MOTYWY

Drukuj

Krew

Książki:

1. Krew i jej symbolika w świecie Biblii / Bogusław Pawlaczyk, Elżbieta Pawlaczyk-Wróblewska ; Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, 2009. - 183 s., [21] k. tabl. : il. kolor. ; 24 cm.

2. Krew : mity, symbole, rzeczywistość / Jean-Paul Roux ; przeł. [z fr.] Marzena Perek. - Kraków : "Znak", 1994. - 406, [2] s. : il., fot. ; 24 cm. - (Mity, Obrazy, Symbole)
M 169628 M 169636 (Opole), C 056360 (Nysa)

3. Krew - substancja, symbole, mitologia = Krov' - substanciâ, simvoly, mifologiâ / pod red. Diany Oboleńskiej i Katarzyny Arciszewskiej. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012. - 230 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

4. Legendy o krwi : antropologia przesądu / Joanna Tokarska-Bakir. - Warszawa : "W.A.B.", 2008. - 795, [5] s. : il. ; 25 cm. - (Z Wagą ) ISBN 978-83-7414-022-5 :
M 199942 (Opole)

5. Słownik symboli / Juan Eduardo Cirlot ; przeł.[z hiszp..] Ireneusz Kania . - Wyd. 2. - Kraków : "Znak", 2006. - S. 202-203 : Krew
I 192644 (Opole)

6. Śmierć i zmartwychwstanie / Enrico De Pascale ; [tł. Anita Kłos]. - Warszawa : "Arkady", 2011. - S. 60-63 : Krew
I 205509 (Opole)

7. Świat symboliki chrześcijańskiej / Dorothea Forstner ; przekł. z niem. i oprac. Wanda Zakrzewska, Paweł Pachciarek, Ryszard Turzyński. - Warszawa : "Pax", 1990. - S. 362-363 : Krew
M 045171 (Brzeg) C 045648 (Kluczbork) C 064284 M 054190 (Nysa) C 162354 I 162374 (Opole)

8. Tętno epoki : miejsce i rola motywu krwi w literaturze Młodej Polski / Marek Kurkiewicz. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013. - 564 s. ; 24 cm.

 

Artykuły w czasopismach:

9. "A pełno było krwi na ziemi i w obłokach" - konotacje semantyczne krwi w poezji K. K. Baczyńskiego / Paweł Paziak // Poradnik Językowy. - 2005, z. 4, s. 59-73

10. Archeologia złowieszczych mitów / Bartłomiej Błesznowski // Societas Communitas. - 2009, nr 2, s. 413-416
*Zawiera rec. książki: Legendy o krwi : antropologia przesądu / Joanna Tokarska-Bakir. - Warszawa, 2008

11. Biedni Polacy patrzą na siebie / Małgorzata Szlachetka // Akcent. - 2009, nr 2, s. 150-154
*Zawiera rec. książki: Legendy o krwi : antropologia przesądu / Joanna Tokarska-Bakir. - Warszawa, 2008

12. Joanny Tokarskiej-Bakir książka o legendzie krwi / Feliks Tych // Teksty Drugie. - 2009, nr 3, s. 147-151
*Zawiera rec. książki: Legendy o krwi : antropologia przesądu / Joanna Tokarska-Bakir. - Warszawa, 2008

13. Jucha bucha / Michał Chaciński // Polityka. - 2007, nr 31, s. 54-56
*Krew w filmie amerykańskim

14. Krew i woda z przebitego boku Jezusa (J 19,34) : symbolika i teologia / Joanna Jaromin // Scriptura Sacra. - R. 16 (2012), s. 7-18

15. Krew w opisie męki Chrystusa w syryjskiej "Jaskinii skarbów" / Aleksander Kowalski // Vox Patrum. - T. 15 (1989), s. 913-925

16. Krwawe majaki kultury / Romana Kolarzowa // Kwartalnik Filozoficzny. - T. 37, z. 2 (2009), s. 161-169
*Zawiera rec. książki: Legendy o krwi : antropologia przesądu / Joanna Tokarska-Bakir. - Warszawa, 2008

17. "Kto leje krew cudzą, wyleją też jego" : opisy "krwi przelanej" we współczesnych słownikach języka polskiego / Barbara Pędzich // Przegląd Humanistyczny. - 2004, nr 2, s. 105-112

18. Legendy o krwi / Joanna Tokarska-Bakir // Teksty Drugie. - 2007, nr 4, s. 47-72

19. [Legendy o krwi - recenzja] / Alina Cała // Kwartalnik Historii Żydów. - 2010, nr 3, s. 355-358
*Zawiera rec. książki: Legendy o krwi : antropologia przesądu / Joanna Tokarska-Bakir. - Warszawa, 2008

20. [Legendy o krwi - recenzja] / Krzysztof Jaskułowski // Znak. - 2010, nr 4, s. 113-118
*Zawiera rec. książki: Legendy o krwi : antropologia przesądu / Joanna Tokarska-Bakir. - Warszawa, 2008

21. Magia i religia: motyw "komunii krwi" w dziewiętnastowiecznej literaturze bułgarskiej / Aneta Majewska-Foder // Slavia Meridionalis. - [T.] 8 (2008), s. 245-251

22. Magia krwi - rytuały i symbole / Robert Borkowski // Opcje. - 1998, nr 2, s. 69-72

23. Metaforyka i symbolika krwi w tradycji antycznej / Anna Magdalena Wołek // Źródła Humanistyki Europejskiej. - T. 6 (2013), s. 209-218

24. Między tekstem medycznym, historycznym i dramatycznym : aima tayroy jako trucizna / Anna Ryś, Bartłomiej Siek // Studia Classica et Neolatina. - [T.] 10 (2013), s. 63-68

25. Motyw krwi w poezji Inni Lisnianskiej / Ewa Nikadem-Malinowska // Acta Polono-Ruthenica. - T. 16 (2011), s. 127-135

26. Motyw krwi w "Zapiskach z powstań bułgarskich" Zachariego Stojanowa / Aneta Majewska-Foder // Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej. - [T.] 43 (2008), s. 149-154

27. Obrazy osobliwe / Łukasz Zaremba. - Fragm. pracy // Konteksty. - 2010, nr 1, s. 131-139

28. Obrazy sandomierskie / Joanna Tokarska-Bakir // Res Publica Nowa. - 2007, nr 1, s. 18-63
*Antropologiczne badania terenowe w Sandomierzu dotyczące legedy o porywaniu dzieci przez Żydów oraz sprawy malowideł w na ścianach katedry sandomierskiej

29. Polska po Goldhagenowsku... : wokół "Legend o krwi" / Michał Bilewicz. "Nauka, pozorów prąd"? / Joanna Tokarska-Bakir. [Odpowiedź] / M. Bilewicz. - Polemika // Res Publica Nowa. - 2009, nr 5, s. 130-141
*Zawiera rec. książki: Legendy o krwi : antropologia przesądu / Joanna Tokarska-Bakir. - Warszawa, 2008

30. Raport z badań podlaskich 2007 / Joanna Tokarska-Bakir // Societas Communitas. - 2009, nr 2, s. 35-93
*Dot. projektu badawczego pt. "Systematyczne badania terenowe polskiej prowincji: pamięć o Żydach i żywotność legendy o krwi w czasach Holocaustu i po nim" realizowanego na Podlasiu hajnowsko-bielskim

31. Róża i krew / Justyna Jaworska // Dialog. - 2012, nr 7-8, s. 64-69
*Film "Róża" Wojciecha Smarzowskiego

32. Skamielina / Waldemar Kuligowski // Nowe Książki. - 2009, nr 2, s. 22-23
*Zawiera rec. książki: Legendy o krwi : antropologia przesądu / Joanna Tokarska-Bakir. - Warszawa, 2008

33. Suknie prać - nie będzie znać / Maciej Pawlicki // wSieci. - 2013, nr 47, s. 36-37
*Krew w literaturze polskiej

34. Symbolika krwi w świecie Bliskiego Wschodu i Biblii / Katarzyna Witkowska // Scriptura Sacra. - R. 8/9 (2004/2005), s. 23-48

35. Telluryczna Andaluzja w "Krwawych godach" Federica Garcii Lorki / Katarzyna Wojtysiak-Wawrzyniak // Kultura i Społeczeństwo. - 2005, nr 4, s. 69-83

36. Uroczystość Najdroższej Krwi Chrystusa : szkic historyczno-liturgiczny / Jarosław Superson // Roczniki Teologiczne. - T. 52, z. 8 (2005), s. 363-373

37. "Widowiska niewidziane" : legendy o żydowskich mordach rytualnych jako performance / Olga Kaczmarek // Konteksty. - 2010, nr 1R. 64, nr 1, s. 140-151

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

Drukuj

Śląsk

Książki:

1. Bliscy nieznajomi : górnośląskie pogranicze w polskiej i niemieckiej prozie współczesnej / Kornelia Ćwiklak. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2013. - 356 s. ; 24 cm.

2. Czytanie Śląska i Zagłębia : materiały I studenckiej konferencji Koła Naukowego Polonistów / pod red. Elżbiety Dutki ; przy współudz. Izabeli Mikrut i Anny Szczepanek. - Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2009. - 151 s. : il. ; 21 cm.

3. 99 [ Dziewięćdziesiąt] książek czyli Mały kanon górnośląski / red. Zbigniew Kadłubek przy współpr. Łucji Staniczkowej. - Katowice : Księgarnia św. Jacka [etc.], cop. 2011. - 334 s. ; 21 cm.

4. Herosi i "chachary" : portret Górnoślązaka w literaturze i publicystyce dwudziestolecia międzywojennego / Łucja Staniczkowa. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. - 228 s. ; 24 cm.

5. Historia Śląska według Kutza / Jan F. Lewandowski. - Katowice : Warszawa : "Śląsk", 2004. - 143, [3] s. : fot. (w tym kolor.), portr. ; 19x20cm.

6. Horst Bienek : Ślązak i Europejczyk / pod red. Grażyny Barbary Szewczyk i Jana Malickiego. - Katowice : Biblioteka Śląska, 2011. - 87, [1] s., [10] k. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.

7. Kalejdoskop tematów śląskich : zbiór studiów filologicznych / pod red. Krystyny Kossakowskiej-Jarosz ; przy udziale Małgorzaty Iżykowskiej ; Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2011. - 332 s. ; 24 cm. ISBN 978-83-7395-447-2
M 207357 (Opole)

8. Kino wśród mitów : o filmach śląskich Kazimierza Kutza / Andrzej Szpulak. - Gniezno : Wydaw. Fundacji Collegium Europaeum Gnesnense, 2004. - 131 s. : fot., portr. ; 24 cm.

9. Literackie silva rerum : piśmiennictwo śląskie w przestrzeni kultury regionu / Ewa Fonfara. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. - 162, [4] s. : il. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 3032)

10. Mistyka śląska w eseistyce Henryka Wańka / Justyna Szlachta-Misztal. - Zabrze : Narodowa Oficyna Śląska, 2012. - 96 s. ; 20 cm.

11. Motyw Śląska w literaturze polskiej jako odbicie procesów integracyjnych / Mirosław Fazan // W : Z problemów integracji społeczno-politycznej na Górnym Śląsku przed II wojną światową / red. Władysław Zieliński. - Katowice : Śląski Instytut Naukowy, 1980. - S. 151-189
M 40316 (Kędzierzyn-Koźle), M 123324 (Opole)

12. Na zachód od Edenu... czyli Mit Górnego Śląska oczyma niemieckojęzycznych pisarzy i poetów-emigrantów : (Max Tau, Bruno Arndt, Arthur Silbergleit) / Jadwiga Sebesta, Eugeniusz Szymik. - Cieszyn : Oficyna Drukarsko-Wydawnicza Akant, 2014. - 62 s. : il. ; 21 cm.

13. Obraz Górnego Śląska i fenomen granicy w twórczości Horsta Bienka : referaty wygłoszone podczas konferencji w dniach 29-30 maja 2003 r. w Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej / [Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej]. - Gliwice ; Opole : DWP-N, 2003. - 48, [12] s. : faks., fot., portr. ; 24 cm.
M 187547 M 187548 M 202002 (Opole), M 62012 (Kędzierzyn-Koźle)

14. Piąta strona świata / Kazimierz Kutz. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2010. - 257, [3] s. ; 22 cm. - (Proza)
M 202732 M 203251 (Opole)

15. Śląskie miejsca / Barbara Firla. - Katowice : Muzeum Śląskie - Muzeum Rejestrowane, 2012. - 222 s. : il. (w tym kolor.) ; 22 cm.

16. Śląskie pogranicza kultur. T. 1 / red. Marian Ursel, Olga Taranek-Wolańska. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2012. - 235, [1] s. : il. ; 24 cm.

17. Śląskie pogranicza kultur. T. 2 / red. Marian Ursel, Olga Taranek-Wolańska. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2013. - 235, [1] s. : il. ; 24 cm.

18. Zapisywanie miejsca : szkice o Śląsku w literaturze przełomu wieków XX i XXI / Elżbieta Dutka. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011. - 309, [3] s. ; 21 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 2896)

 

Artykuły w czasopismach:

19. Benek / Maciej Maniewski // Kino. - 2010, nr 6, s. 63
*Zawiera rec. filmu: Benek / reż. Robert Gliński, 2007

20. Czy istnieje kino śląskie? / Jan F. Lewandowski // Śląsk. - 2009, nr 3, s. 70

21. Czytanie Śląska : Wrocław i Dolny Śląsk w polskiej prozie współczesnej (1946-2005) / Wojciech Browarny // Orbis Linguarum. - Vol. 28 (2005), s. 291-320

22. Dekady kina śląskiego / Jan F. Lewandowski // Śląsk. - 2010, nr 6, s. 46-49

23. Dolny Śląsk - portret literacki / Andrzej Zawada // Przegląd Polityczny. - Nr 70 (2005), s. 84-86

24. Dwa totalitaryzmy kina śląskiego / Jan F. Lewandowski // Śląsk. - 2014, nr 6, s. 34-36

25. Freski gliwickie Horsta Bienka / Wilhelm Szewczyk // Zaranie Śląskie. - 1980, nr 1, s. 58-81

26. Gliwice arkadyjskie i symboliczne czyli o "Pierwszej polce" Horsta Bienka / Krystyna Heska-Kwaśniewicz // Kwartalnik Opolski. - 1992, nr 3-4, s. 31-40

27. Górny Śląsk w utworach Augusta Scholtisa / Renata Schumann // Joseph von Eichendorff Konversatorium. - 1998, nr 18/19, s. 17-29

28. Gustaw Morcinek jako popularyzator tematyki śląskiej w "Płomyku" (1917-1939) / Małgorzata Kucharska // Guliwer. - 2014, nr 2, s. 11-19

29. Horsta Bienka dom z gazet / Czesław Robotycki // Konteksty. - 2010, nr 2-3, s. 60-67

30. Katowice w literaturze polskiej / Wojciech Janota // Śląsk. - 2006, nr 3, s. 53-57

31. Literackie portrety rodziny śląskiej / Józef Górdziałek // Życie Literackie. - 1985, nr 29, s. 7, 13

32. Motyw Śląska w powieści Haliny Krahelskiej "Zdrada Heńka Kubisza" / Agata Smołka // Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. - 1995, nr 1-2, s. 13-27

33. Na ruchomych piaskach historii / Leszek Szaruga // Opcje. - 1996, nr 1, s. 123-126
*Esej poświęcony problematyce śląskiej m.in. w literaturze i na łamach czasopism śląskich

34. Na tropach Frankensteina / Wojciech Browarny // Tygiel Kultury. - 2005, nr 7/9, s. 108-115
*Nowa literatura o tematyce śląskiej

35. Najpiękniejsze legendy o przeszłości Śląska / Krystyna Heska-Kwaśniewicz // Guliwer. - 2012, nr 1, s. 5-12

36. Nie tylko Breslau : o współczesnej prozie z Dolnego Śląska (1989-2010) / Wojciech Browarny // Znaczenia. - Nr 06 (2012), s. 69-77

37. O zbliżającym się filmowym bumie mitów kilka / Krzysztof Ociepa // Opcje. - 2006, nr 1, s. 38-43
*Górny Śląsk w filmie polskim

38. Panna z śląskiego wiatru: rzecz o baśniach i legendach Stanisława Wasylewskiego / Beata Langer // Guliwer. - 2012, nr 1, s. 21-26

39. Rozmaitość pełna barw / Jan F. Lewandowski // Kino. - 2011, nr 5, s. 62-64
*Kino śląskie

40. Szanse filmowego Śląska / Jan F. Lewandowski // Śląsk. - 2005, nr 4, s. 18-19

41. Śląscy bohaterowie filmów Kazimierza Kutza / Joanna Spalińska-Mazur // Indeks. - 2011, nr 5-6, s. 47-50

42. Śląsk jest super / Jaga Solawa // Film. - 2010, nr 6, s. 36-38
*Filmy o Śląsku

43. Śląski Wrzesień na ekranie / Jan F. Lewandowski // Śląsk. - 2010, nr 9, s. 44-45

44. Śląskie obrazy Krzysztofa Buckiego / Rafał Bucki // Opole. - 1971, nr 5, s. 35

45. 'Teatrologia Gliwicka' Horsta Bienka - literacki powrót w krainę dzieciństwa / Sebastian Mrożek // Kwartalnik Opolski. - 2006, nr 2-3, s. 113-130

46. Tematyka śląska na łamach "Płomyka" (1917-1939) / Małgorzata Kucharska // Kwartalnik Opolski. - 2004, nr 4, s. 137-153

47. Wyzwolenie i okres powojenny na Śląsku w literaturze pięknej / Aleksander Widera // Kwartalnik Opolski. - 1982, nr 3-4, s. 51-61

48. "Zaloty śląskie", czyli łabędzi śpiew Jerzego Gabryelskiego / Marek Kosma Cieśliński // Śląsk. 2013, nr 1, s. 55-57

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

Drukuj

Narkotyki, narkomania

Książki:

1. Bunt literatów / Olga Romańska-Malina. - Bielsko-Biała : "Park", cop. 2009. - S. 45-99 : Hamlet na gigancie – używki w literaturze
* "Trainspotting"- Irvine Welsh, "Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną" - Dorota Masłowska, "Ćpun" – William S. Burroughs, "Kokaina" – Barbara Rosiek, "Nowy wspaniały świat" – Aldous Huxley, "Trzy stygmaty Palmera Eldrichta" – Philip K. Dick
C 052531 (Kluczbork), C 202264 I 202592 (Opole)

2 Encyklopedia polskiej psychodelii / Kamil Sipowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2013. - 445, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 26 cm.

3. Odurzeni : historia narkotyków 1500-2000 / Richard Davenport-Hines ; przeł. Agnieszka Cioch. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2006. - 716, [4] s. ; 21 cm. - (Z Wagą)
C 193824 (Opole)

4. Używki w literaturze : od Młodej Polski do współczesności. T. 2 / pod red. Tadeusza Linknera. - Pelplin : "Bernardinum", 2002. - 352 s. ; 24 cm.

5. Wino, kobiety i śpiew w pałacach arabskich : Muğūn - nieprzyzwoitość w kulturze arabskiej epoki Abbasydów / Georges Kass. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2012. - 287 s. ; 21 cm. - (Świat Orientu)

 

Artykuły w czasopismach:

6. Biały wieloryb / Zdzisław Pietrasik // Polityka. - 2014, nr 46, s. 78
* Zawiera rec. książki: Zero Zero Zero : jak kokaina rządzi światem / Roberto Saviano. - Katowice, 2014

7. Dragi po polski: wpływ języka angielskiego na rozwój polskiego slangu narkotykowego / Magdalena Bartłomiejczyk // Poradnik Językowy. - 2006, z. 7, s. 29-39

8. Eliksir zapomnienia / Jan Marx // Poezja. - 1986, nr 4, s. 17-41
* Narkotyki w literaturze

9. Hel / Piotr Śmiałowski // Kino. - 2010, nr 4, s. 68-69
* Zawiera rec. filmu: Hel / reż. Kinga Dębska, 2009

10. Homo coco czyli Witkacego "tabletka gwałtu" / Tomasz Kaliściak // Opcje. - 2014, nr 1/2, s. 24-29

11. I don't like the drugs but the drugs like me : serial "Siostra Jackie" i queerowa polityka narkotykowa / Grzegorz Stępniak // Fragile. - 2011, nr 3, s. 72-76

12. Inspiracje / Olga Drenda // Znak. - 2013, nr 2, s. 41
* Tematyka okołonarkotykowa w literaturze

13. "Ja" za zasłoną narkotyku? / Agnieszka Nęcka // Śląsk. - 2005, nr 7, s. 46-48
* Piątek Tomasz "Heroina", Rosiek Barbara "Kokaina"

14. Komandos Pana Boga / Cezary Ciszewski ; rozm. przepr. Magda Sendecka // Kino. - 2007, nr 3, s. 90-91
* Film dokumentalny Cezarego Ciszewskiego "Wolność jest darem Boga"

15. Mowa trawa / Anita Zuchora // Film. - 2010, nr 7, s. 49-50
* Narkotyki w filme

16. Polskie "sztuczne raje" : filmy o narkomanach / Tadeusz Sobolewski // Kino. - 1984, nr 4, s. 9-12

17. W drodze do psychodelicznego "satori" : używki w biografii i poezji beatników / Adela Kuik-Kalinowska //Teksty Drugie. - 2002, nr 6, s. 27-41

18. "W powiększającym szkle marihuany" - narkotyki w prozie lat dziewięćdziesiątych / Urszula Glensk // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. - Nr 40 (2002), s. 121-150
* Fragm. książki "Udręki i ecstasy"

19. Wciągać oczami : uwagi o sposobach ekranizowania tematu narkotycznego i jego aktualnej kondycji / Krzysztof Kornacki // Bliza. - 2011, nr 2, s. 128-144

20. Wokół jednej lektury : "stop" narkotykom / Dorota Białek // Język Polski w Szkole - Gimnazjum. - 2001/2002, nr 3, s. 29-36
* "Pamiętnik narkomanki" B. Rosiek

21. Kokaina kokaina kokaina/ Hanna Serkowska // Nowe Książki. - 2015, nr 1, s. 32-33
* Zawiera rec. książki: Zero zero zero / Roberto Saviano. - Katowice, 2014

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

Drukuj

Ukraina

Książki:

1. Herold Ukrainy : szkice o Józefie Łobodowskim / Tadeusz Zwilnian-Grabowski. - Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, 2007. - [2], 227 s. ; 25 cm.

2. Józef Łobodowski rzecznik dialogu polsko-ukraińskiego / red. Ludmiła Siryk ; Jerzy Święch ; tł.[z ukr.] Ludmiła Siryk, J. Wojtaszko ; Zakład Literatury Współczesnej IFP, Zakład Filologii Ukraińskiej Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. - 156 s. ; 21 cm. ISBN 83-227-1657-5
M 182807 (Opole)

3. Kresy w literaturze polskiej : studia i szkice / Bolesław Hadaczek. - Gorzów Wielkopolski : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1999. - 300 s. ; 24 cm. ISBN 83-86710-41-1
M 185613 (Opole)

4. Literatura Kresów - kresy literatury : fenomen Kresów Wschodnich w literaturze polskiej dwudziestolecia międzywojennego / Stanisław Uliasz. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1994. - [2], 244, [1] s. : err. ; 21 cm.
M 200891 M 169970 (Opole)

5. Naznaczony Ukrainą : o twórczości Józefa Łobodowskiego / Ludmiła Siryk. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. - 278 s., [8] s. tabl. : il. ; 24 cm.

6. Polska - Ukraina : dialog kultur : materiały z sesji naukowej zorganizowanej w dniach 29-30 października 2003 roku przez Instytut Filologii Ukraińskiej Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku / pod red. Wojciecha Piotrowskiego ; Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Instytut Filologii Polskiej. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, 2005. - 175 s. ; 21 cm.

7. Późny romantyzm i Ukraina : z dziejów motywu i życia literackiego / Marek Kwapiszewski ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze. - Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2006. - 190, [1] s. ; 21 cm. - (Rozprawy Literackie 0208-4007 84). - (Z Prac Instytutu Badań Literackich PAN)

8. Sen o Ukrainie : pogłosy "szkoły ukraińskiej" w literaturze polskiej dwudziestolecia międzywojennego / Halyna Dubyk. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2014. - 275 s. ; 21 cm.

9. Słowacki i Ukraina / pod red. Marii Woźniakiewicz-Dziadosz. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003. - 117, [3] s., [6] s. tabl. : il. ; 21 cm.

10. Ukraina, Litwa, Białoruś w publicystyce paryskiej "Kultury" / Iwona Hofman. - Poznań : "Forum Naukowe", 2003. - 322 s. ; 22 cm. ISBN 83-88544-47-0
M 188993 (Opole)

11. Ukraina w twórczości Włodzimierza Odojewskiego i Włodzimierza Paźniewskiego / Elżbieta Dutka. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000. - 143,[3] s. ; 21 cm. - ( Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 1931 ) ISBN 83-226-1042-4
M 182885 (Opole)

12. Wizja Ukrainy we współczesnej powieści polskiej i ukraińskiej : (Leopold Buczkowski, Andrzej Kuśniewicz, Włodzimierz Odojewski, Ułas Samczuk, Iryna Wilde, Roman Andrijaszyk) / Oksana Weretiuk. - Warszawa : Wydaw. Instytutu Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 1998. - 297 s. ; 20 cm.

13. Znani, nieznani, nierozpoznani : o kilku figurach zbiorowej wyobraźni / Monika Bednarczuk, Ewa Pogonowska. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Łośgraf - Wiesław Łoś, 2009. - 239, [1] s. ; 24 cm.

 

Artykuły z czasopism:

14. "A step - koń - kozak - ciemność - jedna dzika dusza" / Janina Lasecka // Prace Polonistyczne. - T. 40 (1984), s. 191-237

15. "Biała gwardia" Michała Bułhakowa : antyukraińska strategia retoryczna / Włodzimierz Wilczyński // Slavia Orientalis. - 2005, nr 4, s. 551-560

16. Dziko - pięknie - groźnie, czyli Ukraina romantyków / Alina Witkowska // Teksty Drugie. - 1995, nr 2, s. 20-30

17. Elementy kolorytu ukraińskiego w literaturze polskiej : (epoka romantyzmu) / Mikola Zimomrja //Studia Bałtyckie. Polonistyka. - T. 1 (1998) s. 105-120

18. Etniczna polaryzacja postaci i stereotypy : (na materiale współczesnej prozy polskiej i ukraińskiej) / Oksana Veretjuk // Fraza. - 1997, nr 1, s. 205-215

19. Gorzkie sieroctwo : obraz Lwowa we współczesnej poezji / Marcin Hałas // Śląsk. - 2000, nr 12, s. 38-39

20. Gustawa Morcinka peregrynacje po Cmentarzu Orląt Lwowskich / Lucyna Sadzikowska // Guliwer. - 2011, nr 2, s. 43-45
*O reportażu "Oczy mi się zaś pocą... Wzruszający opis przeżyć wycieczki Ślązaków we Lwowie"

21. Jak za szybą / Aleksander Fiut // Ruch Literacki. - 2001, z. 1, s. 41-56
*Ukrainiec, Ukraina w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza

22. Jaką Ukrainę odkrywali romantycy? / Krystyna Ratajska // Tygiel Kultury. - 2006, nr 4/6, s. 83-89

23. Johann Gottfried Herder wobec historii i kultury ukraińskiej / Roman Mnich // Mrągowskie Studia Humanistyczne. - T. 8/9 (2006/2007), s. 72-75

24. Kijów - Druga Jerozolima : obraz miasta w prawosławnym piśmiennictwie ruskim I połowy XVII wieku / Tomasz Hodana // Slavia Orientalis. - 2008, nr 1, s. 9-21

25. Lektury zapamiętane : "Dzieci Lwowa" Heleny Zakrzewskiej / Alicja Baluch // Guliwer. - 2011, nr 2, s. 58-61

26. Literatura polska a współczesne zbliżenie kulturowe Ukraińców i Polaków : ref. / Ryszard Łużny // Roczniki Humanistyczne. - 1997, z. 1, s. 257-269

27. Lwowskie powroty / Edyta Korepta // Guliwer. - 2011, nr 2, s. 18-22
* Baumgardten Aleksander (1908-1980)

28. Lwów i... "Oko proroka" / Małgorzata Rygielska // Guliwer. - 2011, nr 2, s. 39-43

29. Lwów tematem "zakazanym" w książkach dla młodego odbiorcy / Marta Nadolna // Guliwer. - 2011, nr 2, s. 13-18

30. Lwów uśmiecha się do nas / Alina Zielińska // Guliwer. - 2011, nr 2, s. 33-35
*Makuszyński Kornel "Uśmiech Lwowa"

31. Lwów w eseistyce Jurija Andruchowycza oraz Igora Klecha / Katarzyna Kotyńska // Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze. - Z. 15/16 (2003), s. 289-293

32. Lwów w "Kaśce Kariatydzie" Gabrieli Zapolskiej / Dawid Maria Osiński // Literaturoznawstwo. - 2008, nr 1, s. 59-76

33. Lwów w poezji polskiej XIX i XX wieku / Mieczysław Inglot // Niepodległość i Pamięć. - 2006, nr 3, s. 153-171

34. Lwów w życiu i twórczości Bohdana Ihora Antonycza / Bazyli Nazaruk // Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze. - Z. 15/16 (2003), s. 229-243

35. Lwów Zbigniewa Herberta / Bohdan Urbankowski // Znaj. - Nr 1 (2008), s. 27-33

36. Łuny w Bieszczadach : (negatywny stereotyp Ukraińca) / Andrzej Burghardt // Litteraria. - [T.] 31 (2000), s. 153-173

37. Miłość w trudnych czasach / Małgorzata Nocuń // Tygodnik Powszechny. - 2014, nr 43, dod. "Magazyn Literacki", s. 14
*Zawiera rec. książek: Zwrotnik Ukraina /red. Jurij Andruchowycz. - Wołowiec, 2014; Pokochać Ukrainę / Alina Łęska, Jacek Łęski. - Warszawa, 2014

38. Mit Galicji w "Dwóch miastach" Adama Zagajewskiego / Izabela Bartoś // Kresy. - 2001, nr 4 [48], s. 248-254
*Gliwice, Lwów

39. Mit Ukrainy w "Śnie srebrnym Salomei" / George G. Grabowicz // Pamiętnik Literacki. - 1987, z. 2, s. 23-60

40. Mitologizując Lviv/Lwów: echa obecności i nieobecności / George G. Grabowicz ; tł. z ukr. Bogusław Bakuła // Porównania. - Nr 1 (2004), s. 45-63

41. Motywy ukraińskie w literaturze polskiej XX w. / Stanisław Uliasz // Fraza. - 1993, nr 3/4, s. 50-63

42. Motywy ukraińskie w poezji Marii Bartusówny / Jan Orłowski // Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych. - T. 2 (2007), s. 15-23

43. Nad powieścią Tarasa Szewczenki "Przejażdżka z przyjemnością i nie bez morału" / Danuta Mucha // Akant. - 2009, nr 3, s. 42-43

44. ...niósł Miasto w sobie po drogach wygnania : (Lwów Zbigniewa Herberta - refleksje ukraińskiego poety) / Stanisław Szewczenko // Poezja Dzisiaj. - Nr 66/67 (2008), s. 72-77

45. O "szkole ukraińskiej" w poezji polskiej / Katarzyna Jakubowska-Krawczyk // Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze. - Z. 25/26 (2008), s. 429-432

46. Obraz Polaków i Ukraińców w twórczości niemieckojęzycznych pisarzy z Galicji : (Karl Emil Franzos i Leopold von Sacher-Masoch) / Jolanta Pacyniak // Roczniki Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie. - Nr 5 (2009), s. 88-106

47. Obraz Ukrainy i Ukraińca w przysłowiach polskich / Helena Sojka-Masztalerz // Literatura Ludowa. - 1999, nr 3, s. 39-47

48. Odzyskiwanie miasta utraconego? : polski Lwów z perspektywy ukraińskiej / Katarzyna Kotyńska // Prace Filologiczne. - T. 55 (2008), s. 157-163

49. Pamięć Kresów / Katarzyna Łozowska // Zeszyty Naukowe. Szczecińskie Prace Polonistyczne / Uniwersytet Szczeciński. - Nr 15 (2004), s. 25-34

50. Podważając stereotypy / Marina Lewycka ; rozm. przepr. Roman Kabaczij ; tł. Tadeusz Iwański // Nowa Europa Wschodnia. - 2012, nr 2, s. 85-88
*Ukraina w literaturze angielskiej

51. Polska a Ukraina / Stefan Kozak // Więź. - 1991, nr 11-12, s. 112-121
*Motywy w literaturze

52. Polsko-ukraińskie kulturowe pogranicze / Stefan Kozak // Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski. - 1998, z. 6/7, s. 7-23
*Tematyka ukraińska w literaturze polskiej; z fragm. tekstów

53. Polskojęzyczne utwory o tematyce ukraińskiej / Danuta Budniak // Białostocki Przegląd Kresowy. - T. 6 (1998), s. 29-37

54. Przegląd polskiej prozy o tematyce ukraińskiej drugiej połowy XIX wieku / Ołena Szelążyk-Komenda // Biuletyn Ukrainoznawczy. - [Nr] 11 (2005), s. 55-62

55. Romantyczna przestrzeń stepu w poemacie "Beniowski" Słowackiego / Grzegorz Czerwiński // Ruch Literacki. - 2005, z. 1, s. 1-16

56. Rzeź humańska począwszy od "Sofiówki", poprzez "Hajdamaków" aż do "Snu srebrnego Salomei" / Daniel Beauvois // Twórczość. - 1999, nr 10, s. 80-92

57. Sacrum i profanum w przestrzeni stepu ukraińskiego : wizja młodego pokolenia romantyków / Magdalena Broniarek // Krakowskie Pismo Kresowe. - R. 2 (2010), s. 83-102

58. Sakralizacja Ukrainy w przestrzeni ludzkiego doświadczenia w "Złotej Hramocie" Józefa Łobodowskiego / Małgorzata Gawrychowska // Slavia Orientalis. - 1990, nr 1-2, s. 153-163

59. Scytyjska Hellada / Anna Sobieska // Kresy. - 2000, nr 4, s. 257-264
*Ukraina jako temat literacki

60. Stereotypowe wyobrażenia o Ukraińcach przez pryzmat zapożyczeń leksykalnych w polszczyźnie / Orest Śpiwak // Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze. - Z. 21/22 (2006), s. 144-150

61. "Szkoła ukraińska w romantyzmie polskim" / Maria i Artur Braccy // Przegląd Humanistyczny. - 2008, nr 2, s. 162-165

62. Temat Ukrainy w literaturze polskiej : paradoks mitu Ukrainy / Ołena Szelążyk-Komenda // Biuletyn Ukrainoznawczy. - [Nr] 12 (2006), s. 111-123

63. Ukraina i żywioł ukraiński w twórczości literackiej "krzemieńczyków" / Wojciech Piotrowski // Studia Słowianoznawcze. - T. 3 (2002), s. 227-252

64. Ukraina Michała Czajkowskiego / Andrzej Fabianowski // Prace Komisji Filologicznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - T. 48 (2007), s. 205-215

65. Ukraina poetów / Danuta Mucha // Temat. - Vol. 8/10 (2007), s. 180-182

66. Ukraina w najnowszej polskiej prozie / Ewa Szczepkowska // Tygiel Kultury. - 2006, nr 4/6, s. 90-95

67. Ukraińskie maskarady albo obrona Horpyny / Monika Bednarczuk, Ewa Pogonowska // Slavia Orientalis. - 2007, nr 4, s. 521-538

68. Wizja Ukrainy w poezji Józefa Łobodowskiego / Bolesław Hadaczek // Kresy. - 1995, nr 2, s. 83-92

69. Wokół "Pożogi" / Jacek Kolbuszewski // Odra. - 1990, nr 11, s. 41-46

70. Z Kornelem Makuszyńskim wędrówka po Lwowie / Krystyna Heska-Kwaśniewicz // Guliwer. - 2011, nr 2, s. 35-39

71. "...za wolność ukrainną i laszą" : obraz Ukrainy w "Złotej Hramocie" Józefa Łobodowskiego / Paweł Krzeczunowicz // Ruch Literacki. - 1992, z. 1-2, s. 59-72

72. Zasoby językowe tworzenia konceptu "UKRAINA" w przestrzeni tekstowej utworów poetyckich / Ołena Perełomowa ; tł. z ukr. Igor Brewka // Szkice Humanistyczne. - T. 8, nr 3 (2008), s. 69-79

 

Oprac. Dorota Różycka, Anna Zacłona

PBW w Opolu

Drukuj

Cudzoziemcy, cudzoziemszczyzna

Książki:

1. Cudzoziemcy i obce kraje w dialektach polskich / Anna Tyrpa. - Kraków : Wydawnictwo Lexis : Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, 2011. - 320 s. ; 24 cm.

2. Obraz Zachodu w twórczości romantyków polskich / Jerzy Krasuski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007. - S. 57-68 : Cudzoziemszczyzna w "Panu Tadeuszu"
M 198298 (Opole)

3. Swojskość i cudzoziemszczyzna w dziejach kultury polskiej / [red. nauk. Zofia Stefanowska]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973. - 411, [1] s. ; 20 cm.
M 014502 (Brzeg), M 085035 (Opole)

 

Artykuły z czasopism:

4. "Obcość z wyboru" - moda na cudzoziemszczyznę w czasach stanisławowskich / Beata Szymańska // Prace Polonistyczne. - Ser. 50 (1995), s. 21-54

5. Obraz cudzoziemca w polskiej literaturze i sztuce oraz polskim filmie : omów na wybranych przykładach / Dorota Nosowska. - (Przepis na prezentację) // Cogito. - 2011, nr 1, s. 54-55

6. Oko cudzoziemca / Marzena Chrobak // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica. - [Z.] 4 (2006), s. 201-208

7. Oko Innego/cudzoziemca jako możliwa perspektywa poznawcza literatury polskiej / Teresa Walas // Teksty Drugie. - 2008, nr 4, s. 39-47

8. Swojskość i cudzoziemszczyzna w rosyjskiej kulturze modernistycznej przełomu XIX i XX wieku / Krzysztof Cieślik // Studia Rossica Posnaniensia. - 1988, z. 19, s. 65-73

9. Swojskość i cudzoziemszczyzna w "Ślubach panieńskich" i "Zemście" Aleksandra Fredry / Mieczysław Inglot // Polonistyka. - 1993, nr 6, s. 339-344

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

Drukuj

Włochy

Książki:

1. Dolce Italia? : dzieje współczesnych Włoch w twórczości Francesca Gucciniego i innych "śpiewających autorów" / Davide Artico. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. - 190 s. ; 21 cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 3391)

2. Dwa obrazy Włoch w europejskim lustrze / Jerzy Pomianowski // W : Włochy a Polska : wzajemne spojrzenia : księga referatów międzynarodowej sesji naukowej w Uniwersytecie Łódzkim 15-17 października 1997 r. / red. Jan Okoń ; współpr. Michał Kuran ; Magdalena Kwiek ; Uniwersytet Łódzki. - Łódź : Uniwersytet Łódzki. Katedra Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych, 1998. - S. 137-142
M 189228 (Opole)

3. Marzenie o Italii : motywy włoskie w poezji szwedzkiej XIX i XX wieku : rozprawa i antologia wierszy / Hieronim Chojnacki. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2000. - 351, [1] s. ; 21 cm.

4. Miasto spadających aniołów / John Berendt ; przeł. z ang. Jerzy Kozłowski. - Poznań : "Rebis", 2006. - 408 s. : il. kolor. ; 20cm. ISBN 83-7301-816-6 ISBN 978-83-7301-816-7
M 195110 (Opole)
*Wenecja

5. Obraz Włoch i motywy włoskie w prozie polskiej 1918-1956 / Diana Kozińska-Donderi. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego : Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003. 238, [1] s. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis 0239-6661 nr 2566)

6. Paradoksy Sienkiewiczowskiego widzenia Rzymu w "Quo vadis" / Jerzy Axer // W : Włochy a Polska : wzajemne spojrzenia : księga referatów międzynarodowej sesji naukowej w Uniwersytecie Łódzkim 15-17 października 1997 r. / red. Jan Okoń ; współpr. Michał Kuran ; Magdalena Kwiek ; Uniwersytet Łódzki. - Łódź : Uniwersytet Łódzki. Katedra Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych, 1998. - S. 317-323
M 189228 (Opole)

7. Podróżować, pisać : o literaturze podróżniczej i współczesnych pisarzach włoskich / Joanna Ugniewska. - Warszawa : Fundacja Zeszytów Literackich, 2011. - 150, [6] s. ; 21 cm. - (Podróże)

8. Poeci młodopolscy w podróżach do Włoch / Franciszek Ziejka // W :Włochy a Polska : wzajemne spojrzenia : księga referatów międzynarodowej sesji naukowej w Uniwersytecie Łódzkim 15-17 października 1997 r. / red. Jan Okoń ; współpr. Michał Kuran ; Magdalena Kwiek ; Uniwersytet Łódzki. - Łódź : Uniwersytet Łódzki. Katedra Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych, 1998. - S. 197-210
M 189228 (Opole)

9. Polscy poeci pod Łukiem Tytusa (Iwaszkiewicz, Wat, Winczakiewicz, Brandstaetter) / Bogdan Burdziej // W : Włochy a Polska : wzajemne spojrzenia : księga referatów międzynarodowej sesji naukowej w Uniwersytecie Łódzkim 15-17 października 1997 r. / red. Jan Okoń ; współpr. Michał Kuran ; Magdalena Kwiek ; Uniwersytet Łódzki. - Łódź : Uniwersytet Łódzki. Katedra Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych, 1998. - S. 260-274
M 189228 (Opole)

10. Rzymscy bohaterowie Elizy Orzeszkowej / Beata Obsulewicz-Niewińska ; Katedra Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski KUL. - Lublin : TNKUL, cop. 2003. - 483, [2] s. ; 21 cm. - (Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 104)

11. Spacery po Rzymie / Ewa Bieńkowska. - Warszawa : Fundacja Zeszytów Literackich, 2010. - 212, [4] s ; 21 cm. - (Seria Podróże - Zeszyty Literackie ) ISBN 978-83-60046-23-4
M 204832 (Opole)

12. W Rzymie zwyciężonym Rzym niezwyciężony : spory o Wieczne Miasto (1575-1630) / Andrzej Litwornia ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : IBL PAN, 2003. - 220 s. : il. ; 24 cm. - (Studia Staropolskie. Series Nova ; t. 3)

13. Warszawa i Rzym - kino-topografia dwóch miast = Varsavia e Roma - cine-topografia di due città / [red. katalogu Grażyna M. Grabowska ; tł. tekstów wł. Ewa Maciszewska, tł. tekstów pol. Grzegorz Kowalski]. - Warszawa : Filmoteka Narodowa, 2006. - 143, [1] s. : il. ; 24 cm.

14. Wenecja Miłosza / pod red. Franceski Fornari. - Budapeszt ; Kraków : Wydawnictwo Austeria Klezmerhojs, 2012. - 249 s. : il. ; 24 cm.
*Materiały z festiwalu poezji, 13-15 kwietnia 2011 r., Wenecja

15. Wenecja mityczna w literaturze polskiej XIX i XX wieku / Aleksandra Achtelik. - Katowice : "Gnome", 2002. - 162, [1] s. ; 21 cm.

16. Wenecja w kulturze europejskiej / Krzysztof Pomian. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, cop. 2000. - 47, [1] s. : il. ; 31 cm.

17. Wizja Włoch w polskiej i francuskiej literaturze okresu romantyzmu (1800-1850) / Olga Płaszczewska. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2003. - 369, [1] s., 6 k. tabl. (gł. kolor.) : il., fot., tab. ; 24 cm.

18. Włochy a Polska : wzajemne spojrzenia : księga referatów międzynarodowej sesji naukowej w Uniwersytecie Łódzkim 15-17 października 1997 r. / red. Jan Okoń ; współpr. Michał Kuran ; Magdalena Kwiek ; Uniwersytet Łódzki. - Łódź : Uniwersytet Łódzki. Katedra Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych, 1998. - 382 s.,[8] s.tabl. ; 24 cm. ISBN 83-87434-20-5
M 189228 (Opole)

19. Włochy w poezji i piśmiennictwie Drugiego Korpusu / Krystyna Jaworska // W : Włochy a Polska : wzajemne spojrzenia : księga referatów międzynarodowej sesji naukowej w Uniwersytecie Łódzkim 15-17 października 1997 r. / red. Jan Okoń ; współpr. Michał Kuran ; Magdalena Kwiek ; Uniwersytet Łódzki. - Łódź : Uniwersytet Łódzki. Katedra Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych, 1998. - S. 219-237
M 189228 (Opole)

 

Artykuły z czasopism:

20. Czarne, czerwone i białe : pytania o Sienę / Jarosław Mikołajewski // Images. - Vol. 2, nr 3/4 (2004), s. 29-32

21. Dwie Wenecje Henry'ego Jamesa / Jacek Gutorow // Literatura na Świecie. - 2006, nr 3/4, s. 360-368

22. Filmowy Rzym / Piotr Zwierzchowski // Kino. - 2001, nr 5, s. 57-58
*Wystawa "Rzym w filmie"

23. Filozofia i geokulturologia prozy : Rzym i Jerozolima Mikołaja Gogola / Anna Woźniak // Roczniki Humanistyczne. - T. 57, z. 7 (2009), s. 53-72

24. Fragmenty dyskursu weneckiego / Dariusz Czaja // Konteksty. - 2008, nr 3-4, s. 125-148

25. Gombrowicz i Brandys : nieznośne piękno Włoch / Joanna Ugniewska. - Fragm. książki "Podróżować, pisać" // Zeszyty Literackie. - 2011, nr 1, s. 137-141

26. Italia Czesława Miłosza (zapisy poetyckie) / Tomasz Wójcik // Prace Filologiczne. - T. 57 (2009), s. 257-273

27. Italia jako doświadczenie wzrokowe : pochwała podróży i odkrywanie obrazów w poezji Zbigniewa Herberta / Robert Cieślak // Prace Filologiczne. - T. 57 (2009), s. 237-255

28. Miasto w "Zeszytach Literackich" / Aleksandra Achtelik // Studia Bibliologiczne. - T. 15 (2005), s. 184-199

29. Mit Włoch jako punkt wyjścia krytyki kultury w twórczości Tadeusza Różewicza / Tomasz Żukowski // Polonistyka. - 2005, nr 5, s. 33-38

30. "Nie ma lepszego tła, z którym mogłoby się zlać blednące i znikające urzeczenie" : Wenecja w opowiadaniu "Der Königsweg nach Venedig" Louisa Begleya / Katarzyna Grzywka // Studia Niemcoznawcze. - T. 29 (2005), s. 499-512

31. O Wenecji i jej miłośnikach / Edmonde Charles-Roux // Zeszyty Literackie. - Z. 60 (1997), s. 76-81

32. Odczytując z powietrza / Joanna Pollakówna // Zeszyty Literackie. - Z. 60 (1997), s. 57-69

33. Pod urokiem "kraju słońca" : motywy włoskie w twórczości Jana Lemańskiego / Władysław Hendzel // Zeszyty Naukowe WSP Opole. Filologia Polska. - Z. 16 (1978), s. 83-99

34. Poeci polscy doby humanizmu wobec Rzymu / Alina Nowicka-Jeżowa // Ruch Literacki. - 2012, z. 6 , s. 631-651

35. Południe jako przestrzeń pocieszenia : o dziennikowych obrazach Włoch Sándora Máraiego / Agnieszka Jastrzębska-Piotrowicz // Znaczenia. - Nr 03 (2010), s. 87-91

36. Południowy kres Europy : motywy sycylijskie w polskiej literaturze współczesnej / Rafał Szczerbakiewicz // Kresy. - 2000, nr 4, s. 142-180

37. Rovigo - Venezia. Tektonika nie-miejsca / Dariusz Czaja // Konteksty. - 2013, nr 2, s. 113-130

38. San Gimignano / Zbigniew Mich // Tygiel Kultury. - 2004, nr 7/9, s. 94-101

39. Serenissime transformazioni : zmiana wizerunku Wenecji w kulturze popularnej na podstawie wybranych utworów literackich i filmowych / Bogdan Moczko // Transformacje. - 2010, nr 1/2, s. 167-179

40. Stacja Rovigo : przyjazdy, odjazdy / Dariusz Czaja // Przegląd Kulturoznawczy. - 2012, cz. A, s. 26-35
*Iwaszkiewicz Jarosław "Podróże do Włoch", Herbert Zbigniew "Rovigo"

41. Sycylia fatalna / Magdalena Nowicka // Tygodnik Powszechny. - 2013, nr 36, s. 38-39
*Dot. książki" Sycylijski mrok / Peter Roob. - Wołowiec, 2013

42. Tekst Triestu / Mieczysław Dąbrowski // Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. - Nr 3, cz. 2 (2013), s. 13-28

43. Toskania. Trzy podróże / Dariusz Czaja // Konteksty. - 1998, nr 3-4, s. 34-41

44. Trzy dziewiętnastowieczne relacje polskich autorów z podróży do Włoch / Roman Taborski // Przegląd Humanistyczny. - 2006, nr 5/6, s. 299-305

45. Udar / Anna Romaniuk // Dekada Literacka. - 2011, nr 3, s. 107-110
*Toskania Włochyw literaturze

46. W drodze do Wenecji : podróże imaginacyjne / Dariusz Czaja // Konteksty. - 2003, nr 1-2, s. 161-173

47. Wenecja i śmierć : konteksty symboliczne / Dariusz Czaja // Konteksty. - 1992, nr 3-4, s. 58-65

48. Wenecja jest kobietą : rzecz o wyobraźni / Dariusz Czaja // Konteksty. - 1995, nr 3-4, s. 146-152

49. Wenecja Josifa Brodskiego / Lew Łosief // Konteksty. - 2003, nr 1-2, s. 149-155

50. Wenecja, polski sen uroczy / Marzena Bomanowska // Wprost. - 2009, nr 14, s. 102-103
*Wenecja w literaturze

51. Wieczne piękno i śmierć : (impresje weneckie) / Marek Bernacki // Topos. - 2012, nr 6, s. 57-69

52. Włochy i Kraszewski : metafizyka przestrzeni / Ewa Owczarz // Prace Filologiczne. - T. 57 (2009), s. 193-209

53. Włochy oczami podróżników rosyjskich czasów Oświecenia : (Nikołaj Lwow i Jekatierina Daszkowa) / Magdalena Dąbrowska // Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze. - Nr 23 (2013), s. 11-22

54. Włochy w relacjach polskich podróżników z XVI i XVII wieku / Małgorzata Wrześniak // Saeculum Christianum. - R. 12, nr 1 (2005), s. 147-173

55. Włoskie konteksty świata poetyckiego Nikołaja Ogariowa / Krystyna Galon-Kurkowa // Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia. - Nr 135 (2006), s. 17-45

56. Włoskie wędrówki i tematy Marii Konopnickiej / Małgorzata Satora // Poezja i Dziecko. - 2003, nr 4, s. 61-68

57. Zakochani w Rzymie / Krzysztof Świrek // Kino. - 2012, nr 10, s. 76-77
*Zawiera rec. filmu: Zakochani w Rzymie / reż. Woody Allen, 2012

58. Znaki z wody - Wenecji : w cieniu Josifa Brodskiego / Jacek Bolewski ; tł. z ang. Stanisław Barańczak // Kwartalnik Artystyczny. - 2005, nr 2, s. 11-38

59. Zobaczyć swój Rzym : od kreacji Juliusza Słowackiego do kreacji czytelnika / Maria Rowińska-Szczepaniak // Kwartalnik Opolski. - 2011, nr 1, s. 37-49

60. Życie po Palermo : wszystkie drogi prowadzą do... / Wojciech Nowicki // Tygodnik Powszechny. - 2010, nr 31, s. 36-37
*Sycylia w literaturze

 

Oprac. Anna Zaclona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

Drukuj

Józef Piłsudski

Książki:

1. Imperatyw polskości : Kazimierza Wierzyńskiego Wolność tragiczna / Gustaw Ostasz. - Rzeszów : "Fosze", 2003. - 114 s. ; 21 cm.

2. Józef Piłsudski na starych kartach pocztowych / Jan Rećko. - Bydgoszcz ; Lubartów : [s.n.], 2007. - 20 s., [12] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm.

3. Józef Piłsudski w karykaturze / Andrzej Garlicki, Jerzy Kochanowski. - Warszawa : "Interpress", cop. 1991. - 213, [3] s. : il. (w tym kolor.) ; 29 cm.

4. Józef Piłsudski w legendzie literackiej / Włodzimierz Wójcik. - Kielce : "Szumacher", 1999. - 37, [2] s. ; 16 cm. - ( Spotkania z Literaturą / Polska Akademia Nauk. Oddział ; 25 ) ISBN 83-86168-31-5
M 183807 (Opole)

5. Józef Piłsudski w sztuce i upamiętnianiu : katalog / Jan Rećko. - Bydgoszcz ; Lubartów : [s.n.], 2010. - 66 s. : il. ; 30 cm.

6. Legenda Piłsudskiego w polskiej literaturze międzywojennej / Włodzimierz Wójcik. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : "Śląsk", [1987]. - 263, [1] s. ; 21 cm.
M 51578 M 51579 M 49149 (Kędzierzyn-Koźle), M 041498 (Kluczbork), M 149607 M 149663 (Opole), M 050959 M 048445 (Nysa)

7. Marszałek w ogrodzie sztuk : Dni Kultury Wileńszczyzny / pod red. Lecha Maliszewskiego. - Lublin : Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna. Oddział, 2002. - 46, [2] s. : il. ; 24 cm.
*Materiały z sesji "Józef Piłsudski oczami artystów", 16 marca 2002 r. Lublin

8. Miły wodzu mój!... : wiersze o Marszałku Józefie Piłsudskim / wstęp i wybór wierszy Jolanta Kowalczykówna. - Pabianice : Oficyna Wydawnicza "Tuvex", cop. 1993. - 92, [4] s. ; 20 cm. ISBN 83-85859-03-9
M 167836 (Opole)

9. Nadzieje i złudzenia : legenda Piłsudskiego w polskiej literaturze międzywojennej / Włodzimierz Wójcik. - Katowice : UŚ, 1978. - 198, [1] s. : err. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 0208-6336 nr 260)
M 115519 (Opole), M 36101 (Kędzierzyn-Koźle)

10. Piłsudski / Tadeusz Patrzałek // W : Glosariusz : materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej. [T. 2], Od Młodej Polski do współczesności / red. Tadeusz Patrzałek. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. - S. 79-86
M 164958 M 164961 M 166135/II M 166153/II M 166154/II M 166155/II M 166156/II M 166157/II M 166158/II M 166159/II (Opole)

11. Powstają legendy : trzy szkice wokół Piłsudskiego / Bruno Schulz ; wstęp i oprac. Stanisław Rosiek. - Kraków : Oficyna Literacka , 1993. - 50, [1] s. ; 20 cm
83-85158-90-1

 

Artykuły z czasopism:

12. Jak Piłsudski "za manekin robił" / Wojciech Przybyszewski // Spotkania z Zabytkami. - 2001, nr 11, s. 25-27

13. Józef Piłsudski w malarstwie i grafice / Wiesław Jan Wysocki // Niepodległość i Pamięć. - 2005, nr 1, s. 131-141

14. Józef Piłsudski w polskiej poezji dla dzieci : notatki niedokończone / Stanisław Grabowski // Poezja i Dziecko. - 2004, nr 1, s. 34-40

15. Józef Piłsudski w sportowej karykaturze politycznej / Dobiesław Dudek // Kultura Fizyczna. - 1999, nr 9/10, s. 24-26

16. Legenda Piłsudskiego w polskiej literaturze międzywojennej / Włodzimierz Wójcik // Poezja i Dziecko. - 2004, nr 1, s. 25-33

17. Legenda Piłsudskiego w twórczości skamandrytów / Włodzimierz Wójcik // Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Skamander - T. 2 (1982), s. 136-155

18. Niepodległościowe legendy : w międzywojennej literaturze młodzieżowej / Anna Maria Krajewska // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. - 2011, nr 8-9, s. 37-51

19. Piłsudski i film / Wiesław Adamik // Suplement. - 1998, nr 11, s. 9

20. Piłsudski i kino / Jan F. Lewandowski // Film. - 1998, nr 33, s. 14-16

21. Piłsusdki i Piłsudski. Pierwszy szkic do dziejów twarzy wodza / Stanisław Rosiek // Teksty Drugie. - 1991, nr 3, s. 21-37
*M. in. o wizerunkach marszałka Józefa Piłsudskiego w literaturze i ikonografii

22. Portret Marszałka / Zbigniew Maciejewski // Plastyka i Wychowanie. - 1999, nr 1, s. 13-20
*Satyryczne wizerunki Józefa Piłsudskiego

23. Portretowanie Piłsudskiego / Marek Sołtysik // Palestra. - 2005, nr 5/6, s. 155-160

24. Pucz Piłsudskiego w literaturze międzywojennej / Witold Nawrocki // Dziś. - 2006, nr 5, s. 128-134

25. "Szary żołnierz" na kasztance / Włodzimierz Wójcik // Śląsk. - 1998, nr 11, s. 38-39
*Józef Piłsudski w twórczości m. in. literackiej

26. W blasku poezji / Irena Maciejewska // Odra. - 1990, nr 11, s. 47-50

27. Wiersze Iłłakowiczówny o Piłsudskim / Jan Marx // Kultura. - 1988, nr 44, s. 9-10

28. Wiersze o Józefie Piłsudskim // Poezja i Dziecko. - 2004, nr 1, s. 10-24

29. Wokół "Piłsudskiego" w "Karmazynowym poemacie" / Józef Adam Kosiński // Pamiętnik Literacki. - 1983, z. 3, s. 309-320

30. Wystawa - Józef Piłsudski w malarstwie Zenona Joachimiaka / Izabela Glesmer // Rocznik Historyczno-Archiwalny. - T. 18 (2004), s. 327-329

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Promocji, PBW w Opolu

 

Drukuj

Nagość

Książki:

1. Akt : album fotograficzny / [red. Anna Gogut ; wstęp Mikołaj Kozakiewicz]. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1984. - 10, [4] s. : fot. ; 23 cm. ISBN 83-221-0243-7
S 136423 (Opole)

2. Akt kobiecy : sztuka, obscena i seksualność / Lynda Nead ; przeł. [z ang.] Ewa Franus. - Poznań : Dom Wydawniczy "Rebis", 1998 (Krak. : DWWLA). - 208, [1] s., [38] s. tabl. : il., fot., rys. ; 20 cm.

3. Akt : studium idealnej formy / Kenneth Clark ; z ang. przeł. Jacek Bomba. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe : Wydaw. Naukowe PWN, 1998. - 360 s. : il., fot. ; 27 cm.

4. Modigliani : akty / oprac. J.- A. Cartier ; [tł. Helena Devechy]. - [Warszawa] : "Arkady", [1973]. - [16] s., 15 s. tabl. : il. ; 15 cm. - ( Mała Encyklopedia Sztuki ; 4 )
S 085092 (Opole)

5. Nagość / Giorgio Agamben ; przeł. Krzysztof Żaboklicki. - Warszawa : Wydawnictwo W. A. B., 2010. - S. 66-99 : Nagość
M 203409 (Opole)

6. Renesansowy akt wenecki / Zygmunt Waźbiński ; [układ graf. Jerzy Jaworowski]. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1972. - 136, [3] s., 40 tabl. : il. ; 27 cm.
C 013272 (Brzeg), C 019354 (Nysa), M 056647 (Opole), M 13697 (Kędzierzyn-Koźle), C 015953 (Kluczbork)

7. Zrozumieć malarstwo : najważniejsze tematy w sztuce / Alexander Sturgis ; współpr. Hollis Clayson ; przekł. Ewa Hornowska. - Poznań : "Rebis", 2006. - S. 105-115 : Akt
I 194697 S 194693 S 195094 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

8. Akt - forma nie idealna / Maria Porzęcka // Przegląd Historyczny. - 2009, z. 3, s. 363-385

9. Akty i fakty / Kasia Noel // Film. - 2009, nr 2, s. 72-74
*Nagość w filmie

10. Akty odwagi / Piotr Sarzyński // Polityka. - 2012, nr 48, s. 86-89
*Wystawa: Nagi mężczyzna. Od 1800 do dnia dzisiejszego; Leopold Museum, Wiedeń, 2012

11. Akty połowniczne i całkowite : z dziejów nagości w polskim teatrze w dwudziestym wieku / Rafał Węgrzyniak // Notatnik Teatralny. - Nr 74 (2013/2014), s. 20-29

12. Ciało niemieckie, ciało żydowskie : wizja nagości w filmie propagandowym III Rzeszy / Jan Borowicz // Przegląd Filozoficzno-Literacki. - 2011, nr 4, s. 273-291

13. Dać się zobaczyć : kilka uwag o nagości w tańcu / Jadwiga Majewska // Teatr. - 2012, nr 9, s. 34-37

14. Epizod o nagim młodzieńcu (Mk 14, 51-52) na tle biblijnej nauki o nagości / Piotr Ostański // Teologia Praktyczna. - T. 10 (2009), s. 209-223

15. Fakty i akty / Piotr Kosiewski // Tygodnik Powszechny. - 2012, nr 25, s. 34-35

16. Feminizm i burleska, czyli alternatywna historia emancypacji / Agata Łuksza // Dialog. - 2013, nr 6, s. 55-71
*Nagość w teatrze amerykańskim

17. Goło niewesoło / Aneta Kyzioł // Polityka. - 2010, nr 30, s. 54-56
*Nagość w teatrze

18. Goło i [nie]wesoło / Sebastian Jagielski // Film. - 2009, nr 2, s. 60-64
*Ciało i seks w polskim filmie

19. "Leżący akt" / Dorota Nosowska // Cogito. - 2010, nr 21, s. 39

20. Migotania ciał / Katarzyna Julia Pastuszak // Teatr. - 2012, nr 9, s. 44-47
*Nagość w polskim teatrze

21. Naga prawda / Leszek Bzdyl, Mikołaj Mikołajczyk, Marysia Stokłosa ; rozm. przepr. Jadwiga Majewska // Teatr. - 2012, nr 9, s. 38-43
*Nagość w teatrze tańca

22. Naga szychta / Edyta Gietka // Przegląd. - 2005, nr 51/52, s. 36-39
*Górnicy pozujący do aktów Magdalenie Wędlikowskiej

23. Nagość - ciało - akt / Maria Poprzęcka // Studia Litteraria Polono-Slavica. - T. 7 (2002), s. 279-287
*Ciało ludzkie w sztuce

24. Nagość i nicość / Magdalena Ujma // Kresy. - 1999, nr 2/3, s. 254-258
*Kozyra Katarzyna - twórczość

25. Nagość jako motyw w teologii i sztuce religijnej : próba analizy problemu / Justyna Sprutta // Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - 2004, nr 1, s. 63-76

26. Nagość w reklamie : o stereotypach i nowych trendach w pokazywaniu ciała kobiet i mężczyzn / Małgorzata Chęcińska-Głazik // Jagiellońskie Forum Europejskie. - Nr 18 (2010), s. 81-99

27. Od nagości performerskiej do tabloidowej : studium przypadku Mariny Abramović / Mateusz Węgrzyn // Notatnik Teatralny. - Nr 74 (2013/2014), s. 69-76

28. Perwersje dekadentów : akt w malarstwie i literaturze : (ze studiów nad wizerunkami kobiet w prozie rosyjskiej przełomu XIX i XX wieku) / Monika Rzeczycka // Studia Litteraria Polono-Slavica. - T. 7 (2002), s. 305-315

29. Przemoc jest sexy : o nagości w amerykańskim teatrze / Paul Bargetto ; tł. Marta Jagniewska // Notatnik Teatralny. - Nr 74 (2013/2014), s. 40-44

30. Ruchome dekoracje / Joanna Derkaczew // Notatnik Teatralny. - Nr 74 (2013/2014), s. 52-59
*Nagość w teatrze

31. Siła znaku : notatki o nagości / Marzena Sadocha // Notatnik Teatralny. - Nr 74 (2013/2014), s. 46-51
*Nagość w teatrze

32. Wielcy nieobecni? / Piotr Kosiewski // Tygodnik Powszechny. - 2013, nr 50, s. 38-39
*Męska nagość w sztuce

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

Drukuj

Bezdomność

Książki:

1. Dom i poetycka bezdomność w liryce współczesnej / Anna Legeżyńska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. - 191,[1] s. ; 21 cm. ISBN 83-01-11982-9
C 057310 (Nysa), M 175170 M 175171 M 175172 (Opole)

2. Dom, ulica, miasto w poezji czeskiej Grupy 42 / Izabela Mroczek. - Warszawa ; Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, 2005. - 189 s. ; 21 cm.

3. W poszukiwaniu centrum : dom i bezdomność w życiu i twórczości Adama Mickiewicza / Małgorzata Burzka-Janik. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2009. - 262 s. : il. ; 24 cm. - (Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, 1233-6408 ; nr 416)
M 202694 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

4. Bezdomni w Poznaniu : Projekcja poznańska Krzysztofa Wodiczki / Janusz Marciniak // Konteksty. - 2010, nr 2/3, s. 139-144

5. Bezdomność - dom zniszczony, dom nieosiągalny / Jacek Waltoś // Konteksty. - 2010, nr 2/3, s. 183-184
*Bezdomność w sztuce polskiej

6. Bezdomność w literaturze wojennej : typologia obrazowania / Madeline G. Levine // Teksty Drugie. - 1999, nr 4, s. 7-17

7. Bezdomnych portret własny / Marta Górska // Niedziela (Wyd. Zasadnicze). - 2009, nr 11, s. 40
*Film dokumentalny "Skopani" (2008 rok) Dariusza Dobrowolskiego

8. Biblijne aspekty bezdomności w przestrzeni artystycznej "Zbrodni i kary" Fiodora Dostojewskiego / Tatiana Jankowska // Przegląd Rusycystyczny. - 2011, nr 3, s. 33-46

9. Boisko bezdomnych / Agnieszka Jakimiak // Kino. - 2008, nr 10, s. 74-75
*Zawiera rec. filmu: Boisko bezdomych / reż. Kasia Adamik, 2008

10. Boisko bezdomnych / Feliks Netz // Śląsk. - 2008, nr 11, s. 27
*Zawiera rec. filmu: Boisko bezdomnych / reż. Kasia Adamik, 2008

11. Dom i bezdomność w poezji Ewy Lipskiej / Anna Legeżyńska // Pamiętnik Literacki. - 1996, z. 1, s. 39-57

12. Dom i poetycka bezdomność w poezji Białowieżan / Beata Siwek // Roczniki Humanistyczne. - 2002, z. 7, s. 97-108

13. Jak powstawał film "Zagubieni w tłumie"? / Jędrzej Łoś // Roczniki Naukowe Caritas. - R. 10 (2006), s. 171-173

14. "Ludzie bezdomni" Stefana Żeromskiego // Cogito. - 2015, nr 2, s. 38-39

15. Manhattan pod Wrocławiem / Marta Górska // Niedziela (Wyd. Zasadnicze). - 2011, nr 6, s. 39
*Film dokumentalny "Mój Manhattan" Dariusza Dobrowolskiego

16. Mój dom - moja bezdomność : aspekt psychologiczno-duchowy / Tadeusz Kotlewski // Przegląd Powszechny. - 2004, nr 3, s. 449-462
*Bezdomność w Biblii

17. Po drugiej stronie / Patrycja Łyżbicka // Polonistyka. - 2003, nr 5, s. 304-308

18. "Teraz zimno jest twoim mieszkaniem..." / Marcin Jurzysta // Kresy. - 2007, nr 3, s. 232-236
*Bezdomność u Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego

19. Wykorzenienie i bezdomność w poezji Sargona Boulusa / Hatif Janabi // Bliski Wschód. - Nr 5 (2008), s. 78-85

 

Oprac. Anna Zaclona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

Drukuj

Żebrak

Książki:

1. Dziad wędrowny w kulturze ludowej Słowian / Katia Michajłowa ; przekł. [z bułg.] Hanna Karpińska. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2010. - 488 s., [36] s. tabl. : il. ; 25 cm. ISBN 978-83-7459-111-9
M 205166 (Opole)

2. Kultura polska a kultura europejska : prace ofiarowane Januszowi Tazbirowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin / [red. nauk. Maria Bogucka i Jerzy Kowecki]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. - S. 131-146 : Obraz kondycji żebraczej w polskiej literaturze XVI i XVII wieku
M 041419 (Brzeg), M 50093 (Kędzierzyn-Koźle), M 042347 (Kluczbork), M 152225 M 152463 M 152464 (Opole)

3. Litość i szubienica : dzieje nędzy i miłosierdzia / Bronisław Geremek. - Warszawa : "Czytelnik", 1989. - S. 45-64 : Jałmużnictwo i żebracy
M 043880 (Brzeg), M 158124 M 158125 (Opole)

4. Świat "opery żebraczej" : obraz włóczęgów i nędzarzy w literaturach europejskich XV-XVII wieku / Bronisław Geremek. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989. - 365, [3] s., [72] s. tabl., VIII k. tabl. kolor. : fot., portr., rys. ; 25 cm. ISBN 83-06-00428-0
M 057639 (Nysa)

5. Żebracy i włóczędzy w stanisławowskiej Warszawie : "Próżnowanie stało się powszechnym nałogiem" / Monika Maludzińska. - Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2014. - 521 s., [26] s. tabl., [1] k. tabl. złoż. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.

6. Żebracy w Polsce : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Matuszewskiego i Andrzeja Bukowskiego. Kraków : Wydaw. Baran i Suszczyński, 1995. - 255 s. : il. ; 20 cm.

 

Artykuły z czasopism:

7. Dziedziniec cudów : paryskie królestwo żebraków / Waldemar Wojnar // Mówią Wieki. - 2011, nr 2, s. 22-27

8. Lamenty dziadka z Targówka : parodie na dziadów i pieśni dziadowskie / Piotr Grochowski // Literatura Ludowa. - 2010, nr 4-5, s. 3-13

9. Mobilność nędzy : wokół przedstawień żebraków w sztuce średniowiecznej i renesansowej / Jowita Jagla // Prace Komisji Historii Sztuki / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - T. 35 (2008), s. 82-88
*Materiały z XXIII Seminarium Mediewistycznego im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej "W drodze. Wędrówka w kulturze średniowiecza", Poznań

10. Pieśń dziadowska / Helena Kapełuś. - Bibliogr. // Zagadnienia Rodzajów Literackich. - 1986, z. 1, s. 118-121

11. Poruszyć skały : o sposobach i okolicznościach wykonywania pieśni dziadowskich / Piotr Grochowski. - Fot. // Czas Kultury. - 2004, nr 2-3, s. 73-81

12. Postać żebraka w sztukach plastycznych i w literaturze rosyjskiej drugiej połowy XVII i w XVIII wieku / Małgorzata Ptasińska // Studia Litteraria Polono-Slavica. - T. 7 (2002), s. 153-165

13. Problem nędzy i miłosierdzia w aktach prawnych i utworach literatury rosyjskiej XVII i XVIII wieku / Małgorzata Ptasińska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica. - T. 2 (2000), s. 3-21

14. Profesjonalne techniki wzbudzania litości : wizerunek żebraka w literaturze arabskiej i zachodnioeuropejskiej / Bożena Prochwicz-Studnicka // Tematy z Szewskiej. - 2010, nr 1, s. 93-100

15. Ślepiec nad urwiskiem / Olga M. Freidenberg // Teksty. - 1978, nr 6, s. 179-190

16. Zabawy ludowych wesołków - w świetle wybranych zjawisk polskiej komedii plebejskiej XVI i XVII wieku / Piotr Pirecki // Pamiętnik Literacki. - 2009, z. 1, s. 5-25

17. Żebracy w sztuce średniowiecznej i renesansowej / Jowita Jagla // Spotkania z Zabytkami. - 2004, nr 1, s. 3-7

 

Oprac. Dorota Różycka, Anna Zaclona

PBW w Opolu

Drukuj

Konstytucja 3 Maja

Książki:

1. Ignacy Krasicki o sejmie i Konstytucji 3 Maja / Zbigniew Goliński // W : "Rok Monarchii Konstytucyjnej" : piśmiennictwo polskie lat 1791-1792 wobec Konstytucji 3 Maja : praca zbiorowa / pod red. Teresy Kostkiewiczowej ; Instytut Badań Literackich PAN - Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, 1992. - S. 53-76
M 166726 (Opole)

2. Jan Matejko - Konstytucja 3 maja : historia, obraz, konserwacja / Marek Wrede, Hanna Małachowicz, Paweł Sadlej. - Warszawa : Zamek Królewski, cop. 2007. - 53, [3] s. : il. (gł. kolor.) ; 21x24 cm.

3. Konstytucja 3 Maja w anonimowej poezji politycznej lat 1791-1792 / Krystyna Maksimowicz // W : "Rok Monarchii Konstytucyjnej" : piśmiennictwo polskie lat 1791-1792 wobec Konstytucji 3 Maja : praca zbiorowa / pod red. Teresy Kostkiewiczowej ; Instytut Badań Literackich PAN - Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, 1992. - S. 77-111
M 166726 (Opole)

4. Konstytucja 3 maja w filmie i w widowisku telewizyjnym / Jadwiga Łużyńska-Doroba // W : Konstytucja 3 Maja w tradycji i kulturze polskiej / red. Alina Barszczewska-Krupa. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1991. - S. 618-629
C 166046 (Opole)

5. Konstytucja 3 maja w literaturze i legendzie romantycznej / Maria Eljasz, Krystyna Poklewska // W : Konstytucja 3 Maja w tradycji i kulturze polskiej / red. Alina Barszczewska-Krupa. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1991. - S. 533-549
C 166046 (Opole)

6. Konstytucja 3 maja w literaturze polskiej 1795-1830 / Wiesław Pusz // W : Konstytucja 3 Maja w tradycji i kulturze polskiej / red. Alina Barszczewska-Krupa. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1991. - S. 525-532
C 166046 (Opole)

7. Konstytucja 3 Maja w modlitewnikach końca XVIII wieku / Tomasz Chachulski // W : "Rok Monarchii Konstytucyjnej" : piśmiennictwo polskie lat 1791-1792 wobec Konstytucji 3 Maja : praca zbiorowa / pod red. Teresy Kostkiewiczowej ; Instytut Badań Literackich PAN - Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, 1992. - S. 113-122
M 166726 (Opole)

8. Konstytucja 3 maja w polskim życiu muzycznym / Lucjan Cieślak // W : Konstytucja 3 Maja w tradycji i kulturze polskiej / red. Alina Barszczewska-Krupa. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1991. - S. 594-612
C 166046 (Opole)

9. Konstytucja 3 Maja w tradycji i kulturze polskiej / red. Alina Barszczewska-Krupa. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1991. - 670,[2] s., [53] s. tabl. : il., fot., portr. ; 30 cm. ISBN 83-7059-084-5
C 166046 (Opole)

10. Literatura Sejmu Czteroletniego i Insurekcji Kościuszkowskiej / oprac. Wiesław Solecki. - Warszawa : Dom Wydawniczy"Jota", 1991. - 47, [2] s. ; 14 cm. - ( Przewodnik po Lekturach / Kuncewicz Piotr ; 62 )
M 046498 M 046499 (Kluczbork), M 060958 (Nysa), M 58993 M 53797 (Kędzierzyn-Koźle), M 184228 M 184232 M 184231 M 184230 M 184229 (Opole)

11. Majowa jutrzenka na łamach czasopism dla dzieci i młodzieży / Jolanta Kowalczykówna // W : Konstytucja 3 Maja w tradycji i kulturze polskiej / red. Alina Barszczewska-Krupa. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1991. - S. 550-560
C 166046 (Opole)

12. "Rok Monarchii Konstytucyjnej" : piśmiennictwo polskie lat 1791-1792 wobec Konstytucji 3 Maja : praca zbiorowa / pod red. Teresy Kostkiewiczowej ; Instytut Badań Literackich PAN - Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, 1992. - [2], 267 s. ; 21 cm.
M 166726 (Opole)

13. Sławni poeci polscy XVIII wieku wobec Konstytucji 3 Maja / Teresa Kostkiewiczowa // W : "Rok Monarchii Konstytucyjnej" : piśmiennictwo polskie lat 1791-1792 wobec Konstytucji 3 Maja : praca zbiorowa / pod red. Teresy Kostkiewiczowej ; Instytut Badań Literackich PAN - Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, 1992. - S. 29-51
M 166726 (Opole)

14. Tkanina, strój i jego akcesoria jako wyraz nastrojów patriotycznych związanych z Sejmem Czteroletnim i Konstytucją 3 maja / Halina Jurga, Małgorzata Wróblewska-Markiewicz // W : Konstytucja 3 Maja w tradycji i kulturze polskiej / red. Alina Barszczewska-Krupa. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1991. - S. 584-593
C 166046 (Opole)

15. Trzeci Maja na antenie radiowej / Maciej Józef Kwiatkowski // W : Konstytucja 3 Maja w tradycji i kulturze polskiej / red. Alina Barszczewska-Krupa. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1991. - S. 613-617
C 166046 (Opole)

16. Trzeci Maja w dramacie polskim / Kazimierz A. Lewkowski // W : Konstytucja 3 Maja w tradycji i kulturze polskiej / red. Alina Barszczewska-Krupa. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1991. - S. 561-571
C 166046 (Opole)

17. 3 [Trzeci] Maja w malarskiej legendzie / Wanda Nowakowska // W : Konstytucja 3 Maja w tradycji i kulturze polskiej / red. Alina Barszczewska-Krupa. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1991. - S. 572-583
C 166046 (Opole)

18. Witaj, majowa jutrzenko : Konstytucja 3 Maja w pieśni i piosence / [koncepcja aut. publ. Adam Buszko]. - Warszawa : Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 2014. - 71, [2] s. : il. kolor. ; 22 cm.

 

Artykuły w czasopismach:

19. A wiem Trzeci Maj zabłysnął... / Jolanta Kowalczykówna // Życie Szkoły. - 1994, nr 4, s. 203-205
*Rocznica Trzeciego Maja w literaturze dziecięco-młodzieżowej

20. "Konstytucja 3 Maja" Jana Matejki / Jarosław Krawczyk // Biuletyn Historii Sztuki. - 1985, nr 3-4, s. 257-268

21. Konstytucja 3 Maja w pieśni i piosence / Tadeusz Kaczyński // Ruch Muzyczny. - 1991, nr 8, s. 1, 8
*Z fragm. tekstów

22. Na 3 Maja : z wierszy zamieszczonych w przedwojennych czasopismach dla dzieci i młodzieży / Jolanta Kowalczykówna // Poradnik Bibliotekarza. - 1994, nr 4, s. 42-44

23. Pieśni dla uczczenia pierwszej rocznicy Konstytucji 3 Maja / Franciszka Sawicka // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. - T. 31 (1991), s. 185-199

24. Trzeci maj a la Matejko / Jarosław Krawczyk // Mówią Wieki. - 2011, nr 5, s. 32-36

25. Trzeciomajowa proza w "Iskrach" i "Płomyku" okresu międzywojnia / Jolanta Kowalczykówna // Biblioteka w Szkole. - 1991, nr 2, s. 16-17

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

Drukuj

Paryż

Książki:

1. Filmowy Paryż czyli Magia kina i miasta / Michał Bąk. - Warszawa : Dom Wydawniczy PWN, cop. 2014. - 319, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm.

2. Paryż młodopolski / Franciszek Ziejka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. - 286, [2] s. [4] s. tabl. : il., fot., portr. ; 24 cm. ISBN 83-01-11135-6
M 167983 (Opole)

3. Paryż śladami pisarzy : François René de Chateaubriand, Stendhal, Honoriusz de Balzac, Wiktor Hugo, Gustaw Flaubert, Alfons Daudet, Marcel Proust, Léon Paul Fargue, Blaise Cendrars, amerykańscy pisarze z Montparnasse, George Simenon / Jean-Paul Caracalla ; przeł. Zuzanna Apiecionek. - Warszawa : "Noir sur Blanc", cop. 2009. - 211, [5] s. ; 18 cm. ISBN 978-83-7392-291-4
M 201802 (Opole)

4. Wokulski w Paryżu / Krzysztof Rutkowski. - Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/obraz Terytoria, cop. 2010. - 134, [4] s. : il. kolor. ; 23 cm.

 

Artykuły z czasopism:

5. "Aby pojąć Paryż, trzeba długo żyć z Paryżem..." : francuskie wrażenia z podróży Łucji z książąt Giedroyciów Rautenstrauchowej / Magdalena Abramczyk // Colloquia Litteraria. - 2013, [nr] 1, s. 87-104

6. Aragon, Breton, Soupault - surrealiści uwiedzeni Paryżem / Marta Guillermo-Sajdak // Fragile. - 2009, nr 4, s. 14-17

7. Compostella? / Anna M. Drexlerowa // Saeculum Christianum. - 2003, nr 2, s. 49-52
*Interpretacja wyjazdu Wokulskiego do Paryża w pow. "Lalka"

8. Haiku paryskie / Wojciech Ligęza // Tygiel Kultury. - 2000, nr 4/6, s. 43-44
*Paryż w oczach pisarzy polskich

9. Jarosław Iwaszkiewicz i Witold Gombrowicz w spojrzeniu na Paryż oraz prowincję francuską / Regina Lubas-Bartoszyńska // Ruch Literacki. - 1998, z. 2, s. 165-175

10. Matura będzie z "Lalki"! / Katarzyna Droga. - ( Prognozy na maturę 2008) // Cogito. - 2008, nr 4, s. 85-88

11. Miasto w muzyce i sztukach plastycznych : Jerozolima, Paryż, Nowy Jork : głos edukacji interdyscyplinarnej / Renata Gozdecka // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes. - Vol. 10, [z.] 2 (2012), s. 9-40

12. Miasto z pocztówki : o fasadowości Paryża i życia / Blanka Brzozowska // Kultura Współczesna. - 2006, nr 3, s. 76-83

13. Między piekłem a niebem : Paryż romantyczny / Magdalena Siwiec // Teksty Drugie. - 1999, nr 4, s. 111-136

14. Nokturnowy Paryż Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej / Beata Morzyńska-Wrzosek // Temat. - Vol. 6/7 (2006), s. 110-117

15. O północy w Paryżu / Krzysztof Kwiatkowski // Kino. - 2011, nr 9, s. 85-86
*Zawiera rec. filmu: O północy w Paryżu / reż. Woody Allen, 2011

16. Olgi Boznańskiej widoki Paryża / Dorota Kudelska ; Instytut Historii Sztuki KUL // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes. - Vol. 9, [z.] 2 (2011), s. 39-51

17. Pamiętaj o Paryżu / Maria Kornatowska // Film. - 1996, nr 10, s. 124-125
*Paryż w filmie

18. Paris, Paris - anamnezy : na marginesach wierszy Aleksandra Wata / Adam Dziadek // Pogranicza. - 2011, nr 5, s. 55-70

19. Paryż Achmatowej / oprac. Krystyna Śmiechowicz // Migotania, Przejaśnienia. - 2006, nr 2, s. 2,13

20. Paryż Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Aleksandra Dębska-Kossakowska // Przegląd Humanistyczny. - 2012, nr 6, s. 51-59

21. Paryż Konstantina Korowina / Izabella Malej // Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia. - Nr 128 (2004), s. 129-140

22. Paryż mityczny / Jan Gondowicz // Społeczeństwo Otwarte. - 1992, nr 11, wkł. s. II-XVI

23. Paryż Słowackiego i Norwida / Tomasz Rogoziński // Studia Słowianoznawcze. - T. 5 (2005), s. 361-380

24. Paryż w literaturze polskiego oświecenia : (kilka uwag) / Janusz Ryba // Postscriptum Polonistyczne. - 2014, [nr] 1, s. 179-185

25. Praca z lekturą szkolną w gimnazjum na przykładzie "Skąpca" Moliera / Edyta Wójcicka // Język Polski w Gimnazjum. - 2012/2013, nr 2, s. 70-77
*Scenariusz lekcji: Śladami Molierowskiego Skąpca (nie tylko) po XVII-wiecznym Paryżu

26. Skamandrycki "postój w Paryżu" / Tomasz Wójcik // Przegląd Humanistyczny. - 2001, nr 3, s. 79-89

27. "Warszawa zniszczona, Paris n'existe plus" : obrazy miasta w ruinie / Tomasz Szerszeń // Konteksty. - 2005, nr 4, s. 5-9

28. Wieloznaczność mitu - o warstwowym wyobrażeniu Paryża w twórczości Juliana Przybosia / Michalina Kmiecik // Ruch Literacki. - 2010, z. 4/5, s. 413-428

29. Włóczęgopisanie : Paryż jako księga znaków / Krzysztof Rutkowski // Konteksty. - 2008, nr 3/4, s. 31-39
*Na marginesie książki W. Benjamina "Pasaże"

30. Wokulski w Paryżu / Krzysztof Rutkowski. - Fragm. książki // Przegląd Polityczny. - Nr 101 (2010), s. 2-14

31. "...wszystko godne alegorii" - narodziny dziewiętnastowiecznej metropolii oczami Charles'a Baudelaire'a / Ewelina Chwiejda // Kultura Miasta. - 2010, nr 1, s. 31-39

32. Zbigniew Herbert : geografia kamienia / Szymon Wróbel // Twórczość. - 2012, nr 3, s. 69-90

 

Oprac. Anna Zaclona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

Drukuj

Wenecja

Książki:

1. Inna Wenecja / Predrag Matvejević ; z jęz. chorw. przeł. Danuta Cirlić-Straszyńska ; wprow. Raffaele La Capria. - Sejny : Fundacja Pogranicze, 2005. - 145, [1] s. : il., faks., mapa, pl. ; 21 cm. - (Meridian, 1733-7372)

2. Miasto spadających aniołów / John Berendt ; przeł. z ang. Jerzy Kozłowski. - Poznań : "Rebis", 2006. - 408 s. : il. kolor. ; 20cm. ISBN 83-7301-816-6 ISBN 978-83-7301-816-7
M 195110 (Opole)
*Wenecja

3. Wenecja Miłosza / pod red. Franceski Fornari. - Budapeszt ; Kraków : Wydawnictwo Austeria Klezmerhojs, 2012. - 249 s. : il. ; 24 cm.
*Materiały z festiwalu poezji, 13-15 kwietnia 2011 r., Wenecja

4. Wenecja mityczna w literaturze polskiej XIX i XX wieku / Aleksandra Achtelik. - Katowice : "Gnome", 2002. - 162, [1] s. ; 21 cm.

5. Wenecja w kulturze europejskiej / Krzysztof Pomian. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, cop. 2000. - 47, [1] s. : il. ; 31 cm.

 

Artykuły z czasopism:

6. Dwie Wenecje Henry'ego Jamesa / Jacek Gutorow // Literatura na Świecie. - 2006, nr 3-4, s. 360-368

7. Fragmenty dyskursu weneckiego / Dariusz Czaja // Konteksty. - 2008, nr 3-4, s. 125-148

8. Miasto w "Zeszytach Literackich" / Aleksandra Achtelik // Studia Bibliologiczne. - T. 15 (2005), s. 184-199

9. Mit Wenecji. Fabrykowanie pamięci / Ewa Malec // Konteksty. - 2003, nr 1-2, s. 174-180

10. "Nie ma lepszego tła, z którym mogłoby się zlać blednące i znikające urzeczenie" : Wenecja w opowiadaniu "Der Königsweg nach Venedig" Louisa Begleya / Katarzyna Grzywka // Studia Niemcoznawcze. - T. 29 (2005), s. 499-512

11. O Wenecji i jej miłośnikach / Edmonde Charles-Roux // Zeszyty Literackie. - Z. 60 (1997), s. 76-81

12. Odczytując z powietrza / Joanna Pollakówna // Zeszyty Literackie. - Z. 60 (1997), s. 57-69

13. Rovigo - Venezia. Tektonika nie-miejsca / Dariusz Czaja // Konteksty. - 2013, nr 2, s. 113-130

14. Serenissime transformazioni : zmiana wizerunku Wenecji w kulturze popularnej na podstawie wybranych utworów literackich i filmowych / Bogdan Moczko // Transformacje. - 2010, nr 1/2, s. 167-179

15. W drodze do Wenecji : podróże imaginacyjne / Dariusz Czaja // Konteksty. - 2003, nr 1-2, s. 161-173

16. Wenecki karnawał / Dorota Mroczkowska-Rusinik // Mówią Wieki. - 2008, nr 4, s. 24-28

17. Weneckie widowiska karnawałowe w maskach / Asa Boholm // Konteksty. - 2002, nr 3-4, s. 147-158

18. Wenecja Grudzińskiego / Aleksandra Achtelik // Język Artystyczny. - T. 11 (2001), s. 125-139

19. Wenecja i śmierć : konteksty symboliczne / Dariusz Czaja // Konteksty. - 1992, nr 3-4, s. 58-65

20. Wenecja jest kobietą : rzecz o wyobraźni / Dariusz Czaja // Konteksty. - 1995, nr 3-4, s. 146-152

21. Wenecja Josifa Brodskiego / Lew Łosief // Konteksty. - 2003, nr 1-2, s. 149-155

22. Wenecja, polski sen uroczy / Marzena Bomanowska // Wprost. - 2009, nr 14, s. 102-103
*Wenecja w literaturze

23. Wieczne piękno i śmierć : (impresje weneckie) / Marek Bernacki // Topos. - 2012, nr 6, s. 57-69

24. Znak wodny / Josif Brodski // Zeszyty Literackie. - Z. 39 (1992), s. 5-54
*Numer poświęcony Wenecji

25. Znaki z wody - Wenecji : w cieniu Josifa Brodskiego / Jacek Bolewski ; tł. z ang. Stanisław Barańczak // Kwartalnik Artystyczny. - 2005, nr 2, s. 11-38

 

Oprac. Dorota Różycka, Anna Zaclona

PBW w Opolu

Drukuj

Boże Narodzenie

Książki:

1. Aniołowie Bożego Narodzenia / Giovanni Santambrogio ; wprowadzenie Gianfranco Ravasi ; [przekł. z jęz. wł. Konrad Czuba]. - Kielce : "Jedność", 2002. - 96 s. : il. kolor. ; 21 cm.

2. Antologia poezji wigilijnej / [wybór i oprac. merytoryczne] Jerzy Fryckowski. - Warszawa : "Morex", cop. 1995. - 406, [1] s. ; 22 cm.

3. Boże Narodzenie w sztuce polskiej / Krzysztof Braun, Katarzyna Braun. - Warszawa : Edipresse Polska, cop. 2007. - 95 s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm. - (Kolekcja Ludzie, Czasy, Dzieła 50)

4. Bóg się rodzi : najpiękniejsze dzieła sztuki / tekst Giovanni Santambrogio ; z wł. przeł. Hanna Borkowska. - Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, 2007. - 239 s. : il. kolor. ; 24x29 cm.

5. Kolory Bożego Narodzenia : tajemnica Wcielenia w interpretacji sześciu wielkich malarzy / Giovanni Santambrogio ; przedm. Bruno Forte ; [przekł. z jęz. wł. Dariusz Chodyniecki]. - Kielce : "Jedność", cop. 2002. - 100 s. : il. kolor. ; 21 cm.

6. Nowy Testament : postacie i epizody / Stefano Zuffi ; [tł. z wł. Ewa Maciszewska]. - Warszawa : "Arkady", cop. 2007. - S. 68-74 : Narodziny Jezusa
C 197988 I 195938 M 203040 M 203062 M 203063 M 203064 (Opole)

7. O wyższości świąt Bożego Narodzenia / pod red. Aleksandry Kędzierskiej, Irminy Wawrzyczek. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - 247 s., [10] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
*Materiały konferencyjne

 

Artykuły z czasopism:

8. "A Słowo stało się ciałem...", czyli motyw Boże Narodzenie / Joanna Wysłowska. - (Zmotywuj się) // Cogito. - 2008, nr 21, s. 56-57

9. Boże Narodzenie jak czeska komedia : uniwersalny schemat świętowania w "Pali się moja panno" Miloša Formana / Aleksandra Ewa Furtak // Fragile. - 2010, nr 4, s. 74-76

10. Boże Narodzenie w malarstwie / Marian Kościałkowski // Archiwum Emigracji. - 2009, z. 1, s. 157-159

11. Boże Narodzenie w poezji kapłańskiej / Stefan Drajewski // Kierunki. - 1989, nr 52/53, s. 11, 13

12. Boże Narodzenie w sztuce / Marek Żuławski // Tygodnik Powszechny. - 1977, nr 51-52, s. 7

13. Dni świąteczne / Jurata Bogna Serafińska // Akant. - 2006, nr 13, s. 20-21
*Boże Narodzenie w literaturze

14. Dostojewski i sens Bożego Narodzenia / oprac. z wł. Maciej Grzelak // Przegląd Powszechny. - 2002, nr 12, s. 367-372

15. Dzieci i stajenka / Jolanta Ługowska // Poezja i Dziecko. - 2005, nr 1, s. 47-49
*Ratajczak Józef - "Stajenka pełna dzieci"

16. Etos Wigilii w literaturze i plastyce lat wojny i okupacji / Jadwiga Kucharska // Warsztaty Polonistyczne. - 1994, nr 4, s. 46-53

17. "Gdy je ujrzeli" - Dzieciątko Jezus w sztuce malarskiej / Ewa Paździora // Guliwer. - 2003, nr 4, s. 46-48

18. Gesty pokorne w staropolskich kolędach i pastorałkach / Grzegorz Raubo // Polonistyka. - 2002, nr 8, s. 468-473

19. Ikona Bożego Narodzenia / Michał Janocha // Pastores. - 2003, nr 1, s. 116-123

20. Ikonografia Bożego Narodzenia / Katarzyna Liwak-Rybak // Spotkania z Zabytkami. - 2005, nr 12, s. 3-7

21. Ikonografia Bożego Narodzenia / Krystyna Czerni // W Drodze. - 1982, nr 11/12, s. 97-107

22. Językowy obraz świąt Bożego Narodzenia w poezji ks. Jana Twardowskiego / Zofia Cygal-Krupa // Literatura Ludowa. - 2004, nr 1, s. 5-13

23. Kolęda dawniej i dziś : z zagadnień semantyki terminów gatunkowych / Anetta Luto-Kamińska // Pamiętnik Literacki. - 2006, z. 3, s. 123-134

24. Kolęda domowa / Grażyna Lewandowicz // Guliwer. - 2000, nr 4, s. 5-10
*Tematyka bożonarodzeniowa w literaturze dla dzieci

25. Kolęda w polskiej tradycji / Jan Adamowski // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2009, nr 5, s. 4-12

26. Maryja w bizantyńsko-ruskiej ikonografii Bożego Narodzenia / Michał Janocha // Salvatoris Mater. - 2008, nr 4, s. 152-165

27. Motyw Bożego Narodzenia w wierszach Josifa Brodskiego / Jadwiga Szymak-Reiferowa // Przegląd Rusycystyczny. - 2000, nr 1, s. 34-52

28. Niech dzień jutrzejszy będzie pochwalony! / Roman Rosiak // Kamena. - 1978, nr 26, s. 11
*Boże Narodzenie w literaturze ludowej

29. "Oratorium na Boże Narodzenie" Jana Sebastiana Bacha / Stefan Banasiak // Muzyka 21. - 2010, nr 12, s. 35-38

30. Przestrzeń Bożego Narodzenia [w malarstwie i rzeźbie] / Andrzej Basista // Tygodnik Powszechny. - 1983, nr 3, s. 7

31. Pytania z "Dziadów" Mickiewicza i obrazu "Wigilia na Syberii" Malczewskiego / Dorota Nosowska // Cogito. - 2014, nr 23, s. 33-35    *Zawiera temat: Jak ukazywano wigilię? Odpowiedz na przykładzie podanego tekstu kultury (obrazu Jacka Malczewskiego "Wigilia na Syberii") oraz wybranego utworu literackiego

32. Rogier van der Weyden: tryptyk "Narodzin Chrystusa" : miasto jako reprezentacja / Maciej Gąsiorowski // Artium Quaestiones. - [T.] 14 (2003), s. 29-97

33. Sacrum i dzieło - lekcja z obrazem / Monika Kołosińska // Polonistyka. - 2001, nr 9, s. 554-557
*"Narodzenie Chrystusa" Piero della Francesca oraz esej Zbigniewa Herberta ze zbioru "Barbarzyńca w ogrodzie" tematem lekcji w liceum

34. "Spis ludności w Betlejem" Bruegla / Dorota Nosowska // Cogito. - 2010, nr 22, s. 39

35. Śpiewajcie, aniołowie / Zbigniew Baran // Guliwer. - 1996, nr 6, s. 4-6
*Tematyka bożonarodzeniowa w literaturze dla dzieci

36. Świąteczne przygotowania / Anna Szyszka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 11, s. 62-64
*Święta Bożego Narodzenia w książkach dla najmłodszych

37. Tradycja - wiecznie żywa? / Wiesława Wantuch // Nowa Polszczyzna. - 2003, nr 5, s. 3-10

38. W kręgu słownictwa bożonarodzeniowego / Maria Borejszo // Poradnik Językowy. - 1996, z. 1, s. 1-11

39. Wigilia czasów nieludzkich - o poezji bożonarodzeniowej w czasach drugiej wojny światowej / Joanna Gut // Guliwer. - 2003, nr 4, s. 19-23

40. Wigilia na Syberii według Jacka Malczewskiego i Jacka Kaczmarskiego / Andrzej Kasperek // Bliza. - 2012, nr 4, s. 185-195

41. Wigilia poetów / Maciej Krassowski // Odrodzenie. - 1986, nr 51/52, s. 10
*Poezja bożonarodzeniowa

42. Wigilia u Boryny : scenariusz inscenizacji fragmentu "Chłopów" (do realizacji w gimnazjum i szkole średniej) / Anna Sawicka // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 10, s. 24

43. Wigilie / Andrzej Gronczewski // Poezja. - 1982, nr 10, s. 32-50

44. Wigilie [w twórczości poetów wojennych] / Andrzej Gronczewski // Poezja. - 1982, nr 10, s. 32-50

45. Współczesne życzenia świąteczne z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku / Jan Adamowski // Twórczość Ludowa. - 2007, nr 3/4, s. 3-7

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

Drukuj

Papierosy, nikotyna, tytoń

Książki:

1. Dym : powszechna historia palenia / red. Sander L. Gilman, Zhou Xan. - Kraków : "Universitas", 2009. - S. 265-276 : Palenie a sztuka
M 201448 (Opole)

2. Dym w kinematografii: od Weimaru do Hollywood / Noah Isenberg // W : Dym : powszechna historia palenia / red. Sander L. Gilman, Zhou Xan. - Kraków : "Universitas", 2009. - S. 248-255
M 201448 (Opole)

3. Kobieta jako element XIX-wiecznych obrazów przedstawiających palenie / Dolores Mitchell // W : Dym : powszechna historia palenia / red. Sander L. Gilman, Zhou Xan. - Kraków : "Universitas", 2009. - S. 294-303
M 201448 (Opole)

4. Palenie w operze / Linda Hutcheon, Michael Hutcheon // W : Dym : powszechna historia palenia / red. Sander L. Gilman, Zhou Xan. - Kraków : "Universitas", 2009. - S. 230-235
M 201448 (Opole)

5. Papierosy są boskie / Richard Klein ; przeł. Jacek Spólny. - Warszawa : "Czytelnik", 1998. - 186, [2] s. ; 21 cm.

6. Pochwała Lady Nikotyny: miniona epoka prozy, poezji... i prezentacji / Eugene Umberger // W : Dym : powszechna historia palenia / red. Sander L. Gilman, Zhou Xan. - Kraków : "Universitas", 2009. - S. 236-247
M 201448 (Opole)

7. Szisza w haremie: o paleniu i orientalizmie w sztuce / Ivan Davidson Kalmar // W : Dym : powszechna historia palenia / red. Sander L. Gilman, Zhou Xan. - Kraków : "Universitas", 2009. - S. 218-229
M 201448 (Opole)

8. Symbole pustki: palenie jako sposób życia w filmie „La Maman et la Putain” Jeana Eustache'a / Dawn Marlan // W : Dym : powszechna historia palenia / red. Sander L. Gilman, Zhou Xan. - Kraków : "Universitas", 2009. - S. 256-264
M 201448 (Opole)

9. Symbolika i obrazowanie: palenie w sztuce począwszy od XVII wieku / Benno Tempel // W : Dym : powszechna historia palenia / red. Sander L. Gilman, Zhou Xan. - Kraków : "Universitas", 2009. - S. 206-217
M 201448 (Opole)

10. Tytoniowy szlak czyli Szkic z historii obyczaju, gdy palono tytoń / Krzysztof Teodor Toeplitz. - Warszawa : Wydawnictwo Nowy Świat, 2009. - 254, [2] s. : il. ; 17 cm.

 

Artykuły w czasopismach:

11. Celebracja palenia / Katarzyna Bałżewska // Twórczość. - 2012, nr 9, s. 144-146
*Palenie tytoniu w “Czarodziejskiej górze” Thomasa Manna

12. Dziękujemy za palenie / Tomasz Jopkiewicz // Kino. - 2007, nr 5, s. 76-77
*Zawiera rec. filmu: Dziękujemy za palenie / reż. Jason Reitman

13. "Fumare humanum est" : krótki leksykon używek tytoniowych wokół nas / Marceli Zygała // Konteksty. - 1999, nr 1-2, s. 121-124

14. Kawa i papierosy / Mikołaj Halicki // Kino. - 2004, nr 11, s. 66-67
*Zawiera rec. filmu: Kawa i papierosy / reż. Jim Jarmusch

15. Klepsydra z tytoniem / Elżbieta Wiącek // Czas Kultury. - 2003, nr 6, s. 36-43
*Palenie papierosów w filmach

16. Kopsnij szluga, czyli daj papierosa / Antoni Kroh // Nowe Książki. - 2009, nr 9, s. 18-19
*Zawiera rec. książki: Tytoniowy szlak czyli Szkic z historii obyczaju, gdy palono tytoń / Krzysztof Teodor Toeplitz. - Warszawa, 2009.
Zawiera rec. książki: Dym : powszechna historia palenia. - Kraków, 2009

17. O nowych i dawnych nazwach papierosów / Ewa Kołodziejek // Poradnik Językowy. - 2006, z. 2, s. 64-73

18. Papieros i popielniczka / Katarzyna Kuszyńska // Konteksty. - 1999, nr 1-2, s. 118-120
*Zwyczaje związane z paleniem

19. [Papierosy są boskie - recenzja] / Michał Radgowski // Nowe Książki. - 1999, nr 5, s. 23
*Zawiera rec. książki: Papierosy są boskie / Richard Klein. - Warszawa, 1998

20. Przeminęło z dymem? / Bartosz Żurawiecki // Film. - 2007, nr 5, s. 58-63
*Papierosy w filmach

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

Drukuj

Ziemiaństwo

Książki:

1. Aksjologia dworu szlachecko-ziemiańskiego w prozie polskiej drugiej połowy XIX wieku / Magdalena Dziugieł-Łaguna. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2007. - 245 s. ; 24 cm.

2. Cyprian Norwid a tradycje szlacheckie / Zofia Dambek ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2012. - 237 s. : il. ; 24 cm.

3. Dziedzictwo : ziemianie polscy i ich udział w życiu narodu / red. Tadeusz Chrzanowski. - Kraków : "Znak", 1995. - 296,[1] s., [84] s.tabl. : il., faks., fot., mapa, ; 25 cm. ISBN 83-7006-402-7
M 173877 (Opole)

4. Józef Weyssenhoff - ostatni wajdelota polskiego ziemiaństwa / Kazimiera Zdzisława Szymańska. - Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2001. - 397, [2] s., 10 k. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

5. Mit szlacheckiego gniazda : studium geokulturologiczne o klasycznej literaturze rosyjskiej / Wasilij Szczukin ; przekł. Bogusław Żyłko. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2006. - 345, [3] s. ; 24 cm.

6. Nad Ziemiaństwem polskim Kajetana Koźmiana : interpretacje i konteksty / Sławomir Kufel. - Zielona Góra : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego, 2000. - 95, [2] s. ; 21 cm.

7. Przeobrażenia literatury ziemiańskiej / Tadeusz Chrzanowski // W : Dziedzictwo : ziemianie polscy i ich udział w życiu narodu / red. Tadeusz Chrzanowski. - Kraków : "Znak", 1995. - S. 197-212
M 173877 (Opole)

8. Siedziby ziemiańskie w Polsce od schyłku wieku XVIII do roku 1914 : przegląd najwazniejszych koncepcji / Tadeusz Stefan Jaroszewski // W : Dziedzictwo : ziemianie polscy i ich udział w życiu narodu / red. Tadeusz Chrzanowski. - Kraków : "Znak", 1995. - S. 141-167
M 173877 (Opole)

9. Staropolska poezja ziemiańska : antologia / oprac. Janusz S. Gruchała ; oprac. Stanisław Grzeszczuk. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988. - 399,[1] s. ; 21 cm. ISBN 83-06-01347-6
M 51442 (Kędzierzyn-Koźle), M 043919 (Kluczbork), M 051513 (Nysa), M 157403 M 157424 M 157425 M 157426 (Opole) M 030582 M 030583

10. Sztuka ziemian – ziemianie w sztuce / Jerzy Madeyski // W : Dziedzictwo : ziemianie polscy i ich udział w życiu narodu / red. Tadeusz Chrzanowski. - Kraków : "Znak", 1995. - S. 186-194
M 173877 (Opole)

11. Ta pamięć w nas tkwi... : rody Rzeczypospolitej Wielu Narodów w kręgu tradycji i współczesności / red. Iwona Goral, Andrzej Gil, Jerzy Kłoczowski. - Lublin : Towarzystwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2008. - 193, [6] s., [36] s. tabl. : il., faks., fot., rys. ; 22 cm. ISBN 978-83-85854-92-0
M 201072 (Opole)

12. W ziemiańskim dworze : codzienność, obyczaje, święta, zabawy / aut. Maja Łozińska ; wstęp i wybór zdj. Jan Łoziński ; projekt graf. Zbigniew Karaszewski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2010. - 359 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. ISBN 978-83-01-16403-4
M 205872 (Opole)

13. Ziemianie : pomiędzy rzeczywistością a wspomnieniem / wstęp Tadeusz Chrzanowski ; oprac. Agata Wolska. - Kraków : "Znak", 1998. - 182, [2] s. : faks., fot., portr. ; 33 cm.

 

Artykuły w czasopismach:

14. "Dwór polski : zjawisko historyczne i kulturowe" / Tadeusz Epsztein // Mazowieckie Studia Humanistyczne. - 2004, nr 1/2, s. 280-282

15. Dwór - skostniała siedziba rodu czy arkadyjski świat ziemiańskiego dziecka? : (Zofia Rogoszówna "Dziecinny dwór") / Bożena Olszewska // Kwartalnik Opolski. - 2009, nr 4, s. 39-48

16. Dydaktyka i parenetyka : uwagi o elementach świata przedstawionego w "Ziemiaństwie polskim" Kajetana Koźmiana / Sławomir Kufel // Pamiętnik Literacki. - 1998, z. 3, s. 5-14

17. Gospodarstwo doskonałe, czyli o uprawie i hodowli w "Ziemiaństwie polskim" Kajetana Koźmiana / Sławomir Kufel // Studia i Materiały. Filologia Polska / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego. - [Z.] 10 (1999), s. 69-75

18. Homo faber, homo ludens, homo militans obrazy polskiego ziemiaństwa w prozie o pierwszej wojnie światowej / Katarzyna R. Łozowska // Zeszyty Naukowe. Szczecińskie Prace Polonistyczne / Uniwersytet Szczeciński. - Nr 13 (2001), s. 31-47

19. "Inwentarz podgórskich majętności" , czyli wiersze Wacława Potockiego o kondycji ziemiańskiej / Alina Nowicka-Jeżowa // Roczniki Humanistyczne. - 2001, z. 1, s. 5-19

20. Językowy obraz świata ziemianina kresowego z przełomu XIX i XX wieku we "Wspomnieniach z zamierzchłej przeszłości" Antoniego Kieniewicza / Marek Cybulski // Rozprawy Komisji Językowej / Łódzkie Towarzystwo Naukowe. - T. 47 (2002), s. 5-40

21. Kulturowa i społeczna rola rodzin ziemiańskich w Polsce / Ewa Polak-Pałkiewicz // Pro Fide Rege et Lege. - 2006, nr 1, s. 44-50

22. O ziemiańskiej szczęśliwości w "Psalmodii polskiej" Wespazjana Kochowskiego / Jolanta Sawicka-Jurek // Barok. - 2000, nr 2, s. 77-85

23. Polska kultura ziemiańska / Eugeniusz Jaworski, Ewa Kosowska // Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. - 1995 nr 1538, s. 9-36
*M .in. nt. literatury ziemiańskiej i literatury poświęconej życiu wiejskiemu

24. "Rycerz" - "pasterz" - "ziemianin" / Janusz Pelc // Przegląd Humanistyczny. - 1996, nr 1, s. 111-119
*Wyobrażenia postaci w literaturze baroku

25. Teatralność dworku w Ferdydurke Gombrowicza / Emanuela Tatarkiewicz // Polonistyka. - 2015, nr 2, s. 42-44

26. U podstaw polskiej kultury jako kultury wiejskiej : urok wsi i życia ziemiańskiego w poezji staropolskiej / Stanisław Kot // Kultura Wsi. - 1997, nr 1, s. 17-33

27. U podstawy polskiej kultury jako ziemiańskiej kultury wiejskiej : (wiejskość Polaków) / Stanisław Szpotański // Kultura Wsi. - 1996, nr 2, s. 15-18

28. "Ziemiaństwo polskie" Kajetana Koźmiana jako poemat dydaktyczny : próba tożsamości gatunkowej / Piotr Żbikowski // Pamiętnik Literacki. - 1991, z. 3. s. 15-30

 

Oprac. Dorota Różycka, Anna Zacłona

PBW w Opolu

 

Drukuj

Żałoba

Książki:

1. Człowiek i śmierć / Philippe Ariès ; przeł. Eligia Bąkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2011. - 611 s. ; 21 cm. ISBN 978-83-61182-73-3
M 206882 (Opole)

2. Człowiek wobec śmierci w kulturze staropolskiej / Bogdan Rok. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1995. - 123 s. ; 24 cm. - ( Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 1673 ) ISBN 83-229-1168-8
M 55851 (Kędzierzyn-Koźle)

3. Inne śmierci : antropologia umierania i żałoby w późnej nowoczesności / Anna E. Kubiak. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2014. - 272, [3] s. : il. ; 21 cm.

4. Księga żałoby i śmierci / Marian Wańczowski, Mirosław Lenart ; współpr. nauk. Małgorzata Burzka-Janik [et al.]. - Warszawa : "Rytm", cop. 2009. - 630, [1] s., [82] s. tabl. : il. kolor. ; 25 cm. ISBN 978-83-7399-327-3
C 200948 (Opole)

5. Księga żałoby i śmierci : [A-Z] / Marian Wańczowski ; współpr. Mirosław Lenart, Ewa Maciesowicz. - Opole : nakł. autora, 1993. - 439 s., [20] k. tabl. : il. ; 23 cm. ISBN 83-900948-2-7
C 055443 (Nysa), I 167397 M 167098 (Opole)

6. Człowiek wobec śmierci w kulturze staropolskiej / Bogdan Rok. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1995. - 123 s. ; 24 cm. - ( Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 1673 ) ISBN 83-229-1168-8
M 55851 (Kędzierzyn-Koźle)

Tryumf śmierci : antropologia żałoby / Nola Alfonso M. Di ; red. nauk. Monika Woźniak ; tł.z wł.zb.]. - Kraków : "Universitas", 2006. - 385 s. ; 24 cm. ISBN 83-242-0431-8
C 192955 M 192822 M 194488 (Opole)

7. Zrozumieć utratę : magna quaestio w obliczu żałoby / Zygmunt Pucko. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. - 185, [2] s. ; 22 cm. ISBN 978-83-233-3118-6
M 206292 (Opole)

8. Źródło dramatu żałobnego w Niemczech / Walter Benjamin ; przekł. Andrzej Kopacki ; posł. Adam Lipszyc. - Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2013. - 357, [1] s. ; 21 cm.

 

Artykuły w czasopismach:

9. Bez Eurydyki : Rilke, Herbert, Miłosz wobec mitu miłosnej żałoby / Katarzyna Kuczyńska-Koschany // Zeszyty Literackie. - 2003, nr 3, s. 197-202

10. "Biały rękopis" Anny Kamieńskiej jako cykl żałobny / Anna Spólna // Twórczość. - 2004, nr 1, s. 37-61

11. Dlaczego Jezus nie zezwalał na opłakiwanie zmarłych? : biblijne przykłady reakcji na śmierć bliskiej osoby / Waldemar Linke // Warszawskie Studia Teologiczne. - T. 22, [cz.] 1 (2009), s. 217-232

12. Fenomenologia ducha żałoby narodowej : (dialektyczny komentarz do komentarzy) / Jacek Dobrowolski // Twórczość. - 2010, nr 7, s. 127-130

13. Figury czasowości w "Tworkach" Marka Bieńczyka / Jakub Muchowski // Teksty Drugie. - 2006, nr 6, s. 135-147

14. "Kochanej wnuczce – dziadek" / Beata Męczyńska // Sycyna. - 1995, nr 3 [1], s. 17
*Ludowe pieśni żałobne z okolic Białej Podlaskiej

15. "Na sprowadzenie prochów Napoleona" : romantyczme epicedium / Krystyna Poklewska // Prace Polonistyczne. - Seria 43 (1987), s. 151-159
* Epicedium - poemat żałobny, tworzony z okazji śmierci i pogrzebu

16. Nie ukończona praca żałoby : o rzekomym tabu śmierci w kulturze Zachodu / Agata Bielik-Robson // Czas Kultury. - 1997, nr 2, s. 6-11

17. Norwid wobec romantycznej żałoby / Beata Wołoszyn // Ruch Literacki. - 2006, z. 4/5, s. 417-430

18. Opowiedzieć umieranie / Grażyna Borkowska // Teksty Drugie. - 2004, nr 5, s. 35-47

19. Pompa Funebris czyli o ceremonii żałobnej w wierszu Urszuli M. Benki "***[Wyleję czarne wino pomieszane z krwią]" / Marzena Lizurej // PAL Przegląd Artystyczno-Literacki. - 1999, nr 9, s. 146-150

20. Poszukiwania / Jacek Jan Pawlik // Konteksty. - 2007, nr 2, s. 106-111
*Obrzędowość żałobna

21. Pozwól sobie na żałobę / Magdalena Wojtaś // W Drodze. - 2013, nr 11, s. 137-141
*Zawiera rec. książki: Umarł mi : notatnik żałoby / Inga Iwasiów. - Warszawa, 2013

22. Retropatia / Anna Zalewska-Uberman // Dialog. - 2012, nr 1, s. 23-27

23. Rumuński lament nad umarłymi / Wanda Budziszewska // Literatura Ludowa. - 1989, nr 4-6, s. 103-109

24. Staropolskie wiersze na śmierć dzieci : o związku żałoby i pisania u poetów XVI i XVII wieku / Julia Mielniczuk // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. - T. 11 (2004), s. 57-76

25. Śmierć w tekście - przeciw śmierci tekstu / Antonina Lubaszewska // Ruch Literacki. - 1996, z. 5, s. 577-590
* Teksty żałobne

26. To nie wiatr, to szloch / Michał Zarzycki. - Fot. // Karta. - 2003, nr 37, s. 54-87
* Reakcje Polaków na wieść o śmierci Stalina

27. Umarł Jej / Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz // Nowe Książki. - 2014, nr 3, s. 22-23
* Zawiera rec. książki: Umarł mi : notatnik żałoby / Inga Iwasiów. - Wołowiec, 2013

28. W drodze do oderwania : żałoba i ponowoczesność w liryce Vivienne Plumb / Michał Płaczek // Fraza. - 2007, nr 3, s. 74-78

29. Żałoba i baśnie / Jadwiga Weis // Etyka. - Nr 33 (2000), s. 41-56
*Na przykładzie baśni "Śmiertelna koszulka"

30. Życie toczy się dalej? : żałoba w powieści Doris Dörrie pt. "Das blaue Kleid" / Elżbieta Kozłowska // Studia Niemcoznawcze. - T. 29 (2005), s. 345-347

 

Oprac. Dorota Różycka, Anna Zacłona

PBW w Opolu

Drukuj

Serce

Książki:

1. Serce jako motyw w twórczości poetów polskich : rozmyślania medyczne / Marian Markiewicz. - Lublin : PWZN "Print 6", 2007. - [2], 267, [1] s. : il. ; 21 cm.

2. Świat symboliki chrześcijańskiej / Dorothea Forstner ; przekł. z niem. i oprac. Wanda Zakrzewska, Paweł Pachciarek, Ryszard Turzyński. - Warszawa : "Pax", 1990. - S. 358-361 : Serce
M 045171 (Brzeg), C 045648 (Kluczbork), C 064284 M 054190 (Nysa), C 162354 I 162374 (Opole)

3. "Życie serca" duch-dusza-ciało i relacja Ja-Ty w literaturze i kulturze rosyjskiej XX-XXI wieku / red. Maria Cymborska-Leboda [et al.]. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. - 487 s. ; 24 cm. - (Rossica Lublinensia ; 7)
*Dusza, miłość i serce w literaturze rosyjskiej

 

Artykuły z czasopism:

4. Biblijne znaczenie serca / Małgorzata Wieczorek // Logos i Ethos. - 2010, [nr] 1, s. 159-176

5. Biblijno-duchowe wymiary kultu Serca Bożego / Marek Sokołowski // Studia Bobolanum. - 2002, [z.] 2, s. 117-130

6. Ikonografia litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa zawarta w programie witraży z kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy / Wacław W. Szetelnicki // Perspectiva. - R. 7, nr 2 (2008), s. 234-288

7. Najświętsze Serce Jezusowe - sceny z życia symbolu / Ewa Klekot. // Konteksty. - 1997, nr 3/4, s. 55-66
*Katolicka sztuka dewocyjna

8. O sercu Chopina w kościele św. Krzyża i nie tylko / Czesław Sielużycki // Ruch Muzyczny. - 2004, nr 6, s. 24-26

9. Od życia po śmierć - konotacje semantyczne serca w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Paweł Paziak // Poradnik Językowy. - 2003, z. 9, s. 58-68

10. Serce na dłoni / Łukasz Dziatkiewicz // Polityka. - 2008, nr 7, s. 88-90
*Serce - historia symbolu

11. Serce w Biblii / Józef Pick // Studia Pelplińskie. - T. 33 (2002), s. 489-497

12. Serce w Biblii / s. Edith ; tł. z fr. Beata Breiter // Pastores. - 2004, nr 3, s. 7-11

13. "Serce" w homiliach Jana Pawła II / Sebastian Przybyszewski // Prace Językoznawcze. - Z. 1 (1999), s. 58-77

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

Drukuj

Władza

Książki:

1. Caelum et regnum : studia nad symboliką państwa i władcy w polskiej literaturze i sztuce XVI i XVII stulecia / Bogusław Pfeiffer ; Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra : Wydaw. UZ, 2002. - 291, [5] s., [81] s. : il. ; 24 cm.

2. Ideał późnoantycznego władcy : ideologia i autoprezentacja / Frank Kolb ; przekł. Anna Gierlińska ; do druku podał Leszek Mrozewicz. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2008. - 307 s. : il. ; 22 cm. ISBN 978-83-7177-540-6
M 200557 (Opole)

3. Mini-wykłady o maxi-sprawach jak o władzy, o sławie, o równości, o kłamstwie, o tolerancji, o podróżach, o cnocie, o odpowiedzialności zbiorowej, o kole fortuny, o wielkiej zdradzie i inne / Leszek Kołakowski. - Kraków : "Znak", 1997. - 108, [3] s. ; 20 cm.
M 176228 M 176636 (Opole)

4. Obraz kapłana, wodza, króla w kulturach słowiańskich / pod red. Teresy Dąbek-Wirgowej i Andrzeja Z. Makowieckiego. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki, 1998. - 158 s. ; 24 cm.
*Zbiór referatów z sympozjum naukowego, zorg. w dniach 20-21 listopada 1997 r. w Warszawie

5. Panegiryczna sztuka postaciowania - August II Mocny : (J. K. Rubinkowski, Promienie cnót królewskich...) / Krzysztof Obremski. - Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003. - 288 s. ; 24 cm.

6. Pisarz i władza : (od Awwakuma do Sołżenicyna) : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Muchy. - Łódź : "Ibidem", 1994 (Łódź : "Klinika Książki"). - 260 s. ; 23 cm.
*Materiały z międzynarodowej konferencji, Łódź 7-8 czerwca 1994. - Tekst częśc. ros.

7. Sardanapal : opowieść o tyranii : na pożegnanie ohydnego stulecia / Ryszard Przybylski. - Warszawa : "Sic!", cop. 2001. - 165, [2] s. ; 21 cm.

8. Symbole władzy i wielkie dynastie / Paola Rapelli ; [tł. Anna Wieczorek-Niebielska]. - Warszawa : Arkady, 2008. - 385 s. : il. kolor. ; 20 cm. - (Leksykon : historia, sztuka, ikonografia. ) ISBN 978-83-213-4518-5
C 202964 I 202991 (Opole)

9. Symbolika przedstawień władcy egipskiego w okresie predynastycznym / Krzysztof M. Ciałowicz. - Kraków : nakł. UJ, 1993 (Krak. : UJ). - 128 s., [4] k. tabl. : fot., rys. ; 24 cm. - (Rozprawy Habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński, 0239-782X ; nr 258)

10. Władca, władza : literackie doświadczenia Europejczyków od antyku po wiek XIX / pod red. Marty Szymor-Rólczak ; przy współudz. Mateusza Poradeckiego. - Łódź : Katedra Edytorstwa Uniwersytetu Łódzkiego, 2011. - 281 s. ; 25 cm.

11. Władca, władza : literackie doświadczenia Europejczyków : wiek XX i XXI / red. nauk. Mateusz Poradecki ; współpr. Marta Szymor-Rólczak. - Łódź : Katedra Edytorstwa. Uniwersytet Łódzki, 2011. - 379, [1] s. ; 25 cm.

12. Władza i polityka w literaturze political fiction : prawda czy fikcja? / Łukasz Jan Berezowski. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. - 295, [1] s., [4] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

13. Władza w polskiej literaturze fantasy / Mateusz Poradecki. - Łódź : Officyna, 2009. - 271 s. ; 24 cm.

 

Artykuły w czasopismach:

14. Biblijny obraz władzy publicznej / Dobrochna Bach-Golecka // Universitas Gedanensis. - R. 19, nr 1/2 (2007), s. 18-35

15. Gloryfikacja władzy ziemskiej w ikonie / Justyna Sprutta // Saeculum Christianum. - R. 16, nr 2 (2009), s. 197-212

16. Gra o władzę w "Faraonie" i nie tylko... / Agnieszka Miernik // Język Polski w Gimnazjum. - 2003/2004, z. 4, s. 14-27

17. Historia zaczyna się w... : biblijna koncepcja władzy jako służby / Teresa Stanek // Społeczeństwo i Kościół. - T. 2 (2005), s. 33-46

18. Idea władzy w "Niepróżnującym próżnowaniu" Wespazjana Kochowskiego / Elżbieta Kauer // Pamiętnik Literacki. - 2005, z. 2, s. 123-141

19. Idea władzy w tradycji biblijnej i nauczaniu kościelnym / Jan B. Bocian // Forum Politologiczne. - T. 14 (2012), s. 85-112

20. Ideał rycerza i władcy : Pieśń VII Stefanowi Batoremu, królowi polskiemu Mikołaja Sępa Szarzyńskiego / Karina Stasiuk // Warsztaty Polonistyczne. - 2000, nr 2, s. 106-112

21. Imiona władzy / Elżbieta Wesołowska // Meander. - 1998, nr 4, s. 393-402
*Postaci władców rzymskich w dramacie nowożytnym

22. Krytyka państwa i władzy w Biblii / Michał Wojciechowski // Więź. - 2004, nr 5, s. 76-84

23. Książęta i królowie polscy w poezji : (zestawinie bibliograficzne w wyborze) / Marzena Kowalczuk // Biblioteka w Szkole. - 1994, nr 1, s. 31

24. Matki i ich władza w literaturze niemieckiej / Bożena Chołuj // Teksty Drugie. - 1995, nr 3/4, s. 141-157

25. O Antygonie i "Antygonie" trochę inaczej / Joanna Bibik // Ruch Literacki. - 2012, z. 2, s. 155-170

26. Obraz władzy i terroru w "teatrze rewolucji" Stanisławy Przybyszewskiej / Józef Heistein // Przegląd Humanistyczny. - 1989, nr 8-9, s. 49-57

27. Obrazowanie ideału władcy w świecie islamu : wyobrażenie Aleksandra Wielkiego na "Czarze Artuqidów" / Anna Małecka // Ikonotheka. - T. 10 (1996), s. 5-19

28. Od Chrobrego do Piłsudskiego / Piotr Ciompa // Mówią Wieki. - 1994, nr 7, s. 7-10

29. Podniebne i podmorskie wojaże władców / Tomasz Ślęczka // Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna. - Nr 7 (1998), s. 75-85
*Motyw władzy w literaturze

30. Postać władcy w beletrystyce biograficznej dla dzieci i młodzież po 1945 roku / Jadwiga Ruszała // Guliwer. - 2012, nr 2, s. 10-20

31. Potrzeba nam szekspirowskich fantazji : czemu służy "House of cards"? / Paweł Kaczmarski // Monde Diplomatique (Ed. polska). - 2013, nr 7, s. 38-41
*Władza w filmie

32. Słownik prezentacji // Cogito. - 2005, nr 8, wkł. s. 3-4
*Zawiera hasła: utopia, Warszawa, wędrówka, wieś, władza, wojna, zbrodnia, Żydzi

33. "Staropolski krój" i tron królewski : wizerunek panującego w XVII-wiecznej ikonografii i poezji politycznej / Bogusław Pfeiffer // Pamiętnik Literacki. - 2002, z. 3, s. 87-104

34. Symbole władzy w baśniach Janusza Korczaka / Jolanta Szcześniak // Guliwer. - 2003, nr 2, s. 24-30

35. "To jest wina państwa..." / Barbara Sienkiewicz // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. - T. 1 (1994), s. 98-124
*Problematyka władzy państwowej w literaturze międzywojennej

36. Ukryte portrety władców w scenie "Pokłonu Trzech Króli" w sztuce europejskiej do początku XVI wieku / Małgorzata Kierczuk-Macieszko // Roczniki Humanistyczne. - T. 56/57, z. 4 (2008/2009), s. 253-267

37. Upadek władcy : temat, motywy i polskie toposy w scenicznej paraboli St. I. Witkiewicza "Gyubal Wahazar" (1921) / Brigitte Schultze // Teksty Drugie. - 1998, nr 3, s. 91-105

38. Wizerunek władcy w kronikach średniowiecznych : na przykładzie Bolesława Chrobrego i Włodzimierza Monomacha / Małgorzata Wilczyńska // Scripta Neophilologica Posnaniensia. - T. 3 (2001), s. 231-245

39. Wizja sprawiedliwego władcy w biblijnej tradycji mądrościowej / Andrzej Piwowar // Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - R. 52, nr 1 (2009), s. 3-24

40. Władza / Dorota Nosowska. - (Motyw w kulturze) // Cogito. - 2010, nr 15, s. 37

41. Władza poezji, władza w poezji / Piotr Śliwiński // Odra. - 2003, nr 10, s. 120-123

42. Władza świecka w świetle Apokalipsy św. Jana / Dariusz Kotecki // Verbum Vitae. - Nr 14 (2008), s. 173-197

43. Władza w Ewangelii św. Jana / Mirosław S. Wróbel // Verbum Vitae. - Nr 14 (2008), s. 135-152

44. Władza w literaturze / Dorota Nosowska. - (Prezentacja maturalna) // Cogito. - 2013, nr 23, s. 38-39

45. Zeszyt maturzysty: matura pisemna w pytaniach i odpowiedziach // Cogito. - 2003, nr 1, s. 35-41
*Zawiera temat: Władza - jej wpływ na postępowanie i osobowość człowieka

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

Drukuj

Trzej Królowie

Książki:

1. Da Vinci / tekst Francesco Debolini ; tł.[z wł.] Agata Ferens. - Warszawa : HPS, cop. 2006. - S. 36-37 : Hołd Trzech Króli
S 193538 (Opole)

2. Dojrzały renesans i manieryzm / Susanna Buricchi ; [tł. Hanna Podgórska]. - Warszawa : "Arkady", 2011. - S. 158-161 : Hołd Trzech Króli
*Analiza dzieła Albrechta Dürera
S 204375/IV (Opole)

3. Mędrcy ze Wschodu : legenda i kult Trzech Króli w średniowiecznej Polsce / Jerzy Kaliszuk. - Warszawa : Towarzystwo Naukowe Warszawskie ; Kraków : "Efekt" Władysław Skrzypczak, 2005. - 332 s. ; 23 cm. - ( INQH ; 1 ) ISBN 83-87338-24-9
M 063300 (Nysa)

4. Nowy Testament : postacie i epizody / Stefano Zuffi ; [tł. z wł. Ewa Maciszewska]. - Warszawa : "Arkady", cop. 2007. - S. 84-88 : Podróż Trzech Króli ; S. 89-93 : Pokłon Trzech Króli
C 197988 I 195938 M 203040 M 203062 M 203063 M 203064 (Opole)

5. Wczesny renesans / Cristina Bucci ; [tł. Grażyna Jurkowlaniec]. - Warszawa : "Arkady", 2010. - S. 28-31 : Hołd Trzech Króli
*Gentile da Fabriano, około 1423 (Florencja, Uffizi) - analiza dzieła
S 204375/III (Opole)

 

Artykuły z czasopism:

6. Christus mansionem benedicat / Cezary Ritter // Ethos. - 2000, nr 1/2, s. 355-356
*Obchody święta Trzech Króli

7. Kult Trzech Króli w Polsce późnego średniowiecza / Jerzy Kaliszuk // Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne. - T. 72 (1999), s. 445-460

8. Legenda o Trzech Królach / Edzard Schaper ; tł. Krzysztof Polechoński // Kresy. - 2005, nr 4, s. 180-183

9. Mędrcy świata, monarchowie / Beata Szafraniec // Przegląd Katolicki. - 1986, nr 1, s. 1-2
*Pokłon Trzech Króli w tradycji ikonograficznej

10. O obrazie "Trzej Królowie" Luca Giordano i kolekcji Stanisława Wydżgi / Bogusław (Sławomir) Bobula // Konteksty. - 2012, nr 1/2, s. 339-344

11. Pielgrzymka wiary : biblijne spojrzenie na św. Józefa i Mędrców ze Wschodu / Jacek Stefański // Ateneum Kapłańskie. - T. 162, z. 1 (2014), s. 6-17

12. Pochodzenie legendy o trzech królach / Antoni Tronina // Vox Patrum. - T. 49 (2006), s. 673-681

13. "Pokłon Trzech Króli" Leonarda da Vinci / Dorota Nosowska // Cogito. - 2009, nr 25, s. 38-39

14. ["Pokłon Trzech Króli", malarz małopolski według Hansa Suessa z Kulmbachu, I połowa XVI w.] / Urszula Stępień // Studia Sandomierskie. - T. 12, z. 1 (2005), s. 201-203

15. Pokłon Trzech Króli w ikonografii narodzin Chrystusa : metoda pracy z obrazem / Małgorzata Iglewska // Katecheta. - 2014, nr 1, s. 4-7

16. Trzej Królowie : retoryczna interpretacja pewnej biblijnej opowieści / Iwona Bartoszewicz // Rozprawy Komisji Językowej / Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. - [T.] 33 (2006), s. 197-204

17. Ukryte portrety władców w scenie "Pokłonu Trzech Króli" w sztuce europejskiej do początku XVI wieku / Małgorzata Kierczuk-Macieszko // Roczniki Humanistyczne. - T. 56/57, z. 4 (2008/2009), s. 253-267

 

Oprac. Anna Zaclona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu
ul. Kościuszki 14
45-062 OPOLE
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: +48 77 453-66-92, 77 454-12-40, fax wew.: 102

Na ten nr czytelnicy mogą wpłacać kary:  

98116022020000000041534634

SPONSORZY

6216a8c00786e231de51d393c63bd692

 

FACEBOOK

f12

PARTNERZY

 • 1aw.png
 • chrobry_logo_tekst.png
 • e3.png
 • ee.png
 • helios.png
 • logo_II_LO.png
 • nn.png
 • PCK.png
 • v.png
 • zse.png

AKCJE

 • 3232kl.png
 • kino1.png
 • Kolberg2014_logo_04A_rgb.png
 • logo-bez-ramki.png
 • mlodzi1.png
 • rok1.png
 • teczka1.png
 • v23.png
 • zaczytani.png