and culture / red. nauk. Jarosław Pacuła. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2014. - 120 s. : il. ; 25 cm. - (Komunikacja i Język)
*Czas w antropologii społecznej i slownictwie

19. Romantyczne światy : czas i przestrzeń w dramatach Słowackiego / Włodzimierz Próchnicki. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 1992. - 242, [1] s. ; 21 cm. - ( Select ) ISBN 83-7052-060-X
M 169269 (Opole)

20. Sekundy (i) epoki : czas w literaturze polskiej po 1989 roku / red. nauk. Żaneta Nalewajk ; red. prowadząca Magdalena Mips. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2013. - 382 s. : il. ; 21 cm.

21. Szybko i szybciej : eseje o pośpiechu w kulturze / pod red. Doroty Siwickiej, Marka Bieńczyka, Aleksandra Nawareckiego ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : IBL. Wydaw., 1996. - 226, [2] s. ; 20 cm.

22. To jeszcze nie koniec? : doświadczanie czasu w powieści o dekadentach / Tomasz Swoboda. - Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/obraz Terytoria, 2008. - 250, [3] s. ; 23 cm. - (Wokół Literatury ; t. 1)
M 201631 (Opole)

23. Troska i czas : szkice o poezji i przemijaniu / Kazimierz Nowosielski. - Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2001. - 135, [4] s. ; 23 cm.

24. Trzy zegary : obraz czasu i przestrzeni w polskich kazaniach barokowych / Janusz Andrzej Drob. - Lublin : TN KUL, 1998. - 224, [1] s. ; 24 cm. - (Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, : ISSN 0860-3367 ; 172 ) ISBN 83-87703-16-8
M 051775 (Kluczbork)

25. Uświęcanie czasu / Jacek Salij. - Poznań : W drodze Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów, cop. 2009. - 192, [4] s. ; 20 cm.
*Czas w Biblii

26. Zagadnienia czasu przedstawionego w obrazie na przykładzie niderlandzkiego malarstwa tablicowego XV w. / Urszula Mazurczak ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. - Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1984. - 415, [1] s. : il. ; 24 cm.

27. "Zawsze byłam tu..." : kreacja czasu i przestrzeni w liryce Haliny Poświatowskiej / Beata Morzyńska-Wrzosek. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2004. - 230 s. ; 21 cm.

 

Artykuły w czasopismach:

28. Antonio Tabucchi : pamięć czasu, pamięć miejsca / Joanna Ugniewska // Zeszyty Literackie. - 2014, nr 1, s. 115-120

29. Archipelag miejsc i czasów w literaturze fantasy / Anna Tomaszek // Świat i Słowo. - 2009, nr 2, s. 55-72

30. Borgesa koncepcja czasu i wieczności w perspektywie Schopenhauerowskiej metafizyki życia / Małgorzata Olech // Edukacja Humanistyczna (Szczecin). - 2007, nr 1, s. 101-107

31. "Być jeńcem drobiny czasu" w świecie poetyckim Anny Kamieńskiej / Jolanta Kowalewska-Dąbrowska // Poradnik Językowy. - 2013, z. 5, s. 37-50

32. "Czarodziejska góra" Tomasza Manna jako powieść o czasie / Małgorzata Czarnecka // Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia. - Nr 126 (2004), s. 43-50

33. Czas / Dorota Nosowska. - (Motyw i dzieło) // Cogito. - 2010, nr 23, s. 38

34. Czas a tożsamość w perspektywie kulturowej - na przykładzie powieści Lisy See "Kwiat Śniegu i sekretny wachlarz" / Dorota Brzozowska // Stylistyka. - [T.] 16 (2007), s. 235-245

35. Czas i przestrzeń Sybiru / Jan Zieliński // Tygodnik Powszechny. - 1991, nr 23, s. 6

36. Czas i przestrzeń w ludowej bajce zwierzęcej : (na przykładzie opowieści z motywem kota) / Paulina Sekita // Literatura Ludowa. - 2010, nr 1, s. 15-25

37. Czas i przestrzeń w powieści / Michaił Bachtin ; tł. Jerzy Faryno // Pamiętnik Literacki. - 1974, z. 4, s. 273-311

38. Czas i przestrzeń w twórczości Wiktora Astafiewa / Teodor Sejka // Slavia Orientalis. - 1985, nr 3-4, s. 307-313

39. Czas i przestrzeń w utworach narracyjnych / Henryk Markiewicz // Ruch Literacki. - 1983, z. 1, s. 1-17

40. Czas jako kategoria literacka / Jerzy Adamski // Zdanie. - 1986, nr 5, s. 17-20

41. Czas, miłość i śmierć w poezji Haliny Poświatowskiej - propozycja metodyczna dla klasy IV liceum i V technikum / Urszula Anielska // Język Polski w Szkole Średniej. - 1990/1991, z. 1, s. 40-47

42. Czas nasycony / Maciej Wróblewski // PAL Przegląd Artystyczno-Literacki. - 1998, nr 4, s. 81-86
*Kategoria czasu w literaturze i muzyce

43. Czas sakralny i czas świecki w "Sielankach" Szymona Szymonowica / Cecylia Galilej // Roczniki Humanistyczne. - T. 58, z. 6 (2010), s. 157-183

44. Czas słowem i obrazem domknięty : funkcje czasu w "Ulissesie" Joyce'a a zagadnienie temporalności w kinie fabularnym / Przemysław Pełka // Topos. - 2012, nr 1-2, s. 82-90

45. Czas - śmierć - miłość (czyli o "Pannach z Wilka" i "Brzezinie") / Zbigniew Bąk // Polonistyka. - 1988, nr 8, s. 589-598

46. Czas w encyklikach Jana Pawła II / Urszula Gajewska // Stylistyka. - [T.] 16 (2007), s. 405-413

47. Czas w epigramatach Filodemosa / Krystyna Bartol // Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae. - Vol. 15 (2003), s. 17-23

48. Czas w "Nosie" Gogola : ("Nos" oczyma etnografa) / Boris Uspienski // Konteksty. - 2013, nr 3, s. 212-218

49. Czas w poematach Homerowych / Michał Bzinkowski // Nowy Filomata. - 2010, nr 1, s. 3-26

50. Czas w poezji Karoliny Kusek / Danuta Mucha // Studia Słowianoznawcze. - T. 8 (2009), s. 405-411

51. Czas w "Sklepach cynamonowych" Bruno Schulza / Maria Woźna // Joseph von Eichendorff Konversatorium. - 2008, nr 60, s. 121-129

52. Czas w "Śmierci Iwana Iljicza" Lwa Tołstoja / Elżbieta Mikiciuk // Slavia Orientalis. - 2012, nr 2, s. 123-139

53. Czas w tekście zatrzymywany : modyfikacje obrazu czasu w utworach poetyckich / Teresa Dobrzyńska // Przegląd Humanistyczny. - 2007, nr 1, s. 145-158

54. Czas we współczesnej poezji polskiej / Marcin Orliński // Twórczość. - 2010, nr 1, s. 82-93

55. "Czas wzbogacony" w późnej liryce Aleksandra Wata / Beata Przymuszała // Pamiętnik Literacki. - 2001, z. 1, s. 137-159

56. Doświadczanie czasu w twórczości Idy Fink / Ewelina Kotarska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. - [Z.] 13 (2010), s. 281-304

57. Elegijne doświadczenie czasu w młodzieńczych utworach Słowackiego i Mickiewicza / Piotr Śniedzewski // Ruch Literacki. - 2011, z. 3, s. 265-280

58. Emanacje czasu - Proust i Beckett / Kamila Złakowska // Twórczość. - 2001, nr 3, s. 79-94

59. Fenomen czasu jako jeden z paradygmatów pedagogiki w twórczości poetyckiej Janusza Homplewicza / Andrzej Garbarz // Zeszyty Naukow e Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pedagogika i Psychologia. - Z. 4 (2007), s. 336-354

60. Gry temporalne : kategoria czasu w czeskiej literaturze fantastycznonaukowej / Joanna Czaplińska // Zeszyty Naukowe. Slavica Stetinensia / Uniwersytet Szczeciński. - Nr 10 (2000), s. 37-47

61. Kategoria czasu w językowo-kulturowym obrazie bożonarodzeniowej choinki / Katarzyna Smyk // Literatura Ludowa. - 2008, nr 6, s. 3-14

62. Kategoria czasu w "Prawdzie starowieku" Stanisława Vincenza / Jacek Krawczyk // Prace Literaturoznawcze / Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. - [R.] 2 (2014), s. 61-73

63. Kategoria czasu w tekstach poetyckich : propozycje glottodydaktyczne / Małgorzata Smereczniak // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. - [Z.] 17 (2010), s. 229-239

64. Kategorie czasu i przestrzeni współczesnej polskiej prozy fantastyczno-naukowej / Andrzej Niewiadomski // Przegląd Humanistyczny. - 1979, nr 10, s. 47-63

65. Kategorie czasu w "Prozie" Brunona Schulza / Grzegorz Korecki // Przegląd Humanistyczny. - 1981, nr 1/2, s. 139-160

66. Koncepcje czasu w starożytnej literaturze chińskiej / Tadeusz Żbikowski // Przegląd Humanistyczny. - 1986, nr 1-2, s. 53-77

67. Królestwo starych zegarów : myślenie o czasie w późnych utworach Orzeszkowej / Aneta Mazur, Jan Tomkowski // Pamiętnik Literacki. - 1989, z. 4, s. 28-45

68. "Krótki kurs archeologii pamięci" : czas rekonstruowany jako element konstytuujący tożsamość bohatera "Krótkiej historii pewnego żartu" Stefana Chwina / Tomasz Dalasiński // Dyskurs (Szczecin). - Z. 7 (2012), s. 145-160

69. Kulturowe, filozoficzne i światopoglądowe aspekty przemijania w późnej poezji Starych Mistrzów : (Różewicz, Szymborska, Miłosz) / Anna Szóstak // Świat i Słowo. - 2013, nr 2, s. 107-128

70. "Madeinusa" Claudii Llosy, czyli ile jest czasów w peruwiańskiej wiosce / Iga Łomanowska // Kwartalnik Filmowy. - 2014, nr 86, s. 134-142

71. Mapa, podróż, czas / Arkadiusz Bagłajewski // Kresy. - 2004, nr 4, s. 95-101
*O książce A. Stasiuka "Jadąc do Babadag"

72. Motyw "czasu" w powieści muzycznej "Niembsch oder Der Stillstand" Petera Härtlinga / Małgorzata Grabowska // Studia Niemcoznawcze. - T. 28 (2004), s. 759-764

73. Narrator i czas w opowiadaniach Jorge Luisa Borgesa / Maria Bielawka // Stylistyka. - [T.] 16 (2007), s. 247-256

74. O pamięci i czasie w "Zasypie wszystko, zawieje..." Włodzimierza Odojewskiego / Artur Żywiołek // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury. - Z. 10 (2006), s. 243-251

75. Oblicze odbiciem dziejów? : kilka aspektów twarzy i czasu w liryce Zbigniewa Herberta na przykładzie analizy wiersza "Pan Cogito obserwuje w lustrze swoją twarz" / Katarzyna Gzik // Liryka Polska XX Wieku. - Ser. 4 (2007), s. 56-73

76. Obraz Kołymy w polskiej literaturze łagrowej : (z zagadnień przestrzeni, czasu i szaleństwa) / Eugeniusz Czaplejewicz // Przegląd Humanistyczny. - 1990, nr 11, s. 1-21

77. Odnajdywanie przebiegu ulotnego czasu w twórczości Andrzeja Szumskiego / Kama Wróbel // Format. - Nr 68 (2014), s. 76-79

78. Organizacja stosunków czasowo-przestrzennych w dramatach Aleksandra Wampiłowa / Walenty Piłat // Slavia Orientalis. - 1985, nr 3-4, s. 295-306

79. Personifikacja czasu w epigramach i sentencjach greckich / Anna M[aria] Komornicka // Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae. - Vol. 15 (2003), s. 5-15

80. Pojęcie czasu u Becketta i Cage'a / Jerzy Luty // Studia Philosophica Wratislaviensia. - Vol. 4, fasc. 3 (2009), s. 133-145

81. Postaci czasu - czas postaci : kategorie temporalne w wybranych utworach Samuela Becketta / Żaneta Nalewajk // Tekstualia : palimpsesty literackie, artystyczne, naukowe. - 2010, nr 1, s. 61-72

82. Postrzeganie czasu i przemijania w polskiej poezji współczesnej : (na przykładzie liryki Ewy Lipskiej, Haliny Poświatowskiej i Wisławy Szymborskiej) / Agnieszka Wiśniak // Studia i Szkice Slawistyczne. - Nr 7 (2006), s. 163-169

83. Problematyka czasu w powieści historycznej XIX wieku / Krzysztof Kłosiński // Ruch Literacki. - 1975, z. 1, s. 31-41

84. Przestrzeń i czas jako elementy baśniowej wizji świata / Piotr Grochowski // Literatura Ludowa. - 1999, nr 1, s. 3-17

85. Przestrzeń i czas w malarstwie i poezji renesensu oraz baroku : lekcja w kl. I liceum / Bogumiła Frąszczak // Warsztaty Polonistyczne. - 1998, nr 2, s. 27-31

86. Przestrzeń i czas w tragediach Sofoklesa / Magdalena Majewska. - Fragm. pracy // Roczniki Humanistyczne. - T. 53, z. 3 (2005), s. 61-72

87. Pytanie o czas - pytanie o tekst: kwestia czasu jako problem teoretycznoliteracki / Agnieszka Graff // Kultura i Społeczeństwo. - 1996, nr 4, s. 55-67

88. Religijne sposoby doświadczania czasu w twórczości Tadeusza Micińskiego / Aleksandra Klim // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. - Nr 47 (2007), s. 161-178

89. Rzymskie poczucie czasu i biegu historii / Ines Musialska // Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae. - Vol. 14 (2002), s. 115-125

90. Tam, gdzie "ślimaki rozmawiają o wieczności", czyli Adama Zagajewskiego marzenie o trwaniu / Bogusława Bodzioch-Bryła // Teksty Drugie. - 2004, nr 4, s. 159-172

91. Tarkowski i Proust : "Zwierciadło" i "W poszukiwaniu straconego czasu" - co innego, a przecież jedno i to samo / Karol Szymański // Kwartalnik Filmowy. - 2014, nr 86, s. 104-112

92. U podstaw rozumienia, czyli przestrzeń i czas w powieści / Gorzegorz Gołaszewski // Język Polski w Liceum. - 2010/2011, nr 2, s. 61-74

93. Uczy i bawi - także kultura popularna : o pętli czasu w "Dniu świstaka" / Wioletta Poturała // Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 4, s. 68-77

94. Uporczywość pamięci / Renata Jarecka // Cogito. - 2006, nr 15, s. 82
*Obraz znany też pod tytułem "Miękkie zegarki"

95. "W czasów powodzi" : koncepcje historii i czasu w polskiej poezji ekspresjonistycznej / Katarzyna Szewczyk-Haake // Pamiętnik Literacki. - 2009, z. 1, s. 71-108

96. W labiryntach czasu i wieczności : o "Lśnieniu" Stanleya Kubricka / Kamil Kościelski // Przestrzenie Teorii. - Nr 22 (2014), s. 171-187

97. "Wściekłość i wrzask" Williama Faulknera a konstrukcja czasu i umysłu w literaturze modernistycznej / Justyna Wierzchowska // Przegląd Filozoficzno-Literacki. - 2006, nr 1, s. 161-170

98. Wokół czasu / Janusz Orlikowski // Akant. - 2012, nr 11, s. 15-17
*Czas w literaturze polskiej

99. Wymiary czasu w "Podróżach z Herodotem" Ryszarda Kapuścińskiego / Jakub Padewski // Pamiętnik Literacki. - 2014, z. 3, s. 165-176

100. Wyobrażenia czasu we współczesnej poezji arabskiej na przykładzie twórczości Bulanda Al-Hajdariego / Adrianna Maśko // Przegląd Orientalistyczny. - 2014, nr 1/2, s. 43-60

101. Z problematyki czasu w literaturze współczesnej : (toposy - motywy - gatunki) / Barbara Bogołębska // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Rozprawy Humanistyczne. - T. 4 (2005), s. 87-97

102. Z rozważań nad zagadnieniami czasoprzestrzeni w powieści Michaiła Bułhakowa "Mistrz i Małgorzata" / Anna Chudzińska-Parkosadze // Acta Neophilologica. - [T.] 15, [cz.] 1 (2013), s. 239-251

103. Zatrzymać czas : o językowych i tekstowych sposobach kształtowania czasu w utworach poetyckich / Teresa Dobrzyńska // Stylistyka. - [T.] 16 (2007), s. 125-146

104. Zmierzyć abstrakcję / Stanisław Bajtlik // Tygodnik Powszechny. - 2002, nr 1, s. 9
*Pojęcie czasu w nauce, sztuce i religii

 

Oprac. Dorota Różycka, Anna Zacłona

PBW w Opolu

Drukuj

Rodzeństwo

Książki:

1. 'Adelfós : idea braterstwa w Biblii / Kazimierz Romaniuk. - Niepokalanów : Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 1992. - 95, [1] s. ; 15 cm

2. Kto jest kim w Biblii / Peter Calvocoressi ; przekł. z ang. Jerzy Jarniewicz. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1992. - S. 39 : Abel ; S. 188-189 : Kain
M 54035 (Kędzierzyn-Koźle), C 055062 (Nysa), I 165308 M 165195 M 165978 (Opole)

3. Leksykon postaci biblijnych : ich dalsze losy w judaizmie, chrześcijaństwie, islamie oraz w literaturze, muzyce i sztukach plastycznych / Martin Bocian ; współpr. Ursula Kraut, Iris Lenz ; przekł. [z niem.] Juliusz Zychowicz. - Kraków : "Znak", 1995. - S. 16-20 : Abel ; S. 306-313 : Kain
C 047072 (Brzeg), C 172195 I 172196 (Opole)

4. Oblicza kryzysu w Biblii : wykłady otwarte. [Cz. 2] / Waldemar Chrostowski ; wprowadz. Mirosław Mróz ; Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej. - Toruń : WSDDT. - 23 s. : 1 rys. ; 20 cm.

5. Stary Testament : postacie i epizody / Chiara de Capoa ; [tł. Ewa Morka]. - Warszawa : "Arkady", 2007. - S. 47-53 : Kain i Abel
C 203036 I 202990 M 202977 M 203076 M 203077 (Opole)

6. Tajemnica Kaina : próba umiejscowienia Kaina w tradycji mesjańskiej w związku z nowotestamentową rewolucją etyczną / Michał Klinger. - Warszawa : Chrześcijańska Akademia Teologiczna, 1981. - 149 s. : 2 il. ; 21 cm.

 

Artykuły w czasopismach:

7. Bracia / Tomasz Jopkiewicz // Kino. - 2010, nr 5, s. 70-71
*Zawiera rec. filmu: Bracia / reż. Jim Sheridan

8. Brat bratu wilkiem? / Piotr Pieńkosz // Przegląd Powszechny. - 2010, nr 7/8, s. 219-220
*Zawiera rec. filmu: Bracia / reż. Jim Sheridan

9. Człowiek człowiekowi wilkiem - historia Kaina i Abla : konspekt lekcji języka polskiego w kl. VI przeprowadzonej w bibliotece szkolnej / Marzanna Wasąg // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 10, s. 18-19

10. Dom to ludzie : językowy sposób obrazowania sióstr Borejko w powieściach dla młodzieży Małgorzaty Musierowicz / Julia Legomska. - Bibliogr. // Studia Słowianoznawcze. - T. 7 (2008), s. 239-260

11. Doświadczenie siostry w listach Narcyzy Żmichowskiej do brata Erazma / Barbara Zwolińska // Prace Polonistyczne. - Ser. 61, t. 1 (2006), s. 193-204
*Materiały z konferencji "Problematyka rodzinna w literaturze drugiej połowy XIX wieku", Łódź

12. Maria i Marta - biblijne siostry jako dwie strony Norwidowskiej "całości" / Dominika Wojtasińska // Ruch Literacki. - 2009, z. 4/5, s. 345-354

13. Na wschód od Edenu. Kain i Abel (Rdz 4,1-16) / Zbigniew Paweł Maciejewski // Katecheta. - 2012, nr 6, s. 18-20

14. Siostra, siostry, siostrzeństwo / Krystyna Duniec, Joanna Krakowska-Narożniak // Dialog. - 1999, nr 10, s. 108-123
*Stosunki między siostrami jako temat literacki

15. Siostra twojej siostry / Iwona Kurz // Kino. - 2012, nr 9, s. 73
*Zawiera rec. filmu: Siostra twojej siostry / reż. Lynn Shelton

16. "Siostry" Barbary Toporskiej - opowieść o dwóch losach / Sławomir Buryła // Ruch Literacki. - 2008, z. 1, s. 85-100

17. Trzy siostry - dwa podejścia : "Hannah i jej siostry" / Monika Gnieciak // Opcje. - 2011, nr 1/2, s. 66-69

18. W rodzinie / Danuta Świerszyńska-Jelonek // Nowe Książki. - 2013, nr 4, s. 91-92
*Motyw rodzeństwa w polskiej literaturze dla dzieci i młodzieży

19. Złe rodzeństwo na przykładzie baśni o Kopciuszku / Leokadia Pawliszak // Polski w Praktyce. - 2010, nr 6, s. 38-40

 

Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

Drukuj

Kosmos

Książki:

1. Astrologia, magia, alchemia / Matilde Battistini ; tł.[z wł.] Ewa Morka . - Warszawa : "Arkady", 2006. - 384 s. : il., faks. ; 20 cm. - ( Leksykon : historia, sztuka, ikonografia ) ISBN 83-213-4445-3
I 194312 M 195206 (Opole)

2. Geografia i imaginacja / Francesca Pellegrino ; [tł. Hanna Osiecka-Samsonowicz, Hanna Podgórska, Romana Matkowska]. - Warszawa : Arkady, cop. 2009. - S. 9-51 : Glob ziemski i sfera niebieska
I 202424 (Opole)

3. Makrokosmos versus mikrokosmos / pod red. Anity Magowskiej ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk : Wydawnictwo Kontekst, 2009. - 203, [1] s. : il. ; 24 cm.

4. "On utwierdził na wieki niebo niestanowne" : chrześcijańska wizja kosmosu w poezji polskiej (od połowy XVI do połowy XVIII w.) / Ewa Cybulska-Bohuszewicz. - Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo : Fundacja Akademia Humanistyczna, cop. 2010. - 373 s. ; 24 cm. - (Studia Staropolskie. Series Nova ; t 26 (82) )

5. Polskie nazewnictwo kosmiczne / Ewa Jakus-Borkowa ; Uniwersytet Opolski ; Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2004. - 280 s. ; 24 cm. - ( Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, ISSN 1233-6408 ; nr 345 ) ISBN 83-7395-087-7
C 189156 (Opole)

6. Słownik stereotypów i symboli ludowych. T. 1, Kosmos : niebo, światła niebieskie, ogień, kamienie / koncepcja całości i red. Jerzy Bartmiński ; zastępca red. Stanisława Niebrzegowska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1996. - 439 s. ; 24 cm. ISBN 83-227-0901-3 (t. 1)
C 176450/I (Opole)

7. Za horyzontem : mity i legendy o Słońcu, Księżycu, gwiazdach i planetach / Edwin C. Krupp. - Warszawa : "Prószyński i S-ka", 2006. - 496 s. : il., faks., fot., rys. ; 24 cm. ISBN 83-7469-413-0 ISBN 978-83-7469-413-1
M 195086 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

8. Apostołowie międzygwiezdnej religijności : motyw kosmicznego kontaktu w kinie nowej przygody / Sebastian Jakub Konefał // Studia Humanistyczne AGH. - T. 9 (2010), s. 85-96

9. Biblijna koncepcja wszechświata / Tadeusz Pabjan // Tarnowskie Studia Teologiczne. - T. 24, [z.] 1 (2005), s. 99-109

10. Człowiek i wszechświat w dziele Jorge Luis Borgesa / Janusz Wojcieszak // Studia Filozoficzne. - 1980, nr 8, s. 89-96

11. Kosmiczna religia / Błażej Dzikowski // Nowa Fantastyka. - 2005, nr 5, s. 40-41
*"Gwiezdne wojny" Georga Lucasa

12. Kosmiczny chłód / Wojciech Brzeziński // Tygodnik Powszechny. - 2013, nr 42, s. 42
*Film "Grawitacja" Alfonso Cuarona

13. Kosmologie polskich realistów / Aneta Mazur // Kwartalnik Opolski. - 2001, nr 1, s. 13-31

14. Kosmos i czas w poezji Jana Kochanowskiego / Kwiryna Ziemba // Topos. - 2000, nr 3/4, s. 7-19

15. Kosmos ostatnia granica / Leszek Karlik // Nowa Fantastyka. - 2006, nr 9, s. 4-8
*Film "Star Trek"

16. Kosmos w senniku ludowym / Stanisława Niebrzegowska // Etnolingwistyka. - Vol. 6 (1994), s. 145-161

17. Nolan w kosmosie / Zdzisław Pietrasik // Polityka. - 2014, nr 46, s. 76
*Zawiera rec. filmu: Interstellar / reż. Christopher Nolan, 2014

18. Odyseja kosmiczna : 1982-2012 / Konrad Wągrowski // Nowa Fantastyka. - 2012, nr 11, s. 12-16

19. Przez kosmos sobie (myślą) gnam / Lech Jęczmyk // Nowa Fantastyka. - 1996, nr 5, s. 66-67
*Literatura science-fiction

20. Sny wyobraźni / Bartosz Czartoryski // Kino. - 2014, nr 11, s. 36-39
*Podróże kosmiczne jako motyw filmowy

21. Space opera / Marek Hendrykowski. - (Gatunki filmowe ; 33) // Film. - 1999, nr 11, s. 138

22. Teologia kosmiczna / Marek Oramus // Nowa Fantastyka. - 1996, nr 5, s. 65-66
*Literatura science-fiction

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

Drukuj

Japonia

Książki:

1. Chryzantema i miecz : wzory kultury japońskiej / Ruth Benedict ; przeł.[z ang.]i przedm. opatrzyła, Ewa Klekot. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2003. - 293,[3] s. ; 20 cm. - ( Biblioteka Myśli Współczesnej ) ISBN 83-06-02734-5

2. Japoński wachlarz / Joanna Bator. - Warszawa : "Twój Styl", 2004. - 279 s., [40] s. tabl. kolor. : faks., fot., portr. ; 22 cm.

3. Japoński wachlarz : powroty / Joanna Bator. - Wyd. 2. popr. i poszerz. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., cop. 2011. - 370, [6] s., [48] s. : il. kolor. ; 21 cm.

4. Kultura japońska / Paul Varley ; tł. z ang. Magdalena Komorowska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006. - 375,[2] s. : fot.,rys. ; 24 cm. - ( Ex Oriente ) ISBN 83-233-2172-8 ISBN 978-83-233-2172-9
M 195796 (Opole)

5. Orientalizm Wacława Sieroszewskiego : wątki japońskie / Zdzisław Kempf. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - 177, [4] s. : ; fot. ; 23 cm. ISBN 83-01-03559-5
M 131004 (Opole)

6. "Szelest kwitnących wiśni" w najnowszej poezji polskiej : korespondencje z klasyczną estetyką japońską / Mariusz Bartosiak // W : Nowa poezja polska : twórcy, tematy, motywy / pod red. Tomasza Cieślaka i Krystyny Pietrych. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2009. - S. 513-522
I 201943 M 202026 (Opole)

7. Sztuka japońska w zbiorach polskich / Zofia Alberowa. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1987. - 43,[1] s. 136 s. tabl. : il., fot. ; 30 cm. - ( Skarby Sztuki w Polsce. ) ISBN 83-221-0344-1
C 041130 (Brzeg), M 49681 (Kędzierzyn-Koźle), S 151474 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

8. Choroba przedpromienna : pokolenie Fukuszimy / Asako Mihashi // Forum. - 2011, nr 35, s. 24-26
*Katastrofa jądrowa w Fukushimie w literaturze japońskiej

9. Film samurajski / Marek Hendrykowski. - (Gatunki filmowe ; 34) // Film. - 1999, nr 12, s. 126

10. Implementacja elementów folkloru japońskiego we współczesnej anglosaskiej literaturze fantasy jako próba redynamizacji struktur gatunkowych / Grzegorz Trębicki // Literatura Ludowa. - 2013, nr 4-5, s. 23-33

11. Inspiracje japońskie w literaturze Młodej Polski / Maria Podraza-Kwiatkowska // Pamiętnik Literacki. - 1983, z. 2, s. 61-82

12. Japonia poznana przez ciało : z Joanną Bator o jej książce "Japoński wachlarz. Powroty" rozmawiają Marcin Socha i Marcin Bałczewski // Arterie (Łódź). - 2012, nr 2, s. 2-6

13. "Japońskie" krajobrazy Stanisława Wyspiańskiego / Anna Król // Zeszyty Malarstwa. - Nr 8 (2007), s. 185-193

14. Perły japońskie i chińskie czyli pozytywistyczne zainteresowania Dalekim Wschodem / Wiesław Olkusz // Kwartalnik Opolski. - 1993, nr 1, s. 40-52

15. Tokijskie pasaże / Waldemar Kuligowski // Nowe Książki. - 2014, nr 9, s. 68-69
*Zawiera rec. książki: Rekin z parku Yoyogi / Joanna Bator. - Warszawa, 2014

16. Współczesna Japonia w literackim zwierciadle : (lata dziewięćdziesiąte) : zestawienie bibliograficzne / Estera Żeromska // Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny. - 2000, nr 4, s. 13-21

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i bibliografii, PBW w Opolu

 

Drukuj

Nagość

Książki:

1. Akt : album fotograficzny / [red. Anna Gogut ; wstęp Mikołaj Kozakiewicz]. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1984. - 10, [4] s. : fot. ; 23 cm. ISBN 83-221-0243-7
S 136423 (Opole)

2. Akt kobiecy : sztuka, obscena i seksualność / Lynda Nead ; przeł. [z ang.] Ewa Franus. - Poznań : Dom Wydawniczy "Rebis", 1998 (Krak. : DWWLA). - 208, [1] s., [38] s. tabl. : il., fot., rys. ; 20 cm.

3. Akt : studium idealnej formy / Kenneth Clark ; z ang. przeł. Jacek Bomba. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe : Wydaw. Naukowe PWN, 1998. - 360 s. : il., fot. ; 27 cm.

4. Modigliani : akty / oprac. J.- A. Cartier ; [tł. Helena Devechy]. - [Warszawa] : "Arkady", [1973]. - [16] s., 15 s. tabl. : il. ; 15 cm. - ( Mała Encyklopedia Sztuki ; 4 )
S 085092 (Opole)

5. Nagość / Giorgio Agamben ; przeł. Krzysztof Żaboklicki. - Warszawa : Wydawnictwo W. A. B., 2010. - S. 66-99 : Nagość
M 203409 (Opole)

6. Renesansowy akt wenecki / Zygmunt Waźbiński ; [układ graf. Jerzy Jaworowski]. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1972. - 136, [3] s., 40 tabl. : il. ; 27 cm.
C 013272 (Brzeg), C 019354 (Nysa), M 056647 (Opole), M 13697 (Kędzierzyn-Koźle), C 015953 (Kluczbork)

7. Zrozumieć malarstwo : najważniejsze tematy w sztuce / Alexander Sturgis ; współpr. Hollis Clayson ; przekł. Ewa Hornowska. - Poznań : "Rebis", 2006. - S. 105-115 : Akt
I 194697 S 194693 S 195094 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

8. Akt - forma nie idealna / Maria Porzęcka // Przegląd Historyczny. - 2009, z. 3, s. 363-385

9. Akty i fakty / Kasia Noel // Film. - 2009, nr 2, s. 72-74
*Nagość w filmie

10. Akty odwagi / Piotr Sarzyński // Polityka. - 2012, nr 48, s. 86-89
*Wystawa: Nagi mężczyzna. Od 1800 do dnia dzisiejszego; Leopold Museum, Wiedeń, 2012

11. Akty połowniczne i całkowite : z dziejów nagości w polskim teatrze w dwudziestym wieku / Rafał Węgrzyniak // Notatnik Teatralny. - Nr 74 (2013/2014), s. 20-29

12. Ciało niemieckie, ciało żydowskie : wizja nagości w filmie propagandowym III Rzeszy / Jan Borowicz // Przegląd Filozoficzno-Literacki. - 2011, nr 4, s. 273-291

13. Dać się zobaczyć : kilka uwag o nagości w tańcu / Jadwiga Majewska // Teatr. - 2012, nr 9, s. 34-37

14. Epizod o nagim młodzieńcu (Mk 14, 51-52) na tle biblijnej nauki o nagości / Piotr Ostański // Teologia Praktyczna. - T. 10 (2009), s. 209-223

15. Fakty i akty / Piotr Kosiewski // Tygodnik Powszechny. - 2012, nr 25, s. 34-35

16. Feminizm i burleska, czyli alternatywna historia emancypacji / Agata Łuksza // Dialog. - 2013, nr 6, s. 55-71
*Nagość w teatrze amerykańskim

17. Goło niewesoło / Aneta Kyzioł // Polityka. - 2010, nr 30, s. 54-56
*Nagość w teatrze

18. Goło i [nie]wesoło / Sebastian Jagielski // Film. - 2009, nr 2, s. 60-64
*Ciało i seks w polskim filmie

19. "Leżący akt" / Dorota Nosowska // Cogito. - 2010, nr 21, s. 39

20. Migotania ciał / Katarzyna Julia Pastuszak // Teatr. - 2012, nr 9, s. 44-47
*Nagość w polskim teatrze

21. Naga prawda / Leszek Bzdyl, Mikołaj Mikołajczyk, Marysia Stokłosa ; rozm. przepr. Jadwiga Majewska // Teatr. - 2012, nr 9, s. 38-43
*Nagość w teatrze tańca

22. Naga szychta / Edyta Gietka // Przegląd. - 2005, nr 51/52, s. 36-39
*Górnicy pozujący do aktów Magdalenie Wędlikowskiej

23. Nagość - ciało - akt / Maria Poprzęcka // Studia Litteraria Polono-Slavica. - T. 7 (2002), s. 279-287
*Ciało ludzkie w sztuce

24. Nagość i nicość / Magdalena Ujma // Kresy. - 1999, nr 2/3, s. 254-258
*Kozyra Katarzyna - twórczość

25. Nagość jako motyw w teologii i sztuce religijnej : próba analizy problemu / Justyna Sprutta // Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - 2004, nr 1, s. 63-76

26. Nagość jako symbol i wartość w kulturze średniowiecza / Stanisław Kobielus // Communio. - 1991, nr 4, s. 103-114   *M. in. na podstawie pism Mikołaja z Kuzy, św. Tomasza z Akwinu, mistrza Eckharta

27. Nagość w reklamie : o stereotypach i nowych trendach w pokazywaniu ciała kobiet i mężczyzn / Małgorzata Chęcińska-Głazik // Jagiellońskie Forum Europejskie. - Nr 18 (2010), s. 81-99

28. Od nagości performerskiej do tabloidowej : studium przypadku Mariny Abramović / Mateusz Węgrzyn // Notatnik Teatralny. - Nr 74 (2013/2014), s. 69-76

29. Perwersje dekadentów : akt w malarstwie i literaturze : (ze studiów nad wizerunkami kobiet w prozie rosyjskiej przełomu XIX i XX wieku) / Monika Rzeczycka // Studia Litteraria Polono-Slavica. - T. 7 (2002), s. 305-315

30. Przemoc jest sexy : o nagości w amerykańskim teatrze / Paul Bargetto ; tł. Marta Jagniewska // Notatnik Teatralny. - Nr 74 (2013/2014), s. 40-44

31. Ruchome dekoracje / Joanna Derkaczew // Notatnik Teatralny. - Nr 74 (2013/2014), s. 52-59
*Nagość w teatrze

32. Siła znaku : notatki o nagości / Marzena Sadocha // Notatnik Teatralny. - Nr 74 (2013/2014), s. 46-51
*Nagość w teatrze

33. Wielcy nieobecni? / Piotr Kosiewski // Tygodnik Powszechny. - 2013, nr 50, s. 38-39
*Męska nagość w sztuce

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu
ul. Kościuszki 14
45-062 OPOLE
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: +48 77 453-66-92, 77 454-12-40, fax wew.: 102

Na ten nr czytelnicy mogą wpłacać kary:  

98116022020000000041534634

SPONSORZY

6216a8c00786e231de51d393c63bd692

FACEBOOK

f12

PARTNERZY

 • 1aw.png
 • chrobry_logo_tekst.png
 • e3.png
 • ee.png
 • helios.png
 • logo_II_LO.png
 • nn.png
 • PCK.png
 • v.png
 • zse.png

AKCJE

 • 3232kl.png
 • kino1.png
 • Kolberg2014_logo_04A_rgb.png
 • logo-bez-ramki.png
 • mlodzi1.png
 • rok1.png
 • teczka1.png
 • v23.png
 • zaczytani.png