W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

CZASOPISMA PEDAGOGICZNE

Przedszkolne ABC. Magazyn dla wychowawców i rodziców.

Przedszkolne ABC

Przedszkolne ABC
Przedszkolne ABC jest czasopismem, które stawia sobie za cel promowanie aktualnej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej i przykładów dobrej praktyki dotyczących wspierania rozwoju dzieci od urodzenia do rozpoczęcia przez nie nauki w szkole.

Więcej…

NOWOŚCI KSIĄŻKOWE

Ochrona rozwoju dziecka przed zagrożeniami

ochrona rozwoju

ochrona rozwoju
Ochrona rozwoju dziecka przed zagrożeniami w aspekcie prawa międznarodowego, europejskiego i krajowego / Marzena Czaja. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2016. - 106 s. ; 24 cm

Na ochronę rozowju dziecka przed zagrożeniami decydujący wpływ mają sposoby ukształtowania standardów prawa, funkcjonowanie instytucji ochrony prawnej oraz sprawowanie właściwej opieki i kontroli nad dzieckiem ze strony rodziców, nauczycieli i wychowawców.

Więcej…

PARTNERZY

Odsłon artykułów:
3294656